Astăzi 21 Ianuarie 2022, Vineri - Ultima actualizare la ora 16:20
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 11 Mai 2015, ora 08:42    Din editia print

(În culisele Istoriei) Iurie Colesnic: Constantin Stere și fațetele lui necunoscute

Marime Font

La 1 iunie vom sărbători 150 de ani de la nașterea marelui basarabean Constantin Stere (1865-1936), scriitor, om politic, publicist, jurist.
Deși despre Constantin Stere, mai ales în ultimii ani, s-a scris relativ mult, sunt câteva fațete acoperite de umbră...

Profesor universitar

La 13 martie 1901 Constantin Stere a fost numit profesor suplinitor la Catedra de drept constituţional şi administrativ. În felul acesta a început activitatea lui didactică.

După 10 aprilie 1903, viaţa lui C. Stere a fost legată definitiv de cariera univer¬si¬tară. În această zi senatul universitar a recomandat numirea lui ca profesor titu¬lar, el urmând a preda Dreptul constitu-ţio¬nal şi administrativ. Savantul Ion Căpreanu în excepţio¬nalul studiu „Eseul unei restituiri. C. Stere” (Iaşi, 1988) consemnează că eru¬diţia i-a permis lui Con¬stantin Stere să exce¬leze în 1904, când a ţinut cursul de Filozofie a drep¬tului şi când, în 1905, a prezentat un alt curs, de Drept natural.


Această zi mai este re¬marcabilă prin faptul că s-a manifestat deschis ostili¬ta¬tea profesorului A.C. Cuza, ostilitate care n-a scăzut în intensitate atâta timp cât ul¬timul a fost în viaţă.

Cariera profesională a lui C. Stere, în¬cepută cu un prim succes prin recu¬noaş¬terea superiorităţii lui asupra altui concu¬rent serios, Paul Ne¬gu¬lescu, a continuat prin ascen¬denţă până la ocuparea pos¬tului de rector al Uni¬versităţii din Iaşi.

În acest post el a fost ales la 26 feb¬ruarie 1913, pentru un ter¬men de trei ani. Şi primul lucru pe care l-a făcut a fost acela de a soli¬cita ajutorul ministrului in¬struc¬ţiunii publice în vederea do¬tării la¬bora¬toarelor univer¬si¬tăţii cu uti¬lajul nece¬sar şi a unei mai bune organi¬zări a biblio¬tecii. Fondul ei, care număra 400000 de cărţi, nu fusese sistematizat. De aflarea lui în pos¬tul de rector au beneficiat, în pri¬mul rând, stu¬denţii basa¬ra¬beni, pe care el nu se sfia să-i ocrotească ca un părinte.

După 1919, lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură. Învinuit de „trădare”, el este sus¬pen¬dat din învăţământ, timp de 16 ani, şi, la 1 februarie 1936, a fost pensionat.

Scriitorul Demostene Botez, fost stu¬dent al lui Constantin Stere, mărturisea în numărul omagial din Viaţa Românească (1937, nr.1-3):
„…Stere ţinea cursurile într-un amfiteatru mic. Jos era o masă lungă şi un scaun. Între masă şi şirurile de pupitre era un spa¬ţiu destul de larg pentru trecere.

Când a intrat întâi Stere, am avut toţi o mare bucurie, ne simţeam crescuţi în ochii noştri, importanţi… Şi ne-am uitat furiş unul la altul.
Stere n-a stat niciodată la masa cea lungă de jos, nici pe scaun.

Profesorul Stere se plimba, de la uşă până la geam, în faţa pupitrelor.

Călca apăsat, cu capul în jos, cu un aer de aspră concentrare. Rar se uita în bănci. Noi, par¬că asistam, nevăzuţi, la elaborarea unei Constituţii şi la fixarea unor reguli care trebuiau să fie, de-atunci înaintate, nu numai reguli pentru călăuzirea unui stat, dar şi pentru aşezarea pentru tot¬deauna, în noi, în mintea şi în sufletul nostru, a unor puncte morale, după care să ne ducem toată judecata rostului nos¬tru între oameni.

Respectul de lege, credinţa că ordinea legală este singura garanţie de dezvoltare a unui stat ca şi a indivizilor în stat, mi-au rămas de-atunci, ca nişte adevăruri orga¬nice cărora mă supun ca unei reguli accep¬tate cu încredere şi în deplină libertate.

