Astăzi 24 Iunie 2017, Sâmbătă - Ultima actualizare la 23 Iunie 2017
Abonamente

Istorie 23 Iulie 2016, ora 10:46    Din editia print

UN BĂLȚEAN DIN PANTEONUL NAȚIONAL

Marime Font

În cartea lui Emanoil Catelly În slujba neamului. Pagini închinate lui Ion Pelivan (Bălţi, 1936), primită în dar de la preotul Dimitrie Balaur, am găsit o fărâmă de filă pe care preotul a scris cu creionul câteva rânduri: „Catelly, fost căpitan în armata ţaristă, prefect în Bălţi pe vremea Românilor.
Când plecam la gară, la 28 iunie 1940, mi-a spus:«Părinte eşti dator să rămâi aici». El a rămas şi a fost deportat fără să se mai ştie nimic de el.”

O mai bună caracterizare pentru această personalitate proeminentă care a fost Emanoil Catelly este greu de imaginat.
În revista Cuget moldovenesc (Bălţi, 1935, nr.1-2), a fost publicat un portret literar intitulat Maiorul Emanoil Catelly şi semnat de Ion Paltin (Ion Pelivan).

În viziunea autorului, Emanuil Catelly arăta astfel:
„O fire de moldovan robust, cu cătătură dreaptă şi cu o comportare aşa de dreaptă. Figura-i respiră sinceritate, iar privirile-i, armonizate cu vocea caldă şi puternică, sunt muiate în lumina idealului care-l însufleţeşte. ...Oameni ca aceştia nu au trăit numai, ci au făurit istorie.”
În enciclopedia Sfatul Ţării, biografia lui a fost reprodusă într-o formulă extrem de concentrată:„CATELI (CATELLY), Emanoil
(25.I.1883, s. Zgărdeşti, jud.Bălţi - 18.II.1943, GULAG, Sverdlovsk URSS).

Studii: Şcoala Agricolă din Cucuruzeni, Şcoala Militară din Odesa. Maior în rezervă. În 1917, a fost preşedinte al Comitetului Naţional Moldovenesc din Odesa. În Directoratul General al Republicii Democratice Moldoveneşti, a fost director la „treburile pământului". A mai fost prefect de Bălţi şi senator din partea Partidului Naţional-Liberal. A îngrijit apariţia volumului enciclopedic Cartea noastră (Bucureşti, 1936, ed.II, 1938), ediţie adresată gospodarilor de la sate. Arestat la 5 iulie 1940 de către organele NKVD-ului din oraşul Bălţi, a fost adus şi întemniţat în penitenciarul din Chişinău.

S-a stins din viaţă la 18 februarie 1943 în ITL (ispravitelno-trudovoi lagheri - lagăr de muncă corecţională) nr.5 din Sverdlovsk.
Opera:
Dicţionar ruso-român şi româno-rus - Odesa, 1917; Cine este Sergiu Gazieff - cum a fost ales senator de Bălţi? - Bălţi, 1934; Din trecutul îndepărtat al Basarabiei (scurt istoric) -Bălţi, 1935; În slujba neamului (lucrare dedicată lui Ion Pelivan). - Bălţi, 1936.
Distincţii:
Sf.Vladimir în grad de Cavaler, Steaua României în grad de Ofiţer, Coroana României în grad de Comandor, Ferdinand în grad de Ofiţer ş.a.

În săptămânalul Literatura şi arta (199, nr.) a fost publicată o scrisoare din 12 iunie 1942 a locotenent-colonelului V.Movilă, însoţită de un scurt comentariu semnat de pictorul Nicolae Şchiopu. În continuare, le reproducem integral:

„Stimată redacţie,
Vă trimit alăturat scrisoarea domnului locotenent-colonel Movilă din 12.VI.1942, către domnul Ion Ilie Valuţă. Domnul I.Valuţă a fost deputat în Sfatul Ţării - notar public în oraşul Chişinău, refugiat în ţară după 1940. Scrisoarea se referă la dl Emanuil Cattely, fost şi el deputat în Sfatul Ţării, cumnat cu dl I.Valuţă. Domnul E. Cattely a fost prefect al jud.Bălţi. Din scrisoare constataţi că a terminat în închisoarea din Chişinău. Originalul scrisorii a fost depus la Academia Română.
Scrisoarea ce se referă la caracterul moral şi naţional al dlui Emanuil Cattely este zguduitoare. Acest erou naţional trebuie reabilitat şi pus în drepturile memoriei noastre naţionale la valoarea cea mai înaltă.
Nicolae ŞCHIOPU,
pictor, Bucureşti.

