Astăzi 21 Iulie 2017, Vineri - Ultima actualizare la ora 19:40
Abonamente

Finanţe 18 Octombrie 2013, ora 09:45    Din editia print

ULIM: finanțele publice și private

Marime Font

a

 


 
Chişinău
Hânceşti
Tiraspol
Chişinău 40 Hânceşti 39 Tiraspol 39
 

Zilele acestea, în discuție cu un grup de deputați, demnitari de stat și studenți, care își fac studiile din bugetul ULIM, am primit o replică precum că ULIM, ar fi finanțat din bugetul public.  

Ar fi echitabil și deopotrivă nobil să fie așa, mai ales că o bună parte din societate apreciază instituția noastră ca fiind una de excepție. Care este adevărul?

Cultura banului și profesionalismul cadrului didactic

În Republica Moldova se dorește o viață mai bună și mai fericită, așteptăm daruri de la natură, de la stat, de peste hotare, dar nu putem să înțelegem că prosperitatea țării depinde de activitatea cotidiană a fiecăruia din noi. Să exemplificăm cele spuse prin situații întâlnite la ULIM și în societatea noastră. Cadrele didactice, în special, chiar și doctorii habilitați, membrii corespondenți și academicienii, cu foarte mare dificultate contemplă conținutul, locul și rolul lor în instituțiile de învățământ superior contemporan. Majoritatea din ei nu cunosc calculatorul, noile tehnologii informaționale, percep statutul lor doar prin prisma titlului pe care îl dețin, funcției pe care o ocupă și a salariului stabilit prin decizii ale guvernului, fără a pătrunde în esența responsabilității care le revine și pe care și-au asumat-o contractual privind conținutul și calitatea serviciului prestat în sălile de studii. Ei percep statutul lor prin prisma mentalității vechi, să-mi fie iertată aprecierea, iar unii chiar manifestă nostalgie pentru timpurile trecute. Chiar în condițiile în care tineretul studios refuză prelegerile sau seminarele acestora, dânșii profitând de imperfecțiunea și rigiditatea Codului Muncii, continuă să deposedeze studenții sau părinții de mijloace financiare, prin acordarea de servicii educaționale de un conținut depășit în timp și de o calitate proastă. La momentul actual, legislația R. Moldova nu oferă prea mult spațiu pentru decizii manageriale și un astfel de comportament nu poate fi nici într-un mod pedepsit. Dar sunt sigur, că în viitorul apropiat, astfel de practici vor servi drept sursă pentru apariția unei norme de drept în Codul Penal sau în cel mai rău caz, cel administrativ, prin care situațiile de genul celor descrise mai sus, pot fi calificate drept fraudă sau crimă.Dacă dorim calitate, este important, în contextul autonomiei universitare, să se permită instituției de învățământ, prin decizia Senatului să angajeze în funcție de competență, profesionalism, notorietate, în baza unui concurs riguros, să disponibilizeze și să remunereze cadrul didactic și didactic-științific, în baza performanțelor, respectării disciplinei de muncă, a aprecierilor studenților și nicidecum exclusiv în funcție de gradul didactic sau titlul științific, care în perioada de tranziție s-a acordat „angro” și astăzi nu mai au credibilitatea și respectul de cândva. Menționez acestea, reieșind din experiența ULIM-ului.

Mă adresez către Domniile Voastre, cei care proiectează bugetul public pentru anul următor: consultați prin intermediul internetului starea reală de lucruri în domeniul învățământului superior și cercetării în alte țări mai apropiate și/sau mai îndepărtate. Într-o instituție privată nimeni nu-și permite să se comporte cu bugetul așa precum o faceți dumneavoastră, cei care diriguiți finanțele publice. În acest context, voi aduce exemplul ULIM. Rectoratul și senatul universității au respectat și respectă în continuare statutul doctorilor habilitați și al academicienilor, care activează în instituția noastră, acordându-le onoruri corespunzătoare titlului și vârstei, deși unii din ei nu corespund întru totul cerințelor învățământului superior modern, a universității care are drept scop promovarea idealurilor europenizării și globalizării.

Ce plătim: titlurile științifice sau competența?

Titlul științific de doctor habilitat, de membru corespondent sau academician este nobil și răsunător, dar nu poate această onoare acordată din partea statului să fie consemnată lunar printr-o rentă din bugetul public, pe care acesta o primește nelimitat până la plecarea în eternitate. Mă întreb, de ce state cu o economie dezvoltată și sisteme eficiente de cercetare, generatoare de noi cunoștințe, cum ar fi SUA, Coreea de Sud, Franța și altele, nu acordă astfel de rente și titluri din bugetul statului? Din câte cunosc, recrutarea și salarizarea savanților în Silicon Valley, SUA se face exclusiv în bază de merite, competențe și nu „titluri și onoruri”. Consider că, acest fenomen este nu altceva decât o corupere voalată a pseudosavanților, care de regulă acceptă să servească regimurilor totalitare. Această practică a fost introdusă în perioada sovietică, în special în perioada represiunilor, fiind utilizată și astăzi. Deși, mulți funcționari publici și pseudosavanți militează de la tribune pentru integrarea europeană, de fapt, în dorința de a-și păstra confortul material și psihologic, luptă prin toate mijloacele pentru păstrarea titlurilor și onorurilor, a mecanismelor de evaluare și finanțare a activității didactice și științifice caracteristice sistemului sovietic. Mai mult ca atât, să încercăm să analizăm produsele științifice transmise de către aceștia societății și statului drept respect pentru ceea ce primesc.