Am fost, seriile acelea de studenţi, o generaţie fericită. Ni s-a dat credinţa în câteva adevăruri, de care nu ne îndoiam. Şi asta e o mare uşurare. Ştii totdeauna unde mergi. Ai semne de drum. Te călău-zeşti după ele, ca cei rătăciţi iarna, noaptea, pe zăpezi mari, după stâlpii de telegraf.
Acele adevăruri au rămas şi acum; şi aceeaşi credinţă. Am şi azi atâta siguranţă în ele, şi astăzi pentru ele aş suferi ca Galileu, fără să abjur.
De-atunci s-au săpat, ca-n piatră, în structura mea socială, ideea de legalitate, ideea de libertate, ideea de justiţie socială. De-atunci. Le-a săpat cuvântul lui Stere, al profesorului de drept constituţional C. Stere; – cuvântul acela dur, smuls din pieptul lui ca dintr-un bloc de stâncă, şi credinţa lui fermă şi aprigă”.

Preşedintele Societăţii Ginta Latină doc¬torul Vlad Bejan, basarabean şi el, în 1993, vine cu propunerea către senatul Uni¬versităţii din Iaşi de a reconsidera „cazul Stere” în spiritul adevărului, acordându-i toate meritele de care a fost privat.

Poet


Este greu să-ți imaginezi un doctrinar al partidelor politice, un rector, un deputat în ipostază de poet.
Deși n-a avut veleități poetice, totuși, Constantin Stere a scris mai multe poezii și debutul lui a avut loc pe când era elev:
Prins de o violentă nostalgie după Năpădenii săi, el nu-și mai putea găsi astâmpăr.
Și în noaptea aceea își așternu pe hârtie prima lui poezie:

Toamna la Năpădeni
Ca de-o rețea de sânge,
De frunze înroșite
S-acopăr coastele de deal.

În vale Nistrul plânge,
Și undele-i cernite
Bat jalnic stâncile de mal.

Triunghiuri călătoare,
Tovarăși buni ai verii,
Străbat văzduhul și, grăbite,

În dorul lor de soare,
Tăind azurul serii,
Se șterg din zările umbrite...

În setea-i de lumină
Câmpia îngălbenită
Se stinge în depărtări...

Veni-va oare, iar senină,
Și ziua înflorită,
Fugară în alte țări?...
(Constantin Stere, În preajma revoluției, Chișinău, 1990, vol.1-2, pag. 248).

Autorul afirmă că poezia a fost tipărită în limba rusă, în gazeta „Foișorul” din Odesa, fiind semnată cu numele adoptiv „I.R. Pimperlic”. E o afirmație făcută în roman, dar aceasta nu exclude varianta că poezia chiar a fost publicată la Odesa, sub un pseudonim, căci gimnaziștii nu aveau dreptul la semnătură.

Dar tot el era interesat de limba și literatura română și, precum altă cale nu exista, „...a reușit, în sfârșit, să pună mâna, prin contrabandă, pe o bună gramatică românească și între altele pe un volum de „Doine și lăcrămioare” de Vasile Alecsandri - prima carte românească tipărită ce-i căzuse în mână” (Constantin Stere, În preajma revoluției, Chișinău, 1990, vol.1-2, pag. 286).

În ziua de 16 decembrie 1892, în ajunul Crăciunului, în localitatea Sineşti, în apropiere de Ungheni, el scrie o poezie:

Într-o închisoare

Mâhnit, întristat şi cu inima frântă
La fereastra îngrădită cu fer
Şezând plin de gânduri lugubre el cântă
Spre sudul uitându-se cer:

„Morminte strămoşilor mei, pe părinţi
I-am lăsat eu în patria mea;
O gingaşă fată, regina dorinţii
A milei, rămase calea.

Scânteie (s)ei ochii ca azur din cer(c)
Diamanţii pe pieptul ei ard
Şi-n curte de aur pe dânsa o fere
De pietre preţioase un gard.

Şi numele ei fără şiretenie
Bucuros voi spune curând
Se cheamă ea: draga mea Românie!
O, ţara mea, ţie eu cânt.

Cu lacrime, geamăt dureri ferbinte
Ca maicei iubite suspin
Aud eu României sfinte cuvinte
Ce rar pân la mine ei vin…”
(Din volumul Scrisori către Ibrăileanu, vol. II, Bucureşti, 1971).
Accentele culturii poetice clasice sunt evidente, precum și tematica precumpănitoare a epocii, dar aceste momente nu exclud inspirația izvorâtă din sufletul unui om sensibil la frumos și îndrăgostit de poezie.