PREASTIMATE DOMNULE VALUŢĂ,

Scriu sub impresia celor auzite de la Dumneavoastră şi indignat cum lumea ponegreşte memoria unui om dispărut, care nu poate să se apere, indignat şi mai mult fiindcă acest om era o rază de soare, un imbold de curaj, de onoare românească şi speranţă pentru noi, miile de intelectuali închişi în închisoarea NKVD din Chişinău.

Aflând că acest om este şi ruda Dumneavoastră, mă decid să vă trimit prezenta, dându-vă dreptul de a uza la nevoie spre apărarea memoriei curajosului şi inimosului moldovean din jud. Bălţi, a domnului Cattely. Nu este nevoie să vă descriu regimul închisorii, căci e bine cunoscut şi nu acesta este scopul scrisorii mele. Dar vreau să subliniez că ne scoteau la instrucţii numai noaptea.

Eram la închisoarea Chişinău cam vreo 8.500 de deţinuţi. Aceasta am aflat de la brutarul Frenc, furnizorul închisorii, şi el apoi arestat şi închis, ca fost liberal. Majoritatea zdrobitoare eram intelectuali - foşti oameni... .

Eu eram închis împreună cu P.S.S., părintele Baltagă A. şi părintele Ciobanu N., coloneii Popa M. şi Cuş, procurorul Ţurcanu U., profesor Arhip şi alţii, dintre care un deputat al Sfatului Ţării din jud. Bălţi, un fost deputat liberal, profesor din Orhei, şi unul din Cahul, numele cărora îmi scapă din memorie.

Îmi reamintesc perfect de bine că, atunci când ne chemau noaptea la instrucţii şi nimeream la ora instrucţiei dlui Cattely, toţi comisarii de instrucţie ne părăseau singuri şi se adunau în camera unde răsuna puternica voce a dlui Cattely.

Câteodată, rămâneam ore întregi singuri, ascultând pe furiş răspunsuri îndrăzneţe şi demne de cel interogat, transformate în discursuri şi lecţii de istorie. Unele le-am auzit personal, altele - de la convieţuitorii mei de închisoare. Era surprinzătoare recunoaşterea unanimă a comisarilor instructori superioritatea intelectuală şi morală a dlui Cattely. - «Da, spuneau ei, acest om este convins patriot moldovean. Vă face cinste. Mulţi din voi vă apăraţi numai pielea (şkura), când el apără ideea, poporul şi dreptul istoric. De aşa oameni suntem mândri şi noi!».

Îmi reamintesc de câte ori se întorcea C.I. Neaga de la instrucţii plângând. Nu de durerea suferinţelor închisorii (el a fost îndeosebi persecutat - brutal), dar zdrobit de puterea morală şi a cuvântului dlui Cattely, admirat în timpul instrucţiei. Plângea de bucurie, ca un copil, povestindu-ne nouă cele auzite. Pe atunci, noi speram că, prin dl Cattely, vom scăpa din închisoare. Eu personal am auzit cum domnia sa ţinea un discurs provocat de intrebarea comisarului: «De ce n-ai fugit, dacă ştiai ce te aşteaptă?»

Din acest răspuns am reţinut bine ideea explicată de dl Cattely că nu înţelegea să împartă belşugul şi bucuria poporului basarabean şi să-l părăsească la nevoie şi timpuri grele. Era convins că va muri pentru ideea lui fermă că Basarabia şi poporul moldovean fac parte integrantă din România (urma un discurs istoric), apoi, lovind cu pumnul în masă, a strigat: «Va muri o generaţie, două, dar dreptatea va birui şi Basarabia va fi integrată de statul român».

