Astăzi 18 August 2017, Vineri - Ultima actualizare la ora 07:43
Abonamente

Istorie 23 Iulie 2016, ora 10:46    Din editia print

UN BĂLȚEAN DIN PANTEONUL NAȚIONAL

Marime Font

În cartea lui Emanoil Catelly În slujba neamului. Pagini închinate lui Ion Pelivan (Bălţi, 1936), primită în dar de la preotul Dimitrie Balaur, am găsit o fărâmă de filă pe care preotul a scris cu creionul câteva rânduri: „Catelly, fost căpitan în armata ţaristă, prefect în Bălţi pe vremea Românilor.
Când plecam la gară, la 28 iunie 1940, mi-a spus:«Părinte eşti dator să rămâi aici». El a rămas şi a fost deportat fără să se mai ştie nimic de el.”

O mai bună caracterizare pentru această personalitate proeminentă care a fost Emanoil Catelly este greu de imaginat.
În revista Cuget moldovenesc (Bălţi, 1935, nr.1-2), a fost publicat un portret literar intitulat Maiorul Emanoil Catelly şi semnat de Ion Paltin (Ion Pelivan).

În viziunea autorului, Emanuil Catelly arăta astfel:
„O fire de moldovan robust, cu cătătură dreaptă şi cu o comportare aşa de dreaptă. Figura-i respiră sinceritate, iar privirile-i, armonizate cu vocea caldă şi puternică, sunt muiate în lumina idealului care-l însufleţeşte. ...Oameni ca aceştia nu au trăit numai, ci au făurit istorie.”
În enciclopedia Sfatul Ţării, biografia lui a fost reprodusă într-o formulă extrem de concentrată:„CATELI (CATELLY), Emanoil
(25.I.1883, s. Zgărdeşti, jud.Bălţi - 18.II.1943, GULAG, Sverdlovsk URSS).

Studii: Şcoala Agricolă din Cucuruzeni, Şcoala Militară din Odesa. Maior în rezervă. În 1917, a fost preşedinte al Comitetului Naţional Moldovenesc din Odesa. În Directoratul General al Republicii Democratice Moldoveneşti, a fost director la „treburile pământului". A mai fost prefect de Bălţi şi senator din partea Partidului Naţional-Liberal. A îngrijit apariţia volumului enciclopedic Cartea noastră (Bucureşti, 1936, ed.II, 1938), ediţie adresată gospodarilor de la sate. Arestat la 5 iulie 1940 de către organele NKVD-ului din oraşul Bălţi, a fost adus şi întemniţat în penitenciarul din Chişinău.

S-a stins din viaţă la 18 februarie 1943 în ITL (ispravitelno-trudovoi lagheri - lagăr de muncă corecţională) nr.5 din Sverdlovsk.
Opera:
Dicţionar ruso-român şi româno-rus - Odesa, 1917; Cine este Sergiu Gazieff - cum a fost ales senator de Bălţi? - Bălţi, 1934; Din trecutul îndepărtat al Basarabiei (scurt istoric) -Bălţi, 1935; În slujba neamului (lucrare dedicată lui Ion Pelivan). - Bălţi, 1936.
Distincţii:
Sf.Vladimir în grad de Cavaler, Steaua României în grad de Ofiţer, Coroana României în grad de Comandor, Ferdinand în grad de Ofiţer ş.a.

În săptămânalul Literatura şi arta (199, nr.) a fost publicată o scrisoare din 12 iunie 1942 a locotenent-colonelului V.Movilă, însoţită de un scurt comentariu semnat de pictorul Nicolae Şchiopu. În continuare, le reproducem integral:

„Stimată redacţie,
Vă trimit alăturat scrisoarea domnului locotenent-colonel Movilă din 12.VI.1942, către domnul Ion Ilie Valuţă. Domnul I.Valuţă a fost deputat în Sfatul Ţării - notar public în oraşul Chişinău, refugiat în ţară după 1940. Scrisoarea se referă la dl Emanuil Cattely, fost şi el deputat în Sfatul Ţării, cumnat cu dl I.Valuţă. Domnul E. Cattely a fost prefect al jud.Bălţi. Din scrisoare constataţi că a terminat în închisoarea din Chişinău. Originalul scrisorii a fost depus la Academia Română.
Scrisoarea ce se referă la caracterul moral şi naţional al dlui Emanuil Cattely este zguduitoare. Acest erou naţional trebuie reabilitat şi pus în drepturile memoriei noastre naţionale la valoarea cea mai înaltă.
Nicolae ŞCHIOPU,
pictor, Bucureşti.

PREASTIMATE DOMNULE VALUŢĂ,

Scriu sub impresia celor auzite de la Dumneavoastră şi indignat cum lumea ponegreşte memoria unui om dispărut, care nu poate să se apere, indignat şi mai mult fiindcă acest om era o rază de soare, un imbold de curaj, de onoare românească şi speranţă pentru noi, miile de intelectuali închişi în închisoarea NKVD din Chişinău.

