Astăzi 4 Iunie 2020, Joi - Ultima actualizare la 3 Iunie 2020
Abonamente

Actualitate 22 August 2017, ora 12:27

10 morţi stupide ale unor personaje celebre. Sfârşitul total neaşteptat al poetului Sofocle sau al pictorului Rafael

Marime Font

 Figuri cunoscute din istorie, literatură şi artă au sfârşit tragic şi, în unele situaţii, în urma unor întâmplări neprevăzute.La începutul anilor 2000, autorarea franceză Isabelle Bricard scotea pe piaţă volumul „Dicţionarul oamenilor celebri în faţa morţii”, o analiză a modului în care personaje cunoscute ale istoriei au părăsit această lume. 

 

Volumul a fost publicat în limba română în anul 2003, la Editura Albatros, în traducerea făcută de Adriana Liciu şi Sorina Urdoi. 
 
Din multitudinea de personaje celebre, am selectat 10 care au avut parte de o moarte ciudată, greu de anticipat: 
 
1. Sofocle (Poet tragic grec)
Data morţii: 406 î.Chr.
Cauza: bucurie
Locul: Atena (Grecia)
Înhumat: Atena
Într-o zi, Sofocle, autor a peste o sută de piese - din care se cunosc doar şapte - a prezentat o tragedie la un concurs de versuri. Anunţarea rezultatului concursului întârziind, Sofocle a aşteptat cu nerăbdare. Când, în sfârşit, rezultatele au fost făcute cunoscute şi Sofocle a aflat că piesa lui întrunise toate sufragiile, emoţia i-a fost atât de puternică, încât i-a pricinuit moartea.
 
2. William (zis Cuceritorul) - Duce de Normandia şi rege al Angliei
Data morţii: 9 septembrie 1087 (la 60 de ani)
Cauza: cădere de pe cal
Locul: Castelul Hermentruville, în apropiere de Rouen (Franţa)
Înhumat: Abbaye aux Hommes, Caen (Franţa)
Luând parte la o campanie împotriva regelui Franţei, în Vexin, regele William atacă oraşul Mantes, pe care îl cuceri, numai că, sărind peste un şanţ, căzu de pe cal şi se lovi mortal. Încă nici nu-şi dăduse sufletul, că fiii lui se şi grăbiră să-şi ia moştenirea în stăpânire, iar slugile îl jefuiră, lăsându-şi regele să zacă, gol, pe lespezi. Când se sfârşi, trupul îi fu dus la Caen, pentru a fi înmormântat la mânăstirea Saint-Etienne, ctitorită de el. În clipa când urma să fie pus în groapă, un târgoveţ, pe nume Ascelin, se împotrivi. „Locul în care vreţi să îngropaţi leşul ăsta îmi aparţine – dădu el explicaţie. Regele, pe când era duce, i l-a luat cu sila tatălui meu, ca să ridice această mânăstire. Nu îngădui ca uzurpatorul să fie îngropat aici!“. Dovedindu-se că spunea adevărul, i se dădură 60 de soli drept despăgubire şi se purcese, în sfârşit, la înhumare, dar groapa fiind prea mică şi trebuind să-l îndese cu forţa, coşciugul se rupse, iar pântecele leşului plesni! Cu tot fumul de tămâie, duhoarea îi puse pe fugă pe cei veniţi la funeralii, ceea ce-l făcu pe un cronicar să spună: „Astfel, un monarh atât de temut de atâtea popoare din atâtea provincii a rămas gol pe lespezi, părăsit de copiii săi şi de cei pe care îi hrănise. A fost nevoie de banii altora pentru funeraliile sale, şi nu s-a găsit nici măcar un loc liber ca să-i primească mormântul; trupul, care a cunoscut atâtea desfătări, i-a plesnit bicisnic, învăţându-i, şi pe înţelepţi şi pe smintiţi ce deşartă este slava pământească“.
 
