Astăzi 2 Iulie 2020, Joi - Ultima actualizare la ora 14:13
Abonamente

Comentariu 26 August 2011, ora 05:14    Din editia print

Marime Font

Educaţie şi Independenţă

(Continuare din TIMPUL de vineri, 19 august 2011)

Astfel, ceea ce n-a reuşit să nu admită N. Bucun în 1988-1995, s-a reuşit să se distrugă, tot cu Bucun în frunte, prin ”modernizarea” din 2009-2010. În principal:

• N-a fost formată, în spiritul principiilor reformei, o nouă pătură managerială a învăţământului, căci atunci când Banca Mondială a iniţiat programul de formare conceptuală şi curricular-democratică a cadrelor didactice, responsabil de obstrucţionarea acestei acţiuni la Ministerul Educaţiei a fost numit de către comunişti viceministrul N. Bucun, căruia i-a urmat, în aceeaşi funcţie, L. Pogolşa, actualii directori ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi coordonatorii proiectului de „modernizare” curriculară din 2009-2010, prin care s-au reintrodus standardele educaţionale de tip sovietic (bazate pe conţinuturi), s-au exclus obiectivele educaţionale din curricula disciplinare, acţiunea educaţională fiind orientată la avortonul „subcompetenţe”, iar curricula disciplinelor Limba şi literatura română, Educaţia muzicală şi Educaţia moral-spirituală au fost decapitate de coordonatorii lor, Vl. Pâslaru şi I. Gagim, unicii doctori habilitaţi şi profesori universitari coordonatori şi autori de curriculum.

Deşi numărul tezelor de doctorat în domeniul managementului educaţional creşte rapid, iar şefii din învăţământ sunt chemaţi mereu la cursuri şi seminare, o pătură managerială formată pe principiile învăţământului şi democraţiei moderne totuşi nu avem - căci nu se doreşte acest lucru la nivel politic, ea fiind substituită de politrucii comunişti (mulţi dintre care au aderat la AIE - căci mediocritatea este prolifică şi conformist-oportunistă), aşa încât, cu excepţii nesemnificative, învăţământul nostru de toate gradele are directori şi rectori, dar n-are manageri moderni, capabili nu să iniţieze reforme în instituţia condusă, ci măcar să înţeleagă corect obiectivele reformei şcolare naţionale şi să încerce să le atingă împreună cu învăţătorii/profesorii pe care, totuşi, îi conduc, în loc să colaboreze cu ei. Inerţia care-i menţine în vechea calitate de conducători de tip sovietic, îi face oricând gata să promoveze orice „iniţiativă de sus”, începând cu Procesul de la Bologna, preluat de universităţi, în loc să fie adaptat, şi terminând cu „subcompetenţele” lui Achiri şi Botgros, şi să oprime (uneori în mod sălbatic) orice pretenţie democratică, venită „de jos”. Iată de ce „managerii” din învăţământ, începând cu directorii instituţiilor preşcolare şi terminând cu miniştrii - cu voie sau fără de voie, din neştire sau neputinţă, unii din lipsă de dorinţă ori din rea-voinţă -, au contribuit şi ei la distrugerea valorilor reformei învăţământului naţional.

Loading...


• Au fost puse la index Concepţia şi Strategia Formării Personalului din Învăţământul Preuniversitar (2003), fiind păstrat şi ocrotit cu credinţă fanatică sistemul sovietic de formare continuă a cadrelor didactice şcolare, acesta mai fiind ”fortificat” cu tot soiul de figuri bizare, precum cea a directorului adjunct de la IŞE N. Vicol, a şefei Catedrei de educaţie lingvistică şi literară Şt. Isac, care nu-i admit pe conceptorii reformei la cursuri, căci înţeleg domeniul ca pe un câmp de cartofi, unde poate prăşi oricine şi cu orice sapă, sau a lui I. Botgros, doctor în fizică, care conduce teze de masterat la educaţia muzicală şi artistico-plastică.

