Astăzi 18 Septembrie 2019, Miercuri - Ultima actualizare la ora 13:49
Abonamente

Cultură 3 Martie 2016, ora 10:00    Din editia print

Alexandru Boldur - 130 ani de la naștere. A trăit și a creat istoria timpului său

Marime Font

Moto: „Este totdeauna primejdios a confunda patriotismul care este o virtute, cu istoria care este o știință” (Fustel de Coulanges) 

Acestui om i-a fost dat să trăiască între două epoci: una muribundă și cealaltă nouă, abia venind pe lume. S-a născut în epoca Eminescu (a.n.1886) și a trăit o parte a vieții în perioada țaristă și de reforme ale Europei, iar ultimii ani i-a dus în perioada ceaușistă. Preocuparea de bază a profesorului-savant, A. Boldur a fost cercetarea și predarea istoriei umane.

Unii afirmă că biografia unui istoric este istoria cărților publicate. Această părere e justă în foarte mică măsură, deoarece nu tot, ce a trăit și simțit omul în viață, este redat în lucrările lui publicate. Uneori ideile plutesc în aer, în atmosfera epocii, în care trăiești, se discută în presă sau în grai viu, în raporturile complexe dintre destinele, pe care ni le-a hărăzit Dumnezeu.

Omul și destinul

Alții spun că locul de naștere al omului determină personalitatea lui. Nu este nici acesta un adevăr absolut, însă, dacă facem o relație între spațiul geografic, unde s-a născut omul și timpul, în care a trăit, putem zice, că o bună parte din activitatea lui este direcționată de timp și spațiu. Dacă la ele s-ar mai adăuga și moștenirea biologică și spirituală, primite de la strămoși, am putea spune că s-au definit elementele cele mai importante de dezvoltare a omului, destinul personalității sale.


În memoriile sale „Lumini și umbre”, A. Boldur aduce spre cititor momente trăite, durute, realizări și eșecuri. Alexandru Boldur s-a născut în Basarabia, la Chișinău, în anul 1886. Locul, din start, l-a programat să iubească acest spațiu și să scrie despre Basarabia.

Alexandru Boldur a crescut și a fost educat într-o familie cu tradiții vechi românești: mama era descendentă a marelui boier Mihalcea Hâncu (se numea Elena Hâncu), iar tatăl (Vasile Boldur) se trage de la un boier cu nume de Ioan Boldur, român orheian, din secolul al XVI-lea. Au fost rude, prin alianță, cu familia de nobili și savanți, Sibirschi.

Despre timpul în care a trăit și a activat s-a spus, ceva mai sus, de aceea am putea doar adăuga, a fost mai mult decât un Om al timpului său. Alexandru Boldur a fost nu doar un cercetător al istoriei neamului, ci a fost martor ocular sau contemporan cu cele mai mari evenimente istorice, care au zguduit lumea.

Vocea tainică a inimii – Basarabia

În anul 1903, A. Boldur este seminarist și are vederi democratice. Simte că se apropie vijelia revoluționară, guvernul este criticat și se organizează demonstrații, care-l pun pe gânduri pe tânărul în formare. Anul 1905 este cel al răscoalelor țărănești, dar și în orașe lumea se aprindea de la ideea revoluției: elevii împărțeau cărți, broșuri, proclamații pentru a-i lumina pe oameni.

În anul 1915, Alexandru Boldur, locuiește la Petersburg și activează la Ministerul Agriculturii, dar ține relații cu oamenii progresiști ruși, din acele timpuri. Anul 1917, îl prinde pe A. Boldur în Basarabia. Venise pentru puțin timp. Când a revenit la Petersburg, găsise o altă țară: Federația Statelor și fiecare din ele avea un complex mare de drepturi. Nu credea că puterea în statul rus va ajunge în mâinile bolșevicilor, nu prevedea că aceștia vor înființa o dictatură fără seamăn, dictatura unui partid asupra poporului.

În anul 1918, A. Boldur se afla la Petersburg, însă urmărea cu cel mai viu interes viața Basarabiei și când a fost organizat Sfatul Țării, a fost unul dintre primii care a salutat telegrafic înființarea lui. Aștepta să fie chemat acasă de cei care-l cunoșteau; a fost o dorință sinceră, care a întârziat să fie îndeplinită. Vocea tainică a inimii îl chema acasă, în Basarabia.

