Astăzi 25 August 2019, Duminică - Ultima actualizare la ora 11:14
Abonamente

Actualitate 9 Octombrie 2017, ora 14:05

Alexandru Tănase: Numărul de plângeri la CEDO trebuie să scadă proporţional cu numărul încălcărilor drepturilor omului, dar nu pe cale administrativă

Marime Font

Data de 24 iulie 1997, când Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a constituit punctul de pornire pentru tânărul stat Republica Moldova în crearea propriului sistem de protecție a drepturilor omului.

După decenii de regim autoritar, caracterizat prin dominația statului în toate domeniile, în cadrul căruia omul nu a reprezentat niciodată o valoare în sine, Republica Moldova și-a asumat obligația legală de a garanta tuturor persoanelor care se află sub jurisdicția sa o serie de drepturi și libertăți fundamentale, care anterior, pe parcursul celor patru decenii de dictatură comunistă, au fost încălcate cu brutalitate.

La o distanță de două decenii, putem spune cu certitudine că puțini din cei care au votat pentru ratificarea Convenției Europene erau conștienți până la capăt de impactul acestui tratat internațional asupra evoluției ulterioare a țării noastre. Îmi amintesc bine că, la acea vreme, Convenția Europeană era percepută mai mult ca o manifestare europeană a aspirațiilor cuprinse în Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar fără o utilitate practică.

Cel mai spectaculos element al acestui mecanism l-a constitui dreptul persoanelor aflate sub jurisdicția Republicii Moldova de a depune plângeri individuale la o Curte care funcționează permanent – Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu mai puțin spectaculoasă pentru acea vreme era și obligația statului de a executa hotărârile CEDO și de a modifica legislația națională ori de câte ori Curtea va constata că aceasta vine în contradicție cu prevederile Convenției.

În continuare, am să mă refer la impactul pe care l-a avut Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu doar asupra justiției moldovenești, dar și asupra democrației în ansamblu. Lăsând la o parte abordările pur academice, mă voi referi la o serie de hotărâri ale CEDO cu care am avut tangență personal în cei 20 de ani de activitate profesională.

Spuneam cu alte ocazii că istoria modernă a Republicii Moldova poate fi învățată din cele 196 de hotărâri ale CEDO în cauzele moldovenești.

Prima și una dintre cele mai importante hotărâri pronunțate de Curtea Europeană în privința Republicii Moldova este în cauza Ilașcu și alții v. Moldova. Această hotărâre a avut un impact major nu doar asupra jurisprudenței ulterioare a Curții Europene, dar și asupra respectării drepturilor omului în teritoriile ocupate de Federația Rusă din estul Republicii Moldova.

Pentru mine a fost o onoare să fiu avocat în acest caz, care ilustrează cât se poate de bine drama prin care a trecut țara mea, imediat după proclamarea independenței naționale față de URSS. În ziua când Republica Moldova era admisă în Organizația Națiunilor Unite trupele militare ale Federației Ruse au declanșat un veritabil război împotriva țării noastre, în rezultatul căreia și astăzi o bună parte a teritoriului nostru național se află sub ocupație militară rusească.

Hotărârea Ilașcu și alții v. Moldova, pe lângă drama umană enormă a domnilor Ilie Ilașcu, Alxandru Leșco, Tudor Pertov-Popa și Andrei Ivanțoc, are o inestimabilă valoare din perspectiva consecințelor în domeniul dreptului internațional, pe care le produce. Faptele constatate în această hotărâre scot din zona speculațiilor istoria modernă a Republicii Moldova. Curtea a constatat clar și fără echivoc calitatea de stat agresor a Federației Ruse în raport cu Republica Moldova. Curtea a stabilit explicit că Guvernul Moldovei este singurul guvern legitim, conform dreptului internațional, care are dreptul să-și exercite autoritatea asupra teritoriilor ocupate de Federația Rusă.

