Astăzi 13 Noiembrie 2019, Miercuri - Ultima actualizare la ora 12:41
Abonamente

Sănătate 27 Februarie 2017, ora 16:58

Efectele „PIMI-modulin” în tratamentul cancerului omolog produs de ciroza hepatică

Marime Font

În 2007, TIMPUL scria despre o premieră în medicina mondială, care nu poate fi pusă în practică, deoarece autorul ei se află în Moldova. Este vorba despre medicamentul „PIMI-modulin”, care mărește numărul trombocitelor în sânge și a fost inventat de către fostul învățător de biologie din Căușeni, Andrei Petrov.

Cu toate că a trecut testări în patru țări ale lumii, fiind apreciat de nume notorii în medicină, iar autorul său a primit brevet de inventator, medicamentul a fost produs doar în cantitate de 110 mii de fiole. Ulterior, susține Petrov, regretatul Boris Parii, ex-directorul Institutului Național de Farmaceutică (astăzi Agenția Medicamentului), i-a cerut să-l numească coautor al invenției și să-i achite 50 la sută din venit. Primind refuz, Parii ar fi interzis producerea medicamentului. La rândul său, inventatorul, căutând să-și facă dreptate, s-a adresat în judecată. Pentru a nu încălca legea, el își tratează în continuare pacienții cu „PIMI-modulin” sub formă de ceai. Procesul de judecată continuă și în prezent, când Andrei Petrov prezintă primele rezultate care demonstrează ineditul - medicamentul său tratează cancerul. Publicăm mai jos un text în care autorul argumentează în detalii acest rezultat. La insistențele autorului, nu am făcut intervenții în text.

Problema cancerului rămâne a fi una din problemele nerezolvate ale științei mondiale. Cancerul necesită o abordare fundamental nouă, având în vedere atât importanța subiectului, cât și faptul că imunitatea infecțioasă a evoluat pentru a lupta nu contra acestei maladii în sine, ci contra infecțiilor.


În baza legilor naturii și afirmațiilor anticilor:
1.Aristotel (384-320 î.e.n.), marele gânditor grec: „În fiecare particulă de materie se conține începutul activ al vieții”.
2. Asclepiades (128-56 î.e.n.), autorul doctrinei solidarității: „Sănătatea este determinată de corelația normală a atomilor” (afinitate chimică). „Boala depinde de mișcarea necorespunzătoare a atomilor și de relaxarea lor” (violarea afinității chimice).
3. Cabaliștii: „Dacă doriți să percepeți invizibilul, trebuie cât mai adânc să pătrundeți vizibilul”.
Și bazându-mă pe experiența de 50 de ani, în care am observat fenomenele naturii și apoi am făcut experimente pe câini (anii 1983-1986) cu înregistrarea a 792 de analize de sânge pentru a determina posibilitatea modulării hematopoiezei, studii clinice pe 120 pacienți cu imunitate deficitară și 32 de pacienți cu HIV/SIDA în patru spitale din Moldova, trei teze și observații clinice asupra 20 de mii de pacienți care au administrat preparatul „PIMI-modulin” (modulator natural-selectiv-medular-imun) pe cale perorală, parenterală, rectală și prin aspersare, am reușit să dovedesc faptul că „PIMI-modulin” posedă proprietăți imunomodulatoare, antitumorale și anticirotice.

Un caz de tratare a cancerului hepatic omolog (hepatom) în practica mondială


„Dintre toate teoriile despre maladii este bună doar acea teorie care propune concomitent și tratamentul lor.” (R. Emerson)

Iată rezultatele tratamentului unui pacient de-al meu. Pacientul A., a.n. 1952, diagnosticul clinic: „Carcinom hepatocelular pe fond de ciroză hepatică și virusul hepatitei C”. (Vezi imaginile de mai jos)


Examen ecografic din 21.06.2016

Examen ecografic din 19.08.2016


Examen ecografic din 19.10.2016


Examen ecografic din 13.12.2016

Reieșind din dinamica procesului pe baza Ultrasonografiei, la pacient s-a constatat o micșorare a dimensiunii tumorii de la 34x24x28 mm la un calcinat de 7 mm în locul formațiunii identificate inițial în decurs de 6 luni de tratament cu „PIMI-modulin” per os.