Comisarul meu de instrucţie s-a întors şi m-a întrebat: «Ai auzit? Da, ătot celovek, a ne şkurnik». Apoi, sprijinind capul pe mâini, a stat tăcut. Cât, nu ştiu, dar mult. La urmă, trezit ca din somn, îmi spune: «Mergi, vom sta de vorbă altădată, am chestiuni mai importante». Am plecat. După indiciile puşcăriaşilor, am fost la instrucţie de la ora 10 noaptea până la 4. S-au întors şi alţii - toţi în aceleaşi condiţii, cu aceeaşi impresie...

Apoi, eu fiind mutat în altă cameră, m-am întâlnit şi cu alţii care îmi şopteau, cu bucurie şi admiraţie, mândria lor de conduita dlui Cattely în închisoare.

S-a vorbit că D-sa a trecut prin cei mai iscusiţi instructiori şi la urmă a fost dus la şeful NKVD-ului din Basarabia, în clădirea fostei Prefecturi, unde a fost văzut de C.I.Neaga şi P.S.S. părintele Baltagă, interogaţi şi ei de acest şef.

Stimate domnule Valuţă, nu l-am cunoscut personal pe dl Cattely şi nici nu ştiu cum apare la înfăţişarea fizică, dar ştiu că era imboldul moral al deţinuţilor intelectuali din închisoarea Chişinăului. Ştiu că numele lui era pe buzele celor închişi, precum şi celor ce ne păzeau şi instruiau. Dacă orice schimb de vorbă era strict oprit între deţinuţi şi păzitori, apoi „evenimentul Cattely” trecea peste acest zid şi noi auzeam de la unii admiraţii, iar de la alţii o ură şi mai mare, exprimată în legătură cu instrucţia dlui Cattely şi la adresa lui personal.

Bolşevicii se lăudau: «În mâinile noastre a căzut un peşte mare, trebuie să-l păzim bine. Este scump!» Şi cred că îl vor păzi bine, cotându-l scump la viitorul schimb de prizonieri.

Sper şi cred că vom avea fericirea să-l vedem pe dl Cattely după terminarea războiului.

Cred că atunci el nu va avea nevoie de apărarea mea, iar cuvântul lui va biciui fără milă pe cei laşi şi bârfoşi.

Rog, primiţi, domnule Văluţă, expresiunile mele cele mai sincere de devotament şi stimă.

Al dvs. lt.-col. MOVILĂ

Chişinău, 12.VI.1942.”

Acest locotenent-colonel nu este altul decât militarul basarabean V.Movilă care a stat la leagănul formării armatei naţionale a Republicii Democratice Moldoveneşti în 1917. Răvaşul este foarte important şi prin faptul că nu se limitează numai la un singur nume - Emanoil Catelly, ci cuprinde un spectru mai larg de personalităţi zăvorâte în puşcăria din Chişinău.

Astăzi, după ce am studiat dosarul din arhiva Serviciului de Informații și Securitate, ştim exact cum s-au petrecut evenimentele din vara lui 1940:
„Dosarul nr. 18338
Catelly Emanuil Grigorievici

***
Hotărâre
16 aprilie 1942, or. Cistopol, anchetator Levin
Am constatat: Catelly a fost arestat de N.K.V.D. al R.S.S.M. la 5 iulie 1940 ca fost conducător al Partidului Liberal antirevoluţionar.
Am decis: materialele să fie acceptate spre examinare.
***
Hotărâre
(de alegere a măsurii represive)
or. Chişinău, 14 august 1940, anchetator Cerepanov.
Am decis: ... Catelly Em. Grig să fie arestat.
Nu trebuie să ne deruteze faptul că o parte din aceste documente au fost întocmite şi semnate cu anul 1942, la Cistopol. Evacuarea arestaţilor s-a făcut mai organizat şi mai operativ decât cea a dosarelor penale şi anchetatorii s-au văzut nevoiţi să deschidă noi dosare, completându-le pe cele deja existente cu noi detalii sau operând o anchetă din pagină nouă:
«Tatăl - ţăran răzeş.
Moldovean.
Maior în rezervă al armatei române.
În 1917, a format armata naţională moldovenească.
Membru al guvernului autonom al Moldovei din martie 1918 până în noiembrie 1918.
Arestat la 6.VII, 1940 de grupa operativă din Bălţi.”
De teamă să nu-l scape, grupul operativ, ca de obicei, a procedat mişeleşte. Mai întâi, l-au arestat, apoi au purces la întocmirea tuturor formelor legale.

