Astăzi 26 Septembrie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 18:15
Abonamente

Politică 20 Iulie 2020, ora 07:58

Descentralizarea din Ucraina – o reformă eșuată, cu efecte triste pentru români

Marime Font

Înainte de a reforma un sistem administrativ-politic și de a elimina din viața societății modelele vechi, anacronice, este necesară inventarea unui alt model, bazat pe valori și principii noi.

Această axiomă a tot fost ignorată de mediul politic ucrainean în ultimii 25 de ani, drept rezultat, noile unități administrativ-teritoriale și instituții politice erau o continuare ilogică a celor vechi, iar împărțirea împuternicirilor între centru și periferii mai întotdeauna nu era în folosul comunelor. Deseori, în urma reformelor, problemele vechi rămâneau nerezolvate, iar ceea ce funcționa cu succes era eliminat din viața politică.

Istoria ne învață că nu învățăm nimic din istorie… Lansată acum 5 ani, reforma descentralizării din Ucraina a fost finalizată juridic cu mari dificultăți. La 17 iulie, Rada Supremă (parlament unicameral) a micșorat de trei ori numărul raioanelor prin comasarea lor.

Loading...


Decizia a fost susținută de fracțiunea parlamentară pro-prezidențială „Slujitorul poporului” și alte două grupuri de parlamentari: „Încredere” și „Pentru viitor”. În locul actualelor 490 de raioane vor fi create 136. Din păcate, analizând rezultatele procesului de reformă, constatăm că atât din punct de vedere administrativ-teritorial, cât și din punct de vedere al consultării populației și, mai ales a minorităților naționale, reforma pare a fi una neterminată, necugetată, iar rezultatul ei final diferă substanțial de ideile lansate în 2015.

De la teorie la practică

Descentralizarea din Ucraina, ca reformă, s-a compus din mai multe etape. Mai întâi au avut loc comasări de sate și orașe în baza principiului de unire benevolă (care a durat cu mult mai mult decât se planifica inițial), apoi soarta localităților care au rămas în afara acestui proces s-a decis la ședințele Cabinetul de Miniștri, după consultări cu Administrațiile Regionale de Stat (care reprezintă Guvernul în regiuni), dar și cu parlamentarii din circumscripțiile uninominale. Comasarea localităților a avut loc din necesitatea de a reduce cheltuielile administrative și a optimiza serviciile sociale.

Crearea comunelor compuse din mai multe localități a fost un proces lung și problematic în Ucraina, inclusiv în regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa, unde locuiesc compact etnicii români. În același timp, au apărut și o serie de comune românești importante în regiunea Cernăuți, cu primari capabili să identifice fonduri pentru dezvoltarea acestor localități, dar și să păstreze – pe cât este de posibil – identitatea națională. Ce-i drept, această constatare nu este o regulă, ci mai mult o excepție.

În linii mari, reforma avea ca scop să aplice la maximum principiul subsidiarității, ceea ce înseamnă cât mai puține împuterniciri în centrele raionale / regionale și cât mai multe în comune. Logica fostului Guvern condus de Volodimir Groisman (din perioada președintelui Petro Poroșenko) era de a lichida rudimentele regimului comunist și cele păstrate din anii 90 ai secolului trecut: desființarea Administrațiilor Raionale și a Consiliilor Raionale, debirocratizarea și reformarea Administrațiilor din regiuni prin apariția institutului de prefecți, care doar vor monitoriza activitatea organelor autoguvernării locale și vor dialoga cu Guvernul.

În 2020, după o serie de modificări aduse concepției de reformă, mai ales de Guvernele Gonciaruk și Șmigal (din perioada președintelui Volodimir Zelenski) ultima formulă a Ucrainei regionalizate pare a fi un monstru cu mai multe capete.

