Astăzi 12 Noiembrie 2019, Marţi - Ultima actualizare la ora 21:24
Abonamente

Atitudini 19 August 2011, ora 06:14    Din editia print

Marime Font

Educaţie şi Independenţă

N-am luptat pentru Independenţa R. Moldova (deşi s-a întâmplat să fiu şi eu în chiar primele rânduri ale confruntării dintre moldoveni şi interfrontişti, care au venit într-o sâmbătă să ne ia Piaţa Marii Adunări Naţionale), ci am făcut atât cât m-am priceput - câteva lucruri care să mă facă să mă simt eu însumi cât mai independent: am participat la elaborarea sau/şi coordonarea documentelor reformei şcolare, a primelor manuale de literatura română, am elaborat studii şi articole ştiinţifice, am popularizat reforma învăţământului şi conceptul de şcoală naţională. Pe măsură ce acestea ajungeau la învăţători şi elevi, mă făceau tot mai liber, deoarece ştiam că-i ajută să devină şi ei fiinţe libere într-o lume tot mai liberă, construită şi de ei, sau mai exact, mai ales de ei. Or, independenţa politică nu trebuie să facă altceva pentru cetăţeni decât să creeze cadrul juridic pentru a deveni cât mai liberi şi cât mai independenţi ei înşişi, şi starea de spirit că sunt oameni liberi. Cadrul juridic se mai elaborează... Starea de spirit, însă, se diminuează, căci o independenţă politică de 20 de ani, care n-a reuşit încă să-i facă liberi pe cetăţeni, nu mai este ceea ce îşi spune... M-am lăsat deci convins de lucrurile făcute şi de puţinii prieteni care le înţeleg valoarea ca să aştern meditaţiile de mai jos, pe care le fac cu acelaşi unic scop al educaţiei: desăvârşirea – a mea şi a ta, unica care mă face şi te poate face liber.

Cea mai importantă entitate este comunitatea etno-socială naţiunea

În pofida (dar şi datorită!) numeroaselor critici care i s-au adus învăţământului în ultimii ani, nu puţine fiind făcute şi de subsemnatul, în cei 20 de ani de independenţă politică învăţământul nostru s-a schimbat totuşi esenţial:

1. Am elaborat o concepţie de educaţie şi învăţământ originală, prima şi unica nu numai în spaţiul educaţional socialist, dar şi în istoria învăţământului românesc. La 17 mai 1989 (Învăţământul public) şi în august 1990 (rev. Nistru, nr. 8) au fost publicate, respectiv Concepţia învăţământului mediu de cultură generală în RSS Moldovenească (colectiv de autori) şi Şcoala naţională în contextul culturii naţionale (Vl. Pâslaru), deci cu doi ani şi patru luni şi, respectiv, cu un an înainte de declararea Independenţei politice a R. Moldova noi aveam deja o concepţie generală şi una pentru minorităţi de reformare a învăţământului - fenomen neatestat în niciun alt domeniu social, economic sau cultural. Istoriceşte vorbind, prin cele două concepţii publicate, RSS Moldovenească îşi declara independenţa în domeniul educaţiei şi învăţământului cu mult înainte de declararea independenţei politice.


Acest fapt arată că mişcarea propriu-zisă către Independenţă a început mai înainte, odată cu anexarea în 1812 a Basarabiei la Rusia, atunci când a început şi procesul de diminuare a entităţii noastre etnice, căci conştiinţa apartenenţei la o comunitate naţională este congenitală fiecărui individ, ea putând fi, după caz, diminuată sau îmbogăţită şi fortificată. Pierderea condiţiei fireşti de existenţă generează în mod legic activitatea de redobândire a acestei condiţii, căci lumea este alcătuită din entităţi, adică din lucruri întregi, altfel nici unitatea lumii n-ar fi posibilă. De aceea, individul, oricât de „bogat sau deputat” ar fi, nu poate exista ca entitate umană altfel decât ca entitate de rang inferior în cadrul unei entităţi de rang superior. Cea mai importantă, deci şi perenă, entitate la care a avansat prin milenii omenirea este comunitatea etno-socială naţiunea.
La momentul declarării Independenţei politice, populaţia R. Moldova reprezenta un conglomerat etno-social în degradare progresivă, deoarece în cadrul URSS accentul s-a pus pe diminuarea esenţei etnice a individului în favoarea celei sociale. Omul, afirma ideologia comunistă, este o fiinţă socială, care se consumă între naştere şi moarte, căci sufletul său (= conştiinţa) nu reprezintă decât un complex de reacţii ale materiei înalt organizate (creierul) la acţiunile/stimulii din realitatea fizică, drept realitate fizică fiind definit şi individul uman – o definiţie intenţionat limitată la doar conceptul marxist.

