Astăzi 10 Decembrie 2019, Marţi - Ultima actualizare la ora 18:18
Abonamente

Actualitate 7 Noiembrie 2019, ora 10:18

Cine stă în spatele tentativelor de expropriere a Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

Marime Font

 Tentativa ilegală de a expropria societatea „Danube Logistics Holding BV” de partea sa socială din cadrul „Danube Logistics” S.R.L. – operatorul și investitorul general din Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – a fost recent mediatizată în repetate rânduri. TIMPUL.MD a avut ocazia să poarte o discuție mai detaliată la acest subiect, în cadrul unui interviu cu Dl Thomas Moser, directorul general și proprietarul legal final al „Danube Logistics Holding BV”.

 Domnule Moser, cine este proprietarul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

„Danube Logistics” S.R.L. este operatorul și proprietarul majorității instalațiilor amplasate pe teritoriul Portului Internațional Liber „Giurgiulești” în calitatea sa de investitor general. La ora actuală, proprietarul unic al capitalului social al „Danube Logistics” S.R.L. este societatea olandeză „Danube Logistics Holding BV”. BERD deține calitatea de creditor și de parte la un contract de participațiune, beneficiind nu doar de achitările dobânzii aferente creditului acordat, dar și de 65% din vânzarea părților sociale și dividendele distribuite.

Domnule Moser, puteți să ne explicați succint în ce constă litigiul cu omul de afaceri din Azerbaidjan Rafiq Aliyev?

Încă din anul 2014, Rafiq Aliyev, un fost investitor al „Danube Logistics” S.R.L., încearcă permanent să mă forțeze să accept vânzarea părților sociale deținute de „Danube Logistics Holding BV” în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., presându-mă prin acțiuni în justiție neîntemeiate și prin alte măsuri întreprinse de societățile care îi aparțin: „BEMOL Retail” S.R.L., „EASEUR Holding BV” și „New Ventures Capital NV”.


Acest litigiu afectează activitatea Portului Internațional Liber „Giurgiulești”?

Acest litigiu nu afectează operațiunile curente ale Portului Internațional Liber „Giurgiulești” și nici planul societății „Danube Logistics” S.R.L. de a dubla capacitatea terminalului său de mărfuri uscate. În 2018 Portul Internațional Liber „Giurgiulești” a transbordat pentru prima dată peste un milion de tone de mărfuri, facilitând exporturi către 53 de țări.

Din câte cunoaștem, societățile „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. ale lui Aliyev au contestat în instanță legalitatea achiziționării societății „Danube Logistics” S.R.L. în anul 2011 de către „Danube Logistics Holding BV”. Cu ce s-a soldat litigiul?

În septembrie 2018, Curtea de Apel din Amsterdam a menținut hotărârea Curții de Circumscripție din Amsterdam în 2016, prin care instanța a stabilit că pretențiile înaintate de „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. ale lui Aliyev eșuează din motive de fond. După ce Curtea de Apel din Țările de Jos a pronunțat hotărârea, „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. au încetat să-și mai umărească cererile lor conexe în Republica Moldova, acestea fiind ulterior scoase de pe rol de Judecătoria Chișinău Sediul Central în decembrie 2018 și în martie 2019.

„New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a depus în Republica Moldova o nouă cerere de anulare a cumpărării societății „Danube Logistics” S.R.L. de către ”Danube Logistics Holding BV”?

Recent, „Danube Logistics Holding BV” a primit de la una din societățile lui Aliyev încă o cerere nefondată. De data aceasta, „New Ventures Capital NV” cere anularea vânzării de către „EASEUR Holding BV” a participaţiunii sale în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. către „Danube Logistics Holding BV”, care a avut loc în 2011. Deși „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a acceptat tranzacția în 2011, această companie nu a fost parte la contractele care au reglementat tranzacția. Dat fiind faptul că încercările anterioare ale altor societăție ale lui Aliyev pentru a anula tranzacția au eșuat în instanțele judecătorești din Țările de Jos și din Republica Moldova, suntem încrezători că această cerere va fi la fel respinsă.