Astfel, pornind de la acest rezultat, prezint câteva ipoteze pentru aprecierea comunității mondiale:

I. În aspect biologic boala prezintă o încălcare a afinității corpurilor chimice (chimism solidar) la nivel de ioni-electroni

Un exemplu comparativ poate servi sistemul solar, care în prezent se află în afinitate chimică caracteristică acestuia în spațiul cosmic. Dacă o oarecare forță cosmică va deplasa din sistemul solar unele planete XYZ, va rezulta o manifestare a bolii sau catastrofa sistemului solar și amploarea bolii (catastrofei) depinde de gradul de dislocare a planetelor XYZ (de gradul de pertubare a afinității corpurilor chimice în acest sistem), chimismul solidar în macrocosmos. Același lucru se întâmplă în cazul interacțiunii asupra moleculelor a tuturor factorilor (fizici, chimici, biologici, procese inflamatorii cronice etc.), care duc la perturbarea chimismului fundamental al vieții, afinității corpurilor chimice (chimism solidar), și ca rezultat apare boala în funcție de gradul de perturbare al afinității – chimism solidar în microcosmos. Exemple: leucemie acută și cronică, boala de iradiere, procese inflamatorii după radio și chimioterapie și de alte origini.

II. Pe baza primei ipoteze, urmează a doua: teoria ionică-electronică a imunității (imunitate solidară) și principalele sale poziții preliminare, substanțe care determină imunitatea solidară:

- Sunt primare, se bazează pe substanțe anorganice (alimentația la nivel de metabolism) și în baza acesteia funcționează imunitatea infecțioasă (natura nu face nimic de prisos);

- Acțiunea asupra organismului este mijlocită de imunitatea infecțioasă, bazată pe efectul selectiv specific al substanțelor anorganice exogene, factori de creștere și dezvoltare a XYZ, marcate astfel, deoarece rolul lor în viața organismului rămâne deocamdată misterios;

- Greutate moleculară mică, din care cauză nu se manifestă antigenicitatea, lipsește bariera speciei și histocompatibilitatea, pH 7,2 - 7,4;

- Imunomodulatoarele cu acțiune selectivă pot fi preparate din resurse naturale doar printr-o singură metodă XYZ și nu pot fi sintetizate, deoarece nu intră unele cu altele în reacții chimice în afara organismului, sunt ecologic rezistente;

- Funcționează simultan ca medicament și ca aliment, sub pragul antigenicității din cauza greutății moleculare mici și se referă la forțele de protecție firești ale organismului;

- Se află într-o stare eterică, la nivel energetic, de trecere de la cantitate la calitate, de la neviu la viu (natura însuflețită și neînsuflețită sunt unice);

- Sunt compatibile cu chimio și radioterapia, deoarece mențin formula sângelui, fac posibilă realizarea unei terapii mai îndelungate și mai intense și decurge mai rapid perioada de reabilitare, adică restabilesc formula sângelui;

- Se introduc în organism pe cale perorală, parenterală, rectală şi prin aspersare.


III. Reieșind din primele două ipoteze, reiese cea de-a treia: teoria apariției cancerului

La nevertebrate, care nu au sistem imunitar, cancerul nu se întâlnește, însă la ei este bine dezvoltată imunitatea solidară primitivă primară (înnăscută), o supraveghere interioară puternică, adică o imunitate anticanceroasă.

Celula canceroasă este o celulă embrionară cu o viteză înaltă de sinteză a ADN (de exemplu, variația numărului de α-fetoproteină în hepatom și perioada de sarcină) care în embriogeneză, proliferare și diferențiere a clonelor, dezvoltare a organelor și sistemelor necesare specifice evolutiv acestui organism, traversează legea evolutivă a specializării, bazată pe multifactori solidari anorganici XYZ la nivel de ioni și electroni și afinitatea lor chimică, care sunt specifice pentru fiecare direcție a clonului.

