Astăzi 20 Ianuarie 2019, Duminică - Ultima actualizare la ora 13:27
Abonamente

Istorie 1 Noiembrie 2017, ora 08:19    Din editia print

Gherman Pântea şi diplomaţia secretă

Marime Font

După venirea la putere a lui Stalin, sovieticii s-au arătat gata să recunoască Unirea în schimbul judeţelor Hotin, Ismail şi Cetatea Albă, iar România le-a propus în schimb tezaurul de la Moscova.

(Continuare. Începutul în numărul din 29 septembrie 2017)
 

După revoluția din februarie 1917, aventurierul Ilie Catărău, ieșit din închisoare, și-a subordonat în scurtă vreme o bună parte din garnizoana Chișinău și s-a înconjurat cu o pază de temut, punând în pericol mișcarea națională și Sfatul Țării, prin lozincile sale anarhiste. Anume Gherman Pântea a fost cel care l-a arestat în hotelul „Londra” și l-a expediat la Odesa.

A încălcat ordinele lui Antonescu

Exemplul de mai sus nu este singurul care dovedeşte curajul lui Pântea. În timpul războiului al doilea mondial, când era primar al Odesei, el se opunea unor ordine emise de mareșalul Ion Antonescu, fiind conștient de pericolul la care se expune. Nu în zadar, după război, locuitorii acestui oraş au depus mărturii în judecată în favoarea lui Pântea.

În materialele dosarului lui se păstrează astfel de declarații:

„Martorul Ing. I. Bădaşcu - fila 37 - declară că în vara lui 1945, mareşalul Tolbuhin a dat ordin generalului Susaicov să comunice Guvernului Român să înceteze imediat urmărirea lui Gherman Pântea, că cercetându-se de organele sovietice activitatea acestuia de la Odesa, s-a stabilit că Pântea s-a purtat uman şi civilizat cu populaţia Odesei, intervenţie care a dus la clasarea dosarului lui Pântea Gherman de la Tribunalul Poporului. Martorul mai dă o serie de date, din care rezultă că studenţii şi profesorii din Odesa au stimat şi onorat pe inculpatul Gherman Pântea, în diferite ocazii şi manifestaţiuni, deoarece acesta i-a ajutat în orice împrejurări, când i-au cerut concursul.


În fine, din declaraţia de la fila 39, anexa dosar 738/956, făcută de Arnăutu Taisia, artistă la Opera de la Odesa, cetăţeancă sovietică, aceasta arată, printre altele, că în timpul ocupaţiei, când inculpatul Pântea era primar al Odesei, oraşul era distrus şi populaţia murea de foame, şi Pântea l-a refăcut, a asigurat hrana populaţiei, piaţa fiind foarte bogată şi plină de toate, iar viaţa culturală a Odesei funcţiona ca în timp normal, în limba maternă, începând cu şcoala primară şi terminând cu Opera.”

Diplomaţie pe cont propriu

Conștient de faptul că, odată cu trecerea timpului, „problema basarabeană” va fi tot mai complicat de soluționat, Gherman Pântea își permitea pași de diplomație pe cont propriu, după cum reiese din mărturiile sale:

„Tov. Racovski m-a însărcinat, a adăugat Solschi, să vă comunic dv., că aceasta este singura soluţie pentru rezolvarea problemei Basarabiei şi vă sfătuieşte să primiţi plebiscitul, căci în Basarabia, trăind în majoritatea populaţiei moldoveni, ei desigur vor vota alipirea la România. Acesta este mandatul meu, declară Solski, pe care mi l-am îndeplinit cu toată sinceritatea.” Am mulţumit dlui Solschi pentru comunicarea făcută din partea dr. Racovscki, spunându-i că această problemă este foarte complicată şi mi-e teamă că delegaţia română nu va primi această soluţie. Am comunicat această discuţie intimă dr. Petre Cazacu, care îl cunoştea bine pe dr. Racovski de la Zamfir Arbore, din Bucureşti, unde Racovski venea des, făcând curte fetei lui Zamfir Arbore pe care a şi luat-o în căsătorie. Am căzut de acord cu dr. Cazacu, că dacă ruşii vor propune plebiscit sub armate internaţionale, noi să-l susţinem, căci este imposibil ca moldovenii noştri în număr de aproape 3 000 000 de oameni, după ce a primit din mâna Sfatului Ţării tot pământul aproape în mod gratuit, să voteze întoarcerea la Statul Rus, unde au fost aşa de mult umiliţi şi batjocoriţi din toate punctele de vedere mai mult de 100 de ani.

