Astăzi 24 Iunie 2019, Luni - Ultima actualizare la ora 14:36
Abonamente

Editorial 23 Noiembrie 2013, ora 08:50    Din editia print

Marime Font

Experiențe de integrare europeană (VI). Piața comună

Aflați în mijlocul unui război geopolitic fără precedent, care opune Uniunea Europeană Rusiei, într-un spațiu considerat până recent o sferă incontestabilă de influență rusă, suntem nevoiți volens nolens să angajăm argumente de diferită intensitate și utilitate pentru a demonstra necesitatea aflării într-un spațiu sau altul. 

De multe ori fără noimă, această polemică între susținătorii unei orientări sau alteia se centrează asupra avantajelor sau dezavantajelor economice a aderării la spațiul european comun sau la Uniunea Vamală (Uniunea Euroasiatică sau Comunitatea Statelor Independente). Invocând „criza” și chiar iminenta „prăbușire” economică a Uniunii Europene, Moscova și aderenții ideologiei sale euroasiatice la noi și prin alte părți, scapă din vedere sau doresc să omită deliberat ideea că economia europeană este un construct solid, cel mai solid construct al economiei mondiale, iar piața unică reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale Uniunii Europene. Felul cum s-a conturat această unitate economică lasă fără comentarii orice rău intenționat și ne convinge asupra faptului, că șansa R. Moldova de a reuși ca stat este aderarea cât mai rapidă la piața europeană comună, ca o posibilitate unică de europenizare și modernizare.

UE de la idee culturală la construct economic

Deşi Jean Monnet și mulți intelectuali europeni până la ar fi dorit ca Europa să înceapă printr-o construcţie culturală (mentalităţi, atitudini, instituţii şi valori convergente), integrarea europeană s-a realizat de la început ca un proiect economic. Spre deosebire de modelele şi programele anterioare, care puneau pe primul plan aspectele politice şi culturale, Europa a devenit un proiect realist doar în momentul în care a fost fondată pe ideea pieţei libere. Cele patru etape parcurse până în prezent (CECO, CEE, Piaţa Comună şi Uniunea Europeană) reprezintă de fapt tot atâtea faze ale integrării economice.

Pentru a fi mai explicit în acest labirint al politicilor economice europene, voi începe prin a face distincție dintre câteva noțiuni-cheie: piaţa comună, care este o etapă a integrării economice, ce vizează eliminarea tuturor barierelor în calea schimburilor intracomunitare; piaţa unică care presupune fuziunea pieţelor naţionale şi adoptarea unei politici economice comune (uniunea economică); piaţa internă este situaţia de integrare economică, unde piaţa comună este unică, deci primeşte caracteristicile unei pieţe interne a UE.


Conceperea acestor deziderate a fost posibilă ca rezultat al câtorva etape de integrare economică, realizată progresiv prin apariția organismelor economice centrale ale constructului european: a. Organizaţia Europeană de Cooperare Economică (OECE) creată în 1946 pentru zona statelor occidentale beneficiare ale Planului Marshall. Impulsionată de celebrul discurs de la Zürich al lui Churchill (1946), care propunea crearea „Statelor Unite ale Europei”, OECE a permis o primă liberalizare a schimburilor şi a plăţilor; b. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) creată în 1951 ca o primă măsură de abordare comunitară, prin cedarea parţială a suveranităţii celor șase ţări membre (Franţa, RFG, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg) în ce priveşte controlul producţiei de cărbune şi oţel; c. Comunitatea Economică Europeană (CEE) instituită prin Tratatul de la Roma (1957), care a formalizat cele patru libertăţi fundamentale pe care se va clădi Europa economică (art. 3): a bunurilor;a serviciilor;a capitalului;a muncii.
Tratatul de la Roma fixa câteva obiective centrale ale politicii economice cum ar fi zona comerţului liber, anularea restricţiilor de schimb între statele participante; uniunea vamală, zonă de liber schimb plus regim comun de schimburi externe; piaţa internă a bunurilor, uniunea vamală plus circulaţia liberă a bunurilor; piaţa comună, piaţa internă a bunurilor plus libera circulaţie a serviciilor, capitalului şi muncii; uniunea monetară, piaţa comună plus moneda comună; uniunea economică, uniune monetară plus politică economică comună.

