Astăzi 12 Noiembrie 2019, Marţi - Ultima actualizare la ora 21:24
Abonamente

Actualitate 22 August 2017, ora 12:27

10 morţi stupide ale unor personaje celebre. Sfârşitul total neaşteptat al poetului Sofocle sau al pictorului Rafael

Marime Font

 Figuri cunoscute din istorie, literatură şi artă au sfârşit tragic şi, în unele situaţii, în urma unor întâmplări neprevăzute.La începutul anilor 2000, autorarea franceză Isabelle Bricard scotea pe piaţă volumul „Dicţionarul oamenilor celebri în faţa morţii”, o analiză a modului în care personaje cunoscute ale istoriei au părăsit această lume. 

 

Volumul a fost publicat în limba română în anul 2003, la Editura Albatros, în traducerea făcută de Adriana Liciu şi Sorina Urdoi. 
 
Din multitudinea de personaje celebre, am selectat 10 care au avut parte de o moarte ciudată, greu de anticipat: 
 
1. Sofocle (Poet tragic grec)
Data morţii: 406 î.Chr.
Cauza: bucurie
Locul: Atena (Grecia)
Înhumat: Atena
Într-o zi, Sofocle, autor a peste o sută de piese - din care se cunosc doar şapte - a prezentat o tragedie la un concurs de versuri. Anunţarea rezultatului concursului întârziind, Sofocle a aşteptat cu nerăbdare. Când, în sfârşit, rezultatele au fost făcute cunoscute şi Sofocle a aflat că piesa lui întrunise toate sufragiile, emoţia i-a fost atât de puternică, încât i-a pricinuit moartea.
 
2. William (zis Cuceritorul) - Duce de Normandia şi rege al Angliei
Data morţii: 9 septembrie 1087 (la 60 de ani)
Cauza: cădere de pe cal
Locul: Castelul Hermentruville, în apropiere de Rouen (Franţa)
Înhumat: Abbaye aux Hommes, Caen (Franţa)
Luând parte la o campanie împotriva regelui Franţei, în Vexin, regele William atacă oraşul Mantes, pe care îl cuceri, numai că, sărind peste un şanţ, căzu de pe cal şi se lovi mortal. Încă nici nu-şi dăduse sufletul, că fiii lui se şi grăbiră să-şi ia moştenirea în stăpânire, iar slugile îl jefuiră, lăsându-şi regele să zacă, gol, pe lespezi. Când se sfârşi, trupul îi fu dus la Caen, pentru a fi înmormântat la mânăstirea Saint-Etienne, ctitorită de el. În clipa când urma să fie pus în groapă, un târgoveţ, pe nume Ascelin, se împotrivi. „Locul în care vreţi să îngropaţi leşul ăsta îmi aparţine – dădu el explicaţie. Regele, pe când era duce, i l-a luat cu sila tatălui meu, ca să ridice această mânăstire. Nu îngădui ca uzurpatorul să fie îngropat aici!“. Dovedindu-se că spunea adevărul, i se dădură 60 de soli drept despăgubire şi se purcese, în sfârşit, la înhumare, dar groapa fiind prea mică şi trebuind să-l îndese cu forţa, coşciugul se rupse, iar pântecele leşului plesni! Cu tot fumul de tămâie, duhoarea îi puse pe fugă pe cei veniţi la funeralii, ceea ce-l făcu pe un cronicar să spună: „Astfel, un monarh atât de temut de atâtea popoare din atâtea provincii a rămas gol pe lespezi, părăsit de copiii săi şi de cei pe care îi hrănise. A fost nevoie de banii altora pentru funeraliile sale, şi nu s-a găsit nici măcar un loc liber ca să-i primească mormântul; trupul, care a cunoscut atâtea desfătări, i-a plesnit bicisnic, învăţându-i, şi pe înţelepţi şi pe smintiţi ce deşartă este slava pământească“.
 
