Astăzi 27 Ianuarie 2020, Luni - Ultima actualizare la 26 Ianuarie 2020
Abonamente

Atitudini 18 Noiembrie 2013, ora 08:08    Din editia print

Marime Font

Experienţe de integrare europeană (V). INSTITUȚII

Motto: „Nimic nu este posibil fără indivizi, nimic nu este durabil fără instituţii”. (Jean Monnet)

Mai mult decât o confederaţie de state şi mai puţin decât un stat federal, UE este o structură care nu intră în nicio categorie juridică tradiţională. Ea este unică în istorie, iar sistemul său decizional a evoluat continuu în ultimii aproximativ 60 de ani. Tratatele (ce constituie legislaţia primară) stau la baza a numeroase acte juridice (numite „legislaţie secundară”) care au incidenţă directă asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor Uniunii. Legislaţia secundară constă în special în regulamentele, directivele şi recomandările adoptate de instituţiile UE. Aceste legi, precum şi politicile Uniunii în general, sunt rezultatul deciziilor luate de Consiliu (care reprezintă guvernele naţionale), Parlamentul European (care reprezintă cetăţenii) şi Comisia Europeană (instituţie independentă de guvernele statelor membre, garantă a interesului colectiv al europenilor). Chiar dacă aparent prezintă simptomele unui construct complicat şi dificil de înţeles, instituţiile UE sunt de fapt uşor de disimilat, iar realizarea principiilor de funcţionare a acestora face percepţia asupra acestui organism şi mai fascinantă.

(a) Consiliul European

Consiliul European reprezintă instituţia politică de vârf a UE. Acesta este format din şefii de stat sau de guvern – preşedinţi şi/sau prim-miniştri – ai tuturor statelor membre ale UE, plus preşedintele Comisiei Europene. Consiliul European se reuneşte de obicei de patru ori pe an, la Bruxelles. Este condus de un preşedinte permanent, al cărui rol este de a-i coordona activitatea şi de a-i menţine continuitatea. Preşedintele permanent este ales pentru o perioadă de doi an şi jumătate, iar mandatul său poate fi reînnoit o singură dată. Începând de la 1 decembrie 2009, acest post este ocupat de H. Van Rompuy, fost prim-ministru al Belgiei. La întrebarea ironică a lui H. Kissinger, fost Secretar de Stat american, care luând în derâdere diversitatea decizională a UE se întreba cu cine din Europa ar putea vorbi preşedintele SUA la miez de noapte, când are de luat o decizie mondială importantă, acum există un răspuns: „B. Obama îl poate suna pe H. Van Rompuy”.
Consiliul European fixează obiectivele UE şi stabileşte drumul de urmat pentru îndeplinirea acestora. Este principalul promotor al iniţiativelor politice ale UE şi adoptă decizii privind aspecte controversate, în privinţa cărora Consiliul de Miniştri nu a ajuns la un consens. De asemenea, Consiliul European abordează probleme internaţionale de interes actual prin intermediul „politicii externe şi de securitate comună”, care reprezintă un mecanism de coordonare a politicii externe a statelor-membre ale UE.

(b) Consiliul

Consiliul (denumit şi Consiliul de Miniştri) este alcătuit din miniştri ai guvernelor naţionale din statele UE. Preşedinţia Consiliului este deţinută prin rotaţie de câte un stat membru, pe o perioadă de şase luni. Consiliul reuneşte câte un ministru din fiecare stat membru, în funcţie de domeniul înscris pe ordinea de zi: afaceri externe, agricultură, industrie, transport, mediu etc.
Principala sarcină a Consiliului este de a adopta legile UE. În mod normal, această atribuţie este împărţită cu Parlamentul European. De asemenea, Parlamentul European împarte cu Consiliul responsabilitatea privind adoptarea bugetului Uniunii. În plus, Consiliul semnează acordurile internaţionale negociate în prealabil de către Comisie. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, deciziile Consiliului sunt adoptate cu majoritate simplă, cu „majoritate calificată” sau în unanimitate, în funcţie de domeniul abordat.
În domenii esenţiale, ca fiscalitatea, modificarea tratatelor, lansarea unei noi politici comune sau aderarea unui nou stat, Consiliul trebuie să decidă în unanimitate. În celelalte cazuri, se foloseşte majoritatea calificată, ceea ce înseamnă că o decizie a Consiliului este adoptată numai în cazul în care se obţine un număr minim de voturi favorabile. Numărul voturilor atribuite fiecărui stat membru reflectă aproximativ populaţia acestuia. Pornind de la faptul că UE are 27 de state membre, o decizie este adoptată dacă: cel puţin 255 din cele 347 de voturi (73,91 %) sunt favorabile; este aprobată de majoritatea statelor membre, adică cel puţin 14 state; statele membre care se declară în favoarea adoptării reprezintă cel puţin 62 % din populaţia UE.
Conform Tratatului de la Lisabona, acest sistem va fi simplificat după 1 noiembrie 2014. O decizie va fi adoptată dacă în favoarea ei se declară 55% din statele membre (cel puţin 15 dintre acestea), reprezentând cel puţin 65% din populaţia UE.