De ce „EASEUR Holding BV” a vândut societatea „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

În 2011 „EASEUR Holding BV” risca să intre în faliment din cauza incapacității sale de a rambursa o datorie de aproape 30 mln USD către Credit Suisse. Pentru a evita o lichidare păguboasă a întregului grup de companii, Credit Suisse a propus și a aprobat o tranzacție amiabilă cu societățile lui Aliyev „EASEUR Holding BV” și „New Ventures Capital NV” – creditorul subordonat al „EASEUR Holding BV”. Această tranzacție a dus la divizarea Grupului de companii EASEUR, în urma căreia societatea nou creată „Danube Logistics Holding BV” a preluat datoria restantă a „EASEUR Holding BV” față de Credit Suisse în schimbul intereselor deținute de „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. în cadrul „Danube Logistics” S.R.L.

De ce EASEUR Holding BV nu a putut rambursa datoria să față de Credit Suisse?

Eforturile întreprinse de „EASEUR Holding BV” pentru a refinanța datoria restantă neachitată față de „Credit Suisse” cu ajutorul unor noi împrumuturi bancare au eșuat în principal din cauza legăturilor companiei cu Rafiq Aliyev. După respingerea cererii finale de apel a lui Rafiq Aliyev privind anularea sentinței sale de condamnare pentru comiterea unui șir de infracțiuni economice în Azerbaidjan, băncile internaționale, precum și „New Ventures Capital NV” au refuzat să acorde finanțare suplimentară. Pe lângă acestea, „Credit Suisse” a respins propunerea de a converti o parte din datorie într-o participațiune minoritară în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., deoarece „Credit Suisse” nu dorea să dețină părți sociale într-o societatea care avea legături cu Aliyev care își ispășea pedeapsa în penitenciar.

Ce sumă a achitat „Danube Logistics Holding BV” la cumpărarea societății „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

„Danube Logistics Holding BV” a achitat o sumă totală de 28,6 mln dolari SUA, inclusiv 340.60 dolari SUA la achiziționarea unei participațiuni de 80% în cadrul „Danube Logistics” S.R.L., 13.7 mln USD (164 mln lei moldovenești) pentru creanțele „BEMOL Retail” S.R.L. față de „Danube Logistics” S.R.L. și 14.9 mln dolari SUA pentru creanțele „EASEUR Holding BV” față de „Danube Logistics” S.R.L. În decembrie 2011 suma de 28.6 mln USD datorată pentru aceste active a fost compensată cu suma de 28.6 mln dolari SUA pe care „EASEUR Holding BV” trebuia să o achite către „Danube Logistics Holding BV” pentru preluarea datoriei restante neachitate față de „Credit Suisse”.

Ce sumă a investit „EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Rafiq Aliyev în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei?

„EASEUR Holding BV” și Grupul Azpetrol al lui Aliyev a investit în total 24.8 mln USD în cadrul „Danube Logistics” S.R.L. până la vânzarea companiei în schimbul sumei de 28.6 mln dolari SU. Aceste investiții au inclus investiția de 4,320 MDL (340.6 dolari SUA) sub formă de împrumuturi. Aliyev încearcă să umfle în mod nejustificat sumele investite de „EASEUR Holding BV” adăugând, de exemplu, investițiile finanțate din subvenția acordată de Guvern pentru susținerea investițiilor prevăzute în Acordul de Investiții cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

„EASEUR Holding BV” a solicitat acordul lui Rafiq Aliyev cu privire la vânzarea societății „Danube Logistics” S.R.L. în 2011?

„New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a participat la finalizarea evaluării independente a societății ”Danube Logistics” S.R.L. și a emis acorduri în scris cu privire la tranzacție. În aceste scrisori de consimțământ, „New Ventures Capital NV” și-a exprimat acordul nu doar în privința vânzării societății „Danube Logistics” S.R.L., dar și referitor la mărirea cu 5.2 mln USD a finanțării de către „BEMOL Retail” S.R.L. pentru „Danube Logistics” S.R.L. până la finalizarea tranzacției. Mai mult decât atât, „New Ventures Capital NV” a confirmat în scrisorile sale de consimțământ că eu sunt proprietarul legal final al „Danube Logistics Holding BV” și că interesele economice din această companie sunt împărțite cu „Credit Suisse”.

