Astăzi 21 Ianuarie 2022, Vineri - Ultima actualizare la ora 15:37
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Istorie 16 Mai 2015, ora 07:00    Din editia print

(În culisele Istoriei) Labirinturile trecutului basarabean

Marime Font

Multe sate basarabene se pot mândri că din mahalalele strâmte ori din curţile boiereşti au pornit în lume vlăstari viguroşi care și-au înveşnicit numele în cartea conştiinţei umane.

Cubolta din judeţul Soroca îşi are fiii săi cu care se va putea mândri oricând şi oriunde: primul în acea listă stă scris numele lui Pavel Leonard, fiul lui Ştefan Leonard (1800-1864) şi al Ecaterinei I. Brozovschi (1816-1896).

Gheorghe Bezviconi în lucrarea Nobilimea Basarabiei (1821-1918) scrie despre arborele genealogic al Leonarzilor foarte mult, căci a fost un neam ramificat în Basarabia şi mai apoi în toată Rusia. Aici vom reţine o singură menţiune de principiu: Români din secolul al XVIII-lea de origine levantină.


Pantelimon Halippa, un alt cuboltean de mare faimă, are versiunea sa în privinţa originii acestei familii: Aşadar: „Pavel Ştefan Leonard... se trage din cunoscutul neam al Leonarzilor din Basarabia, care are originea în Veneţia, unde purta numele de Leonardi. În secolul al XV-lea şi al XVI-lea aceştia erau amatori bogaţi, care aveau corăbiile lor şi făceau comerţ în toată Marea Mediterană. În secolul al XVII-lea o ramură a Leonarzilor s-a aşezat la Constantinopole, în vestita mahala a Fanarului.

În Moldova Leonarzii au venit în anii 40 ai secolului al XVIII-lea cu unul din acei gospodari fanarioţi rânduiţi de Poarta Otomană, care, când veneau în Principatele Dunărene, aduceau cu dânşii câţiva oameni de casă, şi aceştia jucau apoi, în timpul cât domneau protectorii lor, un rol însemnat în conducerea ţării.


Conacul din Cubolta, imagine de epocă

Leonarzii, venind din Constantinopole, s-au aşezat la Iaşi, iar apoi, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, s-au răspândit şi în Basarabia, unde cumpărau şi arendau moşii şi gospodăreau. Tatăl lui Pavel Leonard – Ştefan Pavel Leonard – a cumpărat în 1883 (?) moşia Cubolta de la domnitorul Moldovei – Mihai Sturdza” (Viaţa Basarabiei, nr. 5, 1932).

Leonarzii, poposiţi pe acest pământ, l-au acceptat drept pământ sfânt pentru ei. Aici şi-au îngropat morţii, aici au ctitorit biserici.

La Cubolta şi astăzi se înalţă una dintre cele mai frumoase biserici din Moldova, Biserica Sfânta Elisabeta, drept model pentru care a servit Biserica Sfântului Andrei din Kiev. Ctitoria este a lui Ştefan Leonard, tatăl scriitorului şi cugetătorului Pavel Leonard.

Născut şi el, la 1837, într-o dimineaţă a culturii basarabene, Pavel Ştefan Leonard împreună cu Petre Leonard şi cu fraţii Casso au fost moştenitorii spirituali ai unui vechi cărturar basarabean – Alecu Leonard, fost mareşal al nobilimii din ţinutul Iaşi.

Şi-a făcut studiile la Odesa, a locuit mai mulţi ani la Petersburg, dar gândurile mereu i-au fost la mica sa Patrie.

A înfiinţat şcoli şi a asistat personal la examenele şcolare, veghind ca nivelul predării în şcoli să fie satisfăcător.

Folosindu-se de relaţiile sale în cercurile guvernamentale, a înlesnit construirea liniei ferate Ocniţa-Slobodca, prin care fapt a deschis toate posibilităţile pentru ca locuitorii din nordul provinciei să aibă legătură directă cu Odesa.

