Astăzi 8 Aprilie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la 4 Iulie 2020
Abonamente

Actualitate 8 Mai 2018, ora 07:50

Criza din 1905: Conflictul în relațiile româno-elene

Marime Font

Raporturile diplomatice româno-elene au cunoscut, la începutul secolului XX, o nouă perioadă tensionată, cauzată de escaladarea conflictelor interetnice din Turcia europeană. Naționalitățile creștine din Imperiul Otoman, sprijinite de „statele-matcă” Bulgaria, Grecia, Serbia, România și-au intensificat acțiunile pentru obținerea drepturilor culturale și politice în cadrul imperiului, iar comunitățile aromână și elenă au participat la aceste dispute.

Iradeaua cu bucluc

Ca urmare a eforturilor diplomatice ale statului român și a presiunilor venite dinspre marile puteri, sultanul Abdul Hamid al II-lea (foto dreapta) a acordat, în 1905, iradeaua de recunoaștere a etniei aromâne ca o comunitate distinctă, cu drepturi culturale proprii și cu posibilitatea de a-și constitui foruri de reprezentare specifice. Această decizie a sultanului a stârnit reacții la Atena, în condițiile în care statul elen și comunitatea greacă din Turcia europeană deținuseră până la acel moment controlul asupra activităților etniei aromâne.

Guvernul de la Atena a declarat, de altfel, că nu va fi de acord cu implicarea și revendicările României în Imperiul Otoman, deoarece acolo nu există un element român. Rhallys, ministrul grec de externe, susținea că recunoașterea existenței aromânilor de către Sultan s-a produs doar în principiu, urmând „să se găsească acei români”1.

Loading...


El considera că iradeaua a fost un act ilegal și o lezare a privilegiilor patriarhului, fapt pentru care Grecia s-a simțit datoare să intervină. Cât despre crimele comise de greci asupra aromânilor în Macedonia, acte ce au sporit în intensitate pe parcursul anului 1905 tocmai ca urmare a încercării unei părți a comunității aromâne de a ieși de sub controlul mitropoliților și a propagandei elene, Rhallys declara că nu avea cunoștință2, iar eventualele atacuri ale bandelor de antarți erau puse pe seama unor răzbunări personale3.

Reacția populației...

Față de atitudinea oficialităților elene și față de violențele îndreptate împotriva aromânilor a luat poziție mai întâi „societatea civilă” din România. În iulie 1905 s-a înființat la București o „Ligă antigrecească”, formată ca urmare a „indignării spontane a întregii noastre opiniuni publice contra procedurilor grecești”4.

Liga a convocat un meeting la sala „Dacia”, prezidat de Arhimandritul Sofronie Vulpescu. Printre vorbitori s-au numărat dr. Leonte, președintele Societății de Cultură Macedo- Română, președintele Ligii Culturale, Petre Grădișteanu și deputatul de Ilfov, Ioan T. Florescu, care a spus că „Sângele românesc vărsat de greci va face dâră până la noi și va arăta românilor drumul ce duce spre frații noștri din Macedonia”5.

Cu aceeași ocazie s-a dat citire unei moțiuni prin care se protesta împotriva „actelor criminale” întreprinse asupra aromânilor, a complicității Greciei cu Patriarhia și a sprijinului acordat de populația elenă din Regat bandelor criminale6. Pe fondul unei iritări generale, amplificată și de meetingul organizat de „Liga antigrecească”, s-au desfășurat mai multe manifestații ostile împotriva populației elene din România.

Una dintre ele a avut ca țintă prăvălia lui Ilie Stoias, „La Atena”, de pe Calea Victoriei. Protestul nu era întâmplător, deoarece, Ilie Stoias contribuise la constituirea societăților elene „Patris” și „Apollo” din București, societăți care „au ramificații în provincie și care lucrează sub paravanul unor societăți de ajutor reciproc, dar care în realitate strâng fonduri pentru bande”7.

În timpul manifestației, Stoias a arborat steagul Greciei la întrarea în prăvălie, în semn de protest, iar poliția a intervenit pentru a-l scoate din mulțime, evitându-se astfel un „mare scandal”8. O manifestare similară de protest a avut loc și la Giurgiu, unde steagul grec a fost ars9.

