Astăzi 22 Mai 2019, Miercuri - Ultima actualizare la 21 Mai 2019
Abonamente

Politică 17 Octombrie 2016, ora 09:47

„Cazul Stere”: oportunități de (re)gândire a problemei Basarabiei în anul 2016

Marime Font

„Au fost, aici la noi, strălucite şi fascinante cariere politice. Avem talent pentru acestea. Puţine cariere au avut însă semnificaţia morală. Se cheamă moral preocuparea de a impune, cu sacrificiul tău, o regulă de viaţă grupului din care faci parte. Indiferent dacă această regulă este adoptată sau nu (...). C. Stere e simbolul etic al democraţiei româneşti". (Mihail D. Ralea, C. Stere - 1937)

Elitele politice românești din perioada interbelică, fiind în mare parte supărate pe propriile „proiecte eșuate”(vorba lui Mihai Ungheanu), au declanșat un proces de izgonire a lui C. Stere din viața politică, de marginalizare a acestuia, invocând o așa numită „trădare” a intereselor naționale de către „neînduplecatul tribun” pentru „atitudinea sa filogermană din preajma războiului şi parţial din anii ostilităţii”.(Zigu Ornea, „Ţărănismul"). Această dramatică „execuție” a luat numele de „cazul Stere”.
Dan Dungaciu în lucrarea sa Elita Interbelică: Sociologia românească în context european ne vorbește despre acele proiecte sociologice „colective”, „instituționale”, chiar și „personale”, „proiecte eșuate”, care manifestă „pecetea tragică a întregii culturi române”, acest tragism, datorând imixtiunilor ideologice, politice, militare de ocupație, venite din afara culturii române și, influențând această cultură. „Cazul Stere”, la fel, poate fi văzut ca manifestare a tragismului în cultura română, o istorie care, însă, își are originea, mai degrabă, în interiorul spiritualității românești, decât ar fi fost o „teroare a istoriei”(Mircea Iliade) prin influențele din afara culturii noastre. Oricare ar fi interpretarea „cazului Stere”, cu conotații pozitive sau negative la personalitatea lui C. Stere, ne regăsim, de fapt, într-o istorie ce semnalează o stare de criză a spiritualității românești. Cu siguranță, spiritualitatea românească, ca și oricare altă spiritualitate, nu poate fi ruptă din contextul social-istoric al timpului, de implicațiile particularităților „de ordin etnic, social, geografic, spaţial, cultural”, inclusiv pentru că toate aceste implicații și contexte își găsesc solul fertil în spiritualitate.