(c) Parlamentul European (PE)

Parlamentul European este ales prin vot şi reprezintă cetăţenii Uniunii. Acesta supervizează activităţile Uniunii şi, alături de Consiliu, adoptă legi ale UE. Începând cu 1979, membrii săi sunt aleşi direct, prin vot universal, o dată la cinci ani.
Dezbaterile cele mai importante ale Parlamentului sunt organizate în cadrul reuniunilor lunare (cunoscute şi ca „sesiuni plenare”), la care, în principiu, participă toţi deputaţii. Aceste sesiuni plenare au loc de obicei la Strasbourg, iar cele suplimentare, la Bruxelles. Lucrările pregătitoare sunt organizate, de obicei, tot la Bruxelles: „Conferinţa preşedinţilor” – reprezentând o reuniune a preşedinţilor grupurilor politice şi a preşedintelui parlamentului – stabileşte ordinea de zi a sesiunilor plenare, iar 20 de comitete parlamentare redactează amendamentele legislative urmând a fi dezbătute. Activităţile administrative curente ale parlamentului sunt desfăşurate de către Secretariatul General, cu sedii la Luxemburg şi la Bruxelles. Fiecare grup politic are, de asemenea, propriul său secretariat.
O privire schematică asupra numărului de locuri alocat fiecărei ţări în Parlamentul European după alegerile din 2009 ne arată că Austria are 17 deputaţi, Lituania 12, Belgia 22 Luxemburg 6, Bulgaria 17, Malta 5, Cipru 6, Polonia 50, Republica Cehă 22, Portugalia 22, Danemarca 13, România 33, Estonia 6, Slovacia 13, Finlanda 13, Slovenia 7, Franţa 72, Spania 50, Germania 99, Suedia 18, Grecia 22, Ţările de Jos 25, Irlanda 12, Ungaria 22, Italia 72 Regatul Unit 72, Letonia 8, în total 736 deputaţi
Un rol important în funcţionarea şi luarea deciziilor din PE îl au grupurile politice, care se constituie în funcţie de interese sau orientări ideologice. Actuala configuraţie parlamentară este modelată astfel: Stânga Unită Europeană/Stânga Verde Nordică – 35 deputaţi; Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor – 184; Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană – 55; Conservatorii şi Reformiştii Europeni – 54; Europa Libertăţii şi Democraţiei – 30; Partidul Popular European (Creştin-Democrat) – 265; Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru
Europa - 85; Deputaţi neafiliaţi – 28.
PE împarte cu Consiliul responsabilitatea privind adoptarea bugetului Uniunii (propus de Comisia Europeană). Parlamentul poate respinge propunerea de buget, lucru care s-a întâmplat deja de mai multe ori. În acest caz, întreaga procedură bugetară trebuie reîncepută. Prin exercitarea competenţelor sale bugetare, Parlamentul exercită o influenţă considerabilă asupra procesului decizional din UE. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că parlamentul European este instituţia de control democratic al Uniunii, şi în special al Comisiei Europene. Parlamentul poate demite Comisia în orice moment, prin adoptarea unei moţiuni de cenzură cu o majoritate de două treimi. De asemenea, parlamentul supraveghează gestionarea politicilor UE prin întrebări orale şi scrise adresate Comisiei şi Consiliului.

