Astăzi 25 Ianuarie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 18:10
Abonamente

Actualitate 7 Noiembrie 2019, ora 10:18

Cine stă în spatele tentativelor de expropriere a Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

Marime Font

 Tentativa ilegală de a expropria societatea „Danube Logistics Holding BV” de partea sa socială din cadrul „Danube Logistics” S.R.L. – operatorul și investitorul general din Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – a fost recent mediatizată în repetate rânduri. TIMPUL.MD a avut ocazia să poarte o discuție mai detaliată la acest subiect, în cadrul unui interviu cu Dl Thomas Moser, directorul general și proprietarul legal final al „Danube Logistics Holding BV”.

 Domnule Moser, cine este proprietarul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

„Danube Logistics” S.R.L. este operatorul și proprietarul majorității instalațiilor amplasate pe teritoriul Portului Internațional Liber „Giurgiulești” în calitatea sa de investitor general. La ora actuală, proprietarul unic al capitalului social al „Danube Logistics” S.R.L. este societatea olandeză „Danube Logistics Holding BV”. BERD deține calitatea de creditor și de parte la un contract de participațiune, beneficiind nu doar de achitările dobânzii aferente creditului acordat, dar și de 65% din vânzarea părților sociale și dividendele distribuite.

Domnule Moser, puteți să ne explicați succint în ce constă litigiul cu omul de afaceri din Azerbaidjan Rafiq Aliyev?

Încă din anul 2014, Rafiq Aliyev, un fost investitor al „Danube Logistics” S.R.L., încearcă permanent să mă forțeze să accept vânzarea părților sociale deținute de „Danube Logistics Holding BV” în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., presându-mă prin acțiuni în justiție neîntemeiate și prin alte măsuri întreprinse de societățile care îi aparțin: „BEMOL Retail” S.R.L., „EASEUR Holding BV” și „New Ventures Capital NV”.

Loading...


Acest litigiu afectează activitatea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

Acest litigiu nu afectează operațiunile curente ale Portului Internațional Liber „Giurgiulești” și nici planul societății „Danube Logistics” S.R.L. de a dubla capacitatea terminalului său de mărfuri uscate. În 2018 Portul Internațional Liber „Giurgiulești” a transbordat pentru prima dată peste un milion de tone de mărfuri, facilitând exporturi către 53 de țări.

Din câte cunoaștem, societățile „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. ale lui Aliyev au contestat în instanță legalitatea achiziționării societății „Danube Logistics” S.R.L. în anul 2011 de către „Danube Logistics Holding BV”. Cu ce s-a soldat litigiul?

În septembrie 2018, Curtea de Apel din Amsterdam a menținut hotărârea Curții de Circumscripție din Amsterdam în 2016, prin care instanța a stabilit că pretențiile înaintate de „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. ale lui Aliyev eșuează din motive de fond. După ce Curtea de Apel din Țările de Jos a pronunțat hotărârea, „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. au încetat să-și mai umărească cererile lor conexe în Republica Moldova, acestea fiind ulterior scoase de pe rol de Judecătoria Chișinău Sediul Central în decembrie 2018 și în martie 2019.

„New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a depus în Republica Moldova o nouă cerere de anulare a cumpărării societății „Danube Logistics” S.R.L. de către ”Danube Logistics Holding BV”?

Recent, „Danube Logistics Holding BV” a primit de la una din societățile lui Aliyev încă o cerere nefondată. De data aceasta, „New Ventures Capital NV” cere anularea vânzării de către „EASEUR Holding BV” a participaţiunii sale în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. către „Danube Logistics Holding BV”, care a avut loc în 2011. Deși „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a acceptat tranzacția în 2011, această companie nu a fost parte la contractele care au reglementat tranzacția. Dat fiind faptul că încercările anterioare ale altor societăție ale lui Aliyev pentru a anula tranzacția au eșuat în instanțele judecătorești din Țările de Jos și din Republica Moldova, suntem încrezători că această cerere va fi la fel respinsă.

