Astăzi 17 Iunie 2019, Luni - Ultima actualizare la 16 Iunie 2019
Abonamente

Moldova 28 Martie 2014, ora 07:19    Din editia print

„Gura lumii” şi alegerile preşedintelui academiei

Marime Font

Toată lumea ca lumea, se distinge prin prezenţa opiniei publice, fie ea variată şi chiar contrară, în problemele de importanţă socială majoră, noi însă şi de această dată excelăm prin originalitate excesivă până în măduva oaselor, întrucât pentru noi contează nu opinia publică, ci „gura lumii”, acest monstru sacru al românului care este omniscient, omnipotent, devorează oameni şi destine, promovează pe unii (de regulă, pe cei ignobili) în vârful piramidei, retrogradează pe alţii. Ferească Dumnezeu pe om de „gura lumii”! 

Rolul pe care îl joacă acest factor de importanţă decisivă în viaţa noastră socială şi politică, supranumit cu termini poetici „gura lumii”, nu are altă funcţie decât cea denigratoare şi distructivă. În acest context este concludent următorul caz anecdotic. La finele anilor ʼ90 ai secolului precedent, când era în apogeu „revoluţia” de pe malul Bâcului, au demarat primele alegeri aproape libere cu contracandidaţi. În aceste condiţii, la sugestia unor oameni de treabă, s-a încumetat să candideze la funcţia de deputat în Sovietul Suprem al URSS şi preotul X, de altfel om cucernic, inteligent, care se bucura de mare respect din partea enoriaşilor (şi nu numai!). Contracandidatul preotului, comunistul Z, a declarat, în cea mai „frumoasă” tradiţie bolşevică, la una dintre adunările electorale că preotul X nu merită să fie votat, întrucât are două fete de moravuri uşoare. Preotul nostru nici nu avea fete, ci doi băieţi, dar a fost forţat de situaţie ca în tot restul campaniei electorale să nu facă altceva decât să demonstreze că nu are fete şi, evident, nu a mai devenit deputat. Acesta este, în opinia noastră, rolul „gurii lumii” în competiţiile politice. Aşadar, antidotul pentru „gura lumii” nu ar fi decât tăcerea, căci, vorba poporului nostru înţelept, „gura lumii şi „borta vântului” nu le poţi astupa, iar cine are minte nu şi-o pune cu „gura lumii”.

Articolul nostru debutează cu această digresiune etico-didacticistă din motivul că problema pe care urmează să o luăm în discuţie este în contingenţă directă cu etica şi morala. Se ştie că la academie s-a dat startul alegerilor preşedintelui. În această competiţie s-au angajat patru persoane: actualul preşedinte al AŞM, acad. Gheorghe Duca, acad. Valeriu Canţer, acad. Leonid Culiuc şi acad. Valeriu Pasat. Dacă vizavi de ceilalţi trei academicieni nu se formulează obiecţii sau pretenţii deosebite, candidatura dlui acad. Gh. Duca provoacă, pentru unii, o anumită confuzie, chiar o oarecare bulversare sau nedumerire. În continuare, vom examina conţinutul unei Scrisori deschise adresate dlui Nicolae Timofti, preşedintele R. Moldova, dlui Igor Corman, preşedintele Parlamentului R. Moldova, şi dlui Iurie Leancă, prim-ministru al R. Moldova, şi semnată de un grup de jurişti şi profesori universitari, inclusiv un analist politic. Din informaţiile de care dispunem, rezultă că profesorii universitari Nicolae Osmochescu şi Sergiu Cobăneanu şi-au retras semnăturile, întrucât au fost induşi în eroare că semnează pentru susţinerea candidaturii dlui acad. Gh. Duca. În definitiv, pentru analiza ce urmează contează nu atât numele semnatarilor, cât conţinutul Scrisorii respective.


