Astăzi 23 Februarie 2019, Sâmbătă - Ultima actualizare la 22 Februarie 2019
Abonamente

Cultură 3 Martie 2016, ora 10:00    Din editia print

Alexandru Boldur - 130 ani de la naștere. A trăit și a creat istoria timpului său

Marime Font

Moto: „Este totdeauna primejdios a confunda patriotismul care este o virtute, cu istoria care este o știință” (Fustel de Coulanges) 

Acestui om i-a fost dat să trăiască între două epoci: una muribundă și cealaltă nouă, abia venind pe lume. S-a născut în epoca Eminescu (a.n.1886) și a trăit o parte a vieții în perioada țaristă și de reforme ale Europei, iar ultimii ani i-a dus în perioada ceaușistă. Preocuparea de bază a profesorului-savant, A. Boldur a fost cercetarea și predarea istoriei umane.

Unii afirmă că biografia unui istoric este istoria cărților publicate. Această părere e justă în foarte mică măsură, deoarece nu tot, ce a trăit și simțit omul în viață, este redat în lucrările lui publicate. Uneori ideile plutesc în aer, în atmosfera epocii, în care trăiești, se discută în presă sau în grai viu, în raporturile complexe dintre destinele, pe care ni le-a hărăzit Dumnezeu.

Omul și destinul

Alții spun că locul de naștere al omului determină personalitatea lui. Nu este nici acesta un adevăr absolut, însă, dacă facem o relație între spațiul geografic, unde s-a născut omul și timpul, în care a trăit, putem zice, că o bună parte din activitatea lui este direcționată de timp și spațiu. Dacă la ele s-ar mai adăuga și moștenirea biologică și spirituală, primite de la strămoși, am putea spune că s-au definit elementele cele mai importante de dezvoltare a omului, destinul personalității sale.


În memoriile sale „Lumini și umbre”, A. Boldur aduce spre cititor momente trăite, durute, realizări și eșecuri. Alexandru Boldur s-a născut în Basarabia, la Chișinău, în anul 1886. Locul, din start, l-a programat să iubească acest spațiu și să scrie despre Basarabia.

Alexandru Boldur a crescut și a fost educat într-o familie cu tradiții vechi românești: mama era descendentă a marelui boier Mihalcea Hâncu (se numea Elena Hâncu), iar tatăl (Vasile Boldur) se trage de la un boier cu nume de Ioan Boldur, român orheian, din secolul al XVI-lea. Au fost rude, prin alianță, cu familia de nobili și savanți, Sibirschi.

Despre timpul în care a trăit și a activat s-a spus, ceva mai sus, de aceea am putea doar adăuga, a fost mai mult decât un Om al timpului său. Alexandru Boldur a fost nu doar un cercetător al istoriei neamului, ci a fost martor ocular sau contemporan cu cele mai mari evenimente istorice, care au zguduit lumea.

Vocea tainică a inimii – Basarabia

În anul 1903, A. Boldur este seminarist și are vederi democratice. Simte că se apropie vijelia revoluționară, guvernul este criticat și se organizează demonstrații, care-l pun pe gânduri pe tânărul în formare. Anul 1905 este cel al răscoalelor țărănești, dar și în orașe lumea se aprindea de la ideea revoluției: elevii împărțeau cărți, broșuri, proclamații pentru a-i lumina pe oameni.

În anul 1915, Alexandru Boldur, locuiește la Petersburg și activează la Ministerul Agriculturii, dar ține relații cu oamenii progresiști ruși, din acele timpuri. Anul 1917, îl prinde pe A. Boldur în Basarabia. Venise pentru puțin timp. Când a revenit la Petersburg, găsise o altă țară: Federația Statelor și fiecare din ele avea un complex mare de drepturi. Nu credea că puterea în statul rus va ajunge în mâinile bolșevicilor, nu prevedea că aceștia vor înființa o dictatură fără seamăn, dictatura unui partid asupra poporului.

În anul 1918, A. Boldur se afla la Petersburg, însă urmărea cu cel mai viu interes viața Basarabiei și când a fost organizat Sfatul Țării, a fost unul dintre primii care a salutat telegrafic înființarea lui. Aștepta să fie chemat acasă de cei care-l cunoșteau; a fost o dorință sinceră, care a întârziat să fie îndeplinită. Vocea tainică a inimii îl chema acasă, în Basarabia.

În anul 1919, Alexandru Boldur împreună cu soția Zinaida, au ajuns tocmai în Crimeea, la Sevastopol. Aici, un timp oarecare, a fost ales viceprimar al orașului, din partea forțelor democratice. În Crimeea, guvernele se schimbau brusc și, la un moment dat, bolșevicii au apărut în Crimeea, s-au confruntat cu francezii. Au învins și jaful rusesc a început. Însă asta a durat doar 2-3 luni, căci bolșevicii, încercuiți de „trupele albe” s-au retras.