La deschiderea Conferinţei, lucrurile s-au petrecut exact cum mi-a spus Solschi. Ambasadorul sovietic Crestinschi, fiind mai mare în grad decât Langa Râşcanu, a deschis şedinţa, propunând următoarea ordine de zi: 1. Chestiuni teritoriale; 2. Chestiuni politice; 3. Chestiuni economice.

Delegaţia română, faţă de această situaţie, a cerut o întrerupere a conferinţei pentru a ne pronunţa asupra odinei de zi. Întreruperea a durat o oră şi jumătate. La primul punct propus pentru conferinţă, delegaţia română a făcut o declaraţie prin care spunea că românii nu au nici un litigiu teritorial cu Uniunea Sovietică, căci chestiunea Basarabiei a fost tranşată definitiv de marile puteri la conferinţa de la Paris, recunoscând actul Unirii făcut de Sfatul Ţării şi România, adăuga delegaţia, nu înţelege să renunţe la statutul stabilit de marile puteri, şi să repună din nou în discuţie o chestiune tranşată şi ratificată de marile puteri. Ruşii au făcut-o contra declaraţiei, afirmând că ei nu recunosc actul Unirii, căci Sfatul Ţării nu reprezenta voinţa poporului din Basarabia şi pentru a afla voinţa poporului basarabean, ruşii au cerut plebiscit sub controlul Armatelor Internaţionale.

Conferinţa eşuată

Pentru a dovedi că Sfatul Ţării era emanaţia exactă a poporului din Basarabia, am prezentat conferinţei procesele-verbale ale comitetului Central Ostăşesc Moldovenesc, scrise în limba rusă, de unde se vedea, că moldovenii s-au organizat pe cale revoluţionară ca şi celelalte naţiuni de pe teritoriul fostului imperiu ţarist şi Sfatul Ţării ales de Congresul Ostaşilor Moldoveni veniţi de pe toate fronturile, reprezenta exact voinţa poporului din Basarabia. Delegaţia rusă, mai bine zis preşedintele ei Crestinschi, ne-a rugat să amânăm conferinţa pe 2-3 zile pentru a lua act şi a studia actele noastre. Delegaţia noastră a admis cererea delegaţiei ruse, iar eu am înmânat personal ambasadorului Crestinschi procesele-verbale ale Comitetului Central Ostăşesc Moldovenesc, al cărui preşedinte am fost, şi procesul-verbal scris în moldoveneşte cu litere ruseşti al congresului militar din 20-27 octombrie, unde se vede cum s-a declarat autonomia teritorială şi politică a Basarabiei şi cum s-a ales Sfatul Ţării. După trei zile, conferinţa a reînceput lucrările. Ambasadorul Crestinschi, preşedintele delegaţiei ruse, a luat cuvântul la începutul şedinţei, şi a declarat solemn, că după ce a citit procesele-verbale scrise în limba rusă ale Comitetului Central Ostăşesc Moldovenesc şi procesul-verbal al Congresului Militar (20-27 octombrie) el s-a convins că într-adevăr organizaţiile noastre militare moldoveneşti au reprezentat poporul din Basarabia şi au fost formate după regulile revoluţionare, dar totuşi guvernul lui crede, că plebiscitul este singurul mijloc prin care putem rezolva problema Basarabiei, atât de mult discutată şi agitată de poporul rus. Atât Doctorul Cazacu, cât şi eu am fost de părere să admitem plebiscitul pentru a nu lăsa impresia delegaţiei ruse, că noi, românii, avem teamă de rezultatul plebiscitului, însă prof. universitar Mircea Juvara s-a opus în mod categoric plebiscitului pe motiv juridic şi anume, că Unirea Basarabiei cu România a fost recunoscută de toate ţările mari, deci are un statut internaţional bine definit şi a admite plebiscitul înseamnă a anula Tratatul de Pace cu Marile Puteri. (…)

