Astăzi 21 Octombrie 2019, Luni - Ultima actualizare la 20 Octombrie 2019
Abonamente

Cultură 25 Mai 2015, ora 07:33

(În culisele Istoriei) Un gălățean adoptat de Chișinău

Marime Font

Poate de aceea că s-a născut într-o familie de marinari, oameni împătimiţi de dorul călătoriilor nesfârşite, poate de aceea că de mic copil a urmărit legănarea valurilor spre ţărmuri numai închipuite, Nicolae Dunăreanu a fost un prieten fidel al drumurilor fără sfârşit.

Nicolae Dunăreanu este numele literar pe care l-a purtat Nicolae Ionescu, născut la 29 august 1881, la Galaţi, în familia lui Pavel Perju, zis Dunăreanu, mecanic naval gălăţean, originar din jud. Tutova, şi al Emiliei, fiica unei rusoaice, căsătorită la Galaţi cu germanul pomeranian Zander, mecanic şi el.

Dunăreanu urmează cursurile şcolii primare şi primii ani de liceu în oraşul natal, continuându-şi studiile secundare la Iaşi, la Liceul Naţional. Aici, în 1897, îl cunoaşte, prin intermediul lui N.N. Beldiceanu, pe Mihail Sadoveanu, cu care va lega o temeinică prietenie. Amiciţia lor a fost temeinică chiar de la bun început, deoarece în 1900, plecând la studii în Bucureşti, s-au stabilit cu traiul la aceeaşi gazdă, la o italiancă ce avea casă în strada Justinian 186.


Pentru Nicolae Dunăreanu anii trăiţi în preajma lui M. Sadoveanu s-au prefăcut în pagini de carte pe care a intitulat-o declarativ Cu Mihail Sadoveanu în anii tinereţii. Tot la Iaşi frecventează Seminarul Pedagogic şi audiază cursuri de psihologie şi de pedagogie, obţinând, în 1903, şi licenţa în drept. Este numit profesor suplinitor de gimnastică la Huşi şi la Dorohoi. Părăseşte catedra şi se angajează pe un vas comercial, în dorinţa de a călători, de a cunoaşte oameni şi locuri. Revenit în ţară, îşi dă examenul de capacitate şi reintră în învăţământ, predând gimnastica la licee şi şcoli din Alexandria, Galaţi, Râmnicu Vâlcea, Ismail, Tulcea, Chişinău. În anul 1920 era şef al Serviciului activităţii extraşcolare din Directoratul instrucţiunii publice al Basarabiei, desfăşurând o activitate culturală notabilă. Primeşte acest post din mâinile minunatului pedagog Apostol Culea.

Dar schimbarea a fost benefică, în primul rând, pentru N. Dunăreanu care editează la Chişinău, împreună cu Liviu Marian, revista Renaşterea Moldovei. Primul număr apare la 1 aprilie 1920 cu subtitlul Revistă literară şi de propagandă naţională. O revistă literară românească într-un Chişinău care se învăţa a scrie şi a citi bine româneşte era un act de curaj. Cu atât mai mult că acest gest urmărea scopul de a încuraja scriitorii locali, a-i mobiliza la scris, încercând astfel să realizeze o integrare literară firească. Pe de altă parte, cititorii basarabeni aveau şansa să cunoască din prima mână scrierile autorilor din Regat. Principiul vaselor comunicante a stat la baza acestei frumoase idei.
Mai rar se pomeneşte despre faptul că a redactat şi revista Soarele, „publicaţie pentru popor”, organ al Inspectoratului şcolar regional.
De fapt, vina este a timpului care n-a depozitat în arhive exemplarele acestei publicaţii.

Urmărind aceleaşi scopuri, îngrijeşte împreună cu Liviu Marian, crestomaţia în două volume Prozatorii noştri, tipărită în 1921.
Traduce în limba rusă două volume de Proză românească, publicate la Chişinău (anul ediţiei nu este indicat).

Despre faptul că este autorul câtorva manuale se ştie mai puţin şi se aminteşte foarte rar – în colaborare cu Şt. Ciobanu, alcătuieşte câte o Carte de citire pentru clasele a II-a şi a III-a (1921).

Dintre ediţiile scoase la Chişinău, merită să fie menţionat volumul intitulat sugestiv Nădejdi spulberate (Chişinău, 1928).
În 1937 se stabileşte cu traiul la Bucureşti, unde rămâne până la sfârşitul vieţii, dar nu uită să viziteze regulat Basarabia, participând la toate evenimentele culturale de rezonanţă ce se desfăşurau în ţinut.