Piaţa comună este cheia integrării economice, în primii 10 ani de existenţă, Comunitatea realizând două etape importante în acest proces - uniunea vamală șidefinirea unei politici agrare comune. Ca urmare, uniunea vamală a intrat în vigoare în 1968, iar CEE realizează autosuficienţa alimentară la începutul anului 1970. După realizarea uniunii economice, prin fuzionarea pieţelor naţionale (piaţa unică) şi după succesul politicii agrare comune şi a uniunii vamale, se impunea trecerea la piaţa comună, adică a unei pieţe integrate, care să se manifeste prin caracteristicile unei pieţe interne a spaţiului economic european.

Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht – pilonii construcției economice

În 1985, sub preşedinţia franceză a lui Jacques Delors, se elaborează „Cartea albă a pieţei comune”, care vizează crearea pieţei comune începând cu anul 1992. Acest proces este susţinut de două ajustări majore ale Tratatului de la Roma:
a. Actul Unic European (semnat în 1986), care prevedea suprimarea, în numai şapte ani (până în 1992) a frontierelor fiscale (care întreţineau diferenţe de TVA de la un stat la altul), tehnice (norme sanitare şi tehnici proprii fiecărui stat, monopoluri publice naţionale) şi fizice (controalele vamale).

În acest fel, după ce Tratatul de la Roma a introdus suprimarea barierelor vamale intercomunitare şi a instituit tarife vamale comune, Actul Unic European a eliminat ultimele aspecte ale protecţionismului: specificaţiile tehnice, normele de sănătate şi securitate, legislaţia naţională privind exercitarea profesiilor, controlul schimburilor. Cu alte cuvinte, Actul Unic European prevedea realizarea efectivă şi graduală a celor patru libertăţi care constituie esenţa pieţei comune.

b. Tratatul de la Maastricht (1992), cunoscut sub numele de Tratatul Uniunii Europene, prin care se instituie un cadru juridic unic celor trei comunităţi reglementate iniţial de Tratatul de la Roma (CECO, CEE, EURATOM). Din punctul de vedere al integrării economice, Tratatul de la Maastricht prevede următoarele: un calendar în vederea creării monedei unice, punctul final al procesului de integrare economică; introducerea noţiunii de cetăţenie europeană, limitată la cinci drepturi supranaţionale sau comunitare (asupra acestui aspect vom reveni aparte);conferirea de puteri sporite Parlamentului European, care devine un organism de co-decizie împreună cu Consiliul Miniştrilor;introducerea a doi noi piloni (alături de domeniul comunitar clasic, reglementat de Tratatul de la Roma), respectiv domeniul politicii externe şi al securităţii comune plus politica internă şi justiţia (aceşti doi piloni relevă mai mult de abordarea interguvernamentală decât de abordarea comunitară);extinderea votului prin majoritate calificată la noi domenii.

Conform Cărţii Albe, integrarea economică trebuia să culmineze cu introducerea monedei unice. În acest scop, s-a adoptat un calendar care să respecte următoarele trei faze (realizate deja): a) liberalizarea mişcării de capitaluri, realizarea pieţei unice şi începerea convergenţei economice şi monetare (1990-1993); b) coordonarea politicilor monetare prin crearea unui Institut Monetar European (IME) şi formarea unui sistem european de bănci centrale (1994-1999). Pentru aceasta, politicile economice şi monetare trebuiau să respecte cinci criterii de convergenţă: - rata inflaţiei să nu depăşească 1,5% din rata medie realizată de către cele trei ţări în care inflaţia a fost cea mai slabă; - datoria publică să nu depăşească 60% din PIB; - deficitul public să nu depăşească 3% din PIB; - rata de schimb să respecte marjele de fluctuaţie prevăzute prin mecanismul de schimb al SME („şarpele monetar european”) pe o perioadă de cel puţin doi ani; - ratele dobânzii pe termen lung să nu depăşească cu mai mult de două puncte media celor două ţări cu cea mai slabă rată a inflaţiei; c) realizarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM) începând cu 1997 şi cu ţările care îndeplinesc cele cinci criterii de mai sus.