...și a autorităților române

Influențate într-o oarecare măsură de aceste manifestații, autoritățile române au interzis la sfârșitul lui iulie 1905 intrarea în țară a ziarelor grecești10, care lansaseră atacuri virulente la adresa aromânilor, a intereselor României și a drepturilor acesteia de a se amesteca în problemele din Balcani. Autoritățile de la București au făcut concomitent și demersuri diplomatice pe lângă guvernul de la Atena în vederea ameliorării situației aromânilor și a opririi violențelor.

În iulie 1905, I. Lahovary, ministrul român al afacerilor străine, a declarat că guvernul de la București este nemulțumit de persecuțiile sistematice făcute de greci contra aromânilor și speră ca Atena să oprească aceste atentate și să sfătuiască Patriarhia să nu se opună concesiilor făcute românilor din Turcia prin iradea11.

Rhallys a declarat atunci că guvernul român se face direct responsabil de persecuțiile împotriva grecilor din România, iar iradeaua este un grav atentat la dreptul internațional și la prerogativele Bisericii Ortodoxe. În consecință, guvernul de la Atena nu va sfătui niciodată Patriarhia să accepte prevederile acestui act și roagă guvernul francez să uzeze de influența sa la București pentru a determina oficialitățile române să abandoneze această politică, ce se va sfârși prin ruperea relațiilor diplomatice12.

Franța a uzat de poziția și influența ei și a intervenit atât la București, cât și la Atena pentru aplanarea conflictului, după cum demonstrează telegramele din 11 august13 și 24 august 1905 ale diplomaților francezi14. De altfel, Franța nu a fost singura care era interesată și a intervenit pentru îmbunătățirea relațiilor româno-elene. În septembrie 1905, Italia a lansat ideea că marile puteri să adreseze o notă comună celor două state15.

Rhallys a contestat și dreptul României de a se amesteca în afacerile Macedoniei, deoarece românii erau, de fapt, „grecomani”16. Papiniu, reprezentantul român în capitala elenă a replicat atunci că, în atare condiții, „să nu se mire Rhallys dacă românii din Regat, opinia publică va lua măsuri de represiune contra grecilor”17.

Considerând răspunsul părții române o adevărată amenințare la adresa intereselor Greciei și o instigare la violențe împotriva populației elene din România, guvernul de la Atena, a adresat o circulară puterilor europene, în care scria că autoritățile de la București exercită presiuni asupra supușilor greci din România18. Percepția pe care o aveau unele puteri era, însă, diferită față de discursul promovat de statul grec.

Astfel, în cadrul unor discuții între ambasadorul Italiei în Marea Britanie și Lansdowne, acesta a afirmat că, în viziunea lui, guvernul elen „are cea mai mare parte de vină în acest conflict”19. Autoritățile de la București au recurs, în vara lui 1905, la măsuri împotriva unor etnici greci aflați pe teritoriul statului român, aceste acțiuni având, în parte, justificare juridică. Astfel, pe 7 august, guvernul a expulzat trei gazetari de la ziarul „Patris”, deoarece a doua zi după meetingul de la sala „Dacia” au împrăștiat manifeste în care susțineau că nu există aromâni în Macedonia, provocând tulburări, aceeași măsură fiind aplicată pentru doi comercianți greci din Călărași, acuzați de insultare a drapelului român20.

În plus, existau informații că unii dintre membrii comunității elene utilizau fonduri obținute în România pentru a alimenta propaganda din Macedonia21. „Societatea civilă” a contribuit în bună măsură la deciziile autorităților de la București în privința raporturilor cu statul elen, prin manifestațiile organizate și prin presiunile civice, care au continuat până la sfârșitul lui august. La una dintre aceste manifestații, la care au participat atât profesori din România, cât și din Macedonia s-au strigat lozinci de genul: „jos grecii!”, „afară cu ei din țară!”22.

Criza diplomatică se adâncește

Criza diplomatică a intrat într-o nouă etapă în septembrie 1905, când, pe fondul nemulțumirii guvernului de la Atena față de manifestațiile antigrecești din România, reprezentantul Greciei la București a trimis o scrisoare lui I. Lahovary, în care prezenta punctul de vedere al statului său. Textul preciza că:

„Datorită manifestațiilor ostile care au avut loc în mai multe puncte ale României, în cursul cărora s-au pronunțat cuvinte injurioase la adresa națiunii și guvernului elen, în urma persecuțiilor la care sunt expuși supușii greci, în urma măsurilor de expulzare luate fără nici un motiv contra directorului și redactorului ziarului Patris și contra altor supuși greci și în urma refuzurilor de a da urmare reclamațiilor guvernului grec prin notele mele 612, 616, 618, 647, 648 «pentru pedepsirea ofițerilor de la Giurgiu, care au permis arderea steagului grec» considerăm că grecii nu mai pot fi protejați”23.