În locul optimizării rețelei de instituții de reprezentare locală observăm o suprapunere instituțională și o serie de colizii juridice. Pe de o parte vor exista consilii ale comunelor, care, potrivit concepției de reformă trebuiau să fie vioara numărul nr. 1 în democrația locală. Pe de altă parte, structurile vechi nu numai că nu vor fi lichidate, ci dimpotrivă – dezvoltate. Adică, potrivit teoriei, nimeni nu ar putea închide o școală fără decizia consiliului comunei, nimeni nu ar putea lua o decizie nepopulară fără să consulte părerea populației. Dar nu a fost să fie…

Apare din cer senin în această ecuație consilii raionale (considerate anacronism), care nu prea se știe ce împuterniciri vor avea, ce buget și cu ce se vor ocupa și, cel mai importat, nu va fi lichidată instituția de Administrație raională (care de fapt era considerată de guvernul anterior inamicul reformei). Întreținerea consiliilor și administrațiilor reprezintă costuri din buget, iar aceste structuri ar putea diminua substanțial libertățile financiare și administrative ale comunelor. Marele risc al acestei reforme, care pare a fi neterminată, este că primarii de comune se vor trezi cu „mâinile legate” și cu bugete locale mici, ceea ce va bloca perspectivele de dezvoltare locală. Din start observăm că regula de aur a fost încălcată – acest risc trebuia evitat, or el zădărnicește în mare parte orice alte intenții bune.

Marea frustrare a populației este că se va păstra sistemul informal vechi, când „omul din raion” va dicta regulile jocului. În cadrul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii Cernăuți Serghii Osaciuk din data de 15 iulie, am avut ocazia să-i pun această întrebare și l-am rugat să-mi explice, ca reprezentant al Guvernului, dacă nu vede un conflict de interese, o suprapunere instituțională, un nou clivaj la nivelul comună / raion în sistemul propus. Răspunsul a fost că structurile raionale vor exista temporar, doar câțiva ani, însă, guvernatorul a adăugat că aceasta este părerea lui personală și că nu are un document doveditor.

Așadar, în urma acestei reforme avem o suprapunere instituțională la nivel regional în Ucraina, o neîncredere în noile structuri din partea populației (un deficit de capital social instituțional, determinat de neconsultarea oamenilor din teritoriu) și un nou sistem al alegerilor locale absolut neadaptat la situația din comune. În 25 octombrie vor avea loc alegeri locale în Ucraina, iar printre inovațiile introduse în 15 iulie de către parlament se numără aplicarea sistemului proporțional de partide în comunele cu o populație mai mare de 10 mii de locuitori, adică absolut în toate. Acest lucru înseamnă o monopolizare reală a vieții politice din comune de către oamenii devotați partidelor naționale, fiind interzisă înaintarea unor candidați independenți, a unor lideri de opinie, oameni de cultură ș.a. care nu au vreo legătură cu partidele.

În acest mod, dacă reforma descentralizării prevedea în 2015 eliberarea comunelor din pușcăria administrațiilor centralizate, atunci rezultatul acestei reforme în 2020 este eliberarea lor mai mult pe hârtie: mâinile consilierilor locali rămân încătușate (de raion, de partide, de regiune, de Kiev etc.) pe zeci de ani înainte.

Interesele comunității românești din Ucraina

Un alt aspect dureros este încălcarea intereselor comunității românești din Ucraina în cadrul acestei reforme. Fără a analiza reforma în ansamblu și carențele ei mari, nu pot fi conștientizate riscurile pe care le aduce etnicilor români descentralizarea. Dacă reforma era realizată potrivit concepției inițiale, iar comunele deveneau centre de decizii privind învățământul, știința, cultura, economia, mediul de afaceri ș.a. raionarea era un subiect de discuții formale. Sediul centrului de pompieri, a judecătorului și a procuratorii sau a serviciului de transportare a gazelor naturale nu contează atât de mult pentru păstrarea identității naționale românești din Ucraina. Din păcate, raioanele mari vor avea consilii și administrații, deci vor fi și consilieri raionali, ceea ce vine în contradicție cu principiul subsidiarității. Dacă reforma era realizată corect, cu descentralizare maximă, nu mai conta numărul de români (15, 20, 80 la sută) în cadrul unui raion, pentru că raioanele erau structuri formale, iar epicentrul vieții social-politice rămâneau comunele.