De ce „EASEUR Holding BV” a vândut societatea „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

În 2011 „EASEUR Holding BV” risca să intre în faliment din cauza incapacității sale de a rambursa o datorie de aproape 30 mln USD către Credit Suisse. Pentru a evita o lichidare păguboasă a întregului grup de companii, Credit Suisse a propus și a aprobat o tranzacție amiabilă cu societățile lui Aliyev „EASEUR Holding BV” și „New Ventures Capital NV” – creditorul subordonat al „EASEUR Holding BV”. Această tranzacție a dus la divizarea Grupului de companii EASEUR, în urma căreia societatea nou creată „Danube Logistics Holding BV” a preluat datoria restantă a „EASEUR Holding BV” față de Credit Suisse în schimbul intereselor deținute de „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. în cadrul „Danube Logistics” S.R.L.

De ce EASEUR Holding BV nu a putut rambursa datoria să față de Credit Suisse?

Eforturile întreprinse de „EASEUR Holding BV” pentru a refinanța datoria restantă neachitată față de „Credit Suisse” cu ajutorul unor noi împrumuturi bancare au eșuat în principal din cauza legăturilor companiei cu Rafiq Aliyev. După respingerea cererii finale de apel a lui Rafiq Aliyev privind anularea sentinței sale de condamnare pentru comiterea unui șir de infracțiuni economice în Azerbaidjan, băncile internaționale, precum și „New Ventures Capital NV” au refuzat să acorde finanțare suplimentară. Pe lângă acestea, „Credit Suisse” a respins propunerea de a converti o parte din datorie într-o participațiune minoritară în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., deoarece „Credit Suisse” nu dorea să dețină părți sociale într-o societatea care avea legături cu Aliyev care își ispășea pedeapsa în penitenciar.

Ce sumă a achitat „Danube Logistics Holding BV” la cumpărarea societății „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

„Danube Logistics Holding BV” a achitat o sumă totală de 28,6 mln dolari SUA, inclusiv 340.60 dolari SUA la achiziționarea unei participațiuni de 80% în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., 13.7 mln USD (164 mln lei moldovenești) pentru creanțele „BEMOL Retail” S.R.L. față de „Danube Logistics” S.R.L. și 14.9 mln dolari SUA pentru creanțele „EASEUR Holding BV” față de „Danube Logistics” S.R.L. În decembrie 2011 suma de 28.6 mln USD datorată pentru aceste active a fost compensată cu suma de 28.6 mln dolari SUA pe care „EASEUR Holding BV” trebuia să o achite către „Danube Logistics Holding BV” pentru preluarea datoriei restante neachitate față de „Credit Suisse”.

Ce sumă a investit „EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Rafiq Aliyev în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei?

„EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Aliyev a investit în total 24.8 mln USD în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei în schimbul sumei de 28.6 mln dolari SU. Aceste investiții au inclus investiția de 4,320 MDL (340.6 dolari SUA) sub formă de împrumuturi. Aliyev încearcă să umfle în mod nejustificat sumele investite de „EASEUR Holding BV” adăugând, de exemplu, investițiile finanțate din subvenția acordată de Guvern pentru susținerea investițiilor prevăzute în Acordul de Investiții cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

„EASEUR Holding BV” a solicitat acordul lui Rafiq Aliyev cu privire la vânzarea societății „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

„New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a participat la finalizarea evaluării independente a societății ”Danube Logistics” S.R.L. și a emis acorduri în scris cu privire la tranzacție. În aceste scrisori de consimțământ, „New Ventures Capital NV” și-a exprimat acordul nu doar în privința vânzării societății „Danube Logistics” S.R.L., dar și referitor la mărirea cu 5.2 mln USD a finanțării de către „BEMOL Retail” S.R.L. pentru „Danube Logistics” S.R.L. până la finalizarea tranzacției. Mai mult decât atât, „New Ventures Capital NV” a confirmat în scrisorile sale de consimțământ că eu sunt proprietarul legal final al „Danube Logistics Holding BV” și că interesele economice din această companie sunt împărțite cu „Credit Suisse”.

De ce „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a fost de acord cu tranzacția din 2011?

