Astăzi 3 Iunie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la ora 17:56
Abonamente

Sănătate 27 Februarie 2017, ora 16:58

Efectele „PIMI-modulin” în tratamentul cancerului omolog produs de ciroza hepatică

Marime Font

În 2007, TIMPUL scria despre o premieră în medicina mondială, care nu poate fi pusă în practică, deoarece autorul ei se află în Moldova. Este vorba despre medicamentul „PIMI-modulin”, care mărește numărul trombocitelor în sânge și a fost inventat de către fostul învățător de biologie din Căușeni, Andrei Petrov.

Cu toate că a trecut testări în patru țări ale lumii, fiind apreciat de nume notorii în medicină, iar autorul său a primit brevet de inventator, medicamentul a fost produs doar în cantitate de 110 mii de fiole. Ulterior, susține Petrov, regretatul Boris Parii, ex-directorul Institutului Național de Farmaceutică (astăzi Agenția Medicamentului), i-a cerut să-l numească coautor al invenției și să-i achite 50 la sută din venit. Primind refuz, Parii ar fi interzis producerea medicamentului. La rândul său, inventatorul, căutând să-și facă dreptate, s-a adresat în judecată. Pentru a nu încălca legea, el își tratează în continuare pacienții cu „PIMI-modulin” sub formă de ceai. Procesul de judecată continuă și în prezent, când Andrei Petrov prezintă primele rezultate care demonstrează ineditul - medicamentul său tratează cancerul. Publicăm mai jos un text în care autorul argumentează în detalii acest rezultat. La insistențele autorului, nu am făcut intervenții în text.

Problema cancerului rămâne a fi una din problemele nerezolvate ale științei mondiale. Cancerul necesită o abordare fundamental nouă, având în vedere atât importanța subiectului, cât și faptul că imunitatea infecțioasă a evoluat pentru a lupta nu contra acestei maladii în sine, ci contra infecțiilor.

Loading...


În baza legilor naturii și afirmațiilor anticilor:
1.Aristotel (384-320 î.e.n.), marele gânditor grec: „În fiecare particulă de materie se conține începutul activ al vieții”.
2. Asclepiades (128-56 î.e.n.), autorul doctrinei solidarității: „Sănătatea este determinată de corelația normală a atomilor” (afinitate chimică). „Boala depinde de mișcarea necorespunzătoare a atomilor și de relaxarea lor” (violarea afinității chimice).
3. Cabaliștii: „Dacă doriți să percepeți invizibilul, trebuie cât mai adânc să pătrundeți vizibilul”.
Și bazându-mă pe experiența de 50 de ani, în care am observat fenomenele naturii și apoi am făcut experimente pe câini (anii 1983-1986) cu înregistrarea a 792 de analize de sânge pentru a determina posibilitatea modulării hematopoiezei, studii clinice pe 120 pacienți cu imunitate deficitară și 32 de pacienți cu HIV/SIDA în patru spitale din Moldova, trei teze și observații clinice asupra 20 de mii de pacienți care au administrat preparatul „PIMI-modulin” (modulator natural-selectiv-medular-imun) pe cale perorală, parenterală, rectală și prin aspersare, am reușit să dovedesc faptul că „PIMI-modulin” posedă proprietăți imunomodulatoare, antitumorale și anticirotice.

Un caz de tratare a cancerului hepatic omolog (hepatom) în practica mondială


„Dintre toate teoriile despre maladii este bună doar acea teorie care propune concomitent și tratamentul lor.” (R. Emerson)

Iată rezultatele tratamentului unui pacient de-al meu. Pacientul A., a.n. 1952, diagnosticul clinic: „Carcinom hepatocelular pe fond de ciroză hepatică și virusul hepatitei C”. (Vezi imaginile de mai jos)


Examen ecografic din 21.06.2016

Examen ecografic din 19.08.2016


Examen ecografic din 19.10.2016


Examen ecografic din 13.12.2016

Reieșind din dinamica procesului pe baza Ultrasonografiei, la pacient s-a constatat o micșorare a dimensiunii tumorii de la 34x24x28 mm la un calcinat de 7 mm în locul formațiunii identificate inițial în decurs de 6 luni de tratament cu „PIMI-modulin” per os.

