Astăzi 27 Ianuarie 2020, Luni - Ultima actualizare la ora 07:14
Abonamente

Editorial 12 Aprilie 2016, ora 08:00    Din editia print

Marime Font

Drumurile Unirii (II). Luminile Parisului

Rareori se întâmplă într-o viaţă de istoric să poţi vorbi la Paris despre ziua de 27 martie 1918, data Unirii Basarabiei cu România, o dată care a stat în epicentrul preocupărilor delegaţiei române la Conferinţa de pace de la Paris din 1919, care a consfinţit internaţional actul revenirii provinciei istorice în dimensiunea de unitate românească. Cu atât mai rar se întâmplă acest lucru de două ori. Ambele prezențe sunt într-un fel legate de prietenia cu Dorin Dusciac, pe care l-am cunoscut la TEDx și care este de ceva timp stabilit la Paris.  

Prima oară am făcut-o tot într-o ipostază mai deosebită, la 27 martie 2013, când exercitam funcția de ministru și am fost invitat de Asociația studenților și doctoranzilor din R. Moldova stabiliți în Franța, cu o lecție publică asupra semnificației istorice a zilei de 27 martie 1918. A ieșit cu probleme, pentru că Institutul Cultural Român, unde urma să avem prelegerea, s-a răzgândit în ultimul moment și nu ne-a mai oferit spațiu. Pentru a evita probabil complicațiile legate de prezența unui ministru din R. Moldova la ICR cu o tematică unionistă. Până la urmă a fost mai bine, pentru că ne-am repliat la Biserica Ortodoxă Română din Paris, de pe strada Jean de Beauvais, în Cartierul Latin, unde am avut cea mai neordinară conferință publică despre Unirea Basarabiei cu România.

În acest an am venit la Paris direct de la Târgoviște, aducând aceleași istorii și destine basarabene paralele pe care le-am prezentat în vechea capitală a Țării Românești, dar și în alte părți ale R. Moldova. Dincolo de această dimensiune academică, ambele prezențe în capitala Franţei au avut şi o componentă utilitaristă, cognitivă, un bun prilej de a cunoaşte comunitatea moldovenilor de la Paris, iar prin extensie și cea românească.

Cele două patrii și confluențe istorice româno-franceze

E știut că Parisul e orașul luminilor, atât în sens direct, prin abundența strălucirilor și sclipirilor de pe malul Senei, care aprind orașul, cât și în sens indirect, prin iluminarea istoriei europene timp de mai multe secole. În mod special se referă acest lucru la noi, la est-europenii. De la revoluția franceză, când valorile egalității, fraternității și libertății au transformat profund gândirea politică și intelectuală europeană, și până la 1919, când la Conferința de Pace de la Paris se puneau începuturile unui nou construct european, bazat pe principiul naționalităților (dar poate chiar până la 1940), s-a creat un habit printre intelectualii est-europeni de a avea două Patrii, a sa proprie și Franța. Aflați sub oprimarea unor imperii diverse ca structură etnică și politică, naționalitățile din Europa de Est – români, polonezi, cehi, slovaci, bulgari, sârbi, sloveni, croați etc. – au văzut în Franța un stat al libertății și au căutat la Paris sprijin în lupta lor pentru independență. Dincolo de aceasta, cultura franceză a devenit un model de emulație și a influențat cele mai mari transformări ale artei și literaturii europene și mondiale.
Mai multe state europene, pe lângă forța organizatoare a naționalismului local, care a contribuit la apariția lor, datorează existența sa direct sau indirect Franței: de la Belgia la începutul secolului XIX, la Italia și Germania, a căror apariție a fost stimulată de mobilizarea naționalismului italian și german profund anti-francez, spre statele est-europene de după primul război mondial, printre care Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia sau Austria (doar opoziția vehementă a Franței a oprit unirea dintre Austria și Germania în 1919).

Loading...