Ulterior, Tombazis a părăsit capitala română, plecând în concediu și lăsând Legația și arhivele în grija cancelarului Varvalis. Drept răspuns Lahovary a telegrafiat la 6/19 septembrie 1905 lui Papiniu, cerându-i să părăsească, la rândul lui, Legația din Atena, fără a mai face vizita necesară regelui George I (foto dreapta)24. Retragerea șefilor de legație s-a produs la inițiativa Atenei, iar cauzele acestui act politic au fost mai profunde decât persecuțiile grecilor din România.

O posibilă explicație pentru gestul statului grec a fost nemulțumirea generată de emiterea iradelei sultanului, prin care erau recunoscute drepturile culturale ale etniei aromâne. Această iradea era privită ca un amestec al administrației otomane, la presiunea României, în afaceri considerate de interes exclusiv grecesc. Prin actul emis la 10 mai 1905 au fost lezate interesele Greciei, deoarece comunitatea aromână aflată, până atunci, sub controlul autorităților elene, prin directa subordonare față de Patriarhul de la Constantinopol, nu mai putea constitui un element etnic lesne de folosit pentru realizarea „Megali Idea”.

Această situație era pusă pe seama acțiunilor guvernului de la București, care, astfel, s-ar fi făcut responsabil de „pervertirea” conștiinței aromânilor, de presiuni asupra Imperiului Otoman, de amestec fără drept în problemele din Balcani și de insuccesul Greciei în realizarea la cote maximale a programului politic și național. Despre această criză, ministrul plenipotențiar al Greciei la Paris declara în „Le Temps”:

„Din conflictul greco-român nu va ieși probabil nici un război, dar ambele țări pot să-și cauzeze reciproc multe pagube. Chiar dacă Grecia va suferi pagube, ea nu va trebui să regrete aceasta, deoarece e vorba de onoarea ei”25.

Precizările ministrului grec nu erau fără temei, deoarece, după retragerea șefului de misiune diplomatică, România a decis să denunțe, la data de 1 octombrie 1905 convenția comercială încheiată la 19 decembrie 1900 și protocolul anexat convenției26. Statul român nu era obligat să procedeze în acest fel, mai ales că nu exista vreo condiționare de ordin juridic între menținerea convenției și raporturile politice normale între părțile contractante.

Decizia României a fost justificată de starea de tensiune existentă la momentul respectiv și a fost o reacție la atitudinea tranșantă a Greciei. Oricum, conform articolului III, documentul rămânea executoriu până la expirarea unui termen de 9 luni de la data denunțării27.

Conflict diplomatic între București și Atena

Reacția Atenei a fost de a contesta legalitatea denunțării protocolului, prin care se recunoștea personalitatea juridică comunităților grecești din statul român. Intervievat de ziarul Adevărul, fostul ministru al justiției, C. Dissescu (foto dreapta) a declarat că acțiunea nu a fost ilegală, așa cum susținea partea greacă, deoarece „o dată denunțată convenția era normal să fie denunțat și protocolul”28.

C. Dissescu a mai precizat că oricum, documentul era, în cele din urmă, o lege națională, iar statul avea dreptul să o abroge. Grecia, însă, susținea că recunoașterea personalității juridice era definitivă, iar pentru eventuala ei retragere ar fi fost necesar și acordul statului elen29. Acest aspect al disputei dintre cele două țări nu a putut fi rezolvat pe cale diplomatică, cu atât mai mult cu cât fiecare parte se dovedea inflexibilă la negocieri.

Atât Grecia, cât și România continuau să-și mențină poziția și să-și susțină dreptatea nu doar în cazul convenției comerciale, ci și al motivelor pentru care și-au retras reprezentanții diplomatici. Într-un interviu acordat ziarului „Le Temps”, premierul grec Delyanis declara că autoritățile de la București au acționat nedrept împotriva grecilor din România, expulzând persoane care, de fapt, fuseseră ele însele obiectul violențelor populației românești.

