Astăzi 22 Februarie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la ora 15:17
Abonamente

Istorie 13 Februarie 2016, ora 10:45    Din editia print

În culisele Istoriei: Constantin Stere între politică și literatură

Marime Font

Om politic autentic, Constantin Stere a privit arealul publicistic şi scrisul în general ca pe o preocupare făcând parte integrantă din idealurile sale politice.

Opera lui publicistică nu este una doar de justificare a acţiunilor omului politic C. Stere. Ea conţine în sine două direcţii bine conturate. Una explicativă, cu discernerea momentului politic cotidian, şi alta doctrinară. Direcţia politică ce trebuie urmată era fixată până şi în cele mai mici tablete. Fiindcă trasarea traiec¬toriei de mişcare înainte el, astronomul amator, o vedea ca pe o necesitate vitală a omului politic. Nu repetarea ideilor şi tezelor în vogă la zi, ci calcularea posibilelor variante, găsirea drumului cel mai scurt era preocuparea lui permanentă.
Polemica politică, însă, ridicată la temperatura maximă, totuşi n-a fost suficientă pentru a-l captiva definitiv.

De la articolul doctrinar, scris pe înţelesul tuturor, el ajunge la recenzia literară de consemnare. Şi aici urmează al doilea pas făcut cu mai multă responsabilitate şi cu cutezanţa abordării unor genuri mai complicate, mai dificile ca materie literară – pamfletul, iar de la pamflet la eseu, dincolo de eseu calea era deja deschisă, liberă pentru proza autentică, limanul râvnit de toţi literaţii.

Loading...


De ce, totuşi, Constantin Stere a reuşit să se impună în fiecare dintre aceste genuri, cunoştea vreun secret inaccesibil altora?
Nu cred că poseda o magie care să-l fi avantajat special. Mai degrabă câteva componente s-au sintetizat reuşit în caracterul acestei personalităţi. Orgolios, el avea simţul umorului bine dezvoltat, ştia să facă glume pe contul propriei persoane.

Şcoala vieţii, Constantin Stere a făcut-o prin puşcării şi în exilul siberian. Această şcoală a forjat din el un individ în esenţa lui extrem de singuratic. Dar, totodată i-a format convingerea propriei valori şi încrederea că el poate să ia apărarea celor umiliţi şi obidiţi, şi atunci toate eforturile lui s-au concentrat pe linia apropierii dintre oameni, a unirii lor şi nicidecum pe cea a dezbinării. De fapt, acest lucru devine evident, ca şi traiectoria lui politică, atunci când îi analizăm eforturile de „fuzionist” convins: a unit socialiştii cu liberalii, Partidul Naţional Român cu ţărăniştii, ţărăniştii cu ţărăniştii basarabeni.

„…Eu niciodată n-am făcut rău nimănui, n-am polemizat cu nimeni, n-am urât pe nimeni, am avut mulţi duşmani, care m-au atacat cu înverşunare.

Eu aş zice, mai degrabă, că, dintr-un sentiment de mare încredere în mine am fost bun cu oamenii. Îi vedeam mici, mi-era milă de ei. Şi-i lăsam în pace, în josnicia lor…” (Romanul românesc în interviuri. O istorie autobiografică. Anto¬logie de Aurel Sasu şi Mariana Vartic. - Bucureşti, 1988, vol. III, (R-S), partea II).

C. Stere a fost cel mai convins apărător al ţărănimii, un apostol al satelor. De aceea este important să înţelegem cum s-a oglindit figura lui în conştiinţa ţărănimii. Acest devotament pentru destinul ţărănimii umilite n-a fost un exerciţiu prea uşor pentru el. Fiind exponentul unei clase exploatatoare, el „şi-a trădat” tagma, a luptat împotriva celor puţini, dar bogaţi. Aceasta i-a asigurat, pe tot parcursul vieţii, o con¬fruntare acerbă şi trecerea sa prin puşcării.

La etapa iniţierii filozofice cantiană şi cea neocantiană, el se vedea un filozof al viitorului şi atunci când a scris însemnări filozofice, părea că-şi argumentează anume această poziţie a viitorului. Dar au venit studiile juridice şi el face un manual de drept constituţional, fiind convins că un filozof rămâne a fi un om al gândirii abstracte, juristul este un om care poate utiliza bagajul filozofic şi a-l transforma într-un bagaj practic. Juristul prin legi poate schimba structura societăţii şi chiar viitorul acestei societăţi.

