Astăzi 20 Iulie 2019, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 15:47
Abonamente

Actualitate 26 Martie 2010, ora 10:30    Din editia print

Deceniul Unirii Basarabiei cu România

Marime Font
Imagini: 4

 Mâine, 27 martie, se împlinesc 92 de ani din ziua în care Sfatul Ţării a votat Unirea Republici Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România. Actul Unirii a fost promulgat de Regele Ferdinand şi publicat în „Monitorul Oficial” din 10 aprilie 1918.
Textul acestui document a fost unul concis şi evocator, în fiecare cuvânt vibrând întregul tumult al istoriei noastre răstignite pe hărţile străine şi întreaga tensiune interioară a deputaţilor, şi întreaga tensiune de afară a acelei ore de dreptate şi adevăr din 27 martie 1918.

Satele care au dat cei mai mulţi deputaţi

dr. în drept Mihai Taşcă,
pentru TIMPUL


La formarea forului legislativ reprezentativ al Basarabiei, în toamna anului 1917, Biroul de Organizare al Sfatului Ţării a vegheat respectarea strictă a repartizării proporţionale a mandatelor în funcţie de numărul populaţiei majoritare din Basarabia şi a etniilor conlocuitoare. Astfel, după cum se stabilise la Congresul militarilor moldoveni, din octombrie 1917, cele 150 de mandate au fost distribuite în felul următor: 105 locuri (70%) - românilor basarabeni şi 45 de locuri (30%) - minorităţilor naţionale. În acelaşi timp, Biroul a urmărit ca reprezentativitatea să fie şi o expresie a spectrului politic, social şi profesional al societăţii basarabene. Respectarea acestei game largi de interese a produs o situaţie destul de interesantă, dar mai ales semnificativă dacă o privim de peste ani: s-a întâmplat ca doi sau chiar trei deputaţi în Sfatul Ţării să fie din acelaşi sat. Astfel soarta a făcut ca, în acei ani tulburi, sătenii de odinioară să devină consăteni-deputaţi şi să se întâlnească după mulţi ani de despărţire tocmai în parlamentul basarabean. Ei reprezentau formaţiuni şi locuri cu totul diferite - mulţi veneau direct de pe front. Unii consăteni-deputaţi erau rude foarte apropiate, iar doi dintre ei erau fraţi. Mai mulţi consăteni-deputaţi au devenit fruntaşi ai Mişcării de renaştere naţională, alţii din contra - lideri ai reacţiunii.
Satele care au delegat câte trei deputaţi în Sfatul Ţării sunt: Răzeni şi Suruceni din judeţul Chişinău şi Slobozia Cuşălăuca din jud. Soroca. Satele care au delegat în Sfatul Ţării câte doi deputaţi, 11 la număr (în ordinea alfabetică a judeţelor), sunt: Sângerei din jud. Bălţi; Corjova din jud. Bender; Volintiri din jud. Cetatea Albă; Bardăr şi Costeşti din jud. Chişinău; Bogzeşti, Ignăţei şi Isacova din jud. Orhei; Popeşti, Tătărăuca Veche şi Tătărăuca Nouă din jud. Soroca.
Nu vom analiza viaţa şi activitatea în detaliu a deputaţilor-consăteni. Ceea ce dorim să evidenţiem este opţiunea lor în cadrul şedinţei Sfatului Ţării din 27 martie 1918 - şedinţă în care s-a pus în discuţie şi s-a votat Declaraţia privind Unirea Basarabiei cu România.