Însă, doar peste un an, în noiembrie 1920, armata sovietică a intrat în Sevastopol. A început o nouă perioadă în viața acestui oraș, dar și în viața savantului-scriitor, A. Boldur. În anul 1921, se gândește să se mute la Moscova, a înțeles perfect că drumul spre Basarabia trece prin Moscova. La Moscova, viața l-a aruncat în vâltoarea evenimentelor politice și i s-a ascuțit sentimentul de dreptate socială. La Moscova își dorea să facă cercetări despre Basarabia. În anul 1922, se află la Moscova, unde înțelege că regimul existent este unul velicorus, dictatorial, totuși s-a angajat la Ministerul Agriculturii.

Cercetări și documentări

Dorul de repatriere devenea din ce în ce mai insistent.

În această perioadă a început să studieze aprofundat trecutul istoric al Basarabiei, era conștient că are o datorie supremă față de ea, simțea în sufletul său o chemare. Ideea a devenit o obsesie. În anul 1923, pe căi dificile, pe unele locuri cam ilegale, a ajuns în Basarabia, care era parte a României.

De la Chișinău pleacă spre Cetatea Albă, apoi se duce la București. La îndemnul lui Pan Halippa, se întâlnește cu Constantin Stere, un alt basarabean notoriu. Cu ajutorul lui, a vrut să ia un post de profesor la Universitate, dar nu i-a reușit. În anul 1925, Alexandru Boldur a ajuns la Paris, un oraș minunat, prin semnele de înaltă cultură a poporului francez.

Trăia cu gândul să scrie o carte despre Basarabia și să o publice la Paris, în limba franceză. Așa, credea el, lumea va afla despre provincia Basarabia și, mai ales, avea o datorie față de acest pământ. A început cercetările în arhive și la „Bibliothèque Nationale”. Lucra foarte mult, deși viața la Paris era extrem de grea.

În anul 1926, prima variantă a cărții a fost gata. Era mulțumit de lucrare, dar și de faptul că, la 9 aprilie 1926, s-a născut fiica Nina-Irène, care a avut grijă de bătrânețile istoricului-profesor, A. Boldur. Spre sfârșitul anului 1926, cartea era gata, avea nevoie de bani pentru editare și i-a primit de la Guvernul României, în fruntea căruia se afla generalul Averescu. Cartea a fost tipărită în anul 1927, iar în urma dispoziției generalului Averescu, autorul a primit suma de 13 mii de franci – o adevărată bogăție pentru viața grea, pe care o ducea.

La apariție, cartea „La Bessarabie et les relations russo-roumaines” a fost înalt apreciată de Nicolae Iorga, care se afla la Paris: „Domnule profesor, după câte văd din conținut e o carte scrisă foarte documentat și în folosul României. Te felicit pentru realizare. Dar, te rog să-mi spui: ești român?” Alexandru Boldur i-a povestit profesorului N. Iorga despre proiectul său, zămislit cu mulți ani în urmă, dar realizat abia acum în anul 1926. În martie 1927, într-o binecuvântată zi de primăvară, a sosit la București, cu soția și micuța Nina.

Căile necunoscute ale vieții: urcușuri și coborâșuri

La București, viața l-a pus la multe încercări: n-avea de lucru. A încercat să ia o catedră la universitate, dar n-a fost posibil. Totuși ceva luminos era: au început să se publice articole elogioase despre cartea „La Bessarabie et les relations russo-roumaines”. A încercat, chiar și la Ministerul Instrucțiunii Publice, care ba-i promitea Iași, ba Chișinău. Până la urmă, a ajuns la Cernăuți, dar și aici o mare dezamăgire…

La 1 mai 1927, e la Chișinău, la Catedra de Istorie a Românilor, profesor-suplinitor. Salariul era mic, viața grea, sărăcie. În anul 1928, A. Boldur primește Premiul Fundației „Regele Ferdinand I”, din Iași, în sumă de 60 mii lei și 10 mii – din partea cabinetului regal. În anul 1929, a apărut prima lucrare a lui A. Boldur de istorie a românilor cu titlul „Autonomia Basarabiei sub stăpânirea rusească în 1812-1828”. În anul 1932, devine profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău, chiar șef de catedră – se socotea un norocos și spunea: „Când soarta se înclină în favoarea ta, deschide larg porțile ca să intre norocul”.