Aflând că acest om este şi ruda Dumneavoastră, mă decid să vă trimit prezenta, dându-vă dreptul de a uza la nevoie spre apărarea memoriei curajosului şi inimosului moldovean din jud. Bălţi, a domnului Cattely. Nu este nevoie să vă descriu regimul închisorii, căci e bine cunoscut şi nu acesta este scopul scrisorii mele. Dar vreau să subliniez că ne scoteau la instrucţii numai noaptea.

Eram la închisoarea Chişinău cam vreo 8.500 de deţinuţi. Aceasta am aflat de la brutarul Frenc, furnizorul închisorii, şi el apoi arestat şi închis, ca fost liberal. Majoritatea zdrobitoare eram intelectuali - foşti oameni... .

Eu eram închis împreună cu P.S.S., părintele Baltagă A. şi părintele Ciobanu N., coloneii Popa M. şi Cuş, procurorul Ţurcanu U., profesor Arhip şi alţii, dintre care un deputat al Sfatului Ţării din jud. Bălţi, un fost deputat liberal, profesor din Orhei, şi unul din Cahul, numele cărora îmi scapă din memorie.

Îmi reamintesc perfect de bine că, atunci când ne chemau noaptea la instrucţii şi nimeream la ora instrucţiei dlui Cattely, toţi comisarii de instrucţie ne părăseau singuri şi se adunau în camera unde răsuna puternica voce a dlui Cattely.

Câteodată, rămâneam ore întregi singuri, ascultând pe furiş răspunsuri îndrăzneţe şi demne de cel interogat, transformate în discursuri şi lecţii de istorie. Unele le-am auzit personal, altele - de la convieţuitorii mei de închisoare. Era surprinzătoare recunoaşterea unanimă a comisarilor instructori superioritatea intelectuală şi morală a dlui Cattely. - «Da, spuneau ei, acest om este convins patriot moldovean. Vă face cinste. Mulţi din voi vă apăraţi numai pielea (şkura), când el apără ideea, poporul şi dreptul istoric. De aşa oameni suntem mândri şi noi!».

Îmi reamintesc de câte ori se întorcea C.I. Neaga de la instrucţii plângând. Nu de durerea suferinţelor închisorii (el a fost îndeosebi persecutat - brutal), dar zdrobit de puterea morală şi a cuvântului dlui Cattely, admirat în timpul instrucţiei. Plângea de bucurie, ca un copil, povestindu-ne nouă cele auzite. Pe atunci, noi speram că, prin dl Cattely, vom scăpa din închisoare. Eu personal am auzit cum domnia sa ţinea un discurs provocat de intrebarea comisarului: «De ce n-ai fugit, dacă ştiai ce te aşteaptă?»

Din acest răspuns am reţinut bine ideea explicată de dl Cattely că nu înţelegea să împartă belşugul şi bucuria poporului basarabean şi să-l părăsească la nevoie şi timpuri grele. Era convins că va muri pentru ideea lui fermă că Basarabia şi poporul moldovean fac parte integrantă din România (urma un discurs istoric), apoi, lovind cu pumnul în masă, a strigat: «Va muri o generaţie, două, dar dreptatea va birui şi Basarabia va fi integrată de statul român».

Comisarul meu de instrucţie s-a întors şi m-a întrebat: «Ai auzit? Da, ătot celovek, a ne şkurnik». Apoi, sprijinind capul pe mâini, a stat tăcut. Cât, nu ştiu, dar mult. La urmă, trezit ca din somn, îmi spune: «Mergi, vom sta de vorbă altădată, am chestiuni mai importante». Am plecat. După indiciile puşcăriaşilor, am fost la instrucţie de la ora 10 noaptea până la 4. S-au întors şi alţii - toţi în aceleaşi condiţii, cu aceeaşi impresie...

Apoi, eu fiind mutat în altă cameră, m-am întâlnit şi cu alţii care îmi şopteau, cu bucurie şi admiraţie, mândria lor de conduita dlui Cattely în închisoare.

S-a vorbit că D-sa a trecut prin cei mai iscusiţi instructiori şi la urmă a fost dus la şeful NKVD-ului din Basarabia, în clădirea fostei Prefecturi, unde a fost văzut de C.I.Neaga şi P.S.S. părintele Baltagă, interogaţi şi ei de acest şef.

Stimate domnule Valuţă, nu l-am cunoscut personal pe dl Cattely şi nici nu ştiu cum apare la înfăţişarea fizică, dar ştiu că era imboldul moral al deţinuţilor intelectuali din închisoarea Chişinăului. Ştiu că numele lui era pe buzele celor închişi, precum şi celor ce ne păzeau şi instruiau. Dacă orice schimb de vorbă era strict oprit între deţinuţi şi păzitori, apoi „evenimentul Cattely” trecea peste acest zid şi noi auzeam de la unii admiraţii, iar de la alţii o ură şi mai mare, exprimată în legătură cu instrucţia dlui Cattely şi la adresa lui personal.

Bolşevicii se lăudau: «În mâinile noastre a căzut un peşte mare, trebuie să-l păzim bine. Este scump!» Şi cred că îl vor păzi bine, cotându-l scump la viitorul schimb de prizonieri.