„New Ventures Capital NV” a acceptat tranzacția pentru a realiza un profit substantial din investiția lui Aliyev, care risca să fie pierdută în întregime la momentul arestării lui Aliyev în 2005. După ce „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. au fost eliberate de obligația de a rambursa datoria față de „Credit Suisse” în 2011, Aliyev a cerut ca aceste companii să stopeze investițiile în Republica Moldova și să utilizeze fluxurile de numerar generate de „BEMOL Retail” S.R.L. pentru a rambursa împrumutul restant acordat de „New Ventures Capital NV”. Doar în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014 „EASEUR Holding BV” deja rambursase 11 mln USD către „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev.

Care este temeiul pe care se bazează pretenția cu privire la modul în care ați gestionat societatea „BEMOL Retail” S.R.L.?

În calitate de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L., am reușit să transform o companie nou-creată care genera pierderi și care nu avea nici stații de alimentare cu produse petroliere și nici resurse financiare la mijlocul anului 2006, într-o companie care operează cu 54 de stații de alimentare și care a generat venituri de 75 mln USD și un profit net de 7 mln USD în 2012 – anul când am demisionat din funcția de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L. După ce Rafiq Aliyev a cumpărat „BEMOL Retail” S.R.L., dar nu a reușit să cumpere și societatea „Danube Logistics” S.R.L. în 2014, dânsul a început să argumenteze că „BEMOL Retail” S.R.L. ar fi putut genera profituri mai mari. Aliyev pretindea în special că societatea ar fi putut realiza profituri mai mari în cazul în care 35 stațiile de alimentare cu produse petroliere s-ar fi aflat în proprietatea „BEMOL Retail” S.R.L. și dacă „BEMOL Retail” S.R.L. nu ar fi acordat un împrumut către „Danube Logistics” S.R.L.

Considerați că pretențiile lui Aliyev sunt legitime?

Aceste pretenții sunt pur și simplu neîntemeiate. „BEMOL Retail SRL” a obţinut o dobândă de 12 mln lei moldoveneşti la finanţarea acordată societăţii „Danube Logistics” S.R.L. Respectiva finanţare a fost aprobată de „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev, fiind achitată din subvenția acordată în special pentru susținerea investițiilor societăților „Danube Logistics” S.R.L. și „BEMOL Refinery” S.R.L. în cadrul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. Pe lângă acestea, pretențiile lui Aliyev cu privire la locațiunea stațiilor de alimentare cu produse petroliere sunt nefondate, deoarece fiecare contract de locațiune a adus companiei profituri substanțiale, în timp ce Rafiq Aliyev nu numai că a refuzat să ofere societății „BEMOL Retail” S.R.L. capitalul necesar pentru construcția a 50 de stații de alimentare cu produse petroliere, dar a mai și cerut în ianuarie 2012 stoparea investițiilor în Republica Moldova pentru a folosi fluxurile companiei „BEMOL Retail”S.R.L. la rambursarea datoriei restante a „EASEUR Holding BV” față de societatea sa „New Ventures Capital NV”.

Ce sumă din subvenția încasată de „BEMOL Retail” S.R.L. de la Guvern a fost partajată cu Danube Logistics” S.R.L.

În perioada anilor 2007-2015 „BEMOL Retail” S.R.L. a încasat o subvenție care i-a fost acordată de Guvern pentru a susține construcția obligatorie de către „Danube Logistics” S.R.L. a câteva terminale pe teritoriul portului, construcția obligatorie – încă nerealizată de „BEMOL Refinery” S.R.L. – a unei mari rafinării de petrol în cadrul portului, și crearea benevolă de către „BEMOL Retail” S.R.L. a unei rețele de stații de alimentare cu produse petroliere. „BEMOL Retail” S.R.L. a folosit o mică parte din subvenția încasată pentru a oferi societății „Danube Logistics” S.R.L. un împrumut în sumă de 151 mln lei moldovenești, pe care „BEMOL Retail” S.R.L. și „EASEUR Holding BV” l-a vândut în 2011 societății „Danube Logistics Holding BV” în schimbul sumei de 163 mln lei moldovenești.

