Astăzi 17 Iunie 2019, Luni - Ultima actualizare la ora 20:57
Abonamente

IT&C 2 Martie 2015, ora 13:00

Gheorghe Duca: Chimia este soarta mea în căutarea propriului drum

Marime Font

Destinul şi soarta fiecărui om pe Pământ sunt determinate de anumite întâmplări, evenimente şi, desigur, oameni care îşi lasă amprenta asupra vieţii. 

Prin editarea serialului „Academica”, din 2004 încoace, a devenit o tradiţie de a face o retrospectivă a realizărilor, nu atât pentru autoafirmare, cât pentru a ne manifesta respectul faţă de acei care au fost alături de noi pe parcursul anilor, care ne-au ajutat, ne-au sprijinit, ne-au îndrumat şi au contribuit la ceea ce suntem astăzi.

Viaţa mea a fost profund influenţată de două personalităţi care mi-au marcat primii paşi în devenirea profesională şi spirituală – tatăl meu Grigore Duca, profesor de chimie şi biologie, Pedagog Emerit şi bunelul Andrei, participant la Primul Război Mondial.


Sunt chimist şi acest fapt îl datorez regretatului meu tată, care mi-a insuflat dragostea de carte şi interesul faţă de acest obiect. De la el încoace, Universitatea de Stat din Moldova a fost şi rămâne Alma mater şi mediul care m-a format ca savant şi ca om. Aici am îmbrăţişat domeniul de cercetare al chimiei fizice, graţie regretatului profesor Alexei Sâciov, care a fost dascălul meu la facultate şi la Catedra de chimie fizică. Sub conducerea sa, am susţinut prima teză de doctor în ştiinţe în domeniul cineticii și catalizei reacțiilor chimice şi pentru prima oară am fost pătruns de importanţa proceselor de oxido-reducere.

De aceea, mai apoi, am manifestat interesul şi tendinţa de a pătrunde în esenţa fenomenelor din mediul ambiant prin prisma proceselor chimice şi fizico-chimice. O mare contribuție în dezvoltarea acestor cercetări a avut-o prof. Iurii Skurlatov şi şcoala de chimie fizică condusă de prof. Anatol Purmal de la Academia de Științe din Moscova. Cercetările efectuate în comun cu acești renumiți savanți în mare măsură au determinat formularea primelor concepții ale unei noi ştiinţe cum este chimia ecologică.

Prima direcție, şi anume cercetările teoretice, efectuate la Catedra de chimie fizică, au contribuit la relevarea mecanismelor de transformare a substanțelor chimice și elucidarea concepției despre actele elementare ale reacțiilor de oxido-reducere, reacții ce determină majoritatea transformărilor în procesele din tehnologiile chimice și din mediul ambiant.

Astfel, în baza rezultatelor obţinute asupra diferitelor sisteme a fost elaborată schema generală de interacţiune a peroxidului de hidrogen cu ionii de metal în formă redusă, care demonstrează că la interacţiunea ionilor de M+ cu H2O2 se formează atât compuşi intermediari activi, cât şi radicali liberi. Pentru a explica proprietăţile particulelor intermediare, am elaborat conceptul compuşilor coordinativi cu transfer parţial de sarcină, care constă în faptul că intrarea partenerilor redox în sfera coordinativă a ionului de metal poate avea loc pe două căi:

- prin mecanismul substituţiei liganzilor cu proprietăţi electrono-donatoare;

- prin apariția pe complexul inițial a unui loc potenţial vacant în rezultatul excitării conformaţionale.

În cadrul conceptului elaborat apare posibilitatea selecţiei orientate şi eficiente a sistemelor catalitice pentru realizarea anumitor transformări oxido-reducătoare, care poate fi considerat cel de-al doilea aspect al cercetărilor noastre - cercetarea aplicativă.

De exemplu, apa naturală, din punct de vedere chimic, poate fi reprezentată ca un sistem catalitic de oxido-reducere de tip deschis, iar pe de altă parte, în mediul acvatic din exterior pătrund echivalenţi oxidativi sub formă de peroxid de hidrogen şi echivalenţi reducători, sub formă de compuşi enolici şi tiolici. În stare normală, viteza pătrunderii echivalenţilor oxidativi este mai mare decât viteza acumulării echivalenţilor reducători.