Până la urmă, el s-a convins că juridica este de fapt o meserie. Creativitatea, aplicarea personală, contribuţia personală este foarte redusă şi te poţi afirma ca un bun avocat, dar este foarte greu să schimbi structura societăţii.

De aceea el a profesat avocatura, a scris proiecte de legi, dar a făcut-o doar ca un profesionist, fiindcă în înţelegerea lui sinceră doar politica era capabilă să modifice structura societăţii, ordinea socială, să schimbe locul personalităţii în noua societate. Dar un om politic, fără o cultură vastă rămâne doar un individ harnic, vorbăreţ şi fără impact social. Marea pondere la începutul secolului XX ţi-o putea oferi doar literatura. Şi atunci, concluzia logică se impunea de la sine, a face politică şi a face literatură. Şi aceste două însuşiri trebuie împăcate chiar atunci când ele nu vor s-o facă. Când ele, ca doi cai nărăvaşi, tind cu tot dinadinsul să rupă hamurile şi să plece încotro îi duc ochii.

Educaţia primită încă în timpul frecventării cercurilor revoluţionare, iar mai apoi acea a puşcăriilor, au format în Stere o foarte puternică disciplină interioară, şi această disciplină interioară îl obliga să reziste în faţa celor două mari pasiuni care erau în stare să-l divizeze, fie ca să facă din el doar om politic, sau să facă doar scriitor.

Deci la baza interferenţei personalităţii lui C. Stere stă disciplina interioară. Această disciplină explică consecvenţa urmăririi scopului politic şi această disciplină explică marea putere de concentrare, că doar în cinci ani a reuşit să scrie opt volume În preajma revoluţiei.

Supravieţuirea lui Stere în politica românească poate fi atribuită unui miracol, dacă nu am cunoaşte adevăratele cauze care au dus nu numai la integrarea lui în mediul politic şi cultural, dar la devenirea lui în timp, în personalitate de prim-plan.

Când a venit în România în 1892, el nu era decât un tânăr de 27 de ani, poreclit rusu, dar în foarte scurtă vreme el a reuşit să se situeze în fruntea unei grupări socialiste, fiind recunoscut drept lider incontestabil. Şi aceasta s-a datorat, în primul rând, culturii lui lingvistice şi generale. Cunoştea limbile: rusă, franceză, engleză, germană, italiană şi avea lecturi atât de profunde şi sistematizate în diferite domenii, încât la Iaşi nu era om care să-l poată întrece în erudiţie. Chiar Ioan Nădejde care era considerat un enciclopedist veritabil, ceda în faţa lui C. Stere.

Doctorul Nicolae Lupu, fruntaşul de mai târziu al Partidului Naţional Ţărănist scria despre el în 1936:
„Căci omul care venise din tundra siberiană, moldoveanul acesta cu voinţă neînfrântă, era un titan al gândirii şi un om de o mare şi rară cultură generală. Era – îmi spunea mult mai târziu Ion Cantacuzino, el însuşi un savant şi un enciclopedist – cel mai bine mobilat creier din câte cunoscuse el.”(Dr. N. Lupu, Amintiri despre C. Stere. Viaţa românească, 1937, nr. 1-3, p. 51.)

Această superioritate intelectuală i-a permis să-i înfrunte pe liderii politici din România, deoarece ei conștientizau cultura net superioară a lui Stere.

Şi această concurenţă nedeclarată a durat pe tot parcursul activităţii lui Stere şi chiar după moartea lui, deoarece cultura lui politică, darul lui oratoric, erudiția lui literară au rămas drept puncte de referinţă pentru liderii politici. Gazetarii şi cei care îl simpatizau, şi cei care îl contestau, involuntar făceau această comparaţie cu Stere, involuntar făceau această transpunere virtuală cum ar fi reacţionat Stere la cutare sau la cutare eveniment politic.

Această personalitate creată din interferenţa culturii politice şi culturii generale a fost un punct de reper chiar în perioada socialistă şi sovietică când nu era voie să scrii despre Stere, comparaţia ascunsă totuna se făcea. Această personalitate a avut o prezenţă permanentă în viaţa politică a României, implicit a Moldovei.