(d) Comisia Europeană

Comisia este o instituţie-cheie a UE. Dispune de competenţe unice de a redacta propuneri pentru noi legi UE, pe care le transmite spre dezbatere şi adoptare Consiliului şi Parlamentului. Membrii acesteia sunt numiţi pe o perioadă de cinci ani, prin acordul comun al statelor membre şi cu aprobarea Parlamentului European (conform procedurii descrise anterior). Comisia este responsabilă în faţa parlamentului, care îi poate cere, printr-o moţiune de cenzură, să demisioneze colectiv. Există câte un membru al Comisiei (comisar) pentru fiecare stat membru, inclusiv preşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, care ocupă şi una dintre funcţiile de vicepreşedinte al Comisiei. La 9 februarie 2010, Parlamentul European a votat favorabil noua Comisie, iar fostul prim-ministru portughez, Jose Manuel Barroso, a fost numit în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru un al doilea mandat de cinci ani.
„Gardian (sau poliţist) al tratatelor”, Comisia veghează la aplicarea regulamentelor şi a directivelor adoptate de Consiliu şi Parlament şi poate recurge la calea contencioasă în faţa Curţii de Justiţie în caz de neaplicare a dreptului Uniunii.

(e) Curtea de Justiţie

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg, este formată din câte un judecător din fiecare stat membru, asistaţi de opt avocaţi generali. Aceştia sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor membre, pe o perioadă de şase ani, care poate fi reînnoită. Independenţa le este garantată. Rolul Curţii de Justiţie este asigurarea respectării legislaţiei europene, precum şi interpretarea şi aplicarea corectă a tratatelor.

(f) Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană (BCE), cu sediul la Frankfurt, are responsabilitatea de a gestiona moneda euro şi politica monetară a Uniunii. Principala sa atribuţie este de a menţine stabilitatea preţurilor în zona euro. Prin Tratatul de la Lisabona, Banca Centrală Europeană a dobândit statutul de instituţie a UE.

(g) Curtea de Conturi

Curtea de Conturi Europeană, cu sediul la Luxemburg, a fost înfiinţată în 1975 şi este compusă din câte un membru din fiecare stat al Uniunii, numit prin acord comun de către statele membre şi după consultarea Parlamentului European, pentru o perioadă de şase ani. Rolul său este de a asigura buna gestionare a bugetului Uniunii prin verificarea încasării tuturor veniturilor, precum şi a legalităţii şi regularităţii utilizării fondurilor.
Prin felul cum sunt concepute instituţiile sale şi cum ele funcţionează, UE prezintă un exemplu unic de reprezentativitate, de integritate şi corectitudine, oferind fiecărui stat membru posibilitatea de a-şi dezvolta plenar politicile la nivel european, fără a se simţi dominat sau discriminat din cauza proporţiilor sale demografice, teritoriale sau nivelul de dezvoltare economică pe care îl deţine în comunitate.

Un articol de: Octavian Țâcu
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 18:02

O activistă de mediu din Uganda a fost ştearsă dintr-o fotografie în care apărea alături de Greta Thunberg la Davos

O activistă de mediu din Uganda a fost ştearsă dintr-o fotografie în care apărea alături de Greta Thunberg la Davos

 Activista ugandeză pentru schimbările climatice Vanessa Nakate susţine că este victima unei discriminări rasiste după ce a fost scoasă dintr-o fotografie în care apărea alături de celebra Greta Thunberg şi de alte tinere care militează pentru aceeaşi cauză - Loukina...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 13:18

Uniunea Europeană a lansat la Ungheni cea de a doua inițiativă din cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”.

Uniunea Europeană a lansat la Ungheni cea de a doua inițiativă din cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”.

UE investește 22,8 milioane de euro pentru stimularea dezvoltării economice inteligente, incluzive și sustenabile în zonele Ungheni și Cahul. Inițiativa EU4Ungheni va viza orașul Ungheni și comunitățile din vecinătatea acestuia în perioada 2019-2025.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 10:58

Poliția din R. Moldova „pusă pe jar” de un pachet „suspect” cu slănină

Poliția din R. Moldova „pusă pe jar” de un pachet „suspect” cu slănină

În pachetul suspect, care a fost aruncat în această seară de o persoană necunoscută într-un magazin de telefonie mobilă, se aflau câteva bucați de slănină, anunță tv8.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 10:55

Panică la nivel mondial. Încă un oraş din China a fost închis pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. În total, 16 oraşe au fost închise, 62,8 milioane de oameni fiind ”în carantină”

Panică la nivel mondial. Încă un oraş din China a fost închis pentru a împiedica răspândirea coronavirusului. În total, 16 oraşe au fost închise, 62,8 milioane de oameni fiind ”în carantină”

Autorităţile din Shantou iau măsuri de închidere a oraşului, în încercarea de a stopa răspândirea noului coronavirusul din Wuhan, informează site-ul postului CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:51

Cea mai rea pisică din lume a fost pusă spre adopţie. De ce a fost numită felina o „afurisită”