Impactul Franței asupra istoriei românilor este arhicunoscut și în general deosebit de important. Influențele exercitate asupra generației pașoptiste, care au pregătit contextul unirii statale a românilor de la 1859, au fost majore, ca și sprijinul militar și diplomatic al Franței în realizarea acestui deziderat. Fără Franța, care a găsit în România o extensie a latinității în această lume slavă și un puternic aliat în promovarea intereselor sale în regiune, românii ar fi avut multiple dificultăți în modernizarea statului și în realizarea Marii Uniri. Intrarea României în Primul Război Mondial și efortul ei militar ulterior au fost în mare parte condiționate de prezența Franței în tabăra Antantei, iar susținerea diplomației franceze la Conferința de Pace de la Paris a fost decisivă, fapt ce a permis statului român să se întregească și să fie recunoscut la nivel internațional. Alături de aceste aspecte militare, politice și diplomatice, Franța și Parisul au devenit un loc de pregătire, creație și regăsire pentru generații întregi de intelectuali români, de la reprezentanţii generaţiei paşoptiste - Ion Ghica, Alexandru Ioan Cuza, Dumitru Brătianu, C.A. Rosetti, Ion Brătianu, Nicolae Bălcescu şi Mihail Kogălniceanu, care au studiat în Franţa şi au contribuit la susţinerea aspiraţiilor româneşti de către Franţa, la Eugene Ionesco, Emil Cioran și Paul Goma, care s-au regăsit aici și au creat după instaurarea comunismului în România. Primii doi și-au găsit la Paris și somnul de veci, fiind înhumați la Cimitirul Montparnasse. Dar pe lângă ei, încă mulți alții: Constantin Brâncuşi, Tristan Tzara, Benjamin Fondane, Panait Istrati, George Enescu, Dinu Lipatti şi Clara Haskil, Victor Brauner, Elvira Popescu, Maria Ventura – sunt nume de mari români cu importante contribuţii în cultura franceză.

Asta fără a mai menționa pe Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, fondatorul psihologiei sociale moderne - Serge Moscovici, scriitorii - Virgil Tănase, Dumitru Ţepeneag, Bujor Nedelcovici, dramaturgul Matei Vişniec, criticul de teatru - George Banu, sopranele - Angela Gheorghiu şi Leontina Ciobanu, naistul - Gheorghe Zamfir, cineastul - Paul Barbaneagra şi mulţi alţii au trăit şi au avut cariere importante în Franţa.
Franţa este astăzi al treilea partener comercial şi al patrulea investitor în economia românească, iar marile grupuri franceze sunt prezente în economia României în industria auto, telecomunicaţii, aeronautică, construcţii, sectorul bancar sau industria alimentară. Franţa este primul partener al României în ce priveşte cooperarea descentralizată, sunt mai mult de 600 de relaţii stabilite la nivel local: înfrăţiri, relaţii de asociere sau de parteneriat, de cooperare sau colaborare.

Prin urmare, o istorie îndelungată ne leagă de Franţa, naţiunea soră mai mare, începând din Secolul Luminilor, când valorile transmise de gândirea, limba şi cultura franceze au avut influenţe puternice asupra românilor, până la ora actuală, când România are un parteneriat strategic cu Franţa, al cărui stindard de francofonie îl poartă în Europa de Est.

Moldovenii din Franța: o tipologie

Eram curios să știu unde se află comunitatea de moldoveni în această istorie tumultoasă a relațiilor franco-române și dacă se raportează în general în vreun fel la această istorie. Desigur greu, dacă nu imposibil, de făcut o estimare a întregii comunități după două întâlniri și mai multe zile de discuții, pentru că ea este diversă și nu s-a regăsit în totalitate în spectrul preocupărilor mele. În general însă, am văzut oameni școliți, cu poziții sociale respectabile (profesori, studenți și doctoranzi, notari, lucrători în sistemul bancar și cel energetic, arhitecți, agenți imobiliari etc.), adică dincolo de tiparele de percepție moldovenești tipice, de oameni care lucrează în construcții sau pe piața neagră. În anul 2013 erau în mare parte votanți ai Partidului Liberal, deși scindați atunci în două „grupări liberale”, care nu se prea agreau. În 2016 această comunitate pare mai fragmentată, dar în general unionistă, ceea ce explică implicarea activă în organizarea și participarea la Congresele Diasporei Unioniste. La ambele prezentări, din 2013 și 2016 am avut o numeroasă prezență românească, din diferite orașe – Timișoara, București, Focșani, Iași – ceea ce m-a convins că la nivel de asociații există o conlucrare între acele comunități românești. Mai mult, o mare parte din moldovenii stabiliți acolo au venit după terminarea studiilor în România și găsesc firească regăsirea în sânul comunității românești. Sunt în general preocupați de lucrurile care se întâmplă acasă, dar văd diferit soluționarea problemelor, divizați și aici între a fi „unioniști” sau „stataliști”. Unii din ei n-au mai fost de ani buni acasă și nici nu arată prea mare dorință de a reveni. Prin urmare, la o primă observație, comunitatea moldovenească la Paris este prinsă între două porniri. Una de a se identifica cu cea românească și prin aceasta să obțină o poziționare mai avantajată, mai ales în ochii francezilor, prin identificarea cu bogata experiență a relațiilor româno-franceze, iar cea de-a doua de a se erija într-o proprie originalitate, determinată de activitatea Ambasadei R. Moldova în Franța și existența unui habit identitar diferențiat, care s-a statuat în timp. Acest din urmă capitol ascunde desigur numeroase incomodități, mai ales prin prisma dificultății de a fi acceptat și recunoscut, mai ales că relațiile dintre R. Moldova și Franța, cu toată rudenia latină, sunt departe de a fi apropiate de cele dintre Franța și România.