Satele care au delegat câte trei deputaţi în Sfatul Ţării

Comuna Răzeni, plasa Costeşti, jud. Chişinău, a dat Sfatului Ţării personalităţile proeminente ale Mişcării de renaştere naţională:
1) Ion Inculeţ (n. 5.IV.1884 - † 19.XI.1940, Bucureşti, înmormântat în biserica din com. Bârnova, Iaşi). A fost ales în Sfatul Ţării de către Congresul al III-lea al deputaţilor ţărani. A fost primul preşedinte al Sfatului Ţării.
2) Ioan Pelivan (n. 1.IV.1876 - † 24.I.1954, închisoarea Sighet). Delegat în Sfatul Ţării de către Congresul militarilor moldoveni. A fost ministru de Externe şi al Justiţiei în Guvernul Basarabiei.
3) Elena Alistar-Romanescu (n. 1.VI.1873, com. Vaisal, jud. Ismail - † 1955, Pucioasa, reînhumată la Cimitirul Bellu în 1963). Deşi nu este născută în Răzeni, Elena Alistar a locuit aici mai mulţi ani, fiind măritată cu preotul Dumitru Alistar. A fost delegată în Sfatul Ţării de către Liga culturală a femeilor din Basarabia.
Ion Inculeţ, Ioan Pelivan şi Elena Alistar-Romanescu, la şedinţa din 27 martie, au votat PENTRU Unirea Basarabiei cu România.
Comuna Suruceni, plasa Ialoveni, jud. Chişinău, i-a avut reprezentanţi pe:
1) Ion Herţa (n. 14.X.1885 - † 27.IX.1941. Mort în GULAG, Rusia). Delegat în Sfatul Ţării de către zemstva judeţeană Chişinău.
2) Vasile Ciorescu (n. 9.II.1886 - † ?). Ales în Sfatul Ţării de Congresul al III-lea al deputaţilor ţărani.
3) Nicolae Suruceanu (n. 1.III.1891 - † Bucureşti, 1969). Ales în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni.
Vasile Ciorescu şi Nicolae Suruceanu au votat PENTRU Unirea Basarabiei cu România, iar Ion Herţa a fost absent la şedinţă.
Comuna Slobozia Cuşălăuca, plasa Văscăuţi, jud. Soroca îi avea pe deputaţii:
1) Ion Cazacliu (n. 1870 - † 1933, Chişinău). Este ales în Sfatul Ţării de organizaţiile cooperatiste ale judeţului Soroca. Ion Cazacliu este unchiul lui Grigore şi al lui Vladimir Cazacliu.
2) Vladimir Cazacliu (n. 1890 - † 1950, Bucureşti). Delegat în Sfatul Ţării de organizaţiile studenţeşti din Kiev şi Odesa pentru locurile moldovenilor de peste Nistru. Este fratele lui Grigore Cazacliu şi nepotul lui Ion Cazacliu.
3) Grigore Cazacliu (n. 20.I.1892 - † 27.XII.1959, Bucureşti). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni. Fraţii şi unchiul Cazacliu, la 27 martie 1918, au votat PENTRU Unirea Basarabiei cu România.