A trăit și a lăsat urme

În anii 1932-1933, publică diferite articole în reviste ale timpului: „Cuvântul”, „Nașa Reci”, „Raza”, mai ales în ziarul „Viața Basarabiei”, întemeiat de Pan Halippa. În anul 1936, se discuta despre ridicarea unui monument al Unirii și A. Boldur a intervenit cu detalii, că acesta ar trebui să fie așa ca „în piatră și bronz trebuie să strălucească un act istoric, plin de sens fundamental pentru întreaga noastră istorie națională, o mare epocă de refacere, căderea în neant a imperiului rusesc și ridicarea steagului românesc în Basarabia”.

În anul 1937, din însărcinarea Primăriei Chișinău, a început să scrie, din materialele pe care le avea deja cercetate, „Istoria Basarabiei”, mai ales că era profesor-titular la Catedra de istorie a românilor, cu privire specială la Istoria Basarabiei de la Facultatea de Teologie din Chișinău. În anul 1938, a venit reforma învățământului superior, unele catedre au fost desființate și A. Boldur a fost repartizat la Facultatea de Litere din Iași. În anul 1939, Alexandru Boldur a scris lucrarea „Muzica în Basarabia”, mai ales că soția Zinaida, a fost o pianistă concertistă. A venit anul 1940, A. Boldur se afla la Iași, Basarabia a fost cedată și i-au rămas la Chișinău multe lucruri, mai ales cărțile.

În iunie 1944, a plecat la Craiova, ca membru al Comisiei de Bacalaureat la Liceul de fete, apoi din cauza războiului, s-a mutat la Zlatna. În septembrie 1944 s-a întors la București. Anul 1947 a fost unul fatal pentru A. Boldur, la doar 61 de ani a fost trimis la pensie. Pensia era de vreo 450 lei, însă banii se devalorizau și era din ce în ce mai greu. În anul 1960 i s-a mărit pensia, până la 1200 lei, iar peste un timp foarte scurt i se retrage pensia.

La 27 martie 1968 sărbătorește, împreună cu Pan Halippa, preotul Vasile Țepordei, preotul Neaga ș.a. aniversarea a 50 de ani ai Unirii Basarabiei cu România. În anul 1969 a apărut lucrarea „Ștefan cel Mare – Voievod al Moldovei”. În anul 1971 călătorește în Spania, Franța, Germania Federală. La Madrid urma să se tipărească cartea despre Ștefan cel Mare, iar marele ziarist român, Pamfil Șeicaru, i-a scris o prefață. În anii 1972-1974, A. Boldur și-a vândut parțial biblioteca, era prea „întinsă”, spunea el.

A trăit mereu în condiții precare, grele, cu chirie, pe la rude, după cum spune însuși A. Boldur, „timp de 26 de ani, în București, am îndurat frigul, ca încetul cu încetul, să adun 26 mii lei pentru un apartament proprietate personală”. A locuit acolo, împreună cu fiica Nina și n-a mai dus grija lemnelor, cărbunilor etc. Avea în sfârșit condiții excelente.

La bătrânețe a fost în grija fiicei Nina Boldur, în apartamentul lor din Drumul Taberei.

Alexandru Boldur a avut niște trăsături distincte: n-a căutat niciodată să se apropie de puternicii zilei sau de persoane din înalta societate. Și-a păstrat originalitatea de profesor și autor – n-a înotat nicicând în ape străine.

AT

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 19:29

Autoritățile de la Chișinău au informat astăzi Adunarea Parlamentară a OSCE despre imixtiunile grsolane ale Federației Ruse în procesul electoral din Republica Moldova. Deputatul democrat Sergiu Sîrbu s-a referit inclusiv la noul dosar fabricat de Moscova pe umele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 19:27

Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova dezminte, într-un comunicat de presă, informațiile tirajate de o parte a mass-media privind pretinsa înjunghiere a lui Veaceslav Platon, în Penitenciarul nr. 13.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 16:12

Rareori ți-e dat să vezi o criză de identitate a unei formațiuni politice în ajun de alegeri precum cea prin care trece astăzi blocul ACUM. Câteva zile în urmă, vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate; Mihai Popșoi, a surprins pe toată lumea,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 16:11

Declanșarea de către Rusia a unui dosar penal în care ar figura Vlad Plahotniuc, poartă un evident caracter electoral câtă vreme acest lucru se întâmplă cu două zile înainte de alegerile din R.Moldova. De această părere este analistul politic Ion...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 22 Februarie 2019, ora: 16:00

Istoria limbii române: Câte cuvinte am moștenit din latină?

Istoria limbii române: Câte cuvinte am moștenit din latină?