Relaţiile comerciale între Franţa şi R. Moldova rămân a fi destul de modeste. În anul 2012, Franţa era al 14-lea furnizor cu 1,9% din totalul importurilor moldoveneşti, Moldova fiind o ţară a cărei creştere este esenţial susţinută de consum. Conform volumului total, exporturile franceze sunt în primul rând compuse din diferite echipamente electrice şi vehicule de transport. Acestea sunt urmate de produse textile şi agricole, îndeosebi sectorul viticol. Franţa este al 13-lea client economic al ţării. Importurile franceze sunt compuse în marea majoritate din produse agricole şi textile. În perioada ianuarie-noiembrie 2014 (cu excepţia activităţii comerciale a agenţilor economici din raioanele de est), volumul total al schimburilor comerciale cu Franţa a constituit 114,3 mln USD (exportul – 31,4 mln USD, iar importul – 83,9 mln USD).
Asta deși Franța este una dintre primele țări care au făcut investiții semnificative în Republica Moldova de la sfârșitul anilor '90. Este al optulea investitor străin în R. Moldova, cu 4,1% din stocul ISD în R. Moldova către 1 octombrie 2010. Societe Generale, Lafarge, Orange şi Lactalis au filiale în plin exerciţiu în R. Moldova şi au realizat investiţii semnificative, creatoare de locuri de muncă. În sectorul agroalimentar, Grupul Lactalis este prezent din anul 2005. Acesta a făcut investiții importante în uzina producătoare de lactate din Soroca, care produce lactate și brânzeturi pentru piața moldovenească și pentru exporturi în Rusia și Ucraina. În sectorul telecomunicațiilor, filiala Orange Moldova este una dintre cele mai remarcabile societăți din cadrul grupului și a economiei R. Moldova. Aceasta este liderul telefoniei mobile din țară, cu o cotă de piață de aproximativ 65%. Principalele societăţi franceze prezente în Republica Moldova s-au grupat în cadrul Clubului de Afaceri (Club France) în 2008, devenit în septembrie 2010 Cameră de Comerţ şi Industrie, în cadrul CCI FRANCE MOLDAVIE.

Pe de altă parte, schimburile de studenți, cercetători și profesori fac parte integrantă, deja de mai mulți ani, din acțiunea franceză de cooperare, iar formarea viitoarelor elite din R. Moldova constituie o prioritate a Ambasadei Franței. Din acest punct de vedere, Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală supraveghează de asemenea coordonarea acțiunilor sale cu cele ale Agenției Universitare ale Francofoniei (AUF), mai cu seamă în cadrul celor șase filiere francofone moldave. AUF este implicată și în procesul de selectare a bursierilor Guvernului francez în scopul complinirii propriului program de burse. Aceasta este la fel solicitată pentru crearea și animarea rețelei foștilor bursieri, care constituie o comunitate socială activă.

La fel cum pe timpuri a susținut revenirea sudului Basarabiei la România în 1856, iar apoi alipirea Basarabiei la România în 1918, determinând astfel o apartenență a spațiului nostru la civilizația europeană, la fel și acum Franța este activ implicată în transformarea europeană a R. Moldova și la procesul ei de integrare în UE. Iar odată cu aceasta, într-o dimensiune de latinitate și românism, pentru că multe dintre acțiunile sale vin ca o extensie a celor din România. 