„Proces-verbal al reţinerii
1940, 7 iulie
Subsemnatul, împuternicitul operativ G.D.P.G. N.K.V.D. al U.R.S.S., azi, l-am reţinut pe cetăţeanul care s-a numit Catelly Emanuil Grigorievici, care, din 1919 până în 1923, a fost judecător popular.
***
Mandat de arestare n-a existat.”
Mandat de arestare, ca şi în alte cazuri, n-a existat pentru motivul că nu ajungeau formulare. Se operau atâtea arestări încât cifra de formulare planificată pentru operaţia de lichidare a duşmanilor din Basarabia a întrecut toate previziunile. Numai aşa ne putem da seama ce vânătoare de oameni a fost între Prut şi Nistru în vara anului 1940…

Documentul de bază care practic deschide ancheta penală a lui Emanoil Catelly este chestionarul arestatului. E fişa biografică întocmită cu bătaie lungă în care figurează nu numai părinţii, ci şi copiii, fraţii, surorile, soţia, deci toate acele persoane din anturaj care la o adică pot servi drept argumente de şantaj în orice anchetă. Nu mai spunem nimic despre întrebările legate de activităţile pe timpul ţarismului, lupta în armata albă şi altele. Zăbrelele puşcăriei se zăreau printre rândurile acestei anchete:

„CHESTIONARUL ARESTATULUI

Catelly
Emanuil Gheorghevici
A.1883, s. Zgărdeşti, jud. Bălţi, R.S.S.M.
Or. Bălţi, str. Regina Maria 105.
Ţăran.
Moşier. Or. Bălţi.
Român.
Supus român, nu avea buletin de identitate.
A fost membru al Partidului Liberal în 1923-1937.
A absolvit şcoala militară.
Din ţărani mijlocaşi.


Tata: Catelly Grigore Ivanovici, 1850.
Mama: a decedat în 1907.
Soţia: Catelly Parascovia Ilinicina, 1887, casnică.
Copiii: Catelly Victor Emanuil. - 1914 - se află în România.
Catelly Octavian Emanuil. – 1917 - se află în România.
Fraţi(surori): Catelly Ivan Grigorievici - 1876, paznic al pădurii, r-nul Călărași.

Scripceanu Melania Grigorievna - 1895, casnică.”

Hotărâre
(de acuzare)
Chişinău 12 iulie 1940
Sublocotenent Cerepanov
...e demascat că în a.1918, având o orientare ostilă faţă de puterea sovietică şi dorind înlăturarea ei, a intrat în „Blocul Moldovenesc” antirevoluţionar, iar apoi în „Sfatul Ţării”, unde a votat pentru dezlipirea Basarabiei de la Rusia Sovietică şi alipirea ei la România, pentru care fapt a fost recompensat de guvernul român cu 50 ha de pământ.

Ulterior, fiind în funcţie de mare responsabilitate, lupta activ împotriva mişcării revoluţionare şi pentru dominaţia ocupaţiei române în Basarabia.”

Mă gândesc că avem nenumărate datorii neachiate faţă de înaintaşii noştri. Cum poţi aprecia meritele acestui erou care astăzi este un anonim?

Atunci când s-a pomenit în puşcăria din Kazani, E.Catelly era, sub aspect fizic, doar umbra omului de odinioară, pe care bălţenii l-au memorizat în grădina publică a oraşului îmbrăcat în costum negru şi cu papion, chair în ziua intrării armatei sovietice în Basarabia. Era poate omul cel mai conştient de catastrofa produsă…

Concluzie de acuzare
14.XI.1942 dosarul nr.18338
Aprobat
Locţiitorul procurorului R.S.S.A.T.
A. Rivkin
25.XI.1942
Aprobat: Cib...

Aş dispune: acuzaţii Catelly Emanuil Grigorievici şi Ignatiuc Ivan Grigorievici să fie condamnaţi la pedeapsa capitală - împuşcarea.
Concluzia de acuzare este alcătuită: 11.XI.1942.

Colaboratorul N.K.V.D. al R.S.S.A.T. - Zagoradniuk.
Şeful interimar al Sectorului 5 S.P.O. N.K.V.D. al R.S.S.A.T. - Poletaev.
***
Act
februarie 1943, s. Sviajea, r-nul Vâsşi Uslon, I.T.K. - nr.5 U.I.T.L.K. N.K.V.D. T.R.