O analiză nepărtinitoare în „cazul Stere”, ținând cont de contextul social-istoric și implicațiile pomenite mai sus, pentru un basarabean din Republica Moldova de azi, nu credem că este posibilă. Mai mult, pentru a înțelege individualitatea demersului sterian, ca fiind corp din spiritualitatea românească, este pertinent să simțim această spiritualitate în felul în care a simțit basarabeanul Constantin Stere.
La un secol distanță de acele timpuri, în care C. Stere își „ardea” proiectele sale, contradicțiile care îl frământau – în problema națională, structura socială, rolul intelectualității în societate – nu numai că n-au fost rezolvate, dar s-au și amplificat în mare parte. Doar o simțire adecvată contextului social-istoric al timpului său poate asigura o înțelegere pe măsură a unor astfel de contradicții. O potrivire de simțire, însă, nu provine din confruntarea nemijlocită a oamenilor de azi cu acel context social-istoric, or, nici nu este posibilă acea confruntare. Se poate, însă, produce o simțire adecvată prin apropierea de acel fel de a simți al lui C. Stere, care este și simțirea poporului din Basarabia timpului sau. Confirmăm această unitate de spirit a lui C. Stere în spiritualitatea românească din Basarabia prin argumentul prezentat de către Alina Ciobanu la ediția îngrijită de ea „Singur împotriva tuturor”: „Deși autoritățile încercaseră aproape fățiș și cu argumentul forței marginalizarea celui considerat purtătorul de cuvânt al Basarabiei, C. Stere a obținut, cu o majoritate copleșitoare, în urma alegerilor din februarie 1921, mandatul de deputat din partea județului Soroca,…” în Parlamentul României Mari. Această susținere, acordată lui C. Stere, demonstrează atașamentul basarabenilor față de unitatea națională și spirituală a românilor.
Ne vom concentra aici pe acel „proiect” al lui C. Stere prin care chiar el definește acea sintagmă „cutremurătoare” – „cazul Stere”: „Nu există cazul Stere, este cazul Basarabiei martire”; ca să mai adauge: „Ca fiu al Basarabiei mi-am făcut datoria când a fost abandonată de toţi. Acesta a fost cazul Stere – cazul Basarabiei, cazul nostru al tuturor”. Cazul Basarabiei este cazul tuturor românilor, așa simte Constantin Stere. Acea simțire a lui C. Stere era însoțită de convingerea că „prioritatea dreptului Basarabiei era recunoscută atunci și in Ardeal”. Însuși Octavian Goga, menționează C. Stere, spunea in iarna anului 1912-1913 că trebuie „de stabilit o suspensiune de arme provizorie” în problema cu ungurii asupra Ardealului, ca „să se poată întâi salva Basarabia”. „Si atuncea,- proclamă C. Stere -, eu am dreptul să spun, că în ajunul războiului(către a. 1914, n.n.) era un consens național, un adevărat pact între românimea întreagă, că emanciparea neamului trebuie să înceapă prin Basarabia.” (Constantin Stere, Singur împotriva tuturor).
În acel „caz” al său, al Basarabiei, al româninimii, C. Stere nu rămâne orb față de „teroarea istoriei”, trasată de N. Iorga si botezată astfel de M. Eliade, consemnând că „istoria a fost mașteră cu acest neam” care „a fost împărțit în mai multe trunchiuri răzlețe, fiecare supus la o presiune deosebită, la o frământare anumită a sufletului,... – zice C. Stere ”. Aceste vitregii ale istoriei neamului românesc, înseamnă pentru C. Stere, în primul rând, confirmarea puterii de simțire românească la „românimea întreagă”: „- țăranii lui Avram Iancu, - prezintă un exemplu C. Stere, - au luptat în același timp pentru Împărat, și nimeni nu se poate îndoi de românismul țăranilor ardeleni”. Mai mult, C. Stere pledează pentru o abordare critică a situației in care a ajuns românimea prin istorie. Noi nu putem neglija acele”presiuni” și „frământări” care s-au abătut prin istorie asupra neamului românesc, nici nu putem șterge acele influențe din exterior asupra românimii. Anume ceea ce ne deosebește pe noi, românii între români, poate fi și trebuie aplicat la propășirea românismului. In această ordine de idei, C. Stere trasează o perspectivă optimistă și măreață pentru neamul nostru român: „ sunt sigur că în viitor,– zice C. Stere ,– din aceste mentalități deosebite, din aceste divergențe de aspirațiuni ale diferitelor ramuri românești, se va naște o cultură originală și bogată care va aduce prinosul neamului nostru în tezaurul comun al civilizațiunii omenești”. (Constantin Stere, Singur împotriva tuturor)
S-ar putea zice, după cum și s-a încercat de către mai mulți contemporani ai săi, că C. Stere este obsedat de profeții bizare, că nu are o concepție bine închegată, argumentată științific, despre fundamentele viziunilor sale. Lipsa unor astfel de elaborări „fundamentale”, însă, nu-i poate nesocoti claritatea și corectitudinea gândirii pe care o posedă C. Stere. Nae Ionescu, un spirit critic fără obediență, care la trimis într-un sens pe „dl.Stere, - la istorie!”, recunoaște, totuși, că „dl Stere e un om de gândire și de serioasă disciplină științifică”, că „despre el se poate spune – pe nedrept, sau pe drept – orice”, ”că nu ar fi însă o puternică minte teoretică, și că nu ar avea – într-un anumit sens – o remarcabilă gândire politică, asta nu se poate spune””. (Ionescu Nae, Între ziaristică și filosofie)
Constantin Stere n-a fost înțeles, chiar dacă în mare parte a fost acceptat, au încercat să-l respingă pentru că n-au putut să-l înțeleagă. Aceasta constată Demostene Botez în prezentarea sa Biruința cea de pe urmă, din culegerea pomenită mai sus: „Ceea ce este „țara” de astăzi nu-i poate fi recunoscătoare, fiindcă și astăzi nu face altceva decât să lupte pentru a-i anihila opera de cultură și de dreptate, fiindcă n-a înțeles nimic din cugetul lui”. Este doar un caz, este „cazul Stere”, dar, prin amploarea sa, acest „caz” denotă starea de criză a spiritualității românești, stare pentru care nu s-a găsit îngrijorare sau, cel puțin, interes, nici în timpul lui C. Stere, nici în vremurile de azi.
Apropiindu-ne de felul de a simți al lui C. Stere, putem spune că criza spiritualității românești se manifestă în imposibilitatea de recunoaștere a realităților. Acesta este „imposibilul” pentru spiritualitatea românească din acele timpuri, dar și pentru românimea de azi, încă. Acel „imposibil”, pe care, dacă îl v-om cunoaște, putem avea șansa de a-l depăși, cum ne sugerează Constantin Noica în Sentimentul românesc al fiinţei: „ Nu se poate cunoaşte fiinţa sufletească şi spirituală a omului fără de imposibilităţile de care s-a lovit el. Viaţa istorică în sens larg, ca şi destinele particulare, se delimitează şi se modelează potrivit cu pragurile atinse şi de nedepăşit.”. Constantin Stere nu s-a văzut ca făcând parte dintr-un „neam fără noroc”- vorba lui Mircea Eliade, el s-a simțit parte dintr-un neam cu voință, care s-a unit, a luptat și a înfăptuit Marea Unire de la 1918. ... oportunitățile se repetă!