Aşa stând lucrurile, conferinţa a luat sfârşit fără niciun rezultat. În aceeaşi zi, eu am fost invitat în mod particular de ambasadorul Crestinschi la Ambasada sovietică din Viena. El mi-a declarat că regretă foarte mult că a eşuat conferinţa, dar apreciind toată atitudinea mea obiectivă în timpul conferinţei şi ţinând seama că eu de fapt reprezint Basarabia ca fost preşedinte al Comitetului Central Ostăşesc Moldovenesc, iar România, ca vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, el pe răspunderea lui personală îmi propune următoarea soluţie pentru tranşarea Basarabiei şi anume, ţinând seama că judeţele Hotin, Ismail şi Cetatea albă au majoritatea populaţiei străină şi nu moldovenească, noi, românii, să cedăm aceste judeţe Uniunii Sovietice, iar ea în schimb ne va recunoaşte celelalte judeţe cu majoritatea populaţiei moldoveneşti ca aparţinând României.

Negocierile cu Crestinschi

Am răspuns ambasadorului sovietic, că eu care, în calitate de deputat în Sfatul Ţării, am votat unirea Basarabiei cu România în graniţele ei actuale, nu pot face târg cedând Uniunii Sovietice un teritoriu, care încă după războiul din Crimeea din anul 1856 a aparţinut Moldovei, şi că România are nevoie şi ea de Gurile Dunării şi ieşire la mare, tot aşa de mult ca şi URSS. Deci, neputând a-mi însuşi acest punct de vedere nu-l pot propune cu atât mai mult guvernului român. Dar folosind acest prilej, eu i-am propus ambasadorului o mare jertfă, pe care Brătianu acceptase să o fac şi anume: în schimbul recunoaşterii Basarabiei să cedăm tezaurul ţării noastre, care, în timpul primului război mondial, a fost trimis la Moscova şi care în acel moment prezenta tot ce avea mai scump România. Această hotărâre Brătianu mi-a încredinţat-o numai mie peste capul delegaţiei noastre oficiale.

Ambasadorul Crestinschi mi-a răspuns, zâmbind, că din tezaurul românesc de la Moscova nu a mai rămas decât casetele, căci ei ameninţaţi din toate părţile de armate străine au fost nevoiţi să cheltuiască tot aurul din Rusia pentru a-şi apăra ţara de invazii străine. La despărţire, Crestinschi mi-a spus amical, că ei nu vor face niciodată război pentru Basarabia, dar vor aştepta un moment prielnic, când Basarabia va reveni la URSS. Aşa a fost: au aşteptat şi cu Mare Putere mi-a luat Basarabia la 28 iunie 1940. De la conferinţa de la Viena, din martie 1924 şi până la 3 iulie1933, când Titulescu, în calitatea lui de ministru de externe în guvernul lui Vaida, a semnat la Moscova alături de alte ţări un Protocol, prin care ţările semnatare în frunte cu URSS îşi luau obligaţia de a respecta graniţele de atunci ale ţărilor semnatare a protocolului, prin semnarea acestui protocol, prin care nouă ne era recunoscută de fapt graniţa Nistru, Titulescu, marele diplomat român, cu renume internaţional, a avut o mare biruinţă diplomatică, căci la această hotărâre contribuise în măsura cea mai largă şi Litvinov, ministru de externe al URSS şi mare admirator al lui Nicolae Titulescu. După semnarea protocolului de la Moscova, la 3 iulie 1933, România a reluat raporturile diplomatice cu Uniunea Sovietică. Ministrul URSS-ului în România a fost numit Mihail Ivanovici Ostrovschi, care gonit din liceul din Kiev pentru propagandă revoluţionară, a făcut ultimii ani de liceu în Bălţi. Aşa că el cunoştea bine Basarabia, moldovenii şi mai mulţi basarabeni în frunte cu Anton Crihan, cu care la liceul din Bălţi au fost în aceeaşi clasă.