În acest caz, Grecia s-a văzut îndreptățită să ceară socoteală României pentru ceea ce s-a întâmplat în interiorul frontierelor ei ca stat independent și să considere absurdă poziția Bucureștiului prin care autoritățile elene ar fi fost responsabile de violențele petrecute în Macedonia, provincie otomană, nu greacă30. De altfel, Delyanis susținea că aceste bande nu au alt scop decât de a „apăra populațiile grecești și a le preserva de atentate ale căror victime sunt”31.

Un ton la fel de virulent a fost adoptat și de patriarh, care a transmis puterilor un memoriu. Prin acest act el minimaliza importanța numerică a etniei aromâne și acuza guvernul de la București de instigare la schismă, de amestec în afaceri ce depășeau limitele interesului românesc32. Această idee a fost vehiculată și de autoritățile de la Atena, care considerau că prin intermediul aromânilor diplomații români vroiau „să obțină o monedă de schimb pentru a căpăta avantaje în altă parte și nu în Macedonia”33.

În replică, generalul I. Lahovary declara în „Neue Freie Presse” că, „de la denunțarea convenției de comerț, Grecia nu numai că n-a luat față de România o atitudine mai împăciuitoare, dar prin manifestările sale a agravat mai mult conflictul”, iar asasinatele comise împotriva aromânilor „încurajate pe față de guvernul de la Atena” pun statul român în situația „de a întări și mai mult măsurile luate contra Greciei”34.

Pentru a-și preciza mai bine punctul de vedere, la 22 octombrie 1905, o delegație compusă din Roznovanu, șeful de cabinet al ministrului afacerilor străine și Horațiu Alexandrescu, consulul general al României la Pireu au plecat spre Atena pentru a remite guvernului grec o notă oficială. În act se preciza faptul că, din punctul de vedere românesc denunțarea convenției comerciale atrage și anularea protocolului relativ la comunitățile grecești din țară35. Totodată, spre sfârșitul aceleași luni au fost suspendate cursele maritime spre portul Pireu, considerându-se că ele „nu mai sunt productive”36.

Manifestații antigrecești

În România, manifestațiile antigrecești au continuat și în tomna lui 1905, sporind astfel presiunea asupra autorităților de a lua decizii politice mai energice. La 9 octombrie a avut loc la Brăila un mare meeting, la care au participat peste 10.000 de oameni, după informațiile oferite de ziarul „Adevărul”37. Cifra este destul de mare, dacă ne gândim la numărul total al populației orașului de pe Dunăre și ne punem problema dacă nu cumva s-a exagerat pentru a da senzația unei ample mișcări de protest, a unei stări de nemulțumire ce tindea să ia proporții.

Cert este faptul că pentru a garanta liniștea și ordinea, prefectul a concentrat întregul aparat polițienesc din subordine38. În piața centrală manifestanții au format un „cortegiu care, cu muzica în frunte, au plecat la gară ca să întâmpine pe oratorii care sosesc. Entuziasmul e de nedescris. Toate societățile și corporațiile cu drapelele sunt prezente. Un ziar ocazional intitulat «Jos asasinii!», imprimat pe hârtie roșie va fi distribuit publicului“39.

La acțiune au participat personalități politice venite de la București, cum ar fi: Petre Grădișteanu, C. Dissescu, dr. Leonte, senatorul Adrian Magheru, deputații Iorgulescu, Miclescu și George Nistor și s-au primit telegrame de susținere din Balș și Romanați40.

Criza diplomatică declanșată în 1905 între România și Grecia a continuat și în cursul anului următor, amplificându-se și determinând ruperea relațiilor diplomatice între cele două state. Tensiunile provocate de acordarea iradelei au demonstrat că problemele interne ale Imperiului Otoman aveau implicații directe asupra situației politice în zonă, în condițiile în care naționalitățile creștine militau pentru drepturi, iar statele din regiune foloseau aceste dispute interetnice, pe care le stimulau, pentru a impune controlul asupra unor teritorii revendicate prin dreptul istoric.

