Astăzi 19 Iulie 2019, Vineri - Ultima actualizare la ora 20:39
Abonamente

Atitudini 15 Martie 2013, ora 07:25    Din editia print

Marime Font

„Amicus Curiae” vs „Amicus Plato, sed magis amica veritas”

Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (alias Comisia de la Veneţia) a emis un „Amicus Curiae”, la solicitarea preşedintelui Curţii Constituţionale din R. Moldova, în privinţa compatibilităţii Legii nr. 192 din 12 iulie 2012, adoptate de către Parlamentul RM, cu standardele europene. 

George Damian remarcă faptul că: dacă poliţia de la Chişinău va începe să-i amendeze pe comuniştii care îşi vor afişa simbolurile, comuniştii vor câştiga toate procesele la CEDO şi vor primi despăgubiri.

Totodată, explicaţia jurnalistului de la Bucureşti, referitoare la inacceptarea de către instituţiile europene a unei legi cu privire la interzicerea simbolisticii comuniste, este că nu au existat procese ale comunismului aidoma celor de la Nurnberg.


Istoricul Igor Caşu, într-un editorial din „Adevărul”, vorbeşte despre caracterul previzibil al deciziei adoptate la sesiunea plenară a Comisiei de la Veneţia, menţionând şi soluţia pe care o putem aplica în raport cu rigiditatea şi ambiguitatea cu care oficialii europeni ne tratează această rană, încă sângerândă: Problema e că ideologia comunistă nu e considerată încă, la nivel juridic european, la fel de tranşant, drept una criminală. În cazul nostru însă, este important de demonstrat cu argumente juridice că PCRM reprezintă un pericol pentru democraţie, libera exprimare şi demnitatea umană.

Profesorul Anatol Petrencu remarca, într-un articol postat pe blogul Domniei Sale, că simbolul „Secera şi ciocanul”, aplicat pe uniformele NKVD-ştilor, a devenit simbolul morţii a sute de mii de oameni nevinovaţi, împuşcaţi sau trimişi în sistemul diabolic al GULAG-ului. Cu acest simbol, aplicat pe şepci, drapele, tancuri, avioane etc., sovieticii au cucerit popoare libere şi le-au încadrat cu forţa în cadrul sistemului sovietic.

De asemenea, istoricul de la Chişinău menţionează că legea pusă în discuţie nu era destinată interzicerii absolute a utilizării simbolurilor comuniste, întrucât ca persoane particulare, în propriile lor apartamente, comuniştii moldoveni pot păstra acest simbol. În schimb, atunci când este vorba de întrebuinţarea secerii şi ciocanului ca simbol în lupta politică, gestul trebuie înţeles ca o sfidare a bunului-simţ, ca o nesupunere faţă de legea aprobată de Parlamentul RM privind interzicerea acestui simbol.

Ca să pătrundem în esenţa lucrurilor, trebuie să specificăm că Legea nr. 192 din 12.07.2012 este alcătuită doar din patru articole, constituind, de fapt, câteva completări ale unor articole din Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 cu privire la partidele politice, din Codul Contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008 şi din Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libera exprimare.

Aceste completări impun o normă de drept prin intermediul unor mecanisme juridice preexistente. Adică prin prezenta lege nu s-a elaborat un nou Cod Contravenţional şi nu s-au modificat alte legi. S-a înfăptuit o completare, în conformitate cu principiul inovării legislaţiei şi al racordării jurisprudenţei naţionale la acquis-ul comunitar.

Revenind la Amicus Curiae emis de către Comisia de la Veneţia la data de 11.03.2013, în chiar observaţiile preliminare se menţionează că doar „Curtea Constituţională din Moldova are de spus cuvântul final în ceea ce priveşte interpretarea Constituţiei R. Moldova şi compatibilitatea legii în cauză cu legislaţia naţională” (pag. 3).