Şi totuşi, problema cea mare o vedea ascunsă în structura Zemstvelor şi în situaţia ţăranilor, îndeosebi a ţăranilor basarabeni.
Majoritatea lucrărilor publicate au fost scrise la Cubolta, graţie faptului că aici era adunată o bibliotecă foarte mare cu cărţi din diferite domenii: istorie, economie, filozofie, agricultură. Folosind, indirect, o relatare a aceluiaşi Gh. Bezviconi, confirmăm cele spuse mai sus: „Din manualele generaţiei sale, cercetate de noi la moşia Cubolta din judeţul Bălţi, constatăm că fraţii Leonard au învăţat nu numai româneşte, greceşte şi ruseşte, dar şi franţuzeşte şi nemţeşte (Vechi cărturari basarabeni în cartea Profiluri de ieri și de azi (București, 1943, pag.180)).


Pavel Ștefan Leonard

La vârsta de 29 de ani, tipăreşte la Lipsca, o lucrare de 48 de pagini intitulată sugestiv: Despre ameliorarea vieţii ţăranilor în Basarabia, studiu ce a stârnit discuţii, trezind atenţia publicului cointeresat.

Au urmat lucrările Câteva cuvinte cu privire la Zemstva în general şi cea a Basarabiei îndeosebi, editate în 1871 la Odesa. În 1870 tipăreşte o lucrare voluminoasă – Schiţe din viaţa Europei. Pan. Halippa, care a consultat numai prima parte a acestei monografii, menţiona că avea 728 de pagini şi era scrisă în limba rusă. Reţinem acest moment, deoarece, în 1864, Pavel Leonard tipăreşte, la Petersburg, lucrarea Reflexions sur un Grand Regne et sur le catolicisme, 58 d pagini scrise în franceză. Este o carte polemică şi filozofică. Creştin ortodox, el se aventurează să ia în discuţie problemele catolicismului. Debutul pe tărâmul dezbaterilor sociale şi-l face în lucrarea Călătoria prin Europa a renumitului principiu al naţionalităţii (Leipzig, 1867). Tânărul autor îşi prefaţează astfel studiul: „Din motive ce nu au depins de autor, această plachetă, scrisă în martie anul trecut, iese de sub tipar aproape peste un an”.

Scrisă într-un ton şi manieră polemică, cu o pronunţată doză de ironie, ea poate fi citită şi citată şi astăzi aproape fără comentarii. Răzbate din acele rânduri o respiraţie profund volteriană. Citeşti şi nici nu-ţi închipui că acest studiu pur european a fost scris cu un secol şi ceva în urmă în satul Cubolta din ţinutul Sorocii, de un moşier basarabean, Pavel Leonard. Unele accente şi concluzii pe care şi le permite să le tragă trădează legăturile sale cu Basarabia.

Accentul atenţiei lui Pavel Ştefan Leonard cade pe problemele agricole şi industriale. Adică, iarăşi, pârghiile practice ale progresului. Rezultanta firească este lucrarea Criza agricolă şi industrială, tipărită în 1883 la Paris.

Şi închei această suită bibliografică menţionând masiva lucrare Vizite în gubernii, publicată în 1878 la Petersburg, însumând 423 de pagini.
Lăsăm fără comentarii aceste volume care şi-au avut rolul lor bine definit în epoca dată. Se prea poate ca ele să prezinte astăzi doar numai pentru specialiştii în istorie şi în materie de bibliografie.

Pavel Șt. Leonard era un boier ca mulţi alţii, având un conac nu prea mare, dar care ştia preţul ospeţiilor şi al oaspeţilor, vânătorilor şi petrecerilor de lume. Coborâtor din lumea cărţilor, poet fin al naturii, era omul care avea şi simţul practic foarte bine dezvoltat. Drept dovadă ne serveşte căsătoria lui cu o femeie interesantă dintr-o familie nobilă – Anastasia Vecetici-Beleţchi. Tatăl ei, Ştefan Vecetici-Beleţchi, supus austriac, era de origine slavă, dar născut în Triest şi era un mare negustor la Odesa.