Aceeaşi soartă o are şi Concepţia evaluării rezultatelor şcolare (2003), căci directorul Agenţiei Naţionale de Evaluare, A. Ghicov, o fi fiind preocupat de o nouă schemă „lucrativă” de evaluare la BAC.

Exemplele de mai sus nu reprezintă nişte erori sau nereuşite manageriale. Dimpotrivă, ele pot fi calificate drept cele mai reuşite acţiuni „de conducere” a învăţământului de către agrarieni şi comunişti, pe care democraţii i-au păstrat in corpore în funcţii, ME şi IŞE menţinând şi consolidând intenţionat această situaţie pentru a nu permite ca reforma să se producă la nivelul factorului prim al educaţiei – al învăţătorului. Fie cât de bine concepută o reformă a învăţământului, şi a noastră a fost concepută mai bine decât în orice altă ex-republică unională – au demonstrat-o aprecierea de la Tallinn în 1988 şi aprobarea ulterioară la scară naţională, nerealizarea reformei şcolare pe segmentul recalificării conceptual-currriculare şi democratice a cadrelor didactice şi a managerilor şcolari înseamnă boicotarea deschisă sau subversivă a reformei întregului sistem.

Nu s-a renunţat în întregime la sistemul sovietic de învăţământ. Acesta s-a menţinut în partea sa cea mai dăunătoare – în structura duală, care se compune din două sisteme paralele de învăţământ: cu predare în limba română, care-i mereu obstrucţionat în tendinţa sa de a re-deveni cu adevărat un învăţământ românesc, şi cu predare în limba rusă, încurajat şi, în mare măsură, chiar întreţinut (manuale, materiale didactice etc.) de state străine, el producând şi cea mai mare bombă cu efect întârziat pentru independenţa ţării: absolvenţii şcolii ruse, nepoţi şi strănepoţi de ocupanţi, deşi născuţi în anii de Independenţă politică, deşi susţin examene la limba română, n-o cunosc sau o cunosc prost, refuză s-o vorbească, protestând tot mai des împotriva românismului.

Un astfel de sistem de învăţământ de fapt nici nu poate fi numit naţional, deoarece a fost eliminat primul său principiu constitutiv: unitatea epistemică, teleologică, axiologică şi metodologică, şcolile rusolingve importând principii, obiective, conţinuturi etc. din ţările de origine, în acest domeniu statul nostru arătându-se la fel de neputincios ca şi faţă de stăpânul Armatei a 14-a.

Axiologia şi ideologia comunistă n-au fost eliminate deplin din învăţământ. Disciplina Limba şi literatura română a fost pur şi simplu devastată epistemic, teleologic şi metodologic: au fost eliminate principiile, obiectivele, sistemul de activitate literară-lectorală, metodologia de predare-învăţare-evaluare specifice educaţiei literar-artistice au fost înlocuite cu metode aferente altor discipline. Educaţia lingvistică a redevenit activitate de învăţare a gramaticii. S-au reintrodus criteriile sovietice de notare etc. Modificările date în curriculum s-au făcut ca acesta să corespundă manualelor lui Ghicov şi Co, în care numărul inepţiilor şi al eclectismelor n-a fost niciodată mai mare. Dar manualele aduc onorarii bunişoare, deci concepţiile şi principiile educaţionale nu mai contează.

Disciplina Istoria, după câteva atacuri agraro-comuniste, care i-au periclitat temeinic misiunea – de a forma elevilor simţire/gândire/conştiinţă istorică naţională, mai nou (dar tot în cadrul proiectului din 2009-2010, iniţiat de comunişti) este porţionată în componentele universală (50%), naţională (45%) şi locală (5%), de se creează impresia că au murit toţi filosofii din ţară şi nu mai are cine să explice acestor amărâţi istorici şi pedagogi că conştiinţa istorică naţională nu poate exista ca atare fără a se raporta implicit la local şi universal. În plus, fenomene şi evenimente precum foametea şi deportările, procentul de basarabeni (faţă de populaţie) comparabil cu cel al ruşilor căzuţi în al Doilea Război Mondial, adevărul despre holocaust şi originea minorităţilor naţionale etc., fie că sunt ignorate, fie că nu sunt interpretate de pe poziţia interesului naţional şi în conformitate cu documentele internaţionale care le definesc şi apreciază.