Curtea a stabilit că responsabilitatea Federației Ruse este angajată total și plenar în ceea ce privește faptele ilegale comise de așa-numita administrație transnistreană, datorită susținerii politice și militare oferite de aceasta pentru instaurarea unui regim separatist și participarea militarilor săi la luptele care au avut loc. Curtea a stabilit cu putere de res judicata (Para. 382) că autoritățile Federației Ruse au contribuit atât militar, cât și politic la crearea regimului separatist în regiunea transnistreană, care este o parte integrantă a Republicii Moldova. Curtea a mai reținut în același paragraf: „chiar și după acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992, Federația Rusă a continuat să acorde sprijin militar, politic și economic regimului transnistrean, permițându-i astfel acestuia să supraviețuiască şi să se consolideze pentru a obține o anumită autonomie față de Moldova. Curtea a stabilit că toate faptele comise de soldații ruși cu privire la reclamanți, în contextul colaborării autorităților Federației Ruse cu acest regim ilegal, sunt de natură să angajeze responsabilitatea Federației Ruse pentru faptele acestui regim.

Hotărârea Ilașcu și alții v. Moldova, având putere de res judicata, a constituit un important punct de reper pentru Hotărârea Curții Constituționale nr. 14 din 2 mai 2017 care, luate împreună, reprezintă în sine doua instrumente inestimabile pentru a determina Federația Rusă să-și retragă trupele de ocupație de pe teritoriul Republicii Moldova. Ineficiența mecanismelor de monitorizare a executării hotărârilor CEDO permite Federației Ruse ignorarea acestei hotărâri, generând noi violări masive ale drepturilor omului în teritoriile ocupate, pe care Curtea Europeană le-a constatat din abundență în jurisprudența sa: omorul de către militarii ruși a tânărului de doar 18 ani – Vadim Pisari, politica de genocid prin închiderea școlilor cu studierea în limba română, exproprierea terenurilor agricole din teritoriile ocupate, rețineri, arestări și condamnări ilegale ale persoanelor care locuiesc în aceste teritorii etc.

O altă speță cu impact major asupra respectării drepturilor omului din Moldova ține de respectarea libertăților religioase. Este vorba de cauza Mitropolia Basarabiei v. Moldova (2001). Acest caz viza mult mai mult decât violarea prevederilor articolelor 9 și 13 ale Convenției sau a principiilor constituționale referitoare la caracterului laic al statului Republica Moldova. Cauza Mitropolia Basarabiei versus Moldova a ilustrat, pe de o parte, intoleranța religioasă a grupului majoritar religios față de grupurile minoritare, iar pe de altă parte, incapacitatea autorităților moldovenești de a accepta valorile toleranței religioase și respectul pentru drepturile fundamentale ale omului. Vreau să atrag atenția că, în rezultatul măsurilor generale dispuse de CEDO în cauza Mitropoliei Basarabiei, în Republica Moldova a fost modernizată legislația cultelor. Faptul că Republica Moldova are una dintre cele mai liberale legislații în domeniul cultelor religioase este consecința directă a cauzei Mitropolia Basarabiei.

Hotărârile prin care CEDO a constatat violarea libertății de expresie au scos în evidență toată patologia administrării justiției moldovenești. În doar câțiva ani, Guvernul Republicii Moldova a fost condamnat la CEDO pe bandă rulantă în zeci de dosare: 7 cauze Flux v. Moldova, 4 condamnări în cauza Hyde Park v. Moldova, condamnarea în cauza Timpul Info Magazin si Alina Anghel v. Moldova, Manole și alții versus Republica Moldova (cauza cenzurii de la TeleRadio Moldova). etc.

Vreau să mă opresc în mod special la un caz în care iarăși am avut onoarea să fiu avocat la CEDO: Timpul Info Magazin și Alina Anghel v. Moldova. Ziarul Timpul Info Magazin a publicat o investigație jurnalistică despre cheltuirea banilor publici. Ziarista care a realizat această investigație, Alina Anghel, a fost lovită cu ranga în cap de persoane necunoscute, iar justiția moldovenească, în aceeași zi, i-a impus acestei publicații o măsură asiguratorie de 1 milion de Euro. În consecință, această publicație periodică a fost nevoită să se închidă. De ce mi-am amintit anume acum de acest caz? Deoarece la 21 septembrie 2017 președintele RM a semnat decretul prin care magistrata care a adoptat aceste decizii ilegale a fost promovată la Curtea de Apel. Menționez că nu este singura condamnare la CEDO de care se face vinovată această magistrată. De acum încolo domnia sa va verifica deciziile instanțelor de fond. Cam astea sunt valorile morale și adevărata față a justiției moldovenești.

