Astăzi 23 Octombrie 2019, Miercuri - Ultima actualizare la 22 Octombrie 2019
Abonamente

Actualitate 30 Aprilie 2018, ora 08:15

De ce suntem creștini? Voevozii români trimiteau averi la Muntele Athos

Marime Font

Domnii şi boierii Ţărilor Române au dăruit bani mănăstirilor Kutlumuz, Zografu, Marii Lavre şi Dionisiu din Grecia. În schiturile Prodromu şi Lacu sunt şi azi călugări români, scrie istoricul Florin Mihai pentru Adevărul.

Timp de secole, până când averile mănăstireşti au trecut în proprietatea statului (1863), voievozii şi boierii munteni şi moldoveni s-au întrecut în danii către Athos cu omologii sârbi, ruşi şi bulgari.

Kutlumuz, mănăstirea de suflet a muntenilor

La început, atenţia domnilor munteni s-a îndreptat spre Mănăstirea Kutlumuz. Primele legături datează din timpul lui Nicolae Alexandru Basarab (1352-1364), care a ajutat lăcaşul. Apoi, cu banii lui Vladislav I (1364-1377), stareţul Hariton, devenit mai târziu mitropolit al Ţării Româneşti, a refăcut mănăstirea.


Tot la Kutlumuz, au trimis danii Mircea cel Bătrân (la cererea călugărului Ieremia, voievodul a dăruit satul Cireşoaia), Laiotă Basarab, Basarab cel Tânăr, Vlad al IV-lea „Călugărul", Vlad al VI-lea „Înecatul", Vlad al VII-lea
Vintilă şi Radu cel Mare.

Iar Neagoe Basarab (1512-1521) a construit Biserica Sfântul Nicolae, chilii pentru călugări, o trapeză (sală de mese), o pivniţă, o brutărie, o bucătărie, un hambar, o bolniţă (spital), un arhondaric (casă pentru primirea oaspeţilor). Potrivit lui Nicolae Iorga, Neagoe Basarab a sprijinit şi Marea Lavră. „Bătrâna clădire a lui Atanasie suferi prefaceri adânci, făcându-se din nou, «toată biserica cea mare, cu oltarul şi cu tinzile», tot acoperişul, cu întrebuinţarea plumbului celui vechi, «toată clisarniţa», pe lângă un dar de vase de aur şi de argint, de zevese cusute cu sârmă de aur, prea înfrumuseţate. (...) Un venit, «un mertic mare», de 90.000 taleri pe an, o asigura" (Nicolae Iorga, Muntele Athos în legătură cu ţerile noastre).

Şi alte mănăstiri au beneficiat de galbenii vistieriei domneşti. De pildă, Alexandru, fiul lui Mircea cel Bătrân, a făcut daruri Xeropotamului şi Zografului. În timp ce, Vlad al IV-lea „Călugărul" a oferit Pantelimonului 6.000 de aspri pe an.

O sută de ducaţi pentru Zografu

În Moldova, Ştefan cel Mare a fost primul domnitor care a făcut danii Athosului. La 1466, a oferit o sută de ducaţi Mănăstirii Zografu. Bani mulţi pentru acele vremuri! Pe turnul de veghe, la far, s-a găsit o inscripţie cu numele domnitorului moldovean. A dat bani şi pentru construcţia unei trapeze, unde este menţionat, de asemenea:„Isus Hristos învinge. Întru numele lui Hristos Dumnezeu, binecredinciosul Io Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al Ţerii Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, am făcut această trapeză". La Zografu, s-au păstrat o icoană a Muşatinului şi două steaguri cu Sfântul Gheorghe.

Amintirea daniilor româneşti a stăruit pe Muntele Athos. Din generaţie în generaţie, călugării au păstrat recunoştinţa faţă de Ţările Române. La 1852, englezul George Ferguson Bowen a vizitat Grecia, inclusiv „Muntele Sfânt", redactând la sfârşit un jurnal de călătorie (Muntele Athos, Tessalia şi Epir. Jurnalul unei călătorii. De la Constantinopol la Corfu, 1852).

Prin peregrinarea sa, lordul englez a ajuns la Mănăstirea Sfântul Pavel. Călare pe asini, cu un ghid, Bowen, însoţit de un slujitor de origine albaneză, a trecut mai întâi printr-o pădure de pini, prin ceaţă, pe-nserat. Pe lângă coasta abruptă, cu valurile spărgându-se de ţărm dedesubt. Întâmpinaţi cu căldură, oaspeţii au făcut cunoştinţă cu cei aproape 100 de călugări de origine ioniană.

