Astăzi 28 Februarie 2020, Vineri - Ultima actualizare la ora 17:16
Abonamente

Actualitate 7 Iulie 2010, ora 05:30    Din editia print

Între legile fizicii şi cele umaneCum rămâne cu drepturile consumatorului, doamnă TERMOCOM?

Marime Font

 Acest articol are drept scop atenţionarea organelor de protejare a drepturilor consumatorilor, precum şi a celor de adoptare a legilor. E vorba de situaţia creată în Chişinău privind asigurarea consumatorilor cu apă caldă şi perceperea plăţilor pentru aceasta. În mod normal, consumatorul se află pe prim-plan, pentru că el plăteşte serviciile furnizorului, şi nu invers. Din păcate, aşa ceva nu se întâmplă şi la noi, dacă judecăm după acţiunile comune din ultima perioadă a furnizorului de agent termic „Termocom” SA şi a întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL).

 De fiecare dată când consumatorul primeşte factura pentru agentul termic, utilizat la prepararea apei calde menajere, rămâne neplăcut „surprins”. Fie că i se adaugă un surplus de apă caldă la volumul indicat de contor, fie i se aplică tarif majorat şi variabil în fiecare lună. În astfel de situaţie se află toţi consumatorii, inclusiv cei din blocurile în subsolul cărora au fost montate puncte termice individuale (PTI). Apare întrebarea: de ce s-a majorat atât de mult tariful la apa caldă? Se consumă oare în fiecare lună diferite volume de gaze naturale pentru prepararea unei şi aceleiaşi cantităţi de apă? Nu, dar e mai uşor să pui problemele furnizorului şi ale ÎMGFL pe spatele consumatorului.

UN CAZ CONCRET. Locatarul Mihai Târşu din blocul de pe str. Pietrarilor, 8 nu a mai suportat fărădelegile „Termocom” şi ÎMGFL-12 privind asigurarea cu apă caldă menajeră şi a fost nevoit, din ianuarie 2010, să renunţe la acest serviciu. Deşi fără acordul locatarilor, în subsolul blocului în care locuieşte, ca şi în multe altele, a fost instalat un PTI de încălzire a apei. Dar, chiar dacă orice modernizare ar trebui să reducă costurile serviciului respectiv, pentru dl Târşu aceasta a condus la majorarea preţului cu 20% la etapa iniţială, faţă de blocurile care nu au montate PTI. La petiţiile adresate „Termocom” SA şi ÎMGFL-12, care gestionează blocul locativ, şi ÎM „Infocom”, căreia dl Târşu i-a solicitat explicarea motivului de majorare, i s-a comunicat:

Loading...


- În blocul din str. Pietrarilor, 8 e instalat un PTI, astfel încât preîncălzitorul de apă montat în subsolul casei deserveşte doar blocul dvs.; prin urmare, nu există reţele termice de alimentare cu apă caldă menajeră, respectiv nu există nici pierderi în reţele.

- Costul încălzirii unui (1) m3 de apă pentru necesităţile alimentării cu apă caldă (agentul termic) pentru consumatorii casnici asiguraţi de punctele termice centrale (adică în care există reţele de alimentare cu apă caldă) constituie 19,47 lei/m3 sau doar 80% din costul real, conform deciziei Consiliului municipal nr. 15/28 din 14.04.03.

- În blocurile în care sunt instalate preîncălzitoare nemijlocit în subsol, costul încălzirii unui (1) m3 se calculează în mărime de 100%, adică 24,34 lei/m3, conform Hotărârii Guvernului (HG) RM nr. 191 din 19.02.02, comp. IV, pct. 11 al Anexei nr. 5”.