3. Rafael (Raffaello Sanzio, zis) - Pictor Italian
Data morţii: 6 aprilie 1520 (la 38 de ani)
Cauza: excese sexuale
Locul: Roma (Italia)
Înhumat: Biserica Santa-Maria-Rotonda, Roma
Vasari atribuie moartea lui Rafael, a cărui sănătate a fost întotdeauna şubredă, excesului de plăceri. „Într-o zi - povesteşte el - Rafael s-a întors acasă cu febră mare. Doctorii au crezut că a răcit. El le-a ascuns excesele din pricina cărora îi era rău, aşa încât i-au luat  sânge din belşug, când lui i-ar fi trebuit un întăritor“. Alţii spun că moartea i s-a tras de la o răceală pe care o făcuse grăbindu-se să se înfăţişeze la chemarea Papei. 
Pictorul a murit în ziua sa de naştere, în Vinerea Sfântă. În noaptea aceea, pământul s-a cutremurat, producând fisuri galeriilor pictate de el la Vatican. Se spune că Papa Leon al X-lea, din dispoziţia căruia Rafael a avut parte de funeralii fastuoase, a izbucnit în lacrimi la aflarea morţii protejatului său.
 
4. Heraclit, filozof grec
Data morţii: cca. 480 î.Chr. (la 40 de ani)
Cauza: devorat de câini
Locul : Efes (Turcia)
Înhumat : Efes
Bolnav de hidropizie, Heraclit a născocit un tratament pentru a elimina apa din corp: s-a uns cu bălegar şi s-a expus la soare. Dar, cum prin crusta de excremente nu răzbătea mirosul de om, o haită de câini l-a luat pe filozof drept un animal şi l-a devorat. 
 
Tot devorat de câini a murit şi Euripide (poet tragic grec), mort în anul 406 Î.Hr. (la circa 74 de ani).
Mare amator de  vânătoare, poetul îl urmase pe Arkhelaos, regele Macedoniei, la Arethusa. Într-o seară, părăsind masa regală pentru a se întoarce în cortul său, Euripide a fost atacat şi devorat de nişte câini vagabonzi. 
 
5. Maximilian I (Împărat al Germaniei)
Data morţii: 11 ianuarie 1519 (la 60 de ani)
Cauza: indigestie
Locul: Wels (Austria)
Înhumat: Innsbruck (Austria)
Spre sfârşitul vieţii, împăratul Maximilian nu se mai despărţea de sicriul său, pe care şi-l lua cu el oriunde călătorea. Era un sicriu de stejar, cu linţoliu şi toate cele necesare pentru înmormântare. Îmbolnăvindu-se în anul 1519, la Innsbruck, şi vrând să schimbe aerul, împăratul cere să fie dus la Wels, în Austria. Acolo, însă, starea i se înrăutăţeşte, încă pe atât, de pe urma unei indigestii cu pepene galben. Îşi face atunci testamentul, cu dispoziţii dintre cele mai ciudate: de îndată ce murea să i se taie părul, dinţii să-i fie smulşi şi făcuţi cenuşă în capela palatului său de la Neustadt, cu lume de faţă, iar trupul să-i fie pus într-un sac cu var nestins şi înhumat în biserica palatului, sub altarul Sfântului Gheorghe; cerea cu stăruinţă să i se aşeze sicriul în aşa fel, încât capul să-i stea chiar sub picioarele preotului la oficierea slujbei. Dorinţele i-au fost respectate întocmai, dar numai pentru o vreme, căci succesorul său, Ferdinand I, i-a mutat rămăşiţele la Innsbruck, unde a şi ridicat un mausoleu, în biserica Cordelierilor
 
6. Machiavelli (Niccolo) - Om politic şi filozof italian
Data morţii: 22 iunie 1527 (la 58 de ani)
Cauza: medicaţie inadecvată
Locul: Florenţa (Italia)
Înhumat: biserica Santa Croce, Florenţa
 
Pentru a-şi calma durerile de stomac, Machiavelli obişnuia să ia nişte purgative pe bază de aloe. Durerile devenind din ce în ce mai puternice, şi-a mărit doza cu de la sine putere, până a murit răpus de îngrozitoarele colici cu care s-a soldat tratamentul. Se spune că, întrebat unde prefera să meargă, în rai sau în iad, ar fi răspuns: „Mai degrabă în iad, să pot discuta chestiuni de stat cu toate marile spirite, decât în rai, cu o droaie de blegi!“
 
A fost înmormântat la Santa Croce, în cel mai comun loc cu putinţă. Ceea ce nu l-a supărat câtuşi de puţin pe nepotul său, ba dimpotrivă: „Bunicul – a spus el – era amator de conversaţie; cu cât va avea mai mulţi morţi să-i ţină companie, cu atât va fi mai plăcut pentru el“.
 