Sper şi cred că vom avea fericirea să-l vedem pe dl Cattely după terminarea războiului.

Cred că atunci el nu va avea nevoie de apărarea mea, iar cuvântul lui va biciui fără milă pe cei laşi şi bârfoşi.

Rog, primiţi, domnule Văluţă, expresiunile mele cele mai sincere de devotament şi stimă.

Al dvs. lt.-col. MOVILĂ

Chişinău, 12.VI.1942.”

Acest locotenent-colonel nu este altul decât militarul basarabean V.Movilă care a stat la leagănul formării armatei naţionale a Republicii Democratice Moldoveneşti în 1917. Răvaşul este foarte important şi prin faptul că nu se limitează numai la un singur nume - Emanoil Catelly, ci cuprinde un spectru mai larg de personalităţi zăvorâte în puşcăria din Chişinău.

Astăzi, după ce am studiat dosarul din arhiva Serviciului de Informații și Securitate, ştim exact cum s-au petrecut evenimentele din vara lui 1940:
„Dosarul nr. 18338
Catelly Emanuil Grigorievici

***
Hotărâre
16 aprilie 1942, or. Cistopol, anchetator Levin
Am constatat: Catelly a fost arestat de N.K.V.D. al R.S.S.M. la 5 iulie 1940 ca fost conducător al Partidului Liberal antirevoluţionar.
Am decis: materialele să fie acceptate spre examinare.
***
Hotărâre
(de alegere a măsurii represive)
or. Chişinău, 14 august 1940, anchetator Cerepanov.
Am decis: ... Catelly Em. Grig să fie arestat.
Nu trebuie să ne deruteze faptul că o parte din aceste documente au fost întocmite şi semnate cu anul 1942, la Cistopol. Evacuarea arestaţilor s-a făcut mai organizat şi mai operativ decât cea a dosarelor penale şi anchetatorii s-au văzut nevoiţi să deschidă noi dosare, completându-le pe cele deja existente cu noi detalii sau operând o anchetă din pagină nouă:
«Tatăl - ţăran răzeş.
Moldovean.
Maior în rezervă al armatei române.
În 1917, a format armata naţională moldovenească.
Membru al guvernului autonom al Moldovei din martie 1918 până în noiembrie 1918.
Arestat la 6.VII, 1940 de grupa operativă din Bălţi.”
De teamă să nu-l scape, grupul operativ, ca de obicei, a procedat mişeleşte. Mai întâi, l-au arestat, apoi au purces la întocmirea tuturor formelor legale.

„Proces-verbal al reţinerii
1940, 7 iulie
Subsemnatul, împuternicitul operativ G.D.P.G. N.K.V.D. al U.R.S.S., azi, l-am reţinut pe cetăţeanul care s-a numit Catelly Emanuil Grigorievici, care, din 1919 până în 1923, a fost judecător popular.
***
Mandat de arestare n-a existat.”
Mandat de arestare, ca şi în alte cazuri, n-a existat pentru motivul că nu ajungeau formulare. Se operau atâtea arestări încât cifra de formulare planificată pentru operaţia de lichidare a duşmanilor din Basarabia a întrecut toate previziunile. Numai aşa ne putem da seama ce vânătoare de oameni a fost între Prut şi Nistru în vara anului 1940…

Documentul de bază care practic deschide ancheta penală a lui Emanoil Catelly este chestionarul arestatului. E fişa biografică întocmită cu bătaie lungă în care figurează nu numai părinţii, ci şi copiii, fraţii, surorile, soţia, deci toate acele persoane din anturaj care la o adică pot servi drept argumente de şantaj în orice anchetă. Nu mai spunem nimic despre întrebările legate de activităţile pe timpul ţarismului, lupta în armata albă şi altele. Zăbrelele puşcăriei se zăreau printre rândurile acestei anchete:

„CHESTIONARUL ARESTATULUI

Catelly
Emanuil Gheorghevici
A.1883, s. Zgărdeşti, jud. Bălţi, R.S.S.M.
Or. Bălţi, str. Regina Maria 105.
Ţăran.
Moşier. Or. Bălţi.
Român.
Supus român, nu avea buletin de identitate.
A fost membru al Partidului Liberal în 1923-1937.
A absolvit şcoala militară.
Din ţărani mijlocaşi.


Tata: Catelly Grigore Ivanovici, 1850.
Mama: a decedat în 1907.
Soţia: Catelly Parascovia Ilinicina, 1887, casnică.
Copiii: Catelly Victor Emanuil. - 1914 - se află în România.
Catelly Octavian Emanuil. – 1917 - se află în România.
Fraţi(surori): Catelly Ivan Grigorievici - 1876, paznic al pădurii, r-nul Călărași.

Scripceanu Melania Grigorievna - 1895, casnică.”