3. Rafael (Raffaello Sanzio, zis) - Pictor Italian
Data morţii: 6 aprilie 1520 (la 38 de ani)
Cauza: excese sexuale
Locul: Roma (Italia)
Înhumat: Biserica Santa-Maria-Rotonda, Roma
Vasari atribuie moartea lui Rafael, a cărui sănătate a fost întotdeauna şubredă, excesului de plăceri. „Într-o zi - povesteşte el - Rafael s-a întors acasă cu febră mare. Doctorii au crezut că a răcit. El le-a ascuns excesele din pricina cărora îi era rău, aşa încât i-au luat  sânge din belşug, când lui i-ar fi trebuit un întăritor“. Alţii spun că moartea i s-a tras de la o răceală pe care o făcuse grăbindu-se să se înfăţişeze la chemarea Papei. 
Pictorul a murit în ziua sa de naştere, în Vinerea Sfântă. În noaptea aceea, pământul s-a cutremurat, producând fisuri galeriilor pictate de el la Vatican. Se spune că Papa Leon al X-lea, din dispoziţia căruia Rafael a avut parte de funeralii fastuoase, a izbucnit în lacrimi la aflarea morţii protejatului său.
 
4. Heraclit, filozof grec
Data morţii: cca. 480 î.Chr. (la 40 de ani)
Cauza: devorat de câini
Locul : Efes (Turcia)
Înhumat : Efes
Bolnav de hidropizie, Heraclit a născocit un tratament pentru a elimina apa din corp: s-a uns cu bălegar şi s-a expus la soare. Dar, cum prin crusta de excremente nu răzbătea mirosul de om, o haită de câini l-a luat pe filozof drept un animal şi l-a devorat. 
 
Tot devorat de câini a murit şi Euripide (poet tragic grec), mort în anul 406 Î.Hr. (la circa 74 de ani).
Mare amator de  vânătoare, poetul îl urmase pe Arkhelaos, regele Macedoniei, la Arethusa. Într-o seară, părăsind masa regală pentru a se întoarce în cortul său, Euripide a fost atacat şi devorat de nişte câini vagabonzi. 
 
5. Maximilian I (Împărat al Germaniei)
Data morţii: 11 ianuarie 1519 (la 60 de ani)
Cauza: indigestie
Locul: Wels (Austria)
Înhumat: Innsbruck (Austria)
Spre sfârşitul vieţii, împăratul Maximilian nu se mai despărţea de sicriul său, pe care şi-l lua cu el oriunde călătorea. Era un sicriu de stejar, cu linţoliu şi toate cele necesare pentru înmormântare. Îmbolnăvindu-se în anul 1519, la Innsbruck, şi vrând să schimbe aerul, împăratul cere să fie dus la Wels, în Austria. Acolo, însă, starea i se înrăutăţeşte, încă pe atât, de pe urma unei indigestii cu pepene galben. Îşi face atunci testamentul, cu dispoziţii dintre cele mai ciudate: de îndată ce murea să i se taie părul, dinţii să-i fie smulşi şi făcuţi cenuşă în capela palatului său de la Neustadt, cu lume de faţă, iar trupul să-i fie pus într-un sac cu var nestins şi înhumat în biserica palatului, sub altarul Sfântului Gheorghe; cerea cu stăruinţă să i se aşeze sicriul în aşa fel, încât capul să-i stea chiar sub picioarele preotului la oficierea slujbei. Dorinţele i-au fost respectate întocmai, dar numai pentru o vreme, căci succesorul său, Ferdinand I, i-a mutat rămăşiţele la Innsbruck, unde a şi ridicat un mausoleu, în biserica Cordelierilor
 
6. Machiavelli (Niccolo) - Om politic şi filozof italian
Data morţii: 22 iunie 1527 (la 58 de ani)
Cauza: medicaţie inadecvată
Locul: Florenţa (Italia)
Înhumat: biserica Santa Croce, Florenţa
 
Pentru a-şi calma durerile de stomac, Machiavelli obişnuia să ia nişte purgative pe bază de aloe. Durerile devenind din ce în ce mai puternice, şi-a mărit doza cu de la sine putere, până a murit răpus de îngrozitoarele colici cu care s-a soldat tratamentul. Se spune că, întrebat unde prefera să meargă, în rai sau în iad, ar fi răspuns: „Mai degrabă în iad, să pot discuta chestiuni de stat cu toate marile spirite, decât în rai, cu o droaie de blegi!“
 
A fost înmormântat la Santa Croce, în cel mai comun loc cu putinţă. Ceea ce nu l-a supărat câtuşi de puţin pe nepotul său, ba dimpotrivă: „Bunicul – a spus el – era amator de conversaţie; cu cât va avea mai mulţi morţi să-i ţină companie, cu atât va fi mai plăcut pentru el“.
 
