Astăzi 18 August 2019, Duminică - Ultima actualizare la 19 August 2019
Abonamente

Politică 17 Octombrie 2016, ora 09:47

„Cazul Stere”: oportunități de (re)gândire a problemei Basarabiei în anul 2016

Marime Font

„Au fost, aici la noi, strălucite şi fascinante cariere politice. Avem talent pentru acestea. Puţine cariere au avut însă semnificaţia morală. Se cheamă moral preocuparea de a impune, cu sacrificiul tău, o regulă de viaţă grupului din care faci parte. Indiferent dacă această regulă este adoptată sau nu (...). C. Stere e simbolul etic al democraţiei româneşti". (Mihail D. Ralea, C. Stere - 1937)

Elitele politice românești din perioada interbelică, fiind în mare parte supărate pe propriile „proiecte eșuate”(vorba lui Mihai Ungheanu), au declanșat un proces de izgonire a lui C. Stere din viața politică, de marginalizare a acestuia, invocând o așa numită „trădare” a intereselor naționale de către „neînduplecatul tribun” pentru „atitudinea sa filogermană din preajma războiului şi parţial din anii ostilităţii”.(Zigu Ornea, „Ţărănismul"). Această dramatică „execuție” a luat numele de „cazul Stere”.
Dan Dungaciu în lucrarea sa Elita Interbelică: Sociologia românească în context european ne vorbește despre acele proiecte sociologice „colective”, „instituționale”, chiar și „personale”, „proiecte eșuate”, care manifestă „pecetea tragică a întregii culturi române”, acest tragism, datorând imixtiunilor ideologice, politice, militare de ocupație, venite din afara culturii române și, influențând această cultură. „Cazul Stere”, la fel, poate fi văzut ca manifestare a tragismului în cultura română, o istorie care, însă, își are originea, mai degrabă, în interiorul spiritualității românești, decât ar fi fost o „teroare a istoriei”(Mircea Iliade) prin influențele din afara culturii noastre. Oricare ar fi interpretarea „cazului Stere”, cu conotații pozitive sau negative la personalitatea lui C. Stere, ne regăsim, de fapt, într-o istorie ce semnalează o stare de criză a spiritualității românești. Cu siguranță, spiritualitatea românească, ca și oricare altă spiritualitate, nu poate fi ruptă din contextul social-istoric al timpului, de implicațiile particularităților „de ordin etnic, social, geografic, spaţial, cultural”, inclusiv pentru că toate aceste implicații și contexte își găsesc solul fertil în spiritualitate.