Astfel, pornind de la acest rezultat, prezint câteva ipoteze pentru aprecierea comunității mondiale:

I. În aspect biologic boala prezintă o încălcare a afinității corpurilor chimice (chimism solidar) la nivel de ioni-electroni

Un exemplu comparativ poate servi sistemul solar, care în prezent se află în afinitate chimică caracteristică acestuia în spațiul cosmic. Dacă o oarecare forță cosmică va deplasa din sistemul solar unele planete XYZ, va rezulta o manifestare a bolii sau catastrofa sistemului solar și amploarea bolii (catastrofei) depinde de gradul de dislocare a planetelor XYZ (de gradul de pertubare a afinității corpurilor chimice în acest sistem), chimismul solidar în macrocosmos. Același lucru se întâmplă în cazul interacțiunii asupra moleculelor a tuturor factorilor (fizici, chimici, biologici, procese inflamatorii cronice etc.), care duc la perturbarea chimismului fundamental al vieții, afinității corpurilor chimice (chimism solidar), și ca rezultat apare boala în funcție de gradul de perturbare al afinității – chimism solidar în microcosmos. Exemple: leucemie acută și cronică, boala de iradiere, procese inflamatorii după radio și chimioterapie și de alte origini.

II. Pe baza primei ipoteze, urmează a doua: teoria ionică-electronică a imunității (imunitate solidară) și principalele sale poziții preliminare, substanțe care determină imunitatea solidară:

- Sunt primare, se bazează pe substanțe anorganice (alimentația la nivel de metabolism) și în baza acesteia funcționează imunitatea infecțioasă (natura nu face nimic de prisos);

- Acțiunea asupra organismului este mijlocită de imunitatea infecțioasă, bazată pe efectul selectiv specific al substanțelor anorganice exogene, factori de creștere și dezvoltare a XYZ, marcate astfel, deoarece rolul lor în viața organismului rămâne deocamdată misterios;

- Greutate moleculară mică, din care cauză nu se manifestă antigenicitatea, lipsește bariera speciei și histocompatibilitatea, pH 7,2 - 7,4;

- Imunomodulatoarele cu acțiune selectivă pot fi preparate din resurse naturale doar printr-o singură metodă XYZ și nu pot fi sintetizate, deoarece nu intră unele cu altele în reacții chimice în afara organismului, sunt ecologic rezistente;

- Funcționează simultan ca medicament și ca aliment, sub pragul antigenicității din cauza greutății moleculare mici și se referă la forțele de protecție firești ale organismului;

- Se află într-o stare eterică, la nivel energetic, de trecere de la cantitate la calitate, de la neviu la viu (natura însuflețită și neînsuflețită sunt unice);

- Sunt compatibile cu chimio și radioterapia, deoarece mențin formula sângelui, fac posibilă realizarea unei terapii mai îndelungate și mai intense și decurge mai rapid perioada de reabilitare, adică restabilesc formula sângelui;

- Se introduc în organism pe cale perorală, parenterală, rectală şi prin aspersare.


III. Reieșind din primele două ipoteze, reiese cea de-a treia: teoria apariției cancerului

La nevertebrate, care nu au sistem imunitar, cancerul nu se întâlnește, însă la ei este bine dezvoltată imunitatea solidară primitivă primară (înnăscută), o supraveghere interioară puternică, adică o imunitate anticanceroasă.

Celula canceroasă este o celulă embrionară cu o viteză înaltă de sinteză a ADN (de exemplu, variația numărului de α-fetoproteină în hepatom și perioada de sarcină) care în embriogeneză, proliferare și diferențiere a clonelor, dezvoltare a organelor și sistemelor necesare specifice evolutiv acestui organism, traversează legea evolutivă a specializării, bazată pe multifactori solidari anorganici XYZ la nivel de ioni și electroni și afinitatea lor chimică, care sunt specifice pentru fiecare direcție a clonului.

De fapt, apariția cancerului în perioada postembrionară în caz de perturbare îndelungată a afinității chimismului moleculei, perturbează supravegherea interioară, solidară (primitivă) a celulei, adică imunitatea anticanceroasă, în urma mutației celula normală proliferează rapid, REVERSIO apare o celulă canceroasă cu comportament antisocial caracteristic țesutului corespunzător și ulterior o evoluție clonală. Prin urmare, cauzele perturbării afinității sunt multe, iar rezultatul este unul, unde afinitatea este primară, iar mutația – secundară. De exemplu, apariția leucemiei acute și cronice, cancerului pulmonar, hepatomului, cancerului gastric, etc.