De ce „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev a fost de acord cu tranzacția din 2011?

„New Ventures Capital NV” a acceptat tranzacția pentru a realiza un profit substantial din investiția lui Aliyev, care risca să fie pierdută în întregime la momentul arestării lui Aliyev în 2005. După ce „EASEUR Holding BV” și „BEMOL Retail” S.R.L. au fost eliberate de obligația de a rambursa datoria față de „Credit Suisse” în 2011, Aliyev a cerut ca aceste companii să stopeze investițiile în Republica Moldova și să utilizeze fluxurile de numerar generate de „BEMOL Retail” S.R.L. pentru a rambursa împrumutul restant acordat de „New Ventures Capital NV”. Doar în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014 „EASEUR Holding BV” deja rambursase 11 mln USD către „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev.

Care este temeiul pe care se bazează pretenția cu privire la modul în care ați gestionat societatea „BEMOL Retail” S.R.L.?

În calitate de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L., am reușit să transform o companie nou-creată care genera pierderi și care nu avea nici stații de alimentare cu produse petroliere și nici resurse financiare la mijlocul anului 2006, într-o companie care operează cu 54 de stații de alimentare și care a generat venituri de 75 mln USD și un profit net de 7 mln USD în 2012 – anul când am demisionat din funcția de administrator al „BEMOL Retail” S.R.L. După ce Rafiq Aliyev a cumpărat „BEMOL Retail” S.R.L., dar nu a reușit să cumpere și societatea „Danube Logistics” S.R.L. în 2014, dânsul a început să argumenteze că „BEMOL Retail” S.R.L. ar fi putut genera profituri mai mari. Aliyev pretindea în special că societatea ar fi putut realiza profituri mai mari în cazul în care 35 stațiile de alimentare cu produse petroliere s-ar fi aflat în proprietatea „BEMOL Retail” S.R.L. și dacă „BEMOL Retail” S.R.L. nu ar fi acordat un împrumut către „Danube Logistics” S.R.L.

Considerați că pretențiile lui Aliyev sunt legitime?

Aceste pretenții sunt pur și simplu neîntemeiate. „BEMOL Retail SRL” a obţinut o dobândă de 12 mln lei moldoveneşti la finanţarea acordată societăţii „Danube Logistics” S.R.L. Respectiva finanţare a fost aprobată de „New Ventures Capital NV” a lui Aliyev, fiind achitată din subvenția acordată în special pentru susținerea investițiilor societăților „Danube Logistics” S.R.L. și „BEMOL Refinery” S.R.L. în cadrul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”. Pe lângă acestea, pretențiile lui Aliyev cu privire la locațiunea stațiilor de alimentare cu produse petroliere sunt nefondate, deoarece fiecare contract de locațiune a adus companiei profituri substanțiale, în timp ce Rafiq Aliyev nu numai că a refuzat să ofere societății „BEMOL Retail” S.R.L. capitalul necesar pentru construcția a 50 de stații de alimentare cu produse petroliere, dar a mai și cerut în ianuarie 2012 stoparea investițiilor în Republica Moldova pentru a folosi fluxurile companiei „BEMOL Retail”S.R.L. la rambursarea datoriei restante a „EASEUR Holding BV” față de societatea sa „New Ventures Capital NV”.

Ce sumă din subvenția încasată de „BEMOL Retail” S.R.L. de la Guvern a fost partajată cu Danube Logistics” S.R.L.

În perioada anilor 2007-2015 „BEMOL Retail” S.R.L. a încasat o subvenție care i-a fost acordată de Guvern pentru a susține construcția obligatorie de către „Danube Logistics” S.R.L. a câteva terminale pe teritoriul portului, construcția obligatorie – încă nerealizată de „BEMOL Refinery” S.R.L. – a unei mari rafinării de petrol în cadrul portului, și crearea benevolă de către „BEMOL Retail” S.R.L. a unei rețele de stații de alimentare cu produse petroliere. „BEMOL Retail” S.R.L. a folosit o mică parte din subvenția încasată pentru a oferi societății „Danube Logistics” S.R.L. un împrumut în sumă de 151 mln lei moldovenești, pe care „BEMOL Retail” S.R.L. și „EASEUR Holding BV” l-a vândut în 2011 societății „Danube Logistics Holding BV” în schimbul sumei de 163 mln lei moldovenești.