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:59

Fostul președinte al filialei Botanica a PPDA, Sergiu Cibotăreanu, susține că formațiunea condusă de Andrei Năstase nu este nici pe departe una proeuropeană. Potrivit lui, partidul format pe baza mișcării protestatare din 2015 a deviat foarte mult de la traseul său inițial....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:58

Mai mulți artiști iluștri își exprimă încrederea că PDM poate continua schimbările bune din Moldova, așa cum a făcut-o și în ultimii ani. Ei declară, în câteva mesaje live pe Facebook, că vor vota pentru Moldova și pentru fapte, nu vorbe, la alegerile...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:56

Unul din autoturismele care asigura protecția în cortegiul prezidențial a fost accidentat astăzi, în timp ce se afla în misiune.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:55

Astăzi povara fiscală pe care un angajator o simte este mai mică decât în urmă cu trei ani. Acest lucru se datorează actualei guvernări, care trebuie să-și continue actvitatea și după alegerile din 24 februarie, susțin managerii centrului comercial Grand Hall, într-o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:54

Departamentului american pentru Securitate Internă a creat o universitate falsă, Universitatea din Farmington, pentru a lansa o capacană și pentru a aresta studenții străini care încearcă să rămână pe teritoriul american în mod ilegal, relatează The Guardian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:53

Preşedintele polonez, Andrzej Duda, şi omologul său lituanian, Dalia Grybauskaite, au semnat joi, la Varşovia, o declaraţie privind securitatea comună, care include coordonarea politicilor de apărare şi securitate ale celor două ţări în cadrul NATO şi al Uniunii Europene şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 13:50 de Ana Marchitan

Duminică, 24 februarie, în R. Moldova, vor avea loc alegeri parlamentare ordinare. Astfel, pentru prima dată, cetățenii vor alege cei 101 deputați conform sistemului electoral mixt. Adică, 50 dintre aceștia vor accede în Legislativ pe liste de partid, mandatele urmând să...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 13:40

Plahotniuc, în timpul vizitelor la Iurceni, Vărzărești, Zberoaia: vom continua investițiile în infrastructură, în crearea de locuri de muncă și condiții sociale mai bune aici și în toate satele din țară

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 13:14

Editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru, este convins că anunțul privind noul dosar penal deschis de ruși pe numele liderului Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, are legătură directă cu alegerile parlamentare de duminică.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 12:51

Liderul Partidului Politic ȘOR, Ilan Șor și formațiunea sa sunt gata să preia responsabilitatea guvernării Republicii Moldova pentru a transforma și moderniza țara. Ilan Șor, care s-a arătat convins de victoria formațiunii sale la scrutinul parlamentar de duminică, a declarat la o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 12:17

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a făcut publice adresele și datele de contact ale secțiilor de vot deschise peste hotare pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 12:13

Partidul Democrat din Moldova a sesizat astăzi mai multe instituții internaționale și observatorii acreditați să monitorizeze alegerile din 24 februarie 2019, în legătură cu implicarea abuzivă a Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:56

Mai muli susținători și simpatizanți ai binomului PAS-PPDA își manifestă public dezamăgirea față de ultimele acțiuni și declarații ale liderilor acestuia, Maia Sandu și Andrei Năstase. Internauții iau în furci atât angajamentul de a nu încheia nicio...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:44

Încă 8 familii din municipiul Orhei și-au realizat visul pe care îl are practic fiecare tânăr din Republica Moldova: administrația publică locală a orașului le-a înmânat cheile de la noile apartamente sociale, pe care le-au primit în cadrul unui program...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:43

Biserica Ortodoxă Română condiționează recunoașterea autocefaliei Kievului

Biserica Ortodoxă Română condiționează recunoașterea autocefaliei Kievului

Biserica Ortodoxă Română (BOR) cere garanții scrise privind pastrarea identitatii culturale si lingvistice pentru parohiile românești din Bucovina și pune alte câteva condiții pentru recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:32

Cetățenii așteaptă ca proiectele bune pentru Moldova, implementate de actuala Guvernare, să continue și după alegerile parlamentare din 24 februarie. Liderul, PDM, Vlad Plahotniuc, și vicepreședinții formațiunii, Andrian Candu și Pavel Filip, au îndemnat alegătorii,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:27

Legăturile dintre președintele moldovean, Igor Dodon, și cel rus, Vladimir Putin, au o componentă financiară directă. Astfel, cel puțin 70.000 de euro au intrat în contul fundației “Din suflet”, a Galinăi Dodon (soția președintelui Republicii Moldova).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 10:20

Organele de drept din Federația Rusă i-au mai deschis un dosar penal liderului Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, iar acest lucru se întâmplă cu două zile înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie, scrie ziarulnational.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 10:00

S-a dezlantuit cerul deasupra orasului. Dupa cateva zile de vreme insorita, a inceput sa ninga in capitala. De astazi vremea se raceste. Meteorologii au anuntat cod galben de schimbare brusca a vremii, valabil pana sambata.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)