Un alt aspect esenţial al chestiunii dezbătute la cea de-a 94-a sesiune plenară a Comisiei Europene este precedentul juridic. Astfel, în recomandare se precizează că, în anul 2005, membrii Parlamentului European din patru ţări postcomuniste (Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Slovacia) au solicitat să fie adoptată o rezoluţie împotriva simbolurilor comuniste, deopotrivă cu cea împotriva simbolurilor naziste. Comisia Europeană a respins această iniţiativă ca fiind inadecvată în contextul intenţiei de combatere a crimelor rasiste. În decembrie 2010, miniştrii de Externe ai Bulgariei, Cehiei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei şi României au apelat la aceeaşi Comisie cu solicitarea ca să fie interzisă negarea şi aprobarea crimelor comuniste. Rezultatul a fost acelaşi. Finalmente, Rezoluţia 213, din 2009, a Parlamentului European, cu privire la consecinţele regimurilor totalitare în Europa nu s-a referit expres la interdicţia utilizării simbolurilor acestor regimuri (pag. 7).
În continuare, au fost aduse exemple ale Codurilor Penale ale următoarelor state (existente şi inexistente): Cehoslovacia (1992), Ungaria (2000), Lituania (2010) şi Polonia (2011). În acest context, trebuie să accentuăm că exemplele invocate, pe cât de utile unei enumerări cu privire la sancţiunile împotriva propagandei regimurilor totalitare, sunt pe atât de irelevante în contextul elucidării constituţionalităţii Legii nr. 192, întrucât prin adoptarea acesteia nu s-a produs nicio schimbare în Codul Penal al R. Moldova. Adică completările efectuate la cele trei legi organice enumerate ceva mai sus nu au nici în clin, nici în mânecă cu privarea dreptului la libertate, abaterile nefiind identificate ca infracţiuni, ci doar drept contravenţii.

Abia analiza propriu-zisă a Legii nr. 192 (începând cu pag. 14 din Amicus Curiae) prezintă interes. Aşadar, la punctul 73) Comisia consideră că expresia „simbolurile regimului comunist totalitar” NU este ambiguă şi este compatibilă cu principiul specificităţii, întrucât secera şi ciocanul reprezintă un simbol recunoscut al comunismului.

În continuare, Comisia constată că sintagma „ideologii totalitare” este impropriu utilizată la plural, din moment ce prin legea sus-menţionată se interzice doar simbolistica regimului totalitar comunist, nu şi a altor regimuri totalitare. De asemenea, se propune o mai detaliată definiţie a ceea ce înseamnă „ideologii totalitare” (pag. 16). Ca şi concluzie la acest subcapitol, Comisia declară că „interzicerea propagandei ideologiilor totalitare nu este conformă cu standardele europene”.

Cu toate că nu a fost informată adiţional cu privire la motivaţiile adoptării legii în cauză, Comisia de la Veneţia presupune că prin interzicerea simbolurilor comuniste, legiuitorul din R. Moldova a urmărit drept scop „protejarea demnităţii victimelor, susţinerea populaţiei la depăşirea traumelor trecutului, precum şi contribuirea la reconcilierea în cadrul societăţii” (pag. 17).

Din punctul de vedere al impactului perioadei comuniste, apariţia (şi imperiozitatea) unei asemenea legi se argumentează prin faptul că R. Moldova, spre deosebire de state precum Ungaria sau Polonia, nu doar a făcut parte din sfera de influenţă sovietică, ci a constituit parte integrantă a structurii federative unionale (pag. 17). Astfel, Comisia consideră că legea serveşte drept o pavăză legislativă împotriva dezordinii şi în vederea garantării siguranţei publice, precum şi a drepturilor şi libertăţilor omului.

În continuare, Comisia s-a referit la limitările impuse de noua lege. Aşadar, în mod evident, membrii Comisiei au perceput restricţiile cu privire la utilizarea simbolului secerii şi al ciocanului ca fiind capabile să afecteze Partidul Comuniştilor, întrucât încălcarea repetată a articolelor 4 şi 22 din Legea cu privire la partidele politice va duce la încetarea existenţei acestui partid (pag. 18). Însă, ceea ce respectabilii jurişti nu pricep este că această restricţie nu se deosebeşte de altele, întrucât sancţiunea este inerentă formulării unei norme de drept. Altfel spus, respectiva lege nu impune pe nimeni, inclusiv PCRM, să încalce în mod repetat Legea cu privire la partidele politice sau Codul Contravenţional.

La pagina următoare din Amicus Curiae se precizează că interzicerea sau dizolvarea partidelor politice trebuie să fie ultima măsură luată, cu precauţie, în cazul sancţionării unei formaţiuni. Toate bune şi frumoase, doar că, repet, Legea nr. 192 din 12.07.2012 nu prevede impunerea vreunui partid politic de a o încălca. Această lege, la fel ca oricare alta, prevede sancţionarea celor care comit abateri. Or, din divagaţiile Comisiei reiese că legea este bună în privinţa interzicerii utilizării simbolurilor comuniste, dar nu este bună în privinţa sancţionării celor ce nu se conformează legii.

