Astăzi 3 August 2020, Luni - Ultima actualizare la ora 10:48
Abonamente

Actualitate 7 Noiembrie 2019, ora 10:18

Cine stă în spatele tentativelor de expropriere a Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

Marime Font

 Tentativa ilegală de a expropria societatea „Danube Logistics Holding BV” de partea sa socială din cadrul „Danube Logistics” S.R.L. – operatorul și investitorul general din Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – a fost recent mediatizată în repetate rânduri. TIMPUL.MD a avut ocazia să poarte o discuție mai detaliată la acest subiect, în cadrul unui interviu cu Dl Thomas Moser, directorul general și proprietarul legal final al „Danube Logistics Holding BV”.

 Domnule Moser, cine este proprietarul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

„Danube Logistics” S.R.L. este operatorul și proprietarul majorității instalațiilor amplasate pe teritoriul Portului Internațional Liber „Giurgiulești” în calitatea sa de investitor general. La ora actuală, proprietarul unic al capitalului social al „Danube Logistics” S.R.L. este societatea olandeză „Danube Logistics Holding BV”. BERD deține calitatea de creditor și de parte la un contract de participațiune, beneficiind nu doar de achitările dobânzii aferente creditului acordat, dar și de 65% din vânzarea părților sociale și dividendele distribuite.

Domnule Moser, puteți să ne explicați succint în ce constă litigiul cu omul de afaceri din Azerbaidjan Rafiq Aliyev?

Încă din anul 2014, Rafiq Aliyev, un fost investitor al „Danube Logistics” S.R.L., încearcă permanent să mă forțeze să accept vânzarea părților sociale deținute de „Danube Logistics Holding BV” în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., presându-mă prin acțiuni în justiție neîntemeiate și prin alte măsuri întreprinse de societățile care îi aparțin: „BEMOL Retail” S.R.L., „EASEUR Holding BV” și „New Ventures Capital NV”.

Loading...


Acest litigiu afectează activitatea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

Acest litigiu nu afectează operațiunile curente ale Portului Internațional Liber „Giurgiulești” și nici planul societății „Danube Logistics” S.R.L. de a dubla capacitatea terminalului său de mărfuri uscate. În 2018 Portul Internațional Liber „Giurgiulești” a transbordat pentru prima dată peste un milion de tone de mărfuri, facilitând exporturi către 53 de țări.

Din câte cunoaștem, societățile „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. ale lui Aliyev au contestat în instanță legalitatea achiziționării societății „Danube Logistics” S.R.L. în anul 2011 de către „Danube Logistics Holding BV”. Cu ce s-a soldat litigiul?

În septembrie 2018, Curtea de Apel din Amsterdam a menținut hotărârea Curții de Circumscripție din Amsterdam în 2016, prin care instanța a stabilit că pretențiile înaintate de „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. ale lui Aliyev eșuează din motive de fond. După ce Curtea de Apel din Țările de Jos a pronunțat hotărârea, „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. au încetat să-și mai umărească cererile lor conexe în Republica Moldova, acestea fiind ulterior scoase de pe rol de Judecătoria Chișinău Sediul Central în decembrie 2018 și în martie 2019.

„New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a depus în Republica Moldova o nouă cerere de anulare a cumpărării societății „Danube Logistics” S.R.L. de către ”Danube Logistics Holding BV”?

Recent, „Danube Logistics Holding BV” a primit de la una din societățile lui Aliyev încă o cerere nefondată. De data aceasta, „New Ventures Capital NV” cere anularea vânzării de către „EASEUR Holding BV” a participaţiunii sale în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. către „Danube Logistics Holding BV”, care a avut loc în 2011. Deși „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a acceptat tranzacția în 2011, această companie nu a fost parte la contractele care au reglementat tranzacția. Dat fiind faptul că încercările anterioare ale altor societăție ale lui Aliyev pentru a anula tranzacția au eșuat în instanțele judecătorești din Țările de Jos și din Republica Moldova, suntem încrezători că această cerere va fi la fel respinsă.