Educaţia artistico-plastică a fost redenumită în Arta plastică, făcându-se cedări semnificative în favoarea conceptului tehnologic al lui N. Rostovţev, demonstrat ca ineficient şi dăunător încă acum 30 de ani de către Institutul de Educaţie Artistică (Moscova).

Disciplinei Educaţia moral-spirituală, făcând jocul Mitropoliei Chişinăului, ME (pe când viceministru era Bucun) i-a aprobat două concepţii de EMS diferite, aceasta fiind şi prima dintre cele mai mari inepţii epistemice ale stăpânilor educaţiei din R. Moldova. Apoi, la „modernizare”, Angela Cara, exact ca şi A. Ghicov, şi-a arogat disciplina şi a distorsionat-o conceptual în modul cel mai mârşav, eliminându-l din colectivul de autori ai curriculumului pe coordonatorul acestuia, care este şi fostul său conducător ştiinţific.

Standardele educaţionale au fost reconvertite pe conţinuturi, ca în conceptul sovietic, ele transformându-se din nou în instrumente voalate de manipulare şi îndoctrinare a educaţilor. Contrar cadrului conceptual al învăţământului general, standardele „modernizate” sunt subordonate învăţământului universitar (cele la LLR - de către autorii universitari T. Cartaleanu şi O. Cosovan), în loc să servească particularităţilor de formare/dezvoltare ale fiecărui elev - adevărata centrare a educaţiei pe persoana celui educat.

Manualele nu se mai conformează nici standardelor, nici concepţiilor disciplinelor şcolare, care, deşi aprobate de ME, în 2009-2010 au fost pur şi simplu ignorate, pe prim-plan avansându-se curriculumul „modernizat”, deşi anume curriculumul ar trebui să se conformeze concepţiei disciplinei, care, la rândul ei, reprezintă o corelare (la LLR, în baza unor cercetări îndelungate) cu Curriculumul de bază, de asemenea aprobat de ME şi valabil şi azi, şi cu concepţia generală a învăţământului, aprobată de Parlament, şi ea în vigoare. Manualele de matematică şi cele de LLR, afirmă forumiştii, se potrivesc mai degrabă schemelor de câştig construite în cabinetele ministeriale (afirmă editorii) decât sus-numitelor documente şi principii.

• În fine, elevilor li se încalcă zilnic dreptul la educaţie, declarată oficial „de calitate”, căci în condiţiile indicate nu mai este posibil ca ei să devină întru propria fiinţă, să se desăvârşească ca oameni liberi, deoarece învăţământul nu mai are obiective educaţionale, este bazat pe standarde de conţinut, deschise la manipulări ideologice, fiind orientat la formarea de „subcompetenţe”; manualele sunt viciate prin coruperea sistemului de expertizare a acestora; sistemul de evaluare a rezultatelor şcolare este corupt la gradul epidemic-penitenciar, iar mulţi părinţi sunt nevoiţi să emigreze peste hotare pentru o bucată de pâine şi o rază de democraţie.

În concluzie: în R. Moldova au fost elaborate oportun temeliile conceptuale pentru devenirea întru fiinţa naţional/europeană/universală a tinerei generaţii, fiind proiectată şi iniţiată o reformă globală a învăţământului. Dar aceasta ne-a fost furată de agrarieni şi comunişti, care au frânat-o, au reconvertit-o în valorile sovieto-comuniste, distrugându-i mai ales filonul naţional-european. Cea mai mare lovitură i s-a dat învăţământului naţional în anii 2009-2010, când principiile sale de bază şi documentele conceptual-normative care le promovează au fost distruse sau ignorate subversiv, acţiunea continuând triumfal şi azi, la aniversarea a XX-a a Independenţei politice a R. Moldova.

