Astăzi 30 Mai 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la 29 Mai 2020
Abonamente

Atitudini 15 Martie 2013, ora 07:25    Din editia print

Marime Font

„Amicus Curiae” vs „Amicus Plato, sed magis amica veritas”

Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (alias Comisia de la Veneţia) a emis un „Amicus Curiae”, la solicitarea preşedintelui Curţii Constituţionale din R. Moldova, în privinţa compatibilităţii Legii nr. 192 din 12 iulie 2012, adoptate de către Parlamentul RM, cu standardele europene. 

George Damian remarcă faptul că: dacă poliţia de la Chişinău va începe să-i amendeze pe comuniştii care îşi vor afişa simbolurile, comuniştii vor câştiga toate procesele la CEDO şi vor primi despăgubiri.

Totodată, explicaţia jurnalistului de la Bucureşti, referitoare la inacceptarea de către instituţiile europene a unei legi cu privire la interzicerea simbolisticii comuniste, este că nu au existat procese ale comunismului aidoma celor de la Nurnberg.

Loading...


Istoricul Igor Caşu, într-un editorial din „Adevărul”, vorbeşte despre caracterul previzibil al deciziei adoptate la sesiunea plenară a Comisiei de la Veneţia, menţionând şi soluţia pe care o putem aplica în raport cu rigiditatea şi ambiguitatea cu care oficialii europeni ne tratează această rană, încă sângerândă: Problema e că ideologia comunistă nu e considerată încă, la nivel juridic european, la fel de tranşant, drept una criminală. În cazul nostru însă, este important de demonstrat cu argumente juridice că PCRM reprezintă un pericol pentru democraţie, libera exprimare şi demnitatea umană.

Profesorul Anatol Petrencu remarca, într-un articol postat pe blogul Domniei Sale, că simbolul „Secera şi ciocanul”, aplicat pe uniformele NKVD-ştilor, a devenit simbolul morţii a sute de mii de oameni nevinovaţi, împuşcaţi sau trimişi în sistemul diabolic al GULAG-ului. Cu acest simbol, aplicat pe şepci, drapele, tancuri, avioane etc., sovieticii au cucerit popoare libere şi le-au încadrat cu forţa în cadrul sistemului sovietic.

De asemenea, istoricul de la Chişinău menţionează că legea pusă în discuţie nu era destinată interzicerii absolute a utilizării simbolurilor comuniste, întrucât ca persoane particulare, în propriile lor apartamente, comuniştii moldoveni pot păstra acest simbol. În schimb, atunci când este vorba de întrebuinţarea secerii şi ciocanului ca simbol în lupta politică, gestul trebuie înţeles ca o sfidare a bunului-simţ, ca o nesupunere faţă de legea aprobată de Parlamentul RM privind interzicerea acestui simbol.

Ca să pătrundem în esenţa lucrurilor, trebuie să specificăm că Legea nr. 192 din 12.07.2012 este alcătuită doar din patru articole, constituind, de fapt, câteva completări ale unor articole din Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 cu privire la partidele politice, din Codul Contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008 şi din Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libera exprimare.

Aceste completări impun o normă de drept prin intermediul unor mecanisme juridice preexistente. Adică prin prezenta lege nu s-a elaborat un nou Cod Contravenţional şi nu s-au modificat alte legi. S-a înfăptuit o completare, în conformitate cu principiul inovării legislaţiei şi al racordării jurisprudenţei naţionale la acquis-ul comunitar.

Revenind la Amicus Curiae emis de către Comisia de la Veneţia la data de 11.03.2013, în chiar observaţiile preliminare se menţionează că doar „Curtea Constituţională din Moldova are de spus cuvântul final în ceea ce priveşte interpretarea Constituţiei R. Moldova şi compatibilitatea legii în cauză cu legislaţia naţională” (pag. 3).

Un alt aspect esenţial al chestiunii dezbătute la cea de-a 94-a sesiune plenară a Comisiei Europene este precedentul juridic. Astfel, în recomandare se precizează că, în anul 2005, membrii Parlamentului European din patru ţări postcomuniste (Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Slovacia) au solicitat să fie adoptată o rezoluţie împotriva simbolurilor comuniste, deopotrivă cu cea împotriva simbolurilor naziste. Comisia Europeană a respins această iniţiativă ca fiind inadecvată în contextul intenţiei de combatere a crimelor rasiste. În decembrie 2010, miniştrii de Externe ai Bulgariei, Cehiei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei şi României au apelat la aceeaşi Comisie cu solicitarea ca să fie interzisă negarea şi aprobarea crimelor comuniste. Rezultatul a fost acelaşi. Finalmente, Rezoluţia 213, din 2009, a Parlamentului European, cu privire la consecinţele regimurilor totalitare în Europa nu s-a referit expres la interdicţia utilizării simbolurilor acestor regimuri (pag. 7).
În continuare, au fost aduse exemple ale Codurilor Penale ale următoarelor state (existente şi inexistente): Cehoslovacia (1992), Ungaria (2000), Lituania (2010) şi Polonia (2011). În acest context, trebuie să accentuăm că exemplele invocate, pe cât de utile unei enumerări cu privire la sancţiunile împotriva propagandei regimurilor totalitare, sunt pe atât de irelevante în contextul elucidării constituţionalităţii Legii nr. 192, întrucât prin adoptarea acesteia nu s-a produs nicio schimbare în Codul Penal al R. Moldova. Adică completările efectuate la cele trei legi organice enumerate ceva mai sus nu au nici în clin, nici în mânecă cu privarea dreptului la libertate, abaterile nefiind identificate ca infracţiuni, ci doar drept contravenţii.

