Astăzi 29 Mai 2020, Vineri - Ultima actualizare la ora 19:27
Abonamente

Atitudini 19 August 2011, ora 06:14    Din editia print

Marime Font

Educaţie şi Independenţă

N-am luptat pentru Independenţa R. Moldova (deşi s-a întâmplat să fiu şi eu în chiar primele rânduri ale confruntării dintre moldoveni şi interfrontişti, care au venit într-o sâmbătă să ne ia Piaţa Marii Adunări Naţionale), ci am făcut atât cât m-am priceput - câteva lucruri care să mă facă să mă simt eu însumi cât mai independent: am participat la elaborarea sau/şi coordonarea documentelor reformei şcolare, a primelor manuale de literatura română, am elaborat studii şi articole ştiinţifice, am popularizat reforma învăţământului şi conceptul de şcoală naţională. Pe măsură ce acestea ajungeau la învăţători şi elevi, mă făceau tot mai liber, deoarece ştiam că-i ajută să devină şi ei fiinţe libere într-o lume tot mai liberă, construită şi de ei, sau mai exact, mai ales de ei. Or, independenţa politică nu trebuie să facă altceva pentru cetăţeni decât să creeze cadrul juridic pentru a deveni cât mai liberi şi cât mai independenţi ei înşişi, şi starea de spirit că sunt oameni liberi. Cadrul juridic se mai elaborează... Starea de spirit, însă, se diminuează, căci o independenţă politică de 20 de ani, care n-a reuşit încă să-i facă liberi pe cetăţeni, nu mai este ceea ce îşi spune... M-am lăsat deci convins de lucrurile făcute şi de puţinii prieteni care le înţeleg valoarea ca să aştern meditaţiile de mai jos, pe care le fac cu acelaşi unic scop al educaţiei: desăvârşirea – a mea şi a ta, unica care mă face şi te poate face liber.

Cea mai importantă entitate este comunitatea etno-socială naţiunea

În pofida (dar şi datorită!) numeroaselor critici care i s-au adus învăţământului în ultimii ani, nu puţine fiind făcute şi de subsemnatul, în cei 20 de ani de independenţă politică învăţământul nostru s-a schimbat totuşi esenţial:

1. Am elaborat o concepţie de educaţie şi învăţământ originală, prima şi unica nu numai în spaţiul educaţional socialist, dar şi în istoria învăţământului românesc. La 17 mai 1989 (Învăţământul public) şi în august 1990 (rev. Nistru, nr. 8) au fost publicate, respectiv Concepţia învăţământului mediu de cultură generală în RSS Moldovenească (colectiv de autori) şi Şcoala naţională în contextul culturii naţionale (Vl. Pâslaru), deci cu doi ani şi patru luni şi, respectiv, cu un an înainte de declararea Independenţei politice a R. Moldova noi aveam deja o concepţie generală şi una pentru minorităţi de reformare a învăţământului - fenomen neatestat în niciun alt domeniu social, economic sau cultural. Istoriceşte vorbind, prin cele două concepţii publicate, RSS Moldovenească îşi declara independenţa în domeniul educaţiei şi învăţământului cu mult înainte de declararea independenţei politice.

Loading...


Acest fapt arată că mişcarea propriu-zisă către Independenţă a început mai înainte, odată cu anexarea în 1812 a Basarabiei la Rusia, atunci când a început şi procesul de diminuare a entităţii noastre etnice, căci conştiinţa apartenenţei la o comunitate naţională este congenitală fiecărui individ, ea putând fi, după caz, diminuată sau îmbogăţită şi fortificată. Pierderea condiţiei fireşti de existenţă generează în mod legic activitatea de redobândire a acestei condiţii, căci lumea este alcătuită din entităţi, adică din lucruri întregi, altfel nici unitatea lumii n-ar fi posibilă. De aceea, individul, oricât de „bogat sau deputat” ar fi, nu poate exista ca entitate umană altfel decât ca entitate de rang inferior în cadrul unei entităţi de rang superior. Cea mai importantă, deci şi perenă, entitate la care a avansat prin milenii omenirea este comunitatea etno-socială naţiunea.
La momentul declarării Independenţei politice, populaţia R. Moldova reprezenta un conglomerat etno-social în degradare progresivă, deoarece în cadrul URSS accentul s-a pus pe diminuarea esenţei etnice a individului în favoarea celei sociale. Omul, afirma ideologia comunistă, este o fiinţă socială, care se consumă între naştere şi moarte, căci sufletul său (= conştiinţa) nu reprezintă decât un complex de reacţii ale materiei înalt organizate (creierul) la acţiunile/stimulii din realitatea fizică, drept realitate fizică fiind definit şi individul uman – o definiţie intenţionat limitată la doar conceptul marxist.