Sosind la Bucureşti, Ostrovschi a făcut mai multe vizite basarabenilor şi în special celor din Sfatul Ţării, devenind chiar prieten personal cu Doctorul Daniil Ciugureanu, fost prim-ministru al Unirii Basarabiei. O asemenea vizită Ostrovschi i-a făcut şi lui Inculeţ, care atunci era vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru de Interne. Mi-a făcut o vizită şi mie. Ostrovschi la toţi ne-a declarat, că el a fost trimis la Bucureşti ca unul care cunoaşte Basarabia şi pe basarabeni, căci, cum am mai spus, el a făcut ultimele clase de liceu în oraşul Bălţi şi misiunea lui este de a pregăti şi recunoaşterea Basarabiei de drept nu numai de fapt, cum e acum după Protocolul de la Moscova. Şi spunând despre Titulescu, că este unul din cei mai mari bărbaţi de stat din Europa şi prieten personal al lui Litvinov, Ostrovschi adaugă că în asemenea condiţii, în curând va fi recunoscută Basarabia şi de drept. Dar în schimb ne ruga, dorea şi cerea de la români, în special de la basarabeni, să luptăm împotriva fascismului din România, pe care el îl vedea just în legionari şi cuzişti, adăugând, că URSS este gata să conlucreze cu celelalte partide burgheze pentru a salva omenirea de fascismul german, căci, precum se ştie, Hitler în 1934 deja pusese mâna pe putere în Germania.”

(Sfârșitul în numărul viitor)

Un articol de:
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 13:27

 Astăzi voi scrie despre socialism si cererile socialismului, deoarece ne vom lovi de ele în anii ce vor urma şi e bine să ştim de acum ce urmări vor avea asupra societăţii. Deşi aceste ideile sunt larg răspândite în mediul online* şi offline, am hotărât...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 13:03

 „Agresivitatea Kremlinului, inclusiv cea militară, este consecința directă a „acurateței” excesive a politici europene în domeniul securității. Iată de ce Rusia continuă să beneficieze de impunitate pentru organizarea protestelor în statele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 12:24

 Racheta a fost lansată de la baza aeriană americană Vandenberg din California.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 12:06

 Lacul Mercer, un lac subglaciar situat la aproximativ un kilometru sub gheaţa Antarcticii, a rămas nederanjat timp de 1.000 de ani, până când o echipă de cercetători a decis recent să vadă ce se ascunde în el. Descoperirile au fost surprinzătoare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 11:53

 Peste 10.000 de persoane au mărşăluit prin Belgrad sâmbătă seara pentru a protesta faţă de preşedintele Aleksandar Vucic şi Partidul Progresiv Sârb (SNS) pe care îl conduce, solicitând respectarea libertăţii presei ca precondiţie pentru alegeri libere şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 11:00

 Dacia Duster cu șenile este unul dintre cele mai utile automobile create vreodată. Și asta nu doar pentru că ne-ar fi tuturor necesară, la ce drumuri avem.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 10:30

Ce avere a moștenit un român care a îngrijit timp de 16 ani o bătrână în Italia: suma este colosală!

Ce avere a moștenit un român care a îngrijit timp de 16 ani o bătrână în Italia: suma este colosală!

Un român în vârstă de 47 de ani s-a trezit milionar peste noapte!