Din istorisirile lor, oaspetele a aflat că „mănăstirea a fost fondată iniţial pentru slavi şi valahi...". Bowen a relatat şi o legendă referitoare la denumirea mănăstirii. Care s-ar fi datorat unuia dintre fiii Împăratului Mauriciu (582-620 d. Hr.), şi nu sfântului Pavel. Moşiile mănăstirii se aflau mai ales în Moldova, mai nota Bowen. La puţin timp după vizita englezului, Cuza a secularizat averile mănăstireşti...

Danii nenumărate

În vasta sa operă istoriografică, savantul Nicolae Iorga a abordat şi legătura Ţărilor Române cu Athosul. De pildă, în lucrarea „Bizanţ după Bizanţ", unde a prezentat o listă a domnitorilor interesaţi de soarta călugărilor. „Cum Simopetra arsese, în 1581, Stavronikita având şi ea nevoie de restaurare, fură siliţi să recurgă din nou la danii ca cele, atât de bogate, ale domnilor români, deveniţi ocrotitorii lor, începând din secolul al XIV-lea, cum vor fi şi mai târziu.

Avem deci privilegii pentru aceşti călu­gări din partea domnilor munteni Vlad Ţepeş, Vlad Călugărul, Vladislav, Radu de la Afumaţi, Vlad Vintilă, donatorul unui măreţ prapur, Radu Paisie, Alexandru al II-lea, Mihai Viteazul, Simion Movilă, Radu Şerban şi urmaşii săi (pentru Rhossikon, Filoteon, Sf. Pantelimon, Sf. Ilie, Xenofon, Chilandari, Simopetra), din partea marelui moldovean Ştefan (la Zografu, la Gregoriu), a urmaşului său Petru Rareş (la Kastemunitu), a fiicei sale Ruxandra şi a soţului ei Alexandru (la Dochiariu, la Dionisiu, la Karakalu), a lui Petru Şchiopu (la Zografu, Dionisiu, Lavra), a lui Ieremia Movilă (la Zografu, la Lavra) ".

În afară voievozilor, şi-au deschis baierele pungilor şi boierii mari şi mici din cele două principate. Printre alţii, au trimis danii Craioveştii (Barbu, Danciu, Pârvu, Radu), marele logofăt Barbu, vornicul Duca şi fratele său (din Ţara Românească), marele logofăt Gavril Trotuşanu (în Moldova).

Sârbi, ruşi, bulgari, români

Încă de la începuturi, la Athos s-au stabilit călugări străini de meleagurile greceşti. La Zografu s-au aşezat trei bulgari din Ohrid, încă din secolele IX-X. Ţarii bulgari Ioan Asan al II-lea şi Ioan Alexandru au făcut danii către mănăstire.

În secolul XI, câţiva ruşi au întemeiat Mănăstirea Sfântul Pantelimon (Russikon). În nord-estul Athosului, sârbii au ridicat Mănăstirea Hilandar, în secolul al XII-lea. Printre primii sosiţi pe munte a fost Rastko (călugărit cu numele Sava), de 17 ani, fiul marelui jupân Ştefan Nemania, stabilit la Vatopedi. L-a urmat tatăl său (călugărit Simeon), pe când Ana, soţia lui Nemania, s-a călugărit în Serbia. La 1343, Ştefan Uroş a întărit privilegiile Hilandarului.

Totuşi, în secolele XIV-XV, adevăraţii Mecena ai mănăstirilor greceşti de la Athos au fost voievozii munteni şi moldoveni.

"Bătrâna clădire a lui Atanasie suferi prefaceri adânci, făcându-se din nou tot acoperişul, cu întrebuinţarea plumbului celui vechi, «toată clisarniţa», pe lângă un dar de vase de aur şi de argint, de zevese cusute cu sârmă de aur, prea înfrumuseţate."
Nicolae Iorga istoric

20 de mănăstiri şi 13 schituri

La Athos, primele mănăstiri datează încă din secolul al VIII-lea. Apoi, în jurul anului 860, Eftimiu cel Tânăr s-a stabilit acolo, împreună cu alţi călugări. Mănăstirile şi schiturile s-au înmulţit în deceniile următoare. Într-un document emis la 885 de Împăratul bizantin Vasile I, muntele este amintit ca „loc al călugărilor". În fruntea comunităţii se afla un protos (prim-călugăr), stabilit la Karyae. Marea Lavră, cea mai importantă mănăstire a muntelui, înfiinţată de Atanasios Atonitul, a luat naştere în 962.