De fapt, apariția cancerului în perioada postembrionară în caz de perturbare îndelungată a afinității chimismului moleculei, perturbează supravegherea interioară, solidară (primitivă) a celulei, adică imunitatea anticanceroasă, în urma mutației celula normală proliferează rapid, REVERSIO apare o celulă canceroasă cu comportament antisocial caracteristic țesutului corespunzător și ulterior o evoluție clonală. Prin urmare, cauzele perturbării afinității sunt multe, iar rezultatul este unul, unde afinitatea este primară, iar mutația – secundară. De exemplu, apariția leucemiei acute și cronice, cancerului pulmonar, hepatomului, cancerului gastric, etc.

Transformarea celulei canceroase într-o celulă normală are loc prin reabilitarea perturbărilor afinității chimismului solidar în sistemul de factori anorganici de creștere și dezvoltare la nivel de ioni și electroni, urmată de acțiunea asupra celulei prin restabilirea forțelor interne firești, adică a supravegherii celulare interioare. Acest lucru dovedește vindecarea spontană a cancerului la înlocuirea dietei și tratamentul specific al hepatomului cu substanțe exogene „PIMI-modulin”. Regresia totală a cancerului cu concentrație de calcinat (cuprinsă în partea centrală a hepatomului).

Concluzii

Dacă la baza transformării canceroase stă perturbarea supravegherii interioare prin întreruperea unui factor de creștere anorganic al XYZ, este rezonabil să se presupună că includerea acestui factor va fi însoțită de regresie, adică de transformarea inversă a celulei în una normală. Ca exemplu poate servi recuperarea celulei hepatice în cazul hepatomului.

Problema cancerului poate fi rezolvată pe modele simple, adică la nivelul de formare a factorilor anorganici de creștere și dezvoltare, la nivel ionic-electronic, capabili să restabilească supravegherea celulară interioară. În exemplul nostru de cancer omolog, regresia prin angiogeneză, hepatom, blochează metastazarea cu formare de calcinat, pe acest temei dogma cu privire la faptul că drumul celulei canceroase constituie un drum într-un singur capăt este combătută.

Capacitatea celulelor canceroase de a suferi mutații rapide - specificație, adică pregătirea pentru metastazare - constituie o proprietate de importanță vitală a cancerului pentru supraviețuire. Metastazarea constituie un proces firesc de înmulțire a cancerului, bazându-se pe masa critică, după legea embriogenezei și oncogenezei. Locul (organul) de oprire a metastazelor depinde de afinitatea metastazelor pentru acest organ. În cazul tratamentului chirurgical neradical, lupta pentru existența cancerului duce la o metastazare intensă, care poate fi supranumită drept „reînnoirea pădurii”.

Organismul conține factori organici de creștere și dezvoltare - proteinele, și anorganici - la nivelul ionic-electronic, factori compensatori de creștere și dezvoltare, care se conțin în „PIMI-modulin”, blocând răspândirea și dezvoltarea metastazelor prin inhibarea angiogenezei. Or, dacă pacientului cu cancer i se vor administra proteine, va avea loc reacția unei imunități infecțioase cu formarea complexelor imune circulante (CIC) și a cancerului AGRESSIO. Dacă i se vor administra factori anorganici de creștere și dezvoltare XYZ, la nivelul ionic-electronic, de asemenea va avea loc o reacție imună cu formarea CIC, însă de un alt caracter. La o administrare suficientă, cancerul respectiv regresează până la concentrația calcinatului. Drept exemplu este tratarea hepatomului.

În perioada postembrionară, protecția organismului împotriva apariției cancerului depinde în mod direct de imunitatea solidară (alimentare), adică de imunitatea anticanceroasă. Deoarece împotriva cancerului ne protejează nu imunitatea infecțioasă, dar homeostaza completă. În ceea ce privește prevenirea și tratamentul cancerului presupun că aftfel de preparate trebuie să conțină anumite elemente chimice anorganice XYZ, adică factori de creștere și dezvoltare la nivel de ioni și electroni (chimism solidar).

Pe baza imunității infecțioase, cum se observă din experiența ultimilor o sută de ani, lumea științifică nu a putut influența oncogeneza, deoarece această imunitate nu a evoluat pentru a lupta cu cancerul, protejând astfel embriogeneza și oncogeneza. Intensificarea imunității infecțioase la cancer provoacă agresiunea cancerului. Drept dovadă sunt particularitățile de dezvoltare a imunității în embriogeneză și oncogeneză, adică variația timusului și a imunității supresoare.