Criza din 1905 a mai demonstrat că diplomația de la București era dispusă să sacrifice, pentru moment, bunele raporturi cu Grecia în perspectiva protejării intereselor aromânilor, însă, din păcate pentru comunitatea aromână, dispoziția autorităților române s-a dovedit schimbătoare, iar atitudinea lor inconsecventă, din moment ce reluarea relațiilor diplomatice cu statul elen s-a făcut prin excluderea de pe agenda discuțiilor tocmai a „problemei aromâne”.

Sursa: historia.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Politică 8 Aprilie 2020, ora: 08:12

SCANDALOS / PSRM-PDM ar fi ȘTIUT că în Parlament este o persoană cu coronavirus dar au ascuns informația

SCANDALOS / PSRM-PDM ar fi ȘTIUT că în Parlament este o persoană cu coronavirus dar au ascuns informația

Deputata Platformei DA Arina Spătaru afirmă că deputaţi au primit ieri, 7 aprilie, un mesaj din partea secretariatului Parlamentului Republicii Moldova prin care au fost avertizaţi că în Parlament ar exista mai multe persoane testate pozitiv la COVID-19. Politiciana precizează că...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 8 Aprilie 2020, ora: 08:09

Coronavirus: 1939 de morţi într-o singură zi în SUA, cel mai ridicat bilanţ la nivel global

Coronavirus: 1939 de morţi într-o singură zi în SUA, cel mai ridicat bilanţ la nivel global

Numărul persoanelor care au decedat în ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA în urma infecţiei cu noul coronavirus a ajuns la 1939 de persoane, potrivit datelor furnizate marţi seara de Universitatea Johns Hopkins, transmite miercuri AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 8 Aprilie 2020, ora: 07:33

Rusia: Doctoriţa care l-a sfidat pe Putin şi a dat alarma despre coronavirus, arestată şi amendată. „Am leşinat şi m-am trezit în închisoare“

Rusia: Doctoriţa care l-a sfidat pe Putin şi a dat alarma despre coronavirus, arestată şi amendată. „Am leşinat şi m-am trezit în închisoare“

Anastasia Vasilieva, doctoriţa care a adunat în jurul ei 2.000 de colegi şi a dat alerta în Rusia în legătură cu epidemia covid-19, a devenit noua ţintă a regimului Putin. Femeia de 36 de ani a fost convocată deja la Comitetul de anchetă, arestată, interogată şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 07:29

Prima țară europeană care dă STARTUL revenirii economice. De joi se DESCHID magazinele și atelierele

Prima țară europeană care dă STARTUL revenirii economice. De joi se DESCHID magazinele și atelierele

Paralizate de criză, economiile europene fac paşi pentru revenirea la un program de lucru normal. Cehia devine primul stat în care viaţa se reîntoarce treptat la cea de dinainte de pandemie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 07:25

Președintele PSRM CAHUL a decedat din cauza COVID-19

Președintele PSRM CAHUL a decedat din cauza COVID-19

Vasile Mihailov, consilier municipal şi raional Cahul, Preşedintele OT Cahul a PSRM, s-a stins din viaţă în această seară, la un spital din Chişinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 07:10

Ciorbă GLAMOUR la spitalul Toma Ciorbă / FĂRĂ COMENTARII

Ciorbă GLAMOUR la spitalul Toma Ciorbă / FĂRĂ COMENTARII

„Cat se cheltuie acolo pentru o zi de internare? 7000 lei? Glamurneniko. (Am sters numele pentru ca odata am postat o picuratoare improvizata dintr-o butylka legata cu bint dintr-un spital pentru copii si in 5 min a tabarat conducerea spitalului peste fata ceea si au terorizat-o cat a stat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 00:35

Chicu și Dumbrăveanu s-au ÎNCURCAT în cifre sau ne MINT? Când au fost realizate cele mai multe teste la coronavirus?

Chicu și Dumbrăveanu s-au ÎNCURCAT în cifre sau ne MINT? Când au fost realizate cele mai multe teste la coronavirus?