Piaţa Comună – cheia integrării economice

După adoptarea Actului Unic European (1986), CEE a trecut de la uniunea europeană la piaţa comună. Este instrumentul principal al integrării economice, care înlătură toate barierele privind realizarea efectivă a celor trei libertăţi prevăzute de Tratatul de la Roma: este vorba de libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor (realizată de uniunea vamală), dar şi a circulaţiei persoanelor şi a capitalurilor. Această evoluţie, definitivată de uniunea financiară şi monetară (începând cu 1999), transformă comerţul intraeuropean într-unul inter-regional. Ca şi regiunile, statele-naţiune devin simple entităţi ale unei comunităţi supranaţionale.

Într-o manieră globală, diverse studii realizate de Comisia Europeană au evaluat câştigul macroeconomic de pe urma punerii în practică a pieței comune. În condiţiile unor politici economice constante, creşterea PIB-ul comunitar a fost de 4,5%, preţurile au scăzut cu 6%, soldul comercial s-a ameliorat cu aproximativ 1% din PIB, soldul public cu 2,2% din PIB şi au fost create 1,8 milioane noi locuri de muncă.

Aceste efecte benefice ale pieţei comune se explică prin suprimarea controalelor vamale, în condiţiile în care costul formalităţilor administrative, al întârzierilor la trecerea vămii şi al salariilor funcţionarilor vamali reprezenta 1,5% din valoarea schimburilor intracomunitare; prin deschiderea pieţelor comune, respectiv punerea în concurenţă a întreprinderilor europene pentru atribuirea pieţelor publice naţionale (evaluate la 6,8 - 9,8% din PIB-urile naţionale); dincolo de efectul asupra calităţii serviciilor, această măsură a degrevat cu 0,5% din PIB-ul comunitar, respectiv costurile administrative efectuate înainte pentru vânzarea întreprinderilor publice (comunicaţii, transporturi etc.); prin alocarea superioară a capitalurilor, datorită scăderii costului creditului, al primelor de asigurare şi al serviciilor financiare, în urma concurenţei dintre prestatori (bănci, companii de asigurare); prin stimularea concentrării, pentru a beneficia de avantajele economiilor de scară.

Datorită acestor transformări, UE are cea mai mare economie a lumii, cu un procent estimat în 2010 de 26% (16.242 miliarde de dolari, SUA – 14,5 mlrd.) din produsul intern brut la nivel mondial, este cel mai mare exportator, cel mai mare importator de bunuri și servicii, iar din 500 cele mai mari corporații după venituri, 161 au sediul în Uniunea Europeană.

Un articol de: Octavian Țâcu
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 14:36

Compania care a concesionat „Gările și Stațiile Auto” – „Gările Auto Moderne” – și-a schimbat proprietarii la începutul lunii iunie, scrie Mold-street.md.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 13:17

Cât de ieftină este viața în România, comparativ cu țările UE. Românii plătesc printre cele mai mici prețuri la alimente, locuințe, transpoturi și comunicații

Cât de ieftină este viața în România, comparativ cu țările UE. Românii plătesc printre cele mai mici prețuri la alimente, locuințe, transpoturi și comunicații

România avea anul trecut cele mai reduse preţuri la alimente dintre ţările Uniunii Europene, cu 34,6% mai scăzute decât media UE, iar la recreaţie şi cultură cu 41,6% sub medie, arată datele publicate luni de Eurostat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 13:15

Se poate repeta dezastrul de la Cernobîl la Centrala Nucleară de la Cernavodă?

Se poate repeta dezastrul de la Cernobîl la Centrala Nucleară de la Cernavodă?

Şeful Nuclearelectrica: În cazul Cernobîl era un singur sistem de oprire, cu bare, şi 10 secunde timp de acţiune. Noi avem 4 sisteme de oprire, două dintre ele total independente de sistemul central, şi timp de acţiune de 2 secunde

( ) Citeşte tot articolul

Auto 24 Iunie 2019, ora: 13:12

Dacia anunță noi modele. Vor apărea în 2020 și ar include și Loganul electric

Dacia anunță noi modele. Vor apărea în 2020 și ar include și Loganul electric

Dacia anunță noi modele pentru anul viitor și e, poate, o veste bună, în cazul în care te-ai plictisit de actualele modele care primesc doar mici modificări de design. Printre noile modele s-ar putea număra și Logan electric, deci n-ar fi deloc rău pentru compania...