La pagina 20, Comisia reiterează că mai multe partide comuniste activează legal atât în Europa, cât şi în afara continentului. Iar în ceea ce priveşte PCRM-ul, Comisia a observat că din 1994, de la înregistrarea partidului, simbolul acestuia (secera şi ciocanul, plus imaginea unei cărţi deschise) a fost utilizat în mod legal şi că Partidul Comuniştilor a participat la 6 alegeri parlamentare, 5 alegeri locale şi la un scrutin prezidenţial cu acest simbol. Conform acestei logici, reiese că svastica, fiind utilizată legal în perioada interbelică, nu trebuia interzisă, întrucât partidul nazist participase cu acest simbol în cadrul unor alegeri desfăşurate democratic (din 1932, bunăoară).

Finalmente, Comisia declară că simbolul secerii şi al ciocanului nu este neapărat, în R. Moldova, o reprezentare a regimului totalitar comunist şi că necesitatea blamării şi interzicerii simbolisticii respective nu poate fi demonstrată. În concluzie, din perspectiva Comisiei, modificările aduse Legii cu privire la partidele politice şi Codului Contravenţional SUNT CONTRARE standardelor internaţionale (se invocă art. 10 şi 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului). Cât priveşte modificarea efectuată la Legea cu privire la libertatea de exprimare, Comisia consideră că aceasta este, în principiu, conformă cu standardele internaţionale.

În asemenea condiţii, nu pot decât să constat că opinia expusă de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în privinţa Legii nr. 192 este unilaterală, tendenţioasă şi slavă Domnului că are doar statut de recomandare. Bineînţeles, s-ar cuveni unele rectificări şi precizări (spre exemplu, definiţia sintagmei „ideologii totalitare”), dar dacă acestea ar fi formulate, atunci legea nu ar mai avea un caracter de completare a unor acte legislative adoptate anterior.

Cu alte cuvinte, trebuie să fim recunoscători acestui Amicus Curiae, dar să spunem cu voce tare: Amicus Plato, sed magis amica veritas. Iar adevărul este că utilizarea în public a unui simbol precum secera şi ciocanul nu poate fi catalogată ca un drept la liberă exprimare, întrucât victimele GULAG-urilor nu au avut niciun drept! O asemenea profanare a memoriei traumatizate nu poate fi tolerată la nesfârşit. Legea nu a interzis denumirea de „comunist” şi nu a impus alte convingeri electoratului PCRM. Ea este o infimă compensaţie morală a rudelor şi succesorilor victimelor regimului comunist, precum şi un prilej de salubrizare a spaţiului public. Dar se pare că gazul rusesc e mai scump decât vieţile omeneşti…

Un articol de: Ion Mischevca
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 12:47

BREAKING NEWS / Fratele lui Dodon este partener cu Igor Chaika, fiul Procurorului General al Rusiei, într-un proiect imobiliar

BREAKING NEWS / Fratele lui Dodon este partener cu Igor Chaika, fiul Procurorului General al Rusiei, într-un proiect imobiliar Foto: Dodon și Chaika

Alexandru Dodon, fratele președintelui Igor Dodon, a devenit proprietarul a 15% din acțiunile companiei Archpley Development. El va supraveghea divizia de construcție a grupului de dezvoltare ce aparține Igor Chaika.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 12:10

Dorin Chirtoacă: Domnule Socor, nu vreți să va uitați în oglindă, poate Dvs. aduceți a fantomă care bântuie Moldova de vreo ultimii 20 de ani?

Ati uitat cum l-ati ridicat in slavi pe Voronin, de ne apuca greata, si va inchinati lui ca la sfintele moaste, in timp ce noi luptam cu el si cu regimul lui?

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 11:53

Conceptul se “narațiune/narațiuni” vine de multe ori în contextul eforturilor de dezinformare pro-Kremlin.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 11:39

Parlamentul a votat astăzi în două lecturi proiectul de modificare a Legii cu privire la asigurări, care permite brokerilor de asigurare și agenților de asigurări să revină în circuitul distribuirii produselor obligatorii RCA și Cartea Verde, după ce au fost excluși din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 11:28

Un băiețel de 11 ani a fost mușcat zilele trecute de un maidanez, în Stăuceni. Copilul a fost internat în spital, cu halucinații și febră, însă nu a supraviețuit.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 11:22

Poliamoria este practica, starea sau capacitatea de a avea, în același timp, mai multe relații de iubire sexuale în care toți partenerii sunt în cunoștință de cauză și își exprimă acceptul. Iar fiica de 18 ani a actorilor Will Smith și Jada Pinket-Smith nu este...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 10:59