Cucerirea otomană nu a bulversat viaţa comunităţii. Sultanii au recunoscut autonomia şi drepturile călugărilor. Ba chiar sultanul Selim I a stipendiat comunitatea monastică, cu precădere Mănăstirea Xiropotamu. În perioada otomană a fost construită ultima mănăstire, Stavronikita (1536). Dar, aşa cum obişnuia şi cu alte state, „Sublima Poartă" a taxat scump mănăstirile. Începând din secolul al XVIII-lea, pe lângă Mănăstirea Vatopedi, funcţionează Academia Athonită.

În zilele noastre, în peninsulă se găsesc 20 de mănăstiri (Megisti Lavra, Vatopedi, Iviron, Hilandar, Dionisiu, Kutlumuz, Pantokrator, Xeropotamu, Zografu, Dochiariu, Karakalu, Filoteu, Simonopetra, Sfântul Pavel, Stavronikita, Xenfont, Grigoriu, Esfigmenu, Sfântul Pantelimon, Konstamonitu) şi 13 schituri (Schitul Sfântul Dumitru, Schitul Sfântul Dumitru - Lacu, Schitul Sfântul Pantelimon, Schitul Sfântul Andrei, Schitul Colibelor Sfântul Pavel, Schitul Katunakia, Schitul Proorocul Ilie, Schitul Sfânta Ana, Schitul Sfânta Treime - Kavsokalivia, Schitul Carulia, Schitul Sfântul Ioan Botezătorul - Iviron, Schitul Sfântul Ioan Botezătorul - Prodromu). Călugării români populează două schituri, Prodromu şi Lacu. În zilele noastre, comunitatea athonită numără aproape 2.200 de suflete. De-a lungul secolelor însă, pe munte au trăit şi 7.000 de călugări.

Călugării şi femeile cuţovlahilor

Prezenţa femeilor este interzisă la Athos. Numai bărbaţii au voie să viziteze mănăstirile, după ce obţin „viza". Numai că, în trecut, au existat cazuri în care urmaşele Evei au pătruns printre călugări. Într-un text datând din secolul al XIV-lea, descoperit în biblioteca Ivirului, de academicianul Marcu Beza, intitulat „Scandalurile petrecute la Athos prin anul 1088", se relatează o astfel de întâmplare. În miezul scandalului s-au aflat vlahii.

„În zilele lui Alexie Comnenul, care a domnit timp de treizeci şi şapte de ani, din 1081 până la 1118, vlahii cuţovlahi, păstori de oi şi capre, înaintând au pătruns în Athos", ne informează autorul anonim al manuscrisului. „Şi cu turmele au pătruns şi femei în arătare bărbătească;şi mult desfrâu şi spurcăciuni au săvârşit, mânându-şi turmele în haine de bărbaţi;încât monahii Athosului s-au întors către împăratul Alexie, şi-au fost îndată izgoniţi.

Însă, după ce s-au dus vitele şi vlahii din Athos, în loc să mulţumească lui Dumnezeu monahii, că a ridicat mare pierzanie şi urgie, de s-a curăţit Muntele, în care ne-a învrednicit să trăim, ba mai degrabă plângeau nesăbuiţii. Şi era mare jelanie în Athos;şi pe când fugarii Eghipetului simţeau lipsa cărnii, peştelui şi altora, monahii râvneau după stricăciunea vlahilor, amintindu-şi de laptele, brânza, lâna, petrecerile şi schimburile negustoreşti ce făceau împreună, şi de beţiile care mai pe urmă s-au arătat.

Că intrase diavolul în sufletele vlahilor, de-şi ţineau femeile în podoabe bărbăteşti ca ciobani şi păşteau turmele şi slujeau călugărilor în mânăstiri şi le duceau brânzeturi, lapte şi lână, şi le frământau pâinea la zile de praznic. Iar cele săvârşite de ei ruşinos este a le spune şi a le auzi". Vlahii au avut atunci şi un complice din înăuntru, pe egumenul Lavrei, Ioanichie Valmas.

Sabia lui Ştefan cel Mare, păstrată de turci

În muzeele turceşti contemporane, mai ales la Istanbul, există numeroase obiecte de provenienţă românească. Bunăoară, la Top­kapî, vechiul serai al sultanilor, turiştii pot admira o sabie aparţinând lui Ştefan cel Mare. Într-un volum dedicat subiectului, Emil Vârtosu ne-a lăsat o descriere a artefactelor din Ţările Române aflate în custodia statului turc („Odoare româneşti la Stambul", 1936).