Omul devine om doar prin educaţie

Omenirea însă a elaborat mai multe concepte asupra lumii şi a omului în lume, sintetizate şi de conceptele popular şi cel creştin, care, cu toată străduinţa regimului comunist, n-au putut fi nici distruse, nici uitate într-atât încât să nu renască prin memoria comunitară imediat cum au reapărut condiţii favorabile. Aceste concepte afirmă că omul nu-i doar fiinţă biologică, ci e una bio-psiho-socială şi etnic-comunitară, prin urmare şi educarea lui urmează să se facă în conformitate cu natura complexă a fiinţei sale, pe principii imuabile. Iar primul principiu, amplu fundamentat în filosofia românească de către C. Noica, afirmă că omul nu este, ci devine fiinţă umană, iar devenirea este prin definiţie apanajul educaţiei. Cu alte cuvinte, omul devine om doar prin educaţie. Faptul devenirii fiinţei umane prin educaţie e un adevăr axiomatic atât de puternic încât este recunoscut chiar şi de către „bogaţi şi deputaţi”, fiecare dintre ei dându-şi copiii sau nepoţii la cele mai bune instituţii de învăţământ, devenirea şi clasificarea însăşi a acestora în „bune”, „cele mai bune” şi „celelalte” fiind încurajată (ştiţi dvs. cum) tot de către ei.

Al doilea principiu stipulează că la calitatea de entitate particulară în cadrul naţiunii individul poate ajunge doar parcurgând concomitent ambele sale dimensiuni existenţiale: biologică şi psihosocială sau etnică, adică desăvârşirea sa prin educaţie ca fiinţă psihosocială în cadrul comunităţii etnice.

Istoria, prin destrămarea imperiului sovietic, a oferit populaţiei R. Moldova o şansă unică – din nefericire, nevalorificată (de ce – vom încerca să explicăm în acest articol) nici la a XX-a aniversare a Independenţei sale politice – de devenire a fiecărui individ întru propria fiinţă prin re-devenirea în comunitatea etnică cărei îi aparţine congenital sau, în limbaj poetic, pedagogic şi publicistic, prin revenirea la sânul naţiunii române.
Aparent, sistemul educaţional sovietic răspundea tuturor cerinţelor impuse de natura educaţiei, cu deosebirea că acesta atribuia un rol exagerat dimensiunii socio-comunitare şi diminua intenţionat dimensiunea etno-comunitară a educatului. Afirmând mai sus că, la aniversarea sa, R. Moldova n-a reuşit să revină pe vectorul firesc al educaţiei, avem în vedere anume exagerarea nemotivată a rolului dimensiunii socio-comunitare a educaţiei, chiar şi cei cu diplome de doctor în pedagogie afirmând că educaţia îl pregăteşte pe copil „să trăiască în societate”, în timp ce Occidentul niciodată n-a renunţat la prioritatea dimensiunii etno-comunitare, cele mai mari succese pe dimensiunea socio-comunitară datorându-se anume menţinerii rolului prioritar al dimensiunii etno-comunitare în educaţie.

Mai mult intuind decât conştientizând această diferenţă, la propunerea subsemnatului din vara lui 1988, Consiliului Ştiinţific al Institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei (precursorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei), câteva persoane (pe care eu le credeam doar entuziaste) s-au asociat pe ideea elaborării unei concepţii a învăţământului în RSS Moldovenească.