Un articol de: Octavian Țâcu
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 27 Ianuarie 2020, ora: 07:14

 Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 27 ianuarie, cer variabil pe tot teritoriul țării, maxime termice de până la +12 grade și minime de până la -2 grade noaptea. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord-vest, iar presiunea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Ianuarie 2020, ora: 07:06

Un bărbat din Hâncești a fost găsit mort în locuința sa. Oamenii legii au descoperit că pe corpul neînsuflețit al acestuia erau semne de violență și nu exclud ipoteza că acesta ar fi fost maltratat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Ianuarie 2020, ora: 07:01

 Un accident grav s-a produs ieri, 25 ianuarie, în satul Flămânzeni din raionul Sângerei. Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost lovit mortal de o mașină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 27 Ianuarie 2020, ora: 06:19

Vedeta NBA, Kobe Bryant, 41 de ani, a murit după ce elicopterul în care călătorea s-a prăbușit în orașul Calabasas din California, potrivit New York Post. Potrivit unor surse citate de CNN, la bordul aparatului de zbor, alături de Bryant, s-ar fi aflat și una dintre fiice....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 18:02

O activistă de mediu din Uganda a fost ştearsă dintr-o fotografie în care apărea alături de Greta Thunberg la Davos

O activistă de mediu din Uganda a fost ştearsă dintr-o fotografie în care apărea alături de Greta Thunberg la Davos

 Activista ugandeză pentru schimbările climatice Vanessa Nakate susţine că este victima unei discriminări rasiste după ce a fost scoasă dintr-o fotografie în care apărea alături de celebra Greta Thunberg şi de alte tinere care militează pentru aceeaşi cauză - Loukina...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 13:18

Uniunea Europeană a lansat la Ungheni cea de a doua inițiativă din cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”.

Uniunea Europeană a lansat la Ungheni cea de a doua inițiativă din cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”.

UE investește 22,8 milioane de euro pentru stimularea dezvoltării economice inteligente, incluzive și sustenabile în zonele Ungheni și Cahul. Inițiativa EU4Ungheni va viza orașul Ungheni și comunitățile din vecinătatea acestuia în perioada 2019-2025.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 10:58

Poliția din R. Moldova „pusă pe jar” de un pachet „suspect” cu slănină

Poliția din R. Moldova „pusă pe jar” de un pachet „suspect” cu slănină

În pachetul suspect, care a fost aruncat în această seară de o persoană necunoscută într-un magazin de telefonie mobilă, se aflau câteva bucați de slănină, anunță tv8.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 10:55

Panică la nivel mondial. Încă un oraş din China a fost închis pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. În total, 16 oraşe au fost închise, 62,8 milioane de oameni fiind ”în carantină”

Panică la nivel mondial. Încă un oraş din China a fost închis pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. În total, 16 oraşe au fost închise, 62,8 milioane de oameni fiind ”în carantină”

Autorităţile din Shantou iau măsuri de închidere a oraşului, în încercarea de a stopa răspândirea noului coronavirusul din Wuhan, informează site-ul postului CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:51

Cea mai rea pisică din lume a fost pusă spre adopţie. De ce a fost numită felina o „afurisită”

Cea mai rea pisică din lume a fost pusă spre adopţie. De ce a fost numită felina o „afurisită”

Un adăpost pentru animale din SUA a descris-o într-o manieră extrem de sinceră pe una dintre pisicile pe care au pus-o spre adopţie, printr-o postare pe reţelele de socializare, care a devenit virală, relatează Huffington Post. Un adăpost pentru animale din Carolina de Nord,...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 26 Ianuarie 2020, ora: 07:29

SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN // Simona scrie istorie pentru România! Va doborî un nou record FABULOS după turneu

SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN // Simona scrie istorie pentru România! Va doborî un nou record FABULOS după turneu

Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) scrie istorie pentru România! Jucătoarea noastră se pregătește s-o depășească pe Martina Hingis (39 de ani, fost număr 1 mondial) într-o ierarhie extrem de importantă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:28

Captură record de droguri în Grecia: Peste o tonă de COCAINĂ a fost confiscată

Captură record de droguri în Grecia: Peste o tonă de COCAINĂ a fost confiscată

 Peste o tonă de cocaină a fost confiscată de poliția grecească

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:25

Cum se face CAFEAUA perfectă? Secretul a fost descoperit

Cum se face CAFEAUA perfectă? Secretul a fost descoperit

A fost descoperit secretul pe care băutorii de cafea trebuie să-l știe! Cum să faci cafeaua perfectă? Detaliile, mai jos. Matematicieni și fizicieni și-au unit forțele pentru a stabili formula pentru obținerea unei cești perfecte de cafea, în cadrul unui studiu publicat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:19