În 2005 Republica Moldova, fiind guvernată de partidul comunist, a încercat să transforme această țară într-o imensă secție de poliție. Orice persoană publică care nu era de acord cu politica partidului comunist era supusă represaliilor. Instrumentul preferat și cel mai frecvent al puterii comuniste era fabricarea dosarelor penale. Zeci și sute de oponenți ai partidului comunist erau aruncați la închisoare sub diferite pretexte inventate. Am avut onoarea să fiu avocat la CEDO în cauzele Șarban v. Moldova, Modârcă v. Moldova, Istrati v. Moldova, Țurcan v. Moldova, Mușuc v. Moldova, Pasat v. Moldova și multe alte dosare, care vizau încălcarea de către autoritățile comuniste a dreptului la libertate și la siguranță. În toate aceste cazuri, Curtea Europeana a constatat violarea articolului 5 al Convenției. Este cazul să menționez că, în rezultatul multiplelor condamnări la CEDO, guvernarea comunistă de la acea vreme a fost forțată să renunțe la practica arestărilor abuzive, iar în anul 2007 a fost operată o reformă substanțială a normelor de procedură penală, care au impus atât procurorii, cât și judecătorii să fie mult mai prudenți în aplicarea măsurilor preventive.

Astăzi, din păcate, asistăm din nou la o deraiere la acest capitol, controlul judiciar asupra măsurilor preventive devenind o formalitate. Solicitările procurorilor de aplicare a măsurilor preventive sunt acceptate de judecătorii de instrucție în proporție de 98%, iar cererile habeasc corpus ale avocaților sunt respinse exact în aceeași proporție. Este un subiect foarte larg dezbătut în societate, dar care deocamdată nu și-a găsit rezolvarea.

La 8 ianuarie 2016 Adunarea Parlamentara a CoE a publicat un studiu referitor la Impactul Convenției Europene a Drepturilor Omului asupra statelor părți[1], selectând câteva exemple mai relevante referitor la fiecare țară în parte. În cazul Republicii Moldova au fost prezentate trei spețe:

1. Cauza-pilot Olaru și alții v. Moldova (Cererea Nr. 476/07 et al., Hotărârea din 28 Iulie 2009). Cunosc bine cauza Olaru, deoarece și în acest caz am avut onoarea să fiu avocat. În acest caz Curtea a scos în evidență problemele sistemice referitoare la executarea deciziilor judecătorești naționale. Impactul acestei cauze-pilot a fost adoptarea de către Parlamentul RM a Legii nr. 87, care a intrat in vigoare la 1 iulie 2011, privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești. În 2012, Curtea a confirmat în cauza Balan v. Moldova eficiența acestui remediu.

2. Cauza Tănase v. Moldova (Cererea Nr. 7/08, Hotărârea Marii Camere din 27 Aprilie 2010). În acest caz, Curtea Europeană a pus capăt practicii abuzive discriminatorii de a împiedica persoanele ce dețin multipla cetățenie să fie alese în parlament. Curtea a decis că această practică este contrară Articolului 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Consecințele acestei hotărâri au fost multidimensionale: Parlamentul a modificat mai multe legi de unde a exclus o parte din interdicțiile discriminatorii pe motiv de dublă cetățenie. Alte interdicții de acest gen au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Având în vedere concluziile Curții Europene în cauza Tănase v. Moldova, Curtea Constituțională a adoptat Hotărârea nr. 31 din 11 decembrie 2014 privind revizuirea Hotărârii Curții Constituționale din 26 mai 2009, prin care a declarat neconstituționale prevederile Legii nr.273-XVI din 7 decembrie 2007, care interziceau ocuparea funcțiilor publice de către cetățenii Republicii Moldova care dețin și o altă cetățenie.