( ) Citeşte tot articolul

IT&C 24 Iunie 2019, ora: 13:11

Bill Gates dezvăluie cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în carieră

Bill Gates dezvăluie cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în carieră

Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, se uită la cariera lui și dezvăluie greșeala, pe care o consideră ca fiind cea mai mare din întreaga sa carieră.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 13:06

PREDICȚII „INCREDIBILE” /// În 2020 în Rusia va avea loc o REVOLUȚIE. Putin va ABDICA în 2022

PREDICȚII „INCREDIBILE” /// În 2020 în Rusia va avea loc o REVOLUȚIE. Putin va ABDICA în 2022

Cunoscutul politolog rus, doctorul in stiinte istorice, Valery Solovei, care a părăsit din motive politice postul de șef al departamentului de relații publice al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO_, a declarat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 13:01

CIFRA ZILEI /// Iurie Ciocan are un salariu lunar de 70 de mii de lei

CIFRA ZILEI /// Iurie Ciocan are un salariu lunar de 70 de mii de lei

Directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, ridică lunar un salariu de 70 de mii de lei, în timp ce angajații altor instituții publice au salarii mizere. Prim-ministra Maia Sandu a prezentat astăzi la ședința Guvernului o fișă cu informații despre salariul lui...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 12:58

Buliga a fost demisă din funcţia de preşedinte al CNAS

Buliga a fost demisă din funcţia de preşedinte al CNAS

Valentina Buliga a fost demisă din funcţia de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Despre aceasta a anunţat premierul Maia Sandu în debutul şedinţei de Guvern. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 11:41

Dodon va avea o întrevedere cu Kozak /// Oficialul rus va fi întâmpinat cu PROTESTE

Dodon va avea o întrevedere cu Kozak /// Oficialul rus va fi întâmpinat cu PROTESTE

Vicepremierul Federaţiei Ruse, Dmitrii Kozak, este aşteptat, astăzi, la Chişinău. Programul vizitei oficialului rus în ţara noastră nu a fost însă făcut public. Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat că urmează să aibă o întrevedere cu acesta....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 11:30

„Rusia – ocupant!”, – la Tbilisi continuă protestele

„Rusia – ocupant!”, – la Tbilisi continuă protestele

Mii de protestatari anti-ruși s-au adunat a patra zi la rând în centrul orsaului Tbilisi, cerând demisii și pedepsirea celor vinovați de folosirea violenței asupra protestatarilor din 20 iunie.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 24 Iunie 2019, ora: 11:18

Motivul REAL pentru care Moscova a forțat debarcarea lui Vlad Plahotniuc

Motivul REAL pentru care Moscova a forțat debarcarea lui Vlad Plahotniuc

Războiul total, declanșat de Rusia împotriva fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, este unul fără precedent. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 10:26

ATENȚIE /// Codul Galben de CANICULĂ a fost prelungit până pe 26 iunie

ATENȚIE /// Codul Galben de CANICULĂ a fost prelungit până pe 26 iunie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit până miercuri, 26 iunie, Codul Galben de caniculă, transmite MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 10:19

Ministru nou la Justiție /// Cum explică Pavlovschi demisia sa: „Am identificat mai multe incompatibilități de caracter personal care fac imposibilă activitatea mea”

Ministru nou la Justiție /// Cum explică Pavlovschi demisia sa: „Am identificat mai multe incompatibilități de caracter personal care fac imposibilă activitatea mea”

Într-o postare pe Facebook, Stanislav Pavlovschi menționează că a primit propunerea de a deveni ministru al justiției de la conducerea Blocului ACUM ca pe o mare onoare. Și a considerat că va fi capabil să schimbe în bine multe lucruri în acest domeniu. Însă,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 10:10

Olesea Stamate a depus jurământul în calitate de ministru al Justiţiei

Olesea Stamate a depus jurământul în calitate de ministru al Justiţiei

 Noul ministru al Justiţiei, Olesea Stamate, a depus jurământul de învestire în funcţie, luni, 24 iunie, în faţa prim-ministrului Maia Sandu şi a preşedintelui Igor Dodon.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 10:07

Toți procurorii și judecătorii ar putea trece printr-o EVALUARE extraordinară. Ce indicatori vor fi analizați

Toți procurorii și judecătorii ar putea trece printr-o EVALUARE extraordinară. Ce indicatori vor fi analizați

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 10:06

Șefa Oficiului BERD în R.Moldova a avut o întrevedere cu ministrul Economiei și Infrastructurii

