Astăzi 17 Februarie 2020, Luni - Ultima actualizare la ora 22:12
Abonamente

Politică 9 Decembrie 2013, ora 12:32

(ANALIZĂ IPN) Româna – linie de demarcare în societate

Marime Font

Am cunoscut un cuplu care, chiar dacă a avut o nuntă comună, a locuit toată viaţa sub un acoperiş comun, a născut şi crescut copii comuni, aşa şi nu şi-au realizat şansa de a deveni soţ şi soţie…  

Cunosc o ţară care, chiar dacă are toate actele în regulă în privinţa independenţei şi suveranităţii, inclusiv o limbă de stat, aşa şi nu şi-a realizat şansa de a deveni societate în care toată lumea să-şi dorească şi să poată să trăiască în mod neconflictual în comun... Unul din motivele serioase ale acestor nerealizări fatale este nefuncţionalitatea sistemului lingvistic existent în societate şi în familie, ca celulă-prototip a societăţii. Fiecare dintre noi cunoaşte câte un cuplu sau mai multe de acest fel, fiecare dintre noi cunoaşte că o astfel de ţară este ţara noastră – Republica Moldova. Membrii acelui cuplu sunt înmormântaţi în morminte separate şi, se pare,în cimitire diferite. Care va fi soarta acestei ţări, Republica Moldova, dacă şi în continuare nici ea în ansamblu, nici fiecare dintre cetăţenii ei nu vor fi apţi să-şi rezolve această problemă vitală? 

El şi Ea

Loading...


Ea – vorbitoare de limbă română, pe atunci „moldovenească”, El – vorbitor de limbă rusă, deşi ambii lui părinţi au fost moldoveni de la ţară, mutaţi la oraş imediat după război. Aşa au fost vremurile. Când s-au luat, se împăcau bine în limba rusă. Ea nu a fost membră şi nici adeptă a Frontului Popular atunci când au început a se trezi moldovenii. Dar când au apărut copiii, mult înainte de Frontul Popular, nu şi-a pus problema în care limbă să le spună primele cuvinte, să le cânte de leagăn, să-i dezmierde şi să se roage Celui de Sus pentru viaţa şi sănătatea lor - română. Nu a fost un act conştient de naţionalism. A fost mai degrabă o pornire instinctivă, pentru că nu ar fi vrut să ajungă cândva să vorbească limbi diferite cu propriii săi copii. Aceasta pentru că nu ar fi vrut să repete situaţia din familia soţului său, unde părinţii stăpâneau nu tocmai bine rusa, devenită un fel de maternă pentru fiul lor. Credea că şi de aici se trage atmosfera nu tocmai caldă în relaţiile dintre noile sale rude. Din aceeaşi pornire a simţit nevoia să-i dea la grădiniţe şi şcoli moldoveneşti şi aceasta cerea eforturi speciale în acele vremuri. Când s-au schimbat preferinţele lingvistice, cineva dintre rudele lui, demnitar de nivel destul de înalt, în casa căruia se vorbea ruseşte, a întrebat-o: „De unde ai ştiut cu atâta timp înainte că se vor schimba vremurile”? Ea nu a ştiut şi nu a avut de unde să ştie. A vrut să fie cald în casă, a vrut familie.

Iniţial, El învăţa româna odată cu copiii. Dar s-a întâmplat ceva între timp şi El a pierdut interesul pentru română, astfel încât Ea a ajuns să vorbească în română cu copiii, iar cu soţul în rusă. Copiii vorbeau cu mama şi între ei în română, cu el – în rusă. El vorbea cu toată lumea în rusă, puţina română pe care a deprins-o în tinereţe, a rămas pentru totdeauna insuficientă pentru comunicare suficientă.

Româna şi Rusa

În primii ani, au mers împreună la concerte şi spectacole în ambele limbi. Prietenii lui, vorbitori în special de rusă, şi prietenii ei, vorbitori în special de română, au intrat ca prieteni comuni în familie. Destul de repede, unul dintre ei a pierdut interesul pentru concertele, spectacolele şi prietenii de limbă română, pentru că nu le înţelegea limba. Un timp, au mai acceptat împreună spectacolele, concertele şi prietenii de limbă rusă. Dar, între timp, ceva s-a frânt şi au încetat să mai iasă sau să mai primească pe cineva împreună. Nici fiecare în parte nu a mai ieşit pe undeva, poate doar cu prietenii, tot mai puţini şi tot mai sporadic, dar nu în casa lor, ci în alte părţi şi cu alte ocazii.