3. Genderdoc-M v. Moldova (Application No. 9106/06, judgment of 12 June 2012). În această speță Curtea a constatat violarea față de reclamanți a libertății întrunirilor (Art. 11 din Convenție). Una dintre consecințele acestei hotărâri a fost adoptarea în 2012 a legislației anti-discriminare. Chiar dacă mecanismele legii anti-discriminare nu sunt tocmai perfecte, această instituție încearcă să-și facă datoria. La 25 septembrie curent Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității a emis o decizie prin care constată că, prin unele declarații făcute, președintele Dodon a instigat la discriminare pe criteriul orientării sexuale.

Consider necesar să punctez un detaliu important legat de dezvoltarea mecanismelor interne de protecție a drepturilor omului. În Republica Moldova au existat încercări repetate de institui un recurs suplimentar jurisdicțional la Curtea Constituțională. Nimeni nu pune la îndoiala principiul subsidiarității mecanismelor Convenției. Este adevărat că Curtea Constituțională din Moldova este una dintre puținele instituții din Republica Moldova care funcționează la parametri europeni. Acest fapt este confirmat și de raportul de evaluare a CCM, efectuat de UE în 2016. Dar, oricât de performantă și competentă ar fi CCM, este imposibil ca această instanță să substituie deficiențele din întregul sistem judiciar din Moldova, fără a lua în calcul riscul că CCM ar putea deveni victima propriului succes.

Scopul unui recurs individual jurisdicțional la CCM este de a repara unele erori comise de instanțele de drept comun, dar nu de a compensa lipsa de capacitate ale acestora. Am insistat asupra acestui detaliu în anul 2005 și 2008 când guvernarea comunistă a încercat să instituie un asemenea mecanism cu scopul anunțat de a diminua numărul mare de plângeri la CEDO”, dar păstrând practica încălcărilor sistematice a drepturilor omului. Grație sprijinului deputaților din PD si AMN din acea legislatură, societatea civilă a reușit să blocheze această inițiativă.

În Europa calitatea justiției diferă de la stat la stat, sau cum se mai obișnuiește să spunem astăzi – avem o Europă ce funcționează în „două viteze”. Avem guverne preocupate sincer de perfecționarea mecanismelor de control intern a mecanismelor de protecție a drepturilor omului (cum este cazul Germaniei). În același timp, avem guverne axate în principal pe „diminuarea numărul mare de plângeri la CEDO pe cale administrativă”, fără a renunța la practica încălcărilor sistematice și constante a drepturilor omului (cum este cazul justiției din fostele provincii sovietice, cu excepția statelor Baltice). Prin urmare, tratamentul acestor două situații urmează a fi diferit. Recursul individual la Curtea Constituțională este un remediu excelent pentru perfecționarea mecanismelor interne de protecție a drepturilor omului, în cazul sistemelor judiciare ce merg pe „viteza I-a”, dar va fi o frână pentru statele cu sisteme judiciare nereformate care merg pe „viteza a II-a”.

Poziția oficială Republicii Moldova pe care am prezentat-o în calitate de Ministru al Justiției la Conferința Miniștrilor de Justiție de la Interlaken, in anul 2010, când a fost dat starul reformei Curții Europene, a fost următoarea: Remediul pentru numărul mare de plângeri la CEDO nu rezidă în instituirea unor noi recursuri suplimentare, ci în reformarea profundă a justiției și asumarea sinceră de către guverne a valorilor democratice. Am accentuat acest detaliu în discuția cu Președintele CEDO la acea vreme dlui Jean Paul Costa: Numărul de plângeri la CEDO trebuie să scadă proporțional cu numărul încălcărilor drepturilor omului, dar nu pe cale administrativă, sau prin diferite șiretlicuri procedurale.