Lui Pavel Ştefan Leonard i-a fost dragă Cubolta şi anume aici, la 1891, a fost coborât în inima pământului să-şi doarmă somnul de veci.

Publicistul Grigore Komarov şi-a ales o mireasă din Basarabia, care era foarte bogată, foarte grăsuţă şi avea un caracter foarte dur. Despre proporţiile averii de care dispunea Ecaterina Leonard, fiica lui Pavel Șt. Leonard, e suficient să spunem că ei îi aparţinea fostul palat al contesei Iurevskaia, din centrul Petersburgului. În memorii, el descrie succint familia în care a intrat:
...În 1915, m-am căsătorit cu Ecaterina Pavlovna Leonard şi astfel am intrat într-o familie cu principii foarte rigide.
Nevastă-mea s-a născut în Basarabia şi era strâns legată de ea.
Toţi strămoşii ei au lucrat pământul şi au trăit la ţară.
Cam pe la anul 1840, străbunicul ei a prins la intrare în casa de la moşia Cubolta un snop mare, bine potrivit de grâu, ca o aducere-aminte pentru urmaşii săi - cu ce trebuiau să se ocupe şi ca niciodată să nu-i părăsească nobila muncă de gospodar agricol.
Basarabia mi-a plăcut foarte mult, am îndrăgit-o şi ea mi-a devenit o a doua patrie
.”

Dar Grigore Komarov urma să se despartă de cea de „a doua patrie” şi să facă un drum spre vest - sub presiunea Armatei Roşii - lăsându-şi moşia, averea, arhiva ca să se stabilească în vara anului 1940 la Bucureşti, unde avea să moară în 1950, fiind înmormântat la Cimitirul Sf.Vineri.

La Bucureşti, pe timpul refugiului, s-a şi întâlnit cu el Gheorghe Bezviconi şi l-a rugat să-şi scrie amintirile. Şi tot el a păstrat aceste pagini pentru posteritate, unde e descris conacul din Cubolta:

Faianța de Saxonia
La Cubolta, într-o sală mare, se aflau nişte obiecte din faianţă de Saxonia din secolul al XVIII-lea extrem de interesante. Era vorba de două candelabre cu suport de sprijin pe podea şi o lustră fixabilă de plafon.
Înalte fiecare de doi metri, candelabrele stăteau pe un suport de faianţă şi pe un postament înalt. De la capătul de sus al candelabrelor se ramificau în evantai în toate părţile 48 de sfeşnice îndoite în care se fixau lumânări de ceară. Sub fiecare picior de sfeşnic se aflau suspendate, lucrate cu mare fineţe şi măiestrie, buchete de flori în formă de ou, de mărimea unei mingi de dimensiuni medii. Sub fiecare buchet, în poziţie de zbor, se afla câte o pasăre mică.
Întregul candelabru, suportul, postamentul, capul acestuia erau ornamentate şi conţineau desene ce se obişnuia să fie aplicate la acel timp pe obiectele de faianţă: flori, scene pastorale, oi, păstori şi păstoriţe, marchizi şi marchize. Toate desenele erau executate în culori dintre cele mai fine, în timp ce toate buchetele şi florile componente erau executate în culori naturale.
Ambele candelabre şi lustra fuseseră lucrate cu o măiestrie comparabilă doar cu cea cu care sunt lucrate cele mai bune obiecte de faianţ
ă” (…).

Fără cultura şi lumina pe care o emană conacul din Cubolta al Leonarzilor, care azi se ruinează, la sigur că aici n-ar fi răsărit harnicul istoric Ion Halippa, marele politician Pantelimon Halippa. Conacele boiereşti au avut un rol deosebit în istoria noastră şi fără studierea acestei probleme nu vom fi în stare să înţelegem şi să dezlegăm labirinturile trecutului basarabean.