De ce „EASEUR Holding BV” a vândut societatea „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

În 2011 „EASEUR Holding BV” risca să intre în faliment din cauza incapacității sale de a rambursa o datorie de aproape 30 mln USD către Credit Suisse. Pentru a evita o lichidare păguboasă a întregului grup de companii, Credit Suisse a propus și a aprobat o tranzacție amiabilă cu societățile lui Aliyev „EASEUR Holding BV” și „New Ventures Capital NV” – creditorul subordonat al „EASEUR Holding BV”. Această tranzacție a dus la divizarea Grupului de companii EASEUR, în urma căreia societatea nou creată „Danube Logistics Holding BV” a preluat datoria restantă a „EASEUR Holding BV” față de Credit Suisse în schimbul intereselor deținute de „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. în cadrul „Danube Logistics” S.R.L.

De ce EASEUR Holding BV nu a putut rambursa datoria să față de Credit Suisse?

Eforturile întreprinse de „EASEUR Holding BV” pentru a refinanța datoria restantă neachitată față de „Credit Suisse” cu ajutorul unor noi împrumuturi bancare au eșuat în principal din cauza legăturilor companiei cu Rafiq Aliyev. După respingerea cererii finale de apel a lui Rafiq Aliyev privind anularea sentinței sale de condamnare pentru comiterea unui șir de infracțiuni economice în Azerbaidjan, băncile internaționale, precum și „New Ventures Capital NV” au refuzat să acorde finanțare suplimentară. Pe lângă acestea, „Credit Suisse” a respins propunerea de a converti o parte din datorie într-o participațiune minoritară în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., deoarece „Credit Suisse” nu dorea să dețină părți sociale într-o societatea care avea legături cu Aliyev care își ispășea pedeapsa în penitenciar.

Ce sumă a achitat „Danube Logistics Holding BV” la cumpărarea societății „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

„Danube Logistics Holding BV” a achitat o sumă totală de 28,6 mln dolari SUA, inclusiv 340.60 dolari SUA la achiziționarea unei participațiuni de 80% în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., 13.7 mln USD (164 mln lei moldovenești) pentru creanțele „BEMOL Retail” S.R.L. față de „Danube Logistics” S.R.L. și 14.9 mln dolari SUA pentru creanțele „EASEUR Holding BV” față de „Danube Logistics” S.R.L. În decembrie 2011 suma de 28.6 mln USD datorată pentru aceste active a fost compensată cu suma de 28.6 mln dolari SUA pe care „EASEUR Holding BV” trebuia să o achite către „Danube Logistics Holding BV” pentru preluarea datoriei restante neachitate față de „Credit Suisse”.

Ce sumă a investit „EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Rafiq Aliyev în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei?

„EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Aliyev a investit în total 24.8 mln USD în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei în schimbul sumei de 28.6 mln dolari SU. Aceste investiții au inclus investiția de 4,320 MDL (340.6 dolari SUA) sub formă de împrumuturi. Aliyev încearcă să umfle în mod nejustificat sumele investite de „EASEUR Holding BV” adăugând, de exemplu, investițiile finanțate din subvenția acordată de Guvern pentru susținerea investițiilor prevăzute în Acordul de Investiții cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

„EASEUR Holding BV” a solicitat acordul lui Rafiq Aliyev cu privire la vânzarea societății „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

„New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a participat la finalizarea evaluării independente a societății ”Danube Logistics” S.R.L. și a emis acorduri în scris cu privire la tranzacție. În aceste scrisori de consimțământ, „New Ventures Capital NV” și-a exprimat acordul nu doar în privința vânzării societății „Danube Logistics” S.R.L., dar și referitor la mărirea cu 5.2 mln USD a finanțării de către „BEMOL Retail” S.R.L. pentru „Danube Logistics” S.R.L. până la finalizarea tranzacției. Mai mult decât atât, „New Ventures Capital NV” a confirmat în scrisorile sale de consimțământ că eu sunt proprietarul legal final al „Danube Logistics Holding BV” și că interesele economice din această companie sunt împărțite cu „Credit Suisse”.

