BNM a redus rata de bază de la 9% la 8%

publicat în Economie pe 29 Iunie 2017, 09:22

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis astăzi să reducă rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 8.0 la sută anual, după ce șapte luni consecutiv a menținut-o la nivelul de 9 la sută. Ultima modificare a ratei, în scădere, a fost operată în luna octombrie 2016, după o reducere a acesteia pe parcursul unui an de la 19,5 la 9,0 la sută.

Totodată, BNM a menținut norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.

Banca Centrală precizează că la baza deciziei Comitetului Executiv ”a stat dinamica indicatorilor macroeconomici din ultimele 2-3 luni care conturează premise de temperare a activității economice și o diminuare a presiunilor inflaționiste pe termen mediu. Totodată, se constată indici de supraapreciere moderată în termeni reali a monedei naționale. Decizia respectivă urmărește crearea condițiilor monetare reale capabile să readucă inflația în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută pe termen mediu, precum și să stimuleze cererea agregată”.

Rata anuală a inflației în luna mai 2017 s-a poziționat peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. Aceasta a înregistrat nivelul de 7.4 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă, arată date ale Biroului Național de Statistică.

Evoluția inflației în luna mai 2017 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Astfel, inflația de la începutul anului s-a accelerat din cauza șocurilor pe termen scurt acompaniată de majorarea venitului disponibil al gospodăriilor casnice. Potrivit previziunilor Băncii Naționale, rata anuală a inflației va avea o traiectorie ascendentă pînă în trimestrul patru 2017, cînd va atinge valoarea maximă de 8.1 la sută după care se va diminua și va atinge valoarea minimă de 4.1 la sută în ultimul trimestru al anului 2018.

MOLDPRES