Am simţit mereu ochiul veghetor al lui N. Bucun

N-a fost o activitate instituţionalizată, căci n-a fost inclusă în planurile de cercetare, deci nici remunerată nu a fost. A fost mai degrabă una permisă (căci nu mai putea fi oprită!) pentru a putea fi controlată. Am simţit deci mereu ochiul veghetor al lui N. Bucun la orice idee propusă, care, deşi n-avea nimic în comun cu învăţământul general pe care-l conceptualizam, a fost numit şeful grupului – pentru că era membru al PCUS, proaspăt doctor habilitat şi director adjunct. Spre deosebire de fundamentalistul Pavel Panko, care reacţiona iritat la orice idee ce ar fi putut submina temeliile statului sovietic, N. Bucun era „mai cooperant” - se vedea că ştie el ce ştie (avea şi un văr colonel la KGB), de fapt, încerca să ne îndepărteze de la ideile mai revoluţionare sau „naţionaliste” cu o iscusinţă deosebită. Dar evenimentele se desfăşurau în favoarea noastră, aşa încât în decembrie deja aveam varianta brută a Concepţiei, când, întruniţi la un seminar unional la Tallinn (Bucun n-a participat nici la întrunirea de la Tallinn, nici la cea de la Minsk din 1989 şi n-a prezentat Concepţia în faţa vreunui public prestigios şi autoritar), am expus-o reprezentanţilor celorlalte republici unionale, care pur şi simplu au aplaudat-o. Deşi încă nicio republică n-avea o concepţie proprie, balticii şi georgienii au formulat principii semnificative tuturor republicilor unionale, care reglementau în special raportul individ - naţiune, pe care le-am dezvoltat şi noi în toate cele patru variante ale Concepţiei, inclusiv în varianta aprobată de Parlament (Făclia, 22 aprilie 1995).

Reformele în educaţie sunt parţiale sau globale, structurale sau funcţionale, de conţinuturi sau metodologice, economice şi financiare etc. Noi am elaborat o concepţie a unei reforme globale a învăţământului, care cuprindea toate sferele şi domeniile sale: de la scop, obiective şi conţinuturi, la metodologii, management şi finanţare. Concepţia includea principii pentru cooperarea învăţământului cu familia şi celelalte instituţii sociale. Dar întâi de toate Concepţia şi-a propus să definească şcoala naţională, acest fapt fiind o necesitate cultural-istorică de reintegrare, prin educaţie şi învăţământ, a populaţiei băştinaşe româneşti în matricea naţiunii române. Totodată, Concepţia declara un învăţământ naţional-european-universal pentru toţi cetăţenii, indiferent de apartenenţa etnică. Mai mult chiar, solidar cu ucrainenii şi găgăuzii, care n-aveau nici măcar ce aveam noi - şcoli cu predare în limba maternă, le-am propus eu personal (aveam experienţa elaborării unui doctorat într-un domeniu foarte apropiat) o concepţie de integrare în învăţământul şi în societatea moldovenească, prin dezvoltarea concomitentă pe vectorii românesc şi cultural-naţional, pe care V. Prohin, redactor-şef adjunct al revistei Nistru, a publicat-o în nr. 8 din 1990.

2. Am renunţat la sistemul sovietic de învăţământ şi am edificat un sistem naţional-european de învăţământ general, operând şi acţiuni de reformare a învăţământului profesional secundar, colegial şi universitar.

3. Am eliminat din învăţământ axiologia şi ideologia comunistă şi am început să structurăm în concepţiile şi standardele educaţionale (generale, particulare, disciplinare), în curricula (de bază şi disciplinare), în manuale şi în formarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice, precum şi în acţiunea educaţională din şcoală, un concept axiologic conform spiritului nostru naţional milenar, laic şi creştin, pe care l-am racordat la universaliile educaţionale ale învăţământului european modern.

4. Am elaborat instrumentarul conceptual, metodologic şi didactic al reformei învăţământului: Curriculumul de bază, concepţii pentru fiecare disciplină şcolară, curricula disciplinară, prima generaţie de manuale originale, ghiduri metodologice şi materiale didactice.
5. Am re-conceptualizat formarea profesională continuă a personalului din învăţământul preuniversitar: o reformă educaţională nu poate fi făcută decât de actorii ei principali, învăţătorii.

6. Am re-conceptualizat evaluarea rezultatelor şcolare: o educaţie nouă nu poate fi evaluată decât pe noi principii şi cu noi instrumente.

7. Am oferit deschidere europeană şi mondială tuturor sferelor învăţământului general şi vocaţional, în primul rând - prin accesul la valori şi libera deplasare a educaţilor în scopuri instrucţionale, de formare profesională şi ştiinţifică.

Aceste afirmaţii nu sunt nişte sloganuri patetice, strigate de sărbători; ele reprezintă cele mai generale şi mai importante valori-finalităţi educaţionale pe care a reuşit să le obţină comunitatea pedagogică românească din R. Moldova în lupta sa zilnică cu KGB-ismul şi re-comunizarea, manifestate în procesele acerbe de rusificare şi moldovenizare brutală, de tentativele diabolice, proiectate şi realizate la nivel de politici de stat, naţionale şi străine, de deznaţionalizare şi deeuropenizare a învăţământului românesc de la noi şi de îndepărtare a acestuia de matricea naţiunii române şi de valorile civilizaţiei moderne.