Instituțiile de învățământ superior privat ca și instituțiile publice au statut de organizații noncomerciale cu activitate nonprofit, prin urmare, cadrul normativ nu promovează principiul de discriminare pe baza formei de proprietate. Dar, câtă „luciditate și înțelepciune” au avut autorii Codului cu privire la știință și inovare, care au promovat în această lege, un principiu discriminator între universitățile publice și private, în vederea accesului la mijloacele publice pentru cercetare. Astfel, dreptul instituțiilor de învățământ privat de a participa la anumite proiecte în țară și peste hotare, este condiționat de coparticiparea în finanțarea proiectului cu o cotă de 40%. Cum poate fi în așa condiții stimulat sectorul privat pentru încadrare în proiecte majore de cercetare la nivel național? Aceasta pot să o facă doar cei cărora le este frică de concurență, nu cunosc prețul și valoarea banului public și care încearcă să se impună prin metode discriminatorii și neloiale, acționând în baza mentalității vechi de gestionare a finanțelor publice.

În același context, ținem să menționăm, că prin proiectele internaționale, în special din învățământul superior, s-au acordat sume enorme, peste 10 mln. euro. Însă acești bani au fost consumați nu pentru consolidarea capacităților profesionale și generarea de produse științifice competitive la nivel internațional, dar au fost cheltuiți pentru antrenarea cadrelor didactice și științifice în turism academic, fără efect benefic pentru sistemul național de învățământ superior și societate în ansamblu. Nu e nevoie de competențe deosebite pentru a observa „actualitatea și importanța” temelor de cercetare în cadrul proiectelor Tempus-Tacis. Coordonatorul național al acestor proiecte, dl. V. Arion, favorizează doar câteva universități, celelalte fiind nemotivat descalificate. În special, sunt defavorizate instituțiile private. Este timpul ca acest domn, care s-a compromis prin mai multe acțiuni, să cedeze locul unui tânăr competent, proactiv și responsabil.

Atitudinea persoanei față de banii publici și privați

Nu facem nicio descoperire atunci când vorbim că cel mai prost gestionar al banilor publici este statul.

În calitatea mea de rector m-am inspirat din practicile notorii și am promovat în temei formule și modalități bazate pe experiența colegilor din universitățile cu care colaborăm, experiența acumulată și intuiția profesională. Am învățat și din propriile greșeli. Nu tot ce am realizat în politica financiară au fost realități bazate pe succes. M-am convins, că banul acordat angajatului, în situații pe care acesta nu o merită, chiar în cele de binefacere sau ajutor material, este perceput neadecvat, adesea apreciat negativ. Spre exemplu, pe parcursul a peste 20 ani de funcţionare, în baza acordului de colaborare cu Primăria municipiului Chişinău, ULIM-ul a pregătit din mijloacele financiare proprii, la comanda Primăriei Chişinău şi a Consiliului municipal 72 de tineri la diverse specialităţi, ceea ce constituie un ajutor municipalităţii în sumă de 2.017.200 (două milioane şaptesprezece mii două sute lei). Concomitent, în perioada de referinţă, pe parcursul anilor, ULIM a scutit de taxa de studii, în funcţie de anul academic, circa 30% din numărul total de absolvenţi. Astfel, pe parcursul anilor de activitate a ULIM, au beneficiat de scutire integrală sau parţială 15.493 studenţi, numai la ciclul licenţă, cât şi un număr considerabil de masteranzi şi doctoranzi. Doar la capitolul pregătirea profesională a cadrelor pentru statul Republica Moldova, investițiile directe ale ULIM-ului, timp de 20 ani pentru scutirea integrală sau parțială a numărului de studenți indicat mai sus, se estimează la 111.546.339 lei (o sută unsprezece milioane cinci sute patruzeci şi şase mii trei sute treizeci nouă de lei). Dacă am compara aceste cheltuieli directe ale ULIM, inclusiv pregătirea numărului total de studenți, masteranzi și doctoranzi în perioada nominalizată, reieșind din calculele Ministerului Educației per student, atribuite instituțiilor publice, apoi suma totală s-ar mări de cel puțin cinci ori.

Aceste sume nu au fost vărsate nemijlocit în bugetul public, ci doar virtual au contribuit la consolidarea finanţelor publice. Este important să menționăm, că mulți dintre studenții care au fost sprijiniți de către ULIM, prin acordarea de gratuități pentru studii, sunt de părere că ei au fost sprijiniți din bugetul statului acordat ULIM în special pentru a-i susține pe ei. Mai mult ca atât, cultul banului și percepția că cel bogat are poziție în societate, contribuie la crearea unui tablou denaturat despre societate. Studenții care beneficiază de studii din bugetul ULIM obișnuiesc să tăgăduiască acest fapt, fiind de părerea că ar fi subestimați și rușinați de colegi de faptul că aceștia își fac studiile gratuit. Spre comparație, în instituțiile de învățământ din Coreea de Sud, toate serviciile de curățenie și întreținere a facilităților din campusul universitar (inclusiv îngrijirea blocurilor sanitare) sunt îndeplinite de către studenții instituției respective. La noi, antrenarea studenților în aceste activități este calificată ca un lucru rușinos, umilitor… Așa suntem noi, nu doar cei din Republica Moldova dar și mulți cetățeni din Europa. În așa fel concepem noi lucrurile, de aceea mai bine să plece la muncă în Italia, Spania, Portugalia etc., să fie subestimat peste hotare, decât cu eforturi comune să contribuie la ieșirea din criză, așa cum au făcut-o coreenii cu 40 de ani în urmă, salvând țara de default. În ce măsură Dumneavoastră, diriguitori ai finanţelor publice aţi ţinut cont de această realitate la pregătirea variantei de lucru a bugetului R. Moldova pentru anul financiar ordinar?