Transformarea celulei canceroase într-o celulă normală are loc prin reabilitarea perturbărilor afinității chimismului solidar în sistemul de factori anorganici de creștere și dezvoltare la nivel de ioni și electroni, urmată de acțiunea asupra celulei prin restabilirea forțelor interne firești, adică a supravegherii celulare interioare. Acest lucru dovedește vindecarea spontană a cancerului la înlocuirea dietei și tratamentul specific al hepatomului cu substanțe exogene „PIMI-modulin”. Regresia totală a cancerului cu concentrație de calcinat (cuprinsă în partea centrală a hepatomului).

Concluzii

Dacă la baza transformării canceroase stă perturbarea supravegherii interioare prin întreruperea unui factor de creștere anorganic al XYZ, este rezonabil să se presupună că includerea acestui factor va fi însoțită de regresie, adică de transformarea inversă a celulei în una normală. Ca exemplu poate servi recuperarea celulei hepatice în cazul hepatomului.

Problema cancerului poate fi rezolvată pe modele simple, adică la nivelul de formare a factorilor anorganici de creștere și dezvoltare, la nivel ionic-electronic, capabili să restabilească supravegherea celulară interioară. În exemplul nostru de cancer omolog, regresia prin angiogeneză, hepatom, blochează metastazarea cu formare de calcinat, pe acest temei dogma cu privire la faptul că drumul celulei canceroase constituie un drum într-un singur capăt este combătută.

Capacitatea celulelor canceroase de a suferi mutații rapide - specificație, adică pregătirea pentru metastazare - constituie o proprietate de importanță vitală a cancerului pentru supraviețuire. Metastazarea constituie un proces firesc de înmulțire a cancerului, bazându-se pe masa critică, după legea embriogenezei și oncogenezei. Locul (organul) de oprire a metastazelor depinde de afinitatea metastazelor pentru acest organ. În cazul tratamentului chirurgical neradical, lupta pentru existența cancerului duce la o metastazare intensă, care poate fi supranumită drept „reînnoirea pădurii”.

Organismul conține factori organici de creștere și dezvoltare - proteinele, și anorganici - la nivelul ionic-electronic, factori compensatori de creștere și dezvoltare, care se conțin în „PIMI-modulin”, blocând răspândirea și dezvoltarea metastazelor prin inhibarea angiogenezei. Or, dacă pacientului cu cancer i se vor administra proteine, va avea loc reacția unei imunități infecțioase cu formarea complexelor imune circulante (CIC) și a cancerului AGRESSIO. Dacă i se vor administra factori anorganici de creștere și dezvoltare XYZ, la nivelul ionic-electronic, de asemenea va avea loc o reacție imună cu formarea CIC, însă de un alt caracter. La o administrare suficientă, cancerul respectiv regresează până la concentrația calcinatului. Drept exemplu este tratarea hepatomului.

În perioada postembrionară, protecția organismului împotriva apariției cancerului depinde în mod direct de imunitatea solidară (alimentare), adică de imunitatea anticanceroasă. Deoarece împotriva cancerului ne protejează nu imunitatea infecțioasă, dar homeostaza completă. În ceea ce privește prevenirea și tratamentul cancerului presupun că aftfel de preparate trebuie să conțină anumite elemente chimice anorganice XYZ, adică factori de creștere și dezvoltare la nivel de ioni și electroni (chimism solidar).

Pe baza imunității infecțioase, cum se observă din experiența ultimilor o sută de ani, lumea științifică nu a putut influența oncogeneza, deoarece această imunitate nu a evoluat pentru a lupta cu cancerul, protejând astfel embriogeneza și oncogeneza. Intensificarea imunității infecțioase la cancer provoacă agresiunea cancerului. Drept dovadă sunt particularitățile de dezvoltare a imunității în embriogeneză și oncogeneză, adică variația timusului și a imunității supresoare.