7. Carol V (zis Carol Quintul), împărat al Germaniei, prinţ al Ţărilor de Jos, rege al Spaniei, rege al Siciliei
Data morţii: 21 septembrie 1558 (la 58 de ani)
Cauza: insolaţie
Locul: Mânăstirea San Jeronimo, din Yuste, în Estremadura (Spania)
Înhumat: Mânăstirea Escurial, în apropiere de Madrid (Spania)
 
După ce a abdicat, Carol Quintul s-a retras la mânăstirea din Yuste, unde îşi aştepta sfârşitul, în rugăciune. Desprins de cele lumeşti, îl încerca, totuşi, regretul de a nu putea asista la propriile funeralii, aşa încât se gândi să facă, în timpul vieţii, un fel de repetiţie. Întins pe catafalc, înfăşurat în linţoliu, urmări slujba de înmormântare, cântată de călugării care duceau lumânări negre, şi îşi uni glasul cu cele ale călugărilor, înălţând rugi pentru odihna sufletului său. După încheierea ceremoniei, regele prânzi afară, la soare. Şi, tocmai soarele, care nu apunea niciodată în imperiul său, l-a ucis: a făcut o insolaţie care, în 3 săptămâni, l-a băgat în mormânt. În clipa morţii, i se aduse crucifixul pe care îl ţinuse în mâini Isabela Catolica în momentul morţii sale şi pe care avea să-l ţină, mai târziu, Filip al II-lea, în aceleaşi împrejurări. „E timpul“ - spuse, strângând crucifixul. Câteva minute mai târziu, cădea, strigând: „Ay Jesus“.  
 
8. Ludovic XII (Rege al Franţei)
Data morţii: 1 ianuarie 1515 (la 53 ani)
Cauza: excese sexuale
Locul: Palatul Tournelles, Paris (Franţa)
Înhumat: bazilica Saint-Denis (Franţa)
La 52 de ani, Ludovic al XII-lea s-a însurat cu tânăra soră a regelui Angliei, prinţesa Maria, care avea 16 ani. După noaptea nunţii, din odaia nupţială ieşi un rege bine dispus, care anunţa, în dreapta şi-n stânga, că „făcuse minuni“. Ca să-i fie pe plac tinerei sale soţii, o ţinu tot în baluri, turniruri, festinuri, zile şi nopţi în şir de nesomn şi oboseală, nepotrivite pentru vârsta lui, care sfârşiră prin a-l epuiza, cu atât mai mult cu cât noaptea ţinea să fie „o companie agreabilă pentru soţia sa“. În 3 luni, excesele i-au pus capac. Când s-a sfârşit, în prima zi a anului 1515, i-a spus melancolic reginei: „Micuţa mea, în schimbul darurilor tale îţi ofer moartea mea“.
 
9. Anacreon (poet grec)  
Data morţii: circa 570 Î.Hr. (la 85 de ani) 
Cauza: sufocat de un sâmbure de strugure
Locul: Theos, în Lidia (Turcia)
Înhumat: Theos
Valerius Maximus povesteşte astfel sfârşitul lui Anacreon: „În timp ce sorbea sucul unui strugure copt la soare, pentru a-şi întrema puterile secătuite, un îndărătnic sâmbure verde  se opri în gâtleju-i uscatşi îi curmă viaţa“.
 
10. Cyrano de Bergerac (Savinien de) – Eseist şi filosof francez 
Data morţii: 28 iulie 1655 (la 35 de ani) 
Cauza: lovit mortal de o grindă  
Locul: Sannois (Franţa)
Înhumat:  strada Charonne 98, Paris, unde se afla capela mănăstirii Fiicele Crucii, distrusă în 1906
 
Eroul pe care Edmond Rostand l-a făcut celebru, a scăpat teafăr din atâtea dueluri şi lupte pentru a muri într-un mod stupid, dintr-o rană produsă de o grindă de acoperiş care i-a căzut în cap. Simţindu-şi sfârşitul aproape a cerut să fie dus la Sannois, la vărul său, Pierre de Cyrano, unde a şi murit.    