La o adică, putea fi acceptată această ipoteză, dar n-a fost să fie. „Termocom”, prin scrisoarea nr. 79/7501 din 24.10.2008, a dat dispoziţie ÎM „Infocom” ca diferenţa dintre suma indicaţiilor apometrelor din apartamente şi suma indicaţiilor aparatelor PTI (în blocurile fără PTI - din PT sau din bloc/tronson) să fie repartizată proporţional numărului de locatari care consumă apă caldă menajeră sau printr-o altă metodă propusă de gestionarii fondului locativ, excluzând apartamentele în care sunt instalate contoare moderne cu mecanism umed. Începând cu iunie 2009, ÎMGFL-12 a ignorat totalmente indicaţiile apometrelor, cu toate că acestea sunt incluse în Registrul de Stat, au certificat de verificare în care nu e prevăzut surplus de consum, prin aceasta fiind încălcate p. 8, al Anexei 5 din HG RM 191 din 19.02.2002 şi p. 2 din HG RM nr. 1228 din 13.11.2007. Astfel, ÎMGFL-12 a distribuit apa menajeră caldă după o metodă cunoscută numai lor (vezi tabela). De aici constatăm că, pe parcursul a cinci luni, lui M. Târşu i s-au distribuit suplimentar la indicaţiile apometrului încă 20,6 m3 de apă caldă.

Data  Iunie 2009 Iulie 2009 August 2009 Septembrie
2009
Octombrie 2009
Consum conform apometrului, m3 3 3 1 0 0
Consum distribuit de ÎMGFL-12, m3 5,02 7,53 2,99 6,48 5,58
 
Prin urmare, consumatorul a fost obligat să achite suplimentar 605,8 lei (20,6 m3 x (24,34 lei/m3 + 5,07 lei/m3)), pentru volumul de apă caldă pe care nu l-a utilizat. Aşa o păţesc majoritatea consumatorilor de la bloc şi din oraş. În urma adresărilor mai multor locatari din acest bloc către ÎMGFL-12, „Termocom” şi Primărie, s-a recunoscut că acţiunile de adăugare a surplusului de apă au fost ilegale şi ni s-a promis că se va face o recalculare, iar pe viitor nu vor mai fi comise încălcări. Într-adevăr, surplusul de apă nu s-a mai distribuit, dar recalcularea promisă nici n-au de gând s-o facă - fapt constatat din răspunsul dat de ÎMGFL-12, „Termocom” şi „Infocom” lui M. Târşu. Locatarii blocului nominalizat au sperat că s-a pus punct încălcărilor drepturilor lor şi nu vor mai fi taxaţi cu surplus de apă. Dar starea de „linişte” a durat exact o lună, pentru ca în decembrie 2009 să fim surprinşi cu tarife noi: tarife variabile la apa menajeră caldă, obţinute în baza formulei propuse de „Termocom” în scrisoarea nr. 79/8207 din 20.11.2008 către „Infocom”, în baza căreia „Infocom”, începând cu decembrie 2009, efectuează calcule:

T - costul 1 Gca (atunci era 540 lei/Gca); G - numărul Gca indicat de PTI; Vap - volumul sumar al consumatorilor ce au apometre; Vnorma - volumul sumar distribuit persoanelor fără apometre (conform SNIP 2.04.01-85 e acceptat 3 m3 pentru o persoană); Vm - volumul sumar atribuit consumatorilor ce au apometre, dar n-au prezentat datele (se calculează media datelor prezentate în ultimele două luni precedente).