Încetul cu încetul, unul dintre ei a încetat să meargă pe la adunările părinţilor la grădiniţele şi şcolile copiilor, pentru că nu înţelegea limba. Interesele comune s-au împuţinat tot mai mult şi mai mult, până au ajuns străini în casa lor comună. Grija şi dragostea pentru copii au rămas unicul lucru comun, dar între timp s-a dovedit că şi această grijă, şi această dragoste fiecare o înţelege, în mare parte, diferit.

Viaţa şi Moartea

De dragul copiilor, au rămas împreună mulţi ani. Când au ajuns „două jucării stricate”, vorba cântecului, nu au mai avut încotro, dar nu au fost de prea mare sprijin unul pentru altul, ca străinii. Se spune că cel puţin unul dintre ei a lăsat cuvânt să nu fie înmormântat în acelaşi mormânt sau poate chiar nici în acelaşi cimitir…

Desigur, o asemenea soartă a avut şi alte motive decât cele de ordin lingvistic, dar lipsa unei limbi comune a jucat un rol determinant în incapacitatea lor de a găsi limbaj comun. A exista alternativă pentru o asemenea soartă?. Cel puţin două, dar şi cel mult două. Prima: Ea să-şi sacrifice limba, acceptând rusa în calitate de unica „limbă de lucru” în familie. Dacă lucrurile ar fi rămas pe vechi, cu Uniunea Sovietică în picioare, ar fi avut de pierdut mama, însă copiii ar fi avut de câştigat, inclusiv acces mai rapid la funcţii înalte în stat. De alte pierderi aproape nimeni nici nu şi-ar fi dat seama, pentru că URSS ar fi rămas o societate închisă, unde nu era nevoie de mai multe limbi, şi aceasta ar fi fost condiţia supremă pentru ca URSS să existe. Dar vremurile s-au schimbat şi solicitările lingvistice o dată cu ele. Cu două şi mai multe limbi, copiii s-a pomenit cu mai multe beneficii, un fel de zestre importantă pe care le-a lăsat-o mama. A doua: El să accepte şi limba ei în calitate de limbă „de lucru” în familie, dar aceasta ar fi cerut mult efort suplimentar şi multă înţelegere suplimentară. Toată lumea, în toate condiţiile ar fi avut de câştigat. Valabil şi pentru toţi membri acestei societăţi şi toţi cetăţenii acestei ţări.. Dar nu a fost să fie…

-----------------------------------

Multe mega-categorii sociale trecătoare, două constante

La fiecare etapă istorică, în Republica Moldova independentă au existat doar câteva mega-grupuri sociale. Mai întâi, sub influenţa mişcărilor tectonice din fosta URSS, au existat prosovietici şi antisovietici. Apoi au existat naţionalişti şi internaţionalişti, unionişti şi statalişti, comunişti şi anticomunişti. Acum există bogaţi/înstăriţi şi săraci, se profilează o nouă categorie – pro-occidentali şi pro-răsăriteni. Dar în toate timpurile şi în toate condiţiile, au existat, permanent, cu mare regret, şi alte două mega-categorii sociale: vorbitorii de limbă română/moldovenească şi vorbitorii de limbă rusă. Sunt două categorii distincte, care la fiecare etapă istorică, le-au marcat semnificativ pe cele enumerate anterior. Faceţi fiecare dintre dumneavoastră acest exerciţiu simplu şi veţi înţelege, cu cine „ţine” fiecare din cele două categorii pe criteriu lingvistic în cazul celorlalte „tandemuri”?

Româna – linie de demarcare în societate

Altfel spus, de voie-de nevoie, limba română, în calitate de instrument social, trasează linia de demarcare între valorile şi opţiunile diferitelor grupuri sociale din Republica Moldova, care, într-o anumită formulă, se limitează la doar două: vorbitori de română şi vorbitori de rusă.

Raportul numeric şi relaţia dintre cele două categorii se schimbă într-un fel, dar foarte încet şi foarte nesemnificativ, pentru a putea spera că, într-un viitor, previzibil, toată lumea din Moldova va avea opţiuni şi valori comune, în special în domeniile principiale, cum ar fi, de exemplu, vectorul de dezvoltare al ţării. Specialiştii, foarte buni, de altfel, şi foarte interesaţi în ceea ce fac, de la Casa Limbii Române din capitală, spuneau recent pentru IPN că în ultimul an, au studiat la ei limba română 250 de persoane, ceea ce specialiştii apreciază drept o cifră mare. Să presupunem că cifra totală poate fi de 4-5 ori mai mare pe an, din contul altor cursuri din capitală şi din afara ei. Câţi ani şi câte generaţii ne trebuie ca situaţia lingvistică să se schimbe semnificativ, respectiv, situaţia în ţară în ansamblu? Şi aceasta după 22 de ani de Independenţă şi 24 de ani de limbă de stat? Dar şi mulţi dintre cei care o cunosc, se feresc să o folosească în public, din motive care îmi scapă de mulţi ani. De regula, vorbitorii de romană, în majoritatea lor covârşitoare, cunosc şi acceptă să vorbească şi rusa, uneori stâlcit, ca înainte. Astfel, limba română este în Republica Moldova cel mai mare element unificator în societate, dar tot ea rămâne şi cel mai mare element de divizare.

