Familiile care au participat la lichidarea avariei de la Cernobâl vor primi compensații

publicat în Actualitate pe 28 Mai 2014, 12:50

Familiile ce şi-au pierdut întreţinătorul, care a participat la lichidarea catastrofei de la Cernobâl, vor obţine de o compensaţie unică, de 15 salarii medii pe republică, stabilite pentru anul precedent decesului.

Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, Valentina Buliga, a precizat că membri ai familiilor se consideră soţiile/soţii decedaţilor şi copii
acestora până la împlinirea vârstei de 18 ani sau 23 ani în cazul în care îşi fac studiile la secţiile de zi ale instituţiilor de învăţământ. Dreptul de a beneficia de compensaţie unică îl vor avea şi copiii minori, care au fost plasaţi în instituţiile rezidenţiale, urmare a decesului întreţinătorului, precum şi copiii născuţi în afara căsătoriei, dacă a fost recunoscută sau demonstrată paternitatea. În cazul mai multor beneficiari (soţie, copii, copii năsuţi în afara căsătoriei) compensaţia unică se va împărţi în părţi egale.

Compensaţia unică va fi acordată indiferent de data şi cauza decesului participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, inclusiv a
militarilor care au fost trimişi să-şi facă serviciul în acea zonă şi persoanelor care s-au refugiat după catastrofă în Republica Moldova şi au dobândit cetăţenia Moldovei.

Banii pentru acoperirea acestor cheltuieli vor fi alocaţi din bugetul de stat, fiind gestionaţi de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Potenţialii
beneficiari vor prezenta cereri şi documentele solicitate: certificatul de deces al întreţinătorului, legitimaţia de participant la lichidarea consecinţelor de la Cernobâl, buletinul de identitate, adeverinţa de căsătorie şi alte documente şi vor fi primite de la instituţia financiară indicată de casele teritoriale de asigurări sociale.

sursa: ipn.md