LA PRIMA VEDERE, FORMULA PARE A FI BUNĂ, dar este bună numai pentru furnizor şi încalcă flagrant drepturile consumatorilor. Aplicând această formulă, furnizorul majorează artificial preţul 1 m3 de apă menajeră caldă şi nu mai este nevoit să soluţioneze problema despre care am vorbit mai sus. Deoarece în această formulă se introduce nu volumul total de apă caldă, preparat de PTI, dar cel indicat de apometrele consumatorilor, care de fapt e mult mai mic decât cel indicat de apometrul montat la intrarea în PTI (în PT, bloc/tronson), se obţine un tarif majorat. Spre exemplu, în decembrie 2009, apometrul de apă rece montat la intrarea în PTI a indicat un volum de 340,5 m3, iar volumul total de apă caldă al consumatorilor cu apometre, precum şi cel al consumatorilor fără apometre, calculat conform normelor, a constituit 202,24 m3. Pentru încălzirea acestor 340,5 m3 de apă s-au cheltuit 8286,44 lei (sau 15,34 Gca). Împărţind suma la volumul total de apă - 340,5 m3 -, obţinem costul 1 m3 de apă caldă - 24,34 lei/m3, ceea ce corespunde şi tarifului calculat conform legii. Dar „Termocom”, neglijând cauza apariţiei diferenţei de 138,3 m3, a hotărât, ilegal, să împartă suma de 8286,44 la volumul de apă, prezentat de locatari - în cazul dat, la 202,24 m3, obţinând pentru decembrie 2009 un tarif de 40,97 lei/m3 în loc de 24,34 lei/m3. Şi aşa - în fiecare lună.

OARE LEGILE FIZICII NU MAI SUNT CORECTE? Oare nu una şi aceeaşi cantitate de energie se consumă pentru încălzirea unui (1) m3 de apă? Sigur că da. Chiar şi un elev din clasa a IX-a poate să calculeze că, pentru încălzirea 1 m3 de apă de la de 100C (temperatura medie anuală a apei în Nistru), până la 550C (temperatura stabilită de norme) sunt necesari 52,4 kWh de energie electrică sau 5,6 m3 de gaze. Deci, conform preţului de 4,12 lei/m3 la gaze naturale, obţinem un cost de 23,07 lei/m3 la apă caldă, mult mai mic decât tariful perceput de „Termocom”. La petiţiile lui M. Târşu, adresate „Termocom” şi ÎMGFL-12, prin care a solicitat explicarea bazei juridice la stabilirea tarifului variabil, i s-a răspuns: „Cantitatea de energie termică consumată la prepararea apei calde menajere se determină conform p. 11, Anexa nr. 5 la HG RM nr. 191 din 19.02.2002”. Luând cunoştinţă cu această Hotărâre, constatăm: „11. Calcularea plăţii pentru energia termică utilizată în scopul încălzirii apei se va efectua în baza relaţiilor:
P=TQ, în care:
Q = k V g c (t2 - t1) 10-6,
V = [(Vtot - SVap - Vpierd) ni] /nnec,
în care P, T, Q, k, V, g, c, t1, t2, Vtot, SVap, Vpierd, ni, nnec, - vezi HG RM nominalizată.

Deci, analizând atent Hotărârea Guvernului, constatăm că, de fapt, la stabilirea plăţii pentru agentul termic utilizat la prepararea apei calde menajere se utilizează volumul de apă indicat de apometrul consumatorului. Dacă în formula respectivă substituim V=1, atunci se stabileşte preţul agentului termic consumat pentru prepararea 1 m3 de apă caldă. Deci, considerând costul precedent T=540 lei/Gca şi t2-t1=55-10=45 obţinem:
.

Vedem că am obţinut acelaşi cost, ceea ce este corect şi din punct de vedere ştiinţific, deoarece el depinde numai de costul 1Gca, stabilit de ANRE şi care nu poate fi variabil după cum interpretează „Termocom”. Dacă, de exemplu, apometrul consumatorului indică 3 m3, atunci V=3 şi plata pentru această cantitate va fi P=72,9 lei.
DECI, DREPTURILE CONSUMATORILOR SUNT ÎNCĂLCATE FLAGRANT. HG RM nr. 191 p. 11 mai stipulează că plata pentru alimentarea cu apă caldă se percepe în baza contractelor încheiate între furnizor-consumator, furnizor-gestionar şi gestionar-consumator. Însă, nici până în prezent locatarii din majoritatea blocurilor din Chişinău n-au astfel de contracte nici cu furnizorul şi nici cu gestionarul. Tot această Hotărâre, p. 11, alin. 2, stipulează că „Instalarea, exploatarea (întreţinerea şi reparaţia), verificarea metrologică, înlocuirea (în perioada indicată în documentele normative ale organului naţional de metrologie) şi sigilarea contoarelor de apă caldă se efectuează din contul furnizorului”. În realitate, toate cheltuielile le suportă consumatorul. Este evident că „Termocom”, de comun acord cu ÎMGFL, utilizează astfel de metode ilegale pentru a evita soluţionarea problemei privind diferenţa indicaţiilor dintre apometrul de la intrarea în PTI (în PT, bloc/tronson) şi suma indicaţiilor de pe apometrele consumatorilor, problemă ce ţine, după părerea noastră, şi de competenţa Primăriei Chişinău.