De ce „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a fost de acord cu tranzacția din 2011?

„New Ventures Capital NV” a acceptat tranzacția pentru a realiza un profit substantial din investiția lui Aliyev, care risca să fie pierdută în întregime la momentul arestării lui Aliyev în 2005. După ce „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. au fost eliberate de obligația de a rambursa datoria față de „Credit Suisse” în 2011, Aliyev a cerut ca aceste companii să stopeze investițiile în Republica Moldova și să utilizeze fluxurile de numerar generate de „BEMOL Retail” S.R.L. pentru a rambursa împrumutul restant acordat de „New Ventures Capital NV”. Doar în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014 „EASEUR Holding BV” deja rambursase 11 mln USD către „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev.

Care este temeiul pe care se bazează pretenția cu privire la modul în care ați gestionat societatea „BEMOL Retail” S.R.L.?

În calitate de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L., am reușit să transform o companie nou-creată care genera pierderi și care nu avea nici stații de alimentare cu produse petroliere și nici resurse financiare la mijlocul anului 2006, într-o companie care operează cu 54 de stații de alimentare și care a generat venituri de 75 mln USD și un profit net de 7 mln USD în 2012 – anul când am demisionat din funcția de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L. După ce Rafiq Aliyev a cumpărat „BEMOL Retail” S.R.L., dar nu a reușit să cumpere și societatea „Danube Logistics” S.R.L. în 2014, dânsul a început să argumenteze că „BEMOL Retail” S.R.L. ar fi putut genera profituri mai mari. Aliyev pretindea în special că societatea ar fi putut realiza profituri mai mari în cazul în care 35 stațiile de alimentare cu produse petroliere s-ar fi aflat în proprietatea „BEMOL Retail” S.R.L. și dacă „BEMOL Retail” S.R.L. nu ar fi acordat un împrumut către „Danube Logistics” S.R.L.

Considerați că pretențiile lui Aliyev sunt legitime?

Aceste pretenții sunt pur și simplu neîntemeiate. „BEMOL Retail SRL” a obţinut o dobândă de 12 mln lei moldoveneşti la finanţarea acordată societăţii „Danube Logistics” S.R.L. Respectiva finanţare a fost aprobată de „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev, fiind achitată din subvenția acordată în special pentru susținerea investițiilor societăților „Danube Logistics” S.R.L. și „BEMOL Refinery” S.R.L. în cadrul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. Pe lângă acestea, pretențiile lui Aliyev cu privire la locațiunea stațiilor de alimentare cu produse petroliere sunt nefondate, deoarece fiecare contract de locațiune a adus companiei profituri substanțiale, în timp ce Rafiq Aliyev nu numai că a refuzat să ofere societății „BEMOL Retail” S.R.L. capitalul necesar pentru construcția a 50 de stații de alimentare cu produse petroliere, dar a mai și cerut în ianuarie 2012 stoparea investițiilor în Republica Moldova pentru a folosi fluxurile companiei „BEMOL Retail”S.R.L. la rambursarea datoriei restante a „EASEUR Holding BV” față de societatea sa „New Ventures Capital NV”.

Ce sumă din subvenția încasată de „BEMOL Retail” S.R.L. de la Guvern a fost partajată cu Danube Logistics” S.R.L.

În perioada anilor 2007-2015 „BEMOL Retail” S.R.L. a încasat o subvenție care i-a fost acordată de Guvern pentru a susține construcția obligatorie de către „Danube Logistics” S.R.L. a câteva terminale pe teritoriul portului, construcția obligatorie – încă nerealizată de „BEMOL Refinery” S.R.L. – a unei mari rafinării de petrol în cadrul portului, și crearea benevolă de către „BEMOL Retail” S.R.L. a unei rețele de stații de alimentare cu produse petroliere. „BEMOL Retail” S.R.L. a folosit o mică parte din subvenția încasată pentru a oferi societății „Danube Logistics” S.R.L. un împrumut în sumă de 151 mln lei moldovenești, pe care „BEMOL Retail” S.R.L. și „EASEUR Holding BV” l-a vândut în 2011 societății „Danube Logistics Holding BV” în schimbul sumei de 163 mln lei moldovenești.

