Astăzi 17 Noiembrie 2019, Duminică - Ultima actualizare la 16 Noiembrie 2019
Abonamente

Cultură 26 August 2019, ora 04:33

26 august: Sfinții Adrian și Natalia, soții a căror dragoste a învins moartea

Marime Font

Povestea Sf. Adrian și Natalia este una dintre cele mai frumoase povești de dragoste ale istoriei. Singura mare deosebire este faptul că nu este o povestire despre plăcere, ci despre durere, durerea mucenicească.

Credința neclintită a Nataliei în Dumnezeu a determinat-o să-și îndemne soțul, pe Adrian, să suporte chinuri groaznice, fiind încredințată că acestea vor fi scurte, aici pe Pământ, comparativ cu plata veșnică ce are să-și ia în Cer. Cei doi erau căsătoriți de doar 13 luni când tânărul Adrian, în vârstă de 28 de ani și născut din neam ales, cu o slujbă bună, sub Împăratul Maximian a decis să-și dea viața Lui Hristos.

Într-o zi, în vremea ultimei mari prigoane a creștinilor, de sub Împăratul Maximian, douăzeci și trei de creștini au fost aduși înaintea Împăratului și chinuiți groaznic, aproape de moarte. Adrian era unul dintre dregătorii împărătești ce priveau suferințele acelor oameni și auzeau cu cât curaj aceștia își apărau credința în Hristos.


Pe când mucenicii zdrobiți în bătaie erau duși la palatul tribunului spre a li se înscrie numele, Adrian i-a întrebat ce credeau că vor obține îndurând toate aceste suferințe. Ei i-au vorbit despre nespusa frumusețe și slavă a raiului și i-au citat din 1 Corinteni 2, 9: „Cele ce ochiul nu a văzut, nici urechea a auzit, nici la inima omului s-au suit, acestea au gătit Dumnezeu celor ce iubesc pe dânsul.”
Auzind acestea, Adrian s-a dus la cel ce scria și i-a spus: „Scrie și numele meu împreună cu cele ale sfinților aceștia; și eu sunt creștin". Când împăratul a auzit aceasta, l-a întrebat: „Ți-ai pierdut mințile?" Adrian a răspuns: „Nu mi le-am pierdut, ci mi le-am aflat!" Astfel a ajuns tânărul Adrian să fie întemnițat împreună cu ceilalți.

Când soția sa, Natalia a aflat de întemnițarea lui, s-a mâhnit, însă când a aflat că era întemnițat pentru Hristos, s-a bucurat mult, căci în taină era creștină. A îmbrăcat veșminte frumoase și a dat fuga la temniță să sărute legăturile soțului ei. L-a binecuvântat pentru hotărârea de a muri ca mucenic și l-a sfătuit să rămână tare, îndemnându-i pe ceilalți mucenici din temniță să se roage pentru el. Adrian a trimis-o înapoi acasă, rugând-o să fie liniștită și să nu se teamă pentru el.

Apropiindu-se clipa muceniciei lui, temnicerii i-au îngăduit lui Adrian să meargă acasă și să-și ia rămas bun de la familie. Văzându-l că vine, Natalia, crezând că și-a pierdut curajul și a fugit din temniță, a încuiat ușa casei și a strigat la el, învinovățindu-l că este un lepădat de Hristos și iubitor al vieții acesteia. I-a adus aminte de cuvintele Domnului, „cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și Eu de dânsul înaintea Tatălui meu care este în ceruri” (Mat. 10, 33). Se numea pe sine nenorocită, căci el o împiedica să se bucure de slava de a fi numită soție de mucenic. Blagoslovenia pe care se aștepta să o primească, spunea ea, se preschimbase în nenorocire.

Dar când a aflat că țelul venirii lui era altul decât își închipuia, supărarea i s-a schimbat imediat în bucurie, iar Adrian a strigat: „Blagoslovită ești tu, soția mea! Tu ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, pentru ca soțul tău să se mântuiască. Cu adevărat, soția mea, tu îți iubești bărbatul! Blagoslovenia îți va fi deci cunună, căci deși nu ai îndurat tu însăți chinurile, ai fost părtașă la suferințele mucenicilor prin mila față de ei".