Cea mai mare diferenţă de consum a apei calde apare din cauză că locatarii care n-au instalate apometre consumă mult mai mult decât li se distribuie conform normei pentru o persoană. Cine poate garanta că aceste persoane n-au consumat mai mult decât prevede norma?; că în acele apartamente locuiesc atâtea persoane, câte sunt înscrise acolo?; că rudele venite în ospeţie nu consumă apă caldă?; că n-au lăsat robinetele deschise ore în şir în speranţa că va apărea apa caldă în ele? Dacă Primăria a introdus aceste norme, era cazul să reglementeze cine achită diferenţa: ori furnizorul o trece la pierderi, ori o achită Primăria din bugetul său. Există şi alte soluţii: a) revizuirea normei de consum pentru o persoană; b) instalarea obligatorie peste tot a apometrelor - fie din contul furnizorului, fie din cel al Primăriei; c) trecerea diferenţei pe seama apartamentelor fără apometre şi pe seama consumatorilor care au nereguli la apometre, apărute din vina consumatorului, constatate printr-un act, conform legii. Atunci diferenţa va tinde spre zero.

Drepturile consumatorilor sunt încălcate fără nicio teamă, deoarece foarte puţini le cunosc, dar şi mai puţini sunt gata să şi le apere în judecată. Spre exemplu, o problemă apărută recent: furnizorii recunosc numai indicaţiile apometrelor cu mecanism umed. Dar, dacă în Registrul de Stat este enumerată o listă întreagă de tipuri de apometre, care sunt certificate în conformitate cu standardele RM şi admise spre utilizare, iar furnizorii de apă caldă şi rece nu recunosc aceste apometre şi nici indicaţiile lor, nu este oare aceasta o încălcare flagrantă a legii? Dacă furnizorii recunosc doar indicaţiile apometrelor cu mecanism umed, nu ar trebui interzis prin lege importul şi vânzarea altor tipuri de apometre? Şi acestea să fie instalate din contul furnizorului, aşa cum prevede legea? Suntem convinşi: toţi consumatorii care au astfel de probleme trebuie să acţioneze furnizorul în judecată. Iar organele abilitate - să oblige furnizorii să încheie contracte direct cu fiecare consumator, în care să fie clar stipulat tariful şi modul de modificare al acestuia, şi să monteze apometre din cont propriu. Doar aşa vom ajunge şi noi o societate cu adevărat democratică, unde drepturile consumatorului sunt mai presus ca orice.

Mihai Târşu, dr. şt. tehnice
Vitalie Burciu, dr. hab. şt. tehnice, jurist licenţiat


 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 14:11

Producătorul de vinuri Purcari Wineries (simbol bursier – WINE) a înregistrat anul trecut venituri de 199 milioane lei, în creştere cu 18%, şi un profit net de 44 milioane lei, faţă de 41,7 milioane lei în 2018, potrivit raportului financiar preliminar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 13:47

Direcţia Naţională Anticorupţie a preluat de la Parchetul General dosarul în care este anchetat felul în care Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a gestionat solicitările a nenumăraţi ruşi şi ucraineni de a deveni români, transmite Europa FM.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 10:39

Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc susținut de Moscova

Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc susținut de Moscova

Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc în nord-vestul Turciei, în provincia Idlib, relatează BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 10:05

(FOTO, VIDEO) În memoria victimelor Masacrului de la Hodjalî! „Au fost uciși doar pentru că erau azeri”

(FOTO, VIDEO) În memoria victimelor Masacrului de la Hodjalî! „Au fost uciși doar pentru că erau azeri”

Pe 26 februarie, la Chișinău, cu sprijinul Ambasadei Republicii Azerbaidjan și al Congresului Azerilor din Moldova, a avut loc o conferință dedicată celei de-a 28-a comemorări a victimelor Masacrului de la Hodjalî. La evenimentul care a avut loc pentru prima dată la Muzeul Național...

( ) Citeşte tot articolul

Film 28 Februarie 2020, ora: 09:40

Proiecţiile "Siberiei din oase" la Patria Multiplex

Proiecţiile "Siberiei din oase" la Patria Multiplex

Proiecţiile docudramei "Siberia din oase", un film despre deportările din Moldova, care a avut un răsunător ecou la public.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 08:18

Voronin despre "Pomelnicul" lui Igor Dodon: "Știți nu e prostie, dar este idiotism"

Voronin despre "Pomelnicul" lui Igor Dodon: "Știți nu e prostie, dar este idiotism"

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, spune ca este o prostie ca presedintele Igor Dodon sa aiba un “Pomelnic personalizat”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 08:10

Slusari crede că este „etic și moral” ca Maia Sandu să se retragă în favoarea lui Andrei Năstase, care conform ultimelor sondaje ar fi susținut de tocmai 3,4% din cetățeni

Slusari crede că este „etic și moral” ca Maia Sandu să se retragă în favoarea lui Andrei Năstase, care conform ultimelor sondaje ar fi susținut de tocmai 3,4% din cetățeni

„Sub aspect moral, ţinând cont de pasul care l-a făcut Andrei Năstase în 2016, şi nu doar Andrei Năstase, dar tot partidul. Noi doar nu ne-am retras din cursă şi am stat acasă. Câteva săptămâni noi am făcut un volum nebun de muncă în teritoriu.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 28 Februarie 2020, ora: 08:05

Pavel Filip, despre acuzațiile Pro Moldova: „Minciuni grosolane. Să aibă drum bun”

Pavel Filip, despre acuzațiile Pro Moldova: „Minciuni grosolane. Să aibă drum bun”

Președintele PDM, Pavel Filip, a respins acuzațiile aduse de deputata Pro Moldova Eleonora Graur, care a spus că atât ea, cât și democrații care au părăsit organizația teritorială PDM Rezina sunt intimidați și amenințați. „Face parte din minciuni grosolane”, a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:46

CORONAVIRUS: 18 noi cazuri de infectare în Germania

CORONAVIRUS: 18 noi cazuri de infectare în Germania

Un număr de 18 noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost diagnosticate joi seară în Germania, potrivit autorităţilor sanitare regionale, crescând la 44 numărul de persoane infectate în ţară, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:35

Grav accident la PERESECINA. O mașină s-a răsturnat și a ajuns într-o curte - VIDEO

Grav accident la PERESECINA. O mașină s-a răsturnat și a ajuns într-o curte - VIDEO

Imaginile de la fața locului au fost postate în grupul Automobilist.md, pe o rețea de socializare.

( ) Citeşte tot articolul

Chișinău 28 Februarie 2020, ora: 07:28

Codreanu crede că împrumutul din care vor fi procurate autobuze pentru capitală va băga cetățenii în datorii

Codreanu crede că împrumutul din care vor fi procurate autobuze pentru capitală va băga cetățenii în datorii

După ce edilul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că până la sfârșitul anului Primăria va procura 100 de autobuze noi din Belarus, ex-primarul interimar Ruslan Codreanu spune că autoritățile bagă chișinăuienii în datorii. Aceasta din cauza sumei creditului ce trebuie...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:24

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 28 FEBRUARIE 2020. Dragoste și siguranță până la capăt!