S-a decis altfel, având loc o revanșă a elitelor raionale vechi peste tot în statul ucrainean, iar românii s-au trezit divizați administrativ-teritorial. Merită menționat faptul că în prima variantă a împărțirii administrativ-teritoriale, etnicii români din regiunea Cernăuți urmau să fie împărțiți între 3 raioane diferite. După o serie de discuții și demersuri, inclusiv din partea Consiliului Național al Românilor din Ucraina, care a cerut atât Kievului, cât și Bucureștiului să nu fie divizată – conform dreptului internațional – comunitatea de români, au apărut trei raioane pe teritoriul regiunii Cernăuți. Este vorba de raioanele Vijnița, Nistru și Cernăuți. Raionul Cernăuți va fi unul foarte mare comparativ cu celelalte și va comasa peste 650.000 de locuitori din cei aproape 1.000.000 din regiune. Acest raion Cernăuți include întreaga comunitate românească, alături de alte localități ucrainene, cu excepția comunei Mămăliga, care a rămas alipită la raionul Nistru. Comuna Mămăliga este formată din localitățile Mămăliga, Bălcăuți, Dranița, Nesvoia, Stălinești și Podvirna. Aceste sate, în pofida demersurilor și inițiativelor locale și naționale, au fost dezlipite de la arealul istoric de existență și alipite la raionul Nistru. Fără comuna Mămăliga, etnicii români vor reprezenta circa 24% din populația raionului Cernăuți, o cifră foarte mică. Conform calculelor autorităților ucrainene românii vor fi și mai puțini în raionul Cernăuți în legătură cu divizarea oficială români / moldoveni.

Se creează impresia că raionul Cernăuți a fost special construit în acest mod pentru a dilua etnicii români la nivelul marcoraionului, dar și pentru a respecta cerințele mediului asociativ românesc de a ține etnicii români împreună. De fapt, raionul Cernăuți putea fi cu mult mai mic prin crearea unui raion la nord de capitala Bucovinei istorice sau prin alipirea unor localități de acolo la cele două periferii – raionul Vijnița (91 mii de locuitori) sau Nistru (160 mii), însă proporția nu era acea dorită. Totuși, trebuie să menționăm că în pofida carențelor și primejdiilor ce le determină această împărțire, primele propuneri de reformă din partea autorităților erau și mai drastice. Raionul Cernăuți mare este, totuși, o variantă de compromis.

Această analiză nu ar fi avut nici un sens dacă reforma era realizată corect, iar raionale existau doar simbolic sau nu existau în genere (după modelul României: comună – județ, și nu comună – raion – regiune). Spre deosebire de Ungaria și Bulgaria care au obținut pentru etnicii săi câte un raion separat, România nu a reușit / nu a încercat să reușească acest lucru.

Ce se mai poate de făcut?

Este foarte importantă în viitor o luptă civilizată pentru libertatea financiară și administrativă a comunelor, dar și pentru capitalul uman al primăriilor. Lupta zilei de mâine nu este modificarea raioanelor, ceea ce pare a fi un război cu morile de vânt, ci aprofundarea descentralizării. Cu cât „mai puțin raion” va fi în viața comunelor, cu atât această împărțire administrativă nefirească va influența mai puțin viața românilor din Ucraina. În caz contrar, o serie de localități și ținuturi românești își vor pierde specificul cultural-istoric, iar primăriile vor fi nevoite să adopte decizii greșite, dictate de sus, privind instituțiile de învățământ și de cultură din comune. Această idee se referă la toate cele 3 regiuni în care locuiesc etnicii români din Ucraina – Cernăuți, Transcarpatia și Odesa.