Comunitatea pedagogică românească din R. Moldova şi-a îndeplinit şi îşi îndeplineşte în continuare misiunea apostolică în condiţiile unei monstruos de mizerabile stări materiale, a atacurilor ideologice zilnice, la care este supusă de la fiecare difuzor, de pe fiecare pătrat de sticlă TV, de pe fiecare pagină de ziar sau de internet, iar în ultimii doi ani, prin autoritatea publică a structurilor manageriale ale învăţământului - şi la atacuri pseudoştiinţifice, revărsate cu furie în sălile cursurilor de perfecţionare, pentru acest venin fiecare învăţător mai trebuind să plătească şi un impozit în plus faţă de ceilalţi contribuabili: impozitul pentru inepţiile care li se impun, căci statului nu-i mai ajung bani să-i îndoctrineze pe bani publici.

(Continuare în numărul din vinerea următoare)

Un articol de: Vlad Pâslaru
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Ultima oră 29 Mai 2020, ora: 18:03

ULTIMA ORĂ / +171 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în R. Moldova

ULTIMA ORĂ / +171 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în R. Moldova

 În total, astăzi au fost efectuate 1203 teste, dintre care primar – 1028 şi repetat – 175. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 7896 de cazuri. Din numărul total de cazuri din această zi, 25 sunt lucrători medicali: medici – 3,...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 29 Mai 2020, ora: 16:47

Se deschid BISERICILE! Premierului Ion Chicu a făcut anunțul

Se deschid BISERICILE! Premierului Ion Chicu a făcut anunțul

Întrunirile cu caracter religios și slujbele în lăcașurile de cult vor putea fi reluate din data de 5 iunie 2020. Decizia a fost luată astăzi de Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 29 Mai 2020, ora: 16:41

Ultima oră / Paștele Blajinilor nu va fi amânat

Ultima oră / Paștele Blajinilor nu va fi amânat

Paștele Blajinilor din acest an nu va fi amînat. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul, Ion Chicu, care îndeamnă populația să fie precaută și să evite aflarea în grupuri mari la cimitire. 

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 29 Mai 2020, ora: 16:34

Ce se întâmplă dacă bei numai suc de lămâie, timp de o lună. Efectul care i-a șocat pe medici

Ce se întâmplă dacă bei numai suc de lămâie, timp de o lună. Efectul care i-a șocat pe medici

O nouă dietă ia cu asalt lumea celebrităţilor! Respectată cu strcteţe, aceasta promite rezultate spectaculoase, într-un timp record!

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 29 Mai 2020, ora: 16:29

Beneficiile necunoscute ale Mâinii Maicii Domnului. Tratează o mulţime de afecţiuni

Beneficiile necunoscute ale Mâinii Maicii Domnului. Tratează o mulţime de afecţiuni

Caprifoiul (Lonicera japonica), cunoscut şi sub denumirea populară de Mâna Maicii Domnului, este o plantă căţărătoare de origine asiatică, ce înfloreşte de primăvară până vara. Mirosul deosebit al florilor sale albe şi galbene o face să fie în topul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 15:42

Loteria Națională lansează jocul ”Bani la greu” cu câștiguri de peste un milion de lei

Loteria Națională lansează jocul ”Bani la greu” cu câștiguri de peste un milion de lei

Loteria Națională sporește șansele moldovenilor de a completa lista milionarilor. Toată luna iunie, de luni și până vineri, câte doi participanți vor avea șansa unică de a juca pentru jackpotul de peste 1 000 000 de lei, la noul proiect TV ”Bani la greu”. Jocul...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Mai 2020, ora: 13:00

Migdalele de la Călărași – o cultură nouă și pentru cei care care le cultivă

Migdalele de la Călărași – o cultură nouă și pentru cei care care le cultivă

În ultimii ani, moldovenii preferă să consume cât mai multe produse ecologice pentru a duce un mod de viață mai sănătos, atrăgând atenție deosebită calității produselor.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 29 Mai 2020, ora: 12:56

Un român a devenit cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul lui Bob Weighton

Un român a devenit cel mai în vârstă bărbat din lume, după decesul lui Bob Weighton

Cel mai în vârstă bărbat din lume, Bob Weighton, a murit la 112 ani. Românul Dumitru Comănescu devine, astfel, cel mai în vârstă bărbat al Planetei, recunoscut de Cartea Recordurilor.