Abia analiza propriu-zisă a Legii nr. 192 (începând cu pag. 14 din Amicus Curiae) prezintă interes. Aşadar, la punctul 73) Comisia consideră că expresia „simbolurile regimului comunist totalitar” NU este ambiguă şi este compatibilă cu principiul specificităţii, întrucât secera şi ciocanul reprezintă un simbol recunoscut al comunismului.

În continuare, Comisia constată că sintagma „ideologii totalitare” este impropriu utilizată la plural, din moment ce prin legea sus-menţionată se interzice doar simbolistica regimului totalitar comunist, nu şi a altor regimuri totalitare. De asemenea, se propune o mai detaliată definiţie a ceea ce înseamnă „ideologii totalitare” (pag. 16). Ca şi concluzie la acest subcapitol, Comisia declară că „interzicerea propagandei ideologiilor totalitare nu este conformă cu standardele europene”.

Cu toate că nu a fost informată adiţional cu privire la motivaţiile adoptării legii în cauză, Comisia de la Veneţia presupune că prin interzicerea simbolurilor comuniste, legiuitorul din R. Moldova a urmărit drept scop „protejarea demnităţii victimelor, susţinerea populaţiei la depăşirea traumelor trecutului, precum şi contribuirea la reconcilierea în cadrul societăţii” (pag. 17).

Din punctul de vedere al impactului perioadei comuniste, apariţia (şi imperiozitatea) unei asemenea legi se argumentează prin faptul că R. Moldova, spre deosebire de state precum Ungaria sau Polonia, nu doar a făcut parte din sfera de influenţă sovietică, ci a constituit parte integrantă a structurii federative unionale (pag. 17). Astfel, Comisia consideră că legea serveşte drept o pavăză legislativă împotriva dezordinii şi în vederea garantării siguranţei publice, precum şi a drepturilor şi libertăţilor omului.

În continuare, Comisia s-a referit la limitările impuse de noua lege. Aşadar, în mod evident, membrii Comisiei au perceput restricţiile cu privire la utilizarea simbolului secerii şi al ciocanului ca fiind capabile să afecteze Partidul Comuniştilor, întrucât încălcarea repetată a articolelor 4 şi 22 din Legea cu privire la partidele politice va duce la încetarea existenţei acestui partid (pag. 18). Însă, ceea ce respectabilii jurişti nu pricep este că această restricţie nu se deosebeşte de altele, întrucât sancţiunea este inerentă formulării unei norme de drept. Altfel spus, respectiva lege nu impune pe nimeni, inclusiv PCRM, să încalce în mod repetat Legea cu privire la partidele politice sau Codul Contravenţional.

La pagina următoare din Amicus Curiae se precizează că interzicerea sau dizolvarea partidelor politice trebuie să fie ultima măsură luată, cu precauţie, în cazul sancţionării unei formaţiuni. Toate bune şi frumoase, doar că, repet, Legea nr. 192 din 12.07.2012 nu prevede impunerea vreunui partid politic de a o încălca. Această lege, la fel ca oricare alta, prevede sancţionarea celor care comit abateri. Or, din divagaţiile Comisiei reiese că legea este bună în privinţa interzicerii utilizării simbolurilor comuniste, dar nu este bună în privinţa sancţionării celor ce nu se conformează legii.

La pagina 20, Comisia reiterează că mai multe partide comuniste activează legal atât în Europa, cât şi în afara continentului. Iar în ceea ce priveşte PCRM-ul, Comisia a observat că din 1994, de la înregistrarea partidului, simbolul acestuia (secera şi ciocanul, plus imaginea unei cărţi deschise) a fost utilizat în mod legal şi că Partidul Comuniştilor a participat la 6 alegeri parlamentare, 5 alegeri locale şi la un scrutin prezidenţial cu acest simbol. Conform acestei logici, reiese că svastica, fiind utilizată legal în perioada interbelică, nu trebuia interzisă, întrucât partidul nazist participase cu acest simbol în cadrul unor alegeri desfăşurate democratic (din 1932, bunăoară).