Subsemnaţii, şeful unităţii sanitare a I.T.K.-5 Cerevaţki, responsabilul de serviciu la I.T.K.-5 Bergher şi asistenta medicală de serviciu în unitatea sanitară Zabolotnaia, am alcătuit prezentul act ce adevereşte că la 18./II. a decedat Catelly E.G., anul naşterii 1883, acuzat conform art.... fiind sub anchetă penală. A decedat în urma bolii. Miocard decompensat.”

Nu cred în diagnosticul stabilit de medicul din puşcărie, după cum nu cred că vom afla mai multe informaţii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Emanoil Catelly. Un singur lucru aş dori să se întâmple. Să nu-l uităm prea uşor, bălţenii fiind acei care au datoria morală să-l cinstească în mod deosebit. Prin eroismul lui, el a dat o nouă dimensiune morală românismului dintre Prut şi Nistru.


Un articol de: Iurie Colesnic
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 19:02

Vara asta soarele răsare în București prin cartea BLOCAȚI ÎN LABIRINT

Vara asta soarele răsare în București prin cartea BLOCAȚI ÎN LABIRINT

Dacă ai vrut întotdeauna să vezi Bucureștiul, vara asta e momentul potrivit! În luna iulie, campania Cunoaște-ți Țara propune celor interesați să vadă capitala României pentru trei zile. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 17:48

Putin a inaugurat un racord submarin al gazoductului Turkish Stream

Putin a inaugurat un racord submarin al gazoductului Turkish Stream Din editia print

Președintele rus, Vladimir Putin, a inaugurat vineri un racord al sectorului submarin al gazoductului Turkish Stream către Turcia, devenit simbolic pentru reconcilierea ruso-turcă și din care Moscova vrea să facă un nou punct de intrare a gazului rusesc în Europa, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 17:34

Secretarul Consiliului municipal Chişinău riscă șapte ani de închisoare

Secretarul Consiliului municipal Chişinău (CMC), Valeriu Didencu, va fi judecat pentru acte de corupţie. Procurorii au finalizat şi expediat astăzi în judecată cauza penală de învinuire a funcționarului, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 17:27

Copilul lovit de locomotivă a ieșit din comă

Copilul lovit de locomotivă a ieșit din comă

Băiețelul de doi ani din satul Iargara, raionul Leova, lovit de o locomotivă marţi, 20 iunie, a ieșit din comă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 17:13

Procurorii cer 4 ani și 6 luni de închisoare pentru Grigore Petrenco

Procurorii cer patru ani și şase luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, și aplicarea unei amenzi de 500 de unități convenționale pentru președintele Partidului „Casa Noastră Moldova” Grigore Petrenco. Acesta, alături de alți...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 16:53

Guvernul extinde drepturile și atribuțiile BNM

Guvernul extinde drepturile și atribuțiile BNM

Astăzi a fost aprobat proiectul Legii privind activitatea băncilor, care va substitui actuala lege a instituţiilor financiare. Documentul transpune standardele şi practicile internaţionale aferente procesului de licenţiere, reglementare şi supraveghere efectuată de Banca Naţională a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 16:33

Reformele – motorul care mişcă înainte Republica Moldova

Reformele – motorul care mişcă înainte Republica Moldova

Activând de aproape un an în funcția de preşedinte al Curţii de Conturi, m-am convins de un lucru – Republica Moldova are nevoie de reforme profunde, altfel nu vom putea atinge obiectivul de a asigura o gestionare mai eficientă a banului public. De aceea, nu pot să nu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 16:25

17 tone de cașcaval din R.Moldova, OPRITE de ruși la granița cu Ucraina

La punctul de trecere "Pogar" de la frontiera cu Ucraina, inspectorii Rosselhoznadzor nu au permis introducerea în Rusia a unui lot de cașcavaluri din Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 23 Iunie 2017, ora: 15:54

Potop în capitală: Mai mulți copaci au fost doborâți (VIDEO)

Potop în capitală: Mai mulți copaci au fost doborâți (VIDEO) Din editia print

O furtună puternică ce s-a abătut asupra capitalei în această după-amiază. După ce un val de vânt a făcut ravagii, capitala a fost cuprinsă de o ploaie puternică.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 15:51