Cronicile de odinioară consemnează:

„La 2 decembrie 1941 Asociaţia Presei Române din Basarabia şi-a reluat activitatea. Nicolae Dunăreanu şi Vasile Ţepordei sunt aleşi vicepreşedinţi. Preşedinte – Leon T. Boga.

La 19 iunie 1942 pe scena cinematografului «Expres» participă alături de confraţii basarabeni la o şezătoare literară. Alături de el au fost în acea zi prezenţi la manifestare Sergiu Matei Nica, Iorgu Tudor, Dimitrie Iov, Paul Donici, Laurenţiu Fulga, Vasile Ţepordei, Sergiu C. Roşca, George Doru Dumitrescu, Sabin Velican ş.a.

La 8 august 1942 participă la consfătuirea ziariştilor din Chişinău.

La 11 aprilie 1943 în sala cinematografului «Expres», în cadrul şezătorii scriitorilor basarabeni, Nicolae Dunăreanu a citit din scrierile sale. De remarcat că la aceeaşi şezătoare a participat şi Nichifor Crainic cu conferinţa Transfigurarea românismului.

În ziua de 20 iulie 1943, tot în sala cinematografului, a avut loc o şezătoare literară a scriitorilor transilvăneni la Chişinău. În prezidiu, alături de gazdele Ion Pelivan, Elena Alistar, Ion Moldovan s-a aflat şi Nicolae Dunăreanu, ca vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor din Basarabia, calitate în care a fost ales la 14 iunie 1943 în cadrul adunării generale a Societăţii Scriitorilor şi publiciştilor din Basarabia.

La 21 octombrie 1943 participă la o şezătoare literară organizată la Tighina. Printre colegii de breaslă prezenţi la acea şedinţă îi menţionăm pe Robert Cahuleanu, Nicolai V. Coban, Vasile Ţepordei, Sergiu C. Roşca, Victor Basarab ş.a.”

A fost membru fondator al Societăţii Scriitorilor Români (1909) şi acest fapt l-a ajutat – deşi la intervale destul de mari – să tipărească şi să retipărească anumite scrieri chiar şi în epoca comunistă.

Dar trebuie să se ştie că prima lui cunoştinţă cu Basarabia a avut loc încă în 1912 când, asumându-şi toate riscurile, a călătorit prin Ucraina şi Basarabia. Din acea călătorie „s-a născut” volumul de proze Din vremuri cernite (1920), tipărit la Chişinău.

În carte se conţin informaţii preţioase despre plecarea administraţiei româneşti, la 1878, din cele trei judeţe ce formau sudul Basarabiei. Este o „lecţie” literară perfectă pentru acei care, cu destulă uşurinţă aveau să cedeze Basarabia la 1940. O lecţie care aşa şi n-a mai fost învăţată până la sfârşit... Tot acolo este redată o cutremurătoare descriere a Tighinei, destinul tragic al unui oraş basarabean, este „reconstituit”, de fapt, dintr-o discuţie cu un birjar...

El întreprinde această călătorie solitară pentru a descoperi un nou pământ – Basarabia. Şi descoperirea l-a fermecat. A rămas aici din primii ani ai Unirii şi până la plecarea forţată. Fiziceşte a părăsit aceste uimitoare meleaguri, sufleteşte – niciodată...

Având parcă o intuiţie nefastă, prefaţând volumul enciclopedic Figuri contemporane din Basarabia (Chişinău, 1939) el face un bilanţ al activităţii profesorilor din regat care au muncit în Basarabia. Dincolo de aceste cuvinte este tăinuit un reproş adresat cercetătorului viitor care prea uşor ar putea trece cu vederea această muncă grea de pionierat: „Câţi mai sunt printre noi, acei care în anul mântuirii 1918, plini de iluzii, cu avântul tinereţii, au venit aici şi, alături de fraţii basarabeni, au dat tot tributul lor de energie, tot ce au avut ei mai sfânt, pentru închegarea sufletească a neamului nostru, oropsit de veacuri?

Mulţi dintre ei au rămas înfipţi de-a pururi în pământul Basarabiei. De-am cerceta malurile Nistrului, câte cruci au rămas în fiinţă? Şi chiar dacă vreuna mai stă de veghe la o margine de drum, cine se opreşte să verse o lacrimă? Acolo doarme un fost «contemporan».
Din Transilvania, Banat, Bucovina, Vechiul Regat ori Dobrogea, ani de-a rândul, atâta sânge s-a vărsat, atâtea suferinţe s-au plămădit, unificându-se cu pământul pentru unitatea sufletească.