Ce planuri aveți referitor la hotărârea instanței judecătorești cu privire la pretenția înaintate de „BEMOL Retail” S.R.L.

Am solicitat ca autoritățile competente să investigheze modul de desfășurare a procesului de judecată și fabricarea dovezilor în legătură cu pretenția înaintată de „BEMOL Retail” S.R.L. De asemenea, eu am depus o cerere împotriva Republicii Moldova la CEDO în legătură cu procesul de judecată viciat, rolul angajaților din cadrul autorităților publice la fabricarea dovezilor și interpretarea arbitrară a legislației aplicabile. La 25 octombrie 2019 CEDO a confirmat că cererea mea a fost admisă spre examinare.

Este adevărat că un executor judecătoresc care acționează la cererea „BEMOL Retail” S.R.L. în legătură cu această pretenție a aplicat sechestrul asupra părților sociale deținute de „Danube Logistics Holding BV” în cadrul „Danube Logistics” S.R.L.?

Consider ilegală încercarea companiei „BEMOL Retail” S.R.L. de a responsabiliza compania „Danube Logistics Holding BV” pentru pretențiile neîntemeiate și contestate, înaintate mie personal. „Danube Logistics Holding BV”, o societatea subsidiară a „Danube Holding BV”, nu a fost parte la litigiul legat de gestionarea societății „BEMOL Retail” S.R.L. și, respectiv, aceste pretenții ale „BEMOL Retail” S.R.L. nu-i pot fi imputate. Exproprierea ilegală de părți sociale ar cauza prejudicii esențiale nu doar companiei olandeze „Danube Logistics Holding BV” dar și altor părți, cum ar fi BERD, care deține un interes economic de 65% în aceste părți sociale. Și nu în ultimul rând, aceasta ar demonstra că drepturile investitorilor străini nu sunt respectate în Republica Moldova.

Timpul.md  

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

CSI / Rusia 3 August 2020, ora: 10:48

breaking O coloană de BLINDATE ale forțelor armate Belaruse se deplasează spre frontiera cu Federația Rusă. VIDEO

O coloană de BLINDATE ale forțelor armate Belaruse se deplasează spre frontiera cu Federația Rusă. VIDEO

„Ceva îl deranjează pe Lukașenko”, anunță publicația Novaya Gazeta care publică un video cu transportatoare blindate belaruse.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 3 August 2020, ora: 07:58

Andrei Năstase: „Uitați-vă că și președintele Iohannis a vorbit în același sens, dânsul o face altfel, nu ca Maia Sandu și Igor Dodon”

Andrei Năstase: „Uitați-vă că și președintele Iohannis a vorbit în același sens, dânsul o face altfel, nu ca Maia Sandu și Igor Dodon”

Liderul Platformei DA, Andrei Năstase este de părerea că o evoluție negativă a pandemiei de Covid-19 ar trebui să determine clasa politică să ia o decizie de amânare a alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 3 August 2020, ora: 07:34

A murit prima pacientă cu transplant de faţă realizat în SUA

A murit prima pacientă cu transplant de faţă realizat în SUA

 Connie Culp, prima pacientă din SUA care a beneficiat în 2008 de primul transplant aproape complet de faţă, a murit la 57 de ani, potrivit clinicii care a realizat această procedură complexă, au informat sâmbătă mass-media locale, citate de EFE.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 August 2020, ora: 07:32

Proteste în Bulgaria. A fost blocată autostrada spre Grecia

Proteste în Bulgaria. A fost blocată autostrada spre Grecia

Protestele din Bulgaria au intrat într-o noua fază. După instalarea unor corturi de campanie în fața guvernului și președinției, zeci de oameni au blocat autostrada E-79. Aceasta face legătura între Sofia și Kulata-Promachonas, singurul punct de trecere a frontierei spre Grecia.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 3 August 2020, ora: 07:27

Ghidul dezinfectării casei, pas cu pas. Iată cum să îți ții în continuare familia departe de COVID-19