Oleg Efrim se duce la Autoritatea Națională de Integritate

Oleg Efrim se duce la Autoritatea Națională de Integritate

Ex-ministru al Justiției din partea PLDM în Guvernele „Filat-Leancă” (2011-2014), Oleg Efrim, a fost numit astăzi în calitate de membru al Consiliului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate din partea Executivului. Decizia a fost adoptată în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 15:04

Avem Ambasadorii în SUA și Franța

Guvernul l-a numit astăzi pe şeful Direcției Generale Cooperare Multinațională la Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Emil Druc, în funcția de Ambasador al Republicii Moldova în Franța. Totodată, fostul ambasador al R. Moldova la Beijing (China), Aureliu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 14:57

”Împărțit la doi”: Femeile în afaceri, între necesitate și pasiune (VIDEO)

Femeile din Republica Moldova conduc afaceri de succes din diverse domenii de activitate, atât din zonele rurale, cât și din orașe, contribuind astfel la promovarea egalității de șanse în sfera antreprenorială. Angela Sobol este o tânără din Florești pe care rolul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 14:53

Dosarul Magazinului „UNIC"- patru persoane vor fi judecate

Dosarul Magazinului „UNIC"-  patru persoane vor fi judecate

Patru persoane vor fi judecate pentru escrocherie cu cauzarea daunelor în proporţii deosebit de mari intereselor publice şi anume Magazinului Universal Central „UNIC”. Procurorii au finalizat urmărirea penală şi au expediat astăzi cauza în judecată.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 23 Iunie 2017, ora: 14:36

PROGNOZA METEO. Vreme CANICULARĂ în următoarele zile

PROGNOZA METEO. Vreme CANICULARĂ în următoarele zile Din editia print

În următoarele zile, în Capitală temperaturile vor urca ziua până la 36 de grade, iar noaptea sunt prognozate până la 23 de grade Celsius.

( ) Citeşte tot articolul

Eveniment 23 Iunie 2017, ora: 14:20

Ziua Națională a Portului Popular

Ziua Națională a Portului Popular Din editia print

Cea de-a doua ediție a Zilei Naționale a Portului Popular va avea loc pe 25 iunie, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, str. M. Kogălniceanu, 82, începând cu ora 11:00, cu intrare liberă. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 14:11

Prietenia Dodon-Putin afectează cetățenii moldoveni

Prietenia Dodon-Putin afectează cetățenii moldoveni Din editia print

Deputatul Parlamentului European Siegfried Mureșan este de părere că legătura de prietenie pe care o are președintele Republicii Moldova Igor Dodon cu cel al Federației Ruse Vladimir Putin afectează cetățenii Republicii Moldova. Într-o declarație politică de presă, citată de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 14:07

Moldova a relansat dialogul cu SUA

Moldova a relansat dialogul cu SUA

Republica Moldova a relansat astăzi dialogul strategic cu Statele Unite ale Americii. Ministrul de externe, Andrei Galbur a declarat într-o conferință de presă că în cadrul evenimentului oficial s-a discutat despre reformele asumate de Guvern și despre perspectivele cooperării...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 13:24

Incendiul de la Grenfell Tower din Londra s-a declanșat de la un congelator

Incendiul de la Grenfell Tower din Londra s-a declanșat de la un congelator

Incendiul devastator care a cuprins blocul Grenfell Tower din Londra și în urma căruia au murit ori sunt date dispărute cel puțin 79 de persoane s-a declanșat de la congelatorul unui frigider, a comunicat vineri poliția londoneză, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 13:09

Belarus s-a împrumutat 1,4 miliarde de dolari de pe piața internațională

Belarus s-a împrumutat 1,4 miliarde de dolari de pe piața internațională

Belarus a plasat în doua tranșe titluri de stat în euro în sumă totală de 1,4 miliarde $, a anunțat secretarul de presă al Ministerului de Finanțe din Belarus, Irina Komar, informeaza BELTA.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 12:52