Imunologii niciodată nu vor reuși pe modele complexe (proteine) să impună imunitatea infecțioasă ca să efectueze niște „acțiuni nefirești”, care pot avea consecințe grave asupra organismului, dar nu tratarea cancerului, deoarece este imposibil de influențat asupra celulelor cu un comportament asocial. Este necesar de transformat celula atipică canceroasă în celulă normală, dar nu de distrus și, ca urmare, de intoxicat întreg organismul.

Organismul se naște datorită procesului de embriogeneză similar cu procesul de oncogeneză. Natura a prevăzut că organismul trebuie să moară de la același proces invers, adică noi ne-am născut ca să murim. Cancerul este un proces firesc al evoluției. Dacă pe tot parcursul vieții noi ne vom proteja împotriva perturbărilor de afinitate și mutațiilor și, ajungând la vârsta de 120 de ani, fără a suferi de alte boli, noi oricum vom fi afectați de perturbări de afinitate și mutații și, ca urmare, vom muri de cancer. Atrofia ireversibilă a timusului în cancer și îmbătrânire duce la apoptoza organismelor, adică la „desfrunzirea de toamnă”.

Foarte puțini înțeleg că de cancer trebuie să ne protejăm prin profilaxie și încă mai puțini efectuează această profilaxie. Și asta doar din cauza că la moment nu există preparate profilactice specifice împotriva apariției cancerului. Alimentele cu conținut scăzut de calorii sunt cele mai preferabile și au un risc mai mic de apariție a cancerului. Orice depresie imună, unde imunitatea solidară (supravegherea celulară interioară) este primară, imunitatea infecțioasă - secundară, în special în transplantul de organe, stresuri, tulburări ale sistemului nervos, virusuri, bacterii, paraziți, tulburări ecologice, precum și deprinderile proaste etc., cresc riscul apariției cancerului. Anume pe această bază a fost creat preparatul „PIMI-modulin” cu un număr Xn de fracțiuni, care reprezintă baza pentru crearea teoriei ionice-electronice a imunității, adică imunitate solidară. Prevenirea și tratamentul tuturor bolilor, inclusiv a cancerului, fără efecte adverse, într-o doză biotică, restabilind factorii de creștere și dezvoltare a regresiei, acționând asupra oncogenezei prin inhibarea angiogenezei. Aceștia și sunt factorii selectivi anorganici și specifici de creștere și de dezvoltare XYZ, care însoțesc organismul de la fertilizare până la moarte.

Pe această bază, propun de a efectua un studiu fundamental pentru a afla unitatea embriogenezei (+) și oncogenezei (-) la nivel molecular și celular. Este necesar de a investiga și mecanismul de acțiune a preparatului „PIMI-modulin” asupra oncogenezei și a altor patologii complexe, precum și de a crea fracțiuni specifice pentru prevenirea și tratamentul cancerului, dar și pentru a ne proteja urmașii.

BREVET 1485 (13) G2

(22) Data depozit: 2000.01.31

(72) Inventator: Petrov Andrei, MD

(54) Procedeu de preparare a imunomodulatorului

Bibliografie:

1. Dolghih V.T. Creșterea tumorală: manual. Rostov-pe-Don: Fenix, 2007.- pag. 160

2. L. Sompairak. Ce este cancerul? M. Tehnoisfera, 2006. - pag. 232

3. Iarmonenco S.P. Radiobiologia oamenilor și animalelor. Manual pentru instituțiile de învățământ superior special biologic - ed. 3, prelucrări și completări, M. Școala superioară, 1988 - pag. 424

4. Heyhow F.G.J., Quaglino D. Citochimia hematologică.-М.: Medicina, 1983, pag. 320

5. Govallo V.I. Cancerul și sistemul imunitar. K., Sănătate, 1987.- pag. 208

6. Mate J. Dosarul cancerului/Traducere din limba franceză. M. Lumea, 1983. - pag. 268

7. Tovarnișkii V.I. Molecule și viruși. М., Rusia Sovietică, 1978. - pag. 208

8. R. Suss, V. Kinzel, J.D. Scribner. Cancer: experimente și ipoteze. Traducere din limba engleză. M. Lumea, 1977. - pag. 360

