Astăzi Vea­ce­slav Pla­ton va com­pă­rea în fața magis­tra­ți­lor

publicat în Actualitate pe 20 Septembrie 2016, 11:14

Astăzi, 20 sep­tem­brie, Vea­ce­slav Pla­ton va com­pă­rea în fața magis­tra­ți­lor de la jude­că­to­ria Buiu­cani. Ședința de jude­cată începe la ora 12.00.

Vea­ce­slav Pla­ton, acu­zat de escro­che­rie și spă­lare de bani în pro­por­ții deo­se­bit de mari, urma să fie audiat pe 10 sep­tem­brie de pro­cu­rori la Peni­ten­ci­a­rul nr. 13. Pro­ce­dura însă a fost amâ­nată, insti­tu­ția de deten­ție moti­vând prin fap­tul că a fost zi de odihnă și nu a dis­pus de spa­țiu cores­pun­ză­tor.

Ulte­rior, pe 12 sep­tem­brie, avo­ca­ții lui Pla­ton au depus patru cereri de recu­zare a jude­că­to­ru­lui Ghen­a­die Pav­liuc, cel care urma să exa­mi­neze plân­ge­rile busi­ne­ss­ma­nu­lui împo­triva mai mul­tor încăl­cări admise de pro­cu­ro­rul Andrei Băieșu. Magis­tra­ții Jude­că­to­riei Buiu­cani au res­pins plân­ge­rea avo­ca­ți­lor lui Vea­ce­slav Pla­ton.

La pro­ce­sul de jude­cată în care a fost audiat Vea­ce­slav Pla­ton acum o săp­tămână, mas­ca­ții de la Direc­ția Insti­tu­ții Peni­ten­ci­are au blo­cat acce­sul pre­sei inclu­siv la pro­nun­ța­rea înche­ie­rii, care tre­buia să fie publică. 

sursa: zdg.md