Astăzi 6 Iunie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 16:57
Abonamente

Moldova 28 Martie 2014, ora 07:19    Din editia print

„Gura lumii” şi alegerile preşedintelui academiei

Marime Font

Toată lumea ca lumea, se distinge prin prezenţa opiniei publice, fie ea variată şi chiar contrară, în problemele de importanţă socială majoră, noi însă şi de această dată excelăm prin originalitate excesivă până în măduva oaselor, întrucât pentru noi contează nu opinia publică, ci „gura lumii”, acest monstru sacru al românului care este omniscient, omnipotent, devorează oameni şi destine, promovează pe unii (de regulă, pe cei ignobili) în vârful piramidei, retrogradează pe alţii. Ferească Dumnezeu pe om de „gura lumii”! 

Rolul pe care îl joacă acest factor de importanţă decisivă în viaţa noastră socială şi politică, supranumit cu termini poetici „gura lumii”, nu are altă funcţie decât cea denigratoare şi distructivă. În acest context este concludent următorul caz anecdotic. La finele anilor ʼ90 ai secolului precedent, când era în apogeu „revoluţia” de pe malul Bâcului, au demarat primele alegeri aproape libere cu contracandidaţi. În aceste condiţii, la sugestia unor oameni de treabă, s-a încumetat să candideze la funcţia de deputat în Sovietul Suprem al URSS şi preotul X, de altfel om cucernic, inteligent, care se bucura de mare respect din partea enoriaşilor (şi nu numai!). Contracandidatul preotului, comunistul Z, a declarat, în cea mai „frumoasă” tradiţie bolşevică, la una dintre adunările electorale că preotul X nu merită să fie votat, întrucât are două fete de moravuri uşoare. Preotul nostru nici nu avea fete, ci doi băieţi, dar a fost forţat de situaţie ca în tot restul campaniei electorale să nu facă altceva decât să demonstreze că nu are fete şi, evident, nu a mai devenit deputat. Acesta este, în opinia noastră, rolul „gurii lumii” în competiţiile politice. Aşadar, antidotul pentru „gura lumii” nu ar fi decât tăcerea, căci, vorba poporului nostru înţelept, „gura lumii şi „borta vântului” nu le poţi astupa, iar cine are minte nu şi-o pune cu „gura lumii”.

Articolul nostru debutează cu această digresiune etico-didacticistă din motivul că problema pe care urmează să o luăm în discuţie este în contingenţă directă cu etica şi morala. Se ştie că la academie s-a dat startul alegerilor preşedintelui. În această competiţie s-au angajat patru persoane: actualul preşedinte al AŞM, acad. Gheorghe Duca, acad. Valeriu Canţer, acad. Leonid Culiuc şi acad. Valeriu Pasat. Dacă vizavi de ceilalţi trei academicieni nu se formulează obiecţii sau pretenţii deosebite, candidatura dlui acad. Gh. Duca provoacă, pentru unii, o anumită confuzie, chiar o oarecare bulversare sau nedumerire. În continuare, vom examina conţinutul unei Scrisori deschise adresate dlui Nicolae Timofti, preşedintele R. Moldova, dlui Igor Corman, preşedintele Parlamentului R. Moldova, şi dlui Iurie Leancă, prim-ministru al R. Moldova, şi semnată de un grup de jurişti şi profesori universitari, inclusiv un analist politic. Din informaţiile de care dispunem, rezultă că profesorii universitari Nicolae Osmochescu şi Sergiu Cobăneanu şi-au retras semnăturile, întrucât au fost induşi în eroare că semnează pentru susţinerea candidaturii dlui acad. Gh. Duca. În definitiv, pentru analiza ce urmează contează nu atât numele semnatarilor, cât conţinutul Scrisorii respective.

Loading...