În sala Tezaurului este expus un relicvariu realizat la ordinul lui Neagoe Basarab. Ar fi trebuit să conţină moaştele Sfântului Ioan Botezătorul, ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale Sfântului Apostol Petru. Realizată din aur, împodobită cu perle, rubine şi diamante, piesa are forma unei carapace de broască-ţestoasă. La momentul în care profesorul Vârtosu îl descoperise, relicvariul adăpostea doar osul occipital al Sfântului Ioan Botezătorul. Se pare că Neagoe Basarab rezidise mănăstirea Dionisiu (Muntele Athos), iar la sfinţirea lăcaşului dăruise călugărilor moaştele profetului.

Pe lama sabiei lui Ştefan sunt gravate mai multe cruci

În sala armelor există trei săbii brâncoveneşti, confecţionate din oţel de Damasc. Una dintre ele, „de factură orientală", se prezintă în stare excelentă de conservare. Potrivit lui Emil Vârtosu, domnitorul valah ar fi avut sabia la el când l-au arestat turcii.

În acelaşi loc sunt expuse trei săbii moldoveneşti, din secolul al XV-lea. Printre care, şi sabia lui Ştefan cel Mare, ipoteză lansată de istoricul Marcu Beza. Şi astăzi turiştii români zăbovesc, cât le permite ghidul, neîncrezători în faţa exponatului. Să fi ajuns arma „Atletului creştinătăţii" în mâinile otomanilor?! Mânerul spadei este din fir de argint. Pe ambele părţi ale lamei sunt inscripţionate câte patru cruci.

Sursa: historia.ro

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 16:10

1. Ardei iuti - Capsaicina pe care o contin iti stimuleaza metabolismul si iti reduce poftele. 2. Cereale integrale - Iti ofera portia de fibre si carbohidrati complecsi de care ai nevoie pentru a-ti accelera metabolismul. 3. Cafea - Cafeina stimuleaza in mod natural sistemul nervos central...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 16:01

Regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a ordonat retragerea tuturor titlurilor regale şi militare acordate concubinei sale, prezentată oficial în urmă cu două luni la Palatul Regal din Bangkok, motivând că aceasta nu i-a respectat dorinţele şi nu a dat dovadă de loialitate, a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 15:55

Deputatul socialist, Grigore Novac, se arată indignat de faptul că – după ce Năstase și Ceban au acces în turul doi al alegerilor locale – Dorin Chirtoacă s-a arătat (mai mult) pro candidaturii liderului ACUM. Iar asta – în timp ce pe parcursul campaniei sale...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 15:50

O femeie de 44 de ani din Iași a fost la un pas să arunce un bloc în aer în timp ce a încercat să se sinucidă. Femeia s-a încuiat în apartament, a dat drumul la gaz, și-a tăiat venele, a băut diluant și a dat foc unui covor, transmite corespondentul MEDIAFAX....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 14:12

 Scorpionul este unul dintre cele mai puternice și misterioase semne, pentru că este conectat cu tumultul inconștientului și oceanul emoționalității pure. Atunci când Soarele, semn al individualității și afirmării, pătrunde în Scorpion, multe trăiri ale zodiilor ies...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 14:06

Conducerea Facebook a anunţat luni că a blocat patru operaţiuni de manipulare a opiniei publice realizate de grupări ce se prezentau drept utilizatori ai reţelei sociale, dar erau susţinute de entităţi statale din Iran şi Rusia, informează Agerpres. Trei dintre campanii erau...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 13:54

Existenţa vechiului oraş Mahendraparvata, odinioară una dintre capitalele imperiului Khmer, oraş menţionat în numeroase izvoare istorice, a fost în sfârşit confirmată de arheologi, folosind instrumente de ultimă generaţie, sub jungla cambodgiană, informează Agerpres,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 13:25

 Prețul la gaz pentru consumatorii finali ar trebui să fie mai mare, spune președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Într-un interviu pentru Newsmaker, noul șef al întreprinderii se declară mirat că, anterior, tarifele au fost micșorate în condițiile unor tendințe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 13:10

De anul viitor, în ţara noastră ar putea fi interzise produsele care conţin plumb: jucării, vopsele şi materiale de construcţie. Propuneri în acest sens au fost elaborate deja de responsabilii Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică şi urmează să ajungă pe masa...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 13:06

Un incident șocant a avut loc weekendul trecut la Vulcănești. Un bărbat de 67 de ani a ajuns la reanimare. Un vecin al său a intrat în curtea sa și l-a bătut crunt cu o lopată.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 12:29

Pretendenții la funcția de director al Serviciului Vamal: Avere și interese

Pretendenții la funcția de director al Serviciului Vamal: Avere și interese

Cinci candidați au rămas în cursa pentru funcția de director al Serviciul Vamal: un actual și trei foști angajați ai instituției, dar și un șef de direcție de la Curtea de Conturi. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 12:00