Așa cum zicea C. Stere că „ nimeni nu se poate îndoi de românismul țăranilor ardeleni”, nu ne putem astăzi îndoi de românismul basarabenilor. Și totuși, unii se mai îndoiesc. O parte o fac fariseic din lașitate, vanitate sau lăcomie, iar majoritatea o fac din neștiință, fiind presați de „ciubota” manipulatorului. Astfel că, basarabenii, întreaga românime basarabeană are nevoie de un scut pentru a fi protejată împotriva manipulării și umilinței și ei își vor spune cuvântul lor tare, așa cum au făcut-o de nenumărate ori în istorie.
Oportunitățile se repetă și nu este cazul să așteptăm „ajunul” unui nou război pentru a le realiza, dar să purcedem la realizarea acelui „consens național” și acelui „adevărat pact între românimea întreagă” pentru a aduce la bun sfârșit emanciparea neamului românesc din Basarabia(RM). Alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 reprezintă o astfel de oportunitate. Dacă vom avea o abordare pragmatică în perspectiva Unirii Basarabiei cu Țara, dacă UNIREA va fi unicul obiectiv necondiționat pentru toți cei care-și doresc aceasta cu adevărat, trebuie să încheiem acel necesar „pact între românimea întreagă” și să susținem în aceste alegeri candidatul unionist care are voința și cea mai mare susținere să fie ales și, astfel, să asigure dreptul românilor din Republica Moldova la libera exprimare a voințe de a fi români într-o Țară Întregită.
Dacă noi dorim să ieșim din acea „criză a spiritualității românești” și să depășim „imposibilul”, dacă nu mai dorim să facem parte dintr-un „neam fără noroc”, dar să ne simțim parte dintr-un neam cu voință, trebuie să răspundem sincer la următoarea întrebare: ce vrem noi, unioniștii? Să votăm declarații pe facebook și alte rețele de socializare, cu gândul ascuns că candidatul unionist nu va trece, fără a face ceva ca alegătorii să cunoască că e bine pentru ei să voteze UNIREA și, în final, să ne alinăm suflețelul că nu ne-a reușit? Sau să susținem un candidat unionist care dorește să devină Președinte unionist, care promovează ideea UNIRII prin explicarea priorităților UNIRII alegătorilor din toate localitățile Republicii Moldova, atât la întâlnirile sale personale, cât și în campaniile „de la ușă la ușă” a echipelor organizațiilor teritoriale (doar cu echipe organizate poți duce mesajul la fiecare alegător), care își asumă responsabilitatea pentru stabilitatea RM, condiție fără de care nu se poate realiza UNIREA(unirea „din copaci”, pe modelul lui Roșca, s-a demonstrat că este o diversiune), să ne consolidăm în jurul structurilor organizaționale ale acestuia și să avem, în final un Președinte unionist, chiar dacă acesta multora nu le este simpatic.
Dacă vom fi mulți și uniți, alegând candidatul unionist la funcția de Președinte al Republicii Moldova, îi vom putea cere acestuia, având puterea de al revoca, ca el să asigure acest proces și să devină, astfel, ultimul Președinte al RM.
Sau poate că „rânza” unor unioniști este atât de umflată, că sunt gata să voteze pentru oricare dintre ceilalți candidați, măcar că toți ceilalți se declară stataliști, indiferent că au încălicat pe vectorul proeuropean și nu pe cel rusesc. Ce fel de unioniști suntem noi atunci, dacă susținem candidați care își doresc să mențină statalitatea RM, adică să mențină populația Basarabiei în captivitatea unui stat fantomă. Or, instrumentul principal prin care ne țin în captivitate este chiar această statalitate falsă și cine dintre stataliști va veni la guvernare, ne va ține captivi să nu mai reușim niciodată să realizăm UNIREA.