Ce planuri aveți referitor la hotărârea instanței judecătorești cu privire la pretenția înaintate de „BEMOL Retail” S.R.L.

Am solicitat ca autoritățile competente să investigheze modul de desfășurare a procesului de judecată și fabricarea dovezilor în legătură cu pretenția înaintată de „BEMOL Retail” S.R.L. De asemenea, eu am depus o cerere împotriva Republicii Moldova la CEDO în legătură cu procesul de judecată viciat, rolul angajaților din cadrul autorităților publice la fabricarea dovezilor și interpretarea arbitrară a legislației aplicabile. La 25 octombrie 2019 CEDO a confirmat că cererea mea a fost admisă spre examinare.

Este adevărat că un executor judecătoresc care acționează la cererea „BEMOL Retail” S.R.L. în legătură cu această pretenție a aplicat sechestrul asupra părților sociale deținute de „Danube Logistics Holding BV” în cadrul „Danube Logistics” S.R.L.?

Consider ilegală încercarea companiei „BEMOL Retail” S.R.L. de a responsabiliza compania „Danube Logistics Holding BV” pentru pretențiile neîntemeiate și contestate, înaintate mie personal. „Danube Logistics Holding BV”, o societatea subsidiară a „Danube Holding BV”, nu a fost parte la litigiul legat de gestionarea societății „BEMOL Retail” S.R.L. și, respectiv, aceste pretenții ale „BEMOL Retail” S.R.L. nu-i pot fi imputate. Exproprierea ilegală de părți sociale ar cauza prejudicii esențiale nu doar companiei olandeze „Danube Logistics Holding BV” dar și altor părți, cum ar fi BERD, care deține un interes economic de 65% în aceste părți sociale. Și nu în ultimul rând, aceasta ar demonstra că drepturile investitorilor străini nu sunt respectate în Republica Moldova.

Timpul.md  

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:13

Alegerile parlamentare anticipate din Marea Britanie de joi, 12 decembrie, au fost dominate de tema ieșirii din Uniunea Europeană, a cărei dată este stabilită pentru 31 ianuarie 2020. Principalele partide competitoare au ca subiect principal de campanie Brexit-ul. La trei ani și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 18:11

Turcia ar putea lansa o intervenţie militară în Libia, a avertizat marţi preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de postul TRT şi de agenţia de presă ANSA, conform MEDIAFAX. „În cazul în care vom fi invitaţi de Guvernul Fayez al-Sarraj pentru o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 17:03

Primăria municipiului Chișinău informează că începând cu data de 09.12.2019 până pe data de 18.02.2020, va fi suspendat traficul rutier pe str. Cetatea Chilia la intersecție str. N. Titulescu și str. Cetatea Chilia intersecție cu str. Busuiocești. Măsura este impusă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 17:00

Un magazin din stânga Nstrului, la un pas, de a fi prădat de hoți. Totul s-ar fi întâmplat în noaptea de 9 decembrie, în orașul Bender.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 16:57

Suplimentul la Contractul de furnizare de gaze existent dintre „Gazprom” și SA „Moldovagaz” urmează a fi semnat până la finele lunii decembrie, după agrearea soluțiilor privind achitarea costului serviciilor de transport al gazelor naturale în regim revers...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 10 Decembrie 2019, ora: 15:34

Ion Chicu s-a întâlnit cu investitorii cehi care au preluat pachetul majoritar al Gas Natural Fenosa

Ion Chicu s-a întâlnit cu investitorii cehi care au preluat pachetul majoritar al Gas Natural Fenosa

Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, s-a întâlnit astăzi cu grupul de investitori cehi care au procurat recent rețelele electrice de distribuție Gas Natural Fenosa. Această întreprindere deservește circa ¾ din consumatorii de energie electrică din Republica...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:46

Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit

Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit

Cântăreața suedeză Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, după o luptă de 17 ani cu cancerul.  Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a fan clubului formației Roxette. În 2002, Marie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:39

Atmosferă incandescentă la Hollywood. Lista nominalizărilor pentru Globurile de aur

Atmosferă incandescentă la Hollywood. Lista nominalizărilor pentru Globurile de aur

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:33

Dosarul olandezului, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul. Barbatul, eliberat din arest. Ce spun procurorii

Dosarul olandezului, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul. Barbatul, eliberat din arest. Ce spun procurorii

Olandezul, trimis in judecata dupa ce a abuzat sexual doi copii la Cahul, a fost eliberat din arest. Judecatorii au dat curs solicitarii avocatului inculpatului si l-au eliberat sub control judiciar. Potrivit procurorilor PCCOCS, demersul de prelungire a arestului preventiv a olandezului a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:31

FLASH /// O nouă schemă de corupţie la Primăria capitalei şi Agenţia Servicii Publice. Patru persoane, între care o şefă de direcţie, reţinute de CNA

FLASH /// O nouă schemă de corupţie la Primăria capitalei şi Agenţia Servicii Publice. Patru persoane, între care o şefă de direcţie, reţinute de CNA

O nouă schemă de corupţie la Primăria municipiului Chişinău a fost developată de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. O şefă de direcţie, doi reprezentanţi ai unei agenţii imobiliare, dar şi un angajat al Agenţiei Servicii Publice sunt bănuiţi că ar fi pretins bani de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:20

Căuta fete pe care să le ducă la prostituție, în UE. O moldoveancă de 25 de ani, arestată/ VIDEO

Căuta fete pe care să le ducă la prostituție, în UE. O moldoveancă de 25 de ani, arestată/ VIDEO

O suspectă de trafic de ființe umane a fost reținută în flagrant pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova alături de o potențială victimă. Reținerea acesteia, dar și toate acțiunile de documentare au...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:15

Bărbatul care a ucis 6 oameni într-un spital din Cehia s-a sinucis înainte să fie prins de polițiști

Bărbatul care a ucis 6 oameni într-un spital din Cehia s-a sinucis înainte să fie prins de polițiști

Bărbatul care a împușcat mortal șase oameni și a rănit alți doi, cu o armă semiautomată, într-un spital din Cehia, s-a sinucis. Tragedia a avut loc marți dimineața într-un spital din Cehia. Puţin după ora 7 dimineaţa, un bărbat cu o armă semiautomată a deschis...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 14:12

Iohannis anunță că-i retrage decorația lui Adrian Năstase. „Voi retrage decorațiile tuturor celor condamnați penal”

Iohannis anunță că-i retrage decorația lui Adrian Năstase. „Voi retrage decorațiile tuturor celor condamnați penal”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că îi va retrage decorația fostului premier Adrian Năstase, care a ispășit o pedeapsă cu închisoarea. Șeful statului a adăugat că va face acest lucru în cazul tuturor persoanelor cae au fost condamnate penal.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:49

Ultima oră// Liviu Dragnea rămâne în închisoare

Ultima oră// Liviu Dragnea rămâne în închisoare

Liviu Dragnea rămâne în închisoare, a decis instanţa supremă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:43

Uite cum se face o prăjitură delicioasă cu BANANE. În 10 minute se poate mânca

Uite cum se face o prăjitură delicioasă cu BANANE. În 10 minute se poate mânca

 Uite cum se face o prăjitură delicioasă cu banane! Merită să încerci această minunată prăjitură. Pe lângă faptul că e gata în 10 minute, nu necesită coacere. Ingrediente necesare 500 g biscuiţi 150 g nucă 6 banane sucul de la o lămâie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:39

Zodia care strălucește în decembrie. Aspecte favorabile în domeniul sentimental

Zodia care strălucește în decembrie. Aspecte favorabile în domeniul sentimental

Zodia care strălucește în decembrie. Aspecte favorabile în domeniul sentimental BERBEC Eşti avantajat de conjunctura astrologică. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:28