...şi vremea trecând, fără să vrem, ei devin uitaţi... Căci nu e posibil a fixa pentru eternitate chipurile tuturor fruntaşilor Unirii, de toate categoriile sociale, în bronz ori marmoră... Dar în pagini de hârtie – da!”

Descifrând gândurile expuse mai sus descoperim resortul interior care l-a obligat să scrie. Putea să aibă un alt destin profesional, dar de scris nu s-ar fi dezis sub niciun legământ.

Şi apariţia unei prime organizaţii scriitoriceşti la Chişinău tot lui o datorăm. În 1919 Asociaţia Scriitorilor Români din Basarabia a fost fondată de către Nicolae Dunăreanu, susţinut de prietenul său Mihail Sadoveanu.

Mai târziu, în 1940, când a fost fondată Societatea Scriitorilor din Basarabia, el iarăşi a fost printre pilonii noii organizaţii.

George Dorul Dumitrescu, care în 1936 poposise la Chişinău, descrie cu duioşie momentul descoperirii şi împrietenirii cu Nicolae Dunăreanu: „...Dacă n-ar exista drumeagul prietenos colbăit printre scaieţi şi răuruscă, depăşind linia ferată din dreptul gării înspre casa şi inima scriitorului N. Dunăreanu, peisajul ar avea înfăţişarea unui ţinut pustiit.

Drumeagul ne era prea cunoscut atunci şi prea amintitor în anii ce s-au scurs, ca să-l putem da uitării. De câte ori n-am poposit la capătul lui, în lumina potolită urzită din soare şi din pânza pomilor pe dealurile Batagurilor, acolo unde se afla, rod al unei strădanii de o viaţă, locuinţa primitoare a scriitorului.

Portiţa ne aştepta să fie deschisă. Găseam de îndată arcada glicinelor îmbălsămată şi un surâs plin de îngăduinţă. Nu am uitat nici freamătul ispititoarelor frunzişuri de paltin prin desişul cărora, la semnalul acceleratului de la Tighina, lunecau stelele năpăd...” (Oraşul din amintire, Bucureşti, 1944)

Evident că o fire atât de lirică, care chiar şi în frământarea cotidiană căuta fărâme de poezie nu putea să nu încerce să-şi împărtăşească sentimentele...

Debutul scriitoricesc Nicolae Dunăreanu şi-l face la Pagini alease (1902-1903) şi la Arta (1903), în care semnează N. Floraru.

Perioada literară cea mai rodnică a scriitorului este cuprinsă între anii 1905-1915, când colaborează la revistele Semănătorul, Făt-Frumos, Luceafărul, Ramuri, Viaţa românească. Ea coincide cu o temerară căutare de sine, călătoriile lui fiind, în primul rând, o mişcare firească spre lumea personajului, spre descoperirea detaliului literar autentic. Această stare, de spirit, această atmosferă era caracteristică întregii generaţii antebelice. Se apropia un cataclism mondial. Presimţirea lui dădea naştere neliniştii, dorinţei de a găsi soluţii neobişnuite.

După cel de-al Doilea Război Mondial, îi întâlnim numele în Contemporanul, Gazeta literară, Steaua, Tribuna, Viaţa românească.

Cele câteva tentative poetice din tinereţe nu-l satisfac şi el se orientează, definitiv, către proza scurtă. Nuvelele, povestirile şi schiţele lui Dunăreanu stau sub semnul unei certe influenţe sadoveniene. Al. Piru descoperă şi suficiente afinităţi cu Victor Crăsescu. În a sa Istorie a Literaturii Române de la început până azi, la pagina 222, citim: „Prieten de pescuit al lui Sadoveanu, N. Dunăreanu (1881-1973) urmăreşte viaţa oamenilor din deltă şi din porturi, continuând pe Victor Crăsescu (Chinuiţii, 1907; Din împărăţia stufului, 1914).