Din capul locului ţinem să menţionăm că unica poziţie forte a Scrisorii deschise de care vorbim este analiza competentă a articolelor de legi existente în care se prezintă modalitatea de alegere a preşedintelui AŞM, durata mandatului şi numărul de termene consecutive de exercitare a mandatului. Indiscutabil, există o contradicţie între legile luate în discuţie, dar această contradicţie este anulată de Codul nou, care postulează explicit şi imperativ numărul de termene de care poate beneficia cineva pentru a deţine postul de preşedinte al AŞM. În fine, să nu uităm că legile nu au caracter retroactiv, principiu de care s-a condus Comisia parlamentară de profil când a luat decizia despre permisibilitatea participării dlui acad. Gheorghe Duca la alegerea preşedintelui AŞM. De altfel, ştiind foarte bine că cine are minte nu se implică în controversele altora, nu ne vom strădui să demonstrăm legalitatea participării acad. Gh. Duca la scrutinul preşedintelui, întrucât această funcţie ţine de competenţa instituţiilor abilitate. Deocamdată însă, se pare că instituţia supremă – Comisia parlamentară – şi-a formulat în mod explicit şi categoric poziţia, iar actorilor implicaţi în acest spectacol nu le rămâne decât să se conformeze deciziei în cauză. În fine, salutăm opinia autorilor Scrisorii deschise care solicită parlamentului iniţierea procedurii „de interpretare oficială a normelor cuprinse în art.82-84 în raport cu art.164 alin. (2) şi (3) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, în scopul excluderii interpretărilor şi speculaţiilor subiective, creării condiţiilor egale şi necesare pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi în scrutinul academic”.

Preocupaţi de ideea legalităţii participării dlui acad. Gh. Duca la alegerile preşedintelui AŞM sunt şi ceilalţi trei candidaţi: acad. Valeriu Canţer, acad. Leonid Culiuc şi acad. Valeriu Pasat, care au elaborat şi expediat o scrisoare adresată preşedintelui parlamentului Igor Corman, în scopul de a obţine o decizie favorabilă lor, adică pentru a-l elimina pe dl Gheorghe Duca din scrutinul preşedintelui AŞM, de parcă opinia Comisiei parlamentare de profil nici nu ar exista. Gestul nu pare a fi decât o tentativă inutilă de a fi în treabă!

Dar odată ce procedura de interpretare a legilor respective în plenul parlamentului cere timp, iar scrutinul preşedintelui AŞM a demarat, pentru crearea „condiţiilor egale şi necesare pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi în scrutinul academic” s-a recurs la cvasi argumente. Astfel, la o analiză atentă a acestora constatăm că ele nu sunt decât nişte invenţii sau semiadevăruri, întrucât sunt ignorate şi eludate în mod conştient şi intenţionat toate realizările AŞM în perioada de preşedinţie a dlui acad. Gheorghe Duca. Aşadar, care sunt realizările AŞM sub preşedinţia acad. Gheorghe Duca? Prezentăm în succesiune cronologică câteva dintre ele:
- reformarea capitală a sistemului academic de cercetare şi constituirea comunităţii ştiinţifice din republică;
- elaborarea şi adoptarea cadrului legal – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare – de activitate a comunităţii;
- obţinerea statutului de instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării;
- coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale;
- realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării si a rolului de coordonator în promovarea inovaţiilor şi transferului tehnologic;
- antrenarea integrală a comunităţii ştiinţifice în activităţile de organizare şi dirijare a ştiinţei din Republica Moldova;
- sporirea substanţială a finanţării de la bugetul de stat a sferei ştiinţei şi inovării;
- renovarea bazei tehnico-materiale şi experimentale, reutilarea laboratoarelor cu echipament ştiinţific;
- redresarea şi mobilizarea activităţilor de inovare şi transfer tehnologic;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de retribuire a muncii cercetătorilor ştiinţifici, al căror salariu mediu s-a majorat de 1,5 - 2 ori;
- aderarea la Programul Cadru pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene;
- pregătirea şi promovarea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare (prin studii universitare, doctorale, postdoctorale şi de masterat);
- extinderea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare cu universităţile naţionale, cu ministerele și alte structuri administrative de profil, în baza unor acorduri bilaterale;
- dezvoltarea și consolidarea relaţiilor ştiinţifice internaţionale, cu astfel de organisme internaţionale ca ALLEA, INTAS, UNESCO, Agenţia Internaţională de Energie Atomică (IAEA), Comitetul Ştiinţific NATO etc.;
- colaborarea cu Academia Română, Academiile de Ştiinţe din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Academia de Ştiinţe Agricole din Federaţia Rusă, Academiile de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România şi Ucraina, Fondul de Cercetări Fundamentale şi Fondul Ştiinţific Umanistic din Federaţia Rusă;
- intrarea în calitate de membru activ al Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Ştiinţe (IAAS) și al Consiliului Internaţional al Asociaţiilor Ştiinţifice (ICSU) etc., etc.