Satele care au delegat doi deputaţi în Sfatul Ţării

Comuna Sângerei, plasa Chişcăreni, judeţul Bălţi:
1) Vasile Gafencu (n. 1.II.1886 - † 16.III.1942. Mort în GULAG, Arhanghelsk, Rusia). Delegat în Sfatul Ţării de Comitetul Executiv al Sfatului Ofiţerilor şi Ostaşilor Moldoveni din Odesa.
2) Anton Crihan (n. 10.VII.1893 - † 9.I.1993. Moare în Saint Louis, SUA, dar este înmormântat la Chişinău). Delegat în Sfatul Ţării de către Congresul militarilor moldoveni.
Ambii votează la 27 martie 1918 PENTRU Unirea Basarabiei cu România.
Comuna Corjova, plasa Teliţa, judeţul Bender.
1) Afanasie Chiriac (n. 25.II.1891 -† 21. X.1977, Iaşi). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni.
2) Ion Creangă (n. 1.X.1893 -† ?, la 1943 nu mai era în viaţă). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni.
Ambii votează la 27 martie 1918 PENTRU Unirea Basarabiei cu România.
Comuna Volintiri, plasa Volontirovca, judeţul Cetatea Albă:
1) Filip Popa (n. 1884 - † ?). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul al III-lea regional al deputaţilor ţărani. Mandat valid de la 17.I.1918 până la 27.I.1918. La 27 martie 1918 nu avea mandat.
2) Dumitru Dragomir (n. 26.X.1890 - † ?). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni.
La 27 martie 1918 Dumitru Dragomir votează PENTRU Unirea Basarabiei cu România.
Comuna, Bardăr, plasa Ialoveni, judeţul Chişinău:
1) Pavel Grosu (n. 25.VII.1880 - † ?). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul al doilea al medicilor veterinari. Mandat de la 21.XI.1917 până la 26.I.1918 şi de la 30.IX.1918 până la 27.XI.1918. Pavel Grosu, la 27 martie 1918, nu avea mandat, dar votează la 27 noiembrie 1918 Hotărârea Sfatului Ţării privind renunţarea la condiţiile Unirii, stipulate în Declaraţia din 27 martie 1918.
2) Nicolae Grosu (n. 7.XII.1891 - † ?). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni.
Nicolae Grosu votează la 27 martie 1918 PENTRU Unirea Basarabiei cu România.
Comuna Costeşti, plasa Ialoveni, judeţul Chişinău:
1) Constantin Bivol (n. 10.III.1885 - † 12.III.1942. Moare în GULAG, penitenciarul nr. 4 din or. Cistopol, RASS Tătară, URSS). Delegat în Sfatul Ţării de Comitetul Central Executiv Moldovenesc.
2) Teodor Bârcă (n. 12.VI.1895 - † ?). Delegat în Sfatul Ţării de către Congresul al II-lea al deputaţilor ţărani.
Ambii votează la 27 martie 1918 PENTRU Unirea Basarabiei cu România.
Comuna Bogzeşti, plasa Bravicea judeţul Orhei:
1) Mihail Minciună (n. 2.XI.1884 - † 4.II.1935, Bogzeşti). Delegat în Sfatul Ţării de către Congresul militarilor moldoveni.
2) Vasile Mândescu (n. 1888 - † ?). Ales în Sfatul Ţării de către Societatea culturală „Făclia”.
Ambii votează la 27 martie 1918 PENTRU Unirea Basarabiei cu România.
Comuna Ignăţei, plasa Sămăşcani, judeţul Orhei:
1) Vasile Bărcă (n. 2.I.1884 - † 1949, Bucureşti). Delegat în Sfatul Ţării de către zemstva jud. Soroca.
2) Pavel Cocârlă (n. 1894 - † ?). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul al III-lea regional al deputaţilor ţărani.
La şedinţa din 27 martie 1918 Pavel Cocârlă votează PENTRU Unirea Basarabiei cu România, iar Vasile Bărcă nu reuşise să ajungă la Chişinău.
Comuna Isacova, plasa Isacova, judeţul Orhei:
1) Teofil Ioncu (n. 22.VII.1885 - † 16.III.1954, Iaşi). Delegat în Sfatul Ţării de Partidul Naţional Moldovenesc.
2) Gavril Buciuşcan (n. 27.III.1889 - † 23.X.1937. A fost împuşcat de NKVD, Tiraspol). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul al III-lea al deputaţilor ţărani.
La 27 martie 1918 Teofil Ioncu votează PENTRU Unirea Basarabiei cu România, iar Gavril Buciuşcan se abţine de la vot.
Comuna Popeşti, plasa Bădiceni, judeţul Soroca:
1) Vasile Rudiev (n. 1.I.1891 - † 1918?, Chişinău). Delegat în Sfatul Ţării de Comitetul executiv gubernial al consiliilor delegaţiilor ţărăneşti.
A protestat împotriva intrării armatei române în Basarabia.
2) Alexandru Ţurcan (n. 19.IV.1885 - † ?. Condamnat la cinci ani de GULAG, deţinut în or. Ivdel, reg. Sverdlovsk, URSS. Dispărut fără veste). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul al III-lea regional ţărănesc.
La şedinţa din 27 martie 1918 Alexandru Ţurcan a fost absent.
Comuna Tătărăuca Veche, plasa Arioneşti, judeţul Soroca:
Gheorghe Druţă (n. 22.V.1881 - †, condamnat, la 17 mai 1941, la opt ani de gulag. Dispărut fără veste). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni. Mandat de la 25.XI.1918 până la 27.XI.1918. La 27 martie 1918 nu avea mandat.
Votează la 27 noiembrie 1918 Hotărârea Sfatului Ţării privind renunţarea la condiţiile Unirii, stipulate în Declaraţia din 27 martie 1918.
2) Chiril Spinei (n. 10.III.1884 - † ?). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul militarilor moldoveni.
La 27 martie 1918 votează PENTRU unirea Basarabiei cu România.
Comuna Tătărăuca Nouă, plasa Arioneşti, judeţul Soroca:
1) Teodosie Bărcă (n. 15.I.1893 - †?). Delegat în Sfatul Ţării de Congresul al II-lea al deputaţilor ţărani.
2) Grigore Turcuman (n. 20.X.1890 - † 28.V.1942. Moare în GULAG, Penza, Rusia). Delegat în Sfatul Ţării de Organizaţia militarilor moldoveni din Sevastopol.
Ambii votează la 27 martie 1818 PENTRU Unirea Basarabiei cu România.