În anul 1919, Alexandru Boldur împreună cu soția Zinaida, au ajuns tocmai în Crimeea, la Sevastopol. Aici, un timp oarecare, a fost ales viceprimar al orașului, din partea forțelor democratice. În Crimeea, guvernele se schimbau brusc și, la un moment dat, bolșevicii au apărut în Crimeea, s-au confruntat cu francezii. Au învins și jaful rusesc a început. Însă asta a durat doar 2-3 luni, căci bolșevicii, încercuiți de „trupele albe” s-au retras.

Însă, doar peste un an, în noiembrie 1920, armata sovietică a intrat în Sevastopol. A început o nouă perioadă în viața acestui oraș, dar și în viața savantului-scriitor, A. Boldur. În anul 1921, se gândește să se mute la Moscova, a înțeles perfect că drumul spre Basarabia trece prin Moscova. La Moscova, viața l-a aruncat în vâltoarea evenimentelor politice și i s-a ascuțit sentimentul de dreptate socială. La Moscova își dorea să facă cercetări despre Basarabia. În anul 1922, se află la Moscova, unde înțelege că regimul existent este unul velicorus, dictatorial, totuși s-a angajat la Ministerul Agriculturii.

Cercetări și documentări

Dorul de repatriere devenea din ce în ce mai insistent.

În această perioadă a început să studieze aprofundat trecutul istoric al Basarabiei, era conștient că are o datorie supremă față de ea, simțea în sufletul său o chemare. Ideea a devenit o obsesie. În anul 1923, pe căi dificile, pe unele locuri cam ilegale, a ajuns în Basarabia, care era parte a României.

De la Chișinău pleacă spre Cetatea Albă, apoi se duce la București. La îndemnul lui Pan Halippa, se întâlnește cu Constantin Stere, un alt basarabean notoriu. Cu ajutorul lui, a vrut să ia un post de profesor la Universitate, dar nu i-a reușit. În anul 1925, Alexandru Boldur a ajuns la Paris, un oraș minunat, prin semnele de înaltă cultură a poporului francez.

Trăia cu gândul să scrie o carte despre Basarabia și să o publice la Paris, în limba franceză. Așa, credea el, lumea va afla despre provincia Basarabia și, mai ales, avea o datorie față de acest pământ. A început cercetările în arhive și la „Bibliothèque Nationale”. Lucra foarte mult, deși viața la Paris era extrem de grea.

În anul 1926, prima variantă a cărții a fost gata. Era mulțumit de lucrare, dar și de faptul că, la 9 aprilie 1926, s-a născut fiica Nina-Irène, care a avut grijă de bătrânețile istoricului-profesor, A. Boldur. Spre sfârșitul anului 1926, cartea era gata, avea nevoie de bani pentru editare și i-a primit de la Guvernul României, în fruntea căruia se afla generalul Averescu. Cartea a fost tipărită în anul 1927, iar în urma dispoziției generalului Averescu, autorul a primit suma de 13 mii de franci – o adevărată bogăție pentru viața grea, pe care o ducea.

La apariție, cartea „La Bessarabie et les relations russo-roumaines” a fost înalt apreciată de Nicolae Iorga, care se afla la Paris: „Domnule profesor, după câte văd din conținut e o carte scrisă foarte documentat și în folosul României. Te felicit pentru realizare. Dar, te rog să-mi spui: ești român?” Alexandru Boldur i-a povestit profesorului N. Iorga despre proiectul său, zămislit cu mulți ani în urmă, dar realizat abia acum în anul 1926. În martie 1927, într-o binecuvântată zi de primăvară, a sosit la București, cu soția și micuța Nina.

Căile necunoscute ale vieții: urcușuri și coborâșuri

La București, viața l-a pus la multe încercări: n-avea de lucru. A încercat să ia o catedră la universitate, dar n-a fost posibil. Totuși ceva luminos era: au început să se publice articole elogioase despre cartea „La Bessarabie et les relations russo-roumaines”. A încercat, chiar și la Ministerul Instrucțiunii Publice, care ba-i promitea Iași, ba Chișinău. Până la urmă, a ajuns la Cernăuți, dar și aici o mare dezamăgire…

La 1 mai 1927, e la Chișinău, la Catedra de Istorie a Românilor, profesor-suplinitor. Salariul era mic, viața grea, sărăcie. În anul 1928, A. Boldur primește Premiul Fundației „Regele Ferdinand I”, din Iași, în sumă de 60 mii lei și 10 mii – din partea cabinetului regal. În anul 1929, a apărut prima lucrare a lui A. Boldur de istorie a românilor cu titlul „Autonomia Basarabiei sub stăpânirea rusească în 1812-1828”. În anul 1932, devine profesor la Facultatea de Teologie din Chișinău, chiar șef de catedră – se socotea un norocos și spunea: „Când soarta se înclină în favoarea ta, deschide larg porțile ca să intre norocul”.