Practici vechi și noi de finanțare

Stimați diriguitori ai finanțelor publice, vă recomand, la proiectarea bugetului pentru anul financiar 2014 să consultați exemplul Statelor Unite ale Americii, Japoniei, Coreei de Sud, Ungariei, Slovaciei, Germaniei, Norvegiei, Greciei, a statelor vecine etc. Pentru inițiere, vă informez, că în SUA, Japonia, Coreea de Sud și alte state, în învățământul superior predomină învățământul privat. Iar comanda de stat este realizată prin concurs, cu participarea în condiții egale a agenților educaționali publici și privați. Important este, că în aceste state comanda de stat pentru anul bugetar este realizată de la 60 – 85% de către sectorul privat din învățământ. În țările OECD, încă din anii 90 ai secolului trecut, statul se implică indirect în distribuția fondurilor publice, acordând de fapt suport direct studenților care au libertatea de a-și alege instituția publică sau privată. În multe state în așa mod a fost stimulată concurența eficientă, iar învățământul privat a devansat rapid învățământul public. Numărul țărilor care distribuie direct fondurile publice universităților este în descreștere. Analizați, cine și în ce mod promovează cu succes acest domeniu important din societate pentru contemporani și viitorul acestor state?

Actuala politică bugetară este rigidă și absolut depășită de timp și nu sprijină dezvoltarea economică a țării, este orientată în exclusivitate la economia de consum. Educația este tratată ca un articol de cheltuieli pentru consum curent și nicidecum ca o sursă capabilă să alimenteze în anul bugetar și în perspectivă PIB-ul țării. Presupun că, în acest sens, niciodată nu va fi o unitate de păreri, dar trebuie să fie capacitate la nivelul politicii de stat de a percepe și înțelege acest deziderat.

Aplicarea practicilor vechi la planificarea cotelor pentru admitere în instituțiile de învățământ, bazate pe completarea obligatorie a listei de specialități din Nomenclator și asigurarea supraviețuirii tuturor celor 34 de universități publice și private, alimentează dezechilibrele structurale pe piața muncii, creșterea șomajului, intensificarea emigrației și sporirea poverii pentru bugetul social.

Prin ce se deosebește procedura de finanțare a instituțiilor educaționale publice și private?

• Sursele de finanțare a instituțiilor de învățământ public și privat sunt absolut diferite. Instituțiile de învățământ public sunt finanțate cu preponderență din bugetul de stat, cât și multiple izvoare aferente de finanțare, inclusiv private. În același timp, instituțiile private au o singură sursă de alimentare – bugetul propriu;

• Baza tehnico-materială a instituțiilor publice este fondată și consolidată din investițiile publice. În instituțiile private baza tehnico-materială este formată doar din surse proprii;

• Dacă instituțiile publice sunt sprijinite de către stat prin alocarea pentru angajați a spațiului locativ, construcții prin ipotecă etc., instituțiile private sunt lipsite de acest drept;

• Conform legislației, instituțiilor publice li se transmit terenuri, cât și proprietăți din fondurile fixe, cele private sunt în folosință lipsite de acest drept;

• Pentru instituțiile publice, statul construiește campusuri, cămine, conform normativelor stabilite, cele private trebuie să-și construiască aceste edificii din sursele proprii;

• Terenurile care aparțin instituțiilor de învățământ publice nu sunt impozabile, în schimb, cele aflate în proprietatea instituțiilor private se impozitează;

• Subdiviziunile economice ale instituțiilor educaționale publice sunt scutite de impozitările regulamentare, instituțiile private - nu;

• Ministerele, departamentele, agenții economici și autoritățile administrației publice au dreptul să transmită doar instituțiilor de învățământ public, utilaje, instalații, aparate, mijloace de transport, spații locative, terenuri cu titlul de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor, pentru pregătirea specialiștilor, cele private sunt lipsite de acest drept;

• Statul asigură în mod prioritar dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ public, cele private nu sunt admise la concursuri publice;

• Instalațiile inginerești, laboratoarele, clinicile, bibliotecile, unitățile economice cu caracter didactic ale instituțiilor publice sunt dezvoltate din bugetul public, cele private nu au acces;

• Statul asigură finanțarea prioritară a cercetării științifice din învățământul public, cele private nu numai că nu sunt admise la procesul de finanțare din bugetul public, dar sunt obligate să achite 40% din sursele proprii pentru a deține dreptul de a participa la concurs pentru finanțarea publică a cercetării universitare;

• Unitățile de învățământ public beneficiază de surse de finanțare parvenite din programe internaționale, granturi și fonduri extrabugetare, cele private nu sunt admise la aceste izvoare de finanțare;

• Instituțiile publice sunt principalii beneficiari ai donațiilor și veniturilor provenite din colaborarea internațională, cele private nu au acces sau sunt desconsiderate;

• Instituțiile publice sunt scutite în majoritatea cazurilor, de taxele de devamare, TVA, alte taxe pentru acordarea de servicii, cele private sunt lipsite de acest drept;

• Instituțiile publice au acces prioritar pentru realizarea stagiilor de practică în instituțiile administrației publice, cele private se bucură de un tratament secundar;

• La acreditare, instituțiile de învățământ public trebuie să dovedească că au utilizat din sursele bugetare până la 25% din finanțele alocate, iar pentru cele private, această cotă este ridicată până la 100%;

• Instituțiile publice sunt asigurate din bugetul de stat pentru procurarea mijloacelor de transport sau altor importante articole pentru asigurarea ritmică a prestării serviciilor educaționale în ansamblu, cele private - nu;