Ion Chicu a anunțat sâmbătă că au fost prelevate 681 de probe. Astăzi, atât primul ministru, cât și ministra Sănătății au afirmat că în ultimele 24 de ore au fost testate cele mai multe probe întro singură zi, iar numărul acestora este de 510.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 00:12

O nouă minciună DODONISTĂ / Sistemul medical din Moldova NU ARE 50 mii de cadre așa cum afirmă „șeful” statului

O nouă minciună DODONISTĂ / Sistemul medical din Moldova NU ARE 50 mii de cadre așa cum afirmă „șeful” statului

„Țin să informez șeful statului (poate cei din jur nu au curajul) că sistemul de sănătate nu dispune de cei 50 mii personal medical pe care Dumnealui a anunțat că îi aruncă în luptă cu coronavirusul”, opinează ex-ministra Sănătății, Ala Nemerenco.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 20:12

VEȘTI FOARTE BUNE DIN ITALIA /// Numărul noilor decese și a noilor infecții SCADE

VEȘTI FOARTE BUNE DIN ITALIA /// Numărul noilor decese și a noilor infecții SCADE

Numărul deceselor provocate de epidemia Covid-19 a crescut cu 604 marți, un bilanț zilnic mai mic decât cel de ieri, de 636, în timp ce numărul cazurilor noi înregistrate este cel mai mic de pe 13 martie, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 19:08

Un reputat doctor român avertizează: Măștile și igiena, mai eficiente decât carantina și izolarea socială

Un reputat doctor român avertizează: Măștile și igiena, mai eficiente decât carantina și izolarea socială

Una dintre temele dezbătute în ultimele săptămâni a fost aceea referitoare la măști: le purtăm sau nu. Deja este clasică atitudinea oscilantă a Puterii de la București - acum o lună spunea ca nu sunt eficiente, acum că sunt – așa că vocea credibilă este a medicilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 18:51

7 aprilie, cea mai neagră zi din Marea Britanie, în războiul cu COVID-19

7 aprilie, cea mai neagră zi din Marea Britanie, în războiul cu COVID-19

Marea Britanie înregistrează cel mai mare număr de decese provocate de COVID-19 în doar 24 de ore.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 18:16 de George Simion

George Simion: Din două republici mici, nu obții o Românie Mare. De ce nu aveți grijă de români, domnilor Iohannis și Dodon?

George Simion: Din două republici mici, nu obții o Românie Mare. De ce nu aveți grijă de români, domnilor Iohannis și Dodon?

Ca moldovean din dreapta Prutului, mă uit consternat când văd că Țara asta, care a fost o dată Mare, ajunge cârpa de șters pe jos a unor indiviz slabi, numiți președinți/ pîșâdinți. Nu mai bine revenim noi la un Rege?

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 7 Aprilie 2020, ora: 18:07

În „Țara lui Dodon și Chicu” trăiesc doar bugetari și pensionari

În „Țara lui Dodon și Chicu” trăiesc doar bugetari și pensionari

„Prioritățile noastre vor fi achitarea salariilor, pensiilor, plăților sociale și ajutoarelor de șomaj”, a declarat astăzi Președintele R. Moldova Igor Dodon.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 17:12

VIDEO / Așa sunt întâlniți oamenii noștri care se întorc în Republica Moldova din Rusia

VIDEO / Așa sunt întâlniți oamenii noștri care se întorc în Republica Moldova din Rusia

Lumea nu are bani să procure polița de asigurare obligatorie, o familie, din 3 persoane, spune că nu are 12 000 de lei acum ca să plătească în 72 de ore

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 16:59

EPIDEMIE DE COVID-19 / 1 persoană a DECEDAT, 22 în total /. +91 de cazuri noi de coronavirus, 1056 în total / Declarații de ultimă oră după ședința Centrului Unic de Comandă din 7 aprilie 2020 (LIVE VIDEO)

EPIDEMIE DE COVID-19 / 1 persoană a DECEDAT, 22 în total /. +91 de cazuri noi de coronavirus, 1056 în total / Declarații de ultimă oră după ședința Centrului Unic de Comandă din 7 aprilie 2020 (LIVE VIDEO)

Încă un deces din cauza COVID-19 și 91 de cazuri noi confirmate în R.Moldova. Au fost examinate 510 probe, cele mai multe de la declanșarea situației privind noul coronavirus în R.Moldova. Declarații după ședința Centrului Unic de Comandă. Trei cazuri de...