Am putea continua lista realizărilor AŞM, dar ne limităm la cele menţionate, dat fiind că numai răuvoitorii (inclusiv orbii şi surzii) nu aud şi nu văd cele realizate. Şi se procedează în acest fel numai în scopul de „a demonstra” că dl Gh. Duca nu a făcut altceva, decât să-şi satisfacă interesele personale. Tot atât de fantasmagorice sunt şi celelalte culpabilizări. Cum am putea denumi altfel etichetarea unor manifestări ştiinţifice de mare rezonanţă socială şi politică drept „spectacol, ceremonii solemne”, „workshop-uri internaţionale”, iar academia „panteon cvasi ştiinţific”, decât atitudine tendenţioasă şi duşmănoasă nu numai în raport cu dl Gheorghe Duca, dar şi în raport cu academia în genere. Dar răcnetul suprem de disperare sparge rândurile duşmanilor şi-i împrăştie ca pe nişte copii zburdalnici când autorii îi „demască” ilegalităţile comise de dl Gheorghe Duca prin fondarea Universităţii şi Liceului Academiei şi prin „instaurarea la cârma academiei a unei dinastii familiale „academice”! Indiscutabil, aceasta ar părea unica obiecţie plauzibilă, dacă nu am avea în vedere faptul că dna acad. Maria Duca este un specialist notoriu în biologia moleculară.

Şi în fine, să evidenţiem un aspect de importanţă decisivă pentru viaţa noastră spirituală: dl acad. Gheorghe Duca a susţinut şi a promovat adevărul ştiinţific despre denumirea corectă a limbii române şi despre ocuparea Basarabiei de Imperiul Ţarist în 1812 şi de cel Sovietic în 1940, ca să amintim aici doar două aspecte de valoare primordială pentru spiritualitatea noastră.

Aşadar, toate probele, cu mici excepţii (menţionate anterior), din Scrisoarea deschisă examinată mai sus nu sunt decât un conglomerat de semiadevăruri, de zvonuri, lansate de „binevoitoarea gură a lumii”, fie ea academică, fie universitară. Mai mult, îndemnăm toţi candidaţii la postul de preşedinte al AŞM să renunţe la zvonuri, bârfe, să nu ia în seamă acest sfetnic rău „gura lumii”şi să fie toţi, vorba lui Ion L. Caragiale, „la-nălţimea patriotismului”, „care nu s-a dezminţit niciodată, mai ales în aşa plăcute, putem zice chiar fericite ocaziuni!”, căci „evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni”. Prin urmare, nu vom întinde coarda patriotismului peste maximul de elasticitate, ci exclamăm cu bucurie: Jos zvonurile! Sus programele candidaţilor la preşedinţia academiei! Să se bată deci programele, iar pretendenţii să rămână amici! Cu alte cuvinte, să se renunţe la alergături prin culoarele Puterii, la proteste, reclamaţii inutile etc., dar mai ales să contribuim la constituirea opiniei publice şi să se dispenseze de „gura lumii”, chiar dacă reformele (inclusiv alegerile) trec, iar năravurile rămân!

acad. Mihai Cimpoi,
Vasile Bahnaru, dr. habilitat

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 6 Iunie 2020, ora: 16:57

BRAVO DODON! BRAVO CHICU! Cel mai mare număr de cazuri active, de la începutul pandemiei / Urmează BLAJINII!

BRAVO DODON! BRAVO CHICU! Cel mai mare număr de cazuri active, de la începutul pandemiei / Urmează BLAJINII!

Astăzi în R. Moldova a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri active de la începutul pandemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 6 Iunie 2020, ora: 10:44

INVESTIGAȚIE. Socialistul Țîrdea Bogdat Kaidarovici trăiește în lux / Vilă și mașini de zeci și sute de mii euro dintr-un salariu MODEST de bugetar

INVESTIGAȚIE. Socialistul Țîrdea Bogdat Kaidarovici trăiește în lux / Vilă și mașini de zeci și sute de mii euro dintr-un salariu MODEST de bugetar

Bogdat Țîrdea (numele din acte al deputatului, dar cunoscut și ca Bogdan Țîrdea) locuiește, împreună cu familia sa, într-un imobil care costă acum, la preț de piață, aproximativ 3 milioane de lei. L-a cumpărat în 2017, când nu era finisat,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Iunie 2020, ora: 08:55

ACCIDENT CUMPLIT în ITALIA / Patru români, printre care un bebeluș și o fetiță de 10 ani, au MURIT (FOTO, VIDEO)