Omul devine om doar prin educaţie

Omenirea însă a elaborat mai multe concepte asupra lumii şi a omului în lume, sintetizate şi de conceptele popular şi cel creştin, care, cu toată străduinţa regimului comunist, n-au putut fi nici distruse, nici uitate într-atât încât să nu renască prin memoria comunitară imediat cum au reapărut condiţii favorabile. Aceste concepte afirmă că omul nu-i doar fiinţă biologică, ci e una bio-psiho-socială şi etnic-comunitară, prin urmare şi educarea lui urmează să se facă în conformitate cu natura complexă a fiinţei sale, pe principii imuabile. Iar primul principiu, amplu fundamentat în filosofia românească de către C. Noica, afirmă că omul nu este, ci devine fiinţă umană, iar devenirea este prin definiţie apanajul educaţiei. Cu alte cuvinte, omul devine om doar prin educaţie. Faptul devenirii fiinţei umane prin educaţie e un adevăr axiomatic atât de puternic încât este recunoscut chiar şi de către „bogaţi şi deputaţi”, fiecare dintre ei dându-şi copiii sau nepoţii la cele mai bune instituţii de învăţământ, devenirea şi clasificarea însăşi a acestora în „bune”, „cele mai bune” şi „celelalte” fiind încurajată (ştiţi dvs. cum) tot de către ei.

Al doilea principiu stipulează că la calitatea de entitate particulară în cadrul naţiunii individul poate ajunge doar parcurgând concomitent ambele sale dimensiuni existenţiale: biologică şi psihosocială sau etnică, adică desăvârşirea sa prin educaţie ca fiinţă psihosocială în cadrul comunităţii etnice.

Istoria, prin destrămarea imperiului sovietic, a oferit populaţiei R. Moldova o şansă unică – din nefericire, nevalorificată (de ce – vom încerca să explicăm în acest articol) nici la a XX-a aniversare a Independenţei sale politice – de devenire a fiecărui individ întru propria fiinţă prin re-devenirea în comunitatea etnică cărei îi aparţine congenital sau, în limbaj poetic, pedagogic şi publicistic, prin revenirea la sânul naţiunii române.
Aparent, sistemul educaţional sovietic răspundea tuturor cerinţelor impuse de natura educaţiei, cu deosebirea că acesta atribuia un rol exagerat dimensiunii socio-comunitare şi diminua intenţionat dimensiunea etno-comunitară a educatului. Afirmând mai sus că, la aniversarea sa, R. Moldova n-a reuşit să revină pe vectorul firesc al educaţiei, avem în vedere anume exagerarea nemotivată a rolului dimensiunii socio-comunitare a educaţiei, chiar şi cei cu diplome de doctor în pedagogie afirmând că educaţia îl pregăteşte pe copil „să trăiască în societate”, în timp ce Occidentul niciodată n-a renunţat la prioritatea dimensiunii etno-comunitare, cele mai mari succese pe dimensiunea socio-comunitară datorându-se anume menţinerii rolului prioritar al dimensiunii etno-comunitare în educaţie.

Mai mult intuind decât conştientizând această diferenţă, la propunerea subsemnatului din vara lui 1988, Consiliului Ştiinţific al Institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei (precursorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei), câteva persoane (pe care eu le credeam doar entuziaste) s-au asociat pe ideea elaborării unei concepţii a învăţământului în RSS Moldovenească.