CORONAVIRUS ÎN CHINA / Un prim deces la Shanghai; 54 de MORȚI şi 323 de noi cazuri de infecţii

CORONAVIRUS ÎN CHINA / Un prim deces la Shanghai; 54 de MORȚI şi 323 de noi cazuri de infecţii

 Epidemia de pneumonie virală din China a făcut un mort la Shanghai, a anunţat duminică guvernul local, fiind prima victimă a coronavirusului în metropola financiară a ţării, relatează AFP. Victima este un bărbat în vârstă de 88 de ani care avea probleme de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:14

Luare de ostatici la Criuleni: O victimă a decedat la spital

Luare de ostatici la Criuleni: O victimă a decedat la spital

Unul dintre ostaticii pistolarului de la Mălăieşti, Criuleni, a decedat la spital. Informația a fost confirmată pentru Știri.md de ofițerul de presă al IP Criuleni, Irina Burdujan. Potrivit poliției, este vorba despre un bărbat de 56 de ani aflat în stare gravă la...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 26 Ianuarie 2020, ora: 06:27

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 26 IANUARIE 2020. LEII POT AVEA PARTE DE RĂSTURNĂRI ÎN VIAȚA SENTIMENTALĂ

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 26 IANUARIE 2020. LEII POT AVEA PARTE DE RĂSTURNĂRI ÎN VIAȚA SENTIMENTALĂ

Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 26 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 26...

( ) Citeşte tot articolul

Editorial 26 Ianuarie 2020, ora: 00:23 de Silviu Tănase

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 26 Ianuarie 2020, ora: 00:10 de Mihaela Culcinschi

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Deputatul fracțiunii „Edinaia Rossia” din Duma de Stat, Evgheni Fedorov, a declarat că scopul Federației Ruse constă în capturarea tuturor republicilor ex-sovietice și recuperarea teritoriilor „Rusiei mari”, după hotarele stabilite în 1945, transmite...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 23:32

Cum construiesc chinezii un spital într-o săptămână. VIDEO cu "pădurea" de excavatoare şi camioane mobilizate pe şantier

Cum construiesc chinezii un spital într-o săptămână. VIDEO cu "pădurea" de excavatoare şi camioane mobilizate pe şantier

 Criticați pentru că au luat prea târziu măsuri să împiedice răspândirea virusului periculos, oficialii chinezi susțin că până pe 3 februarie va fi gata un spital dedicat în exclusivitate combaterii noului coronavirus.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 20:34

Petrișor Peiu Nu, Milcovul n-a secat înca! Un alt fel de a aniversa 24 ianuarie 1859 și 24 ianuarie 1862

Nu, Milcovul n-a secat înca! Un alt fel de a aniversa 24 ianuarie 1859 și 24 ianuarie 1862

 Aproximativ 2.000 de oameni politici au distrus vietile a 5 milioane de romani si pentru aceasta performanta ne cer astazi salarii imense si pensii speciale. 2 000 de parlamentari, ministri si secretari de stat, prefecti, primari, presedinti de Consilii Judetene, sefi de agentii si...

( ) Citeşte tot articolul

Carte 25 Ianuarie 2020, ora: 15:39

Bogdan Petriceicu Hasdeu IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT (I) INTRODUCȚIUNEA și AVENTURIERUL

IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT (I) INTRODUCȚIUNEA și AVENTURIERUL

B. Petriceicu- Hasdeu: IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT -  Aventurile, domnia, războaiele, moartea lui; rolul său în istoria universală și în viața poporului român. (1572-1574)

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:21

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut vineri un lanț uman în jurul unor vestigii antice din centrul orașului, în semn de protest față de construcția unui bloc de patru etaje care urmează să fie ridicat într-o zonă protejată istoric, relateaza info-sud-est.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:18

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Un bărbat care se îndrepta cu maşina din Scoţia spre Republica Moldova şi care se rătăcise în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara a fost salvat de pompieri. El setase GPS-ul pentru „drumul cel mai scurt” spre Chişinău, dar a cerut ajutor după ce nu a mai putut înainta cu...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 25 Ianuarie 2020, ora: 15:15

opinie Anatol Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

Anatol  Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

„O spun din start: nu-s antisemit, sunt patriot nu doar la sărbători naționale sau în campanii elctorale și nu dețin încă cetățenia română„, afirmă Anatol Moraru într-o opinie pe site-ul nordnews.md 

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)