ACCIDENT CUMPLIT în ITALIA / Patru români, printre care un bebeluș și o fetiță de 10 ani, au MURIT (FOTO, VIDEO)

Patru români, printre care un bebeluș de zece luni și o fetiță în vârstă de zece ani, au murit într-un cumplit accident produs pe autostrada A1, între Arezzo și Monte San Savino, în Italia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 6 Iunie 2020, ora: 08:53

Franţa anunţă: „Nici dacă apare valul doi, nu mai închidem ţara! Populaţia nu va mai accepta aşa ceva“

Franţa anunţă: „Nici dacă apare valul doi, nu mai închidem ţara! Populaţia nu va mai accepta aşa ceva“

Jean-François Delfraissy, preşedintele Consiliului Ştiinţific, care e autorizat de guvernul francez să ia măsurile în lupta cu coronavirus, a explicat care va fi strategia ţării, până la finalul anului 2020.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 6 Iunie 2020, ora: 08:21

INTERVIU / Gheorghe Cavcaliuc, despre împăcarea cu soție și implicarea în politică

INTERVIU / Gheorghe Cavcaliuc, despre împăcarea cu soție și implicarea în politică

Fostul șef adjunct al IGP Gheorghe Cavcaliuc ne-a acordat un interviu în care ne-a povestit despre familia lui, despre continuitatea proiectelor începute în perioada în care era funcționar public și planurile sale de viitor, dar și cum a reușit să treacă de perioada...

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 6 Iunie 2020, ora: 08:18

Rusaliile - ce semnificație au și ce tradiții respectă românii în această zi

Rusaliile - ce semnificație au și ce tradiții respectă românii în această zi

Rusaliile reprezintă o mare sărbătoare străveche, pe care românii o sărbătoresc cum se cuvine. Aceasta este ultima sărbătoare din ciclul pascal, după Înviere și Înălțare și comemorează Pogorârea Sfântului Duh peste sfinţii apostoli. Aceasta se...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 6 Iunie 2020, ora: 06:42

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Colapsul Uniunii Sovietice, dincolo de implozia imperiului comunist, a creat o serie de probleme tuturor statelor ex-sovietice, una dintre cele mai stringente devenind cea a existenţei, în teritoriul acestora, a unui contingent uriaş de forţe armate ale unei formaţiuni statale noi...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 6 Iunie 2020, ora: 00:38

Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 6 IUNIE 2020. Nu e timpul saă eziți!

Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 6 IUNIE 2020. Nu e timpul saă eziți!

Soarele din Gemeni si Marte din Pesti fac cuadratura si aprind scanteia. Ce provocare astepti, ce vrei sa schimbi la tine? Lupta pentru ceea ce-ti doresti. Dupa eclipsa de Luna plina din Sagetator, astrul noptii intra in Capricorn, iar lucrurile incep sa se aseze in fagasul normal.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 6 Iunie 2020, ora: 00:06

Noi imagini VIDEO în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cu strigă la Kozak

Noi imagini VIDEO în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cu strigă la Kozak

Igor Dodon îi povestește lui Plahotniuc și Iaralov ce discută cu Putin și Kozak.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 17:59

analiză economică Carantina a prăbușit piața valutară - Moldovenii nu au putut aduce valută în țară din cauza carantinei

Carantina a prăbușit piața valutară - Moldovenii nu au putut aduce valută în țară din cauza carantinei

Criza prin care trece Republica Moldova are un impact major asupra economiei. 

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 5 Iunie 2020, ora: 14:12

A doua eclipsă de Lună prin penumbră din 2020 are loc în 5 iunie. La ce oră o poți vedea

A doua eclipsă de Lună prin penumbră din 2020 are loc în 5 iunie. La ce oră o poți vedea

Eclipsa de Lună prin penumbră din 5 iunie este a doua de anul acesta și este vizibilă în cea mai mare parte a Europei (inclusiv în România), Africa, Asia, Orientul Apropiat, cea mai mare parte din Australia şi Oceanul Indian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 13:41 de Alecu Reniță

CUMPĂNA DINTRE VERDE ŞI NEGRU

CUMPĂNA DINTRE VERDE ŞI NEGRU

Ziua de 5 iunie considerată ziua internaţională a mediului înconjurător nu are încărcătura festivă a sărbătorilor profesionale sau tradiţionale. Nici nu are cum să aibă, fiindcă cele peste 7 miliarde de oameni continuă să perpetueze nepăsarea lor faţă de...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 12:44

video Documentar 10TV. „Pagini albe Basarabia” a avut o audiență de peste 1 milion de oameni