Penitenciarele în care ar putea ajunge Șor

Penitenciarele în care ar putea ajunge Șor

Primar al orașului Orhei, Ilan Șor, a fost condamnat la 7 ani și șase luni de închisoare într-un penitencoiar de tip semiînchis pentru cumul de infracțiuni. Instanța însă a dispus ca Șor să fie eliberat din arest sub control judiciar, iar pedeapsa pentru acesta...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 23 Iunie 2017, ora: 12:33

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va veni în vizită în România

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va veni în vizită în România

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va veni în vizită în România în perioada următoare, au declarat pentru AGERPRES reprezentanții Administrației Prezidențiale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 12:28

Oficial: Activitatea teroristă va fi pedepsită penal

Cetățenii Republicii Moldova care practică sau sînt implicaţi în acte de terorism, atît în ţară cît şi peste hotare, riscă pedepse penale. Deputaţii au operat astăzi în acest sens modificări la Codul de procedură penală.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 12:15

Exerciții militare la Bălți

Exerciții militare la Bălți

Circa 200 de militari din Batalionul 22 de menținere a păcii şi Brigada „Moldova” participă la exercițiul „Scutul Păcii 2017”, care se desfășoară la Centrul de instruire militară din municipiul Bălți.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 12:03

Ce se va întâmpla cu românii din Marea Britanie după BREXIT

Ce se va întâmpla cu românii din Marea Britanie după BREXIT

Premierul britanic Theresa May a declarat, vineri, că oferta pe care a prezentat-o cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene care vor locui în Marea Britanie după Brexit este foarte corectă şi foarte serioasă. Liderii europeni au primit cu scepticism oferta făcută joi...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 23 Iunie 2017, ora: 12:00

Războiul ruso-ucrainean: Un SPION rus REȚINUT în regiunea Donetsk (VIDEO)

Războiul ruso-ucrainean: Un SPION rus REȚINUT în regiunea Donetsk (VIDEO)

Armata rusă hibrid după anexarea din Crimeea a invadat Ucraina în regiunea Donbass. Războiul rus-ucrainean în unele regiuni din Donețk și Lugansk durează deja de mai mult de doi ani. Încălcând dur acordul de la Minsk soldați și mercenari ruși nu opresc lupta....

( ) Citeşte tot articolul

Social 23 Iunie 2017, ora: 11:20

PCCOCS a depistat 40 de plante de cînepă - 2 persoane sunt reținute

PCCOCS a depistat 40 de plante de cînepă - 2 persoane sunt reținute

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, oficiul Sud au efectuat un șir de percheziții în sudul țării, și anume: în orașul Cahul și satul Moscovei, raionul Cahul, în urma căror au fost depistate mai mult de 40 de plante de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 Iunie 2017, ora: 11:10

Perle de la Evaluarea Naţională: Sinonimul cuvântului ”melodia” este ”maneaua”

Perle de la Evaluarea Naţională: Sinonimul cuvântului ”melodia” este ”maneaua” Din editia print

Deşi au fost considerate uşoare, subiectele de la proba de Limba şi Literatura Română a Evaluării Naţionale din acest an au pus la încercare imaginaţia elevilor, scoţând la iveală adevărate nestemate de umor sau agramatism. 

( ) Citeşte tot articolul


Bună Dimineața 23 Iunie 2017, de Ana Gabor

Cum e Facebook-ul, domnule Tănase?

Anul 2013. Era o zi frumoasă de vară. La doar patru zile distanță de aniversarea dumnealui la care a fost multă lume bună. După amiază, Constantin Tănase mă sună și întreabă cu un ton grav și, în același timp, extrem de prietenos: „Când mai vii pe la noi? Vreau să-mi creezi...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 23 Iunie 2017, de Moni Stănilă

Un centenar care ar trebui să ne bage mințile în cap

În 21 iunie s-au împlinit 100 de ani de la publicarea, imnului de stat, poemul Limba noastră a poetului și preotului, drag nouă tuturor, Alexie Mateevici. O zi minunată pe care miniștrii nu s-au înghesuit să o serbeze.