În aspectele examinate, iar acestea sunt definitorii educaţiei, reforma învăţământului ar trebui oprită şi relansată pe principiile ei iniţiale, aprobate juridic de Concepţia dezvoltării învăţământului în R. Moldova, Curriculumul de bază şi concepţiile disciplinelor şcolare.

Vlad Pâslaru,
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, ex-director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

P.S. La 27 august 1991, directorul comunist al institutului, N. Bucun, ne-a scos în termeni autoritari în PMAN, unde urma să fie declarată Independenţa. Am ieşit în Piaţă cu o presimţire proastă, provocată de faptul că eu, semnatar al Scrisorii celor 66, unul din principalii autori ai concepţiei generale şi autorul concepţiei învăţământului pentru alofoni, coordonatorul programelor şi manualelor de literatura română, sunt „mânat” la miting ca o vită. Presimţirea s-a adeverit în toţi cei 20 de ani, căci şi azi tot Bucun şi Co „ne mână” unde vor ei şi aceiaşi Bucuni şi Pogolşe ne reprezintă efectiv atât independenţa politică, cât şi drepturile declarate de ea: libertatea la cuvânt şi dreptul la muncă.
(V. P.)

Referinţe: Educaţie şi independenţă (I)

Un articol de: Vlad Pâslaru
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Lumea 2 Iulie 2020, ora: 14:13

O clădire de trei etaje s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din New York

O clădire de trei etaje s-a prăbuşit într-o zonă rezidenţială din New York

 O clădire de trei etaje s-a prăbuşit miercuri pe neaşteptate într-o zonă rezidenţială din cartierul Brooklyn (New York) din SUA, provocând un zgomot asurzitor şi un munte de moloz, fără ca autorităţile să fi raportat deocamdată victime, relatează EFE.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 2 Iulie 2020, ora: 14:09

Cum stai cu BANII în luna iulie, în funcție de zodie

Cum stai cu BANII în luna iulie, în funcție de zodie

 Se știe că Jupiter este stăpânul norocului, în vreme ce Pluto este paznicul bogățiilor subpământene, asociat cu bunăstarea financiară. Scăpați din izolare, oamenii vor avea tendința să cheltuiască mai mult și să se bucure de vacanțe scumpe, iar astrele...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 2 Iulie 2020, ora: 14:09

exclusiv SCRISORI DIN BASARABIA /// Năvălirea bandelor semi-sălbatice de cazaci

SCRISORI DIN BASARABIA /// Năvălirea bandelor semi-sălbatice de cazaci

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci. 

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 2 Iulie 2020, ora: 14:07

Top 5 cele mai bune fructe de consumat pe timpul verii

Top 5 cele mai bune fructe de consumat pe timpul verii

 Căldurile ridicate specifice verii sunt o adevărată provocare pentru organismul nostru. Este foarte important să ne hidratăm corespunzător și să consumăm cât mai multe legume și mai ales fructe.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 Iulie 2020, ora: 14:01

INTERVIU Iurie Reniță: rusofilul Dodon se pregătește să impună scenariile hibride ale Rusiei! ȘANTAJUL, dosarele și gașca trădătorului Filip. O să fugă Dodon la Moscova, ca Ianukovici? Culisele crizei politice de la Chișinău

INTERVIU Iurie Reniță: rusofilul Dodon se pregătește să impună scenariile hibride ale Rusiei! ȘANTAJUL, dosarele și gașca trădătorului Filip. O să fugă Dodon la Moscova, ca Ianukovici? Culisele crizei politice de la Chișinău

Într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru Podul.ro, deputatul Iurie Reniță (fost ambasador al Basarabiei la București) avertizează că rusofilul, socialistul și românofobul Igor Dodon se pregătește să pună în aplicare o serie de scenarii hibride...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 2 Iulie 2020, ora: 12:34

VIDEO: Cum ne putem apăra de mușcătura de căpușă

VIDEO: Cum ne putem apăra de mușcătura de căpușă

Remediu pentru infecția provocată de mușcătura de căpușă. Încă din luna mai, vaccinul împotriva encefalitei de căpușă a fost adus la noi în țară. Vorbim de o boală infecțioasă care poate fi transmisă la oameni imediat, după o singură înțepătură. Boala...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 Iulie 2020, ora: 12:30