Duelistul Constantin Stere


Conștient de faptul că se află mereu într-un mediu ostil, el înțelege că unica lui armă este onoarea. De aceea îl găsim în mai multe rânduri la marginea gestului disperat - chemarea la duel.

În octombrie 1894 îl provoacă la duel pe G.A. Scorțescu, directorul ziarului „Evenimentul”, ziar în care a apărut informația că este „spion al poliției”. (Victor Durnea Publicistica C. Stere (vol. I, Iași, 2010, pag. 22). Duelul n-a avut loc, căci martorii, prozatorul Nicolae Gane și ziaristul Iorgu Morțun l-au declarat nul, din cauză că n-a fost respectată procedura.

La 8 iunie 1907 îl provoacă la duel pe profesorul A.C. Cuza, coleg la Facultatea de Drept din Iași, fiindcă acesta l-a acuzat că în alegeri a folosit un procedeu ilegal, „suveica”. A.C. Cuza a refuzat duelul. (ibidem, pag.28).

La 19 octombrie 1912, ziarul „Evenmentul” publică un articol pe care C. Stere îl consideră ofensator și-l provoacă la duel pe D. Greceanu, directorul publicației. S-au tras două focuri, după care părțile s-au împăcat (ibidem, 30).

La 17 decembrie 1914 l-a provocat la duel pe deputatul Jean Miclescu, care a rostit cuvântul „mizerabil” în timpul discursului lui C. Stere. Martorii au stabilit că „nu e caz de duel” și au închis procesul (ibidem pag.32).

Stere și astronomia

Pasiunea pentru astronomie a izvorât în sufletul lui Constantin Stere încă din copilărie, cel mai probabil din sentimentul singurătății, din dorința de a cunoaște alte civilizații extraterestre. Și curiozitatea lui nu s-a mărginit doar cu contemplarea poetică și nostalgică a stelelor, ci s-a transformat într-un exercițiu de studiu aproape zilnic. Nu s-a mărginit la informațiile culese din cărți și cataloage de astronomie, ci a construit la casa din Sărărie de la Iași un turn pentru observatorul astronomic și l-a utilat cu un telescop și alte instrumente necesare studiului științific.

Această dragoste secretă părea să se sfârșească în momentul când a luat decizia de a se stabili definitiv la București, când și-a făcut altă familie și s-a decis să doneze Universității din Iași tot utilajul astronomic, ceea ce a și făcut.

Dar pasiunea pentru astronomie a răbufnit ca un vulcan ascuns în momentul când a purces la scrierea romanului În preajma revoluției, când rând pe rând a trecut din nou, de la capăt întreg filmul vieții, când cerul înstelat al Basarabiei a început să fie comparat cu cerul Siberiei, unde aștrii erau parcă mai aproape de pământ. La diferite pagini întâlnim scurte, dar sugestive subiecte din astronomie:

„Când în sânul nebuloaselor se formează un sistem solar, cu mult înainte de precizarea definitivă a formelor și a orbitelor, structura lui e hotărâtă de forțele care l-au pus în mișcare și de condițiunile în care acestea se desfășoară”. (Constantin Stere, În preajma revoluției, Chișinău, 1990, vol.1-2, pag.180). Cartea abundă în detalii și nuanțe ce sunt direct legate de astronomie. Probabil, dacă nu s-ar fi implicat în politică, dacă nu ar fi urmat cariera juridică, C. Stere la sigur ar fi devenit un excelent astronom.

Oamenii mari au preocupări majore, dar și pasiuni neobișnuite. Constantin Stere prin tot ce a realizat demonstrează că a fost și rămâne un necunoscut...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:20

O nouă condiție de accedere la funcția de Procuror General: Să dețină 10 ani de experiență profesională, inclusiv peste hotare

O nouă condiție de accedere la funcția de Procuror General: Să dețină 10 ani de experiență profesională, inclusiv peste hotare

Prezentul proiect de lege propune operarea unor modificări cu privire la Procuratură în partea ce ține de condițiile accederii în funcție a candidaților la funcția de Procuror General și procorur-șef în procuraturile specializate. Propunerea vizată urmărește...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:15

ULTIMA ORĂ! PAS nu a ținut cont de protestul avocaților și a adoptat modificarea legii, care a scos avocații în stradă