Câtă lume bună a dat Basarabia noastră! Câtă lume bună s-a dus… Dar au rămas satele şi comunele şi urmaşii acestei lumi, ai primilor delegaţi din primul Parlament care a votat Unirea cu Ţara. Au rămas satele şi amintirea. Pe unde mai puternică, pe unde abia mai pâlpâind, ca o flacără gata să se stingă. Se va stinge oare?

Programul manifestărilor

prilejuite de împlinirea a 92 de ani de la Unirea Basarabiei cu România

27 martie 2010
8.00 - Parastas pentru ctitorii Unirii de la 1918. (Biserica Sfânta Teodora de la Sihla)
9.00 - Depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.
9.30 - Depuneri de flori la mormintele deputaţilor în Sfatul Ţării şi ale fruntaşilor Mişcării de renaştere naţională (Cimitirul Central din mun. Chişinău, str. Al. Mateevici, nr. 11), precum şi la stela lui Pantelimon Halippa (Cinematograful „Gaudeamus”)
10.00 - Vernisarea expoziţiei: „Unire-n cuget şi-n simţiri”. (Uniunea Scriitorilor din Moldova)
10.30 - Masa rotundă „Hotărârile istorice ale Sfatului Ţării şi integrarea Basarabiei în sistemul interbelic de valori europene”. Participă: Ion Negrei, viceprim-ministru al RM, Alexandru Mure¬şan, însărcinat cu afaceri al României în RM. (Sala cu Cămin a Uniunii Scriitorilor)
11.00 - Lansare de carte. (Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM, str. Alexe Mateevici, nr. 60, etaj 5)
12.00 - Adunare solemnă cu participarea unor personalităţi şi colective artistice din Republica Moldova şi România. Mesaje de salut: Ion Negrei, viceprim-ministru al RM, E.S. Alexandru Mureşan, însărcinat cu afaceri al României în Republica Moldova. (Teatrul „Ginta Latină”, str. Sfatul Ţării, nr. 18)
15.00 - Lansări de cărţi şi reviste. (Uniunea Scriitorilor din Moldova)
16.00 - Program cultural-artistic prezentat de Teatrul etnofolcloric „Ion Creangă”. (Uniunea Scriitorilor din Moldova)
19.00 - În căutarea dorului pierdut. Spectacol artistic prezentat de maestrul Tudor Gheorghe. (Sala Mare a Filarmonicii de Stat, intrarea în baza biletelor)

Manifestările se vor desfăşura sub auspiciul Uniunii Scriitorilor din RM, Primăriei mun. Chişinău, Institutului Cultural Român, Institutului de Filologie al AŞ a RM, Forului Democrat al Românilor din Moldova, Ambasadei României în RM, Asociaţiei Istoricilor din RM.

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Iulie 2019, ora: 15:47

NEWS ALERT / FRATELE lui Igor Dodon are AFACERI cu Chaika / Vor construi peste un MILION de metri pătrați de IMOBILE DE LUX

NEWS ALERT / FRATELE lui Igor Dodon are AFACERI cu Chaika /  Vor construi peste un MILION de metri pătrați de IMOBILE DE LUX Foto: Dodon și Chaika

Fratele mai mic al președintelui R. Moldova Igor Dodon, Alexandru Dodon, a devenit proprietarul a 15% din acțiunile companiei rusești ”Archpley Development”, a omului de afaceri și politicianului Igor Chaika, fiul Procurorului General al Rusiei, care este și președintele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Iulie 2019, ora: 10:55

Găgăuzia / Maia Sandu a ținut un discurs în limba oficială a Federației Ruse

Găgăuzia / Maia Sandu a ținut un discurs în limba oficială a Federației Ruse

La inaugurarea bașcanei găguziei au fost onorate Imnul a două state al Republicii Găguzia și al Republicii Moldova (așa a fost anunțat și se scrie ”imnurile de stat”).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Iulie 2019, ora: 10:51

ATENȚIE / Un nou val de caniculă LOVEȘTE Europa. Meteorologii anunță o anomalie meteo

ATENȚIE / Un nou val de caniculă LOVEȘTE Europa. Meteorologii anunță o anomalie meteo

Un nou val de căldură lovește Europa începând de luni, 22 iulie, temperaturile urmând să ajungă în unele țări și până la 42 de grade Celsius.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Iulie 2019, ora: 10:33