I s-a umflat fata in ultimul hal si arata ca un monstru! Barbatul de 56 de ani al carui cap este la un pas sa explodeze la propriu / FOTO

I s-a umflat fata in ultimul hal si arata ca un monstru! Barbatul de 56 de ani al carui cap este la un pas sa explodeze la propriu / FOTO

Totul la inceput parea sa fie o banala sinuzita, insa acum s-a transformat intr-un calvar de nedescris.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 10:43

FLASH / Un nou partid politic își anunță lansarea

FLASH / Un nou partid politic își anunță lansarea

 Partidul Politic "APEL" invită reprezentanții mass-media la conferința de presă cu tema: „Lansarea Partidului Politic APEL”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 10:39

Descinderi la „Poşta Moldovei” şi Serviciul Vamal

Descinderi la „Poşta Moldovei” şi Serviciul Vamal

Descinderi ale grupului de urmărire penală în cadrul unei cauze penale, iniţiate pe faptul schemelor de contrabandă cu diferite produse şi mărfuri. Operațiunea se desfășoară la „Poşta Moldovei” şi Serviciul Vamal

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 10:35

Fracțiunile PDM și ACUM Platforma DA au noi lideri

Fracțiunile PDM și ACUM Platforma DA au noi lideri

Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova (PDM) și fracțiunea „ACUM Platformei Demnitate și Adevăr” în Parlament și-au ales conducători noi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 09:45

APEL DISPERAT /// MOLDOVA MAI AȘTEAPTĂ! Autostrada A8 MAI AȘTEAPTĂ! Anul 2019 e ratat! Că și anul 2018!

APEL DISPERAT /// MOLDOVA MAI AȘTEAPTĂ!  Autostrada A8 MAI AȘTEAPTĂ!  Anul 2019 e ratat! Că și anul 2018!

Conform unui document OFICIAL al MT (prezentat la CM POIM în iulie 2019) din lista proiectelor majore ce vor fi transmise la CE în 2019 fac parte: 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 09:32

După ce a elogiat monstruoasa coaliție Roșca-Voronin, Vladimir Socor îl laudă pe Dodon și-l îndeamnă să meargă la Bruxelles, Berlin și Washington

După ce a elogiat monstruoasa coaliție Roșca-Voronin, Vladimir Socor îl laudă pe Dodon și-l îndeamnă să meargă la Bruxelles, Berlin și Washington

„Analistul internațional” îi consideră pe Usatîi și Chirtoacă politicieni ratați dar îl laudă pe Igor Dodon. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 07:27

Ungaria este obligată să cumpere gaz doar de la Rusia și depinde de SUA şi de aliaţii lor europeni sa facă posibil ca Ungaria să importe gaz provenit dintr-o zonă gazieră offshore a României, a spus ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relatează MTI, citată de Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 07:23

Maia Sandu anunță că vor CREȘTE impozitele pentru cei cu „venituri mari” / Cât plătește un angajator pentru un salariu de 10 000 de lei

Maia Sandu anunță că vor CREȘTE impozitele pentru cei cu „venituri mari” / Cât plătește un angajator pentru un salariu de 10 000 de lei

Maia Sandu: „Noi protejăm oamenii cu venituri mici. Chiar dacă vor fi majorări acestea vor viza oamenii cu venituri foarte mari. Cei care au venituri mari să plătească impozite mai mari. Cei care au venituri mici să plătească impozite mai mici”. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 06:25

Laura Codruța Kovesi, angajată în lupta anticorupție, dar sancționată de puterea din țara sa, va conduce Parchetul European. Justiția a avut câștig de cauză, iar statul de drept creat de democrațiile occidentale a prevalat – aceasta este semnificația viitoarei...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 19 Iulie 2019, ora: 06:06 de Constantin Tănase

Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a declanșat un val de critici și proteste în mediul puținilor și adevăraților intelectuali ruși care mai au curajul să spună adevărul despre patria lor.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 01:15

Consumul de sucuri îndulcite poate crește semnificativ riscul de cancer, potrivit unui studiu amplu care a găsit o legătură între consumul obișnuit al tuturor tipurilor de băuturi cu zahăr adăugat și prababilitatea apariției bolii. O echipă de cercetători din Franţa...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 01:09

Un studiu recent a constatat că femeile au mai multe vise erotice. Dar care este semnificația adevărată a acestor vise? Cercetătorii consideră că feminismul a reușit să convingă femeile să nu mai fie reticente în a vorbi sincer despre visele lor erotice. Mult timp s-a crezut...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)