Hotărâre
(de acuzare)
Chişinău 12 iulie 1940
Sublocotenent Cerepanov
...e demascat că în a.1918, având o orientare ostilă faţă de puterea sovietică şi dorind înlăturarea ei, a intrat în „Blocul Moldovenesc” antirevoluţionar, iar apoi în „Sfatul Ţării”, unde a votat pentru dezlipirea Basarabiei de la Rusia Sovietică şi alipirea ei la România, pentru care fapt a fost recompensat de guvernul român cu 50 ha de pământ.

Ulterior, fiind în funcţie de mare responsabilitate, lupta activ împotriva mişcării revoluţionare şi pentru dominaţia ocupaţiei române în Basarabia.”

Mă gândesc că avem nenumărate datorii neachiate faţă de înaintaşii noştri. Cum poţi aprecia meritele acestui erou care astăzi este un anonim?

Atunci când s-a pomenit în puşcăria din Kazani, E.Catelly era, sub aspect fizic, doar umbra omului de odinioară, pe care bălţenii l-au memorizat în grădina publică a oraşului îmbrăcat în costum negru şi cu papion, chair în ziua intrării armatei sovietice în Basarabia. Era poate omul cel mai conştient de catastrofa produsă…

Concluzie de acuzare
14.XI.1942 dosarul nr.18338
Aprobat
Locţiitorul procurorului R.S.S.A.T.
A. Rivkin
25.XI.1942
Aprobat: Cib...

Aş dispune: acuzaţii Catelly Emanuil Grigorievici şi Ignatiuc Ivan Grigorievici să fie condamnaţi la pedeapsa capitală - împuşcarea.
Concluzia de acuzare este alcătuită: 11.XI.1942.

Colaboratorul N.K.V.D. al R.S.S.A.T. - Zagoradniuk.
Şeful interimar al Sectorului 5 S.P.O. N.K.V.D. al R.S.S.A.T. - Poletaev.
***
Act
februarie 1943, s. Sviajea, r-nul Vâsşi Uslon, I.T.K. - nr.5 U.I.T.L.K. N.K.V.D. T.R.

Subsemnaţii, şeful unităţii sanitare a I.T.K.-5 Cerevaţki, responsabilul de serviciu la I.T.K.-5 Bergher şi asistenta medicală de serviciu în unitatea sanitară Zabolotnaia, am alcătuit prezentul act ce adevereşte că la 18./II. a decedat Catelly E.G., anul naşterii 1883, acuzat conform art.... fiind sub anchetă penală. A decedat în urma bolii. Miocard decompensat.”

Nu cred în diagnosticul stabilit de medicul din puşcărie, după cum nu cred că vom afla mai multe informaţii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Emanoil Catelly. Un singur lucru aş dori să se întâmple. Să nu-l uităm prea uşor, bălţenii fiind acei care au datoria morală să-l cinstească în mod deosebit. Prin eroismul lui, el a dat o nouă dimensiune morală românismului dintre Prut şi Nistru.


Un articol de: Iurie Colesnic
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 18 August 2017, ora: 07:43

ULTIMA ORĂ / Ce se știe până acum despre cele mai mari ATACURI TERORISTE din Spania din ultimii 10 ani

ULTIMA ORĂ / Ce se știe până acum despre cele mai mari ATACURI TERORISTE din Spania din ultimii 10 ani

Scene cumplite s-au petrecut, joi, pe unul dintre cele mai populare bulevarde din lume - Las Ramblas din Barcelona. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 07:42

Deputatul Juravschi, acuzat că ar fi furat bursele sportivilor, va acționa în judecată un funcționar din aparatul președintelui Dodon

Deputatul Juravschi, acuzat că ar fi furat bursele sportivilor, va acționa în judecată un funcționar din aparatul președintelui Dodon

Deputatul Nicolae Juravschi, Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, a venit cu o replică la acuzațiile aduse de Preşedintele Comisiei pentru controlul public din cadrul Consiliului Societății Civile de pe lângă Președintele RM, Fiodor Ghelici, precum că ar fi...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 18 August 2017, ora: 07:33

TEROARE la Barcelona. Teroare la Barcelona: 13 morți. 100 de răniți, printre care doi români. Un al doilea ATAC a avut loc în Cambrils (FOTO / VIDEO)

TEROARE la Barcelona. Teroare la Barcelona: 13 morți. 100 de răniți, printre care doi români. Un al doilea ATAC a avut loc în Cambrils (FOTO / VIDEO)

O furgonetă a călcat joi mai multe persoane pe artera pietonală Rambla din Barcelona, informează presa locală în urma unui anunț al poliției.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 07:28

Doctorul care a păstrat inima unei paciente într-un BORCAN ani întregi. Motivul este INCREDIBIL

Doctorul care a păstrat inima unei paciente într-un BORCAN ani întregi. Motivul este INCREDIBIL

Vladimir Andreevich Almazov, un cardiolog și academician renumit în întreaga lume, a păstrat ani la rând o inimă într-un borcan cu formol pe biroul său. Studenții profesorului știau cu toții istoria recipientului, aceasta trecuse din poveste în poveste și era...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 06:30