Imunologii niciodată nu vor reuși pe modele complexe (proteine) să impună imunitatea infecțioasă ca să efectueze niște „acțiuni nefirești”, care pot avea consecințe grave asupra organismului, dar nu tratarea cancerului, deoarece este imposibil de influențat asupra celulelor cu un comportament asocial. Este necesar de transformat celula atipică canceroasă în celulă normală, dar nu de distrus și, ca urmare, de intoxicat întreg organismul.

Organismul se naște datorită procesului de embriogeneză similar cu procesul de oncogeneză. Natura a prevăzut că organismul trebuie să moară de la același proces invers, adică noi ne-am născut ca să murim. Cancerul este un proces firesc al evoluției. Dacă pe tot parcursul vieții noi ne vom proteja împotriva perturbărilor de afinitate și mutațiilor și, ajungând la vârsta de 120 de ani, fără a suferi de alte boli, noi oricum vom fi afectați de perturbări de afinitate și mutații și, ca urmare, vom muri de cancer. Atrofia ireversibilă a timusului în cancer și îmbătrânire duce la apoptoza organismelor, adică la „desfrunzirea de toamnă”.

Foarte puțini înțeleg că de cancer trebuie să ne protejăm prin profilaxie și încă mai puțini efectuează această profilaxie. Și asta doar din cauza că la moment nu există preparate profilactice specifice împotriva apariției cancerului. Alimentele cu conținut scăzut de calorii sunt cele mai preferabile și au un risc mai mic de apariție a cancerului. Orice depresie imună, unde imunitatea solidară (supravegherea celulară interioară) este primară, imunitatea infecțioasă - secundară, în special în transplantul de organe, stresuri, tulburări ale sistemului nervos, virusuri, bacterii, paraziți, tulburări ecologice, precum și deprinderile proaste etc., cresc riscul apariției cancerului. Anume pe această bază a fost creat preparatul „PIMI-modulin” cu un număr Xn de fracțiuni, care reprezintă baza pentru crearea teoriei ionice-electronice a imunității, adică imunitate solidară. Prevenirea și tratamentul tuturor bolilor, inclusiv a cancerului, fără efecte adverse, într-o doză biotică, restabilind factorii de creștere și dezvoltare a regresiei, acționând asupra oncogenezei prin inhibarea angiogenezei. Aceștia și sunt factorii selectivi anorganici și specifici de creștere și de dezvoltare XYZ, care însoțesc organismul de la fertilizare până la moarte.

Pe această bază, propun de a efectua un studiu fundamental pentru a afla unitatea embriogenezei (+) și oncogenezei (-) la nivel molecular și celular. Este necesar de a investiga și mecanismul de acțiune a preparatului „PIMI-modulin” asupra oncogenezei și a altor patologii complexe, precum și de a crea fracțiuni specifice pentru prevenirea și tratamentul cancerului, dar și pentru a ne proteja urmașii.

BREVET 1485 (13) G2

(22) Data depozit: 2000.01.31

(72) Inventator: Petrov Andrei, MD

(54) Procedeu de preparare a imunomodulatorului

Bibliografie:

1. Dolghih V.T. Creșterea tumorală: manual. Rostov-pe-Don: Fenix, 2007.- pag. 160

2. L. Sompairak. Ce este cancerul? M. Tehnoisfera, 2006. - pag. 232

3. Iarmonenco S.P. Radiobiologia oamenilor și animalelor. Manual pentru instituțiile de învățământ superior special biologic - ed. 3, prelucrări și completări, M. Școala superioară, 1988 - pag. 424

4. Heyhow F.G.J., Quaglino D. Citochimia hematologică.-М.: Medicina, 1983, pag. 320

5. Govallo V.I. Cancerul și sistemul imunitar. K., Sănătate, 1987.- pag. 208

6. Mate J. Dosarul cancerului/Traducere din limba franceză. M. Lumea, 1983. - pag. 268

7. Tovarnișkii V.I. Molecule și viruși. М., Rusia Sovietică, 1978. - pag. 208

8. R. Suss, V. Kinzel, J.D. Scribner. Cancer: experimente și ipoteze. Traducere din limba engleză. M. Lumea, 1977. - pag. 360