A trăit și a lăsat urme

În anii 1932-1933, publică diferite articole în reviste ale timpului: „Cuvântul”, „Nașa Reci”, „Raza”, mai ales în ziarul „Viața Basarabiei”, întemeiat de Pan Halippa. În anul 1936, se discuta despre ridicarea unui monument al Unirii și A. Boldur a intervenit cu detalii, că acesta ar trebui să fie așa ca „în piatră și bronz trebuie să strălucească un act istoric, plin de sens fundamental pentru întreaga noastră istorie națională, o mare epocă de refacere, căderea în neant a imperiului rusesc și ridicarea steagului românesc în Basarabia”.

În anul 1937, din însărcinarea Primăriei Chișinău, a început să scrie, din materialele pe care le avea deja cercetate, „Istoria Basarabiei”, mai ales că era profesor-titular la Catedra de istorie a românilor, cu privire specială la Istoria Basarabiei de la Facultatea de Teologie din Chișinău. În anul 1938, a venit reforma învățământului superior, unele catedre au fost desființate și A. Boldur a fost repartizat la Facultatea de Litere din Iași. În anul 1939, Alexandru Boldur a scris lucrarea „Muzica în Basarabia”, mai ales că soția Zinaida, a fost o pianistă concertistă. A venit anul 1940, A. Boldur se afla la Iași, Basarabia a fost cedată și i-au rămas la Chișinău multe lucruri, mai ales cărțile.

În iunie 1944, a plecat la Craiova, ca membru al Comisiei de Bacalaureat la Liceul de fete, apoi din cauza războiului, s-a mutat la Zlatna. În septembrie 1944 s-a întors la București. Anul 1947 a fost unul fatal pentru A. Boldur, la doar 61 de ani a fost trimis la pensie. Pensia era de vreo 450 lei, însă banii se devalorizau și era din ce în ce mai greu. În anul 1960 i s-a mărit pensia, până la 1200 lei, iar peste un timp foarte scurt i se retrage pensia.

La 27 martie 1968 sărbătorește, împreună cu Pan Halippa, preotul Vasile Țepordei, preotul Neaga ș.a. aniversarea a 50 de ani ai Unirii Basarabiei cu România. În anul 1969 a apărut lucrarea „Ștefan cel Mare – Voievod al Moldovei”. În anul 1971 călătorește în Spania, Franța, Germania Federală. La Madrid urma să se tipărească cartea despre Ștefan cel Mare, iar marele ziarist român, Pamfil Șeicaru, i-a scris o prefață. În anii 1972-1974, A. Boldur și-a vândut parțial biblioteca, era prea „întinsă”, spunea el.

A trăit mereu în condiții precare, grele, cu chirie, pe la rude, după cum spune însuși A. Boldur, „timp de 26 de ani, în București, am îndurat frigul, ca încetul cu încetul, să adun 26 mii lei pentru un apartament proprietate personală”. A locuit acolo, împreună cu fiica Nina și n-a mai dus grija lemnelor, cărbunilor etc. Avea în sfârșit condiții excelente.

La bătrânețe a fost în grija fiicei Nina Boldur, în apartamentul lor din Drumul Taberei.

Alexandru Boldur a avut niște trăsături distincte: n-a căutat niciodată să se apropie de puternicii zilei sau de persoane din înalta societate. Și-a păstrat originalitatea de profesor și autor – n-a înotat nicicând în ape străine.

AT

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 13:11

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publice în data de 17 septembrie 2019, două hotărâri în care au recunoscut Republica Moldova și Federația Rusă vinovate de violarea dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane, precum și dreptului la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 12:47

Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Mihai Popșoi, recunoaște că în interiorul Blocului „ACUM” sunt deputați care au opinii separate în ceea ce privește unele aspecte ale cooperării cu PSRM. Acesta spune că, în unele situații, aceste...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 12:25

Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat se convoacă în ședință pe 20 septembrie. Membrii comisiei i-au invitat la audieri pe mai mulți foști funcționari, dar și pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 11:28

Vizită eșuată în SUA /// Maia Sandu RATEAZĂ DIN NOU întrevederea cu Mike Pompeo

Vizită eșuată în SUA /// Maia Sandu RATEAZĂ DIN NOU întrevederea cu Mike Pompeo

Maia Sandu nu se mai vede cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, deși acest lucru a fost promis de Guvern. În agenda publicată pe pagina Departamentului de Stat al Statelor Unite se anunță că Pompeo se va afla în aceste zile în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 10:45