( ) Citeşte tot articolul

Externe 29 Mai 2020, ora: 12:44

Premierul britanic a constatat că are probleme cu vederea, după infectarea cu noul coronavirus

Premierul britanic a constatat că are probleme cu vederea, după infectarea cu noul coronavirus

 Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a făcut o constatare deranjantă, după ce a scăpat, cu emoții, de traumatizanta experiență a infectării cu noul coronavirus. Luni, la conferința de presă cotidiană de la Downing Street, el le-a declarat jurnaliștilor prezenți că vederea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 12:19

APEL CĂTRE FORURILE DECIZIONALE ALE STATULUI

APEL CĂTRE FORURILE DECIZIONALE ALE STATULUI

Noi, cercetători ai Institutului de Filologie Română „B.P. Hasdeu”,

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 11:09

România ar putea ANULA „carantina” de 14 zile pentru cei care intră în țară / Când am putea „circula liber”

România ar putea ANULA „carantina” de 14 zile pentru cei care intră în țară / Când am putea „circula liber”

Românii care pleacă în vacanţă în Grecia sau în Bulgaria trebuie să stea în izolare 14 zile, la revenirea în ţară. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 10:13

Filip spune că politicienii trebuie să acorde suport procuraturii pentru a investiga cazul sacoșei negre transmise de Plahotniuc lui Dodon

Filip spune că politicienii trebuie să acorde suport procuraturii pentru a investiga cazul sacoșei negre transmise de Plahotniuc lui Dodon

Președintele Partidului Democrat Pavel Filip susține că procuratura trebuie să investigheze cazul transmiterii sacoșei cu bani de către Vlad Plahotniuc lui Igor Dodon, din video-ul publicat săptămâna trecută de deputatul Iurie Reniță. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 29 Mai 2020, ora: 09:50

Moartea băiețelului din Hâncești - o consecință a „restricțiilor” fără logică adoptate de regimul Dodon&Chicu

Moartea băiețelului din Hâncești - o consecință a „restricțiilor” fără logică adoptate de regimul Dodon&Chicu

Pe 15 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca toate grădinițile din țară să rămână închise până pe 30 iunie.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Mai 2020, ora: 09:42

Alexandru Cozer despre opoziție: Extrem de slabă, incapabilă și fricoasă / Ce scria în urmă cu doar 2 săptămâni

Alexandru Cozer despre opoziție: Extrem de slabă, incapabilă și fricoasă / Ce scria în urmă cu doar 2 săptămâni

Jurnalistul Alexandru Cozer scrie într-un editorial pe Cotidianul.md că opoziția se „teme să sancționeze un guvern neprofesionist”

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 29 Mai 2020, ora: 09:36

Descoperirea istorică făcută de arheologi. Comoara găsită chiar sub o vie i-a uluit / FOTO

Descoperirea istorică făcută de arheologi. Comoara găsită chiar sub o vie i-a uluit / FOTO

Arheologii italieni au făcut o descoperire magistrală sub o vie dintr-o localitate aflată la nord de Verona. Anunțul vine într-un moment în care spațiile culturale ale țării revin încet la viață după cea mai grea perioadă a existenței sale.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 29 Mai 2020, ora: 09:34

FOTO / Autostrăzile spre Moldova. Toate informațiile la zi care le-au fost prezentate primarilor din regiune

FOTO / Autostrăzile spre Moldova. Toate informațiile la zi care le-au fost prezentate primarilor din regiune

Trei mari proiecte rutiere sunt în curs de proiectare sau planificate a fi scoase la licitație pentru a lega Moldova de Transilvania și Muntenia: Autostrada „Unirii” A8, Autostrada Moldovei A7 și autostrada A13 de la Brașov la Bacău. Primarii orașelor din regiune s-au...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 29 Mai 2020, ora: 09:28

Chicu nu vrea „imixtiune directă de pe extern în treburile R. Moldova” / Banii primiți de Dodon de la Gazprom pentru PSRM nu-l deranjează

Chicu nu vrea „imixtiune directă de pe extern în treburile R. Moldova” / Banii primiți de Dodon de la Gazprom pentru PSRM nu-l deranjează Foto: Miller și Chicu

Premierul Ion Chicu anunță că este împotriva Legii cu privire la organizațiile necomerciale pentru că asta implică „imixtiuni din extern”.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)