O analiză nepărtinitoare în „cazul Stere”, ținând cont de contextul social-istoric și implicațiile pomenite mai sus, pentru un basarabean din Republica Moldova de azi, nu credem că este posibilă. Mai mult, pentru a înțelege individualitatea demersului sterian, ca fiind corp din spiritualitatea românească, este pertinent să simțim această spiritualitate în felul în care a simțit basarabeanul Constantin Stere.
La un secol distanță de acele timpuri, în care C. Stere își „ardea” proiectele sale, contradicțiile care îl frământau – în problema națională, structura socială, rolul intelectualității în societate – nu numai că n-au fost rezolvate, dar s-au și amplificat în mare parte. Doar o simțire adecvată contextului social-istoric al timpului său poate asigura o înțelegere pe măsură a unor astfel de contradicții. O potrivire de simțire, însă, nu provine din confruntarea nemijlocită a oamenilor de azi cu acel context social-istoric, or, nici nu este posibilă acea confruntare. Se poate, însă, produce o simțire adecvată prin apropierea de acel fel de a simți al lui C. Stere, care este și simțirea poporului din Basarabia timpului sau. Confirmăm această unitate de spirit a lui C. Stere în spiritualitatea românească din Basarabia prin argumentul prezentat de către Alina Ciobanu la ediția îngrijită de ea „Singur împotriva tuturor”: „Deși autoritățile încercaseră aproape fățiș și cu argumentul forței marginalizarea celui considerat purtătorul de cuvânt al Basarabiei, C. Stere a obținut, cu o majoritate copleșitoare, în urma alegerilor din februarie 1921, mandatul de deputat din partea județului Soroca,…” în Parlamentul României Mari. Această susținere, acordată lui C. Stere, demonstrează atașamentul basarabenilor față de unitatea națională și spirituală a românilor.
Ne vom concentra aici pe acel „proiect” al lui C. Stere prin care chiar el definește acea sintagmă „cutremurătoare” – „cazul Stere”: „Nu există cazul Stere, este cazul Basarabiei martire”; ca să mai adauge: „Ca fiu al Basarabiei mi-am făcut datoria când a fost abandonată de toţi. Acesta a fost cazul Stere – cazul Basarabiei, cazul nostru al tuturor”. Cazul Basarabiei este cazul tuturor românilor, așa simte Constantin Stere. Acea simțire a lui C. Stere era însoțită de convingerea că „prioritatea dreptului Basarabiei era recunoscută atunci și in Ardeal”. Însuși Octavian Goga, menționează C. Stere, spunea in iarna anului 1912-1913 că trebuie „de stabilit o suspensiune de arme provizorie” în problema cu ungurii asupra Ardealului, ca „să se poată întâi salva Basarabia”. „Si atuncea,- proclamă C. Stere -, eu am dreptul să spun, că în ajunul războiului(către a. 1914, n.n.) era un consens național, un adevărat pact între românimea întreagă, că emanciparea neamului trebuie să înceapă prin Basarabia.” (Constantin Stere, Singur împotriva tuturor).
În acel „caz” al său, al Basarabiei, al româninimii, C. Stere nu rămâne orb față de „teroarea istoriei”, trasată de N. Iorga si botezată astfel de M. Eliade, consemnând că „istoria a fost mașteră cu acest neam” care „a fost împărțit în mai multe trunchiuri răzlețe, fiecare supus la o presiune deosebită, la o frământare anumită a sufletului,... – zice C. Stere ”. Aceste vitregii ale istoriei neamului românesc, înseamnă pentru C. Stere, în primul rând, confirmarea puterii de simțire românească la „românimea întreagă”: „- țăranii lui Avram Iancu, - prezintă un exemplu C. Stere, - au luptat în același timp pentru Împărat, și nimeni nu se poate îndoi de românismul țăranilor ardeleni”. Mai mult, C. Stere pledează pentru o abordare critică a situației in care a ajuns românimea prin istorie. Noi nu putem neglija acele”presiuni” și „frământări” care s-au abătut prin istorie asupra neamului românesc, nici nu putem șterge acele influențe din exterior asupra românimii. Anume ceea ce ne deosebește pe noi, românii între români, poate fi și trebuie aplicat la propășirea românismului. In această ordine de idei, C. Stere trasează o perspectivă optimistă și măreață pentru neamul nostru român: „ sunt sigur că în viitor,– zice C. Stere ,– din aceste mentalități deosebite, din aceste divergențe de aspirațiuni ale diferitelor ramuri românești, se va naște o cultură originală și bogată care va aduce prinosul neamului nostru în tezaurul comun al civilizațiunii omenești”. (Constantin Stere, Singur împotriva tuturor)
S-ar putea zice, după cum și s-a încercat de către mai mulți contemporani ai săi, că C. Stere este obsedat de profeții bizare, că nu are o concepție bine închegată, argumentată științific, despre fundamentele viziunilor sale. Lipsa unor astfel de elaborări „fundamentale”, însă, nu-i poate nesocoti claritatea și corectitudinea gândirii pe care o posedă C. Stere. Nae Ionescu, un spirit critic fără obediență, care la trimis într-un sens pe „dl.Stere, - la istorie!”, recunoaște, totuși, că „dl Stere e un om de gândire și de serioasă disciplină științifică”, că „despre el se poate spune – pe nedrept, sau pe drept – orice”, ”că nu ar fi însă o puternică minte teoretică, și că nu ar avea – într-un anumit sens – o remarcabilă gândire politică, asta nu se poate spune””. (Ionescu Nae, Între ziaristică și filosofie)
Constantin Stere n-a fost înțeles, chiar dacă în mare parte a fost acceptat, au încercat să-l respingă pentru că n-au putut să-l înțeleagă. Aceasta constată Demostene Botez în prezentarea sa Biruința cea de pe urmă, din culegerea pomenită mai sus: „Ceea ce este „țara” de astăzi nu-i poate fi recunoscătoare, fiindcă și astăzi nu face altceva decât să lupte pentru a-i anihila opera de cultură și de dreptate, fiindcă n-a înțeles nimic din cugetul lui”. Este doar un caz, este „cazul Stere”, dar, prin amploarea sa, acest „caz” denotă starea de criză a spiritualității românești, stare pentru care nu s-a găsit îngrijorare sau, cel puțin, interes, nici în timpul lui C. Stere, nici în vremurile de azi.
Apropiindu-ne de felul de a simți al lui C. Stere, putem spune că criza spiritualității românești se manifestă în imposibilitatea de recunoaștere a realităților. Acesta este „imposibilul” pentru spiritualitatea românească din acele timpuri, dar și pentru românimea de azi, încă. Acel „imposibil”, pe care, dacă îl v-om cunoaște, putem avea șansa de a-l depăși, cum ne sugerează Constantin Noica în Sentimentul românesc al fiinţei: „ Nu se poate cunoaşte fiinţa sufletească şi spirituală a omului fără de imposibilităţile de care s-a lovit el. Viaţa istorică în sens larg, ca şi destinele particulare, se delimitează şi se modelează potrivit cu pragurile atinse şi de nedepăşit.”. Constantin Stere nu s-a văzut ca făcând parte dintr-un „neam fără noroc”- vorba lui Mircea Eliade, el s-a simțit parte dintr-un neam cu voință, care s-a unit, a luptat și a înfăptuit Marea Unire de la 1918. ... oportunitățile se repetă!