Analizând acești indicatori în numeroase lacuri, râuri, fântâni și izvoare, am constatat că, calitatea apelor naturale depinde de starea redox a acestora. Cercetările noastre au demonstrat că din cauza diminuării echivalenţilor oxidativi se micşorează capacitatea de auotopurificare a mediului.

Trebuie de menţionat, însă, că în prezenţa peroxidului de hidrogen au loc efectiv și procese de iniţiere biogenă a radicalilor, care induc reacţiile în lanţ sau contribuie la transformarea substanţelor poluante P. Viteza de transformare a poluanţilor este descrisă de o ecuație matematică de ordinul unu – cu cât este mai mare viteza de descompunere a peroxidului și cu cât este mai mică constanta de dezactivare a radicalilor OH, cu atât este mai mare aportul lor în procesele de autopurificare a apelor naturale.

Este o deducere fenomenală, care ne-a permis să constatăm că în cazurile când, sub acţiunea influenţei antropogene, acumularea echivalenţilor oxidativi scade, în apă se depistează substanţe reducătoare. Mediul devine biologic nefavorabil şi în el se manifestă efecte toxice.

Mecanismele proceselor de oxido-reducere, constatate pentru mediul acvatic, s-au dovedit a fi destul de efeciente în elucidarea şi explicarea proceselor ce au loc în hidrosferă, atmosferă şi sol.

Precipitaţiile cu conţinut de substanţe reducătoare sub formă de H2SO3 duc la dereglarea echilibrului proceselor de oxido-reducere în sol, fenomene ce se reflectă în primul rând asupra circuitului azotului. În schimbul proceselor oxidative de nitrificare, care sunt tradiţionale pentru sol, se intensifică procesele reducătoare de denitrificare, ceea ce conduce la pierderile de azot asimilabile pentru plante.

Starea redox din soluţia solului joacă un rol important şi în procesul de germinare a seminţelor. Am constatat că mediile oxidante stimulează germinarea semințelor, iar sistemele biologice şi speciile de plante se caracterizează prin valori specifice ale rH-ului. În baza lor, au fost elaborate câteva metode non-poluante de tratare a seminţelor şi de prelucrare a apei care se foloseşte pentru irigare.

Cercetând procesele de oxido-reducere ale acidului tartric, unul dintre componenții de bază ai vinului, am demonstrat formarea produselor cu proprietăți puternice de reducător – acidul dihidroxifumaric și reductonul. Acești acizi interacționează cu ionii de Cu2+ și Fe3+ și inițiază apariția particulelor intermediare, inhibând oxidarea alcoolilor, polifenolilor, esterilor. Tot acești reducători reglează profunzimea proceselor de oxidare. Astfel, procesele cu participarea acidului tartric și a metaboliților săi determină calitatea produselor oenologice.

În baza cercetărilor, au fost optimizate procesele tehnologice, propunându-se metode de stabilizare și îmbunătățire a proprietăților organoleptice ale vinurilor. O parte dintre metodele elaborate au fost implementate în industria alimentară.

Rezultatele obţinute au fost generalizate în teza de doctor habilitat, susţinută la 2 specialități – cinetica și cataliza și protecția mediului ambiant şi în manualul Chimia Ecologică, editat în trei limbi – română, engleză şi rusă.

Activând la Universitatea La Sapienza din Roma, Italia (1989-1991), sub conducerea profesorului Aurelio Mizitti, am avut posibilitatea de a aprofunda cercetările, utilizind metodologia expusa anterior, în eficientizarea proceselor din tehnologie și din mediul ambiant. Drept rezultat am elaborat împreună cu savanții italieni un reactor biochimic fluidizat de purificare a apelor poluate de nitraţi cu microorganisme imobilizate pe suport.

O contribuţie importantă în dezvoltarea cercetărilor din acest domeniu a avut participarea mea în proiectul ştiinţifico-practic din domeniul ecologiei, lansat de guvernul SUA în 1994, care a lărgit aria investigațiilor prin întroducerea unui nou aspect – estimarea riscului chimic pentru sănătate. În cadrul acestui proiect, pentru prima oară în Republica Moldova, am elaborat şi am introdus în planul de studii cursul interdisciplinar Estimarea riscului chimic, care mai apoi, datorită stagiului de perfecţionare la Universitatea Central Europeană din Budapesta, Ungaria, a fost completat şi cu Managementul riscului chimic.