7. Carol V (zis Carol Quintul), împărat al Germaniei, prinţ al Ţărilor de Jos, rege al Spaniei, rege al Siciliei
Data morţii: 21 septembrie 1558 (la 58 de ani)
Cauza: insolaţie
Locul: Mânăstirea San Jeronimo, din Yuste, în Estremadura (Spania)
Înhumat: Mânăstirea Escurial, în apropiere de Madrid (Spania)
 
După ce a abdicat, Carol Quintul s-a retras la mânăstirea din Yuste, unde îşi aştepta sfârşitul, în rugăciune. Desprins de cele lumeşti, îl încerca, totuşi, regretul de a nu putea asista la propriile funeralii, aşa încât se gândi să facă, în timpul vieţii, un fel de repetiţie. Întins pe catafalc, înfăşurat în linţoliu, urmări slujba de înmormântare, cântată de călugării care duceau lumânări negre, şi îşi uni glasul cu cele ale călugărilor, înălţând rugi pentru odihna sufletului său. După încheierea ceremoniei, regele prânzi afară, la soare. Şi, tocmai soarele, care nu apunea niciodată în imperiul său, l-a ucis: a făcut o insolaţie care, în 3 săptămâni, l-a băgat în mormânt. În clipa morţii, i se aduse crucifixul pe care îl ţinuse în mâini Isabela Catolica în momentul morţii sale şi pe care avea să-l ţină, mai târziu, Filip al II-lea, în aceleaşi împrejurări. „E timpul“ - spuse, strângând crucifixul. Câteva minute mai târziu, cădea, strigând: „Ay Jesus“.  
 
8. Ludovic XII (Rege al Franţei)
Data morţii: 1 ianuarie 1515 (la 53 ani)
Cauza: excese sexuale
Locul: Palatul Tournelles, Paris (Franţa)
Înhumat: bazilica Saint-Denis (Franţa)
La 52 de ani, Ludovic al XII-lea s-a însurat cu tânăra soră a regelui Angliei, prinţesa Maria, care avea 16 ani. După noaptea nunţii, din odaia nupţială ieşi un rege bine dispus, care anunţa, în dreapta şi-n stânga, că „făcuse minuni“. Ca să-i fie pe plac tinerei sale soţii, o ţinu tot în baluri, turniruri, festinuri, zile şi nopţi în şir de nesomn şi oboseală, nepotrivite pentru vârsta lui, care sfârşiră prin a-l epuiza, cu atât mai mult cu cât noaptea ţinea să fie „o companie agreabilă pentru soţia sa“. În 3 luni, excesele i-au pus capac. Când s-a sfârşit, în prima zi a anului 1515, i-a spus melancolic reginei: „Micuţa mea, în schimbul darurilor tale îţi ofer moartea mea“.
 
9. Anacreon (poet grec)  
Data morţii: circa 570 Î.Hr. (la 85 de ani) 
Cauza: sufocat de un sâmbure de strugure
Locul: Theos, în Lidia (Turcia)
Înhumat: Theos
Valerius Maximus povesteşte astfel sfârşitul lui Anacreon: „În timp ce sorbea sucul unui strugure copt la soare, pentru a-şi întrema puterile secătuite, un îndărătnic sâmbure verde  se opri în gâtleju-i uscatşi îi curmă viaţa“.
 
10. Cyrano de Bergerac (Savinien de) – Eseist şi filosof francez 
Data morţii: 28 iulie 1655 (la 35 de ani) 
Cauza: lovit mortal de o grindă  
Locul: Sannois (Franţa)
Înhumat:  strada Charonne 98, Paris, unde se afla capela mănăstirii Fiicele Crucii, distrusă în 1906
 
Eroul pe care Edmond Rostand l-a făcut celebru, a scăpat teafăr din atâtea dueluri şi lupte pentru a muri într-un mod stupid, dintr-o rană produsă de o grindă de acoperiş care i-a căzut în cap. Simţindu-şi sfârşitul aproape a cerut să fie dus la Sannois, la vărul său, Pierre de Cyrano, unde a şi murit.    