Finalmente, Comisia declară că simbolul secerii şi al ciocanului nu este neapărat, în R. Moldova, o reprezentare a regimului totalitar comunist şi că necesitatea blamării şi interzicerii simbolisticii respective nu poate fi demonstrată. În concluzie, din perspectiva Comisiei, modificările aduse Legii cu privire la partidele politice şi Codului Contravenţional SUNT CONTRARE standardelor internaţionale (se invocă art. 10 şi 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului). Cât priveşte modificarea efectuată la Legea cu privire la libertatea de exprimare, Comisia consideră că aceasta este, în principiu, conformă cu standardele internaţionale.

În asemenea condiţii, nu pot decât să constat că opinia expusă de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în privinţa Legii nr. 192 este unilaterală, tendenţioasă şi slavă Domnului că are doar statut de recomandare. Bineînţeles, s-ar cuveni unele rectificări şi precizări (spre exemplu, definiţia sintagmei „ideologii totalitare”), dar dacă acestea ar fi formulate, atunci legea nu ar mai avea un caracter de completare a unor acte legislative adoptate anterior.

Cu alte cuvinte, trebuie să fim recunoscători acestui Amicus Curiae, dar să spunem cu voce tare: Amicus Plato, sed magis amica veritas. Iar adevărul este că utilizarea în public a unui simbol precum secera şi ciocanul nu poate fi catalogată ca un drept la liberă exprimare, întrucât victimele GULAG-urilor nu au avut niciun drept! O asemenea profanare a memoriei traumatizate nu poate fi tolerată la nesfârşit. Legea nu a interzis denumirea de „comunist” şi nu a impus alte convingeri electoratului PCRM. Ea este o infimă compensaţie morală a rudelor şi succesorilor victimelor regimului comunist, precum şi un prilej de salubrizare a spaţiului public. Dar se pare că gazul rusesc e mai scump decât vieţile omeneşti…

Un articol de: Ion Mischevca
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Ultima oră 29 Mai 2020, ora: 18:03

ULTIMA ORĂ / +171 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în R. Moldova

ULTIMA ORĂ / +171 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în R. Moldova

 În total, astăzi au fost efectuate 1203 teste, dintre care primar – 1028 şi repetat – 175. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 7896 de cazuri. Din numărul total de cazuri din această zi, 25 sunt lucrători medicali: medici – 3,...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 29 Mai 2020, ora: 16:47

Se deschid BISERICILE! Premierului Ion Chicu a făcut anunțul

Se deschid BISERICILE! Premierului Ion Chicu a făcut anunțul

Întrunirile cu caracter religios și slujbele în lăcașurile de cult vor putea fi reluate din data de 5 iunie 2020. Decizia a fost luată astăzi de Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 29 Mai 2020, ora: 16:41

Ultima oră / Paștele Blajinilor nu va fi amânat

Ultima oră / Paștele Blajinilor nu va fi amânat

Paștele Blajinilor din acest an nu va fi amînat. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul, Ion Chicu, care îndeamnă populația să fie precaută și să evite aflarea în grupuri mari la cimitire. 

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 29 Mai 2020, ora: 16:34

Ce se întâmplă dacă bei numai suc de lămâie, timp de o lună. Efectul care i-a șocat pe medici

Ce se întâmplă dacă bei numai suc de lămâie, timp de o lună. Efectul care i-a șocat pe medici

O nouă dietă ia cu asalt lumea celebrităţilor! Respectată cu strcteţe, aceasta promite rezultate spectaculoase, într-un timp record!

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 29 Mai 2020, ora: 16:29

Beneficiile necunoscute ale Mâinii Maicii Domnului. Tratează o mulţime de afecţiuni

Beneficiile necunoscute ale Mâinii Maicii Domnului. Tratează o mulţime de afecţiuni

Caprifoiul (Lonicera japonica), cunoscut şi sub denumirea populară de Mâna Maicii Domnului, este o plantă căţărătoare de origine asiatică, ce înfloreşte de primăvară până vara. Mirosul deosebit al florilor sale albe şi galbene o face să fie în topul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 15:42

Loteria Națională lansează jocul ”Bani la greu” cu câștiguri de peste un milion de lei

Loteria Națională lansează jocul ”Bani la greu” cu câștiguri de peste un milion de lei

Loteria Națională sporește șansele moldovenilor de a completa lista milionarilor. Toată luna iunie, de luni și până vineri, câte doi participanți vor avea șansa unică de a juca pentru jackpotul de peste 1 000 000 de lei, la noul proiect TV ”Bani la greu”. Jocul...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Mai 2020, ora: 13:00