Lumile paralele ale Moldovei

Da, în ansamblu, situaţia limbii române s-a schimbat. În locurile şi instituţiile publice se aude mai multă limbă română de calitate bună. Aceasta este mai mult din contul vorbitorilor de română/moldovenească şi capacităţilor lor de a se cultiva în acest domeniu. Mai puţin din contul vorbitorilor de limbă rusă.

Sub aspect lingvistic, respectiv, sub toate celelalte aspecte, ţara continuă să trăiască în lumi paralele care riscă să nu se întâlnească niciodată.

Cu mare regret, la sărbătoarea Independenţei şi cea a Limbii, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, au venit doar reprezentanţii unei categorii de vorbitori şi aşa se întâmplă an de an. Mi-i şi frică să mă gândesc la motivele acestei stări de lucruri şi efectele posibile asupra Republicii Moldova, în ansamblu, asupra noastră, a tuturor, cărora soarta ne-a hărăzit să locuim împreună. Frica ţine de convingerea că situaţia lingvistică actuală, de până acum şi de acum înainte, sugerează existenţa unui conflict mocnind în Republica Moldova, aidoma conflictului transnistrean. Însă acest probabil conflict este mult mai în interiorul fiecăruia dintre noi, în interiorul familiilor noastre. Pentru că o societate, o ţară, nu este altceva decât o familie, la proporţii mai mici. Şi nu are şanse să supravieţuiască decât conducându-se, în linii mari, de regulile convieţuirii în familie. După câte am văzut, pentru o familie, până la urmă există o soluţie: morminte în cimitire diferite? Ce soluţii există pentru o ţară şi o societate care nu se înţelege?

Stimulente economice şi instinctul autoconservării

În analiza „Bombă cu efect cumulativ sau de câte limbi de stat are nevoie Moldova?”, publicată pe 4 octombrie 2010, pledam pentru aplicarea pârghiilor economice în stimularea studierii limbii române de către cei care nu o cunosc. Rămân la aceeaşi convingere, precum şi la convingerea că autorităţile acestui stat au mari responsabilităţi în acest sens. Dar tare aş vrea ca şi cea de a doua categorie de vorbitori să înţeleagă că focul mocnind fie se stinge, fie mistuieşte totul împrejur. Au cumva aceştia o ţară de rezervă în care să trăiască în caz dacă se aprinde, din nou, Moldova?

Am cunoscut un cuplu… Cunosc o ţară care riscă să nu devină societate…

Post-Scriptum

Copiii Ei şi ai Lui au crescut mari, cunoaşte fiecare bine, la nivel profesionist, câte 2-3 limbi. Fiecare cu familia sa deja. Soţii ambilor sunt vorbitori de limbă rusă. În familia unuia se vorbeşte mai mult româneşte, au împreună un cerc foarte larg de interese şi prieteni. În familia altuia începe să se repete situaţia din familia Ei şi a Lui…

Valeriu Vasilică, IPN

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 17 Februarie 2020, ora: 11:33

Gândirea globală a lui Dodon

Gândirea globală a lui Dodon

 După ce „ai noștri” l-au dus la ONU să țină un discurs de toată rușinea (dar pe placul Moscovei!), după ce a înnebunit Bruxelles-ul, NATO și München-ul cu făcătura rusească de „recunoaștere internațională a neutralității permanente a Republicii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Februarie 2020, ora: 08:10

 „În această dimineață, într-un apartament de pe bulevardul Moscova 20 a avut loc o deflagrație. O barbat a fost găsit mort în interiorul apartamentului”, ne-a comunicat Pușcașu.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 17 Februarie 2020, ora: 06:24

Horoscopul zilei de 17 februarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 17 februarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 17...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2020, ora: 10:17