Arcadii Calaraș, asistent universitar

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 18:00 de George Mârzencu

ISTORIE /// „Partizanii moldoveni” erau bandiți ruși

ISTORIE /// „Partizanii moldoveni” erau bandiți ruși Din editia print

„Grupul atacă și jefuiește populația fără milă. Din această cauză, oamenii din partea locului îi detestă ca pe niște tâlhari bețivani”, raportau sovieticii despre activitatea partizanilor 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:13

Așa-zisa ședință specială a Parlamentului, convocată astăzi de deputații blocului politic ACUM este un spectacol de prost gust, montat de Andrei Năstase și Maia Sandu. Este reacția deputatului PSRM Grigore Novac, publicată pe Facebook.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:12

Orice funcționar trebuie să fie verificat pentru confirmarea legalității veniturilor și provenienței proprietăților. Iar dacă nu va putea să justifice legalitatea lor – să dea socoteală în fața legii. Astfel a comentat liderul PAS, Maia Sandu, demersul democratului Sergiu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 17:08

 În cadrul primei conferințe de FinTech din Moldova, care a avut loc pe 17 mai 2019 la Chișinău, a fost lansată oficial opțiunea de investiții pe Fagura.com, o platformă inovatoare care permite oamenilor să se împrumute sau să investească bani fără ajutorul băncilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 16:10

Bloggerul Corneliu Gandrabur speră că autoritățile germane, dar și Fiscul din Moldova vor furniza informații privind veniturile reale ale liderului PPDA Andrei Năstase, dar și impozitele plătite de acesta și colegii săi din blocul politic ACUM. O interpelare în acest sens a fost...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 15:20

Lucrările de renovare a Arenei Chișinău sunt în toi. Astăzi, fostul președinte al Parlamentului și vicepreședintele PDM, Andrian Candu a mers la fața locului pentru a vedea la ce stare sunt lucrările.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 14:34

Rusia pierde timpul în situaţia cu Transnistria şi toate acestea se pot sfârşi foarte trist, consideră analistul politic Alexandr Angheli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 14:25

Aproape 12 miliarde de ruble, echivalentul a 186 milioane de dolari SUA, au fost găsite în casele angajaţilor Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia, care au fost reţinuţi pentru corupţie. Este vorba despre Kiril Cerkalin, care activa în cadrul departamentului pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 13:15

Partidul Democrat a adoptat o poziție rațională și înțeleaptă în ultima perioadă, în comparație cu celelalte partide parlamentare. Este opinia politologului Zurab Todua, exprimată în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVC 21.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:42