A venit și ziua când Adrian urma să îndure bătăile pe care ceilalți le primiseră. Toți l-au îmbărbătat: „Du-te cu îndrăznire și rușinează-l pe tiran!" Natalia îl îndemna și ea: „Îndreaptă-ți mintea, stăpâne, numai către unul Dumnezeu, și inima ta să nu se teamă de nimic! Scurte sunt caznele, dar cele ce urmează sunt fără de sfârșit; scurtă este suferința, dar slava muceniciei veșnică. Suferă durerea numai puțină vreme și curând te vei bucura cu îngerii. Dacă slujind pe împăratul cel pământesc, te-ai îngrijit să aduni și dajdia cea mai mică, necruțându-ți sănătatea și fiind gata să mori în luptă, oare nu ți se cade acum să înduri tot felul de cazne cu încă mai multă vitejie, și să mori pentru Impăratul ceresc, cu care tu însuți ai să împărățești?"

Îndurând cu vitejie bătăile și răspunzând cu liniște și iscusință cuvintelor zeflemitoare ale împăratului, Adrian a primit loviturile călăului cu asemenea seninătate, încât împăratul s-a înfuriat. Când pântecele lui Adrian a plesnit de bătăi, Maximian a pus capăt torturilor și l-a trimis împreună cu ceilalți înapoi în temniță.

Din nou Natalia l-a îmbărbătat și l-a mângâiat. Îmbrățișându-l, ea îi spunea: „Fericit ești tu, stăpâne, că te-ai învrednicit a fi în rândul sfinților mucenici! Fericit ești tu, lumina ochilor mei, căci suferi pentru Cel ce a suferit pentru tine. Iată, de acum vei vedea slava Lui și te vei face părtașul ei, căci cel ce este părtaș suferințelor Lui va fi părtaș și al slavei Lui!"

Pe când vorbeau, Natalia a înmuiat o pânză în sângele lui și și-a uns trupul cu el. Peste câteva zile, după ce iarăși legase rănile mucenicilor, Natalia stătea la picioarele lui Adrian și zicea:

„Te rog, stăpâne al meu, adu-ți aminte de legătura nunții noastre, de șederea mea alături de tine în vremea suferințelor și de dorința mea ca tu să dobândești cununile. Roagă pe Domnul Hristos, Dumnezeul nostru, să mă ia împreună cu tine, astfel ca, așa cum împreună am trăit în viața aceasta plină de păcate, tot așa să trăim laolaltă nedespărțiți în viața cea fericită. Te rog, stăpâne al meu, când vei sta înaintea Domnului Hristos, cere mai întâi îndurare pentru mine; căci sunt încredințată că orice vei cere, Domnul îți va da ție, căci rugăciunea ta este plăcută înaintea Lui, ca și stăruința ta. Dar tu știi necredința acestor oameni și lipsirea de Dumnezeu a împăratului și mă tem că mă vor sili să mă mărit cu altul, cu un om necredincios și păgân. Atunci se va întina patul meu, și legătura noastră se va rupe. Cu stăruință te rog, ocrotește-ți soția, așa cum Apostolul ne-a învățat; dăruiește-mi, ca răsplată a curăției mele, să mor împreună cu tine!"

În scurt timp, chinuitorii au venit la temniță cu o nicovală și un baros de fier, căci împăratul hotărâse să-i omoare pe toți cu acele unelte. Natalia i-a rugat pe călăi să-l lovească întâi pe Adrian, căci se temea că va slăbi în hotărârea lui, de va vedea moartea celorlalți.

Deci s-au dus mai întâi la Adrian. Cu o lovitură puternică, chinuitorii au sfărâmat fluierele picioarelor mucenicului și i-au tăiat picioarele. „Rogu-te, stăpâne, robule al lui Hristos, spunea Natalia, cât mai ești încă viu, întinde brațul ca să ți-l sfărâme, și vei fi deopotrivă cu ceilalți mucenici ce au suferit mai mult decât tine!"

Sfântul Adrian a întins brațul spre ea, iar ea luându-l, l-a pus pe nicovală. Călăul a lovit puternic brațul, Sfântul Adrian dându-și sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Natalia a izbutit să ia în taină scumpul lui braț acasă.