Așa cum zicea C. Stere că „ nimeni nu se poate îndoi de românismul țăranilor ardeleni”, nu ne putem astăzi îndoi de românismul basarabenilor. Și totuși, unii se mai îndoiesc. O parte o fac fariseic din lașitate, vanitate sau lăcomie, iar majoritatea o fac din neștiință, fiind presați de „ciubota” manipulatorului. Astfel că, basarabenii, întreaga românime basarabeană are nevoie de un scut pentru a fi protejată împotriva manipulării și umilinței și ei își vor spune cuvântul lor tare, așa cum au făcut-o de nenumărate ori în istorie.
Oportunitățile se repetă și nu este cazul să așteptăm „ajunul” unui nou război pentru a le realiza, dar să purcedem la realizarea acelui „consens național” și acelui „adevărat pact între românimea întreagă” pentru a aduce la bun sfârșit emanciparea neamului românesc din Basarabia(RM). Alegerile Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 reprezintă o astfel de oportunitate. Dacă vom avea o abordare pragmatică în perspectiva Unirii Basarabiei cu Țara, dacă UNIREA va fi unicul obiectiv necondiționat pentru toți cei care-și doresc aceasta cu adevărat, trebuie să încheiem acel necesar „pact între românimea întreagă” și să susținem în aceste alegeri candidatul unionist care are voința și cea mai mare susținere să fie ales și, astfel, să asigure dreptul românilor din Republica Moldova la libera exprimare a voințe de a fi români într-o Țară Întregită.
Dacă noi dorim să ieșim din acea „criză a spiritualității românești” și să depășim „imposibilul”, dacă nu mai dorim să facem parte dintr-un „neam fără noroc”, dar să ne simțim parte dintr-un neam cu voință, trebuie să răspundem sincer la următoarea întrebare: ce vrem noi, unioniștii? Să votăm declarații pe facebook și alte rețele de socializare, cu gândul ascuns că candidatul unionist nu va trece, fără a face ceva ca alegătorii să cunoască că e bine pentru ei să voteze UNIREA și, în final, să ne alinăm suflețelul că nu ne-a reușit? Sau să susținem un candidat unionist care dorește să devină Președinte unionist, care promovează ideea UNIRII prin explicarea priorităților UNIRII alegătorilor din toate localitățile Republicii Moldova, atât la întâlnirile sale personale, cât și în campaniile „de la ușă la ușă” a echipelor organizațiilor teritoriale (doar cu echipe organizate poți duce mesajul la fiecare alegător), care își asumă responsabilitatea pentru stabilitatea RM, condiție fără de care nu se poate realiza UNIREA(unirea „din copaci”, pe modelul lui Roșca, s-a demonstrat că este o diversiune), să ne consolidăm în jurul structurilor organizaționale ale acestuia și să avem, în final un Președinte unionist, chiar dacă acesta multora nu le este simpatic.
Dacă vom fi mulți și uniți, alegând candidatul unionist la funcția de Președinte al Republicii Moldova, îi vom putea cere acestuia, având puterea de al revoca, ca el să asigure acest proces și să devină, astfel, ultimul Președinte al RM.
Sau poate că „rânza” unor unioniști este atât de umflată, că sunt gata să voteze pentru oricare dintre ceilalți candidați, măcar că toți ceilalți se declară stataliști, indiferent că au încălicat pe vectorul proeuropean și nu pe cel rusesc. Ce fel de unioniști suntem noi atunci, dacă susținem candidați care își doresc să mențină statalitatea RM, adică să mențină populația Basarabiei în captivitatea unui stat fantomă. Or, instrumentul principal prin care ne țin în captivitate este chiar această statalitate falsă și cine dintre stataliști va veni la guvernare, ne va ține captivi să nu mai reușim niciodată să realizăm UNIREA.