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 21:24

 Igor Dodon susține că consilierul său, ex-ministru al Finanțelor, Ion Chicu, este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier. Declarația a fost făcută de șeful statului în cadrul emisiunii Moldova in Direct de la postul public de televiziune.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 21:21

 Fostul președinte al României și europarlamentarul, Traian Băsescu, este de părerea că blocul ACUM ar trebui să înceapă negocierile cu Partidul Democrat în vederea formării unui nou cabinet de miniștri. Declarația a fost făcută cu puțin timp în urmă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 14:16

Klaus Iohannis: „Demiterea Guvernului Sandu este împotriva intereselor R. Moldova și cetățenilor ei”

Klaus Iohannis: „Demiterea Guvernului Sandu este împotriva intereselor R. Moldova și cetățenilor ei”

Demersul inițiat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) de înlăturare a Guvernului Maia Sandu, într-un moment esențial pentru reforma Justiției, este îndreptat împotriva intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și ale cetățenilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 14:13

Andrei Năstase: „Iată că astăzi, acest binom s-a refăcut, dacă nu cumva a existat în permanență”

Andrei Năstase: „Iată că astăzi, acest binom s-a refăcut, dacă nu cumva a existat în permanență”

Blocul ACUM s-a întâlnit în ședință pentru a decide ce fac mai departe. Înainte de ședință, Andrei Năstase a adus acuzații celor din PSRM și PD, spunând că ar fi făcut alianță.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 13:31

PLDM: Suntem profund dezamăgiți de prestația coaliției PSRM-ACUM

PLDM: Suntem profund dezamăgiți de prestația coaliției PSRM-ACUM

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă dezamăgirea profundă față de prestația coaliției PSRM-ACUM, care la nici șase luni de la creare s-a destrămat prin demiterea Guvernului, transmite OFICIAL.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 13:16

Vlad Țurcanu: Blocul ACUM plătește pentru naivitatea de a se încrede în socialiști

Vlad Țurcanu: Blocul ACUM plătește pentru naivitatea de a se încrede în socialiști

Aceștia fiind supușii Rusiei, ar fi trebuit să fie tratați cu băgare de seamă. Știți ce recomandări clasice există pentru colosul din Răsărit: не верь, не проси, не бойся - nu crede, nu cere, nu te teme.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 12:52

BLOCUL ACUM ȘI GUVERNUL SANDU TRIMIȘI ÎN OPOZIȚIE // 63 de deputați din PDM și PSRM au demis Guvernul Sandu ca urmare a unei moțiuni pe justiției

BLOCUL ACUM ȘI GUVERNUL SANDU TRIMIȘI ÎN OPOZIȚIE // 63 de deputați din PDM și PSRM au demis Guvernul Sandu ca urmare a unei moțiuni pe justiției

Deputații au votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Maia Sandu. Inițiativa a fost susținută de 63 de parlamentari din partea fracțiunilor PSRM și PDM, în timp ce Partidul „ȘOR” s-a abținut de la vot. În acest sens, Maia Sandu va prezenta...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 12:47

În 2014, candidatul Iohannis îl acuza pe Ponta că refuză „cu aroganță” dezbaterile pentru turul II / În 2019, refuză el pe motiv că invitația PSD este „o manevră”

În 2014, candidatul Iohannis îl acuza pe Ponta că refuză „cu aroganță” dezbaterile pentru turul II / În 2019, refuză el pe motiv că invitația PSD este „o manevră”

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 12:25

Zinaida Greceanîi l-a împiedicat pe Octavian Țîcu să blocheze tribuna Parlamentului

Zinaida Greceanîi l-a împiedicat pe Octavian Țîcu să blocheze tribuna Parlamentului

Octavian Țîcu a încercat să blocheze tribuna Parlamentului pentru că nu i se oferă dreptul de a ține un discurs, la sfârșitul rundei de întrebări răspunsuri. Se pare că acesta a fost îndepărtat. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 12 Noiembrie 2019, ora: 11:32

Alexandru Oleinic: Evenimentele din ultimele zile ne-au demonstrat, o dată în plus, că alianțele la noi se formează doar situațional

Alexandru Oleinic: Evenimentele din ultimele zile ne-au demonstrat, o dată în plus, că alianțele la noi se formează doar situațional

Deputatul independent Alexandru Oleinic, liderul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), afirmă că, astăzi, clasa politică din țara noastră a picat din nou testul maturității politice, informează TRIBUNA.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 11:30

LIVE VIDEO / Parlamentul DECIDE ACUM dacă Guvernul Sandu este demis sau nu

LIVE VIDEO / Parlamentul DECIDE ACUM dacă Guvernul Sandu este demis sau nu

Parlamentul R. Moldova se întrunește, astăzi de la ora 10:00, pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu, depusă de PSRM. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 11:23