ULTIMA ORĂ! PAS nu a ținut cont de protestul avocaților și a adoptat modificarea legii, care a scos avocații în stradă

În pofida grevei generale și a protestului avocaților, cu 56 de voturi, majoritatea PAS a aprobat modificările la Legea Avocaturii, inclusiv amendamentul prin care avocații vor putea fi reținuți, aduși silit și arestați sau percheziționați în cazul comiterii unor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:09

Parlamentul a votat Codul transportului feroviar: Va fi eliminat monopolul CMF de pe piața serviciilor feroviare

Parlamentul a votat Codul transportului feroviar: Va fi eliminat monopolul CMF de pe piața serviciilor feroviare

Parlamentul a aprobat, în lectură finală Codului transportului feroviar. Drept rezultat al votului deputaților va fi eliminat monopolul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” de pe piața serviciilor feroviare. Astfel, infrastructura feroviară va aparține...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 16:00

Protest în fața Parlamentului! Avocații cer amânarea amendamentului propus de Olesea Stamate

Protest în fața Parlamentului! Avocații cer amânarea amendamentului propus de Olesea Stamate

Avocații protestează în fața Parlamentului, unde are loc ședința plenară. Aceștia cer amânarea amendamentului propus de către deputata PAS Olesea Stamate, la proiectul Legii cu privire la Avocatură.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:53

Răspunsul MAE pentru Rusia privind retragerea trupelor NATO din România: „O astfel de solicitare este inadmisibilă și nu poate face obiectul unei negocieri”

Răspunsul MAE pentru Rusia privind retragerea trupelor NATO din România: „O astfel de solicitare este inadmisibilă și nu poate face obiectul unei negocieri”

Ministerul Afacerilor Externe de la București respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militară aliată pe Flancul Estic al NATO.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:37

SUA abandonează Ucraina în „ghearele” Rusiei? Zelenski reacționează la GAFA lui Biden

SUA abandonează Ucraina în „ghearele” Rusiei? Zelenski reacționează la GAFA lui Biden

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi după-amiază, de afirmaţiile omologului său american, Joe Biden, care a părut să facă o distincţie între un atac militar de amploare al Rusiei şi o „incursiune minoră”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:27

VOTAT! Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la 815 lei lunar

VOTAT! Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la 815 lei lunar

Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la maxim 815 lei lunar, potrivit unui proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua, scrie jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:14

Veste bună! Actele de studii obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute în România

Veste bună! Actele de studii obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute în România

Vineri, 21 ianuarie, Parlamentul a aprobat în două lecturi ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, eliberate de instituțiile de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:06

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate. Ordinul a fost semnat de Ministerul Sănătății

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate. Ordinul a fost semnat de Ministerul Sănătății

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate, închisă printr-un ordin al Ministerului Sănătății. Acum, gravidele trebuie să meargă până la Bălți pentru a naște. Localnicii şi medicii sunt revoltaţi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:02

Antony Blinken: Rusia va transforma țările vecine în state marionetă dacă va ocupa Ucraina

Antony Blinken: Rusia va transforma țările vecine în state marionetă dacă va ocupa Ucraina

Secretarul de stat american Antony Blinken discută astăzi la Geneva cu omologul său rus, într-o nouă încercare de a calma tensiunile militare legate de Ucraina. După consultările avute cu aliaţi europeni, secretarul de stat Blinken a avertizat că ameninţările Rusiei la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:52

Olesea Stamate s-a dat de gol! Președintele Uniunii Avocaților: Amendamentul n-a fost agreat cu avocații

Olesea Stamate s-a dat de gol! Președintele Uniunii Avocaților: Amendamentul n-a fost agreat cu avocații

Avocații nu cedează așa ușor. Aceștia cer retragerea amendamentului „Stamate” de pe agenda Parlamentului și propun organizarea consultărilor publice, astfel încât proiectul să ofere garanții în exercitarea profesiei de avocat. Președintele Uniunii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:45

Ninsori în Arabia Saudită. Zăpada a acoperit nisipul din deșertul arab

Ninsori în Arabia Saudită. Zăpada a acoperit nisipul din deșertul arab

Dunele de nisip din deșertul arab au fost acoperite de zăpadă. Fenomenele rare specifice iernii au cuprins Arabia Saudită încă de la începutul anului, după ce a nins abundent în mai multe regiuni, spre bucuria localnicilor, scrie CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:40

21 ianuarie - Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Care sunt beneficiile acestui simplu gest