Rezultatele obţinute ne-au permis să determinăm gradul de risc al acestora pentru sănătate şi să propunem modificări în tehnologiile existente de obţinere a produselor din carne și pește. Împreună cu Institutul de Oncologie, a fost estimat impactul acestora asupra tumorilor stomacale, calculat prin extrapolare, în dependență de nivelul utilizării fertilizanţilor de azot în unele raioane din Republica Moldova.
În consecinţă, împreună cu academicianul B. Melnic, care mi-a fost şi un mare prieten şi un îndrumător, şi academicianul Gh.Ţâbârnă, am elaborat monografia Chimia, stresul şi tumoarea. Rezultatele cercetărilor s-au reflectat şi asupra procesului de instruire a studentilor. Pentru prima dată în Moldova, a fost deschisă Catedra de chimie industrială şi ecologică, Centrul de chimie aplicată și ecologică.

Alegerea mea în calitate de Președinte al Comisiei parlamentare pentru învățământ, ştiinţă, cultură și mass-media, numirea în funcţia de Ministru al Ecologei, Construcției și Dezvoltării Teritoriului, alegerea în funcţia de Președinte al Academiei de Științe a Moldovei au avut o consecutivitate logică. Aici a fost solul favorabil pentru a crea infrastructura științifică, pentru a promova reformele în știință, implementarea rezultatelor obținute în Chimie. Pentru a asigura dezvoltarea durabilă a economiei şi menţinerea unui mediu mai sănătos de viaţă, antrenarea mai activă a populaţiei în rezolvarea problemelor economice, sociale, ecologice și culturale, am purces la pragmatizarea legislaţiei, promovând un şir de acte normative.

Consider o datorie sfântă să aduc mulţumiri cercetătorilor cu care am colaborat şi colaborez pe parcursul anilor şi să-mi exprim marile speranțe puse în seama doctoranzilor, care sper că vor traduce în viată obiectivele preconizate.

Gheorghe DUCA,
academician

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 17 Iunie 2019, ora: 20:57

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

La mai bine de șapte decenii de la primul val al deportărilor, comemorăm zecile de mii de victime care au căzut pradă teroarei comuniste, făcând publice numele câtorva din cei care au răpit, pe nedrept, viețile condamnaților și s-au scăldat în sângele lor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 19:48

Anunț de ultimă oră pentru toți românii! Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou

Anunț de ultimă oră pentru toți românii! Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou

Anunț de ultimă oră care îi vizează pe toi românii. Statul îți dă bani ca să-ți iei televizor nou. Este vorba despre un nou program RABLA căruia i se va da startul chiar mâine.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 19:38

ULTIMA ORĂ! Mohamed Morsi, fostul președinte al Egiptului, a murit în sala de judecată

ULTIMA ORĂ! Mohamed Morsi, fostul președinte al Egiptului, a murit în sala de judecată

Fostul preşedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la vârsta de 67 de ani, într-o instanţă judiciară, afirmă surse citate de presa egipteană şi internaţională, relatează Mediafax.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 18:43

Parlamentul ar putea stabili, mâine, data ALEGERILOR LOCALE generale

Parlamentul ar putea stabili, mâine, data ALEGERILOR LOCALE generale

Parlamentul va examina, în ședința plenară din 18 iunie curent, un proiect de hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale generale.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 17:26

ÎNCEP ABUZURILE? Năstase ar fi percheziționat ILEGAL în trafic mașina procurorului-șef al PCCOCS /// Ce pedeapsă riscă Ministrul de Interne

ÎNCEP ABUZURILE? Năstase ar fi percheziționat ILEGAL în trafic mașina procurorului-șef al PCCOCS /// Ce pedeapsă riscă Ministrul de Interne

Andrei Năstase, noul ministru al Afacerilor Interne, împreună cu bodyguardul său, veteranul de război Ion Caraman, au inceput edificarea statului de drept. Liderul PPDA ar fi stopat și percheziționat în plină stradă automobilul de serviciu al șefului Procuraturii pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:33