Documentar 10TV. „Pagini albe Basarabia” a avut o audiență de peste 1 milion de oameni

Documentarul cu imagini cutremurătoare de arhivă despre „eliberarea” sovietică la 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a avut un reach de peste 1 milion de persoane, doar pe rețeaua de socializare (facebook/10tv.md)

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 12:31

Atac sângeros într-o școală din CHINA. Zeci de elevi au fost tăiați cu cuțitul / VIDEO

Atac sângeros într-o școală din CHINA. Zeci de elevi au fost tăiați cu cuțitul / VIDEO

Mai mult de 40 de elevi şi membri ai personalului unei şcoli primare din oraşul Wuzhou, din sudul Chinei, au fost răniţi joi într-un atac cu cuţitul, a relatat presa de stat chineză, potrivit DPA.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 09:03

De ce guvernul Chicu merită lăsat să „lucreze” și cu ce se ocupă Plahotniuc la Miami

De ce guvernul Chicu merită lăsat să „lucreze” și cu ce se ocupă Plahotniuc la Miami

Tot mai multe voci îndeamnă blocul ACUM să demită repede guvernul Chicu.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 5 Iunie 2020, ora: 09:03

Ultima oră / Suspendarea traficul rutier pe unele străzi din Chișinău

Ultima oră / Suspendarea traficul rutier pe unele străzi din Chișinău

În perioada 5-7 iunie și 9-11 iunie va fi sistat traficul rutier pe strada Ion Inculeț. Măsura este luată în legătură cu executarea lucrărilor de reamplasare a pilonilor de energie electrică și telecomunicații, transmite IPN.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 5 Iunie 2020, ora: 08:58

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat într-un lac din raionul Ungheni

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat într-un lac din raionul Ungheni

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat în lacul din apropierea satului Zagarancea, raionul Ungheni.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 5 Iunie 2020, ora: 08:48

Dezastru ecologic în Portul Constanța: Adevărate focare de poluare care afectează solul, aerul, pânza freatică și apa Mării Negre

Dezastru ecologic în Portul Constanța: Adevărate focare de poluare care afectează solul, aerul, pânza freatică și apa Mării Negre

Trei gropi ilegale, tolerate de autoritățile locale Dezastru ecologic în Portul Constanța. Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Mircea Fechet, spune că a găsit în Portul Constanța o rampă unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 08:35

Chicu și Furtună îi amenință pe cetățeni CU MOARTEA / Niciun cuvânt despre „exemplu” dat de „prșdinti” care se plimbă relaxat prin republică

Chicu și Furtună îi amenință pe cetățeni CU MOARTEA / Niciun cuvânt despre „exemplu” dat de „prșdinti” care se plimbă relaxat prin republică

„Stați acasă - nu la cimitir”, ne îndeamnă tehnocratul de Pârjolteni, Ion Chicu, pe facebook.com

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 5 Iunie 2020, ora: 07:43

Brazilia a depășit Italia la numărul deceselor provocate de coronavirus

Brazilia a depășit Italia la numărul deceselor provocate de coronavirus

Brazilia a devenit joi a treia ţară din lume ca număr de decese din cauza noului coronavirus, depăşind 34.000 de morţi, în faţa Italiei, după un nou record de morţi înregistraţi în 24 de ore.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 5 Iunie 2020, ora: 07:37

Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IUNIE 2020. Deschide bine ochii! Influențele eclipsei de Lună plină

Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IUNIE 2020. Deschide bine ochii! Influențele eclipsei de Lună plină

Este ziua marii eclipse de Luna in Sagetator. N-a mai fost una asemanatoare din 2010-2013. Esti Gemeni sau Sagetator? Ai nevoie de actiuni curajoase. Echilibrul se poate pierde usor. Insa toate zodiile se pot simti pe taram nesigur. Mercur si Uranus au idei briliante si te ajuta pe alocuri.

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 5 Iunie 2020, ora: 03:53

Întâmpină vara cu un desert delicios! Cum prepari checul cu ciocolată, numai bun de combinat cu îngheţata

Întâmpină vara cu un desert delicios! Cum prepari checul cu ciocolată, numai bun de combinat cu îngheţata

Uşor de preparat, checul cu ciocolată şi frişcă este un desert excelent care va fi apreciat de întreaga familie în special de iubitorii de ciocolată.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)