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:37

SUA abandonează Ucraina în „ghearele” Rusiei? Zelenski reacționează la GAFA lui Biden

SUA abandonează Ucraina în „ghearele” Rusiei? Zelenski reacționează la GAFA lui Biden

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi după-amiază, de afirmaţiile omologului său american, Joe Biden, care a părut să facă o distincţie între un atac militar de amploare al Rusiei şi o „incursiune minoră”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:27

VOTAT! Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la 815 lei lunar

VOTAT! Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la 815 lei lunar

Compensația oferită de stat la factura pentru agentul termic crește de la 450 lei la maxim 815 lei lunar, potrivit unui proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua, scrie jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:14

Veste bună! Actele de studii obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute în România

Veste bună! Actele de studii obținute în Republica Moldova vor fi recunoscute în România

Vineri, 21 ianuarie, Parlamentul a aprobat în două lecturi ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, eliberate de instituțiile de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:06

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate. Ordinul a fost semnat de Ministerul Sănătății

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate. Ordinul a fost semnat de Ministerul Sănătății

Spitalul Raional din Fălești a rămas fără maternitate, închisă printr-un ordin al Ministerului Sănătății. Acum, gravidele trebuie să meargă până la Bălți pentru a naște. Localnicii şi medicii sunt revoltaţi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 15:02

Antony Blinken: Rusia va transforma țările vecine în state marionetă dacă va ocupa Ucraina

Antony Blinken: Rusia va transforma țările vecine în state marionetă dacă va ocupa Ucraina

Secretarul de stat american Antony Blinken discută astăzi la Geneva cu omologul său rus, într-o nouă încercare de a calma tensiunile militare legate de Ucraina. După consultările avute cu aliaţi europeni, secretarul de stat Blinken a avertizat că ameninţările Rusiei la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:52

Olesea Stamate s-a dat de gol! Președintele Uniunii Avocaților: Amendamentul n-a fost agreat cu avocații

Olesea Stamate s-a dat de gol! Președintele Uniunii Avocaților: Amendamentul n-a fost agreat cu avocații

Avocații nu cedează așa ușor. Aceștia cer retragerea amendamentului „Stamate” de pe agenda Parlamentului și propun organizarea consultărilor publice, astfel încât proiectul să ofere garanții în exercitarea profesiei de avocat. Președintele Uniunii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:45

Ninsori în Arabia Saudită. Zăpada a acoperit nisipul din deșertul arab

Ninsori în Arabia Saudită. Zăpada a acoperit nisipul din deșertul arab

Dunele de nisip din deșertul arab au fost acoperite de zăpadă. Fenomenele rare specifice iernii au cuprins Arabia Saudită încă de la începutul anului, după ce a nins abundent în mai multe regiuni, spre bucuria localnicilor, scrie CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:40

21 ianuarie - Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Care sunt beneficiile acestui simplu gest

21 ianuarie - Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Care sunt beneficiile acestui simplu gest

Ziua Internațională a Îmbrățișărilor a fost instituită în anul 1986, de pastorul Kevin Zaborney, din statul american Michigan, și este sărbătorită anual în mai multe țări.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:33

Spania și Franța se îndreaptă spre Marea Neagră: Madridul trimite nave de război, iar Parisul va desfăşura nave şi avioane în apropiere de România

Spania și Franța se îndreaptă spre Marea Neagră: Madridul trimite nave de război, iar Parisul va desfăşura nave şi avioane în apropiere de România

Spania a luat decizia să trimită nave de război care să se alăture forţelor navale NATO din Mediterana şi Marea Neagră, pe măsură ce tensiunea în regiune creşte din cauza poziţionării armatei ruse la graniţa cu Ucraina, a declarat joi ministrul apărării, Margarita Robles,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:21

Asociația MĂR vine cu critici la adresa autorităților: Actuala guvernare este la fel de absentă ca și fostele guvernări. Nu s-a schimbat nimic

Asociația MĂR vine cu critici la adresa autorităților: Actuala guvernare este la fel de absentă ca și fostele guvernări. Nu s-a schimbat nimic

Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MĂR) este nemulțumită de faptul că noile restricții anti-Covid vizează din nou sectorul hoteluri, restaurante și cafenele (HoReCa), nu și spațiile unde sunt aglomerări, cum ar fi piețele și unitățile de transport...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:15

Angajații din sistemul medical, infectați cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică de 16 mii lei

Angajații din sistemul medical, infectați cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică de 16 mii lei

Angajații din sistemul medical de stat, care s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă, vor beneficia și în anul 2022 de indemnizația unică în valoare de 16 mii lei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 14:10

CULMEA! Moldovagaz cere majorarea tarifului. Câți bani vom scoate din buzunar?