Din păcate, din 2017 și până acum românii din Ucraina sunt observatori pasivi ai unor războaie politice, ai unor jocuri regionale conjuncturale, ai unor revanșe ale elitei locale vechi și a sistemului birocratic tradițional asupra reformatorilor de ieri, ai unor ecuații economice noi (de interes personal și corporativ) suprapuse peste inițiativele guvernamentale vechi. Ne spun și textele biblice ce se întâmplă în asemenea situații când „se coase petec de postav nou la o haină veche… iar peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi, și mai rea ruptură se face”.

Așadar, într-un sistem imperfect (așa pare până acum rezultatul reformei) prosperarea și echilibrul social nu vor apărea din senin nici în cazul majorității și nici în cel al minorității.

Dr. Marin GHERMAN
director al Institutului de Studii Politice și Capital Social, președinte al Centrului Media BucPress din Cernăuți
sursa: https://spotmedia.ro/ 

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Local 26 Septembrie 2020, ora: 09:22

Fii erou la tine acasă - sortează!

Fii erou la tine acasă - sortează!

În satul Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, a apărut o organizație frumoasă de tineri care au scop să îmbunătățească viața consătenilor prin intermediul unei liste ample de proiecte ecologice și sociale. Prima inițiativă a acestor tineri este legată colectarea...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 26 Septembrie 2020, ora: 09:05

Avertisment de la METEO - Temperaturi în scădere și vânt puternic

Avertisment de la METEO - Temperaturi în scădere și vânt puternic

Sâmbătă sunt posibile ploi slabe în sud, iar duminică sunt așteptate ploi cu descărcări electrice în toate regiunile. Un Cod Galben de intensificări ale vântului a fost instituit pentru 26 și 27 septembrie....

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 26 Septembrie 2020, ora: 08:56

Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 2020. Sună-ți prietenii!

Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 26 SEPTEMBRIE 2020. Sună-ți prietenii!

 Luna se muta din Capricorn in Varsator si iti vei regasi puterea. Daca discutia directa cu cineva nu te-a dus unde trebuie, poate incerci sa schimbi tactica. Pune pe altcineva sa faca treaba. Cum Soarele si Luna fac trigon, acest lucru nu va fi deloc dificil, mai ales daca esti cinstit si...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 08:13

Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Elveţia desfiinţează soluţia lockdown: „Consecinţele sunt dezastruoase“

Cu 238 de morţi raportaţi la milionul de locuitori, Elveţia se află într-o situaţie aproape identică din acest punct de vedere cu România. Doar că la ei se vorbeşte altfel despre combaterea epidemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 07:54

FoxyCredit a intrat pe piața din România: obiective și avantaje

FoxyCredit a intrat pe piața din România: obiective și avantaje

În iulie 2020, libertatea.ro a scris despre site-ul FoxyCredit. A fost menționat faptul că serviciul a început să funcționeze și în România. Analiștii și specialiștii în finanțe ai site-ului au pregătit deja 7 recenzii complete ale IFN-urilor locale. Prin...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 07:52

Tragedie în Ucraina: Un avion al armatei s-a prăbușit. Sunt cel puțin 22 de morți

Tragedie în Ucraina: Un avion al armatei s-a prăbușit. Sunt cel puțin 22 de morți

Un avion de transport al armatei ucrainene s-a prăbușit vineri seară în regiunea Harkov din estul țării. Accidentul s-a soldat cu 22 de morți și doi răniți grav, au declarat forțele aeriene naționale într-un comunicat de presă.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 26 Septembrie 2020, ora: 01:16

Dintre toate lucrurile pe care le cunoaştem în Univers creierul uman este cel mai complex: conţine peste 100 de miliarde de neuroni, mai mult decât numărul stelelor din Calea Lactee.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Septembrie 2020, ora: 00:59