( ) Citeşte tot articolul

Economie 7 Aprilie 2020, ora: 15:46

Dodon: Avem suficiente lichidități pentru a „nu admite haos pe piața valutară” / Leul scade în continuare față de dolar

Dodon: Avem suficiente lichidități pentru a „nu admite haos pe piața valutară” / Leul scade în continuare față de dolar

Banca Naţională a Moldovei are suficiente lichidităţi pentru a nu admite haos pe piaţa valutară a țării. „Asigurarea” vine din partea lui Igor Dodon şi a fost făcută în cadrul briefingului de după ședința de marți a Consiliului Suprem de Securitate

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 15:41

Dodon: Sunt sufienți angajați în sistemul de sănătate. Realitatea: Deficit de peste 5 mii de asistenți

Dodon: Sunt sufienți angajați în sistemul de sănătate. Realitatea: Deficit de peste 5 mii de asistenți

Igor Dodon a declarat marți, 7 aprilie, că peste 50 de mii de lucrători medicali ar putea fi implicați în lupta cu virusul COVID-19, adăugând că sunt suficienți angajați în sistemul de sănătate pentru a face față „situației”. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 13:40

Moscova / Un medic care s-a plâns de lipsa măștilor și termometrelor a fost chemat la PROCURATURĂ

Moscova / Un medic care s-a plâns de lipsa măștilor și termometrelor a fost chemat la PROCURATURĂ

Chirurgul Vsevolod Șukhrai a fost chemat la procuratură „pentru a da explicații” după ce a vorbit într-un interviu despre lipsa echipamentului personal de protecție din spitalul unde lucrează.

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 7 Aprilie 2020, ora: 13:31

COVID-19 | Populația din Belarus s-a răzvrătit! „Vor fi consecințe oribile dacă rămânem tăcuți!”. Dezvăluiri GRAVE

COVID-19 | Populația din Belarus s-a răzvrătit! „Vor fi consecințe oribile dacă rămânem tăcuți!”. Dezvăluiri GRAVE

Situația din Belarus, singurul campionat de fotbal care se mai joacă, pare tot mai tensionată în ultima vreme, mai ales că președintele țării, Alexander Lukașenko, nu ține cont de pandemia de coronavirus și nu a impus deloc măsuri restrictive.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 13:15

Medic din Glodeni: „Spitalul practic este închis. Cadrele medicale s-au testat cu PLATĂ, ca să afle că au coronavirus”

Medic din Glodeni: „Spitalul practic este închis. Cadrele medicale s-au testat cu PLATĂ, ca să afle că au coronavirus”

Spitalul raional din Glodeni care acum o săptămână nu înregistra niciun caz de infectare cu noul coronavirus, de luni este practic închis, după ce s-a constatat că aproape toate cadrele medicale fie sunt confirmate pozitiv la COVID-19, fie sunt în carantină, după ce...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 7 Aprilie 2020, ora: 13:12

Rudele bolnavilor de covid-19 din Taraclia: „Suntem HĂRȚUIȚI şi AMENINȚAȚI de localnici”

Rudele bolnavilor de covid-19 din Taraclia: „Suntem HĂRȚUIȚI şi AMENINȚAȚI de localnici”

Centrul de sănătate publică din raionul Taraclia susţine că primeşte mai multe plângeri de la rudele persoanelor infectate de COVID-19. Oamenii acuză că sunt discriminaţi, supuşi ostilităţilor, presiunilor şi intoleranţei din partea localnicilor, transmite MOLDPRES cu referire...

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 7 Aprilie 2020, ora: 13:10 de Irina Nechit

interviu Lică Sainciuc: „Stăm acasă. Bine că avem grădină”

Lică Sainciuc: „Stăm acasă. Bine că avem grădină”

– Stimate Lică Sainciuc, ca grafician, ce credeți despre forma coronavirusului? Această „coroană” vă bântuie vizual? 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 7 Aprilie 2020, ora: 13:08

Medicul din Timișoara a dezvăluit secretul reușitei sale: Niciun medic nu a fost infectat, iar bolnavii de coronavirus se vindecă pe bandă rulantă

Medicul din Timișoara a dezvăluit secretul reușitei sale: Niciun medic nu a fost infectat, iar bolnavii de coronavirus se vindecă pe bandă rulantă

Virgil Musta, medicul-erou din Timișoara, a reușit să țină piept coronavirusului. Specialistul recunoaște însă că a impus niște reguli care au fost urmate cu strictețe și astfel a reușit să protejeze și cadrele medicale, dar și pacienții.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)