Arcadii Calaraș, asistent universitar

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 August 2019, ora: 12:06

alegeri 2019 Mâine începe campania electorală pentru alegerile locale și pentru Parlament / Partidele sunt „în vacanță” și nu știm niciun candidat

Mâine începe campania electorală pentru alegerile locale și pentru Parlament / Partidele sunt „în vacanță” și nu știm niciun candidat

Campania electorală pentru alegerile locale din R. Moldova, din 20 octombrie, va începe la 19 august.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 18 August 2019, ora: 12:06

Mitropolitul Varlaam al Moldovei, cu numele de mirean Vasile Moţoc a decedat la 18 august 1657 la mânăstirea Secu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 11:18

TAP, unul dintre puținele gazoducte non-rusești din Europa, aproape de finalizare

TAP, unul dintre puținele gazoducte non-rusești din Europa, aproape de finalizare

 Conducta TAP, prin care gazele naturale din Marea Caspică (Azerbaidjan) vor ajunge în Europa, este finalizată în proporţie de 88,8%, potrivit News.ro. În anul 2020, când este programată să aibă loc prima livrare de gaze spre Europa, TAP va fi primul gazoduct non-rusesc care va...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:55

Jean-Claude Jucker, operat de urgenţă, după ce și-a întrerupt vacanţa în Austria

Jean-Claude Jucker, operat de urgenţă, după ce și-a întrerupt vacanţa în Austria

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și-a întrerupt vacanța în Austria pentru a fi operat de urgență. El va fi supus unei intervenții chirurgicare pentru îndepărtarea vezicii biliare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:54

Marea Britanie riscă să intre într-o criză de combustibil, alimente și medicamente în cazul unui Brexit fără acord

Marea Britanie riscă să intre într-o criză de combustibil, alimente și medicamente în cazul unui Brexit fără acord

Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente şi medicamente dacă părăseşte Uniunea Europeană fără un acord de tranziţie, riscând blocarea porturilor şi o frontieră dură în Irlanda, se menţionează în documente oficiale publicate de Sunday...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:49

BREAKING NEWS / FOTO DE LA LOCUL EVENIMENTULUI - Un om de afaceri din anturajul lui Vlad Plahotniuc, s-ar fi împușcat. Ce a scris pe bilețelul de adio

BREAKING NEWS / FOTO DE LA LOCUL EVENIMENTULUI - Un om de afaceri din anturajul lui Vlad Plahotniuc, s-ar fi împușcat. Ce a scris pe bilețelul de adio

Iurie Luncașu, omul de afaceri care deține "Casă Albă" din parcul "Valea Morilor", a fost găsit fără suflare în această noapte.  