Medicamente care pot îngrășa

Medicamente care pot îngrășa

Nu doar mancatul excesiv sau problemele legate de glanda tiroida ingrasa. Exista si medicamente care pot ingrasa, deoarece intervin in procesul normal de metabolizare al alimentelor, arata recente studii facute de americani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 06:05

TOP 3 femei din zodiac care sunt cele mai bune mame! Fac față oricărei provocări din partea celor mici

TOP 3 femei din zodiac care sunt cele mai bune mame! Fac față oricărei provocări din partea celor mici

Nu există mame bune sau mame rele. Fiecare mamă este specială în felul ei. Fiecare mamă îşi arată dragostea şi afecţiunea în felul ei. Fiecare mamă este mamă în felul ei. Cu toate astea, există trei femei din zodiac care au fost înzestrate cu un sentiment...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 06:02

Bila alba-Bila neagră

Bila alba-Bila neagră

Vezi cine a primit bila albă și cea neagră în această săptămână.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 06:00 de Irina Tabaranu

Cum ne apărăm în caz de război

Cum ne apărăm în caz de război

La începutul lunii august, soldații ruși au forțat râul Nistru cu blindate rusești, în apropiere de localitatea Ternovca. Anterior Vadim Krasnoselski, așa-zisul lider al Transnistriei, a avertizat autoritățile de la Chișinău să nu aprindă „flacăra”,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 05:26

TEROARE / Român stabilit în Barcelona a fost martorul atacului: „Acolo era iadul”

 Un român stabilit în Barcelona a fost martorul. El a filmat urmările atentatului din cartierul istoric Las Ramblas, în urma căruia 12 persoane au murit și 80 au fost spitalizate.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 18 August 2017, ora: 05:23

18 august 1657 / S-a stins din viaţă Mitropolitul Moldovei Varlaam, autorul "Cazaniei" sau "Cărţii româneaşti de învăţătură" şi al primelor versuri în limba română

18 august 1657 / S-a stins din viaţă Mitropolitul Moldovei Varlaam, autorul "Cazaniei" sau "Cărţii româneaşti de învăţătură" şi al primelor versuri în limba română

Mitropolitul Varlaam al Moldovei, cu numele de mirean Vasile Moţoc a decedat la 18 august 1657 la mânăstirea Secu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2017, ora: 05:20

Creştinarea ruşilor: un moment de răscruce în istorie

Creştinarea ruşilor: un moment de răscruce în istorie

Fără îndoială, momentul creştinării triburilor slave de nord-estul Europei a constituit în sine nu doar un eveniment cu repercusiuni majore în viitor, ci şi unul dintre acele momente de cotitură din istoria întregii lumi. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 23:25

3.000 de europeni care au luptat pentru ISIS ar putea reveni în Europa

Până la 3.000 de europeni care au luptat pentru Statul Islamic ar putea reveni în Europa, potrivit unui raport realizat de Rețeaua europeană de sensibilizare privind radicalizarea (RAN), structură creată de Comisia Europeană.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 20:02

Cele mai AMUZANTE întâmplări din trafic povestite de POLIȚIȘTI: „Hai că amuș te îndoi...” / VIDEO

Cele mai AMUZANTE întâmplări din trafic povestite de POLIȚIȘTI: „Hai că amuș te îndoi...” /  VIDEO

Proiectul HY NO ROCK continuă să surprindă plăcut și în această săptămână. Polițiștii au fost cei care de data aceasta au dat din casă secretele meseriei lor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 19:42

Moscova protestează pentru neadmiterea Rusiei la proiectul muzeului Sobibor din Polonia

Moscova protestează pentru neadmiterea Rusiei la proiectul muzeului Sobibor din Polonia

Ministerul rus de Externe i-a convocat pe ambasadorii a trei țări din cauza refuzului admiterii Federației Ruse la proiectul muzeului Sobibor din Polonia, a declarat purtatorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, potrivit „RIA Novosti“.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 19:15

Caz excepțional. O fetiță de numai 10 ani a născut un copil

Caz excepțional. O fetiță de numai 10 ani a născut un copil

Fetița de numai 10 ani a fost victima unui viol, aceasta a născut copilul, după ce Curtea Supremă i-a respins cererea de a face avort.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 17 August 2017, ora: 19:04

Femeia din zodiac, predispusă să ÎNȘELE toată viaţa!

Femeia din zodiac, predispusă să ÎNȘELE toată viaţa!