Maia Sandu anunță CREȘTERA numărului de ministere în Guvern

Maia Sandu anunță CREȘTERA numărului de ministere în Guvern

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ar putea reveni la forma inițială, de până la reforma administrației implementată de Guvernul Filip, când existau două instituții separate: Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:26

Democraţii condamnă cumetrismul instaurat de noua guvernare de la Chişinău

Democraţii condamnă cumetrismul instaurat de noua guvernare de la Chişinău

Partidul Democrat din Moldova condamnă, într-un comunicat de presă, modul în care exponenţii alianței PSRM-PAS-PPDA promovează în funcții rude ale liderilor acestor partide.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 16:02

Virgil Pâslariuc: Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Virgil Pâslariuc: Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Ce reprezenta Basarabia la 1812? În primul rând, o asemenea regiune nici nu exista. Acel sector din sudul provinciei pruto-nistrene, numit Basarabia, cel mai probabil după numele dinastiei muntene care ar fi stăpânit, scurt timp, gurile Dunării, nici nu mai era menţionat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:35

Sandu anunță că Năstase ar putea rămâne fără cumătru său la IGP

Sandu anunță că Năstase ar putea rămâne fără cumătru său la IGP

Premierul Maia Sandu spune că Mihai Balan, șeful interimar de la IGP numit de Andrei Năstase ar putea fi demis.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:27

Boli agravate de expunerea la soare. Sfaturile doctorilor!

Boli agravate de expunerea la soare. Sfaturile doctorilor!

Cea mai gravă problemă, de fapt, ar fi cea cu alunițele. Expunerea lor la soare poate duce, în cazuri rare, ce-i drept, la cancer de piele, numit melanom și din păcate este un cancer destul de agresiv, depistat, cel puțin la noi în România, în faze destul de...

( ) Citeşte tot articolul

Fotbal 17 Iunie 2019, ora: 15:20

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Euro 2019 | Campionatul European Under-21 va avea loc în perioada 16-30 iunie în Italia şi San Marino, cu participarea a 12 echipe, printre care şi România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 15:13

Anatol Țăranu: „Apariția lui Usatîi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment”

Anatol Țăranu: „Apariția lui Usatîi pe planul de stânga complică peisajul politic de pe acest segment”

Întoarcerea în Republica Moldova a liderului formațiunii „Partidului Nostru”, Renato Usatâi, după trei ani în care s-a aflat în Rusia și Germania, este una suspectă și cu multe semne de întrebare, consideră comentatorii politici. Ei cred că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:44

Ministrul Popescu RENUNȚĂ la serviciile șefului său de cabinet Andrei Popov, care ar fi și NAȘUL său

Ministrul Popescu RENUNȚĂ la serviciile șefului său de cabinet Andrei Popov, care ar fi și NAȘUL său

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE), Nicu Popescu, a anunțat de la Washington D.C, unde întreprinde prima vizită în calitate de șef al diplomației moldovenești, că se desparte de șeful său de cabinet, Andrei Popov, care ar fi și nașul său de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:12

Pavel Filip: PDM va fi în opoziţie cu cei care vor submina integritatea teritorială a Republicii Moldova şi care vor încălca Constituţia şi legile ţării

Pavel Filip: PDM va fi în opoziţie cu cei care vor submina integritatea teritorială a Republicii Moldova şi care vor încălca Constituţia şi legile ţării

Partidul Democrat din Moldova va participa la şedinţele Legislativului şi va fi în opoziţie cu cei care vor submina integirtatea teritorială a Republicii Moldova, care vor încălca Constituţia şi legile ţării, precum şi cei care vor călca valorile Uniunii Europene....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 14:01

Aproape 20 de tone de căpșune din R. Moldova au fost INTERZISE în Rusia

Aproape 20 de tone de căpșune din R. Moldova au fost INTERZISE în Rusia

Direcția Rosselhoznadzor din regiunea Breansk a interzis importul în Rusia a 17,68 de tone de căpșuni din Republica Moldova care urmau să ajungă pe piețele din Moscova, informează serviciul de presă al serviciul federal fitosanitar și veterinar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:42