Din capul locului ţinem să menţionăm că unica poziţie forte a Scrisorii deschise de care vorbim este analiza competentă a articolelor de legi existente în care se prezintă modalitatea de alegere a preşedintelui AŞM, durata mandatului şi numărul de termene consecutive de exercitare a mandatului. Indiscutabil, există o contradicţie între legile luate în discuţie, dar această contradicţie este anulată de Codul nou, care postulează explicit şi imperativ numărul de termene de care poate beneficia cineva pentru a deţine postul de preşedinte al AŞM. În fine, să nu uităm că legile nu au caracter retroactiv, principiu de care s-a condus Comisia parlamentară de profil când a luat decizia despre permisibilitatea participării dlui acad. Gheorghe Duca la alegerea preşedintelui AŞM. De altfel, ştiind foarte bine că cine are minte nu se implică în controversele altora, nu ne vom strădui să demonstrăm legalitatea participării acad. Gh. Duca la scrutinul preşedintelui, întrucât această funcţie ţine de competenţa instituţiilor abilitate. Deocamdată însă, se pare că instituţia supremă – Comisia parlamentară – şi-a formulat în mod explicit şi categoric poziţia, iar actorilor implicaţi în acest spectacol nu le rămâne decât să se conformeze deciziei în cauză. În fine, salutăm opinia autorilor Scrisorii deschise care solicită parlamentului iniţierea procedurii „de interpretare oficială a normelor cuprinse în art.82-84 în raport cu art.164 alin. (2) şi (3) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, în scopul excluderii interpretărilor şi speculaţiilor subiective, creării condiţiilor egale şi necesare pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi în scrutinul academic”.

Preocupaţi de ideea legalităţii participării dlui acad. Gh. Duca la alegerile preşedintelui AŞM sunt şi ceilalţi trei candidaţi: acad. Valeriu Canţer, acad. Leonid Culiuc şi acad. Valeriu Pasat, care au elaborat şi expediat o scrisoare adresată preşedintelui parlamentului Igor Corman, în scopul de a obţine o decizie favorabilă lor, adică pentru a-l elimina pe dl Gheorghe Duca din scrutinul preşedintelui AŞM, de parcă opinia Comisiei parlamentare de profil nici nu ar exista. Gestul nu pare a fi decât o tentativă inutilă de a fi în treabă!

Dar odată ce procedura de interpretare a legilor respective în plenul parlamentului cere timp, iar scrutinul preşedintelui AŞM a demarat, pentru crearea „condiţiilor egale şi necesare pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi în scrutinul academic” s-a recurs la cvasi argumente. Astfel, la o analiză atentă a acestora constatăm că ele nu sunt decât nişte invenţii sau semiadevăruri, întrucât sunt ignorate şi eludate în mod conştient şi intenţionat toate realizările AŞM în perioada de preşedinţie a dlui acad. Gheorghe Duca. Aşadar, care sunt realizările AŞM sub preşedinţia acad. Gheorghe Duca? Prezentăm în succesiune cronologică câteva dintre ele:
- reformarea capitală a sistemului academic de cercetare şi constituirea comunităţii ştiinţifice din republică;
- elaborarea şi adoptarea cadrului legal – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare – de activitate a comunităţii;
- obţinerea statutului de instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării;
- coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale;
- realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării si a rolului de coordonator în promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic;
- antrenarea integrală a comunităţii ştiinţifice în activităţile de organizare şi dirijare a ştiinţei din Republica Moldova;
- sporirea substanţială a finanţării de la bugetul de stat a sferei ştiinţei şi inovării;
- renovarea bazei tehnico-materiale şi experimentale, reutilarea laboratoarelor cu echipament ştiinţific;
- redresarea şi mobilizarea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de retribuire a muncii cercetătorilor ştiinţifici, al căror salariu mediu s-a majorat de 1,5 - 2 ori;
- aderarea la Programul Cadru pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene;
- pregătirea şi promovarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare (prin studii universitare, doctorale, postdoctorale şi de masterat);
- extinderea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare cu universităţile naţionale, cu ministerele și alte structuri administrative de profil, în baza unor acorduri bilaterale;
- dezvoltarea și consolidarea relaţiilor ştiinţifice internaţionale, cu astfel de organisme internaţionale ca ALLEA, INTAS, UNESCO, Agenţia Internaţională de Energie Atomică (IAEA), Comitetul Ştiinţific NATO etc.;
- colaborarea cu Academia Română, Academiile de Ştiinţe din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Academia de Ştiinţe Agricole din Federaţia Rusă, Academiile de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România şi Ucraina, Fondul de Cercetări Fundamentale şi Fondul Ştiinţific Umanistic din Federaţia Rusă;
- intrarea în calitate de membru activ al Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Ştiinţe (IAAS) și al Consiliului Internaţional al Asociaţiilor Ştiinţifice (ICSU) etc., etc.