Cea mai rea pisică din lume a fost pusă spre adopţie. De ce a fost numită felina o „afurisită”

Un adăpost pentru animale din SUA a descris-o într-o manieră extrem de sinceră pe una dintre pisicile pe care au pus-o spre adopţie, printr-o postare pe reţelele de socializare, care a devenit virală, relatează Huffington Post. Un adăpost pentru animale din Carolina de Nord,...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 26 Ianuarie 2020, ora: 07:29

SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN // Simona scrie istorie pentru România! Va doborî un nou record FABULOS după turneu

SIMONA HALEP LA AUSTRALIAN OPEN // Simona scrie istorie pentru România! Va doborî un nou record FABULOS după turneu

Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) scrie istorie pentru România! Jucătoarea noastră se pregătește s-o depășească pe Martina Hingis (39 de ani, fost număr 1 mondial) într-o ierarhie extrem de importantă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:28

Captură record de droguri în Grecia: Peste o tonă de COCAINĂ a fost confiscată

Captură record de droguri în Grecia: Peste o tonă de COCAINĂ a fost confiscată

 Peste o tonă de cocaină a fost confiscată de poliția grecească

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:25

Cum se face CAFEAUA perfectă? Secretul a fost descoperit

Cum se face CAFEAUA perfectă? Secretul a fost descoperit

A fost descoperit secretul pe care băutorii de cafea trebuie să-l știe! Cum să faci cafeaua perfectă? Detaliile, mai jos. Matematicieni și fizicieni și-au unit forțele pentru a stabili formula pentru obținerea unei cești perfecte de cafea, în cadrul unui studiu publicat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:19

CORONAVIRUS ÎN CHINA / Un prim deces la Shanghai; 54 de MORȚI şi 323 de noi cazuri de infecţii

CORONAVIRUS ÎN CHINA / Un prim deces la Shanghai; 54 de MORȚI şi 323 de noi cazuri de infecţii

 Epidemia de pneumonie virală din China a făcut un mort la Shanghai, a anunţat duminică guvernul local, fiind prima victimă a coronavirusului în metropola financiară a ţării, relatează AFP. Victima este un bărbat în vârstă de 88 de ani care avea probleme de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Ianuarie 2020, ora: 07:14

Luare de ostatici la Criuleni: O victimă a decedat la spital

Luare de ostatici la Criuleni: O victimă a decedat la spital

Unul dintre ostaticii pistolarului de la Mălăieşti, Criuleni, a decedat la spital. Informația a fost confirmată pentru Știri.md de ofițerul de presă al IP Criuleni, Irina Burdujan. Potrivit poliției, este vorba despre un bărbat de 56 de ani aflat în stare gravă la...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 26 Ianuarie 2020, ora: 06:27

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 26 IANUARIE 2020. LEII POT AVEA PARTE DE RĂSTURNĂRI ÎN VIAȚA SENTIMENTALĂ

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 26 IANUARIE 2020. LEII POT AVEA PARTE DE RĂSTURNĂRI ÎN VIAȚA SENTIMENTALĂ

Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 26 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 26...

( ) Citeşte tot articolul

Editorial 26 Ianuarie 2020, ora: 00:23 de Silviu Tănase

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Stoianoglo, moldovenii și justiția

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 26 Ianuarie 2020, ora: 00:10 de Mihaela Culcinschi

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Un deputat rus deconspiră planul Kremlimului: „Teritoriul întregii Uniuni Sovietice aparține Rusiei mari”

Deputatul fracțiunii „Edinaia Rossia” din Duma de Stat, Evgheni Fedorov, a declarat că scopul Federației Ruse constă în capturarea tuturor republicilor ex-sovietice și recuperarea teritoriilor „Rusiei mari”, după hotarele stabilite în 1945, transmite...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 23:32

Cum construiesc chinezii un spital într-o săptămână. VIDEO cu "pădurea" de excavatoare şi camioane mobilizate pe şantier

Cum construiesc chinezii un spital într-o săptămână. VIDEO cu "pădurea" de excavatoare şi camioane mobilizate pe şantier

 Criticați pentru că au luat prea târziu măsuri să împiedice răspândirea virusului periculos, oficialii chinezi susțin că până pe 3 februarie va fi gata un spital dedicat în exclusivitate combaterii noului coronavirus.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 20:34

Petrișor Peiu Nu, Milcovul n-a secat înca! Un alt fel de a aniversa 24 ianuarie 1859 și 24 ianuarie 1862

Nu, Milcovul n-a secat înca! Un alt fel de a aniversa 24 ianuarie 1859 și 24 ianuarie 1862

 Aproximativ 2.000 de oameni politici au distrus vietile a 5 milioane de romani si pentru aceasta performanta ne cer astazi salarii imense si pensii speciale. 2 000 de parlamentari, ministri si secretari de stat, prefecti, primari, presedinti de Consilii Judetene, sefi de agentii si...