Șefa Oficiului BERD în R.Moldova a avut o întrevedere cu ministrul Economiei și Infrastructurii

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, a avut o întrevedere cu Angela Sax, șefa Oficiului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 09:46

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu - In memoriam Constantin Tănase

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu  - In memoriam Constantin Tănase

În această vară toridă, jurnalistul Constantin Tănase ar fi împlinit 70 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 09:33

Băsescu sare în ajutorul PSD. Scenariu-bombă! Cine poate să îl înfrângă pe Iohannis

Băsescu sare în ajutorul PSD. Scenariu-bombă! Cine poate să îl înfrângă pe Iohannis

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a făcut un portret al candidatului PSD care ar avea cele mai mari șanse de a oține un scor bun la alegerile prezidențiale din această toamnă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 09:22

BREAKING NEWS! Vlad Plahotniuc pleacă din funcția de președinte al PD /// „Timpul va demonstra că decizia noastră a fost cea corectă”

BREAKING NEWS! Vlad Plahotniuc pleacă din funcția de președinte al PD /// „Timpul va demonstra că decizia noastră a fost cea corectă”

Vlad Plahotniuc, cu puține clipe în urmă, a anunțat că își depune mandatul de președinte al Partidului Democrat din Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 09:12

Orientarea europeană a Moldovei stabilită prin Constituție trebuie menținută!

Orientarea europeană a Moldovei stabilită prin Constituție trebuie menținută!

 Ieri (la 21 iunie), Comisia de la Veneția a adoptat Avizul privind criza constituțională din Moldova, și anume dizolvarea Parlamentului (vezi referința de mai jos). Mai exact, a fost unul dintre cazurile rare în care Comisia a evaluat în mod direct și critic actele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 09:08

VIDEO. Sute de mii de cehi au ieşit în stradă. A fost cel mai mare protest după căderea comunismului

VIDEO. Sute de mii de cehi au ieşit în stradă. A fost cel mai mare protest după căderea comunismului

Un sfert de milion de cehi au ieşit în stradă la Praga pentru a cere demisia guvernului. A fost cel mai mare protest după căderea comunismului, în 1989.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 08:59

Cutremur în Italia. S-a resimțit puternic la Roma. Au fost semnalate clădiri avariate în Colonna

Cutremur în Italia. S-a resimțit puternic la Roma. Au fost semnalate clădiri avariate în Colonna

Un cutremur cu magnitudinea de 3.7 grade pe scara Richter s-a produs duminică seara, la ora locală 20:43 (19:43 GMT), la 30 de km de Roma, unde a fost resimţit de o parte din locuitori, a anunţat Institutul italian de geofizică, informează dpa şi AFP preluate de agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 24 Iunie 2019, ora: 08:51

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 24 IUNIE 2019. CAPRICORNII PRIMESC AVANSURI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 24 IUNIE 2019. CAPRICORNII PRIMESC AVANSURI

Horoscopul zilei de 24 iunie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 iunie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 24 iunie 2019...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 24 Iunie 2019, ora: 07:05

23 iunie 2015 /// Usatîi nu neagă că Dodon a fost plătit să-l voteze pe Timofti președinte. N. Morari „întreabă” dacă Greceanîi a luat bani pentru a-l vota pe Timofti

23 iunie 2015 /// Usatîi nu neagă că Dodon a fost plătit să-l voteze pe Timofti președinte. N. Morari „întreabă” dacă Greceanîi a luat bani pentru a-l vota pe Timofti

Renato Usatîi s-a bâlbâit aseară la emisiunea “Politica” de la TV7 atunci când a trebuit să explice de ce o susține pe Zinaida Greceanîi la funcția de primar de Chișinău după ce acum câțiva ani îl învinuia pe Igor Dodon că a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iunie 2019, ora: 02:31

Prietenul lui Dodon, Ramzan Kadîrov amenință Georgia: „până la Tbilisi sunt "doar două sute de kilometri"

Prietenul lui Dodon, Ramzan Kadîrov amenință Georgia: „până la Tbilisi  sunt "doar două sute de kilometri"

Astăzi, liderul Cecen, Ramzan Kadîrov a declarat astăzi că este îngrijorat în legătură cu evenimentele din Georgia. În canalul său de telegrame, el a menționat faptul că "între Tbilisi și Groznîi sunt doar 200 km".

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)