Cele 8 reorganizări teritoriale ale României din ultima sută de ani. Ponta propune o a noua

Cele 8 reorganizări teritoriale ale României din ultima sută de ani. Ponta propune o a noua

În decembrie 1918, stăteam așa: Transilvania avea 25 de comitate şi comune, Bucovina- 11 căpitănii fără personalitate juridică, Basarabia avea opt judeţe divizate în ocoale (gubernii), iar Vechiul Regat era împărțit în 37 de județe. De atunci, țara noastră a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 10:28

O regiune din Italia oferă o sumă uriașă oricui vrea să se mute aici. Condiția impusă

O regiune din Italia oferă o sumă uriașă oricui vrea să se mute aici. Condiția impusă

O regiune subpopulată din Italia a anunțat că va oferi peste 25.000 de euro oamenilor dispuși să se mute într-unul din cele 106 de sate, într-un efort de a „resuscita” comunitățile respective.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 10:19

Un pretendent la șefia capitalei a făcut un masterat care a costat peste 45 de mii de euro: „Mi-am dat seama că nu e suficient ceea ce fac”

Un pretendent la șefia capitalei a făcut un masterat care a costat peste 45 de mii de euro: „Mi-am dat seama că nu e suficient ceea ce fac”

Candidatul la funcția de Primar al mun. Chișinău, Victor Chironda, a luat decizia de a candida la funcția de primar al municipiului Chișinău după aproape un an de analiză și cântărire a tuturor argumentelor „pro” și „contra”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 10:06

Vladimir Cebotari este candidatul PDM la funcția de primar general al municipiului Chișinău

Vladimir Cebotari este candidatul PDM la funcția de primar general al municipiului Chișinău

Vladimir Cebotari va depune documentele pentru înregistrarea în alegeri la Comisia Electorală de Circumscripție Chișinău joi, 19 septembrie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 09:57

Eugen Tomac, semnal de ALARMĂ în plenul Parlamentului European: Situația românilor din Transnistria este DISPERATĂ din cauza Rusiei. Cer UE un raport asupra acestei spețe

Eugen Tomac, semnal de ALARMĂ în plenul Parlamentului European: Situația românilor din Transnistria este DISPERATĂ din cauza Rusiei. Cer UE un raport asupra acestei spețe

Eurodeputatul Eugen Tomac afirmat luni, în plenul Parlamentului European, că Rusia practică „un export de frică și divizare” în regiunea transnistreană. Astfel, președintele PMP a tras un semnal de alarmă referitor la „situația disperată a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 09:36

Zeci de răniţi, majoritatea copii, într-un accident rutier din Italia

Zeci de răniţi, majoritatea copii, într-un accident rutier din Italia

Aproximativ 30 de persoane au fost rănite după ce un autobuz de transport public a ieşit de pe carosabil, în centrul Italiei, informează Mediafax citând presa italiană. Accidentul a avut loc marţi după-amiază pe un drum provincial, între localităţile Spoltore...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 08:50

Procurorul General al Guvernului ACUM-PSRM / Un deputat din alianță insistă că nu este nevoie pe separarea puterii în stat

Procurorul General al Guvernului ACUM-PSRM / Un deputat din alianță insistă că nu este nevoie pe separarea puterii în stat

Guvernul Maiei Sandu trebuie să se implice în selectarea candidaturii pentru funcția de procuror general pentru că Consiliul Superior al Procurorilor nu are credibilitate. Declarația aparține dlui Litvinenco, deputat din blocul ACUM și a fost făcută la emisiunea „Politica...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 08:40

Rusia ridică vizele pentru cetățenii din 53 de țări, inclusiv România. Ce regiune poate fi vizitată doar cu viza electronică

Rusia ridică vizele pentru cetățenii din 53 de țări, inclusiv România. Ce regiune poate fi vizitată doar cu viza electronică

Turiștii și oamenii de afaceri din 53 de țări vor putea vizita Stankt Petersburg doar în baza unei vize electronice simplificate, care va intra în vigoare în această toamnă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 08:39

PCRM nu va înainta un candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău

PCRM nu va înainta un candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău

PCRM a prezentat Lista de candidați la funcțiile de consilieri în Consiliul Municipal Chișinău