Am putea continua lista realizărilor AŞM, dar ne limităm la cele menţionate, dat fiind că numai răuvoitorii (inclusiv orbii şi surzii) nu aud şi nu văd cele realizate. Şi se procedează în acest fel numai în scopul de „a demonstra” că dl Gh. Duca nu a făcut altceva, decât să-şi satisfacă interesele personale. Tot atât de fantasmagorice sunt şi celelalte culpabilizări. Cum am putea denumi altfel etichetarea unor manifestări ştiinţifice de mare rezonanţă socială şi politică drept „spectacol, ceremonii solemne”, „workshop-uri internaţionale”, iar academia „panteon cvasi ştiinţific”, decât atitudine tendenţioasă şi duşmănoasă nu numai în raport cu dl Gheorghe Duca, dar şi în raport cu academia în genere. Dar răcnetul suprem de disperare sparge rândurile duşmanilor şi-i împrăştie ca pe nişte copii zburdalnici când autorii îi „demască” ilegalităţile comise de dl Gheorghe Duca prin fondarea Universităţii şi Liceului Academiei şi prin „instaurarea la cârma academiei a unei dinastii familiale „academice”! Indiscutabil, aceasta ar părea unica obiecţie plauzibilă, dacă nu am avea în vedere faptul că dna acad. Maria Duca este un specialist notoriu în biologia moleculară.

Şi în fine, să evidenţiem un aspect de importanţă decisivă pentru viaţa noastră spirituală: dl acad. Gheorghe Duca a susţinut şi a promovat adevărul ştiinţific despre denumirea corectă a limbii române şi despre ocuparea Basarabiei de Imperiul Ţarist în 1812 şi de cel Sovietic în 1940, ca să amintim aici doar două aspecte de valoare primordială pentru spiritualitatea noastră.

Aşadar, toate probele, cu mici excepţii (menţionate anterior), din Scrisoarea deschisă examinată mai sus nu sunt decât un conglomerat de semiadevăruri, de zvonuri, lansate de „binevoitoarea gură a lumii”, fie ea academică, fie universitară. Mai mult, îndemnăm toţi candidaţii la postul de preşedinte al AŞM să renunţe la zvonuri, bârfe, să nu ia în seamă acest sfetnic rău „gura lumii”şi să fie toţi, vorba lui Ion L. Caragiale, „la-nălţimea patriotismului”, „care nu s-a dezminţit niciodată, mai ales în aşa plăcute, putem zice chiar fericite ocaziuni!”, căci „evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni”. Prin urmare, nu vom întinde coarda patriotismului peste maximul de elasticitate, ci exclamăm cu bucurie: Jos zvonurile! Sus programele candidaţilor la preşedinţia academiei! Să se bată deci programele, iar pretendenţii să rămână amici! Cu alte cuvinte, să se renunţe la alergături prin culoarele Puterii, la proteste, reclamaţii inutile etc., dar mai ales să contribuim la constituirea opiniei publice şi să se dispenseze de „gura lumii”, chiar dacă reformele (inclusiv alegerile) trec, iar năravurile rămân!

acad. Mihai Cimpoi,
Vasile Bahnaru, dr. habilitat

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:26

 Ce este în fond Uniunea Europeană? Vom afla poate răspunsul analizând ce a fost Uniunea Sovietică. URSS era condusă de 15 persoane ne-alese, care se numeau unele pe altele și nu trebuiau să dea socoteală nimănui. Uniunea Europeană este condusă de două duzini de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:18

Maia Sandu: Decizia de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare

Maia Sandu: Decizia de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare

Imediat după eliberarea lui Renato Usatîi a urmat reacția prim-ministrei R.Moldova dnei Maia Sandu. Potrivit acesteia „decizia de astăzi, de anulare a mandatului de arest pe numele lui Renato Usatîi, ridică mari semne de întrebare”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:14