CULMEA! Moldovagaz cere majorarea tarifului. Câți bani vom scoate din buzunar?

Moldovagaz a depus la ANRE o nouă cerere privind creșterea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali de la 9 227 la 13 418 lei pentru o mie de metri cubi, transmite jurnal.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 13:21

VIDEO/ Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul se ridică la două milioane lei

VIDEO/ Doi bărbați din Bălți – cercetați penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul se ridică la două milioane lei

Doi bărbați au fost reținuți de către oamenii legii, aceștia fiind bănuiți de comiterea unor fapte ilegale, mai exact ține de contrabanda cu cereale și schimburi valutare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 13:11

EXCLUSIV: Mircea Geoană, după ce Moscova a cerut retragerea NATO din România și Bulgaria: „Nu este problema Federației Ruse”

EXCLUSIV: Mircea Geoană, după ce Moscova a cerut retragerea NATO din România și Bulgaria: „Nu este problema Federației Ruse”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat într-un interviu exclusiv că „nu există niciun fel de modalitate” pentru o negociere care să prevadă retragerea trupelor NATO din România și Bulgaria, așa cum a cerut Moscova. „Este treaba NATO unde...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:56

Deputații au votat, în primă lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității candidaților la funcția de membru în CSM și CSP

Deputații au votat, în primă lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității candidaților la funcția de membru în CSM și CSP

Deputații Parlamentul Republicii Moldova au votat, în prima lectură, proiectul de lege care prevede verificarea integrității tuturor candidaților la funcția de membru în CSM și CSP, potrivit punctul.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:50

Parlamentul a decis! Republica Moldova va achiziționa energie din cel puțin două surse

Parlamentul a decis! Republica Moldova va achiziționa energie din cel puțin două surse

Astăzi, 21 ianuarie, Parlamentul a modificat în prima lectură, Legea cu privire la energia electrică, care îi va permite Republicii Moldova să achiziționeze energie din cel puțin două surse.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:39

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvernul R.Moldova. Vezi care este procedura

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvernul R.Moldova. Vezi care este procedura

Consumatorii casnici de gaze naturale pot renunța la compensațiile acordate de Guvern. În acest context, responsabilii din cadrul companiei Moldovagaz au emis o notă în care explică care este procedura pe care trebuie să o urmeze cetățenii care vor să renunțe la compensații,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:33

Pandemia atacă în continuare! În spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID

Pandemia atacă în continuare! În spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID

Primăria Municipiului Chișinău informează că în spitalele municipale vor fi redeschise secțiile COVID din spitalele clinice municipale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:27

Marea Britanie: O invazie a Ucrainei s-ar încheia ca Războiul Afgano-Sovietic și cel din Cecenia, cu o „pierdere teribilă de vieți”

Marea Britanie: O invazie a Ucrainei s-ar încheia ca Războiul Afgano-Sovietic și cel din Cecenia, cu o „pierdere teribilă de vieți”

Secretarul de externe britanic Liz Truss a spus că Vladimir Putin trebuie „să facă pasul în spate în privința Ucrainei înainte să comită o greșeală strategică uriașă”, informează The Guardian. Potrivit oficialului britanic, obiectivul regimurilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:21

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie

România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie

Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat, noua listă țărilor și teritoriilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori în funcție de rata de incidență COVID. Astfel, Republica Moldova a fost inclusă în zona roșie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 12:14

Carburanții se scumpesc și mâine. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Carburanții se scumpesc și mâine. ANRE a afișat noile prețuri maxime de referință

Din nou se scumpesc carburanții. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:59