Ce planuri aveți referitor la hotărârea instanței judecătorești cu privire la pretenția înaintate de „BEMOL Retail” S.R.L.

Am solicitat ca autoritățile competente să investigheze modul de desfășurare a procesului de judecată și fabricarea dovezilor în legătură cu pretenția înaintată de „BEMOL Retail” S.R.L. De asemenea, eu am depus o cerere împotriva Republicii Moldova la CEDO în legătură cu procesul de judecată viciat, rolul angajaților din cadrul autorităților publice la fabricarea dovezilor și interpretarea arbitrară a legislației aplicabile. La 25 octombrie 2019 CEDO a confirmat că cererea mea a fost admisă spre examinare.

Este adevărat că un executor judecătoresc care acționează la cererea „BEMOL Retail” S.R.L. în legătură cu această pretenție a aplicat sechestrul asupra părților sociale deținute de „Danube Logistics Holding BV” în cadrul „Danube Logistics” S.R.L.?

Consider ilegală încercarea companiei „BEMOL Retail” S.R.L. de a responsabiliza compania „Danube Logistics Holding BV” pentru pretențiile neîntemeiate și contestate, înaintate mie personal. „Danube Logistics Holding BV”, o societatea subsidiară a „Danube Holding BV”, nu a fost parte la litigiul legat de gestionarea societății „BEMOL Retail” S.R.L. și, respectiv, aceste pretenții ale „BEMOL Retail” S.R.L. nu-i pot fi imputate. Exproprierea ilegală de părți sociale ar cauza prejudicii esențiale nu doar companiei olandeze „Danube Logistics Holding BV” dar și altor părți, cum ar fi BERD, care deține un interes economic de 65% în aceste părți sociale. Și nu în ultimul rând, aceasta ar demonstra că drepturile investitorilor străini nu sunt respectate în Republica Moldova.

Timpul.md  

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 25 Ianuarie 2020, ora: 18:10 de Mihaela Culcinschi

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Deputatul fracțiunii „Edinaia Rossia” din Duma de Stat, Evgheni Fedorov, a declarat că scopul Federației Ruse constă în capturarea tuturor republicilor ex-sovietice și recuperarea teritoriilor „Rusiei mari”, după hotarele stabilite în 1945, transmite...

( ) Citeşte tot articolul

Carte 25 Ianuarie 2020, ora: 15:39

B. Petriceicu- Hasdeu: IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT -  Aventurile, domnia, războaiele, moartea lui; rolul său în istoria universală și în viața poporului român. (1572-1574)

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:21

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut vineri un lanț uman în jurul unor vestigii antice din centrul orașului, în semn de protest față de construcția unui bloc de patru etaje care urmează să fie ridicat într-o zonă protejată istoric, relateaza info-sud-est.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:18

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Un bărbat care se îndrepta cu maşina din Scoţia spre Republica Moldova şi care se rătăcise în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara a fost salvat de pompieri. El setase GPS-ul pentru „drumul cel mai scurt” spre Chişinău, dar a cerut ajutor după ce nu a mai putut înainta cu...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 25 Ianuarie 2020, ora: 15:15

opinie Anatol Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

Anatol  Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

„O spun din start: nu-s antisemit, sunt patriot nu doar la sărbători naționale sau în campanii elctorale și nu dețin încă cetățenia română„, afirmă Anatol Moraru într-o opinie pe site-ul nordnews.md 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:09

Năstase o amenință pe Maia Sandu / Dacă nu se va desemna un candidat comun la Hîncești, PPDA va înainta PROPRIUL CANDIDAT pentru alegerile şefului statului

Năstase o amenință pe Maia Sandu / Dacă nu se va desemna un candidat comun la Hîncești, PPDA va înainta PROPRIUL CANDIDAT pentru alegerile şefului statului

Platforma DA a făcut un apel repetat către forțele proeuropene și naționale în vederea identificării unui candidat unic ce va lupta pentru funcția de deputat în cadrul alegerilor din circumscripția nr. 38, ce se vor desfășura la data de 15 martie, în caz contrar, Andrei Năstase a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:00