BREAKING NEWS /// Renato Usatîi a fost eliberat de PCCOCS

BREAKING NEWS /// Renato Usatîi a fost eliberat de PCCOCS

Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) l-au eliberat pe președintele „Partidului Nostru”, Renato Usatîi. Renato Usatîi, ieșit din sediul Procuraturii, a promis susținătorilor care l-au aclamat că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:12

OPINIE /// Usatîi va fi principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţiale

OPINIE ///  Usatîi va fi principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţiale

Analistul politic Dionis Cenuşă consideră că Renato Usatîi va deveni fi principalul contracandidat al lui Igor Dodon la prezidenţialele din 2020, după ce liderul formaţiunii politice „Partidul Nostru” a revenit în Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 22:09

Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii sunt evacuați

Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii sunt evacuați

Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău. Poliția este pe loc, iar pasagerii au fost evacuați.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 20:17

Înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear de la Kîștîm! Cum au reușit autoritățile comuniste să-l țină ascuns zeci de ani, deși au murit sute de oameni din cauza radiațiilor

Înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear de la Kîștîm! Cum au reușit autoritățile comuniste să-l țină ascuns zeci de ani, deși au murit sute de oameni din cauza radiațiilor

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 16 Iunie 2019, ora: 20:04 de Pavel Păduraru

INVESTIGAȚIE /// AFACEREA GRAD sau legătura ascunsă dintre frații Dodon și deputatul Radu Mudreac

INVESTIGAȚIE /// AFACEREA GRAD sau legătura ascunsă dintre frații Dodon și deputatul Radu Mudreac Din editia print

Nici o instituție de control nu a catadicsit să verifice proveniența banilor din care parlamentarul socialist Radu Mudreac și-ar fi ridicat un centru comercial în inima Capitalei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 20:00

 Fostul premier al R. Moldova, Iurie Leancă afirmă că deciziile Curţii Constituţionale ar fi „adus ţara în pragul unui război civil”. După CC şi-a anulat deciziile pronunţate în perioada 7-9 iunie, care au condus la crearea unui blocaj politic şi juridic,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 19:41

 Prim-ministrul Viorica Dăncilă a transmis prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, un mesaj de felicitare, în numele Guvernului României, pentru preluarea mandatului de prim-ministru.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 15:50

13 persoane au ajuns la spitalul din Soroca după ce s-au intoxicat ieri la o masă de pomenire. Informaţia a fost confirmată de medicul epidemiolog de la spitalul raional, Vladimir Guţu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 15:36

Argentina și Uruguay au rămas COMPLET fără ENERGIE ELECTRICĂ! Sunt afectate și părți din Brazilia și Paraguay

Argentina și Uruguay au rămas COMPLET fără ENERGIE ELECTRICĂ! Sunt afectate și părți din Brazilia și Paraguay

Argentina și Uruguayul sunt afectate în totalitate de o pană de curent masivă, de duminică dimineața, au anunțat pe Twitter companiile de distribuție energetică din cele două țări, scrie AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 12:29

Argentina lui Messi, „făcută praf" în presa internațională, după 0-2 cu Columbia, la Copa America

Argentina lui Messi, „făcută praf" în presa internațională, după 0-2 cu Columbia, la Copa America

Înfrângerea Argentinei în fața Columbiei, 0-2, chiar la debutul din Copa America a fost tratată pe larg în presa din America de Sud și nu numai.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 11:04

PROGNOZA METEO /// CANICULĂ - Maximele vor atinge 34 de grade

PROGNOZA METEO /// CANICULĂ - Maximele vor atinge 34 de grade

Astăzi, cerul va fi variabil. La Briceni şi Soroca termometrele vor indica 29 de grade Celsius, la Bălţi se vor înregistra 30, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol şi Leova se anunţă 32 de grade, la Comrat vor fi 33, iar la Cahul maxima va ajunge la 34 de grade Celsius. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 11:02

Agenția Proprietății Publice anunță licitații de privatizare a 36 de bunuri proprietate de stat

Agenția Proprietății Publice anunță licitații de privatizare a 36 de bunuri proprietate de stat