Îi furnizează subiectele viaţa oamenilor anonimi din preajmă – docheri, pescari, marinari, meseriaşi, ţărani, slujbaşi, tâlhari, pribegi, simpli condrumeţi, căutând „motivarea” nedreptăţii în formula lansată de prozatorii ruşi şi francezi. Conturarea realităţii crude, accentuarea deznădejdii şi romantica deschidere spre o lume nouă, necunoscută, dar care urmează a fi descoperită. Revelaţia aceasta va veni de la un om de tip nou. Şi prozatorii cern caractere în căutarea acelui prototip. Viaţa pescarilor lipoveni fermentată de mizerie, de optimism, de luptă necontenită cu natura ostilă şi imprevizibilă, naşte spectrul larg în care se oglindeşte plenar interiorul personajelor mistuite şi de superstiţii, şi de intensele trăiri ale unor iubiri nefericite.

Scriitorul se dovedeşte a fi un observator subtil al peisajului, al formelor şi culorilor pitoreşti basarabene (ceea ce îl înrudeşte mult cu Gib Mihăiescu), abuzând însă de amănunte care slăbesc tensiunea interioară a lucrărilor.

În diferite perioade ale creaţiei, N. Dunăreanu tipăreşte şi traduceri din Cehov (1908, 1910, 1912), Gogol (1909, 1924), Korolenko (1910), Gorki (1912), Fadeev (1956). Dar ce este, de fapt, traducerea? Este o şcoală literară benevolă, când intri într-un laborator de creaţie străin şi încerci să descoperi instrumentele cu care un maestru a săvârşit minuni. Proza lui Dunăreanu, cu sau fără voia autorului, poartă amprenta evidentă a prozei clasice ruse. Este nulă, să zicem, influenţa lui A. Fadeev, dar cea a lui A. Cehov, V. Korolenko şi M. Gorki nu poate fi neglijată.

Nicolae Dunăreanu rămâne fidel convingerii sale de a scrie mult, de a nu lăsa tocul din mână, indiferent de împrejurări.

După 1945, lucrările lui apar mai rar, însă cititorii nu-l uită...

Vârsta înaintează, dar sufletul rămâne tânăr, nostalgic de tânăr...

O intuim chiar şi după titlurile volumelor de proză: Nuvele şi schiţe (Bucureşti, 1952); Oameni şi fapte (Bucureşti, 1961); Frumoasa Paulina (Bucureşti,1972).

Felul lui simplu de a aborda problemele, însuşit încă la începutul carierei scriitoriceşti, a fost ca un tic de care n-a putut scăpa toată viaţa. Omul obişnuit, cu necazurile şi bucuriile lui, este un personaj frecvent, îndrăgit de prozator.

Nicolae Dunăreanu s-a stins din viaţă în 1973, la 17 octombrie, la Bucureşti, momentul acesta fiind consemnat de dicţionarul cronologic Literatura română (Bucureşti, 1979).

Chişinăul a uitat de acest fiu adoptiv, deşi, în mod firesc, publicaţiile de astăzi ar trebui să-l redescopere, iar edilii urbei să găsească un loc (pe unul dintre pereţii liceului la care a activat) pentru o placă comemorativă, pe care, de fapt, Nicolae Dunăreanu şi-a instalat-o singur în inimile celor pe care i-a îndrumat pe cărările întortocheate ale vieţii...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 22:43

Rezultate preliminare în TIMP REAL /// Ceban - 41%, Năstase - 31%, Chirtoacă - 10%, Țîcu - 4%. Urmează TURUL 2

Rezultate preliminare în TIMP REAL /// Ceban - 41%, Năstase - 31%, Chirtoacă - 10%, Țîcu - 4%. Urmează TURUL 2

În turul II al alegerilor pentru primăria capitalei se vor duela candidatul PSRM, Ion Ceban, și candidatul ACUM Platforma DA și PAS, Andrei Năstase iar Dorin Chirtoacă obține un rezultat surprinzător.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 18:49

LIVE /// ALEGERI 20 octombrie 2019 - PREZENȚA LA VOT ÎN TIMP REAL

LIVE /// ALEGERI 20 octombrie 2019 - PREZENȚA LA VOT ÎN TIMP REAL

 Urmăriți în timp real prezența la vot în cadrul alegerilor locale generale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 14:02

Ce defecte și calități ai în funcție de data nașterii

Ce defecte și calități ai în funcție de data nașterii

Pasionatii de numerologie fac tot felul de calcule si aduc publicului nenumarate curiozitati legate de data nasterii fiecarui om. Iata ce defecte si ce calitati ai, in functie de ziua in care te-ai nascut. Inainte, trebuie sa faci un calcul simplu. Aduna cifrele din data ta de nastere, astfel...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 13:58