9. Lucrările celei de a treia Conferință Unională a oncologilor.15-19 noiembrie 1965. М., Medicina, 1967.

Biolog-fitoterapeut, Andrei Petrov
GSM 069402374
Tel. 024357298

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 12:41

Ioniță: Prețurile la produsele alimentare explodează (GRAFIC)

Ioniță: Prețurile la produsele alimentare explodează (GRAFIC)

În luna octombrie 2019 prețurile la produsele alimentare în valoare anuală au ajuns la 10,5%, maixima din ultimii 2,5 ani. Această creștere lovește cel mai puternic asupra pătruilor socail vulenrabile în special pensionarii. Scumpirea produselor alimentare depășește de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 12:33

„Discuții” despre exporturile moldovenești: Sputnik vede scăderea exporturilor în UE, dar nu vede scăderea și mai mare în cazul CSI

„Discuții” despre exporturile moldovenești: Sputnik vede scăderea exporturilor în UE, dar nu vede scăderea și mai mare în cazul CSI

Portalul Sputnik.md a publicat la 30 octombrie o știre în care autorul accentuează că în ultimele luni se înregistrează o scădere a exporturilor Republicii Moldova în țările membre UE. Știrea este construită tendențios, deoarece autorul nu descrie situația generală a exporturilor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 12:20

Socialistul Adrian Lebedinschi nu exclude o coaliție cu Partidul Democrat

Socialistul Adrian Lebedinschi nu exclude o coaliție cu Partidul Democrat

Unii deputați din Blocul ACUM ar putea susține prin vot un guvern minoritar. Declarația a fost de deputatul socialist Adrian Lebedinschi în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova. Alesul a precizat că dacă Maia Sandu va renunța la crearea unei noi coaliții cu...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 11:59

Românii din diaspora, record de bani trimiși în țară

Românii din diaspora, record de bani trimiși în țară

Românii aduc din ce în ce mai mulți bani în țară. Țara noastră a depășit Polonia în ceea ce privește sumele trimise acasă de românii din diaspora, în 2018, potrivit datelor publicate de Eurostat.

( ) Citeşte tot articolul

Economie 13 Noiembrie 2019, ora: 11:51

Important portal economic din România, despre interesele lui Dodon în cedarea Aeroportului din Chișinău către Rusia

Important portal economic din România, despre interesele lui Dodon în cedarea Aeroportului din Chișinău către Rusia

„Pro-rusul Dodon vrea să deschidă în fața serviciilor secrete ruse poarta aeriană de la Chișinău, din coasta NATO”, scrie portalul românesc money.ro. Jurnaliștii români menționează că Rusia a declanșat un adevărat război hibrid pentru Aeroportul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 11:42

Reacția blocului ACUM după ce a fost trimis în opoziție: „Maia Sandu premier” // „Unica garanție pentru noi este DEMISIA lui Igor Dodon”

Reacția blocului ACUM după ce a fost trimis în opoziție: „Maia Sandu premier” // „Unica garanție pentru noi este DEMISIA lui Igor Dodon”

În aceste condiții, șansele reeditării unei coaliții cu PSRM sunt minime, după ce socialiștii au declarat că nu o vor accepta pe Maia Sandu din nou în funcția de premier.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 13 Noiembrie 2019, ora: 11:38

Ion Chicu, candidatul „apolitic” la funcția de premier? Ce zice Igor Dodon

Ion Chicu, candidatul „apolitic” la funcția de premier? Ce zice Igor Dodon

Fostul ministru al Finanțelor, actualul consilier prezidențial Ion Chicu, ar fi candidatul „apolitic” pe care, potrivit informațiilor care se vehiculează în spațiul public, președintele Igor Dodon intenționează să-l propună pentru funcția de premier.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 10:51

Condițiile puse de PSRM față de blocul ACUM - Guvern FĂRĂ Maia Sandu sau condus de PAS și PPDA