• Salariile instituțiilor bugetare sunt asigurate din bugetul statului, cele private achită salariile din sursele proprii;

• Instituțiile private achită 34 tipuri de impozite, taxe și servicii în timp ce instituțiile de învățământ publice sunt scutite de circa 80%, plătind doar 20% din aceste achitări obligatorii;

• Deplasările de serviciu, științifice sunt achitate, pentru instituțiile publice din bugetul statului, iar pentru cele private din cont propriu;

• Instituțiile publice beneficiază de anumite facilități prin scutirea parțială de cheltuielile de regie, iar cele private sunt calificate drept antreprenori, fiind obligați să achite integral aceste cheltuieli;

• Sportul este sprijinit de subdiviziunile statului doar în instituțiile publice, cele private trebuie să soluționeze aceste probleme independent;

• Instituțiile publice au acces la toate specialitățile din Nomenclator, cele private sunt limitate în acordarea de servicii educaționale, pentru unele domenii fiind instituit monopolul unei instituții publice;

• Statul asigură, atât pe interior, cât și pe exterior, prin relațiile sale publice, dezvoltarea bilaterală doar pentru instituțiile publice, cele private urmează să-și promoveze individual politica relațiilor internaționale;

• Deși, conform legislației, atât instituțiile publice, cât și cele private sunt calificate drept unități nonprofit, totuși, instituțiile de stat au drept de activitate antreprenorială, cele private - nu;

• Studenții din instituțiile publice sunt asigurați cu burse din bugetul statului, iar studenților din instituțiile private li se acordă burse din sursele proprii;

• Numai instituțiile publice au acces la comanda de stat, instituțiile private sunt lezate de acest drept;

• Regimul fiscal este absolut diferit pentru instituțiile publice și cele private. Dacă instituțiile private sunt tratate ca agent economic plătitor de venit impozabil, taxe și servicii, apoi instituțiile publice au numeroase privilegii și facilități fiscale. În timp ce, instituțiile private sunt calificate drept agenți economici ce realizează activități antreprenoriale, apoi instituțiile publice, deși promovează aceleași gen de activitate, sunt calificate simplu de către Codul fiscal, ca instituții publice cu numeroase drepturi și facilități prevăzute de lege;

• Dacă studentul străin încalcă regimul de ședere pe teritoriul R. Moldova, el este deportat. Pentru deportarea celui vinovat în instituțiile publice plătește statul, iar instituțiile private, instituția de învățământ;

• Autorizarea de funcționare pentru instituțiile publice este nelimitată, iar aria lor de funcționare este determinată doar de solicitare, cele private sunt reglementate cu strictețe de indicatorii incluși de către instituția de stat, abilitată cu dreptul de a stabili genurile de activitate a acestora.

Concluzii:

• Întru gestionarea corectă a finanțelor publice și private din sistemul educațional național este important, ca aceste două forme de organizare juridică a învățământului să fie tratate în condiții egale, conform cerințelor legii. Egalitatea acestora în fața legii presupune tratarea echitabilă, inclusiv privind plățile obligatorii în bugetul de stat, accesul prin concurs la comanda de stat etc.

• Adoptarea în regim de urgență a Codului Educației, prin care de rând cu multe alte modificări în normele de drept, să fie introdus și principiul de salarizare a cadrelor didactice pe bază de merite profesionale și nicidecum după criterii în funcție de gradele și titlurile științifice;

• Odată ce pretindem să ne dezicem de sistemul sovietic al învățământului superior și orientare spre sistemul pan-european, este important de a elimina rudimentele exprimate în două grade științifice, în centralizarea acordării titlurilor didactice și științifice, în standardizarea salarizării și altele care fac actualul sistem eclectic și nefuncțional din cauza îmbinării a unor idei și principii incompatibile;

• Racordarea sistemului educațional național la economia de piață, la principiile procesului de europenizare și globalizare;

• Coordonarea resurselor financiare publice și private în promovarea unei politici educaționale unice și durabile pe parcursul întregii vieți, pe baza valorilor naționale și general-umane;

• Banii publici sau privați învestiți în educație sub formă de alocări din bugetul public sau achitarea taxei pentru studii, trebuie să contribuie fără discriminări la pregătirea viitorilor specialiști, la viitorul prosper al poporului și țării pe nume Republica Moldova;

• Succesele unei instituții de învățământ sau a sistemului educațional în ansamblu, depinde nu de sumele de bani alocate, ci de competența și politica managerială promovată.

Andrei GALBEN, rector ULIM, academician 

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 19:40

Limbile străine care vă aduc un salariu de mii de lei pe lună

Limbile străine care vă aduc un salariu de mii de lei pe lună Din editia print

Tinerii care ştiu limbi nordice nu îşi fac griji în privinţa locului de muncă. Sunt vânaţi de toate marile companii, iar salariile ajung la 8.000 de lei pe lună. În plus, sunt prea multe joburi şi prea puţini candidaţi, aşa că mulţi sunt angjaţi încă de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 19:14

Presa din România: Declarația privind retragerea trupelor ruse este egală cu ZERO

Presa din România: Declarația privind retragerea trupelor ruse este egală cu ZERO

Declarația adoptată, vineri, de Parlamentul Republicii Moldova referitoare la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării este egală cu zero, a declarat, pentru AGERPRES, fostul consilier prezidențial Iulian Fota.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 19:05

Putin a povestit ce va face după ce va renunța la președinție

Putin a povestit ce va face după ce va renunța la președinție

În timpul unui eveniment pentru copii, care a avut loc la Soci, Vladimir Putin a declarat că nu a luat încă o decizie finală cu privire la faptul dacă rămâne sau nu președinte.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 18:45