Foamea ascunsă este cauzată, cel mai adesea, de lipsa acestor vitamine și minerale. Poate duce la obezitate și la slăbirea sistemului imunitar

Foamea ascunsă este cauzată, cel mai adesea, de lipsa acestor vitamine și minerale. Poate duce la obezitate și la slăbirea sistemului imunitar

Un concept mai puțin popular, dar care reprezintă astăzi o preocupare la nivel mondial este foamea ascunsă. Pentru a putea înțelege cum ne poate impacta, trebuie să înțelegem ce este această afecțiune. Conf.Dr. Sanda-Maria Crețoiu, co-fondator Nutriescience a explicat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 12:19

Un avion cu 40 de pasageri a dispărut de pe radare

Un avion cu 40 de pasageri a dispărut de pe radare

Armata aerului din Chile a anunţat luni că a pierdut ''contactul radio'' cu un avion militar C130, cu 38 de persoane la bord, care decolase din Punta Arenas (sud) spre o bază din Antarctica, relatează marţi AFP. ''Un avion C130 Hercules a decolat la ora 16.55 (19.55 GMT) din oraşul Punta...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 10 Decembrie 2019, ora: 12:08

Alfred Nobel - cel mai bogat vagabond al Europei

Alfred Nobel - cel mai bogat vagabond al Europei Din editia print

Alfred Nobel a fost chimist, inventator și om de afaceri suedez. Nobel s-a născut la 21 octombrie 1833. El este inventatorul dinamitei și întemeietorul fundației ce oferă anual faimoasele Premii Nobel. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 11:56

Prim-ministrul Chicu, despre alternativele de livrare a gazelor și cine e vinovat că s-a ajuns aici

Prim-ministrul Chicu, despre alternativele de livrare a gazelor și cine e vinovat că s-a ajuns aici

Premierul Ion Chicu recunoaşte că există problema cu tranzitul gazelor naturale rusești spre Republica Moldova prin Ucraina, din cauza divergenţelor dintre Rusia și Ucraina. Chicu spune că este o problemă externă, dar care a fost definitiv ignorată de Guvernul condus de Maia Sandu. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 11:33

Ultima oră// A decedat fostul Primar al Moscovei, Iurie Lujkov

Ultima oră// A decedat fostul Primar al Moscovei, Iurie Lujkov

Fostul Primar al Moscovei, Iurie Lujkov, a decedat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 11:06

4 copii, rămaşi fără mamă, au o mare dorință de Crăciun

4 copii, rămaşi fără mamă, au o mare dorință de Crăciun

În urmă cu șase luni, Mariana Cernenco la doar 39 de ani a decedat în urma unei lupte grele și chinuitoare cu cancerul. A lăsat în urmă patru copii cu vârstele de 10, 9 și gemeni de 3 anișori, iar unicul sprijin al familiei este tatăl, care pe lângă cei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 11:01

CONCURS pentru a găsi un șef la Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect șef al municipiului Chișinău

CONCURS pentru a găsi un șef la Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect șef al municipiului Chișinău

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 19 decembrie 2019. Dosarul de concurs poate fi depus: personal de către candidat sau prin reprezentantul acestuia la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 10:58

Un tânăr de 22 de ani va face 13 ani de pușcărie. Ar fi violat și jefuit o bătrânică de 71 de ani

Un tânăr de 22 de ani va face 13 ani de pușcărie.  Ar fi violat și jefuit o bătrânică de 71 de ani

Procuratura raionului Edineț a obținut în instanța de judecată condamnarea unui tânăr de 22 de ani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de 13 de ani, pentru viol, jaf și tâlhărie, comise într-un interval estimativ de 30 de minute, la niciun an de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Decembrie 2019, ora: 10:56

Un copil de 12 ani a dispărut fără urmă după ce a plecat la școală

Un copil de 12 ani a dispărut fără urmă după ce a plecat la școală

S-a pornit dimineață la școală, însă n-a mai ajuns la ore. Este vorba despre Nichita Krainii, un băiat de 12 ani, transmite Știri.md. Minorul este locuitor al satului Sloboda Rașcov din raionul Camenca. Presa de peste Nistru scrie că nu este prima dată când...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)