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu - In memoriam Constantin Tănase

24 iunie, ora 15:30, Teatrul Mihai Eminescu  - In memoriam Constantin Tănase

În această vară toridă, jurnalistul Constantin Tănase ar fi împlinit 70 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 17 Iunie 2019, ora: 13:40

Cele mai bune alimente pentru articulații

Cele mai bune alimente pentru articulații

 Dacă ai puțină atenție poți alege pentru dieta ta cele mai bune alimente pentru articulații. Aceasta înseamnă că ai posibilitatea de a preveni deteriorarea cartilajului articular, protejezi încheieturile prin reducerea inflamației și durerii, menținând un corp...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:35

Mai multe state membre UE cer EXTINDEREA rapidă a Uniunii. Ce țări din estul Europei ar putea A ADERA blocul comunitar

Mai multe state membre UE cer EXTINDEREA rapidă a Uniunii. Ce țări din estul Europei ar putea A ADERA blocul comunitar

Ekaterina Zaharieva, adjunctă a ministrului de externe bulgar, a cerut alături de şefii diplomaţiilor din alte 12 ţări membre ale Uniunii Europene integrarea mai rapidă a Balcanilor Occidentali, scrie presa de la Sofia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:11

Un monument al lui Ștefan cel Mare va fi edificat la Glodeni. Apelul autorităților locale!

Un monument al lui Ștefan cel Mare va fi edificat la Glodeni. Apelul autorităților locale!

Autoritățile din Glodeni intenționează să instaleze, în fața Consiliului raional al localității, un monument al Domnitorului Moldovei – Ștefan cel Mare și Sfânt, informează Provincial.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 13:02

Deputații din PD revin la muncă în Legislativ / Monica Babuc, propusă la funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului (VIDEO)

Deputații din PD revin la muncă în Legislativ / Monica Babuc, propusă la funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului (VIDEO)

Fracțiunea Partidului Democrat din Parlament va veni la următoarea ședință a Legislativului. Anunțul a fost făcut de Pavel Filip în cadrul unui briefing de presă. Acesta a spus că democrații vor fi în opoziție, dar vor vota proiectele de legi care sunt importante pentru...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 12:06

Raport al Comisiei Europeane: Alegerile europene au suferit din cauza dezinformării rusești

Raport al Comisiei Europeane: Alegerile europene au suferit din cauza dezinformării rusești

„Surse rusești au făcut încercări continue și consecvente de dezinformare pentru a reduce prezența la vot și a influența preferințele alegătorilor în alegerile parlamentare din luna trecută”, este concluzia cuprinsă în raportul inițial al Bruxellesului,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:58

Pakistan: Conferința de presă a unui ministru regional a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „PISICĂ” activat

Pakistan: Conferința de presă a unui ministru regional a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „PISICĂ” activat

Un ministru din provincia pakistaneză Khyber Pakhtunkhwa a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume după ce o conferință a sa a fost transmisă live pe Facebook cu filtrul „cat” activat. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:24

Construcția gazoductul Iași-Chișinău nu va fi terminată în acest an / R. Moldova va trebui să caute o soluție să evite ȘANTAJUL rusesc

Construcția gazoductul Iași-Chișinău nu va fi terminată în acest an / R. Moldova va trebui să caute o soluție să evite ȘANTAJUL rusesc

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Iunie 2019, ora: 11:21

Vlad Plahotniuc: „Sunt pe baricade”

Vlad Plahotniuc: „Sunt pe baricade”

În opoziție, dar la fel de puternici!

( ) Citeşte tot articolul

Sport 17 Iunie 2019, ora: 10:48

Doriți la „pachet”: Gică Hagi şi Ianis Hagi, pe lista celor de la Spartak Moscova

Doriți la „pachet”: Gică Hagi şi Ianis Hagi, pe lista celor de la Spartak Moscova

Gică Hagi şi Ianis Hagi ar putea începe un nou proiect interesant, tot împreună, la una dintre cele mai puternice echipe din Rusia. Conform celor de la Sovsport.ru, tatăl și fiul Hagi sunt doriți la Spartak Moscova. 

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)