Guvernul vrea ca funcţionarii să nu mai primească cadouri scumpe

publicat în Guvern pe 17 August 2011, 15:50

Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege care interzice funcţionarului public să solicite sau să primească cadouri.

Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, a precizat că un demnitar poate primi doar cadouri "simbolice, oferite din politeţe". Ministrul a precizat că reglementarea vizează activitatea profesională a funcţionarului public. 

În cazul oferirii unor cadouri scumpe, acestea se transmit în gestiunea instituţiei unde este angajat funcţionarul şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare autoritate publică. Funcţionarul public va putea păstra bunul oferit în calitate de cadou, doar dacă va achita contravaloarea acestuia. Conform proiectului de lege, încălcarea modului de păstrare sau răscumpărare a cadoului va atrage după sine răspunderea disciplinară a funcţionarului public "Sancţiunea ar putea fi chiar concedierea", a spus ministrul.

Comentaţi: credeţi că obiceiul de a oferi cadouri pentru anumite servicii poate fi astfel contracarat?

Timpul.md (I.M.)