Indiferent de modul în care decurge relaţia cu partenerul, de multe ori, suntem tentate să ne dorim braţele altui bărbat. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 18:59

VIDEO: Poliţia a reţinut un tânăr, suspectat că și-a omorât părinții cu bestialitate

Un tânăr de 25 de ani, domiciliat în satul Cania, raionul Cantemir, este suspectat de dublu omor. Crima a fost săvârșită la 13 august 2017, iar peste două zile, angajații Direcției Sud a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu cei a Inspectoratului de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 18:19

MESAJUL CUTREMURĂTOR: Rusia, văzută prin ochii unui soldat rus

MESAJUL CUTREMURĂTOR: Rusia, văzută prin ochii unui soldat rus

Președintele Comitetului mixt al veteranilor trupelor aeriene (VDV), Direcției Generale a Statului General Major (GRU), Forțelor Speciale, Flotei Marine a Federației Ruse, Mihail Vistițkii, a scris o postare emoțională pe o rețea socială, în care a demonstrat ce semnifică cinstea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 18:08

Imagini impresionante: Lanț uman pentru salvarea a două surori din valurile imense

Imagini impresionante:  Lanț uman pentru salvarea a două surori din valurile imense

Imagini impresionante surprinse pe plaja din Eforie Nord. Turiştii au făcut un lanţ uman într-un gest de solidaritate pentru a salva două surori care riscau să se înece. Fetele se jucau în apă când au fost trase spre largul mării de curenţii extrem de puternici.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 17:42

Părinţii i-au dăruit lui Ceban un apartament, după ce Dodon a câştigat alegerile

Părinţii i-au dăruit lui Ceban un apartament, după ce Dodon a câştigat alegerile

Purtătorul de cuvânt al președintelui Republicii Moldova, Ion Ceban, a primit în dar un apartament la doar trei zile după ce Igor Dodon a câștigat alegerile prezidențiale din toamna anului 2016, scrie Ziarul de Gardă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 17:33

Viața de milionar al fiului lui Peskov, mâna dreaptă al lui Putin

Viața de milionar al fiului lui Peskov, mâna dreaptă al lui Putin

Fondul de combatere a corupției  Alekseia Navalnovo (FBK)a publicat o anchetă despre proprietate fiul cel mare al secretarului de presă al Președinției,  Dmitri Peskov. Potrivit Fondului, Nikolai Choulz deține mai multe mașini scumpe și un apartament în centrul Moscovei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 17:31

NEBUNIE / Locuitorii unui oraș rusesc se consideră DESCENDENȚII lui Cantemir

NEBUNIE / Locuitorii unui oraș rusesc se consideră DESCENDENȚII lui Cantemir

În orașul Dmitrovsk, regiunea Oriol, a avut loc cea de-a 306-a aniversare de la înființarea orașului de către domnitorul Moldovei Dimitrie Cantemir.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 17:22

78% dintre europeni nu îl SUPORTĂ pe Vladimir Putin. La nivel global – 60%

78% dintre europeni nu îl SUPORTĂ pe Vladimir Putin. La nivel global – 60%

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este văzut mai cu seamă negativ în lume, potrivit unui sondaj Pew dat publicității astazi, scrie Europa Libera.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 17 August 2017, ora: 17:21

Simona Halep, SURPRIZĂ din partea Adidas. Cum arată echipamentul în culorile României pentru US Open / FOTO

Simona Halep, SURPRIZĂ din partea Adidas. Cum arată echipamentul în culorile României pentru US Open / FOTO

Cei mai mulţi dintre jucătorii de tenis sponsorizaţi de Adidas, inclusiv Simona Halep, vor îmbrăca la US Open, în acest an, echipamente retro al căror design a fost realizat de celebrul Pharrell Williams.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 17:14

OFICIAL / Observatorii OSCE au văzut în estul Ucrainei MILITARI în uniforme ale armatei ruse

OFICIAL / Observatorii OSCE au văzut în estul Ucrainei MILITARI în uniforme ale armatei ruse

Observatorii OSCE au văzut în estul Ucrainei militari în uniforme ale armatei ruse, precum și au comunicat cu cei care s-au declarat soldati din Rusia, a spus Alexander Hug, adjunctul șefului misiunii de monitorizare a OSCE în Donbas, răspunzând unei întrebări...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 17:01

EVENIMENT / 100 de asociații dau mâna pentru Unire

100 de organizații civice din România, Republica Moldova și Diaspora vor constitui Alianța pentru Centenar, un plan de acțiuni concrete pentru anul 2018. Evenimentul va avea loc duminică, ora 10:00, la Palatul Parlamentului din București, Sala 'C. A. Rosetti', în marja...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 16:47

DE UNDE ARE FAMILIA DODON BANI (II) / Sărmanul Președinte devine filantrop și donează o CASĂ unei familii

DE UNDE ARE FAMILIA DODON BANI (II) / Sărmanul Președinte devine filantrop și donează o CASĂ unei familii

Igor Dodon a decis să ofere o casă nouă unei familii cu şapte copii din raionul Floreşti, după ce familia a rămas fără casă în urma unui incendiu.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 17 August 2017, ora: 16:40

Filmul care a scandalizat Biserica ortodoxă. Fanaticii ortodocşi ameninţă că vor da foc sălilor de cinema

Filmul care a scandalizat Biserica ortodoxă. Fanaticii ortodocşi ameninţă că vor da foc sălilor de cinema

Filmul "Mathilda" a fost realizat de Alexei Outchitel şi spune povestea de dragoste dintre ultimul Ţar, Nicolae al II-lea, şi o balerină, Mathilda.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 16:37

Războiul ruso-ucrainean: Teroriștii ruși încearcă să ascundă câte persoane au fost omorâte