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 23 Iunie 2017, de Ana Marchitan

Noi nu suntem o generație pierdută

Am obosit să aud zilnic cum tinerii sunt catalogați drept lipsiți de bun-simț, netrebnici, necărturari, superficiali sau materialiști. M-am plictisit să văd știri despre cei mai nepregătiți elevi, despre crime comise de adolescenți, despre tineri de bani gata etc. Mă doare că aud tot mai des expresia:...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 23 Iunie 2017, de Pavel Păduraru

Lecția pentru R. Moldova a Laurei Codruța Kovesi

Pe fundalul crizei politice declanșate ca urmare a căderii Guvernului Sorin Grindeanu, opinia publică de peste Prut s-a scandalizat recent în legătură cu un șir de înregistrări audio, în care procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, le cere...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 22 Iunie 2017, de Marin Basarab

Dragi cineaști, lăsați orgoliile personale și apucați-vă de lucru

De ceva timp observ un schimb de replici dure între o mână de cineaști de la noi și conducerea CNC în frunte cu Valeriu Jereghi. Țin minte că discutam într-o zi cu un prieten care lansează un proiect dedicat cinematografiei autohtone – cinehub.md, și acest prieten îmi...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 22 Iunie 2017, de Dan Nicu

Medveput de București, din puțul gândirii Kremlinului

Când Moscovei i se pare că la București ceva nu merge cam după cum ar trebui, indiferent dacă există sau nu la mijloc vreun interes al statului rus, Moscova vine și ea să dea sfaturi prețioase, de pe tușă. Ca un arbitru cumpărat, care dă cartonașe galbene și roșii doar unei echipe de pe terenul...

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 21 Iunie 2017, de Irina Tabaranu

Dodon – moderator la nunți

Președintele „tuturor”, Igor Dodon, a început a simți gustul puterii. Ajuns în funcția de șef al statului a decis că este un bun conducător și organizator. Pe parcursul campaniei electorale și la început de mandat Dodon se lăuda cu sutele de proteste organizate prin toată...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 21 Iunie 2017, de Octavian Țâcu

Minoritățile etnice din Basarabia (XI) Bulgarii (II)

Plimbat prin R. Moldova și prin lumea mare cu diferite chestiuni, m-am îndepărtat un pic de la reflecțiile pe care le-am generat pe paginile TIMPULUI despre minoritățile etnice din Basarabia. Asta chiar dacă le-am invocat, discutat sau întâlnit cam peste tot unde am fost plecat. M-am oprit...

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 20 Iunie 2017, de Moni Stănilă

Europa – Fata Morgana

Se întâmplă uneori să avem un vis, nu extraordinar, nu coșmar. Un vis plăcut în care ne simțim bine. Cam așa e Uniunea Europeană. O poveste reușită, fără să fie extraordinară. O poveste în care vrem să zăbovim, nu să ne trezească strigătele socialiștilor.

() Citeşte tot articolul

Editorial 20 Iunie 2017, de Constantin Tănase

Să mă joc cu ițele

 ...Un soldățel dintr-un cântec vechi ostășesc visa să se însoare cu o fată de maior și să se joace cu țâțele, ca mâța cu ițele. O, unde sunteți voi, cavaleri ai pixurilor publiciste, dornici de a vă juca cu cuvintele ca mâța cu ițele și soldatul cu țâțele?

() Citeşte tot articolul

Opinii & Editoriale 18 Iunie 2017, de Moni Stănilă

„Nu este stăpânire decât de la Dumnezeu”

Că tot suntem în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aș vrea să aduc în discuție un text mai dificil. În Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel găsim un îndemn greu de înghițit despre autoritatea lumească, despre conducerile acestei lumi.

() Citeşte tot articolul

Bună Dimineața 16 Iunie 2017, de Ana Gabor

Acum ori niciodată!

Materialul de vinerea trecută la „Bună dimineața” despre protestul împotriva schimbării sistemului electoral a provocat numeroase comentarii și nemulțumiri nefondate. Am primit diverse calificative amuzante, acuzații și mesaje urâte, dar nu asta m-a deranjat. Cel mai mult m-au marcat...

() Citeşte tot articolul

Editorial 15 Iunie 2017, de Marin Basarab

Poluarea mediului nu este un mit

Omenirea va ajunge în curând la cifra de opt miliarde de oameni. O mare parte din aceste opt miliarde circulă cu maşini, folosesc prafuri de spălat, beau cafea din pahare de plastic, aruncă deşeurile laolaltă, scurg murdăria de la întreprinderi în râuri, lacuri ş.a.m.d. Se...

() Citeşte tot articolul