9. Lucrările celei de a treia Conferință Unională a oncologilor.15-19 noiembrie 1965. М., Medicina, 1967.

Biolog-fitoterapeut, Andrei Petrov
GSM 069402374
Tel. 024357298

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 17:49

România: Doar 152 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate

România: Doar 152 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus confirmate Foto: București

Alte 152 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 17:41

PANDEMIE ÎN MOLDOVA! Încă un mort și 247 de cazuri noi de infectare cu COVID-19

PANDEMIE ÎN MOLDOVA! Încă un mort și 247 de cazuri noi de infectare cu COVID-19

Sunt confirmate 247 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 11 în raioanele din est. O persoană a decedat din cauza infectării.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 15:50

Piața Centrală ar putea să se închidă. Chicu: „Majoritatea cetățenilor nu respectă regulile ANSP”

Piața Centrală ar putea să se închidă. Chicu: „Majoritatea cetățenilor nu respectă regulile ANSP”

Premierul Ion Chicu a cerut în cadrul deschiderii ședinței Guvernului de astăzi, 3 iunie, elaborarea proiectului de lege privind închiderea Pieței Centrale, deoarece oamenii nu respectă regulile impuse de ANSP cu privire la situația epidemiologică din țară.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 12:54

Octavian Țîcu propune deputaților un PACT ANTI-DODON

Octavian Țîcu propune deputaților un PACT ANTI-DODON

Apel către forțele anti-Dodon din Parlament:

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 12:45

ÎNCOTRO? O explozie „controlată” a avut loc în FAȚA clădirii MAI din Chișinău / VIDEO. În pachetul care a fost detonat era un ceas și un buchet de flori

ÎNCOTRO? O explozie „controlată” a avut loc în FAȚA clădirii MAI din Chișinău / VIDEO. În pachetul care a fost detonat era un ceas și un buchet de flori

O explozie a avut loc în fața Ministerului de Interne. Se pare că a fost una controlată, întrucât geniștii au atenționat momentul.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 3 Iunie 2020, ora: 12:35

Finalistul din a doua ediție a jocului „Bani la greu” a câștigat 118 000 de lei în 10 minute

Finalistul din a doua ediție a jocului „Bani la greu” a câștigat 118 000 de lei în 10 minute

Să deveniți mai bogați cu 118 000 de lei în doar câteva minute e posibil cu Loteria Națională. Pentru aceasta trebuie să vă mobilizați norocul și să înregistrați bilete cu ”Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV”! De acest lucru s-a convins...

( ) Citeşte tot articolul

Criza 3 Iunie 2020, ora: 12:28

OMS: Industria tutunului cheltuiește anual 8 miliarde de dolari pentru marketing și publicitate. Produsele din tutun ucid în fiecare an peste 8 milioane de oameni

OMS: Industria tutunului cheltuiește anual 8 miliarde de dolari pentru marketing și publicitate. Produsele din tutun ucid în fiecare an peste 8 milioane de oameni

​Produsele din tutun ucid peste 8 milioane de oameni în fiecare an, iar peste un milion dintre aceștia mor din cauza expunerii la fumatul pasiv, arată Organizația Mondială a Sănătății. "Industria tutunului și cele asociate acesteia trebuie să găsească în...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 3 Iunie 2020, ora: 12:23

Zodia care trece prin foc și sabie. Necazurile se țin scai

Zodia care trece prin foc și sabie. Necazurile se țin scai

 Berbec Careul dintre Soare și Marte te va provoca să pierzi energie într-un mod neproductiv.  Taur Partenerul este foarte melancolic și insistă să îți spună regretele sale. Tu ai nevoie să fii prezent.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 3 Iunie 2020, ora: 12:17

Așa faci cel mai bun peşte la cuptor. Ingredientul care face diferenţa

Așa faci cel mai bun peşte la cuptor. Ingredientul care face diferenţa

 Gătit în folie de aluminiu, peştele îşi intensifică aroma. Vinul alb şi roşiile cherry, cărnoase şi suculente, înnobilează carnea. O reţetă Jamie Oliver, care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 11:48

Tânăr de 30 ani lovit MORTAL de tren. Cum s-a petrecut tragedia

Tânăr de 30 ani lovit MORTAL de tren. Cum s-a petrecut tragedia

Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 02:20, în proximitatea stației de tren din localitatea Ghidighici, municipiul Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 11:43