O echipă de cercetători a reuşit să rescrie codul genetic al unui organism de la zero. Primele organisme create prin această metodă sunt câteva bacterii de E. coli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:41

Sfinţii Constantin şi Elena, tradiţii şi superstiţii. Ce nu e bine să faceţi în această zi

Sfinţii Constantin şi Elena, tradiţii şi superstiţii. Ce nu e bine să faceţi în această zi

Sfinții împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți luni, 21 mai, de către creștini. De numele acestor sfinţi, primii împăraţi creştini,sunt legate multe tradiţii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:38

Între așa-zișii jurnaliști sau experți din presa occidentală, care sunt plătiți de Fundația Soros pentru a denigra PDM și pe liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, figurează personaje care l-au servit cu dedicație pe fostul premier Vlad Filat, condamnat pentru corupție și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:17

Partidul Politic “ȘOR” a finisat lucrările de iluminare stradală a satului Cișmea, raionul Orhei, una din cele 104 localități unde formațiunea a câștigat alegerile parlamentare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 12:14

Partidul Socialiștilor a respins invitația PAS-DA la ședința Parlamentului, preconizată pentru zilele de 21 și 22 mai. În opinia socialiștilor, propunerea blocului ACUM esteb populistă și nu merită să fie luată în considerare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 11:26

Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodată ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminică seară în Statele Unite, a doborât recordul de audienţă al postului HBO, care a difuzat această producţie începând din 2011, după ce 19,3 milioane de telespectatori americani au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 11:18

Valul de plecări din PPDA ar putea continua. După ce întreaga conducere a filialei din Soroca a partidului condus de fostul procuror din perioada regimului comunist, Andrei Năstase, a plecat, în următoarele zile ar putea să le urmeze exemplul echipa de la Ungheni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 10:46

Traian Băsescu a fost invitatul Nataliei Morari, la emisiunea „Politica”, de la postul de televiziune TV8. În cadrul acestei emisiuni, fostul președinte al României a declarat că Uniunea Europeană va relua finanțarea Republicii Moldova imediat după alegerea unui...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 10:45

Deputatul Partidului Democrat Sergiu Sîrbu a făcut o interpelare în adresa instituţiei fiscale din Germania, pentru a afla sursa de provenienţă a veniturilor obţinute de liderul PPDA, Andrei Năstase, finul oligarhului Victor Ţopa, în acest stat, în ultimii zece...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 10:44

Astăzi, cerul va fi variabil. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. La Briceni și Soroca se vor înregistra 22 de grade, iar la Bălți cu un grad mai mult.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 10:37

Fostul procuror în perioada regimului comunist, Andrei Năstase, a lansat noi acuzaţii mincinoase la adresa Publika TV. Într-o emisiune de la un post privat de televiziune, finul oligarhului penal Victor Ţopa a declarat că Publika TV ar fi scris despre el că a fost în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 10:30

Noul președinte al Ucrainei a cerut SUA să continue înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, potrivit comunicatului serviciului de presă al lui Zelenski, despre întâlnirea șefului statului cu reprezentanții administrației și al Congresului SUA, care au sosit la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 09:05

Șeful SBU și de la apărare din Ucraina și-au depus demisiile

Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasili Hrițak, și ministrul apărării, Stepan Poltorak, au demisionat la scurt timp după inaugurarea mandatului noului președinte Vladimir Zelenski, transmite Radio Liberty.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 08:40

După ce i-au tot înjurat ca la ușa cortului în ultima perioadă, deputații PAS și PPDA invită socialiștii la așa-zisa sesiunea specială a Parlamentului, pe care doresc organizată astăzi. Aleșii blocului politic ACUM susțin că îi vor aștepta pe cei de la PSRM...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Mai 2019, ora: 08:35

Ce trebuie să știe posesorii de telefoane Huawei, după interdicțiile impuse de SUA

Ce trebuie să știe posesorii de telefoane Huawei, după interdicțiile impuse de SUA

Grupul chinez Huawei Technologies a anunţat luni că va continua să ofere actualizări de securitate şi servicii Google pentru toate smartphone-urile şi tabletele Huawei şi Honor existente deja pe piață.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)