Foarte curând Europa va marca 70 de ani de la adoptarea Convenției Europene (1950-2020). Convenția este corolarul democrației europene, care cuprinde evoluția civilizației europene de la Magana Carta Libertatum și Bill of Rights la Revoluția franceză, Procesul de la Nuremberg și căderea zidului Berlinului. Dacă în anii ‘50 Convenția Europeană era percepută mai mult ca un pact colectiv împotriva comunismului și totalitarismului, după căderea comunismului a ajuns să evolueze într-o veritabilă lege a drepturilor (Bill of Rights) pentru întregul continent european, iar Curtea Europeană a ajuns a fi curtea quasi-constituțională a Europei în domeniul drepturilor omului.

Astăzi, Curtea Europeană rămâne a fi inima celui mai eficient sistem internațional de protecție a drepturilor omului existent vreodată. Apariția autorității Curții Europene a Drepturilor Omului, probabil este cel mai remarcabil fenomen în istoria dreptului, care a exercitat o influență determinantă în edificarea unor sisteme democratice de guvernare în statele postcomuniste și post-coloniale de pe continentul european. Elementul cheie al acestui sistem îl constituie hotărârile Curții Europene și obligația necondiționată a statelor părți la Convenție de a executa aceste hotărâri.

Comisia de la Veneția, în Recomandarea sa nr. 832/2015 referitoare la amendamentele la Legea curții constituționale a Federației Ruse, a atenționat asupra faptului că executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului este o obligație juridică univocă, imperativă, a cărei respect este vital pentru păstrarea și promovarea comunității principiilor și valorilor continentului european[2]. Cu toate acestea, recomandarea dată este ignorată de cei vizați, prin instituirea unor mecanisme ce permit neexecutarea hotărârilor Curții Europene. Este un exemplu prost pe care îl pot urma și alte state.

Henri Rolin, cel de-ai treilea președinte al Curții Europene, se întreba în 1965 în Howard Law Journal: „Has the European Court of Human Rights a future?” – întrebare actuală și astăzi. Răspunsul la aceasta întrebare depinde de noi toți. Depinde de reacția lumii civilizate la tentativele de „denunțare a religiei drepturilor omului”. Democrațiile nu degradează spre nazism sau spre comunism peste noapte. Pierre-Henri Teitgen spunea despre degradarea democrației următoarele: „Libertățile sunt suprimate una după alta, domeniu după domeniu. Opinia și conștiința publică sunt asfixiate. Mai apoi, când toate lucrurile sunt „în ordine”, Fuerer-ul se instalează și continuă evoluția până la cuptorul din crematoriu. Este necesar de a interveni înainte ca să fie prea târziu”. Urmând logica marelui jurist francez, guvernele statelor democratice europene au, în egală măsură, obligația politică și morală de a sprijini funcționalitatea sistemului Convenției Europene, dar și de a sancționa fără nici o ezitare încercările de subminare a autorității Curții Europene.

În încheiere, vreau să aduc un omagiu părinților fondatori ai UE, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, foștilor președinți și judecători ai Curții Europene, unor asemenea personalități vizionare ca: René Cassin, Henri Rolin, Sir Nicolas Bratza, Prof. Michael O’Boyle, datorită cărora avem astăzi o Curte Europeană care a marcat nu doar istoria continentului european, dar a revoluționat întreaga istorie a dreptului internațional, fiind probabil cel mai remarcabil fenomen în istoria dreptului în general.

[1] http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-04-EN.pdf/12d802b0-5f09-463f-8145-b084a095e895

[2] Opinion no. 832/2015 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) RUSSIAN FEDERATION FINAL OPINION* ON THE AMENDMENTS TO THE FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW ON THE CONSTITUTIONAL COURT.