După o vreme, unul dintre bărbații de seamă ai cetății a obținut încuviințarea împăratului să se însoare cu frumoasa văduvă a lui Adrian. Auzind aceste lucruri, Natalia s-a pregătit să fugă la Bizanț, la locul unde erau păstrate moaștele soțului ei. Ea s-a așezat la rugăciune, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Pe când se ruga, de multa osteneală și de mâhnire Natalia a ațipit și iată că unul dintre sfinții mucenici i s-a arătat în vis și i-a spus: „Pace ție, Natalia, roaba lui Hristos! Să știi că Dumnezeu nu te-a trecut cu vederea și nici noi nu am uitat bunătățile tale, pe care le-ai făcut îngrijindu-ne în vremea întemnițării noastre. Stând înaintea feței lui Hristos, stăruim ca să dea ție să ajungi degrabă la noi".
Fericita Natalia l-a întrebat: „Spune mie, mucenice sfinte, dacă stăpânul meu Adrian stă împreună cu tine înaintea Domnului Hristos". Iar mucenicul i-a răspuns: „El și-a luat locul înaintea Stăpânului chiar mai înainte de noi! Însă tu grăbește și ia fără zăbavă o corabie și mergi la locul unde sunt trupurile noastre. Acolo Domnul ți se va arăta și te va călăuzi la noi".


Trezindu-se din somn, Sfânta Natalia îndată a lăsat toate și, luând cu ea doar brațul Sfântului Adrian, a plecat de acasă. Ajungând la malul mării, a zărit o corabie gata să plece spre Bizanț, care părea că o așteaptă pe ea. Urcându-se în corabie, a văzut acolo creștini, bărbați și femei, care fugeau de prigoana răului Maximian și a adus mulțumire lui Dumnezeu.

La miezul nopții, diavolul s-a arătat creștinilor de pe corabia Nataliei. El a luat chipul unuia ce călătorea pe o corabie venind din răsărit, având cu el pe alții în chip de corăbieri. Diavolul i-a întrebat pe corăbierii creștini, vorbindu-le ca și cum ar fi fost cârmaci: „De unde sunteți și încotro mergeți?" Creștinii au răspuns: „Suntem din Nicomidia și mergem la Bizanț". Vrăjmașul le-a răspuns: „V-ați abătut din cale; întoarceți-vă spre port!" Zicând aceasta, diavolul voia să-i amăgească și să-i ducă la pierzare. Iar creștinii, crezând mincinosul sfat, prinseră să întoarcă corabia și să plutească spre port.

Dar deodată li s-a arătat Sfântul Mucenic Adrian, strălucind de lumină, și a strigat cu glas mare: „Țineți calea pe care ați urmat-o înainte, și nu luați în seamă cuvintele vrăjmașului, ce negreșit vă gătește pierzarea!" Spunând acestea, mucenicul s-a arătat mergând înaintea lor pe apă, iar diavolul a dispărut cu tot cu corabia pe care s-a arătat venind.

Fericita Natalia ridicându-se, l-a zărit pe Sfântul Adrian mergând înaintea corabiei și a strigat: „Este soțul meu – este Adrian care a venit să ne scape!" Îndată el s-a făcut nevăzut.

Vântul le-a fost prielnic, iar călătorii sosiră la Bizanț, lângă biserica unde fuseseră îngropate trupurile sfinților mucenici, și toți au coborât din corabie plini de bucurie. Apropiindu-se de trupurile mucenicilor din biserică, Sfânta Natalia a căzut înaintea lor cu nespusă veselie, sărutându-le și vărsând lacrimi de bucurie. Așezând brațul Sfântului Adrian lângă trupul lui, ea a îngenuncheat și s-a rugat îndelung. Apoi, când a sfârșit, s-a ridicat și a dat binețe fraților și surorilor aflați acolo, căci mulți creștini credincioși se adunaseră în locul acela. Ei au primit-o cu bucurie. Una dintre familii a luat-o în casa lor și au stăruit să se odihnească, căci vedeau că este istovită de călătorie.

Pe când dormea, Sfântul Adrian i s-a arătat în vis și i-a spus: „Bine ai făcut venind aici, roaba lui Hristos și fiică a mucenicilor. Intră întru odihna cea gătită ție de Domnul. Vino și primește-ți răsplata cuvenită!"

Trezindu-se din somn, Sfânta Natalia a povestit visul creștinilor de acolo și le-a cerut să se roage pentru ea. Curând apoi a adormit din nou.