Războiul ruso-ucrainean: Teroriștii ruși încearcă să ascundă câte persoane au fost omorâte Din editia print

Conducerea Armatei Ruse din Ucraina încearcă să ascundă informații cu privire la numărul  de mercenari omorâți pe câmpul de luptă. Despre aceasta a raportat  Ministerul Apărării, Direcția Generală de Informații din Ucraina pe Facebook.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 16:14

Șapte lucruri care îți vor schimba percepția despre Urzeala Tronurilor

Șapte lucruri care îți vor schimba percepția despre Urzeala Tronurilor

Serialul Game of Thrones continuă să ne impresioneze cu răsturnările complotului. Și poveștile din spatele scenei emisiunii noastre preferate de televiziune pot fi la fel de interesante ca și liniile principale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 16:10

Partidul Maiei Sandu și-a înregistrat propriul ZIAR. Cine va fi redactor-șef

Partidul Maiei Sandu și-a înregistrat propriul ZIAR. Cine va fi redactor-șef

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea propria publicație periodică. Ziarul se va numi „Un PAS pentru Moldova”, informează www.curentul.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 16:05

Adevărul despre căsătoria lui Lucinschi. Blonda a lămurit lucrurile

Adevărul despre căsătoria lui Lucinschi. Blonda a lămurit lucrurile

Vica Blochina, fosta iubită a antrenorului de fotbal Victor Pițurcă, a ținut să spună lucrurilor pe nume în ceea ce privește adevărul despre presupusa sa căsătorie cu Sergiu Lucinschi fiul fostului președinte, Petru Lucinschi. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 15:57

CETĂȚENIE DE VÂNZARE - care sunt țările cu cele mai BUNE oferte

CETĂȚENIE DE VÂNZARE - care sunt țările cu cele mai BUNE oferte

Numeroase ţări sunt dispuse să ofere o nouă cetăţenie persoanelor cu suficiente resurse financiare. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 15:54

Prietenii și dușmanii fiecărei zodii. De cine trebuie să te ferești și pe cine trebuie să ai aproape

Prietenii și dușmanii fiecărei zodii. De cine trebuie să te ferești și pe cine trebuie să ai aproape

În funcție de semnul tău zodiacal, te poți înțelege de minune cu anumite persoane. Însă, pe de altă parte, vor exista și unii oameni față de care trebuie să păstrezi distanța. Iată care sunt prietenii și dușmanii fiecărei zodii.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 17 August 2017, ora: 15:50

Președintele Comitetului Național Olimpic, acuzat că ar fi furat în fiecare lună câte 500 dolari de la sportivi

Comisia pentru Controlul Public din cadrul Consiliului Societății Civile pe lângă președintele Republicii Moldova a primit în ultimele două săptămâni mai multe plângeri din partea sportivilor și președinților de federații sportive, prin care președintele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 15:46

Tarabele şi gheretele vor dispărea din centrul Chişinăului. Ce îşi propune Primăria într-un nou Regulament

Tarabele şi gheretele vor dispărea din centrul Chişinăului. Ce îşi propune Primăria într-un nou Regulament

Fără gherete, rulote sau tarabe în centrul Chişinăului. Cel puţin asta îşi propun autorităţile municipale, care ar urma să aprobe un Regulament de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 15:38

Cui rămân cei 124.000 de români din Basarabia istorică (regiunea Odesa)?

Cui rămân cei 124.000 de români din Basarabia istorică (regiunea Odesa)?

Despre situația celor 124.000 de români din Basarabia istorică a vorbit la Universitatea de Vară Izvoru Mureșului Nicolae Moșu din Tatarbunar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 15:33

Banca Mondială: R. Moldova are progrese mari în domeniul reformelor economice

Țara noastră se numără printre cele care înregistrează cele mai bune rezultate la capitolul „Doing business” în toată lumea. 

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 17 August 2017, ora: 15:12

Profesorul, lingvistul şi publicistul Ion Melniciuc s-a stins din viaţă

Profesorul, lingvistul şi publicistul Ion Melniciuc s-a stins din viaţă

Profesorul, lingvistul şi publicistul Ion Melniciuc, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, deţinător al Ordinului Republicii, s-a stins din viaţă în dimineaţa zilei de astăzi, la vîrsta de 76 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 15:06

O fostă angatată de la PRIME TV - producător general la RTR România

O fostă angatată de la PRIME TV - producător general la RTR România

Consiliul Național al Audiovizualului l-a scos din sala de ședințe pe reprezentantul Rossiya 1 în Republica Moldova, Evgheni Sergheev, la discuțiile pentru cererea de intrare pe piața din România a televiziuni RTR, transmite Digi24.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 14:09

Canada va trimite TRUPE MILITARE şi AVIOANE de luptă în România

Canada va trimite TRUPE MILITARE şi AVIOANE de luptă în România

Forţele armate canadiene (CAF) vor trimite aproximativ 135 de militari şi patru avioane de luptă CF-18 Hornet, la Constanţa, pentru a participa la operaţiunile aeriene ale NATO care vor avea loc între lunile septembrie şi decembrie, relatează site-ul 45enord.ca. 