Am simţit mereu ochiul veghetor al lui N. Bucun

N-a fost o activitate instituţionalizată, căci n-a fost inclusă în planurile de cercetare, deci nici remunerată nu a fost. A fost mai degrabă una permisă (căci nu mai putea fi oprită!) pentru a putea fi controlată. Am simţit deci mereu ochiul veghetor al lui N. Bucun la orice idee propusă, care, deşi n-avea nimic în comun cu învăţământul general pe care-l conceptualizam, a fost numit şeful grupului – pentru că era membru al PCUS, proaspăt doctor habilitat şi director adjunct. Spre deosebire de fundamentalistul Pavel Panko, care reacţiona iritat la orice idee ce ar fi putut submina temeliile statului sovietic, N. Bucun era „mai cooperant” - se vedea că ştie el ce ştie (avea şi un văr colonel la KGB), de fapt, încerca să ne îndepărteze de la ideile mai revoluţionare sau „naţionaliste” cu o iscusinţă deosebită. Dar evenimentele se desfăşurau în favoarea noastră, aşa încât în decembrie deja aveam varianta brută a Concepţiei, când, întruniţi la un seminar unional la Tallinn (Bucun n-a participat nici la întrunirea de la Tallinn, nici la cea de la Minsk din 1989 şi n-a prezentat Concepţia în faţa vreunui public prestigios şi autoritar), am expus-o reprezentanţilor celorlalte republici unionale, care pur şi simplu au aplaudat-o. Deşi încă nicio republică n-avea o concepţie proprie, balticii şi georgienii au formulat principii semnificative tuturor republicilor unionale, care reglementau în special raportul individ - naţiune, pe care le-am dezvoltat şi noi în toate cele patru variante ale Concepţiei, inclusiv în varianta aprobată de Parlament (Făclia, 22 aprilie 1995).

Reformele în educaţie sunt parţiale sau globale, structurale sau funcţionale, de conţinuturi sau metodologice, economice şi financiare etc. Noi am elaborat o concepţie a unei reforme globale a învăţământului, care cuprindea toate sferele şi domeniile sale: de la scop, obiective şi conţinuturi, la metodologii, management şi finanţare. Concepţia includea principii pentru cooperarea învăţământului cu familia şi celelalte instituţii sociale. Dar întâi de toate Concepţia şi-a propus să definească şcoala naţională, acest fapt fiind o necesitate cultural-istorică de reintegrare, prin educaţie şi învăţământ, a populaţiei băştinaşe româneşti în matricea naţiunii române. Totodată, Concepţia declara un învăţământ naţional-european-universal pentru toţi cetăţenii, indiferent de apartenenţa etnică. Mai mult chiar, solidar cu ucrainenii şi găgăuzii, care n-aveau nici măcar ce aveam noi - şcoli cu predare în limba maternă, le-am propus eu personal (aveam experienţa elaborării unui doctorat într-un domeniu foarte apropiat) o concepţie de integrare în învăţământul şi în societatea moldovenească, prin dezvoltarea concomitentă pe vectorii românesc şi cultural-naţional, pe care V. Prohin, redactor-şef adjunct al revistei Nistru, a publicat-o în nr. 8 din 1990.

2. Am renunţat la sistemul sovietic de învăţământ şi am edificat un sistem naţional-european de învăţământ general, operând şi acţiuni de reformare a învăţământului profesional secundar, colegial şi universitar.

3. Am eliminat din învăţământ axiologia şi ideologia comunistă şi am început să structurăm în concepţiile şi standardele educaţionale (generale, particulare, disciplinare), în curricula (de bază şi disciplinare), în manuale şi în formarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice, precum şi în acţiunea educaţională din şcoală, un concept axiologic conform spiritului nostru naţional milenar, laic şi creştin, pe care l-am racordat la universaliile educaţionale ale învăţământului european modern.