FOTO / Explozie într-o casă din Orhei. O femei de 56 de ani a MURIT

FOTO / Explozie într-o casă din Orhei. O femei de 56 de ani a MURIT

În dimineața zilei de 3 iunie angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost solicitați pentru a interveni în urma unei deflagrații care a avut loc într-o gospodărie din localitatea Pohrebeni, raionul Orhei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 11:40

Din 15 iunie am putea merge în România FĂRĂ SĂ STĂM 14 zile în carantină

Din 15 iunie am putea merge în România FĂRĂ SĂ STĂM 14 zile în carantină Foto: București

Veste bună pentru românii care şi-au făcut planuri de vacanţă în Grecia sau Bulgaria anul acesta.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 09:49

Un fost ziarist de la Sputnik Moldova denunță cenzura practicată de oficiosul propagandei ruse

Un fost ziarist de la Sputnik Moldova denunță cenzura practicată de oficiosul propagandei ruse

Sputnik Moldova, finanțată de guvernul rus și devenită un instrument al propagandei mediatice oficiale, ar avea o listă cu persoane „indezirabile” pentru apariția în textele publicate pe site sau în emisiunile difuzate de postul lor de radio, acuză un ziarist...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 08:54

Prognoza METEO pentru 7 zile / FOTO

Prognoza METEO pentru 7 zile / FOTO

 Meteorologii anunță pentru astăzi ploi calme doar în regiunea de nord. În centru și sud vremea va fi însorită, cu cer parțial acoperit de nori.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 08:34

Un tren pe ruta Bălți-Ocnița a luat foc din mers / VIDEO

Un tren pe ruta Bălți-Ocnița a luat foc din mers / VIDEO

 Un nou incendiu pe calea ferată. Trenul Ocniţa-Bălţi a luat foc, ieri, pe sectorul Tîrnova-Dondușeni. Potrivit unui comunicat al CFM, ajutorul mașinistului a observat fum în cabina din spate a trenului.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 3 Iunie 2020, ora: 08:28

Unul dintre vicepretorii sectorului Buiucani al capitalei a fost testat ieri cu COVID-19

Unul dintre vicepretorii sectorului Buiucani al capitalei a fost testat ieri cu COVID-19

 Unul dintre vicepretorii sectorului Buiucani al capitalei a fost testat ieri cu COVID-19. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban, pe 3 iunie. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, edilul a precizat că pretura sectorului Buiucani a intrat în carantină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 3 Iunie 2020, ora: 08:27

Cutremur fără precedent în Europa! Anunțul făcut de Franța, a doua mare economie de pe continent

Cutremur fără precedent în Europa! Anunțul făcut de Franța, a doua mare economie de pe continent

Ministrul francez al Economiei şi Finanţelor a anunţat luni că Guvernul de la Paris mizează în prezent pe o contracţie de 11% a Produsului Intern Brut în acest an, faţă de un recul de 8% cât estima anterior.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 3 Iunie 2020, ora: 08:18

Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 3 IUNIE 2020. Gândește bine ce vrei!

Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 3 IUNIE 2020. Gândește bine ce vrei!

 Soarele in Gemeni si Venus retrograd fac o conjunctie de zile mari. Intereseaza-te de ceva nou: poate un nou look, un nou stil, o noua conceptie. Simti nevoia de ceva proaspat. Chiar daca Mercur incepe sa incetineasca si sa se pregatesca de retrogradarea din 18 iunie, Marte vrea mai multa...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 3 Iunie 2020, ora: 07:42

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Colapsul Uniunii Sovietice, dincolo de implozia imperiului comunist, a creat o serie de probleme tuturor statelor ex-sovietice, una dintre cele mai stringente devenind cea a existenţei, în teritoriul acestora, a unui contingent uriaş de forţe armate ale unei formaţiuni statale noi...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 3 Iunie 2020, ora: 07:25

ULTIMA ORĂ /// 60 de cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

ULTIMA ORĂ /// 60 de cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

Primăria comunei Trușeni anunță că în total 60 persoane s-au infectat, 0 cazuri suspecte, 15 se află în carantină, 113 sunt monitorizate la domiciliu și 39 sunt tratate!

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)