Ryanair pune în vânzare bilete de avion cu 2,99 euro

Ryanair pune în vânzare bilete de avion cu 2,99 euro

Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, lansează joi, 20 iulie, o promoţie specială, cu locuri de la doar 2,99 euro pentru călătorii în luna septembrie. Promoția este însă valabilă doar pentru zborurile cu plecare de pe aeroportul din Oradea și va fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 18:33

Oficial american: Aliaţii NATO se tem că exerciţiile militare ruse ar putea fi „un cal troian”

Oficial american: Aliaţii NATO se tem că exerciţiile militare ruse ar putea fi „un cal troian”

Ucraina şi ţările aliate Statelor Unite din estul Europei sunt îngrijorate de posibilitatea ca exerciţiile militare ale Rusiei să fie "un cal troian" cu scopul de a amplasa echipamente militare în Belarus, a declarat generalul Ben Hodges, comandantul forţelor americane...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 18:10

Infecție în masă cu tuberculoză: Aproximativ 50 de persoane s-au îmbolnăvit. Doi oameni au decedat

Infecție în masă cu tuberculoză: Aproximativ 50 de persoane s-au îmbolnăvit. Doi oameni au decedat

Infecție în masă. Peste 50 de persoane, bărbați și femei, din internatele psihoneurologice de la Bădiceni și Brânzeni s-au infectat cu tuberculoză și se află acum la tratament în Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău. Potrivit epidemiologilor, totul ar fi pornit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 18:00

SUMĂ IMPRESIONANTĂ: Documentul în care Iuri Gagarin scrie despre primele sale impresii din cosmos a fost vândut

SUMĂ IMPRESIONANTĂ: Documentul în care Iuri Gagarin scrie despre primele sale impresii din cosmos a fost vândut

Un document în care cosmonautul rus Iuri Gagarin scrie despre primele sale impresii din cosmos a fost vândut la o licitaţie în New York cu 47,5 mii de dolari. Pe lângă scrisoare, cumpărătorul s-a ales şi cu o foaie de titlu şi o poză cu Gagarin.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 17:34

(VIDEO) Ministerul Educației are probleme cu limba română. Au greșit itemii la Bacalaureat din cauza că au tradus din rusă

(VIDEO) Ministerul Educației are probleme cu limba română. Au greșit itemii la Bacalaureat din cauza că au tradus din rusă

Testele la fizică din actuala sesiune de Bacalaureat ar putea fi reexaminate. Anunțul a fost făcut de viceminstra educației Lilia Pogolșa care a prezentat un raport în fața deputaților privind neregulile depistate la examenele de absolvire a liceului. Funcționarul a recunoscut că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 17:23

Parlamentul a acceptat structura Guvernului din 9 ministere, la propunerea prim-ministrului Pavel Filip

Guvernul va avea 9 ministere și nu 16, cum e acum. Noua structură a Executivului a fost aprobată de Parlament cu 54 de voturi. Astfel, Cabinetul de Miniștri va fi format din: 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 17:12

Concediul pentru îngrijirea copilului a fost redus cu doi ani

Concediul pentru îngrijirea copilului a fost redus cu doi ani

Concediul pentru îngrijirea copilului, cu vârsta de la trei la șase ani, a fost redus cu doi ani. Astfel, concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta de la trei ani va fi acordat până la patru ani și nu până la șase. Proiectul de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 16:53

Cetățenii UE vor circula liber în Marea Britanie după Brexit cel puțin doi ani

Cetățenii UE vor circula liber în Marea Britanie după Brexit cel puțin doi ani

Cetățenii Uniunii Europene vor putea beneficia de libera circulație în Marea Britanie cel puțin doi ani după Brexit, măsură ce face parte dintr-un acord de tranziție, au relatat vineri mass-media britanice, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 16:45

Chirtoacă critică dur Procuratura Generală. „Cum ați trimis dosarul în judecată, dacă luni suntem invitați să vedem materialele?”

Chirtoacă critică dur Procuratura Generală. „Cum ați trimis dosarul în judecată, dacă luni suntem invitați să vedem materialele?”

Astăzi, a fost finalizată urmărirea penală în dosarul parcărilor cu plată în care este învinuit primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă. Procurorii au anunțat că urmează să expedieze cauza în judecată. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 16:36

COD GALBEN: Secetă hidrologică în toată țara. Cât va dura

COD GALBEN: Secetă hidrologică în toată țara. Cât va dura

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat Cod galben de secetă hidrologică, valabilă pe întreg teritoriul ţării, în perioada 20 iulie–2 august, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 16:15

Premierul României, salutat în picioare de către deputații din Parlamentul R.Moldova

Premierul României, salutat în picioare  de către deputații din  Parlamentul R.Moldova

Premierul României a fost salutat cu aplauze în Parlamentul R.Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 16:11

UNIREA ROMÂNO-GĂGĂUZĂ: Comratul s-a înfrățit cu Slănic-Moldova

UNIREA ROMÂNO-GĂGĂUZĂ: Comratul s-a înfrățit cu Slănic-Moldova Din editia print

O nouă înfrățire între localitățile din România și Republica Moldova. Primăria orașului Slănic Moldova, România s-a înfrățit cu orașul Comrat (UTA Găgăuzia) din Moldova. Acordul de cooperare a fost semnat astăzi de către primarul de Slanic Gheorghe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 16:07

Independență energetică / Împrumut de 82 de milioane de euro pentru construcția gazoductului Ungheni - Chișinău

Independență energetică / Împrumut de 82 de milioane de euro pentru construcția gazoductului Ungheni - Chișinău