( ) Citeşte tot articolul

Film 18 August 2019, ora: 09:43

George R.R. Martin: Finalul serialului „Game of Thrones” nu va influenţa viitoarele romane

George R.R. Martin: Finalul serialului „Game of Thrones” nu va influenţa viitoarele romane

Scriitorul George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:39

3 judecători la Curtea Constituțională din 6 vin de la socialiști. Asta da - revoluție, asta da - depolitizare

3 judecători la Curtea Constituțională din 6 vin de la socialiști. Asta da - revoluție, asta da - depolitizare

„Probabil, sunt considerat cel mai dur critic al actualei guvernări. Dar prognozele mele se adevaresc pe zi ce mandatul guvernării avansează. Mai relevantă decât orice este afirmația că “în Moldova nu are loc revoluție, ci redistribuire a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:36

Mort din cauza unui sandviș: Un client nemulțumit a împușcat mortal un ospătar, într-o suburbie a Parisului

Mort din cauza unui sandviș: Un client nemulțumit a împușcat mortal un ospătar, într-o suburbie a Parisului

Un ospătar de la un local din apropierea Parisului a fost împușcat mortal de un client nemluțumit de ”serviciie” sale. Clientul a devenit furios pe motiv că sandvișul comandat nu a fost pregătit suficient de repede, relatează BBC News. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:34

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 18 AUGUST 2019. CAPRICORNII TREBUIE SĂ-ȘI ASCULTE INTUIȚIA

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 18 AUGUST 2019. CAPRICORNII TREBUIE SĂ-ȘI ASCULTE INTUIȚIA

Horoscopul zilei de 18 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 18 august...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:31

Un bărbat internat la spitalul Buzău a ucis patru pacienți și i-a rănit grav pe alții, atacându-i cu un stativ de perfuzii

Un bărbat internat la spitalul Buzău a ucis patru pacienți și i-a rănit grav pe alții, atacându-i cu un stativ de perfuzii

Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 08:51

63 de oameni au murit și alți 180 au fost răniți în urma unei explozii la o nuntă din Kabul

63 de oameni au murit și alți 180 au fost răniți în urma unei explozii la o nuntă din Kabul

O bombă a explodat sâmbătă seară la o nuntă din capitala afgană Kabul provocând moartea a cel puțin 63 de persoane și rănind alte 180, scrie BBC News. 

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 18 August 2019, ora: 07:34

istorie (DOCUMENT) Traducere din Cambridge Journal of Economics: FOAMETEA SOVIETICĂ din 1947

(DOCUMENT) Traducere din Cambridge Journal of Economics: FOAMETEA SOVIETICĂ din 1947

O deosebită atenție în ultimii 20 de ani a fost acordată aspectelor economice ale foametei.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 07:18

Societatea civilă: s-a ratat o ocazie pentru consolidarea integrității, autorității și independenței Curții Constituționale a Republicii Moldova

Societatea civilă: s-a ratat o ocazie pentru consolidarea integrității, autorității și independenței Curții Constituționale a Republicii Moldova

13 ONG-uri din întreaga țară au solicitat Parlamentului să modifice Legea cu privire la Curtea Constituțională. Aceasta în contextul numirii celor doi judecători la Curtea Constituțională: Domnica Manole şi Vladimir Ţurcan.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 06:42

Sondaj IDIS Viitorul: Andrei Năstase îl întrece pe Ilan Shor la capitolul încredere

Sondaj IDIS Viitorul: Andrei Năstase îl întrece pe Ilan Shor la capitolul încredere

 Igor Dodon este personalitatea politică care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, fiind urmată de premierul Maia Sandu. 59% dintre moldovenii care au participat nu au încredere in nimeni.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 18 August 2019, ora: 04:45

Dezastru total pentru Simona Halep după înfrângerea de la Cincinnati. Românca, pusă în faţa unei situaţii disperate

Dezastru total pentru Simona Halep după înfrângerea de la Cincinnati. Românca, pusă în faţa unei situaţii disperate

Înfrângerea suferită de Simona Halep în faţa americancei Madison Keys a cântărit mult mai mult decât a părut la prima vedere.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 16:40