Aluat pizza. Secretele unui aluat de pizza ca la pizzeriile celebre

Aluat pizza. Secretele unui aluat de pizza ca la pizzeriile celebre

Vrei sa stii cum se prepara un aluat de pizza delicious. Noi am cautat si am gazit secretele unui aluat de pizza ca la pizzeriile celebre. Nu vei mai face niciodata comanda si vei prepara pizza numai in casa. Daca iti place blatul pufos, atunci ti se potriveste acest aluat de pizza. Pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 13:48

Interpretare vise: Top 5 coșmaruri și ce înseamnă ele

Interpretare vise: Top 5 coșmaruri și ce înseamnă ele

Cu siguranta ati avut cosmaruri si, poate, unele dintre ele s-au repetat, in timp. Vrei sa stii cum pot fi interpretate visele? 1. Pici la un examen sau nu poti rezolva o problema Chiar daca anii de scoala au trecut demult, mai poti avea cosmaruri legate de picarea unui examen sau ceva...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 13:40

Hrean cu oțet – un remediu naturist împotriva răcelii, gripei și febrei

Hrean cu oțet – un remediu naturist împotriva răcelii, gripei și febrei

Răceala, gripa și sinuzita ne vor da bătăi de cap câteva luni înainte, așa că este bine să ne pregătim ,,armele”, naturiste bineînțeles, pentru a nu afecta imunitatea și forțele proprii de luptă ale organismului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 13:35

Peste 440.000 de moldoveni sunt pregătiți să emigreze în SUA

Peste 440.000 de moldoveni sunt pregătiți să emigreze în SUA

Moldova se află pe locul al treilea dintre țările spațiului post-sovietic, după numărul de cereri depuse pentru a obține Carte verde și viză în SUA.Și numărul de cereri de plecare în SUA este pur și simplu înfricoșător – 440.863 și familiile lor....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 13:28

Brexit. Membrii Parlamentului britanic primesc amenințări

Brexit. Membrii Parlamentului britanic primesc amenințări

Dezbaterile din jurul Brexitului îi împart pe britanici în tabere, pe măsură ce discuţiile dintre susţinători şi oponenţi sunt tot mai înverşunate. Membri ai Parlamentului din ambele aceste tabere sunt acuzaţi că dezbină populaţia cu discursuri inflamatoare....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 11:15

Pisica ta crede că ești maică-sa

Pisica ta crede că ești maică-sa

Un studiu nou a arătat că pisicile formează același tip de atașament ca bebelușii și câinii. E o întrebare destul de întâlnită la mine acasă și sunt sigur că și în altele în care trăiesc animale: după ce una dintre pisici face ceva adorabil,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 11:06

Ce se întâmplă când îți faci transplantul de păr la o clinică falsă

Ce se întâmplă când îți faci transplantul de păr la o clinică falsă

Un număr îngrijorător de clinici care fac transplant de păr în Marea Britanie nu sunt înregistrate oficial la Ministerul Sănătății. Am vorbit cu câteva dintre victimele lor. DOUĂ TRANSPLANTURI FĂCUTE LA CLINICI FĂRĂ LICENȚĂ. FOTOGRAFIE DIN ARHIVA LUI ROSHAN...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 20 Octombrie 2019, ora: 10:32

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 OCTOMBRIE 2019. BALANȚELE SE SIMT TRĂDATE

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 OCTOMBRIE 2019. BALANȚELE SE SIMT TRĂDATE

Horoscopul zilei de 20 octombrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 octombrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 10:30

OPINIE /// Culmea alegătorului

OPINIE /// Culmea alegătorului

Foarte curînd vom alege președintele României. Avem libertatea de a vota pe cine vrem noi. Desigur, pe cine vrem dintre cei care vor, adică dintre cei care candidează. Cum altfel? Dar chiar și așa, aceasta este o libertate de cel mai înalt rang. Una dintre acelea care te...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 10:23

Ce este avitaminoza și cum o tratezi eficient

Ce este avitaminoza și cum o tratezi eficient

Avitaminoza se referă, în general, la carența unei anumite vitamine sau a mai multora. Considerată o boală de nutriție, afecțiunea este rareori întâlnită în cadrul societăților dezvoltate, acolo unde nu lipsesc informațiile despre o alimentație echilibrată, dar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 10:15

Casual sau elegant? 8 modele de genți care combină perfect cele două stiluri

Casual sau elegant? 8 modele de genți care combină perfect cele două stiluri

Dacă ar fi să găsim calitatea principală a unei genți, aceea ar fi, fără urmă de îndoială, versatilitatea. Adorăm modelele care trec cu brio testul timpului și care se pot potrivi fără probleme la toate stilurile și articolele vestimentare din garderoba noastră. Și,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 10:12