 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 25 August 2019, ora: 11:14

În cadrul „vizitei private” în Moldova, Ministrul rus al Apărării Șoigu a inspectat trupele de ocupație rusești din Transnistria și a distribuit medalii militarilor ruși

În cadrul „vizitei private” în Moldova, Ministrul rus al Apărării Șoigu a inspectat trupele de ocupație rusești din Transnistria și a distribuit medalii militarilor ruși

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a vizitat teritoriile ocupate din regiunea transnistreană, după ce s-a întâlnit sâmbătă, la Chişinău, cu președintele Igor Dodon și a participat la evenimentele organizate de Partidul Socialiștilor pentru sărbătorirea a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 11:05

Despre o posibilă paralizie geopolitică

Despre o posibilă paralizie geopolitică

Fiecare zi care trece demonstrează că “înțelegerea politică temporară” dintre blocul „pro-european” ACUM și Partidul Socialiștilor din R. Moldova, pe baza căreia liderii pro-europeni “împart butoanele de putere” cu rușii mobilizați...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 10:29

Năstase se teme să rostească numele lui Dodon și Șoigu pentru a nu-i supăra pe ruși

Năstase se teme să rostească numele lui Dodon și Șoigu pentru a nu-i supăra pe ruși

Cred sincer că niciun om de pe acest Pământ, printr-o vizită la Chișinău, nu poate schimba istoria poporului nostru, anunță Ministrul de Interne Andrei Năstase.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 10:13

Rușii aruncă bani în vânt / Piața goală la concertul organizat de Igor Dodon

Rușii aruncă bani în vânt / Piața goală la concertul organizat de Igor Dodon

Piața Marii Adunări Naționale a fost aseară goală la concertul organizat de președintele țării, iar Igor Dodon s-a “părafinat” în fața ministrului rus Serghei Șoigu. Despre aceasta a scris Mihai Ghimpu pe pagina sa de Facebook.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 10:09

Patru evrei din România care au trăit momentul 23 August 1944. De la „rușii au adus democrația”, la „au venit soldați care nu văzuseră niciodată un ceas”

Patru evrei din România care au trăit momentul 23 August 1944. De la „rușii au adus democrația”, la „au venit soldați care nu văzuseră niciodată un ceas”

Cum se raportează evreii dintr-un cămin de bătrâni din București la evenimentele din 23 august 1944? În această dimineață am ascultat punctele de vedere ale mai multor rezidenți din căminul de bătrâni al comunității evreiești „Moses Rosen” cu ocazia...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 08:22

Maia Sandu: Soluția politică pentru conflictul Transnistrean se va găsi mai ușor atunci când cei implicați în scheme vor face mai puțini bani în acest teritoriu

Maia Sandu: Soluția politică pentru conflictul Transnistrean se va găsi mai ușor atunci când cei implicați în scheme vor face mai puțini bani în acest teritoriu

Premierul Maia Sandu își dorește o relație bună cu Federația Rusă, iar parteneriatele strategice cu România,  Ucraina, și Statele Unite. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru postul de radio Europa Eliberă. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 25 August 2019, ora: 08:18

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 25 AUGUST 2019. SCORPIONII SE POT ÎNTÂLNI CU CINEVA DIN TRECUT

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 25 AUGUST 2019. SCORPIONII SE POT ÎNTÂLNI CU CINEVA DIN TRECUT

Horoscopul zilei de 25 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 25 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 25 august...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 07:56

Două avioane din R. Moldova, la un pas de tragedie. Erau cât pe ce să se CIOCNEASCĂ în aer / Ar fi vorba de o aeronavă a companiei FlyOne cu 140 de pasageri la bord

Două avioane din R. Moldova, la un pas de tragedie. Erau cât pe ce să se CIOCNEASCĂ în aer / Ar fi vorba de o aeronavă a companiei FlyOne cu 140 de pasageri la bord Foto: Aeronava EK32002

Un angajat al MoldAtsa, spune că două avioane erau cât pe ce să se ciocnească, iar responsabilii au ascuns acest fapt. Eugen Sajin a scris pe pagină să de Facebook că au trecut 60 de zile de la un grav incident aeronautic în spațiul Republicii Moldova cu urmări tragice.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 07:27

RUȘINOS! Lașitate MAXIMĂ - Ministerul de Externe și cel al Apărării de la București îi dau UNDĂ VERDE lui Șoigu să zboare deasupra României pentru a SĂRBĂTORI ocuparea României de către bolșevici