( ) Citeşte tot articolul

Sport 20 Ianuarie 2019, ora: 10:25

Ora de la care se joacă Simona Halep - Serena Williams, "duelul de foc" din optimile Australian Open

Ora de la care se joacă Simona Halep - Serena Williams, "duelul de foc" din optimile Australian Open

Simona Halep a învins-o pe Venus Williams şi acum e gata de meciul din optimi cu Serena.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 10:22

Igor Dodon și-a tras un video cum se crucește în pielea goală

Igor Dodon și-a tras un video cum se crucește în pielea goală

Grea e viața de președinte! În slujba poporului din zori și  până noaptea!  Uite așa, președintele nostru drag, n-a avut azi  parte de odihnă, măcar că a fost zi de sâmbătă. Dimineața și-a tras un selfie făcător de minuni cu Mitropolitul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 10:20

Șeful PDM l-a informat pe președintele în exercițiu al OSCE că au fost luate măsuri suplimentare pentru a asigura dreptul la vot al cetățenilor din diaspora la parlamentare

Șeful PDM l-a informat pe președintele în exercițiu al OSCE că au fost luate măsuri suplimentare pentru a asigura dreptul la vot al cetățenilor din diaspora la parlamentare

Progresul economic înregistrat de Moldova în perioada guvernării PDM este o contribuție la securitatea națională și regională, oferind în același timp țării noastre noi oportunități de cooperare în plan european. Declarația a fost făcută de către Vlad...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 10:17

Teodor Meleşcanu: Este esenţială crearea rapidă a unei majorităţi proeuropene după alegerile parlamentare din februarie

Teodor Meleşcanu: Este esenţială crearea rapidă a unei majorităţi proeuropene după alegerile parlamentare din februarie

Guvernul Filip a făcut într-o perioadă scurtă şi într-un context foarte greu paşi importanţi pe calea spre Uniunea Europeană. Reformele realizate până în prezent trebuie continuate, a declarat ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, într-un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 10:10

Primarul de Cimișlia, NEDUMERIT că Blocul „ACUM” a desemnat-o pe Domnica Manole în circumscripția nr. 40: „Îmi pare stranie candidata, dar și modul cum a fost înaintată”

Primarul de Cimișlia, NEDUMERIT că Blocul „ACUM” a desemnat-o pe Domnica Manole în circumscripția nr. 40: „Îmi pare stranie candidata, dar și modul cum a fost înaintată”

Primarul orașului Cimișlia, liberal-democratul Gheorghe Răileanu, dezvăluie că, în aprilie 2018, dânsul a fost desemnat candidatul din circumscripția uninominală nr. 40, în cadrul unei adunări comune a reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 10:06

Singura eclipsă totală de lună din 2019, va fi vizibilă luni de dimineaţă, în România, pentru aproape o oră

Singura eclipsă totală de lună din 2019, va fi vizibilă luni de dimineaţă, în România, pentru aproape o oră

O eclipsă totală de Lună, singura din următorii doi ani, va avea loc luni dimineaţă şi va fi vizibilă în România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 10:00

Peste 400 de moldoveni se vor aleși deputați pe circumscripțiile uninominale / Numele candidaţilor înaintaţi pe circumscripţiile uninominale

Peste 400 de moldoveni se vor aleși deputați pe circumscripțiile uninominale / Numele candidaţilor înaintaţi pe circumscripţiile uninominale Din editia print

Cele mai disputate circumscripții sunt în Chișinău, în stânga Nistrului și în diasporă

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 09:32

Comuniștii din China au găsit o metodă nouă ca să-și controleze cetățenii

Comuniștii din China au găsit o metodă nouă ca să-și controleze cetățenii

 Platforma WeChat din China va integra o nouă aplicație prin care datornicii vor fi puși pe hartă. Harta va fi vizibilă, că asta e partea mai ciudată, tuturor celor din jur.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2019, ora: 08:13

„Compromisul” pe care Trump este dispus să îl facă pentru încheierea blocajului guvernamental parţial

„Compromisul” pe care Trump este dispus să îl facă pentru încheierea blocajului guvernamental parţial

