Dicționar de nume: Șoldan

publicat în Social pe 1 Mai 2021, 06:55

Numele Şoldan provine de la o poreclă ce are la bază substantivul şoldan (< ungurescul süldö), cu sensul „pui de iepure până la un an”, „iepure tânăr” şi cu sens figurat: epitet pentru un om tânăr „tinerel” (măi şoldane!).

Numele Şoldan este atestat în documentele moldoveneşti de timpuriu, la 1411: Petru Şoldan, boier, fratele lui Miclouş, dăruieşte odăi tătărăşti mănăstirii Pobrata (Miclouş – nume unguresc!). La 1608 este atestat un Şoldan în ţin. Neamţ şi la 1617 un Şteful Şoldan, nepot lui Crăciun, aprod.

În documentele basarabene, în prima jumătate a sec. al XVII-lea, este atestat Dumitraşcu Şoldan, vel vornic de Ţara de Sus (1638, 1639), căruia Vasile Voievod îi întăreşte seliştea Ştiuca de pe Căinari, la ţin. Sorocii, la 1640; Vasilii Şoldan, jitnicer, martor la împărţirea unor moşii din ţin. Hotin, apare într-un document din 1652. Un alt Vasile Şoldan, tot jitnicer, care împarte cu rudele sale moşiile lui Balica, hatman şi a Movileştilor, se întâlneşte într-un document de la 1783. La 1774, în satul Pocşeşti, ţin. Orhei-Lăpuşna este înregistrat Costandin Şoldan. De la o persoană cu numele Şoldan, întemeietor sau stăpân într-o anumită perioadă, a apărut numirea satului Şoldăneşti.

Şoldea. S-ar părea că Şoldea şi Şoldan provin de la acelaşi etimon. Dar, Şolda, Şoldea provin de la substantivul şold (< polonezul szoldra), prin intermediul unei porecle, şi au fost atestate în sec. XIV-XV în Ţara Românească. În documentele moldoveneşti se întâlneşte o singură atestare la 1493: Şolda, fratele lui Dragomir.

Azi, în republică, cu numele Şoldan sunt înregistrate 183 de persoane, cu numele Şoldea – 99 de persoane.