VIDEO/ Transporatorii vor continua protestele: Nu sunt de acord cu noile tarife la călătoriile în transportul național și internațional

VIDEO/ Transporatorii vor continua protestele: Nu sunt de acord cu noile tarife la călătoriile în transportul național și internațional

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță că transportatorii își vor continua protestele, din motiv că nu sunt de acord cu propunerile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, privind noile tarife la călătoriile în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:44

BECS boicotează ședința în plen și anunță că va ataca starea de urgență la CC. Grosu: „Spuneați că vă duceți și voi la Lenin. Cumpărați flori și transmiteți-i salutări”

BECS boicotează ședința în plen și anunță că va ataca starea de urgență la CC. Grosu: „Spuneați că vă duceți și voi la Lenin. Cumpărați flori și transmiteți-i salutări”

BECS anunță că vor ataca la Curtea Constituțională legea privind instituirea stării de urgență pentru următoarele 60 de zile.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:34

Cornelia Cozlovchi este noul președinte al Consiliului de administrație al CNPF

Cornelia Cozlovchi este noul președinte al Consiliului de administrație al CNPF

Cornelia Cozlovschi a fost desemnată membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru un mandat de cinci ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:20

VIDEO/ Oamenii lui Șor organizează proteste în fața Președenției: Ei cer demisia Maiei Sandu

VIDEO/ Oamenii lui Șor organizează proteste în fața Președenției: Ei cer demisia Maiei Sandu

Câteva zeci de simpatizanții ai Partidului Ilan Șor s-au mobilizat, vineri, și au organizat un protest în fața Președinției pe tema facturilor la gaze. Aceștia cer ca președintele Maia Sandu să iasă să vorbească cu ei, iar lidera protestului este deputata Șor, Marian...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:04

VIDEO/ Un camion încărcat cu focuri de artificii s-a accidentat pe o autostradă! Ce a urmat a mirat toți șoferii

VIDEO/ Un camion încărcat cu focuri de artificii s-a accidentat pe o autostradă! Ce a urmat a mirat toți șoferii

Anul Nou Chinezesc se sărbătorește peste două săptămâni, dar șoferii de pe o autostradă din China au avut parte de un adevărat show de focuri de artificii. Din păcate, show-ul a avut loc în urma unui accident în care a fost implicat un tir încărcat cu focuri de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 11:00

Rusia cere oficial ca NATO să se retragă din România și Bulgaria

Rusia cere oficial ca NATO să se retragă din România și Bulgaria

Propunerile Rusiei pentru garanții de securitate includ retragerea forțelor NATO din Bulgaria și România, care s-au alăturat alianței după 1997, a anunțat astăzi Ministerul de Externe rus, anunță agenția moscovită de presă Ria Novosti.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:54

VIDEO/ Un tânăr a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău: Victima a rămas fără acte și bani

VIDEO/ Un tânăr a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău: Victima a rămas fără acte și bani

Un tânăr cu vârsta de 19 ani a fost bătut și jefuit pe o stradă din Chișinău. Victima a rămas fără geantă în care avea actele de identitate și bani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:50

Moldovenii riscă să rămână fără buletine românești. MAI din România a pregătit o lege draconică

Moldovenii riscă să rămână fără buletine românești. MAI din România a pregătit o lege draconică

Cetățenii care nu pot dovedi că locuiesc la adresa din buletin ar putea rămâne fără actul de identitate, prevede un proiect de act normativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne. Același proiect interzice și înscrierea la aceeași adresă a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Ianuarie 2022, ora: 10:42

Igor Grosu explică necesitatea stării de urgență pe 60 de zile: „Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm”

Igor Grosu explică necesitatea stării de urgență pe 60 de zile: „Experiența situației din octombrie 2021 și de acum, din ianuarie, ne arată că nu avem motive să ne relaxăm”

Președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că, deși pentru luna ianuarie problema aprovizionării Republicii Moldova cu gaze naturale a fost soluționată, nu există motive de relaxare. În condițiile unui preț imprevizibil la gazele naturale pe piața internațională, guvernarea a...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)