Femeie ucisă în bătaie de soțul ei, la Florești

Femeie ucisă în bătaie de soțul ei, la Florești

Descoperire macabră în localitatea Coșernița, Florești. O femeie a fost găsită fără suflare după ce a fost ucisă cu sânge rece în propria casă. Cazul a avut loc ieri, 24 ianuarie. Contactat de Știri.md, ofițerul de presă al IP Florești, Ina Moscaliuc a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 14:53

Coronavirusul a închis 15 oraşe în China. Peste 57 de milioane de oameni se află sub interdicţie

Coronavirusul a închis 15 oraşe în China. Peste 57 de milioane de oameni se află sub interdicţie

15 oraşe din China au fost închise pentru a opri răspândirea coronavirusului care afectează acum peste 1200 de persoane în ţară. Restricţiile de călătorie afectează acum peste 57 de milioane de oameni, relatează CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 14:53

O nouă lovitură pentru Maia Sandu și Olesea Stamate /// Președintele Organizației PAS din Hîncești, Marcel Petrușan a anunțat că îl va susține pe Grigore Cobzac

O nouă lovitură pentru Maia Sandu și Olesea Stamate /// Președintele Organizației PAS din Hîncești, Marcel Petrușan a anunțat că îl va susține pe Grigore Cobzac

Socotelile de la Chișinău, diferite de cele din circumscripție. Președintele organizației PAS de la Hîncești: „Îl vom susține pe Grigore Cobzac”

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 11:44

Portul Internațional Liber Giurgiulești îngregistrează un nou record în transbordări de mărfuri

Portul Internațional Liber Giurgiulești îngregistrează un nou record în transbordări de mărfuri

 Volumul transbordărilor de mărfuri prin Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) a crescut cu 3%, înregistrând un nou record de aproape 1.1 mln tone în 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:49

„Odiosul” consilier al lui Putin, Vladislav Surkov, și-a DAT DEMISIA / Presa: „Direcția ucraineană” va fi supravegheată de Kozak

„Odiosul” consilier al lui Putin, Vladislav Surkov, și-a DAT DEMISIA / Presa: „Direcția ucraineană” va fi supravegheată de Kozak

Vladislav Surkov, care a ocupat funcția de președinte, și-a dat demisia din funcția publică, a declarat pentru Interfax directorul Centrului pentru Condiții Politice, Alexey Chesnakov.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:47

Expert: moldovenii nu au descoperit bicicleta prin a da în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău; A fost soluția optimă

Expert: moldovenii nu au descoperit bicicleta prin a da în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău; A fost soluția optimă

Darea în concesiune, în 2013, a Aeroportului Internațional Chișinău a fost soluția optimă în situația dificilă financiară în care se pomenise atunci principala aerogară a țării. De atunci și până acum au fost realizate multe lucruri care au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:12

VIDEO /// România are cel mai mare viaduct rutier din regiune. De ce nu e funcțional? DEZVĂLUIRI BOMBĂ făcute de George Simion

VIDEO /// România are cel mai mare viaduct rutier din regiune. De ce nu e funcțional? DEZVĂLUIRI BOMBĂ făcute de George Simion

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 09:04

Ești tot timpul agitat? Iată 6 obiceiuri care reduc anxietatea

Ești tot timpul agitat? Iată 6 obiceiuri care reduc anxietatea

Vremurile pe care le traim parca sunt pe repede inainte. Asa pot aparea agitatia si anxietatea. Iata care sunt obiceiurile pe care ar trebui sa le adopti ca sa te poti relaxa si sa reduci anxietatea. Evita mesajele si urmarirea lor prin social media Pana la 60% dintre angajati isi verifica...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:39

Supa crema de legume. 10 retete simple pentru toata familia – VIDEO

Supa crema de legume. 10 retete simple pentru toata familia – VIDEO

Supa crema de legume este o optiune ideala pentru o masa savuroasa si rapida. Iata 10 retete simple pe care le poti prepara pentru toata familia. Aici gasesti o colectie de supe si ciorbe delicioase. 1. Supa crema de legume si ardei copt Ingrediente  Supa crema de legume si ardei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:27

Accident GRAV cu un TAXI în Chișinău

Accident GRAV cu un TAXI în Chișinău

Trei pasageri dintr-un taxi dintre care un minor au ajuns la spital, în urma unui accident rutier, produs în capitală în prima jumătate a zilei de 24 ianuarie.