21 ianuarie - Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Care sunt beneficiile acestui simplu gest

Ziua Internațională a Îmbrățișărilor a fost instituită în anul 1986, de pastorul Kevin Zaborney, din statul american Michigan, și este sărbătorită anual în mai multe țări.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:33

Spania și Franța se îndreaptă spre Marea Neagră: Madridul trimite nave de război, iar Parisul va desfăşura nave şi avioane în apropiere de România

Spania și Franța se îndreaptă spre Marea Neagră: Madridul trimite nave de război, iar Parisul va desfăşura nave şi avioane în apropiere de România

Spania a luat decizia să trimită nave de război care să se alăture forţelor navale NATO din Mediterana şi Marea Neagră, pe măsură ce tensiunea în regiune creşte din cauza poziţionării armatei ruse la graniţa cu Ucraina, a declarat joi ministrul apărării, Margarita Robles,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:21

Asociația MĂR vine cu critici la adresa autorităților: Actuala guvernare este la fel de absentă ca și fostele guvernări. Nu s-a schimbat nimic

Asociația MĂR vine cu critici la adresa autorităților: Actuala guvernare este la fel de absentă ca și fostele guvernări. Nu s-a schimbat nimic

Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MĂR) este nemulțumită de faptul că noile restricții anti-Covid vizează din nou sectorul hoteluri, restaurante și cafenele (HoReCa), nu și spațiile unde sunt aglomerări, cum ar fi piețele și unitățile de transport...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:15

Angajații din sistemul medical, infectați cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică de 16 mii lei

Angajații din sistemul medical, infectați cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică de 16 mii lei

Angajații din sistemul medical de stat, care s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică în valoare de 16 mii lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:10

CULMEA! Moldovagaz cere majorarea tarifului. Câți bani vom scoate din buzunar?

CULMEA! Moldovagaz cere majorarea tarifului. Câți bani vom scoate din buzunar?

Moldovagaz a depus la ANRE o nouă cerere privind creșterea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali de la 9 227 la 13 418 lei pentru o mie de metri cubi, transmite jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 13:21

VIDEO/ Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul se ridică la două milioane lei

VIDEO/ Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul se ridică la două milioane lei

Doi bărbați au fost reținuți de către oamenii legii, aceștia fiind bănuiți de comiterea unor fapte ilegale, mai exact ține de contrabanda cu cereale și schimburi valutare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 13:11

EXCLUSIV: Mircea Geoană, după ce Moscova a cerut retragerea NATO din România și Bulgaria: „Nu este problema Federației Ruse”

EXCLUSIV: Mircea Geoană, după ce Moscova a cerut retragerea NATO din România și Bulgaria: „Nu este problema Federației Ruse”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat într-un interviu exclusiv că „nu există niciun fel de modalitate” pentru o negociere care să prevadă retragerea trupelor NATO din România și Bulgaria, așa cum a cerut Moscova. „Este treaba NATO unde...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:56

Deputații au votat, în primă lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității candidaților la funcția de membru în CSM și CSP

Deputații au votat, în primă lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității candidaților la funcția de membru în CSM și CSP

Deputații Parlamentul Republicii Moldova au votat, în prima lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității tuturor candidaților la funcția de membru în CSM și CSP, potrivit punctul.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:50

Parlamentul a decis! Republica Moldova va achiziționa energie din cel puțin două surse

Parlamentul a decis! Republica Moldova va achiziționa energie din cel puțin două surse

Astăzi, 21 ianuarie, Parlamentul a modificat în prima lectură, Legea cu privire la energia electrică, care îi va permite Republicii Moldova să achiziționeze energie din cel puțin două surse.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:39

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvernul R.Moldova. Vezi care este procedura

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvernul R.Moldova. Vezi care este procedura

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvern. În acest context, responsabilii din cadrul companiei Moldovagaz au emis o notă în care explică care este procedura pe care trebuie să o urmeze cetățenii care vor să renunțe la compensații,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:33

Pandemia atacă în continuare! În spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID

Pandemia atacă în continuare! În spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID

Primăria Municipiului Chișinău informează că în spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID din spitalele clinice municipale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:27

Marea Britanie: O invazie a Ucrainei s-ar încheia ca Războiul Afgano-Sovietic și cel din Cecenia, cu o „pierdere teribilă de vieți”