Democrații îl acuză pe Dodon de acutizarea crizei politice

Democrații îl acuză pe Dodon de acutizarea crizei politice

Democrații, partenerii de coaliție ai socialiștilor, îl acuză pe președintele Igor Dodon, liderul informal al PSRM că s-ar face vinovat de criza politică care s-a acutizat în ultimele zile. Întrebată la emisiunea „Politica” de la TV8 cine trebuie să...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 2 Iulie 2020, ora: 11:58 de George Mărzencu

Portretele eroinelor care și-au pus viața în pericol în lupta cu torționarii sovietici

Portretele eroinelor care și-au pus viața în pericol în lupta cu torționarii sovietici Din editia print / Foto: Nadejda Isofie

Femeile din Rezistența armată antisovietică

( ) Citeşte tot articolul

Politică 2 Iulie 2020, ora: 11:03

Echipa PACE a lui Gheorghe Cavcaliuc se extinde. Campioni mondiali, avocați, profesori, oameni de afaceri și funcționari de stat au ADERAT la noul proiect politic

Echipa PACE a lui Gheorghe Cavcaliuc se extinde. Campioni mondiali, avocați, profesori, oameni de afaceri și funcționari de stat au ADERAT la noul proiect politic

Inițiativa de creare a Partidului Aducem Europa Acasă (PACE), condus de Gheorghe Cavcaliuc, care a fost lansată la mijlocul lunii iunie 2020, se bucură de tot mai mare succes în rândul cetățenilor R. Moldova. Zi de zi, numărul membrilor crește cu oameni de calitate,...

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 2 Iulie 2020, ora: 10:53

Rusia: Vladimir Putin rămâne președinte până în 2036

Rusia: Vladimir Putin rămâne președinte până în 2036

Cetăţenii ruşi au aprobat cu largă majoritate reforma constituţională supusă referendumului, permiţându-i astfel preşedintelui Vladimir Putin să candideze pentru încă două mandate şi să rămână şef al statului până în 2036, transmite Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 2 Iulie 2020, ora: 10:51

16 trucuri pentru bucătărie despre care cu siguranță nu știați

16 trucuri pentru bucătărie despre care cu siguranță nu știați

Numărul de trucuri pe care oamenii s-au gândit să le folosească în bucătărie de-a lungul anilor este uluitor. Dacă știți doar câteva secrete, nu numai că învăți să gătești ca un maestru, dar, de asemenea, împiedici produsele alimentare să se strice...

( ) Citeşte tot articolul

Externe 2 Iulie 2020, ora: 09:00

Ucraina protestează faţă de prezenţa unor eurodeputaţi francezi de extremă dreapta în Crimeea ocupată, invitaţi de Rusia ca observatori în referendumul constituţional

Ucraina protestează faţă de prezenţa unor eurodeputaţi francezi de extremă dreapta în Crimeea ocupată, invitaţi de Rusia ca observatori în referendumul constituţional

 Ministerul ucrainean de Externe cere Franţei să reacţioneze în mod oficial faţă de sosirea marţi în Crimeea anexată de Moscova a cinci eurodeputaţi francezi din cadrul Partidului Rassemblement National (RN, fostul FN, extremă dreapta), invitaţi de Rusia în...

( ) Citeşte tot articolul

UE / Nato 2 Iulie 2020, ora: 08:56

Merkel îşi începe preşedinţia UE cu un avertisment privind Brexitul

Merkel îşi începe preşedinţia UE cu un avertisment privind Brexitul

Germania îşi începe miercuri preşedinţia foarte aşteptată a Uniunii Europene (UE) printr-un avertisment al cancelarului Angela Merkel cu privire la Brexit şi la riscul real al unui ”no deal”, care ar fragiliza şi mai mult o economie europeană deja afectată de...