Maia Sandu: UNIREA Moldovei și României POATE AVEA LOC

Maia Sandu: UNIREA Moldovei și României POATE AVEA LOC

Maia Sandu a subliniat faptul că nu partidele politice ar trebui să ia o decizie în ceea ce privește unirea Moldovei și României.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Iulie 2019, ora: 10:18

Statul va plăti 7600 de euro pentru „consultanță și evaluare” a privatizării Air Moldova, Tutun-CTC și Gările Auto

Statul va plăti 7600 de euro pentru „consultanță și evaluare” a privatizării Air Moldova, Tutun-CTC și Gările Auto

Parlamentul caută agenții private care prestează servicii de consultanță pentru evaluarea modului de pregătire și desfășurare a privatizării companiei aeriene „Air Moldova”, a vânzării „Tutun-CTC” și a concesionării întreprinderii „Gările...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Iulie 2019, ora: 08:46

AgroMeteo: Cer variabil și maxime de până la 31 de grade Celsius

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 19 iulie, cer variabil. Maxima termică va urca până la 31 de grade Celsius. Vremea va continuă să fie frumoasă, senină şi caldă. Vântul va sufla domol din Vest, iar presiunea atmosferică va fi normală.

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 20 Iulie 2019, ora: 08:27

Un politolog şi un general german avertizează: Rusia ar putea declanşa un „atac-surpriză“ în regiunea Mării Negre, ţările baltice, Polonia sau Ucraina

Un politolog şi un general german avertizează: Rusia ar putea declanşa un „atac-surpriză“ în regiunea Mării Negre, ţările baltice, Polonia sau Ucraina

Rusia continuă să se doteze cu rachete „interzise“ şi se pregăteşte de războaie regionale limitate în Europa, scrie publicaţia germană „Die Welt“, pe baza raportului unui politolog şi al unui general german în retragere.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 20 Iulie 2019, ora: 08:25

SECRET DE STAT / MOLDOVA în anul 1947. CANIBALISM în socialism sau peste 300 000 de MORȚI

SECRET DE STAT / MOLDOVA în anul 1947. CANIBALISM în socialism sau peste 300 000 de MORȚI

Este binecunoscut faptul că foamea din 1947 a fost un rezultat al deciziilor și acțiunilor regimului sovietic. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 20 Iulie 2019, ora: 07:36

Horoscopul zilei de 20 iulie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 iulie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20 iulie 2019...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 20 Iulie 2019, ora: 06:03

Se împlinesc 92 de ani de când Regele Mihai a urcat pe tronul României. S-a întâmplat în 20 iulie 1927, când Principele Moștenitor Mihai avea doar 6 ani. Urcarea pe tron a unui copil a impresionat o lume întreagă. 

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 20 Iulie 2019, ora: 06:03

Vara, mai ales in week-end-urile insorite, ne mutam bucataria afara, la gratar. 

( ) Citeşte tot articolul

IT&C 20 Iulie 2019, ora: 05:23

Fenomenul FaceApp: că te vinzi sau nu rușilor, problema e mult mai mare

Fenomenul FaceApp: că te vinzi sau nu rușilor, problema e mult mai mare

FaceApp a redevenit un fenomen. După ce în 2017 a avut prima gură de glorie, în 2019 îmbătrânește oamenii și, eventual, colectează totul despre ei. E un fenomen viral al internetului și grijile față de confidențialitate sunt pe măsură. Ce facem de aici...

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 20 Iulie 2019, ora: 05:00

SFANTUL ILIE. Sfantul Ilie este praznuit de crestini ortodocsi in fiecare an pe 20 iulie, acesta fiind considerat, in traditia populara, divinitate a fulgerului si dusman al fortelor malefice.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Iulie 2019, ora: 04:45

APEL! MOLDOVA MAI AȘTEAPTĂ! Autostrada A8 MAI AȘTEAPTĂ! Anul 2019 e ratat! Că și anul 2018!

APEL! MOLDOVA MAI AȘTEAPTĂ!  Autostrada A8 MAI AȘTEAPTĂ!  Anul 2019 e ratat! Că și anul 2018!