Trecem la ora de iarnă sâmbătă spre duminică, un motiv în plus de stres pentru organism, alături de schimbările bruște ale vremii. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră și, ca să ne adaptăm schimbării, avem nevoie de cel puțin două săptămâni spun medicii....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 11:53

 Gerrit Jan van Dorsten, în vârstă de 67 de ani, apărea pe rețeaua de socializate Facebook sub numele John Eagles și avea pe profilul diverse fotografii și clipuri video. Bărbatul de 67 de ani din Olanda care și-ar fi sechestrat timp de 9 ani copiii într-o casă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 11:49

Aeroportul Chișinău, gestionat de compania „Avia Invest”, a obținut Premiul Mare „Big See Tourism Award” la prestigiosul festival „Creative Tourism” din Slovenia. Premiul i-a fost oferit Aeroportului pentru designul conceput de compania...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 11:48

Tragedie aviatică în Brazilia. Un pieton, un șofer și pasagerul unui avion de mici dimensiuni au murit după ce aeronava s-a prăbușit pe o stradă aglomerată.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 11:00

Soția lui Năstase recunoaște că Chișinăul nu-i suficient de sigur pentru dânsa și copiii ei. Chiar dacă soțul ei e ministrul de Interne

Soția lui Năstase recunoaște că Chișinăul nu-i suficient de sigur pentru dânsa și copiii ei. Chiar dacă soțul ei e ministrul de Interne

Liderul PPDA, Andrei Năstase, este un model de înțepenire în propria importanță. În opinia jurnaliştilor de la Politics, Năstase este modelul omului care nu învață - pentru că e sigur că le cunoaște pe toate. Totodată, portalul citat demolează ipoteza...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 10:20

Cât fac 2+2x2-2x2? Exercițiul simplu de matematică care a revoltat internetul

Cât fac 2+2x2-2x2? Exercițiul simplu de matematică care a revoltat internetul

O problemă de matematică simplă, pentru elevii de clasa a patra, a revoltat internetul.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 10:08

Aliata lui Igor Dodon, Maia Sandu vrea ca Parteneriatul Estic să ofere perspective clare de aderare la Uniunea Europeană

Aliata lui Igor Dodon, Maia Sandu vrea ca Parteneriatul Estic să ofere perspective clare de aderare la Uniunea Europeană

Începând cu 2020, UE își propune realizarea unei noi agende a politicii de vecinătate. Astfel, după 10 ani, este pusă în discuție regândirea formatului și crearea unui PaE 2.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Octombrie 2019, ora: 09:59

Caz HORROR la Dubasari. Un minor a decedat, după ce a fost bătut de prieteni, pentru că nu a vrut să le cumpere alcool. A fost dus pe un câmp și pus să-și sape propria groapă

Caz HORROR la Dubasari. Un minor a decedat, după ce a fost bătut de prieteni, pentru că nu a vrut să le cumpere alcool. A fost dus pe un câmp și pus să-și sape propria groapă

Un minor a fost batut cu sange rece de catre mai multi amici, pentru ca nu a vrut sa le cumpere alcool. Baiatul a fost dus pe un camp si impus sa-si sape propria groapa, iar apoi lasat sa zaca in cimitir.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 22 Octombrie 2019, ora: 09:53

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 OCTOMBRIE 2019. VĂRSĂTORII POT PIERDE O FUNCȚIE

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 OCTOMBRIE 2019. VĂRSĂTORII POT PIERDE O FUNCȚIE

Horoscopul zilei de 22 octombrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 octombrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2019, ora: 18:54

Cazul pădurarului ucis în Maramureș a ajuns la BBC. Ce relatează postul public de televiziune de la Londra

Cazul pădurarului ucis în Maramureș a ajuns la BBC. Ce relatează postul public de televiziune de la Londra

BBC relatează că Liviu Pop avea trei copii și că ar fi al șaselea pădurar ucis în ultimii ani. Cazul lui Liviu Pop, pădurarul din Maramureș ucis săptămâna trecută, a ajuns în presa internațională. BBC, televiziunea publică din Marea Britanie, relatează,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Octombrie 2019, ora: 18:17

Ion Ceban este candidatul care a obținut cele mai multe voturi în toate cele cinci sectoare ale capitalei

Ion Ceban este candidatul care a obținut cele mai multe voturi în toate cele cinci sectoare ale capitalei

Ion Ceban este candidatul care a obținut cele mai multe voturi în toate cele cinci sectoare ale capitalei.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)