Asociația Judecătorilor: Este reprobabilă punerea în discuție de către CSM a legalității soluțiilor judiciare pronunțate împotriva sa

publicat în Actualitate pe 25 Septembrie 2019, 16:39

Asociația Judecătorilor din Moldova (AJM) a emis un nou comunicat prin care declară inadmisibile acțiunile Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind amenințarea judecătorilor.

AJM face referire la ședința CSM din 24 septembrie, menționând că în cadrul acesteia, CSM a recurs deschis la intimidarea judecătorilor prin amenințarea acestora cu atragerea la răspundere penală în temeiul art. 307 Cod Penal pentru pronunțarea unor soluții judiciare defavorabile în cauze civile în care CSM deține calitatea de parte.

Potrivit AJM, atât Plenul CSM cât și membrii CSM acționând individual, nu sunt în drept de a recurge în raport cu judecători la amenințări cu atragerea la răspundere penală în legătură cu pronunțarea unor soluții judecătorești ”neacceptate” sau care defavorizează CSM în cadrul unor proceduri judiciare în care deține calitate de parte.

Asociația a mai declarat că este reprobabilă punerea în discuție de către CSM a legalității soluțiilor judiciare pronunțate împotriva sa și a competenței judecătorilor. Potrivit AJM, arogarea competențelor de control judiciar în propria cauză de către CSM crează o stare de incertitudine și nesiguranță pentru judecători, ceea ce reprezintă un semnal clar al organului de autoadministrare judecătorească de subordonare a corpului judecătoresc.

AJM a menționat că este gravă și recurgerea la interpretări eronate ale legislației pentru justificarea unor măsuri vădit ilegale. Asociația face referire la art. 229 alin.(1) Cod administrativ, potrivit căruia ”hotărârile judecătorești definitive sunt obligatorii pentru participanții la proces și succesorii de drept ai acestora”, iar art. 244 alin. (1) din același Cod dispune că ”hotărârile curții de apel ca instanță de fond… pot fi contestate cu recurs”. În opinia Asociației, hotărârile curții de apel ca instanță de fond sunt definitive și executorii, în completare putând fi invocat și art. 251 alin.(2) Cod administrativ.

Asociația a mai menționat că desconsiderarea publică a actului de înfăptuire a justiției este un precedent foarte periculos, care subminează autoritatea și prestigiul justiției. ”Unica autoritate în drept a aprecia legalitatea unei hotărâri judecătorești este doar instanța de control judiciar, investită în modul prevăzut de lege. Până la pronunțarea soluției instanței de control judiciar, hotărârea judecătorească se bucură de prezumția absolută de legalitate”, se menționează în comunicat.

Potrivit AJM, CSM este un organ de autoadministrare judecătorească și nu unul ierarhic superior, în subordinea căruia se află corpul judecătoresc și judecătorii individuali. ”Poziția manifestată în ședința plenară din 24 septembrie 2019 este una de subminare a corpului judecătoresc iar prin urmare aceasta nu poate fi acceptată”, se subliniază în comunicatul Asociației.

Menționăm că în cadrul ședinței din 24 septembrie, CSM a respins cererea a 87 de judecători cu privire la convocarea Adunării generale a Judecătorilor. În cadrul aceleiași ședințe, CSM a făcut referire la decizia Curții de Apel Chișinău prin care a fost oblligat să convoace Adunarea, menționând că aceasta ar fi ileaglă, iar instanța nu a avut competența examinării subiectului.

https://www.bizlaw.md/