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Fără comentarii: Dimitrie Cantemir despre islam

Din Precuvântarea la Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Septembrie 2020, ora: 17:33

Alexandru Tănase Reforma justiției: între ineptocrație și demagogie

Reforma justiției: între ineptocrație și demagogie

Parcurgem cu toții timpuri stranii, marcate de o involuție dramatică a valorilor, fapt care afectează fiecare aspect al existenței noastre. Această involuție,  a dat naștere relativ recent în limbajul sociologic și politologic anglo-saxon, unui termen nou, cel de...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 25 Septembrie 2020, ora: 15:32

VIDEO Un deputat din Argentina a început să-i sărute sânii soției în timpul sesiunii online a parlamentului

VIDEO Un deputat din Argentina a început să-i sărute sânii soției în timpul sesiunii online a parlamentului

Un deputat argentinian a fost suspendat joi pentru că, în timpul unei sesiuni parlamentare prin videoconferinţă, a apărut într-o postură indecentă alături de soţia sa, începând la un moment dat să-i sărute sânii. Videoclipul cu scena respectivă a devenit...

( ) Citeşte tot articolul

Externe 25 Septembrie 2020, ora: 15:23

Nepotul lui Pablo Escobar a găsit 18 MILIOANE de dolari ascunşi în peretele unui apartament

Nepotul lui Pablo Escobar a găsit 18 MILIOANE de dolari ascunşi în peretele unui apartament

 Nicolas Escobar a afirmat că o „viziune” i-a spus exact unde să caute banii în apartamentul din Medellin, relatează presa locală, potrivit Tvr.ro. Nicolas Escobar, nepotul lui Pablo Escobar, a declarat presei columbiene că nu a fost prima dată când a găsit...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 25 Septembrie 2020, ora: 15:14

Horoscopul zilei de azi VINERI 25 SEPTEMBRIE 2020. Cine este adversarul tău?

Horoscopul zilei de azi VINERI 25 SEPTEMBRIE 2020. Cine este adversarul tău?

 Luna este inca in Capricorn, iar impreuna cu Jupiter, Neptun, Pluto si Saturn, iti dau puterea sa iti urmaresti obiectivele. Te simti ca un luptator Kung Fu: puternic, autoritar. Dar cine este adversarul tau?

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 25 Septembrie 2020, ora: 15:10

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

Cea mai sănătoasă REȚETĂ de pastă de roșii. Câtă sare trebuie să pui, de fapt

 Pasta de roșii este aproape nelipsită din gastronomia românească. Însă, dacă vrei să te bucuri de aroma curată, nemodificată de ingrediente adăugate în timpul fabricării în masă, trebuie să renunți la varianta din magazine. Cea mai sănătoasă rețetă...

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 25 Septembrie 2020, ora: 15:07

Putin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur cu otrava militară numită noviciok

Putin i-ar fi spus lui Macron că Navalnîi s-a otrăvit singur cu otrava militară numită noviciok

 Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The Moscow Times.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 25 Septembrie 2020, ora: 14:56

Incendiu la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău. Ministrul român al Culturii: Vom căuta să oferim ajutor

Incendiu la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău. Ministrul român al Culturii: Vom căuta să oferim ajutor

 Un incendiu produs joi la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău a afectat o suprafaţă de aproximativ 3.500 de metri pătraţi, iar clădirea simbol a capitalei Moldovei este închisă pentru o perioadă nedeterminată, a anunţat vineri Ministerul...