Boris Johnson se întâlneşte cu Emmanuel Macron şi Angela Merkel pentru a discuta despre Brexit înainte de summitul G7

Boris Johnson se întâlneşte cu Emmanuel Macron şi Angela Merkel pentru a discuta despre Brexit înainte de summitul G7

 Premierul britanic Boris Johnson urmează să efectueze săptămâna viitoare vizite la Paris şi Berlin şi să fie primit de Emmanuel Macron şi Angela Merkel pentru a discuta despre Brexit, înaintea summitului G7, potrivit unor surse diplomatice, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 16:22

Dilema Veche „Asistăm la un reviriment al ideilor totalitare și comuniste“

„Asistăm la un reviriment al ideilor totalitare și comuniste“

 Unul dintre inițiatorii legii privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist e Cristian Ghinea. L-am întrebat cum își explică faptul că fascismul e unanim condamnat, în schimb, în ceea ce privește comunismul, persistă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 16:20

Conducta TAP, prin care gazele naturale din Marea Caspică vor ajunge în Europa, este finalizată în proporţie de 88,8%

Conducta TAP, prin care gazele naturale din Marea Caspică vor ajunge în Europa, este finalizată în proporţie de 88,8%

 Proiectul Trans Adriatic Pipeline (TAP) era finalizat în proporţie de 88,8%, la sfârşitul lunii iulie, arată datele actualizate publicate pe site-ul consorţiului TAP AG.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 11:28

Explozia de la Arhanghelsk. Doctorii ruși spun că nu au fost avertizați că pacienții au fost victimele unui accident nuclear - unui medic i s-a identificat un izotop radioactiv în țesutul muscular

Explozia de la Arhanghelsk. Doctorii ruși spun că nu au fost avertizați că pacienții au fost victimele unui accident nuclear - unui medic i s-a identificat un izotop radioactiv în țesutul muscular

Cinci angajați ai spitalului în care au fost tratate victimele accidentului nuclear de la Arhanghelsk au spus pentru Moscow Times că medicii care au lucrat direct cu pacienții au fost puși de agenți ai Serviciul Federal de Securitate să semneze acorduri de confidențialitate. Cei trei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 11:26

Cazul Caracal. Din oasele găsite în pădure, bănuite a fi ale Luizei Melencu, nu s-a putut evidenția un profil ADN, anunță DIICOT

Cazul Caracal. Din oasele găsite în pădure, bănuite a fi ale Luizei Melencu, nu s-a putut evidenția un profil ADN, anunță DIICOT

Specialiștii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure, în cazul Caracal, deoarece erau într-o stare de calcinare excesivă, arată DIICOT. Procurorii au retrimis INML dispoziție de refacere a analizei. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 17 August 2019, ora: 11:22

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 17 AUGUST 2019. SCORPIONII POT PIERDE BANI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 17 AUGUST 2019. SCORPIONII POT PIERDE BANI

Horoscopul zilei de 17 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 17 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 17 august...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 August 2019, ora: 14:23

Purcari Wineries raportează venituri de 88 mil.lei în S1/2019, în creştere cu 25% şi profit de 17 mil.lei, plus 7%

Purcari Wineries raportează venituri de 88 mil.lei în S1/2019, în creştere cu 25% şi profit de 17 mil.lei, plus 7%

Grupul Purcari Wineries a încheiat primul semestru din 2019 cu venituri de 87,7 milioane lei, în creştere cu 25% şi un profit net de 17,1 milioane lei, cu 7% mai mare decât în perioada similară din 2018.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 August 2019, ora: 14:18

PSD-ista Dăncilă, cu elicopterul în turneu electoral în Moldova, regiunea unde nu s-a construit niciun kilometru de autostradă

PSD-ista Dăncilă, cu elicopterul în turneu electoral în Moldova, regiunea unde nu s-a construit niciun kilometru de autostradă

În turneu electoral în Moldova, ​​Viorica Dăncilă a venit cu elicopterul la Iași, precizând că pentru a putea ajunge în fiecare județ trebuie să apeleze și la acest mijloc de transport. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a precizat că elicopterul este...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)