 Autorităţile ieşene investighează moartea suspectă a unui copil de şase luni, originar din Republica Moldova, care ar fi fost sufocat, din greşeală, de mama sa. Tatăl bebeluşui este deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Februarie 2020, ora: 09:07

Consiliul Politic Național al PD și-a reales astăzi vicepreședinții și membrii Biroul Executiv, și a discutat „conceptul de resetare” al formațiunii. Andrian Candu nu se regăsește printre vicepreședinții PD.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 16 Februarie 2020, ora: 08:54

Horoscopul zilei de 16 februarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 februarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 16...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 10:06

Viorel Morari: Procurorul care a scris denunțul s-a ocupat de cazul Țuțu. Acționează din răzbunare

Viorel Morari: Procurorul care a scris denunțul s-a ocupat de cazul Țuțu. Acționează din răzbunare

Fostul procuror șef al Procuraturii Anticorupție vine cu primele declarații după eliberarea sa din arest preventiv. Viorel Morari susține că procurorul care a scris denunțul pe numele său ar fi acționat din răzbunare. Mai mult, acesta s-a ocupat de dosarul lui Constantin Țuțu cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 08:54

Calități și defecte la interviu: cum să te prezinți

Calități și defecte la interviu: cum să te prezinți

Urmează să ai interviul pentru jobul visat și te temi de întrebările care vor veni din partea reprezentantului angajatorului? Cu siguranță că acestea nu vor fi ușoare, însă încrederea în tine cântărește mult. Deși nu putem știi cu exactitate care vor fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 08:45

Prognoza METEO pentru următoarele 7 zile - FOTO

Prognoza METEO pentru următoarele 7 zile - FOTO

Sâmbătă sunt posibile ploi slabe în nord și centru, iar în sud vremea va fi destul de însorită. Maximele termice ale zilei vor fi de 6..8 grade Celsius. La noapte termometrele vor indica până la -3.. – 5 grade.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 08:38

Preşedintele GERMANIEI vrea o apropiere a UE de Rusia

Preşedintele GERMANIEI vrea o apropiere a UE de Rusia

Frank-Walter Steinmeier, preşedintele Germaniei, a pledat, în discursul rostit la începerea Conferinţei de Securitate de la München, pentru intensificarea cooperării Uniunii Europene cu Rusia, criticând abordarea unilaterală a Administraţiei Trump. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 08:02

Cum pot obține statutul de rezident în Marea Britanie până la Brexit

Cum pot obține statutul de rezident în Marea Britanie până la Brexit

Aproape o jumătate de milion de români, printre ei și moldoveni care dețin cetățenia română, au aplicat pentru statutul de rezident în Marea Britanie până la Brexit. Un număr de 498.700 de români au aplicat până la la 31 ianuarie 2020 pentru statutul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 07:56

O minoră, adusă la Chişinău cu elicopterul Smurd. A căzut încercând să-şi facă un selfie

O minoră, adusă la Chişinău cu elicopterul Smurd. A căzut încercând să-şi facă un selfie

O tânără de 17 ani a căzut, de la etajul întâi, după ce s-a urcat pe pervazul geamului pentru a se fotografia. Victima este basarabeancă, dar îşi face studiile la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”, din Suceava.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 07:48

Igor Dodon, mesaj OBRAZNIC către ambasadori UE: „Unii dintre voi mi se pare că sunteți membri ai PAS cu DA , nu dezinformați Bruxelles-ul”

Igor Dodon, mesaj OBRAZNIC către ambasadori UE: „Unii dintre voi mi se pare că sunteți membri ai PAS cu DA , nu dezinformați Bruxelles-ul”

Președintele țării acuză unii ambasadori UE, acreditați la Chișinău, că ar dezinforma Bruxelles-ul și capitalele europene în privința activității Guvernului Chicu. Declarația a fost făcută într-un episod al emisiunii sale pe Youtube, „Președintele Răspunde”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 07:22

Scandal sexual în Franța. Benjamin Griveaux se retrage din cursa pentru primăria Parisului

Scandal sexual în Franța. Benjamin Griveaux se retrage din cursa pentru primăria Parisului

Candidatul partidului aflat la putere în Franţa şi-a anunţat retragerea din competiţia pentru primăria Parisului. Anunţul a fost făcut chiar de Benjamin Griveaux care a spus că prin acest gest vrea să-şi protejeze familia şi partidul din care face parte.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 07:16

Egiptul confirmă primul caz de CORONAVIRUS din ţară; persoana afectată este cetăţean străin

Egiptul confirmă primul caz de CORONAVIRUS din ţară; persoana afectată este cetăţean străin