( ) Citeşte tot articolul

Carte 25 Ianuarie 2020, ora: 15:39

Bogdan Petriceicu Hasdeu IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT (I) INTRODUCȚIUNEA și AVENTURIERUL

IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT (I) INTRODUCȚIUNEA și AVENTURIERUL

B. Petriceicu- Hasdeu: IOAN-VODĂ CEL CUMPLIT -  Aventurile, domnia, războaiele, moartea lui; rolul său în istoria universală și în viața poporului român. (1572-1574)

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:21

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut lanț uman în semn de protest față de construcția unui bloc cu patru etaje peste vestigiile cetății antice Tomis

Zeci de constănțeni au făcut vineri un lanț uman în jurul unor vestigii antice din centrul orașului, în semn de protest față de construcția unui bloc de patru etaje care urmează să fie ridicat într-o zonă protejată istoric, relateaza info-sud-est.ro.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:18

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Doza zilnică de râs: Un bărbat care venea din Scoția și se îndrepta spre Chișinău s-a rătăcit în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara după ce a setat GPS-ul pe „drumul cel mai scurt”

Un bărbat care se îndrepta cu maşina din Scoţia spre Republica Moldova şi care se rătăcise în Ţinutul Pădurenilor din judeţul Hunedoara a fost salvat de pompieri. El setase GPS-ul pentru „drumul cel mai scurt” spre Chişinău, dar a cerut ajutor după ce nu a mai putut înainta cu...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 25 Ianuarie 2020, ora: 15:15

opinie Anatol Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

Anatol  Moraru: Basarabenii nu sunt evrei, iar Dodon nu e Moise

„O spun din start: nu-s antisemit, sunt patriot nu doar la sărbători naționale sau în campanii elctorale și nu dețin încă cetățenia română„, afirmă Anatol Moraru într-o opinie pe site-ul nordnews.md 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:09

Năstase o amenință pe Maia Sandu / Dacă nu se va desemna un candidat comun la Hîncești, PPDA va înainta PROPRIUL CANDIDAT pentru alegerile şefului statului

Năstase o amenință pe Maia Sandu / Dacă nu se va desemna un candidat comun la Hîncești, PPDA va înainta PROPRIUL CANDIDAT pentru alegerile şefului statului

Platforma DA a făcut un apel repetat către forțele proeuropene și naționale în vederea identificării unui candidat unic ce va lupta pentru funcția de deputat în cadrul alegerilor din circumscripția nr. 38, ce se vor desfășura la data de 15 martie, în caz contrar, Andrei Năstase a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 15:00

Femeie ucisă în bătaie de soțul ei, la Florești

Femeie ucisă în bătaie de soțul ei, la Florești

Descoperire macabră în localitatea Coșernița, Florești. O femeie a fost găsită fără suflare după ce a fost ucisă cu sânge rece în propria casă. Cazul a avut loc ieri, 24 ianuarie. Contactat de Știri.md, ofițerul de presă al IP Florești, Ina Moscaliuc a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 14:53

Coronavirusul a închis 15 oraşe în China. Peste 57 de milioane de oameni se află sub interdicţie

Coronavirusul a închis 15 oraşe în China. Peste 57 de milioane de oameni se află sub interdicţie

15 oraşe din China au fost închise pentru a opri răspândirea coronavirusului care afectează acum peste 1200 de persoane în ţară. Restricţiile de călătorie afectează acum peste 57 de milioane de oameni, relatează CNN.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Ianuarie 2020, ora: 14:53

O nouă lovitură pentru Maia Sandu și Olesea Stamate /// Președintele Organizației PAS din Hîncești, Marcel Petrușan a anunțat că îl va susține pe Grigore Cobzac

O nouă lovitură pentru Maia Sandu și Olesea Stamate /// Președintele Organizației PAS din Hîncești, Marcel Petrușan a anunțat că îl va susține pe Grigore Cobzac

Socotelile de la Chișinău, diferite de cele din circumscripție. Președintele organizației PAS de la Hîncești: „Îl vom susține pe Grigore Cobzac”

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)