Ghidul dezinfectării casei, pas cu pas. Iată cum să îți ții în continuare familia departe de COVID-19

 Acum este mai important ca niciodată să avem grijă să nu ne îmbolnăvim, avertizează specialiștii. Măsurile stricte pentru prevenirea coronavirusului sunt într-o continuă relaxare, iar asta înseamnă că există mai multe șanse să iei virusul și să-l aduci...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 3 August 2020, ora: 07:22

video Capsula SpaceX, cu doi astronauți americani la bord, a revenit pe Pământ

Capsula SpaceX, cu doi astronauți americani la bord, a revenit pe Pământ

Doi astronauţi americani de pe Staţia Spaţială Internaţională au aterizat duminică în Golful Mexic la bordul unei capsule SpaceX, încununând de succes această primă misiune demonstrativă a companiei spaţiale pentru NASA, informează France Presse, citată de Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 3 August 2020, ora: 07:19

Horoscopul zilei de azi LUNI 3 AUGUST 2020. Pune-ți centura de siguranță! Află de ce!

Horoscopul zilei de azi LUNI 3 AUGUST 2020. Pune-ți centura de siguranță! Află de ce!

  Este ziua Lunii pline in Varsator. Este o zi plina de surprize nebunesti. Aceasta Luna plina va face cuadratura cu rebelul Uranus si este zi eliberatoare de cineva sau de ceva. Ce ar putea fi? Pune-ti centura de siguranta si asteapta-te la orice!

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 August 2020, ora: 07:15

Începe războiul? „Dacă va fi nevoie, Rusia va salva Armenia cu o lovitură nucleară”

Începe războiul? „Dacă va fi nevoie, Rusia va salva Armenia cu o lovitură nucleară”

 Expertul militar Pavel Felgengauer a delarat că introducerea armatei turce în Azerbaidjan sub pretextul unor exerciții constituie o serioasă escaladare a situației în Transcaucazia.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 3 August 2020, ora: 00:59

Otrăvire, înec sau exil: Viaţa celor opt soţii ale lui Ivan cel Groaznic, primul ţar al Rusiei

Otrăvire, înec sau exil: Viaţa celor opt soţii ale lui Ivan cel Groaznic, primul ţar al Rusiei

Nu este o surpriză faptul că un bărbat numit Ivan cel Groaznic nu a fost un soţ model. De fapt, bărbatul a fost mult mai violent decât celebrul rege Henric al-VIII-lea, renumit pentru cruzime, dar şi pentru numărul de soţii.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 3 August 2020, ora: 00:41

Vânăta – ajută la optimizarea funcțiilor hepatice și protejează sănătatea inimii

Vânăta – ajută la optimizarea funcțiilor hepatice și protejează sănătatea inimii

Pe lângă faptul că este un aliat de nădejde în curele de slăbire, vânăta ajută la optimizarea funcțiilor hepatice și protejează sănătatea inimii. În mod interesant, vânata a fost considerată mult timp un aliment toxic. Acest lucru se datorează...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 3 August 2020, ora: 00:18

partea II Țara Românească (Valahia) în ochii unui italian: Politica Turciei și decapitarea Principelui Brâncoveanu şi a celor 4 fii ai săi

Țara Românească (Valahia) în ochii unui italian: Politica Turciei și decapitarea Principelui Brâncoveanu şi a celor 4 fii ai săi

Vezi PARTEA I - Țara Românească (Valahia) în ochii unui italian: de la beţie şi furt la ospitalitate şi hărnicie

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 3 August 2020, ora: 00:10

131 ani de la moartea Veronicăi Micle, cea mai mare iubire a lui Mihai Eminescu

131 ani de la moartea Veronicăi Micle, cea mai mare iubire a lui Mihai Eminescu

La 3 august 1889, la 50 de zile de la stingerea Luceafărului poeziei românești se stingea la rândul ei în condiții dramatice la Mănăstirea Văratec, poeta Veronica Micle, cunoscută îndeosebi datorită iubirii care a legat-o de Mihai Eminescu.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 3 August 2020, ora: 00:09