( ) Citeşte tot articolul

Editorial 25 Ianuarie 2020, ora: 08:23 de Silviu Tănase

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:17

China anunţă închiderea unor porţiuni din Marele Zid pentru a preveni răspândirea coronavirusului

China anunţă închiderea unor porţiuni din Marele Zid pentru a preveni răspândirea coronavirusului

 China a anunţat vineri închiderea unor porţiuni din Marele Zid, precum şi a unor populare atracţii turistice din zona Beijing-ului, în cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, care a făcut deja 26 de victime, informează AFP. Mormintele Ming...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 08:12

TENIS: Simona Halep s-a calificat în optimile turneului Australian Open

TENIS: Simona Halep s-a calificat în optimile turneului Australian Open

Jucătoarea română Simona Halep, numărul trei mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinţeva cu 6-1, 6-4, sâmbătă, la Melbourne. Halep (28 ani), a...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 25 Ianuarie 2020, ora: 07:48

La 25 ianuarie 1475, Ștefan cel Mare anunță victoria de la Vaslui. În 1918, Ucraina își declară independența față de Rusia bolșevică. În 1949 s-a creat CAER. Iar în 2004, roverul Opportunity a atins suprafața planetei Marte.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 07:01

Traian Băsescu „mătură pe jos” cu unioniștii din R. Moldova: „Mie unul mi-a ajuns până în gât! Mi se pare că m-au luat așa, de păcălici”

Traian Băsescu „mătură pe jos” cu unioniștii din R. Moldova: „Mie unul mi-a ajuns până în gât! Mi se pare că m-au luat așa, de păcălici”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, vineri, la ”Convenția Românilor de Pretutindeni”, că în Republica Moldova există 6-7 partide unioniste, dar care nu reușesc să ajungă la un numitor comun. Băsescu a susținut chiar că liderii acestor formațiuni au...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 25 Ianuarie 2020, ora: 06:33

George Simion, ales în fruntea AUR: „Vrem ca resursele României să aparțină românilor! Vrem dreptate!”

George Simion, ales în fruntea AUR: „Vrem ca resursele României să aparțină românilor! Vrem dreptate!”

Liderul unionist George Simion și jurnalistul Claudiu Târziu au fost aleși astăzi, în cadrul Congresului național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), copreședinți ai formațiunii politice. La același eveniment care s-a desfășurat la Iași, de Ziua Unirii...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 25 Ianuarie 2020, ora: 06:31

3 femei geniale din zodiac

3 femei geniale din zodiac

Fiecare femeie este înzestrată cu propriile calități care o evidențiază de celelalte, așa că ea trebuie să profite din plin de ele pentru a se face remarcată și pentru a-i cuceri pe cei din jur. Este foarte bine cunoscut faptul că femeile au propriul farmec ce iese prin toți...

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 25 Ianuarie 2020, ora: 05:22

Micul dejun te poate ajuta să fii într-o formă fizică mai bună.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 04:17

GAFĂ de proporții a ministrului Educației. Cum a încurcat discursurile și le-a vorbit tinerilor despre procurori și avocați

GAFĂ de proporții a ministrului Educației. Cum a încurcat discursurile și le-a vorbit tinerilor despre procurori și avocați

Ministrul socialist al Educației, Corneliu Popovici a fost protagonistul unei gafe de proporții comise astăzi la evenimentul de inaugurare a campaniei naționale „Tinerii din Moldova pentru obiective globale”. În timp ce se afla în fața unui auditoriu de tineri,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 01:25

ALERTĂ /// Două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate în Franţa, unul la Paris şi un altul la Bordeaux

ALERTĂ /// Două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate în Franţa, unul la Paris şi un altul la Bordeaux

 Două cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate în Franţa, unul la Paris şi un altul la Bordeaux.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)