RUȘINOS! Lașitate MAXIMĂ - Ministerul de Externe și cel al Apărării de la București îi dau UNDĂ VERDE lui Șoigu să zboare deasupra României pentru a SĂRBĂTORI ocuparea României de către bolșevici

Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, nu va zbura direct prin Ucraina pentru a ajunge la noi. Odată ce are interdicție prin această țară, el este nevoit să ocolească prin statele UE. Va zbura deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și României, după care va ajunge în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 07:05

În timp ce România taie finanțarea pentru presă românească - Igor Dodon lansează nou fals propagandistic finanțat și realizat de agentura rusească

În timp ce România taie finanțarea pentru presă românească - Igor Dodon lansează nou fals propagandistic finanțat și realizat de agentura rusească

În timp ce liderii blocului ACUM, în cârdășie cu artizanii națiunii civice moldovenești, aburesc societatea cu tot felul de tâmpenii despre deconectarea „butonului geopolitic”, Igor Dodon merge consecvent pe propria agenda. Astăzi a lansat la lansarea unui...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 25 August 2019, ora: 05:41

​Formaţia Napoli, cu fundaşul Vlad Chiricheş rezervă, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Fiorentina, în prima etapă a campionatului Italiei.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 25 August 2019, ora: 00:42

Căldurile ridicate specifice verii sunt o adevărată provocare pentru organismul nostru. Este foarte important să ne hidratăm corespunzător și să consumăm cât mai multe legume și mai ales fructe. Mai jos găsiți o listă cu fructele de sezon care au nenumărate beneficii asupra...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 00:10 de George Mârzencu

exclusiv URSS a jefuit Basarabia, cărând din ea zeci de mii de vagoane. Premiera unor documente din ARHIVĂ!

URSS a jefuit Basarabia, cărând din ea zeci de mii de vagoane. Premiera unor documente din ARHIVĂ! Foto: foto simbol

Propaganda sovietică a bârfit zeci de ani la rând, precum că, Administrația Românească, în retragere din Basarabia, de două ori, în 1940 și 1944, ar fi luat cu sine și multe bunuri de ale basarabenilor. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 August 2019, ora: 00:01

Monitorul Oficial al R. Moldova - Sărbătoarea națională LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ

Monitorul Oficial al R. Moldova - Sărbătoarea națională LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ

În contextul mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinău are loc Marea Adunare Națională de la 27 august 1989, o întrunire la care participă aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 23:16

Şoigu, alături de Dodon şi Greceanîi au sărbătorit 75 de ani de la atacarea României de către URSS

Şoigu, alături de Dodon şi Greceanîi au sărbătorit 75 de ani de la atacarea României de către URSS

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a ajuns la Chişinău. Alături de preşedintele Igor Dodon, speakerul Parlamentului Zinaida Greceanîi şi omologul de la Chişinău Pavel Voicu, participă la Ceremonia de Comemorare „Dincolo de tăcere...” de la Complexul Memorial...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 19:42

Nicolae Negru: Venirea lui Bolton la Chișinău este un semnal de îngrijorare față de întărirea influenței ruse în R. Moldova

Nicolae Negru: Venirea lui Bolton la Chișinău este un semnal de îngrijorare față de întărirea influenței ruse în R. Moldova

 Vizita de săptămâna viitoare a consilierului președintelui SUA pentru securitate națională, John Bolton, nu este deloc întâmplătoare, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. Aceasta are loc în contextul întăririi influenței ruse...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 12:41

Persoana care-i scrie discursurile Maiei Sandu este criticată de un analist politic

Persoana care-i scrie discursurile Maiei Sandu este criticată de un analist politic

Nu stiu cine ii scrie Premierului cuvantarile, dar chiar rog aceasta persoana sa fie mai specifica si sa duca gandurile pana la capat, opinează analistul politic Dionis Cenușă