4. Am elaborat instrumentarul conceptual, metodologic şi didactic al reformei învăţământului: Curriculumul de bază, concepţii pentru fiecare disciplină şcolară, curricula disciplinară, prima generaţie de manuale originale, ghiduri metodologice şi materiale didactice.
5. Am re-conceptualizat formarea profesională continuă a personalului din învăţământul preuniversitar: o reformă educaţională nu poate fi făcută decât de actorii ei principali, învăţătorii.

6. Am re-conceptualizat evaluarea rezultatelor şcolare: o educaţie nouă nu poate fi evaluată decât pe noi principii şi cu noi instrumente.

7. Am oferit deschidere europeană şi mondială tuturor sferelor învăţământului general şi vocaţional, în primul rând - prin accesul la valori şi libera deplasare a educaţilor în scopuri instrucţionale, de formare profesională şi ştiinţifică.

Aceste afirmaţii nu sunt nişte sloganuri patetice, strigate de sărbători; ele reprezintă cele mai generale şi mai importante valori-finalităţi educaţionale pe care a reuşit să le obţină comunitatea pedagogică românească din R. Moldova în lupta sa zilnică cu KGB-ismul şi re-comunizarea, manifestate în procesele acerbe de rusificare şi moldovenizare brutală, de tentativele diabolice, proiectate şi realizate la nivel de politici de stat, naţionale şi străine, de deznaţionalizare şi deeuropenizare a învăţământului românesc de la noi şi de îndepărtare a acestuia de matricea naţiunii române şi de valorile civilizaţiei moderne.

Comunitatea pedagogică românească din R. Moldova şi-a îndeplinit şi îşi îndeplineşte în continuare misiunea apostolică în condiţiile unei monstruos de mizerabile stări materiale, a atacurilor ideologice zilnice, la care este supusă de la fiecare difuzor, de pe fiecare pătrat de sticlă TV, de pe fiecare pagină de ziar sau de internet, iar în ultimii doi ani, prin autoritatea publică a structurilor manageriale ale învăţământului - şi la atacuri pseudoştiinţifice, revărsate cu furie în sălile cursurilor de perfecţionare, pentru acest venin fiecare învăţător mai trebuind să plătească şi un impozit în plus faţă de ceilalţi contribuabili: impozitul pentru inepţiile care li se impun, căci statului nu-i mai ajung bani să-i îndoctrineze pe bani publici.

(Continuare în numărul din vinerea următoare)

Un articol de: Vlad Pâslaru
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 21:24

 Igor Dodon susține că consilierul său, ex-ministru al Finanțelor, Ion Chicu, este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier. Declarația a fost făcută de șeful statului în cadrul emisiunii Moldova in Direct de la postul public de televiziune.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 21:21

 Fostul președinte al României și europarlamentarul, Traian Băsescu, este de părerea că blocul ACUM ar trebui să înceapă negocierile cu Partidul Democrat în vederea formării unui nou cabinet de miniștri. Declarația a fost făcută cu puțin timp în urmă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 14:16

Klaus Iohannis: „Demiterea Guvernului Sandu este împotriva intereselor R. Moldova și cetățenilor ei”

Klaus Iohannis: „Demiterea Guvernului Sandu este împotriva intereselor R. Moldova și cetățenilor ei”

Demersul inițiat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) de înlăturare a Guvernului Maia Sandu, într-un moment esențial pentru reforma Justiției, este îndreptat împotriva intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și ale cetățenilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 14:13

Andrei Năstase: „Iată că astăzi, acest binom s-a refăcut, dacă nu cumva a existat în permanență”

Andrei Năstase: „Iată că astăzi, acest binom s-a refăcut, dacă nu cumva a existat în permanență”

Blocul ACUM s-a întâlnit în ședință pentru a decide ce fac mai departe. Înainte de ședință, Andrei Năstase a adus acuzații celor din PSRM și PD, spunând că ar fi făcut alianță.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 13:31