Parlamentul a votat în prima lectură ratificarea a două acorduri de împrumut în valoare totală de 82 de milioane de euro, bani destinați construcției conductei de transport gaze pe direcția Ungheni-Chișinău cu o lungime de 117 km, transmite IPN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:57

Incendiu în Capitală: Patru apartamente au luat foc

Incendiu în Capitală: Patru apartamente au luat foc

În această după amiază pompierii au fost solicitați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Aeroportului nr.13 din capitală.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:53

Guvernele de la Chișinău și București vor avea o ședință comună în toamnă

Guvernele de la Chișinău și București vor avea o ședință comună în toamnă

Chișinăul va găzdui în această toamnă o ședință comună a guvernelor de pe cele două maluri ale Prutului. Până atunci, vor avea loc mai multe întâlniri bilaterale, la nivel de miniștri, pentru a impulsiona proiectele comune moldo-române. Declarația a fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:41

ÎNCOTRO? Rogozin amenință R. Moldova cu război, după declarația votată de Parlament

ÎNCOTRO? Rogozin amenință R. Moldova cu război, după declarația votată de Parlament

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, cunoscut față de atitudinea sa ostilă față de autoritățile pro-europene de la Chișinău și un susținător deschis al independenței regiunii separatiste transnistrene, amenință Republica Moldova cu un război, la fel ca cel din 2008 din Georgia, după...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:32

Federica Mogherini și Johannes Hahn reacționează la votul din Parlamentul Moldovei

Federica Mogherini și Johannes Hahn reacționează la votul din Parlamentul Moldovei

Votul de joi, 20 iulie, din Parlamentul Republicii Moldova pentru implementarea modificărilor la Codul Electoral vine în directă contradicție cu recomandările recente ale Comisiei de la Veneția și ale Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. Aceasta este...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:32

Unde şi când va avea loc următorul mare cutremur

Unde şi când va avea loc următorul mare cutremur

Seismologi chilieni şi francezi anunţă într-un studiu momentul şi locul producerii următorului mare cutremur din lume. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:28

Igor Dodon condamnă Declarația privind retragerea armatei ruse: Vor să înrăutățească situația din regiune, mai ales că vine Rogozin la Chișinău.

Igor Dodon condamnă Declarația privind retragerea armatei ruse: Vor să înrăutățească situația din regiune, mai ales că vine Rogozin la Chișinău. Din editia print

Președintele a criticat decizia deputaților din Parlament de a vota declarația privind retragerea trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova, pe o rețea de socializare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:27

Ceasul lui Putin a fost vândut la o licitație din Monaco pentru o sumă uriașă

Ceasul lui Putin a fost vândut la o licitație din Monaco pentru o sumă uriașă

Un ceas care i-ar fi aparţinut preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost vândut la o licitaţie în Monaco.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:24

Transmitea LIVE pe Facebook când a MURIT! Ce s-a întâmplat în ultimele secunde de viață!

Transmitea LIVE pe Facebook când a MURIT! Ce s-a întâmplat în ultimele secunde de viață!

O tânără în vârstă de 22 de ani din Rusia şi-a pierdut viaţa dintr-un motiv aberant. Aceasta făcea o transmisiune Live pe Facebook când a intrat în coliziune cu un autobuz.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:20

Putin a promis personal autorităților germane să nu permită livrarea turbinelor Siemens în Crimeea

Putin a promis personal autorităților germane să nu permită livrarea turbinelor Siemens în Crimeea

Scandalul livrării turbinelor cu gaz Siemens în Crimeea, cu încălcarea contractului și a sancțiunilor occidentale, poate nu numai să afecteze puținele investiții străine în Rusia, dar, de asemenea, să submineze credibilitatea conducerii de vârf a țării. Potrivit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 15:09

Un avocat și un purtător de cuvânt al echipei juridice private a lui Trump au demisionat

Un avocat și un purtător de cuvânt al echipei juridice private a lui Trump au demisionat

Avocatul de încredere al președintelui american Donald Trump, Mark Kasowitz, și purtătorul de cuvânt al acestuia, Mark Corallo, au demisionat din echipa de avocați privată care asigură apărarea liderului de la Casa Albă în ancheta Ministerului Justiției privind...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 14:51

Pavel Filip așteptat și astăzi la Parlament, pentru a prezenta noua structură a Guvernului

Pavel Filip așteptat și astăzi la Parlament, pentru a prezenta noua structură a Guvernului

 Pavel Filip, premierul R. Moldova, este așteptat astăzi, la ora 16:00, la Parlament, pentru a prezenta noua structură a Guvernului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 14:51

DECLARAȚIE / Armată rusă este principalul mecanism care afectează neutralitatea Moldovei și atentează la suveranitatea

DECLARAȚIE / Armată rusă este principalul mecanism care afectează neutralitatea Moldovei și atentează la suveranitatea

Faptul că Parlamentul a aprobat Declarația privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova demonstrează că există o opinie majoritară în societatea moldovenească, reflectată de Legislativ prin acest pas. Declarația a fost făcută de către analistul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 14:46

Salvatorii vor dubla numărul corturilor anticaniculă în Chişinău

Salvatorii vor dubla numărul corturilor anticaniculă în Chişinău

Salvatorii vor dubla numărul corturilor anticaniculă în municipiul Chișinău. De sâmbătă, vor apărea alte patru puncte de reabilitare în parcul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, parcul „Valea Morilor”, parcul „La Izvor” și în...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 21 Iulie 2017, ora: 14:28