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 10:26

Atenție! Cozi de KILOMETRI la punctele de trecere Palanca și Tudora

Atenție! Cozi de KILOMETRI la punctele de trecere Palanca și Tudora

(update) Se menține trafic intensiv și un flux continuu în punctele de trecere Palanca și Tudora. Totodată, rândul mașinilor format de dimineață în punctul de trecere Criva-Mamaliga a fost redus la circa 30 de autovehicule. În continuare se lucrează la capacitate maximă. De la ora...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 09:34

Președintele pro-rus Igor Dodon pretinde că are monopol pe instituirea zilelor de doliu și are „întrebări” la Guvern

Președintele pro-rus Igor Dodon pretinde că are monopol pe instituirea zilelor de doliu și are „întrebări” la Guvern

Președintele pro-moscovit, socialistul Igor Dodon nu a participat ieri la „Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare” instituită de către Guvern, din motivul că „astfel de zile sunt instituite de către președintele țării prin decret...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 24 August 2019, ora: 09:14

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 24 AUGUST 2019. CAPRICORNII AU NEVOIE DE ODIHNĂ

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 24 AUGUST 2019. CAPRICORNII AU NEVOIE DE ODIHNĂ

 Horoscopul zilei de 24 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 24...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 08:23

România, Polonia și țările baltice au adoptat o declarație comună prin care condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov

România, Polonia și țările baltice au adoptat o declarație comună prin care condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov

 În timp ce guvernarea de la Chișinău „deconectează butonul geopolitic” România, Polonia și țările baltice, au adoptat o declarație comună prin care condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov: „Împreună putem combate campaniile de dezinformare și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 00:47

OPINIE / Vă place ce ați ales la Curtea Constituțională?

OPINIE / Vă place ce ați ales la Curtea Constituțională?

Lucrurile sunt foarte proaste. Doar naivii nu văd asta. Și nu e om mai orb decât cel care nu vrea să vadă, și mai surd ca cel ce nu vrea să audă. Și tot cu regret, s-a creat așa o ostracizare, încât dacă îndrăznești să ai o voce critică, ești imediat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 00:24

Octavian Țîcu: Declarația de Independență a Republicii Moldova condamnă Pactul Molotov-Ribbentrop și cere lichidarea consecințelor acestuia, ceea ce înseamnă Unirea cu România

Octavian Țîcu: Declarația de Independență a Republicii Moldova condamnă Pactul Molotov-Ribbentrop și cere lichidarea consecințelor acestuia, ceea ce înseamnă Unirea cu România

Pactul Ribbentrop - Molotov este denunțat în Declarația de Independență a Republicii Moldova, iar aceasta stipulează necesitatea de reîntregire, susține istoricul și deputatul Octavian Țîcu, într-un interviu pentru Radio Chișinău:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 August 2019, ora: 00:10

FOTO / Dodon și Vlah nu dau DOI BANI pe Maia Sandu și au SFIDAT DESCHIS ziua de DOLIU decretată pe 23 august și NU au arborat drapelul în BERNĂ

FOTO / Dodon și Vlah nu dau DOI BANI pe Maia Sandu și au SFIDAT DESCHIS ziua de DOLIU decretată pe 23 august și NU au arborat drapelul în BERNĂ Foto: Dodon o ignoră deschis pe Maia Sandu

„Șefii” din UTAG au ignorat faptul că Guvernul Maiei Sandu a declarat ziua de 23 august zi de doliu național, Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Bașcanul Vlah, care este și membru al Guvernului, nu s-a conformat deciziei de a arbora...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 23 August 2019, ora: 23:22

John Bolton, consilierul lui TRUMP pentru securitate națională vine în R. Moldova pe 29 august / Maia Sandu și alți membri ai Guvernului merg în SUA săptămâna viitoare

John Bolton, consilierul lui TRUMP pentru securitate națională vine în R. Moldova pe 29 august / Maia Sandu și alți membri ai Guvernului merg în SUA săptămâna viitoare

Guvernării i se închidea ușa în față în marile capitale ale lumii: Washington, Bruxelles, Berlin și alte capitale importante, iar țara se afla într-o autoizolare oligarhică.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)