( ) Citeşte tot articolul

Social 2 Iulie 2020, ora: 08:47

Lipsa educaţiei ecologice

Lipsa educaţiei ecologice

Societatea modernă, prin modul în care și-a asigurat, în ultimii ani, rezervele de hrană, apă potabilă, petrol, lemn, a provocat o reală secătuire a resurselor, dar și degradarea mediului înconjurător. Terra suferă şi suferim și noi, oamenii, sau vom suferi implicit....

( ) Citeşte tot articolul

Criza 2 Iulie 2020, ora: 08:44

Moartea misterioasă a peste 350 de elefanți în doar două luni. „E un dezastru al conservării speciei”

Moartea misterioasă a peste 350 de elefanți în doar două luni. „E un dezastru al conservării speciei”

Peste 350 de elefanți au murit în ultimele două luni în Botswana, în ceea ce experții au numit „un dezastru al conservării speciilor”, relatază The Guardian.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 2 Iulie 2020, ora: 08:36

METEO, 2 iulie. Urmează zile de foc în Moldova. Cod Galben de caniculă și temperaturi ridicate

METEO, 2 iulie. Urmează zile de foc în Moldova. Cod Galben de caniculă și temperaturi ridicate

 Meteorologii au instituit un nou Cod Galben de caniculă pentru 2-6 iulie. Pe arii extinse se prevăd temperaturi maxime ale aerului cuprinse între +33 și +35 de grade Celsius.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 2 Iulie 2020, ora: 08:22

Ochi umflați. 4 cauze pentru care ai pungi sub ochi. Află ce remedii poți utiliza

Ochi umflați. 4 cauze pentru care ai pungi sub ochi. Află ce remedii poți utiliza

 Multi oameni sunt preocupati de modul in care ar putea scapa de pungile de sub ochi. Femeile, in special, cheltuie bani si timp pentru a putea ascunde aceste „imperfectiuni”, fara sa se intrebe cum de le-au capatat. Pentru ca exista intotdeauna o cauza a pungilor de sub ochi si,...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 2 Iulie 2020, ora: 08:11

Horoscopul zilei de azi, JOI 2 IULIE 2020. Gata de aventură?

Horoscopul zilei de azi, JOI 2 IULIE 2020. Gata de aventură?

Saturn s-a intors in Capricorn, oameni buni! Mai castigam putin timp. Perioada 22 martie – 1 iulie te-a pus in fata unei noi lumi, una pe care inca o construim. In aceasta perioada Saturn a intrat putin in Varsator, cat sa-ti atraga atentia. Acum, mesajul este clar. A venit acasa, in...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 1 Iulie 2020, ora: 13:08

Guvernarea critică „transfugii” dar a practicat și ea la greu „prostituția politică”

Guvernarea critică „transfugii” dar a practicat și ea la greu „prostituția politică”

Traseismul politic, despre care este în vogă să se vorbească acum, fiind prezentat ca un fenomen prezent doar în ultimii ani exclusiv în politica moldovenească este, de fapt prezent începând cu primele parlamente de după independență. În plus, nu este...

( ) Citeşte tot articolul

Economie 1 Iulie 2020, ora: 11:55

Revenirea din pandemie va fi una limitată și va schimba permanent anumite părţi ale economiei

Revenirea din pandemie va fi una limitată și va schimba permanent anumite părţi ale economiei

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a apreciat vineri că revenirea din pandemia de coronavirus va fi una limitată şi de asemenea va schimba permanent anumite părţi ale economiei, transmite Bloomberg.

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 1 Iulie 2020, ora: 10:51

Interviu de Irina Nechit Ina Bilețchi: „Colecția de costume populare este pentru mine o comoară inestimabilă”

Ina Bilețchi: „Colecția de costume populare este pentru mine o comoară inestimabilă” Foto: Ina Bilețchi, director al Școlii de Arte din Cornești, alături de Ansamblul folcloric „Codreni

Interviu cu Ina Bilețchi, director al Școlii de Arte „Doina și Ion Adea-Teodorovici” din Cornești, conducător al Ansamblului folcloric „Codrenii”

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)