Conform unui document OFICIAL al MT (prezentat la CM POIM în iulie 2019) din lista proiectelor majore ce vor fi transmise la CE în 2019 fac parte: 

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Satiric 20 Iulie 2019, ora: 04:41

Un studiu demarat de comitetul pe probleme de lingvism al Uniunii Europene a relevat, în mod absolut surprinzator, ca 95.26% dintre români înteleg spontan limba moldoveneasca.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 20 Iulie 2019, ora: 00:01

NOUL IUBIT MILIONAR AL SIMONEI HALEP A DIVORȚAT ACUM! CĂSNICIA LUI TONI IURUC A ”REZISTAT” NUMAI 10 LUNI

NOUL IUBIT MILIONAR AL SIMONEI HALEP A DIVORȚAT ACUM! CĂSNICIA LUI TONI IURUC A ”REZISTAT” NUMAI 10 LUNI

Lovitură de teatru în interiorul celui mai mediatizat cuplu din România. Toni Iuruc, noul iubit milionar al Simonei Halep, a divorțat acum. Căsnicia milionarului de origine aromână a ”rezistat” numai 10 luni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 23:23

Maia Sandu anunță că vor CREȘTE impozitele pentru cei cu „venituri mari” / Cât plătește un angajator pentru un salariu de 10 000 de lei

Maia Sandu anunță că vor CREȘTE impozitele pentru cei cu „venituri mari” / Cât plătește un angajator pentru un salariu de 10 000 de lei

Maia Sandu: „Noi protejăm oamenii cu venituri mici. Chiar dacă vor fi majorări acestea vor viza oamenii cu venituri foarte mari. Cei care au venituri mari să plătească impozite mai mari. Cei care au venituri mici să plătească impozite mai mici”. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 17:33

Partidul Democrat rămâne fără un DEPUTAT / Otilia Drăguțanu și-a depus MANDATUL. Cine ar putea să-i ia locul

Partidul Democrat rămâne fără un DEPUTAT / Otilia Drăguțanu și-a depus MANDATUL. Cine ar putea să-i ia locul

Deputata din partea Partidului Democrat, Otilia Drăguțanu, și-a depus mandatul de parlamentar. Anunțul a fost făcut ăe contul său de Facebook, în textul căruia soția fostului guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, afirmă că „eu nu sunt pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 16:26

Dodon s-a întâlnit cu un grup de deputați... RUȘI, EVIDENT!!!

Dodon s-a întâlnit cu un grup de deputați... RUȘI, EVIDENT!!!

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu delegația Parlamentului rus, formată din adjunctul președintelui Dumei de Stat a FR, Olga Epifanova, și președintele comitetului Consiliului Federației pentru relații externe, Konstantin Kosacev.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 16:16

USR și PLUS au decis: Dan Barna, candidat la prezidențiale. Cioloș, propunerea de premier

USR și PLUS au decis: Dan Barna, candidat la prezidențiale. Cioloș, propunerea de premier

Dan Barna va fi candidatul USR-PLUS la prezidențiale, iar Dacian Cioloș este propunerea de premier, au stabilit vineri liderii celor două partide. Decizia urmează a fi validată și de forurile de conducere ale formațiunilor. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 15:10

RECORD. Iunie 2019, cea mai călduroasă lună iunie din ultimii 140 de ani

RECORD. Iunie 2019, cea mai călduroasă lună iunie din ultimii 140 de ani

Iunie 2019 a fost cea mai călduroasă lună iunie din ultimii 140 de ani, stabilind un record global, potrivit celui mai recent raport lunar din domeniul climatic dat joi publicităţii de Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) din SUA, potrivit Reuters şi DPA.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 15:02

ULTIMA ORĂ / Cutremur de 5.3 grade în Grecia. Seismul s-a resimțit puternic și în București, oamenii ieșind pe străzi, panicați (19 iulie)

ULTIMA ORĂ / Cutremur de 5.3 grade în Grecia. Seismul s-a resimțit puternic și în București, oamenii ieșind pe străzi, panicați (19 iulie)

Un cutremur cu magnitudinea de 5.3 grade pe scara Richter a avut loc vineri în zona oraşului grec Atena, anunţă Centrul European de Geofizică. Seismul s-a resimțit puternic și în Capitala Greciei, fiind primul cutremur mai mare care lovește orașul din 1999 și până acum.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Iulie 2019, ora: 14:05

Un incendiu puternic a avut loc în urmă cu puţin timp la un restaurant din Bucureşti. Oamenii din interior s-au evacuat rapid şi au ieşit fugind din clădire.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)