30 iulie - Opozița a stabilit data următorului protest împotriva guvernării

30 iulie - Opozița a stabilit data următorului protest împotriva guvernării

Protestatarii au scandat: „PD – PSRM ciuma roșie!”, „Jos dictatura!”, „Anularea votului mixt!”, etc.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 14:23

Procuratura cere SUSPENDAREA lui Dorin Chirtoacă. Dosarul, trimis în judecată

Procuratura cere SUSPENDAREA lui Dorin Chirtoacă. Dosarul, trimis în judecată

Astăzi, a fost finalizată urmărirea penală în dosarul parcărilor cu plată în care este învinuit primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă. Procurorii au anunțat că urmează să expedieze cauza în judecată.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 14:05

Nicolae Negru: „Opoziţia trebuie să recunoască măcar în sinea ei că a pierdut şi trebuie să se pregătească de alegeri”

Nicolae Negru: „Opoziţia trebuie să recunoască măcar în sinea ei că a pierdut şi trebuie să se pregătească de alegeri”

Editorialistul Nicolae Negru crede că după adoptarea votului mixt, opoziția ar trebuie să recunoască eșecul pe care l-a suferit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 13:56

DECLARAȚII DURE: Andrian Candu „ Rogozin sosește în Moldova fără ca să fie binevenit”

DECLARAȚII DURE: Andrian Candu „ Rogozin sosește în Moldova fără ca să fie binevenit”

Dmitri Rogozin sosește în Republica Moldova fără să fie binevenit, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu din prezidiul Legislativului, fără, însă, a pronunța numele oficialului rus. Declarația a fost făcută când plenul discuta despre intenția lui...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 13:44

OFICIAL: Parlamentul cere Rusiei retragerea forţelor militare de pe teritoriul ţării

OFICIAL: Parlamentul cere Rusiei retragerea forţelor militare de pe teritoriul ţării

Legislativul a aprobat, în ședința plenară din 21 iulie 2017 , DECLARAŢIA Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul ţării, cu votul a 61 de deputați din fracțiunile PD, PLDM, PL și din grupul parlamentar al PPEM.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 13:29

Siemens rupe legăturile contractuale cu companiile de stat din Rusia

Siemens rupe legăturile contractuale cu companiile de stat din Rusia

Siemens a anunțat că încetează relațiile contractuale cu companiile rusești controlate de stat, dupa ce o investigatie interna a demonstrat că toate cele patru turbine cu gaz, care au fost livrate în vara anului 2016 în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, au fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 13:12

Petru Bogatu: Declarația privind retragerea forțelor ruse este un răspuns la presiunile Moscovei, care a suferit un eșec politic

Petru Bogatu: Declarația privind retragerea forțelor ruse este un răspuns la presiunile Moscovei, care a suferit un eșec politic

Declarația privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova este și un răspuns al Chișinăului la mai multe acțiuni inamicale ale Moscovei față de țara noastră. Declarația îi aparține jurnalistului Petru Bogatu. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 13:08

Reforma pieței jocurilor norocului - un pariu pierdut de Plahotniuc

Reforma pieței jocurilor norocului - un pariu pierdut de Plahotniuc

Lipsa de coerență și stabilitate legislativă în Republica Moldova a intrat aproape în obișnuință în ultimii ani, iar configurația legilor sunt determinate, în cea mai mare măsură, de grabă, promovarea intereselor de grup, amatorism și lipsa de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 13:08

LIVE: A doua zi de PROTEST. Mulțimea se îndreaptă spre Parlament. Oamenii scandează:„ PD, PSRM ciuma roșie”

LIVE: A doua zi de PROTEST. Mulțimea se îndreaptă spre Parlament. Oamenii scandează:„ PD, PSRM ciuma roșie”

În fața Reședinței președintelui s-au adunat mii de oameni cerând abrogarea legii privind schimbarea sistemului electoral. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 12:47

Mituri și superstiții despre copii. Părinții nu-și arată odorurile timp de 40 de zile

Mituri și superstiții despre copii. Părinții nu-și arată odorurile timp de 40 de zile

Ion Andronache este tatăl a trei copii. De asemenea, acesta este student la Academia de Teologie din Moldova și pune în discuție subiectul despre copiii în biserică, dar și mai multe stereotiuri și mituri despre copii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 12:44

Iresponsabilitatea funcționarilor publici pun în pericol securitatea cetățenilor.

Iresponsabilitatea funcționarilor publici pun în pericol securitatea cetățenilor.

Conform unei dispoziții a preturii sectorului Botanica, crengile din cartiere se transporteaza pe stadionul sportive din orășelul Aeroport. În apropiere de stadion se află grădinița de copii, blocurile locative ale cetățenilor, centrul pentru Solicitanții cu Statut de Refugiat,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 12:39

LIVE / Parlamentul cere Rusiei să-și retragă trupele și munițiile de pe teritoriul R. Moldova. Socialiștii au părăsit ședința în semn de protest

LIVE / Parlamentul cere Rusiei să-și retragă trupele și munițiile de pe teritoriul R. Moldova. Socialiștii au părăsit ședința în semn de protest

Un nou consens larg în Parlament. Deputații au aprobat, cu 61 voturi Declarația privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Socialiștii nu au susținut Declarația și au părăsit sala de ședințe. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 12:39

Nu uita să lași bacșiș sau nu consuma alcool - Cum stă treaba cu regulile de bune maniere în alte țări

Nu uita să lași bacșiș sau nu consuma alcool - Cum stă treaba cu regulile de bune maniere în alte țări

Cum spune și proverbul, câte bordeie, atâtea obiceie. Fiecare țară are propriile reguli și obiceiuri, iar necunoașterea lor te poate pune în situații penibile. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 12:39