 Preşedintele american Donald Trump a comunicat un nou plan pentru încheierea blocajului guvernamental parţial şi a transmis că este dispus să facă un compromis, dar iniţiativa sa a fost respinsă de către Democraţi înainte de discurs, relatează BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 22:22

Peste 50 de mii de oameni au luat parte la funeraliile lui Pawel Adamowicz, primarul din Gdansk

Peste 50 de mii de oameni au luat parte la funeraliile lui Pawel Adamowicz, primarul din Gdansk

 Polonezii și-au luat adio de la primarul orașului Gdansk, Pawel Adamowici, unul dintre cei mai respectați politicieni din țară, asasinat de un dezechilibrat mintal, duminica trecută. Peste 50 de mii de oameni au luat parte la funeralii în orașul-port de la Marea Baltică.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 22:17

România se pregătește pentru un Brexit dur, fără acord.

România se pregătește pentru un Brexit dur, fără acord.

 România se pregătește din vara anului trecut, sub coordonarea prim ministrului, pentru retragerea Marii Britanii din UE fără un acord. Este una dintre precizările făcute de Ministerul de Externe pentru Știrile TVR.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 22:13

Noi proteste în Ungaria împotriva Guvernului condus de Viktor Orban

Noi proteste în Ungaria împotriva Guvernului condus de Viktor Orban

 Mii de persoane au protestat sâmbătă în capitala Ungariei, Budapesta, împotriva Guvernului condus de prim-ministrul Viktor Orban şi a legii care modifică regimul orelor suplimentare, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 22:08

Laura Codruţa Kovesi acuzată că și-ar fi plagiat teza de doctorat

Laura Codruţa Kovesi acuzată că și-ar fi plagiat teza de doctorat

 Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR) Cluj cere Ministerului Educației retragerea titlului de doctor acordat fostului procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, confirmând după un an de cercetări că aceasta și-ar fi plagiat teza de doctorat,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 21:49

Ce e cu mitul deochiului și de ce lumea mai crede în el

Ce e cu mitul deochiului și de ce lumea mai crede în el

 Dacă ești român, e imposibil să îți fi petrecut copilăria fără să fi auzit de celebrul deochi. Știi povestea: venea o rudă în vizită, seara se întâmpla să te simți rău, așa că părinții sau bunicii tăi trăgeau concluzia cea mai logică...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 21:45

Cel mai vechi tabel periodic al elementelor a fost descoperit într-o universitate din Scoția

Cel mai vechi tabel periodic al elementelor a fost descoperit într-o universitate din Scoția

 Tabelul periodic a fost descoperit într-un laborator de chimie de la University of St. Andrews, din Scoția. În depozitul departamentului de chimie nu s-a făcut curățenie generală încă de la deschiderea din 1968. Un efort de acest fel a fost făcut în 2014, iar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 21:40

Trei turişti, între care un copil, rătăciţi în munţii Făgăraş, recuperaţi după mai bine de 12 ore

Trei turişti, între care un copil, rătăciţi în munţii Făgăraş, recuperaţi după mai bine de 12 ore

 Trei turişti, între care un copil de 14 ani, care s-au rătăcit în Munţii Făgăraş, pe Valea Arpaşului, au fost recuperaţi de jandarmii montani după mai bine de 12 ore, transmite corespondentul MEDIAFAX.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 12:54

Emilian Galaicu-Păun: „Românul s-a născut…” – poet sau proclet?!

Emilian Galaicu-Păun: „Românul s-a născut…” – poet sau proclet?!

 Cel puţin o dată pe an – de Ziua Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie (perfectă sincronizare a celor două ţări, România şi Republica Moldova!) – e de bun simţ să-i chestionăm pe urmaşii lui Vasile Alecsandri, cum e cu lectura poeziei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2019, ora: 12:22

Vladimir Putin în Serbia și politica Rusiei în Balcani

Vladimir Putin în Serbia și politica Rusiei în Balcani

Investiții masive, gazoducte, atragerea Serbiei în acordul de liber schimb al Uniunii Euroasiatice și alte „minuni”.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)