Democratul Diacov ar fi gata să susțină Guvernul Sandu

Democratul Diacov ar fi gata să susțină Guvernul Sandu

Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, sugerează că formațiunea din care face parte ar putea susține Guvernul Maiei Sandu, doar că așteaptă un semnal în acest sens din partea celor din Blocul ACUM.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 11:18

Deputații din PDM nu vor să spună dacă vor vota pentru moțiunea de cenzură / Sandu către PSRM: „Ați fi preferat un Guvern docil? (UPDATE)”

Deputații din PDM nu vor să spună dacă vor vota pentru moțiunea de cenzură / Sandu către PSRM: „Ați fi preferat un Guvern docil? (UPDATE)”

Deputații din Partidul Democrat nu vor să spună dacă vor vota pentru moțiunea de cenzură sau nu. Aceștia au declarat că vor lua o decizie după discursul prim-ministrei din sala de plen. În același timp, democrații au negat faptul că sunt două tabere în cadrul PD-ului....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 10:11

TENSIUNE MAXIMĂ / Miting de susținere a Guvernului Sandu, în fața Parlamentului (VIDEO)

TENSIUNE MAXIMĂ / Miting de susținere a Guvernului Sandu, în fața Parlamentului (VIDEO)

Susținătorii Blocului ACUM se adună în fața Parlamentului, în contextul în care deputații se întrunesc la ora 10:00 în ședință în cadrul căreia urmează să se decidă soarta Guvernului Sandu, după ce PSRM a depus o moțiune de cenzură în acest...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 09:38

Țîrdea a „găsit” o explicație - de ce Dodon nu vrea o justiție independentă: „Maia vrea să devina Președinte”

Țîrdea a „găsit” o explicație - de ce Dodon nu vrea o justiție independentă: „Maia vrea să devina Președinte”

Deputatul socialist Bogdan Ţîrdea consideră că premierul Maia Sandu „vrea să devină cu orice preţ preşedintele Republicii Moldova” şi din acest motiv intenţionat a provocat criza politică de la Chişinău, prin anunţul Guvernului că îşi asumă răspunderea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 09:24

Un deputat socialist anunță că Guvernul Sandu va fi demis: NU AVEM ALTĂ CALE

Un deputat socialist anunță că Guvernul Sandu va fi demis: NU AVEM ALTĂ CALE

Guvernul Sandu va fi demis dacă până mâine premierul nu-și va retrage proiectul de asumare de răspundere privind modificările la Legea Procuraturii, susține deputatul socialist Grigore Novac. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 09:16

Merkel s-a înțeles cu Putin în privința Ucrainei. Anunțul făcut de Kremlin

Merkel s-a înțeles cu Putin în privința Ucrainei. Anunțul făcut de Kremlin

Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele rus Vladimir Putin au convenit luni că Ucraina trebuie să acorde prin lege un statut special regiunii separatiste proruse Donbas, a anunţat Kremlinul, potrivit agenţiei Reuters, citate de Agerpres. Anunţul vine după o convorbire...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 08:40

Maia Sandu: Dacă Guvernul va fi demis pierdem creditul de 100 de milioane promis de București

Maia Sandu: Dacă Guvernul va fi demis pierdem creditul de 100 de milioane promis de București

România este gata să ofere un credit de 100 de milioane de euro Republicii Moldova, dar aceasta poate fi obținut doar de actualul Guvern, a anunțat prim-ministru Maia Sandu, azi seara, în cadrul unei Ediții Speciale de la postul public de televiziune „Moldova 1”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 08:30

Sandu îl ACUZĂ pe Dodon: Promite protecție judecătorilor și procurorilor CORUPȚI

Partidul Socialiștilor ar fi gata să formeze o alianță cu Partidul Democrat, iar Igor Dodon ar fi purtat discuții mai demult la acest subiect cu deputații democrați, susține Maia Sandu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 07:22

Prima zi în funcția de primar al Capitalei. Ion Ceban: „Astăzi îmi suspend calitatea de membru al PSRM”

Prima zi în funcția de primar al Capitalei. Ion Ceban: „Astăzi îmi suspend calitatea de membru al PSRM”

Ion Ceban și-a început activitatea la primăria Chișinău. Noul edil a intrat azi pentru prima dată în calitate de primar, în instituția municipalității. Angajații l-au felicitat și i-au urat succese.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)