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 17:49

România: Doar 152 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate

România: Doar 152 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate Foto: București

Alte 152 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 17:41

PANDEMIE ÎN MOLDOVA! Încă un mort și 247 de cazuri noi de infectare cu COVID-19

PANDEMIE ÎN MOLDOVA! Încă un mort și 247 de cazuri noi de infectare cu COVID-19

Sunt confirmate 247 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 11 în raioanele din est. O persoană a decedat din cauza infectării.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 15:50

Piața Centrală ar putea să se închidă. Chicu: „Majoritatea cetățenilor nu respectă regulile ANSP”

Piața Centrală ar putea să se închidă. Chicu: „Majoritatea cetățenilor nu respectă regulile ANSP”

Premierul Ion Chicu a cerut în cadrul deschiderii ședinței Guvernului de astăzi, 3 iunie, elaborarea proiectului de lege privind închiderea Pieței Centrale, deoarece oamenii nu respectă regulile impuse de ANSP cu privire la situația epidemiologică din țară.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 12:54

Octavian Țîcu propune deputaților un PACT ANTI-DODON

Octavian Țîcu propune deputaților un PACT ANTI-DODON

Apel către forțele anti-Dodon din Parlament:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 12:45

ÎNCOTRO? O explozie „controlată” a avut loc în FAȚA clădirii MAI din Chișinău / VIDEO. În pachetul care a fost detonat era un ceas și un buchet de flori

ÎNCOTRO? O explozie „controlată” a avut loc în FAȚA clădirii MAI din Chișinău / VIDEO. În pachetul care a fost detonat era un ceas și un buchet de flori

O explozie a avut loc în fața Ministerului de Interne. Se pare că a fost una controlată, întrucât geniștii au atenționat momentul.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 3 Iunie 2020, ora: 12:35

Finalistul din a doua ediție a jocului „Bani la greu” a câștigat 118 000 de lei în 10 minute

Finalistul din a doua ediție a jocului „Bani la greu” a câștigat 118 000 de lei în 10 minute

Să deveniți mai bogați cu 118 000 de lei în doar câteva minute e posibil cu Loteria Națională. Pentru aceasta trebuie să vă mobilizați norocul și să înregistrați bilete cu ”Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV”! De acest lucru s-a convins...

( ) Citeşte tot articolul

Criza 3 Iunie 2020, ora: 12:28

OMS: Industria tutunului cheltuiește anual 8 miliarde de dolari pentru marketing și publicitate. Produsele din tutun ucid în fiecare an peste 8 milioane de oameni

OMS: Industria tutunului cheltuiește anual 8 miliarde de dolari pentru marketing și publicitate. Produsele din tutun ucid în fiecare an peste 8 milioane de oameni

​Produsele din tutun ucid peste 8 milioane de oameni în fiecare an, iar peste un milion dintre aceștia mor din cauza expunerii la fumatul pasiv, arată Organizația Mondială a Sănătății. "Industria tutunului și cele asociate acesteia trebuie să găsească în...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 3 Iunie 2020, ora: 12:23

Zodia care trece prin foc și sabie. Necazurile se țin scai

Zodia care trece prin foc și sabie. Necazurile se țin scai

 Berbec Careul dintre Soare și Marte te va provoca să pierzi energie într-un mod neproductiv.  Taur Partenerul este foarte melancolic și insistă să îți spună regretele sale. Tu ai nevoie să fii prezent.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 3 Iunie 2020, ora: 12:17

Așa faci cel mai bun peşte la cuptor. Ingredientul care face diferenţa

Așa faci cel mai bun peşte la cuptor. Ingredientul care face diferenţa

 Gătit în folie de aluminiu, peştele îşi intensifică aroma. Vinul alb şi roşiile cherry, cărnoase şi suculente, înnobilează carnea. O reţetă Jamie Oliver, care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 11:48

Tânăr de 30 ani lovit MORTAL de tren. Cum s-a petrecut tragedia

Tânăr de 30 ani lovit MORTAL de tren. Cum s-a petrecut tragedia

Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 02:20, în proximitatea stației de tren din localitatea Ghidighici, municipiul Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 11:43