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 25 Septembrie 2020, ora: 14:39

VIDEO Atac cu cuțitul lângă vechea redacție Charlie Hebdo: Patru persoane au fost rănite, două ar fi jurnaliști. Un suspect a fost reținut

VIDEO Atac cu cuțitul lângă vechea redacție Charlie Hebdo: Patru persoane au fost rănite, două ar fi jurnaliști. Un suspect a fost reținut

 Un atac cu armă albă a avut loc vineri dimineață în apropierea vechii redacții Charlie Hebdo, patru persoane fiind rănite, dintre care una ar fi în stare gravă, transmite BFMTV. Un suspect a fost reținut de poliție.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 24 Septembrie 2020, ora: 15:02

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

FOTO / INCENDIUL de la Filarmonică ia AMPLOARE. A căzut tavanul sălii principale. Pompierii continuă să lupte cu flăcările

Incendiul de la Filarmonica Națională ia amploare. Potrivit informațiilor, a căzut tavanul de la sala principală a Filarmonicii, iar pompierii au fost retraşi de pe acoperişul clădirii, fiind pericol pentru viaţa lor. Deocamdată, incendiul nu a fost localizat, intervenţia este...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 09:33

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși, suspectați că s-au implicat în acțiuni de spionaj. Aceștia căutau informații clasificate despre planurile de modernizare a armatei bulgare și despre întreținerea echipamentelor militare

Bulgaria a expulzat doi diplomați ruși pe care procurorii îi suspectează că au fost implicați în acțiuni de spionaj. Cei doi diplomați ruși au fost somați să părăsească Bulgaria în 72 de ore, a declarat miercuri ministerul de externe, conform Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 24 Septembrie 2020, ora: 08:38

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

Publicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

 O sută de mass-media publică miercuri în Franţa o scrisoare deschisă în care lansează un apel la mobilizare în favoarea libertăţii de expresie în sprijinul săptămânalului Charlie Hebdo, care a fost ameninţat din nou de Al Qaida după retipărirea...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 24 Septembrie 2020, ora: 08:03

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

Filat ar fi furat 100 de milioane de euro; „O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și Africa”. „Plahotniuc îi organiza mese cu prieteni în penitenciar și îi trimitea cadouri de Crăciun”

„Filat a furat suma de 100 de milioane de euro din băncile moldovenești cu ajutorul lui Șor. O parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și în Africa. O altă parte de bani au fost și în Turcia, însă după câte am înțeles sunt deja...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 07:50

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

GALERIE FOTO/VIDEO. Bandiții lui Lukașenko i-au bătut și arestat pe protestatarii care au ieșit în stradă împotriva sângerosului dictator

După ce Lukașenko și-a organizat o inaugurație în secret, bielorușii au ieșit din nou în stradă. De această dată forțele de ordine au fost mai agresive decât de obicei.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 24 Septembrie 2020, ora: 07:04

Ce spune cafeaua preferată despre tine

Ce spune cafeaua preferată despre tine

 Chiar daca nu exista cifre oficiale, cafeaua este una dintre cele mai apreciate bauturi din intreaga lume. Cafeaua nu doar ca le ofera oamenilor plusul de energie necesar inceperii unei noi zile de munca, insa dezvaluie o multime de lucruri despre personalitatea celor care o consuma,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Septembrie 2020, ora: 06:13

investigație CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

CONTRABANDĂ DE MILIOANE / Transnistrenii de la Sheriff-ul au importat combustibil de 100 de milioane de dolari fără să plătească accize și impozite în R. Moldova

Separatiștii transnistreni a cumpărat combustibil din UE și l-au introdus în R. Moldova ilegal, fraudând bugetul cu sute de milioane.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 24 Septembrie 2020, ora: 05:00

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

ISTORIE / TOP 3 victorii ale ARMATEI ROMÂNE

De la înfiinţarea statului naţional suveran şi independent România, Armata Română nu s-a implicat în multe conflicte regionale sau internaţionale. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 24 Septembrie 2020, ora: 04:54

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

Horoscopul zilei de azi JOI 24 SEPTEMBRIE 2020. Cum acționezi acum?

 Mercur din Balanta face opozitie cu Marte retrograd in Berbec si iti deschide calea catre negociere. Patrarul de Luna in Capricorn iti arata ca o situatie de criza trebuie rezolvata. Cum actionezi?

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)