3 august 1601: Ultima VICTORIE a lui Mihai Viteazul. Bătălia de la Guruslău

3 august 1601: Ultima VICTORIE a lui Mihai Viteazul. Bătălia de la Guruslău

Pe 3 august 1601, oastea lui Mihai Viteazul alături de armata generalului Basta învinge forțele lui Sigismund Bathory, principele Transilvaniei și scoate provincia din vestul României de sub suzeranitate turcească.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 3 August 2020, ora: 00:07

Vlahii de pe culmile Alpilor. Urme românesti în Slovenia

Vlahii de pe culmile Alpilor. Urme românesti în Slovenia

- E o nebunie curată să crezi că vlahii au ajuns până în vârful Munţilor Alpi. Dar pe urmă gă­seşti pe hartă "Vârful Rodica", "Velika Planina" şi mergi acolo să vezi dacă este adevărat. Şi este! Primii locuitori ai Alpilor au fost...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 August 2020, ora: 00:01

VIDEO / O fetiţă de nouă ani din Chişinău a obţinut locul II la un concurs internaţional din Franţa

VIDEO / O fetiţă de nouă ani din Chişinău a obţinut locul II la un concurs internaţional din Franţa

 La doar nouă ani, Elina Nicolăescu din Chişinău a obţinut locul II la un concurs internaţional de pian. Competiția se organizează anual la Paris însă anul acesta, din cauza pandemiei, totul s-a desfăşurat online.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 2 August 2020, ora: 08:26

COVID-19 R.Moldova: Au fost confirmate alte 380 de cazuri; Bilanțul a ajuns la 25.113 de infecții

COVID-19 R.Moldova: Au fost confirmate alte 380 de cazuri; Bilanțul a ajuns la 25.113 de infecții

 Alte 380 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate ieri în Republica Moldova, dintre care 8 în Transnistria. Din numărul total de cazuri, 2 sunt de import (Austria-1, Ucraina-1).

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 2 August 2020, ora: 08:20

Rusia susține că va începe în octombrie campania de vaccinare împotriva coronavirusului

Rusia susține că va începe în octombrie campania de vaccinare împotriva coronavirusului

 Rusia se pregăteşte să înceapă o campanie de vaccinare în masă împotriva coronavirusului de tip nou, în luna octombrie, a susținut sâmbătă ministrul sănătăţii, Mihail Muraşko, transmite Reuters citată de Agerpres.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 2 August 2020, ora: 07:59

Germania: 18 poliţişti răniţi în acţiunea de dispersare a mitingului de protest din Berlin

Germania: 18 poliţişti răniţi în acţiunea de dispersare a mitingului de protest din Berlin

 Un număr de 18 ofiţeri de poliţie au fost răniţi în acţiunea de dispersare a mitingului de protest organizat sâmbătă la Berlin împotriva măsurilor impuse de autorităţi pentru a opri răspândirea noului coronavirus, conform anunţului făcut pe Twitter...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 August 2020, ora: 07:55 de Nicolae Roibu

ZI NEAGRĂ! 2 august 1940 - Stalin creează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească

ZI NEAGRĂ! 2 august 1940 - Stalin creează Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Din editia print

80 de ani de la constituirea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 2 August 2020, ora: 07:51

Cod galben de caniculă: METEO în R.Moldova pe o săptămână

Cod galben de caniculă: METEO în R.Moldova pe o săptămână

 Meteorologii anunță că astăzi maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius. În același timp, în nordul țării vor cădea ploi cu descărcări electrice.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 2 August 2020, ora: 07:50

Iată ce se întâmplă în corp dacă mânânci usturoi cu miere timp de 7 zile!

Iată ce se întâmplă în corp dacă mânânci usturoi cu miere timp de 7 zile!

Stim deja ca usturoiul este considerat unul dintre cele mai sanatoase alimente, insa in combinatie cu mierea de albine naturala, efectul sau este potentat. Potrivit specialistilor, combinatia dintre usturoi si miere consumata pe stomacul gol timp de 7 zile are efecte spectaculoase pentru...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)