PLDM: Suntem profund dezamăgiți de prestația coaliției PSRM-ACUM

PLDM: Suntem profund dezamăgiți de prestația coaliției PSRM-ACUM

Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă dezamăgirea profundă față de prestația coaliției PSRM-ACUM, care la nici șase luni de la creare s-a destrămat prin demiterea Guvernului, transmite OFICIAL.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 13:16

Vlad Țurcanu: Blocul ACUM plătește pentru naivitatea de a se încrede în socialiști

Vlad Țurcanu: Blocul ACUM plătește pentru naivitatea de a se încrede în socialiști

Aceștia fiind supușii Rusiei, ar fi trebuit să fie tratați cu băgare de seamă. Știți ce recomandări clasice există pentru colosul din Răsărit: не верь, не проси, не бойся - nu crede, nu cere, nu te teme.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 12:52

BLOCUL ACUM ȘI GUVERNUL SANDU TRIMIȘI ÎN OPOZIȚIE // 63 de deputați din PDM și PSRM au demis Guvernul Sandu ca urmare a unei moțiuni pe justiției

BLOCUL ACUM ȘI GUVERNUL SANDU TRIMIȘI ÎN OPOZIȚIE // 63 de deputați din PDM și PSRM au demis Guvernul Sandu ca urmare a unei moțiuni pe justiției

Deputații au votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Maia Sandu. Inițiativa a fost susținută de 63 de parlamentari din partea fracțiunilor PSRM și PDM, în timp ce Partidul „ȘOR” s-a abținut de la vot. În acest sens, Maia Sandu va prezenta...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 12:47

În 2014, candidatul Iohannis îl acuza pe Ponta că refuză „cu aroganță” dezbaterile pentru turul II / În 2019, refuză el pe motiv că invitația PSD este „o manevră”

În 2014, candidatul Iohannis îl acuza pe Ponta că refuză „cu aroganță” dezbaterile pentru turul II / În 2019, refuză el pe motiv că invitația PSD este „o manevră”

​​Klaus Iohannis și staff-ul său de campanie au transmis clar că prezidențiabilul PNL nu va participa la nicio dezbatere electorală nici în cel de al doilea tur de scrutin. Iohannis are pe masă invitații pentru o dezbatere cu Viorica Dăncilă, dar spune că "o confruntare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 12:25

Zinaida Greceanîi l-a împiedicat pe Octavian Țîcu să blocheze tribuna Parlamentului

Zinaida Greceanîi l-a împiedicat pe Octavian Țîcu să blocheze tribuna Parlamentului

Octavian Țîcu a încercat să blocheze tribuna Parlamentului pentru că nu i se oferă dreptul de a ține un discurs, la sfârșitul rundei de întrebări răspunsuri. Se pare că acesta a fost îndepărtat. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 12 Noiembrie 2019, ora: 11:32

Alexandru Oleinic: Evenimentele din ultimele zile ne-au demonstrat, o dată în plus, că alianțele la noi se formează doar situațional

Alexandru Oleinic: Evenimentele din ultimele zile ne-au demonstrat, o dată în plus, că alianțele la noi se formează doar situațional

Deputatul independent Alexandru Oleinic, liderul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), afirmă că, astăzi, clasa politică din țara noastră a picat din nou testul maturității politice, informează TRIBUNA.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 11:30

LIVE VIDEO / Parlamentul DECIDE ACUM dacă Guvernul Sandu este demis sau nu

LIVE VIDEO / Parlamentul DECIDE ACUM dacă Guvernul Sandu este demis sau nu

Parlamentul R. Moldova se întrunește, astăzi de la ora 10:00, pentru a dezbate moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu, depusă de PSRM. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 11:23

Democratul Diacov ar fi gata să susțină Guvernul Sandu

Democratul Diacov ar fi gata să susțină Guvernul Sandu

Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, sugerează că formațiunea din care face parte ar putea susține Guvernul Maiei Sandu, doar că așteaptă un semnal în acest sens din partea celor din Blocul ACUM.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 11:18