După un ceas, credincioșii au venit să o trezească, însă au văzut că răposase, căci sufletul ei cel sfânt plecase la odihna cea veșnică împreună cu Domnul. Cu nespusă bucurie, la vederea adormirii sale minunate, ei au îngropat-o în biserică, alături de soțul ei.
 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 21:59

 Valeriu Pasat, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, Kazahstan ș Finlanda în perioada 1994-1997, ministru al Apărării (1997-1999), ministru al Securității Naționale (1999-2000), director al Serviciului de Informații și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 15:03

Mihai Bologan: ”Ministrul Justiției a dat cele mai mari diferențe de note, fiind întrecută doar de reprezentantul PSRM”

Mihai Bologan: ”Ministrul Justiției a dat cele mai mari diferențe de note, fiind întrecută doar de reprezentantul PSRM”

 Expertul Mihai Bologan a analizat din punct de vedere statistic  punctajele oferite de fiecare membru al Comisiei pentru selectarea procuror general, în cadrul concursului organizat de Ministerul Justiției

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 11:10

Mesaj misterios descoperit în ADN-ul uman! Originea omenirii, revelată

Mesaj misterios descoperit în ADN-ul uman! Originea omenirii, revelată

Gregg Braden, autor de bestselleruri New York Times, este recunoscut la nivel internaţional ca pionier în crearea unei punţi între ştiinţă și spiritualitate. În timpul cercetărilor, Braden a descoperit ce se ascunde în ADN-ul uman și care ar fi de fapt proveniența rasei umane.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 11:03

Cristian Hrițuc // Năstase și declarațiile mincinoase care i s-au întors cu efect de bumerang

Cristian Hrițuc // Năstase și declarațiile mincinoase care i s-au întors cu efect de bumerang

Politicienii fac de multe ori declarații exagerate. De multe ori, ele sunt făcute în timpul campaniei electorale, pentru a mări mobilizarea propriului electorat sau pentru a crea o stare puternică emoțională în rândul populației, ca mai apoi să beneficieze din punct de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 10:12

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTA 16 NOIEMBRIE 2019. Luna în Rac activează nevoia de ACASĂ!

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTA 16 NOIEMBRIE 2019. Luna în Rac activează nevoia de ACASĂ!

 Luna este in Rac deci intreaga zi este orientata spre familie si stari emotionale fluctuante. Pentru fiecare, familie poate sa insemne altceva. Ce inseamna pentru tine ceva familiar? Asta iti vei dori sa faci sau sa ai acum. Tanjim azi dupa acel sentiment, ceva care sa ne faca sa ne simtim...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 09:59

Tăierile ilegale de pădure din România ajung pe Netflix într-un documentar/ VIDEO

Tăierile ilegale de pădure din România ajung pe Netflix într-un documentar/ VIDEO

Noul documentar de pe Netflix te va ajuta să înțelegi mai bine toate problemele care se nasc din tăierile ilegale de păduri din România. Broken este un nou documentar de investigație care identifică și deconstruiește sistemele care fac produsele de consum să fie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 09:55

Inventatorii care au creat piele artificială din cactus/ FOTO

Inventatorii care au creat piele artificială din cactus/ FOTO

În efortul pentru protecția animalelor și adoptarea unui stil de viață vegan, doi inventatori din Mexic au creat o alternativă la piele naturală din cactus. Fibra unui anumit tip de cactus intitulat nopal a fost transformată în imitație de piele de către doi inventatori...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 09:29

Accident grav pe șoseaua Balcani. Un automobil a intrat violent într-un TIR

Accident grav pe șoseaua Balcani. Un automobil a intrat violent într-un TIR

Un automobil a intrat violent intr-un TIR, in aceasta noapte, pe soseaua Balcani. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 09:26

Și-a găsit nepotul mort în casă, iar pe amicul său în comă, din cauza drogurilor

Și-a găsit nepotul mort în casă, iar pe amicul său în comă, din cauza drogurilor

Un tânăr de 20 de ani a murit, iar altul de 18 ani a fost transportat la spital în comă de gradul II, după ce s-au intoxicat cu droguri. Aceștia au fost găsiți ieri, 14 noiembrie, în jurul 16:15, de către bunica unuia dintre ei, într-o casă din orașul Criuleni,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 09:23

O minoră din Chișinău, în vârstă de 14 ani, a încercat să se sinucidă chiar în timpul orelor

O minoră din Chișinău, în vârstă de 14 ani, a încercat să se sinucidă chiar în timpul orelor

O minoră din Chişinău a ajuns la Institutul Mamei şi Copilului, după ce a încercat să se sinucidă, chiar în timpul orelor. Incidentul a avut loc la un liceu din Capitală, în urmă cu câteva zile.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 09:21

Noul ministru al Educației, unul dintre autorii manualului de istorie antiromanesc

Noul ministru al Educației, unul dintre autorii manualului de istorie antiromanesc