Marea Britanie: O invazie a Ucrainei s-ar încheia ca Războiul Afgano-Sovietic și cel din Cecenia, cu o „pierdere teribilă de vieți”

Secretarul de externe britanic Liz Truss a spus că Vladimir Putin trebuie „să facă pasul în spate în privința Ucrainei înainte să comită o greșeală strategică uriașă”, informează The Guardian. Potrivit oficialului britanic, obiectivul regimurilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:21

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie

Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, noua listă țărilor și teritoriilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori în funcție de rata de incidență COVID. Astfel, Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:14

Carburanții se scumpesc și mâine. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Carburanții se scumpesc și mâine. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Din nou se scumpesc carburanții. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:59

VIDEO/ Transporatorii vor continua protestele: Nu sunt de acord cu noile tarife la călătoriile în transportul național și internațional

VIDEO/ Transporatorii vor continua protestele: Nu sunt de acord cu noile tarife la călătoriile în transportul național și internațional

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță că transportatorii își vor continua protestele, din motiv că nu sunt de acord cu propunerile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, privind noile tarife la călătoriile în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:44

BECS boicotează ședința în plen și anunță că va ataca starea de urgență la CC. Grosu: „Spuneați că vă duceți și voi la Lenin. Cumpărați flori și transmiteți-i salutări”

BECS boicotează ședința în plen și anunță că va ataca starea de urgență la CC. Grosu: „Spuneați că vă duceți și voi la Lenin. Cumpărați flori și transmiteți-i salutări”

BECS anunță că vor ataca la Curtea Constituțională legea privind instituirea stării de urgență pentru următoarele 60 de zile.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:34

Cornelia Cozlovchi este noul președinte al Consiliului de administrație al CNPF

Cornelia Cozlovchi este noul președinte al Consiliului de administrație al CNPF

Cornelia Cozlovschi a fost desemnată membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru un mandat de cinci ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:20

VIDEO/ Oamenii lui Șor organizează proteste în fața Președenției: Ei cer demisia Maiei Sandu

VIDEO/ Oamenii lui Șor organizează proteste în fața Președenției: Ei cer demisia Maiei Sandu

Câteva zeci de simpatizanții ai Partidului Ilan Șor s-au mobilizat, vineri, și au organizat un protest în fața Președinției pe tema facturilor la gaze. Aceștia cer ca președintele Maia Sandu să iasă să vorbească cu ei, iar lidera protestului este deputata Șor, Marian...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:04

VIDEO/ Un camion încărcat cu focuri de artificii s-a accidentat pe o autostradă! Ce a urmat a mirat toți șoferii

VIDEO/ Un camion încărcat cu focuri de artificii s-a accidentat pe o autostradă! Ce a urmat a mirat toți șoferii

Anul Nou Chinezesc se sărbătorește peste două săptămâni, dar șoferii de pe o autostradă din China au avut parte de un adevărat show de focuri de artificii. Din păcate, show-ul a avut loc în urma unui accident în care a fost implicat un tir încărcat cu focuri de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:00

Rusia cere oficial ca NATO să se retragă din România și Bulgaria

Rusia cere oficial ca NATO să se retragă din România și Bulgaria

Propunerile Rusiei pentru garanții de securitate includ retragerea forțelor NATO din Bulgaria și România, care s-au alăturat alianței după 1997, a anunțat astăzi Ministerul de Externe rus, anunță agenția moscovită de presă Ria Novosti.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:54

VIDEO/ Un tânăr a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău: Victima a rămas fără acte și bani

VIDEO/ Un tânăr a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău: Victima a rămas fără acte și bani

Un tânăr cu vârsta de 19 ani a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău. Victima a rămas fără geantă în care avea actele de identitate și bani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:50

Moldovenii riscă să rămână fără buletine românești. MAI din România a pregătit o lege draconică

Moldovenii riscă să rămână fără buletine românești. MAI din România a pregătit o lege draconică

Cetățenii care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din buletin ar putea rămâne fără actul de identitate, prevede un proiect de act normativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne. Același proiect interzice și înscrierea la aceeași adresă a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:42

Igor Grosu explică necesitatea stării de urgență pe 60 de zile: „Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm”

Igor Grosu explică necesitatea stării de urgență pe 60 de zile: „Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm”

Președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că, deși pentru luna ianuarie problema aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale a fost soluționată, nu există motive de relaxare. În condițiile unui preț imprevizibil la gazele naturale pe piața internațională, guvernarea a...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)