Cel puțin 15 morți după ce a cedat barajul unei exploatări aurifere din Siberia

Cel puțin 15 morți după ce a cedat barajul unei exploatări aurifere din Siberia

Cel puţin 15 oameni şi-au pierdut viaţa şi alţi 14 au fost răniţi, după ce barajul unei exploatări aurifere din Siberia a cedat. Puhoaiele au inundat barăcile unde se aflau muncitorii. Şase persoane sunt date dispărute în urma incidentului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 10:07

Proteste în Croația, după eliberarea a cinci bărbați acuzați că au violat o fată de 15 ani

Proteste în Croația, după eliberarea a cinci bărbați acuzați că au violat o fată de 15 ani

Mii de oameni au protestat în mai multe orașe din Croația față de modul în care autoritățile se ocupă de cazurile de violență sexuală împotriva femeilor. Demonstrațiile, organizate de grupuri care militează pentru drepturile femeilor, au fost determinat de eliberarea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 10:00

A fost efectuat cel mai lung zbor comercial din lume, între New York şi Sydney/ VIDEO

A fost efectuat cel mai lung zbor comercial din lume, între New York şi Sydney/ VIDEO

Compania australiană de zbor Qantas a încheiat duminică dimineață testul celui mai lung potențial zbor comercial fără oprire din lume, pornind din New York, cu destinația Sydney și având o durată de 20 de ore, relatează site-ul agenției Reuters, citat de MEDIAFAX.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 09:54

Pavel Filip împreună cu soția și nepotul, la secția de votare: „Am votat ca acest oraș să aibă un primar gospodar”

Pavel Filip împreună cu soția și nepotul, la secția de votare: „Am votat ca acest oraș să aibă un primar gospodar”

Președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, a venit la secția de votare împreună cu soția și nepotul pentru a-și exprima dreptul la vot. Ex-premierul se declară convins că pentru șefia capitalei se va da bătălia și în turul II.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Octombrie 2019, ora: 09:52

Andrei Năstase a votat cu gândul la generațiile viitoare și cu certitudinea că, de această dată, nu vor fi anulate rezultatele scrutinului

Andrei Năstase a votat cu gândul la generațiile viitoare și cu certitudinea că, de această dată, nu vor fi anulate rezultatele scrutinului

Candidatul Blocului ACUM la primăria municipiului Chișinău, Andrei Năstase, și-a exprimat dreptul la vot în această dimineață. El a declarat că a votat cu gândul la Chișinău, la suburbii și la locuitorii Capitalei, precum și pentru un nou început. Andrei Năstase a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Octombrie 2019, ora: 10:23

Lady Gaga a căzut de pe scenă/ VIDEO

Lady Gaga a căzut de pe scenă/ VIDEO

Concert cu peripeții pentru Lady Gaga, care a căzut de pe scenă în Las Vegas. S-a întâmplat la scurt timp după ce artista invitase pe scenă un fan. I-a sărit acestuia în brațe, numai că bărbatul și-a pierdut echilibrul, iar cei doi au căzut.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Octombrie 2019, ora: 10:11

Hillary Clinton critică o candidată democrată, „favorită a ruşilor”

Hillary Clinton critică o candidată democrată, „favorită a ruşilor”

Hillary Clinton a acuzat Moscova că se amestecă din nou în alegerile prezidenţiale americane în favoarea lui Donald Trump, sprijinind candidatura unei democrate în alegerile primare în vederea prezidenţialelor, pe care o numeşte „favorită a ruşilor”,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Octombrie 2019, ora: 10:05

Ciocniri violente la Barcelona între protestatari și forțele de ordine/ VIDEO

Ciocniri violente la Barcelona între protestatari și forțele de ordine/ VIDEO

Au izbucnit violențe, vineri seara, la Barcelona, între protestatari și forțele de ordine, după ce sute de mii de oameni au participat la un miting uriaș în Barceelona, la apelul celor care militează pentru separarea de Spania. Pe măsură ce s-a lăsat noaptea,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Octombrie 2019, ora: 09:40

Accident la Hâncești: 2 mașini s-au ciocnit iar un TIR s-a răsturnat

Accident la Hâncești: 2 mașini s-au ciocnit iar un TIR s-a răsturnat

Două mașini au fost implicate într-un accident rutier produs pe traseul Bozieni-Hâncești.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)