Se pare că odată cu noul Guvern Chicu, prin numirea unui personaj suspect la funcția de ministru al Educației, Cercetării și Culturii; Republica Moldova va face un pas înapoi. Corneliu Popovici este unul dintre autorii de tristă faimă ai manualelor de istorie integrată, repartizate în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 09:19

Alegeri prezidenţiale 2019: Adresele unor secţii de votare organizate în străinătate, modificate pentru turul doi

Alegeri prezidenţiale 2019: Adresele unor secţii de votare organizate în străinătate, modificate pentru turul doi

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că a solicitat Autorităţii Electorale Permanente modificarea adreselor unor secţii de votare organizate în străinătate în contextul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, ca urmare a unor situaţii obiective....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 08:10

Opinie la București: Cine nu respectă interesele românești în R.Moldova - retrasă cetățenia română

Opinie la București: Cine nu respectă interesele românești în R.Moldova - retrasă cetățenia română

 Fostul consilier prezidențial și expert în securitate națională din România, Iulian Fota, susține că odată cu instalarea președintelui României pentru un al doilea mandat, ar trebui acordată o atenție specială situației din Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 07:44

In Memoriam: Doctor Vadim Hotineanu

In Memoriam: Doctor Vadim Hotineanu

 În această seară am aflat cu multă întristare despre plecarea în veșnicii a Dlui Vadim Hotineanu. Am avut onoarea să-l cunosc pe Dl Hotineanu cu 21 de ani în urmă. De-a lungul acestor ani am reușit să clădim o relație bună de prietenie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Noiembrie 2019, ora: 03:53

Dezvăluiri ale fostului șef-adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc: Andrei Năstase mi-a propus să rămân în funcție, dar am refuzat

Dezvăluiri ale fostului șef-adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc: Andrei Năstase mi-a propus să rămân în funcție, dar am refuzat

Andrei Năstase i-a propus lui Gheorghe Cavcaliuc să rămână la minister, atunci când a venit la șefia MAI. Dezvăluirile au fost făcute de Cavcaliuc la emisiunea Zi de Zi, la Publika TV.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2019, ora: 22:19

Peste 2.4 milioane de persoane s-au înregistrat pentru a obține noul statut de ședere în Marea Britanie. Un sfert dintre aceștia s-au înregistrat doar în luna octombrie. Peste 2.4 milioane de persoane s-au înregistrat pentru a obține noul statut de ședere...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2019, ora: 22:12

Durerea de călcâie apare din ce în ce mai des și în majoritatea cazurilor nu este cauzată de o accidentare. La început poate fi de o intensitate redusă, dar este posibil să devină severă și să te împiedice să te miști liber. Durerea de călcâie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2019, ora: 21:58

Acești nativi nu suportă oamenii falși, trădătorii și mincinoșii, prin urmare vor deveni dușmani de temut când au de-a face cu astfel de persoane. Descoperă cele patru zodii pe care nu le superi niciodată: Taur Nativii din zodia Taur sunt toleranți și pot trece cu vederea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2019, ora: 21:48

Un copil supradotat din Belgia e pe cale să-şi ia diploma de licenţă la doar 9 ani. Laurent Simons studiază inginerie electrică la Universitatea Tehnologică din Eindhoven – un curs apreciat ca fiind foarte solicitant chiar şi de studenţii mai în vârstă. Laurent...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2019, ora: 21:37

 Laurențiu Duță, solistul trupei 3 Sud-Est, a fost la un pas de moarte din cauza unei banale furculițe din plastic. Artistul a comandat mâncare la un hotel din Pitești, acolo unde era cazat. În timp ce mânca, furculița din plastic s-a rupt și o bucată ascuțită din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2019, ora: 21:33

Doi indivizi suspectaţi de implicare într-un plan de asasinare a preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, au fost inculpaţi vineri pentru activităţi teroriste, informează Mediafax.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Noiembrie 2019, ora: 21:32

 A decedat medicul Vladimir Hotineanu. Este „o pierdere imensă pentru întreaga comunitate medicală din Republica Moldova. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, se arată într-un mesaj al Spitalului „Repromed”.

( ) Citeşte tot articolul

Eveniment 15 Noiembrie 2019, ora: 17:38

O piesă care a făcut istorie va fi repusă în scenă la Chișinău. Legendarul actor român Florin Piersic și inconfundabila Medeea Marinescu invită la spectacolul ”Străini în noapte”, în regia maestrului Radu Beligan.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)