 Egipt a confirmat vineri primul caz de coronavirus din această ţară adăugând că persoana afectată este un cetăţean străin care a fost plasat în izolare într-un spital, informează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 07:07

Ce este POSTUL intermitent și cum te-ar putea ajuta să trăiești mai mult

Ce este POSTUL intermitent și cum te-ar putea ajuta să trăiești mai mult

Abținerea de la mâncare timp de 16 până la 18 ore pe zi ar putea fi esențială pentru tratarea unui număr mare de afecțiuni medicale, chiar dacă trebuie să vă antrenați pentru a face față foamei. Postul intermitent poate reduce tensiunea arterială, te scapă de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 07:03

Uniunea Europeană caută variante de a umple golul finanaciar lăsat de Marea Britanie

Uniunea Europeană caută variante de a umple golul finanaciar lăsat de Marea Britanie

Președintele Uniunii Europene a propus vineri să completeze gaura lăsată de Marea Britanie în următorul buget pe termen lung al blocului, cu venituri dintr-o nouă taxă pe materiale plastice și fonduri din comerțul cu emisii de carbon, notează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Februarie 2020, ora: 07:02

Românii se căsătoresc mai târziu și divorțează mai greu

Românii se căsătoresc mai târziu și divorțează mai greu

Românii se căsătoresc la vârste mai înaintate faţă de acum 30 de ani şi divorţează mult mai greu, un semn al schimbărilor fundamentale prin care a trecut societatea românească după Revoluţia din 1989, se arată într-o analiză realizată de compania de...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 15 Februarie 2020, ora: 06:58

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 15 FEBRUARIE 2020. SCORPIONII DEVIN CUCERITORI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 15 FEBRUARIE 2020. SCORPIONII DEVIN CUCERITORI

Horoscopul zilei de 15 februarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 februarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 15...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Februarie 2020, ora: 20:38

Filat îi dă o replică lui Igor Popa: Aștept să prezint probe despre cum m-a „reprezentat”

Filat îi dă o replică lui Igor Popa: Aștept să prezint probe despre cum m-a „reprezentat”

 Fostul premier al R. Moldova, Vlad Filat, vine cu o reacție la Plângerea Penală depusă de fostul său avocat, Igor Popa, la Procuratura din orașul Frankfurt am Main, Germania. Filat scrie pe pagina sa de Facebook că „abia așteaptă să aibă oportunitatea să prezinte...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Februarie 2020, ora: 18:13

Istoria și semnificația Zilei Îndrăgostiților. De ce îl sărbătorim pe Sfântul Valentin?

Istoria și semnificația Zilei Îndrăgostiților. De ce îl sărbătorim pe Sfântul Valentin?

De Ziua Îndrăgostiților, oamenii din întreaga lume sărbătoresc dragostea. E ziua în care oameni își arată dragostea și afecțiunea față de ceilalți trimițând cărți, cadouri, flori și ciocolată. O sărbătorim în fiecare an, pe 14 februarie. Anul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Februarie 2020, ora: 18:09

Cum prepari siropul de usturoi. Te scapă de răceli și întărește sistemul imunitar

Cum prepari siropul de usturoi. Te scapă de răceli și întărește sistemul imunitar

Amestecul dintre usturoi, miere și oțet de mere face minuni pentru organism. Siropul întăreșste sistemul imunitar, scade tensiunea și reduce nivelul colesterolului „rău”. De asemenea, te scapă de răceli și infecții, de durerile provocate de artrită și de durerile...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Februarie 2020, ora: 17:07

Românii l-au transformat pe Brâncuși într-o bătaie de joc și asta a făcut un mare rău sculpturii

Românii l-au transformat pe Brâncuși într-o bătaie de joc și asta a făcut un mare rău sculpturii

Ne amintim de părintele sculpturii moderne ca de un sfânt, un dac adevărat, suflet de român, vertical, curat. Bleah. Ieri, într-o conferință de presă, cântăreața pop Irina Rimes a fost desemnată de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, noul ambasador al Zilei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 14 Februarie 2020, ora: 17:01

14 persoane au fost trimise în judecată în dosarul tinerilor germani ținuți în sclavie în Maramureș

14 persoane au fost trimise în judecată în dosarul tinerilor germani ținuți în sclavie în Maramureș

DIICOT a dispus, vineri, trimiterea în judecată a 14 persoane, printre care se află soţii Schumann Bert Sieghard şi Schumann Babett, dar şi un asistent social, în dosarul tinerilor germani ţinuţi în sclavie într-un centru din localitatea Vişeu de Sus, județul...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)