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 28 FEBRUARIE 2020. Dragoste și siguranță până la capăt!

Astazi are loc o cuadratura intre Venus in Berbec si Pluto in Capricorn, transformand ziua in una super intensa si sexy. Daca inima ta isi doreste ceva si exista un monstru in calea dorintei, acesta e alcatuit fie din fricile tale fie din ambitiile egoului tau, gelozie sau lacomie. Dar degeaba...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:18

Japonia oferă R. Moldova un CREDIT cu rată de 20 de ori mai mică decât dobânda la creditul rusesc promis lui Dodon

Japonia oferă R. Moldova un CREDIT cu rată de 20 de ori mai mică decât dobânda la creditul rusesc promis lui Dodon

Republica Moldova va accesa un credit japonez preferenţial în valoare de 18,6 milioane de dolari pentru modernizarea tehnicii şi a echipamentului agricol. Un proiect de hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvern şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:12

Cruzimea împotriva animalelor se pedepsește!

Cruzimea împotriva animalelor se pedepsește!

 Bestialitatea, barbaria cu care unii indivizi aleg să acționeze poate pentru amuzament, din frustrare sau din dorința de a-și exterioriza superioritatea asupra necuvântătoatelor a devenit o adevărată problemă, un adevărat fenomen social în zilele noastre care cu greu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 07:09

VIDEO - Pieton accidentat pe trotuar

VIDEO - Pieton accidentat pe trotuar

Accident de groază în capitală. Două mașini s-au tamponat și au lovit un pieton. Totul s-a întâmplat în dimineața de 27 februarie, la intersecția străzilor Zamfir cu Doncev. La fața locului, poliția a stabilit că un șofer de 20 de ani, conducând un...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 28 Februarie 2020, ora: 07:00

Cu toții știm că Vitamina C este importantă pentru sistemul nostru imunitar. Din fericire, sunt o multitudine de legume și fructe cu care ne putem ajuta organismul să rămână sănătos.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 04:14

Un britanic ar putea deveni cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul japonezului de 112 ani - VIDEO

Un britanic ar putea deveni cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul japonezului de 112 ani - VIDEO

Un fost profesor și inginer din Hampshire, Marea Britanie, în vârstă de 111 ani, urmează să fie desemnat drept cel mai în vârstă bărbat din lume. Bob Weighton, care s-a născut pe 29 martie 1908, urmează să fie deținătorul recordului după decesul lui Chitetsu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 04:10

În contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Română recomandă evitarea temporară a sărutării icoanelor din biserică, persoanele putând săruta icoanele din propria casă, arată un comunicat al patriarhiei. Persoanele care manifestă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 00:53

opinie A început acțiunea americano-europeană de anihilare a președintelui pro-rus Igor Dodon

A început acțiunea americano-europeană de anihilare a președintelui pro-rus Igor Dodon

„Filumena Marturano sau Divorţ în stil italian” e un spectacol de succes al Teatrului Național din București, jucat, de altfel, și la Chișinău. Subiectul piesei e cunoscut şi din celebrul film „Căsătorie în stil Italian” (cu Sophia Loren şi Marcello...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 28 Februarie 2020, ora: 00:49

Un nou caz suspect de coronavirus. O tânără din TIMIȘOARA, plasată în carantină

Un nou caz suspect de coronavirus. O tânără din TIMIȘOARA, plasată în carantină

Un nou caz suspect de coronavirus a apărut la Timișoara. Este vorba despre o tânără care s-a întors de la Veneția, în weekend, cu autocarul, și era în autoizolare acasă, pentru că venea dintr-o zonă declarată de risc de autoritățile italiene. Tânăra a...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)