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 17 August 2017, ora: 13:48

ULTIMA ORĂ / Ceban despre deputatul român Codreanu: Nu e primul și nici ultimul TRĂDĂTOR de patrie

ULTIMA ORĂ / Ceban despre deputatul român Codreanu: Nu e primul și nici ultimul TRĂDĂTOR de patrie

Codreanu Constantin nu e primul și nici ultimul trădător de patrie, care vrea să transforme Moldova în județul unui stat străin, scrie supărat pe facebook, consilierul lui Dodon.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 13:00

FOTO | Un pui de delfin eşuat a fost omorât de turiştii care şi-au făcut selfie-uri cu el

FOTO | Un pui de delfin eşuat a fost omorât de turiştii care şi-au făcut selfie-uri cu el

Turiştii curioşi s-au strâns în jurul delfinului eşuat pe o plajă din Almeira, unii dintre aceştia făcându-şi poze tip selfie cu puiul speriat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 12:58

Nicolae Dabija îl dă în judecată pe Cheianu pentru CALOMNIE

Nicolae Dabija îl dă în judecată pe Cheianu pentru CALOMNIE

Nicolae Dabija despre Constantin Cheianu: După minciunile spuse la adresa mea, e firesc să mă îndoiesc de tot ce afirmă el și postul de televiziune pe care îl promovează.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2017, ora: 12:36

VIDEO: Cum rezolvă marina rusă problema piraților somalezi

VIDEO: Cum rezolvă marina rusă problema piraților somalezi

Pirații somalezi sunt un pericol deosebit de mare pentru navele care traversează zona de pe coasta estică a Africii, dar nu și când se pun cu marina rusă. 

( ) Citeşte tot articolul


Opinii & Editoriale 18 August 2017, de Răzvan Munteanu

Neutralitatea nu mai este o soluție. Înțelege oare Chișinăul acest lucru?

Luna septembrie reprezintă un test pentru securitatea europeană, iar asta pentru că după ce Rusia și Belarusul vor pune în practică exercițiul militar Zapad-17, suspectat de NATO că ar reprezenta o posibilă acțiune mascată de agresiune a statelor baltice sau a Ucrainei, un alt exercițiu militar va...

() Citeşte tot articolul

Editorial 17 August 2017, de Moni Stănilă

Ne obișnuim cu răul

Săptămâna trecută am fost un weekend în Ucraina. Multe din cele observate de acolo m-au pus pe gânduri. 

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 17 August 2017, de Ana Marchitan

Despre rușinea de a fi născut în Republica Moldova

La sfârștitul anilor '90 migrația cetățenilor din Republica Moldova a luat amploare. 

() Citeşte tot articolul

Editorial 16 August 2017, de Pavel Păduraru

Metamorfoza jurnalistului moldovean din 2009 încoace

Îmi amintesc în ultimul timp cu plăcere și dor de perioada guvernării Voronin și am impresia că e posibil să nu mai trăim niciodată momente atât de memorabile ca atunci.  

() Citeşte tot articolul

Editorial 16 August 2017, de Octavian Țâcu

Politici etnolingvistice: experiențe europene (I)

Luna august ne-a adus întotdeauna în istorie un fel aparte de mobilizare, determinând schimbări profunde ale identității noastre politice, sociale și culturale. 

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 16 August 2017, de Georgeta Carasiucenco

Partidul Flămânzilor

Se spune despre noi, sau aşa ne place nouă să ne spună, ori statisticile demonstrează că suntem săraci. Săraci de avuție, de cultură, de suflet - săraci în totalitate.

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 15 August 2017, de Irina Tabaranu

În Moldova e mai bine să te naști bărbat decât femeie

Cea mai „frumoasă” zi din viața unei femei este ziua în care este cel mai mult discriminată. 

() Citeşte tot articolul

Constantin Tănase 15 August 2017, de Constantin Tănase

Dragoste pe Facebook și mortul petrecut pe Skype

Un poet basarabean despre care generația tânără cred că nici n-a auzit - Petru Zadnipru îi spune, mort în 1976 – ne-a lăsat următoarea strofă celebră despre moldoveni: 

() Citeşte tot articolul

Editorial 15 August 2017, de Moni Stănilă

Confirmare

Vă scriam în iunie despre evenimentul poetic ce a avut loc în Berlin, la care au participat 22 de poeți din afara Uniunii Europene, printre care și Alexandru Vakulovski.

() Citeşte tot articolul

Editorial 14 August 2017, de Silviu Tănase

Cum va sărbători Dodon independența

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an. 

() Citeşte tot articolul

Editorial 13 August 2017, de Moni Stănilă

Adormirea Maicii Domnului

Se apropie o mare sărbătoare de noi. 

() Citeşte tot articolul

Editorial 8 August 2017, de Marin Basarab

Dodon – trădător de patrie

Republica Moldova, acest stat fictiv, inventat de sovietici, cică este patria lui Dodon și a susținătorilor săi. 

() Citeşte tot articolul