Mai mulţi oameni politici erau geloşi pe faptul că un politician îşi permite să conducă o revistă literară Viaţa românească. Acest lucru ei îl remarcau deschis, aproape că ostentativ. Ei considerau activitatea literară inferioară activităţii politice. Pe când în realitatea lucrurile stăteau altfel.

Revista Viaţa românească fondată şi dirijată de Stere până în 1915, nu era pur şi simplu o revistă literară, era o revistă sociologică, filozofică, politică cu suficiente implicaţii doctrinare. Prin intermediul ei, Stere explica poziţia sa şi totodată îşi racola noi adepţi.

O experienţă similară de om politic şi publicist au mai avut-o mai mulţi dintre contemporanii lui Stere. Spre exemplu: Titu Maiorescu care a condus revista Convorbiri literare şi a dirijat cu abilitate cercul junimiştilor sau o încercare similară a făcut-o Nicolae Iorga, care a colaborat foarte mult cu revista Semănătorul, a editat propriile sale reviste Floarea albastră, Revista istorică ş.a., dar era invidios prin faptul că nici una din publicaţiile sale n-a atins cota de autoritate pe care a reuşit s-o atingă revista Viaţa românească.

Deci, pe de o parte exista o invidie a colegilor de generaţie, iar pe de altă parte, o încercare mai puţin reuşită, tot a lor, de a repeta nişte paşi pe care îi face Stere. La prima vedere, această imitare a gesturilor lui Stere părea una simplă. Politicienii români, în mare parte şcoliţi în Apus, aveau o cultură solidă apuseană şi în momentul când această cultură o altoiau cu un naţionalism profund, cum este cazul lui Iorga, se obţinea un hibrid politic foarte interesant. Dar nu suficient de convingător, adică, care ar fi cucerit masele în totalitate, sau în cel mai rău caz ar fi influenţat opinia publică, sau elitele intelectuale, cum era cazul lui Stere.

Misterul lui Stere, aici mă refer la trecutul lui siberian, pe care el ştia să-l pună în valoare, se baza pe o profundă cunoaştere a omului şi pe un ideal umanist, de înfrăţire a oamenilor şi nu dezbinarea lor pe naţiuni.

Cultura rusă însuşită de Stere în concordanţă cu cultura apuseană a format în conştiinţa acestei personalităţi o atitudine cu un orizont mult mai larg faţă de marile probleme ale omenirii.

Aici era unul dintre punctele tari ale lui Stere. În al doilea rând, Stere nu ascundea faptul că era un ateu, deci complexul firesc al omului strâns în chingile credinţei creştine, sau catolice nu era specific. El se situa şi deasupra acestui orizont, el nu încerca să substituie idealul său politic, sau să-l îmbine cu idealul său creştin în scopul utilizării lui în interesele politicii, aşa cum făceau adversarii săi. Şi ceea ce este extrem de important, Stere deşi foarte ocupat cu probleme profesionale, adică fiind jurist de meserie, un profesor universitar, el găsea timpul necesar pentru lecturi, fiind la curent cu toate noutăţile literare ale vremii în lume şi faza lecturii nu se termina doar cu plăcerea parcurgerii paginii, ci era încheiat cu nişte note, cu nişte eseuri, cu nişte îndemnuri la lectură pe care el le publica în revista Viaţa românească. El vedea în literatură acea materie spirituală în stare să ajute la soluţionarea mai multor probleme politice, la limpezirea idealurilor societăţii, la emanciparea socială, la emanciparea ţăranilor, emanciparea femeilor, schimbarea raporturilor dintre familii şi chiar, raporturile dintre clasele sociale.

Stere era convins că prin literatură societatea poate atinge un alt nivel calitativ şi spiritual. Drept argument ne serveşte aceeaşi revistă Viaţa românească, care nu numai că a fost un poligon de lansare şi experimentare a talentelor literare, dar ea a pregătit marile reforme politice ale României, inclusiv, ideea formării României Mari, s-a născut în cadrul acestei redacţii. Fostul membru de redacţie, basarabeanul Axentie Frunză, încă în 1915 a editat cartea România Mare, anticipând evenimentele anului unificator 1918.