PARLAMENT / Declarație pentru retragere a trupelor rusești

PARLAMENT / Declarație pentru retragere a trupelor rusești

Parlamentul va discuta la ședința de astăzi Declarația privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi la propunerea fracțiunilor Partidului Democrat din Moldova și a Partidului Popular European din Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 12:28

Google – asaltat de Rusia cu cereri de ștergere a conținutului de pe Internet

Numărul de cereri adresat Google de către agențiile guvernamentale ruse pentru eliminarea conținutului de pe Internet a crescut cu 478% în 2016, ajungând la 13.200 de solicitari, potrivit raportul societății Transparency Report.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Iulie 2017, ora: 12:16

Premierul României: Schimbarea sistemului electoral este un drept al Parlamentului Moldovei

Premierul României: Schimbarea sistemului electoral este un drept al Parlamentului Moldovei

Schimbarea sistemului electoral este un drept a Parlamentului, este schimbarea unui sistem democratic cu alt sistem democratic. Astfel a comentat premierul României, Mihai Tudose, decizia de ieri a deputaților moldoveni, care au aprobat în lectură finală proiectul de lege privind...

( ) Citeşte tot articolul


Opinii & Editoriale 21 Iulie 2017, de Octavian Țâcu

Mixtul buclucaș

Demult n-am mai scris despre realitățile de pe la noi. M-am uitat peste lucrurile scrise de-a lungul anilor la TIMPUL și constat că în vara asta se împlinesc cinci ani de când fac publicistică. De toate am scris, de la sport și politică, la jurnale și experiențe de călătorie, analize ale...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 21 Iulie 2017, de George Simion

Ce facem NOI când politica antiromânească revine la Chișinău?

Nu am mai scris editorialele mele săptămânale pentru că sintetizasem viziunile mele în cartea „Blocați în labirint”, disponibilă la toate librăriile și chioșcurile de ziare și, pe baza căreia, oamenii pot veni în România, având acoperit inclusiv transportul...

() Citeşte tot articolul

Editorial 21 Iulie 2017, de Pavel Păduraru

(FOTO, VIDEO) Strada Urechean, 5 euro de la Platon și cum s-a născut PSRM la Moscova

Destinele a trei oameni, toți trei foarte importanți în domeniile în care activau acum cinci-zece ani, mi-au atras în mod deosebit atenția în această săptămână și mi-au amintit că toată vina pentru eșecurile noastre în viață ne aparține, fiindcă succesul de astăzi...

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 20 Iulie 2017, de Lia Ciutac

Cu drag, de mântuială, pentru chișinăuieni

Șoferii din Chișinău au așteptat să apară marcajele rutiere încă de la sfârșitul lunii februarie. Iată că, la mijloc de vară, în sfârșit, după aproape cinci luni de așteptări, pe unele artere ale Capitalei au apărut marcajele rutiere. Și nu oarecum, dar, pe alocuri de...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 20 Iulie 2017, de Moni Stănilă

De la Dodon la Trigon

Dacă tot am povestit despre festivalul de la Bistrița, am hotărât că mai trebuie punctate niște lucruri legate – parțial – de concertul celor de la Trigon, din ultima seară de lecturi și penultima de festival.

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 19 Iulie 2017, de Dorin Galben

Am fost în capitala unde prostituția și drogurile sunt legale

Recent am avut o escapadă în Olanda – asociată de mulți drept țara prostituției și a drogurilor. Într-adevăr, aceste lucruri există și sunt absolut legale. Sexul și narcoticele le asigură olandezilor milioane de turiști anual și încasări uriașe la bugetul de stat.

() Citeşte tot articolul

Constantin Tănase 19 Iulie 2017, de Constantin Tănase

MINCIUNA rusă (II) Scrisoare către tinerii care s-au născut după 1990: totul numai despre minciună

Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a declanșat un val de critici și proteste în mediul puținilor și adevăraților intelectuali ruși care mai au curajul să spună adevărul despre patria lor.

() Citeşte tot articolul

Editorial 18 Iulie 2017, de Dan Nicu

Românitatea, miezul viu al europenităţii de la Chişinău

Afirm că în Republica Moldova, orice europenitate este un vas golit de conţinut în absenţa românităţii.

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 18 Iulie 2017, de Ana Marchitan

Generația bărbaților de carton și a femeilor de fier

În ultima perioadă, observ din ce în ce mai multe femei care sunt inspirate de apucăturile democratice.

() Citeşte tot articolul

Editorial 17 Iulie 2017, de Moni Stănilă

Și poetul e un fel de urs

Povesteam în glumă cuiva zilele trecute că cei de la berea românească Ursus au avut o întreagă filosofie când au conceput sloganul „regele berii în România”, fiindcă, argumentam eu, în România nu sunt lei, ci doar urși. 

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 17 Iulie 2017, de Octavian Țâcu

Românii/moldovenii din Uzbekistan: o istorie necunoscută

Contextul preocupărilor pentru istoria românilor/moldovenilor din fostul spațiu sovietic mi-a adus mai multe curiozități și povești neordinare, multe dintre care au devenit publice chiar prin intermediul ziarului TIMPUL. 

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 29 Iunie 2017, de Marin Basarab

Comerțul stradal, o tragedie a clasei de jos

Dacă vreți să vedeți adevărata față a Republicii Moldova, mergeți la Piața Centrală. Atât pe teritoriul pieței, dar mai ales pe străzile adiacente, putem observa toată mizeria, disperarea și sărăcia la care a ajuns această societate. Bătaia de săptămâna trecută, când doi...

() Citeşte tot articolul