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 08:30

OSCE este îngrijorată de ancheta Procuraturii R. Moldova împotriva șefului agenției Sputnik, Vladimir Novosadiuk

OSCE este îngrijorată de ancheta Procuraturii R. Moldova împotriva șefului agenției Sputnik, Vladimir Novosadiuk

Vladimir Novosadiuk este suspectat de implicarea într-un caz de fraude și spălare de bani în cazul „jafului secolului” prin structurile omului de afaceri Ilan Shor.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 18 Septembrie 2019, ora: 08:26

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 18 SEPTEMBRIE 2019. TAURII SE POT ÎNDRĂGOSTI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 18 SEPTEMBRIE 2019. TAURII SE POT ÎNDRĂGOSTI

Horoscopul zilei de 18 septembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 septembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 18...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 18 Septembrie 2019, ora: 06:00 de Ion Macovei

Eminescu pe care îl știm mai puțin

Eminescu pe care îl știm mai puțin Din editia print

Viața lui Mihai Eminescu a fost bântuită de lipsuri, muncă grea și dezamăgiri în viața personală. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 04:48

De ce ar trebui sa consumi mai des ceai. Cercetatorii au descoperit un nou beneficiu al acestei bauturi

De ce ar trebui sa consumi mai des ceai. Cercetatorii au descoperit un nou beneficiu al acestei bauturi

Ceaiul a fost subiectul multor cercetari care au scos la iveala nenumarate beneficii ale acestei bauturi: ajuta la diferite boli, precum cancer, diabet, afectiuni cardiovasculare, dar are si calitati microbiene. Iar acum oamenii de stiinta au descoperit un nou beneficiu al ceaiurilor.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 18 Septembrie 2019, ora: 04:25

(REȚETA ZILEI) Mâncare de gutui cu pui

(REȚETA ZILEI) Mâncare de gutui cu pui

Asocierea dintre fructe şi carne este una ingeniosă. Încearcă această reţetă, cu siguranţă o vei repeta.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 00:31

Seinfeld vine pe Netflix

Seinfeld vine pe Netflix

 A fost o oarecare tristețe la început de toamnă când Netflix n-a mai avut drept de difuzare pentru Friends. Toamna a devenit însă veselă din nou cu vestea că Seinfeld ajunge pe platforma de streaming. Toate 180 de episoade. La mai bine de 30 de ani de la debut. Poate...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Septembrie 2019, ora: 00:10

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

„Să plec din organul de conducere, în care vocea mea în perioada de iulie-septembrie anului curent nu a fost auzită şi nu a avut nicio valoare. Din păcate conducerea partidului n-a conturat clar organizațiilor locale teritoriale regulile cu care identificăm candidații...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 22:02

BREAKING/// Au fost descoperite peste o mie de grenade funcţionale, din perioada Primului Război Mondial / FOTO

BREAKING/// Au fost descoperite peste o mie de grenade funcţionale, din perioada Primului Război Mondial / FOTO

 Peste o mie de grenade, toate funcţionale, au fost descoperite, marţi după-amiază, de căutători de comori din Vrancea şi de pompierii de la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Acest tip de proiectil era folosit în timpul Primului Război Mondial.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 20:12

DOC. Poziţia Societăţii Române de Televiziune privind recuperarea frecvenţei naţionale de emisie în Republica Moldova

DOC. Poziţia Societăţii Române de Televiziune privind recuperarea frecvenţei naţionale de emisie în Republica Moldova

Televiziunea Română a luat act de comunicatul emis astăzi, 17 septembrie 2019, de compania Telestar Media SRL - deţinătoarea licenţelor de emisie ale posturilor TV Canal 2 şi Canal 3 din Republica Moldova - şi anunţă că face toate demersurile oficiale pentru a recupera frecvenţa...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 20:11

Fostul vicepreşedinte al PPDA, Stanislav Pavlovschi, despre reforma justiţiei: Aşa planuri pot fi numite „reformă" doar în glumă

Fostul vicepreşedinte al PPDA, Stanislav Pavlovschi, despre reforma justiţiei: Aşa planuri pot fi numite „reformă" doar în glumă

Fostul vicepreşedinte al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Stanislav Pavlovschi vorbeşte despre reforma justiţiei, votată ieri în Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:47

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

 În pitorescul vechi oraș românesc Timișoara o scurtă plimbare prin Piața Libertății te va aduce în fața unei clădiri vechi banale. Intrând printr-un bar, vei ajunge la Muzeul Consumatorului Comunist, de mărimea unui apartament. Este o fascinantă fereastră...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)