Condițiile puse de PSRM față de blocul ACUM - Guvern FĂRĂ Maia Sandu sau condus de PAS și PPDA

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 10:45

Saakashvili, despre demisia Guvernului Sandu: Putin şi-a încheiat operaţiunea de ACAPARARE a puterii din Moldova

Saakashvili, despre demisia Guvernului Sandu: Putin şi-a încheiat operaţiunea de ACAPARARE a puterii din Moldova

Fostul preşedinte al Georgiei Mihail Saakashvili consideră că demisia Guvernului de la Chişinău a fost pusă la cale de Moscova. Potrivit lui, Vladmir Putin „şi-a încheiat operaţiunea de acaparare a puterii din Republica Moldova”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 10:16

Premierul Ludovic Orban: România va coopera cu Republica Moldova numai dacă va exista „garanția învestirii unui guvern pro-european”

Premierul Ludovic Orban: România va coopera cu Republica Moldova numai dacă va exista „garanția învestirii unui guvern pro-european”

România va coopera cu Republica Moldova, în sprijinul cetățenilor săi, numai dacă va exista ,,garanția învestirii unui guvern pro-european”, este mesajul transmis de premierul Ludovic Orban ca reacție la demiterea guvernului Maia Sandu, marți, prin moțiune de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 10:04

Puţin de tot a rezistat ambarcaţiunea anti-oligarhică, foarte puţin, penibil de puţin

Puţin de tot a rezistat ambarcaţiunea anti-oligarhică, foarte puţin, penibil de puţin

Şi s-a prăbuşit zgomotos Alianţa PSRM-ACUM, a căzut Guvernul Sandu. Un asemenea deznodămînt trist era de fapt destul de previzibil, dacă ne gîndim la toată fojgăiala politică începută în 1991. Cîte alianţe şi politicieni se prăbuşiseră anterior, era de presupus că şi asta...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 09:57

Coada-calului face minuni în afecțiunile RINICHILOR

Coada-calului face minuni în afecțiunile RINICHILOR

 Coada-calului (Equisetum arvense) este una din plantele cu cele mai bune efecte asupra vezicii urinare și a rinichilor, fiind recomandată din vechime pentru diferite afecțiuni uro-renale.  Terapeuta austriacă Maria Treben recomandă pentru nisip și pietre la rinichi și la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 09:22

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Derek Hogan a a efectuat o vizită în această dimineață președintelui Igor Dodon

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Derek Hogan a a efectuat o vizită în această dimineață președintelui Igor Dodon

Derek Hogan a efectuat o vizită matinală președintelui Igor Dodon, după ce Guvernul Sandu a fost demis prin moțiune de cenzură

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 09:19

Petiția pentru demiterea președintelui Dodon, semnată de mii de oameni

Petiția pentru demiterea președintelui Dodon, semnată de mii de oameni

Partidul Liberal a inițiat o petiție în care cere să fie demis președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 09:12

Candu spune dacă PD va vota un Guvern minoritar: „Discutabil, posibil un astfel de scenariu”

Candu spune dacă PD va vota un Guvern minoritar: „Discutabil, posibil un astfel de scenariu”

Andrian Candu spune că este posibil scenariul în care fracțiunea PD să voteze un Guvenr minoritar. Declarația a fost făcută la o emisiune televizată de la Prime TV.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 13 Noiembrie 2019, ora: 09:07

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 13 NOIEMBRIE 2019. CAPRICORNII REVIN ÎN FORȚĂ

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 13 NOIEMBRIE 2019. CAPRICORNII REVIN ÎN FORȚĂ

Horoscopul zilei de 13 noiembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 13 noiembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 13...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 09:00

Cașcaval cu gust „european” produs în raionul Drochia

Afacere cu gust de cașcaval la Pelinia, raionul Drochia. De mai bine de jumătate de an, familia Țurcanu produce brânzeturi din lapte de vaci, sută la sută naturale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 13 Noiembrie 2019, ora: 08:35

Alertă meteo! Cod galben de vânt, în Moldova

Alertă meteo! Cod galben de vânt, în Moldova

Meteorologii moldoveni au emis o alertă meteo de cod galben de vânt.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)