FOTO / Explozie într-o casă din Orhei. O femei de 56 de ani a MURIT

FOTO / Explozie într-o casă din Orhei. O femei de 56 de ani a MURIT

În dimineața zilei de 3 iunie angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost solicitați pentru a interveni în urma unei deflagrații care a avut loc într-o gospodărie din localitatea Pohrebeni, raionul Orhei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 11:40

Din 15 iunie am putea merge în România FĂRĂ SĂ STĂM 14 zile în carantină

Din 15 iunie am putea merge în România FĂRĂ SĂ STĂM 14 zile în carantină Foto: București

Veste bună pentru românii care şi-au făcut planuri de vacanţă în Grecia sau Bulgaria anul acesta.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 09:49

Un fost ziarist de la Sputnik Moldova denunță cenzura practicată de oficiosul propagandei ruse

Un fost ziarist de la Sputnik Moldova denunță cenzura practicată de oficiosul propagandei ruse

Sputnik Moldova, finanțată de guvernul rus și devenită un instrument al propagandei mediatice oficiale, ar avea o listă cu persoane „indezirabile” pentru apariția în textele publicate pe site sau în emisiunile difuzate de postul lor de radio, acuză un ziarist...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 08:54

Prognoza METEO pentru 7 zile / FOTO

Prognoza METEO pentru 7 zile / FOTO

 Meteorologii anunță pentru astăzi ploi calme doar în regiunea de nord. În centru și sud vremea va fi însorită, cu cer parțial acoperit de nori.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 08:34

Un tren pe ruta Bălți-Ocnița a luat foc din mers / VIDEO

Un tren pe ruta Bălți-Ocnița a luat foc din mers / VIDEO

 Un nou incendiu pe calea ferată. Trenul Ocniţa-Bălţi a luat foc, ieri, pe sectorul Tîrnova-Dondușeni. Potrivit unui comunicat al CFM, ajutorul mașinistului a observat fum în cabina din spate a trenului.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 3 Iunie 2020, ora: 08:28

Unul dintre vicepretorii sectorului Buiucani al capitalei a fost testat ieri cu COVID-19

Unul dintre vicepretorii sectorului Buiucani al capitalei a fost testat ieri cu COVID-19

 Unul dintre vicepretorii sectorului Buiucani al capitalei a fost testat ieri cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, pe 3 iunie. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, edilul a precizat că pretura sectorului Buiucani a intrat în carantină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 08:27

Cutremur fără precedent în Europa! Anunțul făcut de Franța, a doua mare economie de pe continent

Cutremur fără precedent în Europa! Anunțul făcut de Franța, a doua mare economie de pe continent

Ministrul francez al Economiei şi Finanţelor a anunţat luni că Guvernul de la Paris mizează în prezent pe o contracţie de 11% a Produsului Intern Brut în acest an, faţă de un recul de 8% cât estima anterior.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 3 Iunie 2020, ora: 08:18

Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 3 IUNIE 2020. Gândește bine ce vrei!

Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 3 IUNIE 2020. Gândește bine ce vrei!

 Soarele in Gemeni si Venus retrograd fac o conjunctie de zile mari. Intereseaza-te de ceva nou: poate un nou look, un nou stil, o noua conceptie. Simti nevoia de ceva proaspat. Chiar daca Mercur incepe sa incetineasca si sa se pregatesca de retrogradarea din 18 iunie, Marte vrea mai multa...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 3 Iunie 2020, ora: 07:42

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Colapsul Uniunii Sovietice, dincolo de implozia imperiului comunist, a creat o serie de probleme tuturor statelor ex-sovietice, una dintre cele mai stringente devenind cea a existenţei, în teritoriul acestora, a unui contingent uriaş de forţe armate ale unei formaţiuni statale noi...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 07:25

ULTIMA ORĂ /// 60 de cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

ULTIMA ORĂ /// 60 de cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

Primăria comunei Trușeni anunță că în total 60 persoane s-au infectat, 0 cazuri suspecte, 15 se află în carantină, 113 sunt monitorizate la domiciliu și 39 sunt tratate!

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)