Deputații din PDM nu vor să spună dacă vor vota pentru moțiunea de cenzură / Sandu către PSRM: „Ați fi preferat un Guvern docil? (UPDATE)”

Deputații din PDM nu vor să spună dacă vor vota pentru moțiunea de cenzură / Sandu către PSRM: „Ați fi preferat un Guvern docil? (UPDATE)”

Deputații din Partidul Democrat nu vor să spună dacă vor vota pentru moțiunea de cenzură sau nu. Aceștia au declarat că vor lua o decizie după discursul prim-ministrei din sala de plen. În același timp, democrații au negat faptul că sunt două tabere în cadrul PD-ului....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 10:11

TENSIUNE MAXIMĂ / Miting de susținere a Guvernului Sandu, în fața Parlamentului (VIDEO)

TENSIUNE MAXIMĂ / Miting de susținere a Guvernului Sandu, în fața Parlamentului (VIDEO)

Susținătorii Blocului ACUM se adună în fața Parlamentului, în contextul în care deputații se întrunesc la ora 10:00 în ședință în cadrul căreia urmează să se decidă soarta Guvernului Sandu, după ce PSRM a depus o moțiune de cenzură în acest...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 09:38

Țîrdea a „găsit” o explicație - de ce Dodon nu vrea o justiție independentă: „Maia vrea să devina Președinte”

Țîrdea a „găsit” o explicație - de ce Dodon nu vrea o justiție independentă: „Maia vrea să devina Președinte”

Deputatul socialist Bogdan Ţîrdea consideră că premierul Maia Sandu „vrea să devină cu orice preţ preşedintele Republicii Moldova” şi din acest motiv intenţionat a provocat criza politică de la Chişinău, prin anunţul Guvernului că îşi asumă răspunderea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 09:24

Un deputat socialist anunță că Guvernul Sandu va fi demis: NU AVEM ALTĂ CALE

Un deputat socialist anunță că Guvernul Sandu va fi demis: NU AVEM ALTĂ CALE

Guvernul Sandu va fi demis dacă până mâine premierul nu-și va retrage proiectul de asumare de răspundere privind modificările la Legea Procuraturii, susține deputatul socialist Grigore Novac. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 09:16

Merkel s-a înțeles cu Putin în privința Ucrainei. Anunțul făcut de Kremlin

Merkel s-a înțeles cu Putin în privința Ucrainei. Anunțul făcut de Kremlin

Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele rus Vladimir Putin au convenit luni că Ucraina trebuie să acorde prin lege un statut special regiunii separatiste proruse Donbas, a anunţat Kremlinul, potrivit agenţiei Reuters, citate de Agerpres. Anunţul vine după o convorbire...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 08:40

Maia Sandu: Dacă Guvernul va fi demis pierdem creditul de 100 de milioane promis de București

Maia Sandu: Dacă Guvernul va fi demis pierdem creditul de 100 de milioane promis de București

România este gata să ofere un credit de 100 de milioane de euro Republicii Moldova, dar aceasta poate fi obținut doar de actualul Guvern, a anunțat prim-ministru Maia Sandu, azi seara, în cadrul unei Ediții Speciale de la postul public de televiziune „Moldova 1”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 08:30

Sandu îl ACUZĂ pe Dodon: Promite protecție judecătorilor și procurorilor CORUPȚI

Partidul Socialiștilor ar fi gata să formeze o alianță cu Partidul Democrat, iar Igor Dodon ar fi purtat discuții mai demult la acest subiect cu deputații democrați, susține Maia Sandu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 12 Noiembrie 2019, ora: 07:22

Prima zi în funcția de primar al Capitalei. Ion Ceban: „Astăzi îmi suspend calitatea de membru al PSRM”

Prima zi în funcția de primar al Capitalei. Ion Ceban: „Astăzi îmi suspend calitatea de membru al PSRM”

Ion Ceban și-a început activitatea la primăria Chișinău. Noul edil a intrat azi pentru prima dată în calitate de primar, în instituția municipalității. Angajații l-au felicitat și i-au urat succese.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)