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță desfășurarea licitațiilor de privatizare a 36 de bunuri proprietate publică. Licitațiile vor avea loc la 2 iulie curent, iar cererile la concursurile comerciale vor fi acceptate până la 18 iulie, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 10:50

Jaf în stil mare: Al treilea cel mai bogat om din lume, „uşurat“ de 40 de milioane de dolari. Ce şi-au cumpărat hoţii

Jaf în stil mare: Al treilea cel mai bogat om din lume, „uşurat“ de 40 de milioane de dolari. Ce şi-au cumpărat hoţii

Warren Buffett, al treila cel mai bogat om din lume conform ultimelor statistici, a fost jefuit în stil mare, fiind convins să investească 40 de milioane de dolari într-o afacere care nu există.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 10:02

Virgil Pâslariuc Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Ce reprezenta Basarabia la 1812? În primul rând, o asemenea regiune nici nu exista. Acel sector din sudul provinciei pruto-nistrene, numit Basarabia, cel mai probabil după numele dinastiei muntene care ar fi stăpânit, scurt timp, gurile Dunării, nici nu mai era menţionat...

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 16 Iunie 2019, ora: 09:43

10 cărţi pe care oricine ar trebui să le citească măcar o dată în viaţă

10 cărţi pe care oricine ar trebui să le citească măcar o dată în viaţă

Fie că sunt citite acasă, în timp ce te relaxezi în fotoliul preferat, fie că preferi să le răsfoieşti în mijloacele de transport în comun, în drum spre serviciu, cărţile ar trebui să aibă un rol important în viaţa fiecăruia dintre noi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 09:38

Donald Trump, atac la primarul Londrei: Sadiq Khan este o rușine națională

Donald Trump, atac la primarul Londrei: Sadiq Khan este o rușine națională

Preşedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sâmbătă pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmând că acesta este "un dezastru" şi că ar trebui să demisioneze urgent, după ce doi tineri au fost ucişi şi alţi trei bărbaţi au fost răniţi la Londra vineri,...

( ) Citeşte tot articolul

Fotbal 16 Iunie 2019, ora: 09:26

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Euro 2019 | Campionatul European Under-21 va avea loc în perioada 16-30 iunie în Italia şi San Marino, cu participarea a 12 echipe, printre care şi România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 09:25

Ciupercile halucinogene ar putea înlocui medicamentele antidepresive

Ciupercile halucinogene ar putea înlocui medicamentele antidepresive

În ultimii ani, interesul pentru folosirea substanţelor halucinogene pentru tratarea depresiilor a crescut.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:45

Cel mai de temut instrument al lui Stalin împotriva propriului popor. Cum a făcut milioane de victime

Cel mai de temut instrument al lui Stalin împotriva propriului popor. Cum a făcut milioane de victime

Cea mai cumplită armă a lui Stalin îndreptată împotriva inamicilor politici a fost poliţia secretă rusească. Cu ajutorul ei, liderul sovietic a fost capabil să-şi îndepărteze şi compromită toţi opozanţii, să ţină în frâu populaţia, să semene teroare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:42

Istoria se repetă. Germania şi Rusia, plan dubios pentru Republica Moldova

Istoria se repetă. Germania şi Rusia, plan dubios pentru Republica Moldova

Alianța PSRM-ACUM și criza constituțională din ultima săptămână în Republica Moldova este rezultatul cârdășiei dintre Germania și Federația Rusă, o reeditare a Pactului Ribbentrop-Molotov, care a aruncat Basarabia în sfera de influență a URSS. Este părerea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:39

Alertă de tsunami în Noua Zeelandă, după un cutremur de 7,4

Alertă de tsunami în Noua Zeelandă, după un cutremur de 7,4

Protecţia civilă neozeelandeză a emis duminică o alertă de tsunami după un seism de 7,4 grade înregistrat în cursul dimineţii în Oceanul Pacific în apropiere de insulele Kermadec.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:34

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu trebuie să faci astăzi

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu trebuie să faci astăzi

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Sărbătoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea sfinţilor apostoli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:31

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 IUNIE 2019. BALANȚELE POT AFLA SECRETE

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 IUNIE 2019. BALANȚELE POT AFLA SECRETE

Horoscopul zilei de 16 iunie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)