Migdalele de la Călărași – o cultură nouă și pentru cei care care le cultivă

Migdalele de la Călărași – o cultură nouă și pentru cei care care le cultivă

În ultimii ani, moldovenii preferă să consume cât mai multe produse ecologice pentru a duce un mod de viață mai sănătos, atrăgând atenție deosebită calității produselor.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 29 Mai 2020, ora: 12:56

Un român a devenit cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul lui Bob Weighton

Un român a devenit cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul lui Bob Weighton

Cel mai în vârstă bărbat din lume, Bob Weighton, a murit la 112 ani. Românul Dumitru Comănescu devine, astfel, cel mai în vârstă bărbat al Planetei, recunoscut de Cartea Recordurilor.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 29 Mai 2020, ora: 12:44

Premierul britanic a constatat că are probleme cu vederea, după infectarea cu noul coronavirus

Premierul britanic a constatat că are probleme cu vederea, după infectarea cu noul coronavirus

 Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a făcut o constatare deranjantă, după ce a scăpat, cu emoții, de traumatizanta experiență a infectării cu noul coronavirus. Luni, la conferința de presă cotidiană de la Downing Street, el le-a declarat jurnaliștilor prezenți că vederea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 12:19

APEL CĂTRE FORURILE DECIZIONALE ALE STATULUI

APEL CĂTRE FORURILE DECIZIONALE ALE STATULUI

Noi, cercetători ai Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu”,

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 11:09

România ar putea ANULA „carantina” de 14 zile pentru cei care intră în țară / Când am putea „circula liber”

România ar putea ANULA „carantina” de 14 zile pentru cei care intră în țară / Când am putea „circula liber”

Românii care pleacă în vacanţă în Grecia sau în Bulgaria trebuie să stea în izolare 14 zile, la revenirea în ţară. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 10:13

Filip spune că politicienii trebuie să acorde suport procuraturii pentru a investiga cazul sacoșei negre transmise de Plahotniuc lui Dodon

Filip spune că politicienii trebuie să acorde suport procuraturii pentru a investiga cazul sacoșei negre transmise de Plahotniuc lui Dodon

Președintele Partidului Democrat Pavel Filip susține că procuratura trebuie să investigheze cazul transmiterii sacoșei cu bani de către Vlad Plahotniuc lui Igor Dodon, din video-ul publicat săptămâna trecută de deputatul Iurie Reniță. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 09:50

Moartea băiețelului din Hâncești - o consecință a „restricțiilor” fără logică adoptate de regimul Dodon&Chicu

Moartea băiețelului din Hâncești - o consecință a „restricțiilor” fără logică adoptate de regimul Dodon&Chicu

Pe 15 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca toate grădinițile din țară să rămână închise până pe 30 iunie.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Mai 2020, ora: 09:42

Alexandru Cozer despre opoziție: Extrem de slabă, incapabilă și fricoasă / Ce scria în urmă cu doar 2 săptămâni

Alexandru Cozer despre opoziție: Extrem de slabă, incapabilă și fricoasă / Ce scria în urmă cu doar 2 săptămâni

Jurnalistul Alexandru Cozer scrie într-un editorial pe Cotidianul.md că opoziția se „teme să sancționeze un guvern neprofesionist”

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 29 Mai 2020, ora: 09:36

Descoperirea istorică făcută de arheologi. Comoara găsită chiar sub o vie i-a uluit / FOTO

Descoperirea istorică făcută de arheologi. Comoara găsită chiar sub o vie i-a uluit / FOTO

Arheologii italieni au făcut o descoperire magistrală sub o vie dintr-o localitate aflată la nord de Verona. Anunțul vine într-un moment în care spațiile culturale ale țării revin încet la viață după cea mai grea perioadă a existenței sale.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 29 Mai 2020, ora: 09:34

FOTO / Autostrăzile spre Moldova. Toate informațiile la zi care le-au fost prezentate primarilor din regiune

FOTO / Autostrăzile spre Moldova. Toate informațiile la zi care le-au fost prezentate primarilor din regiune

Trei mari proiecte rutiere sunt în curs de proiectare sau planificate a fi scoase la licitație pentru a lega Moldova de Transilvania și Muntenia: Autostrada „Unirii” A8, Autostrada Moldovei A7 și autostrada A13 de la Brașov la Bacău. Primarii orașelor din regiune s-au...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Mai 2020, ora: 09:28

Chicu nu vrea „imixtiune directă de pe extern în treburile R. Moldova” / Banii primiți de Dodon de la Gazprom pentru PSRM nu-l deranjează

Chicu nu vrea „imixtiune directă de pe extern în treburile R. Moldova” / Banii primiți de Dodon de la Gazprom pentru PSRM nu-l deranjează Foto: Miller și Chicu

Premierul Ion Chicu anunță că este împotriva Legii cu privire la organizațiile necomerciale pentru că asta implică „imixtiuni din extern”.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)