Ceea ce nu i-au putut ierta adversarii politici lui Stere a fost realul lui talent literar. Un savant poate fi învăţat să scrie un articol ştiinţific, un om nu poate fi învăţat să scrie o bucată literară dacă nu are talent. Iar Constantin Stere prin publicarea în 1912 a bucăţii În voia valurilor, a anunţat că este un talent literar autentic. Iar la acest talent literar se mai adăuga originalitatea tematică - Basarabia, Rusia, Siberia, ceea ce nu era cunoscut publicului din Regat şi respectiv autorilor de acolo. Deja prin aceasta Constantin Stere îi devansa pe concurenţii săi, iar această devansare îi aducea nu numai autoritate ca forţă literară, dar îi sporea autoritatea de om politic, ceea ce adversarii săi înţelegeau foarte bine.
Retragerea lui Stere din arealul politic a fost o retragere iluzorie, fiindcă opinia lui a contat şi în continuare, iar apariţia romanului În preajma revoluţiei (1931-1936) i-a ridicat şi mai mult autoritatea şi ca scriitor, şi ca om politic, urcându-l pe piscurile Nemuririi...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Cultură 22 Februarie 2020, ora: 10:18

Postul Paștelui 2020. În calendarul bisericesc, în Postul Paștelui se intră în două etape, primul pas fiind făcut chiar mâine, pe 23 februarie, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsată Secului pentru Postul Paștelui 2020 are două etape care conduc treptat către Postul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 09:40

Începe forajul în Marea Neagră. Producţia estimată va fi de 1 mld. metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul României

Începe forajul în Marea Neagră. Producţia estimată va fi de 1 mld. metri cubi de gaze pe an, echivalentul a 10% din consumul României

Ministerul Economiei a emis, vineri, autorizaţia pentru executarea lucrărilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din amonte Ana - STG, în apropierea ţărmului, în zona Vadu din judeţul Constanţa, a anunțat instituţia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 08:50

Bufonul regelui Consilierul lui Ion Chicu îl numește pe deputatul ACUM, Sergiu Litvinenco: „Leneș și mincinos”

Consilierul lui Ion Chicu îl numește pe deputatul ACUM, Sergiu Litvinenco: „Leneș și mincinos” Din editia print

„Ce-l impiedica pe Litvinenco sa asculte informatia, sa o compare cu planul de actiuni aprobat si sa vina cu intrebari, critici, sugestii?”, se întreabă consilierul lui Chicu, Vitalie Dragancea.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 08:04

5 alimente care agravează simptomele răcelii

5 alimente care agravează simptomele răcelii

Îți vâjâie capul, îți curge nasul și strănuți în continuu? Sunt semnele clare că suferi de răceală. Dar aceste simptome le au și cei care suferă de infecții virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS). Există mai mult de 200 de viruși care pot...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 07:57

Încă un suicid în centrul țării. Un bărbat de 62 de ani, găsit strangulat în propria gospodărie

Încă un suicid în centrul țării. Un bărbat de 62 de ani, găsit strangulat în propria gospodărie

Un nou caz de suicid a zguduit centrul țării. Un bărbat de 62 de ani a fost găsit strangulat în propria casă, de către fiul acestuia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 07:49

Trei primari PDM, care au plecat la „Pro Moldova”, au revenit peste o zi înapoi la Filip

Trei primari PDM, care au plecat la „Pro Moldova”, au revenit peste o zi înapoi la Filip

Cei trei primari PDM din raionul Dondușeni, care au anunțat, joi, că pleacă din partid, au revenit peste o zi. Anunțul a fost făcut de președintele democraților, Pavel Filip.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 07:32

Numărul cazurilor de CORONAVIRUS în China este în scădere

Numărul cazurilor de CORONAVIRUS în China este în scădere

 Numărul zilnic de noi cazuri de contaminare cu coronavirus în China este scădere, cu 397 de cazuri anunţate sâmbătă de comisia naţională de sănătate faţă de aproape 900 vineri, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 07:12

ROMÂNOFOBIE CURATĂ în Parlamentul de la Chișinău / Extremiștii lui Dodon atacă cu jigniri șovine și xenofobe

ROMÂNOFOBIE CURATĂ în Parlamentul de la Chișinău / Extremiștii lui Dodon atacă cu jigniri șovine și xenofobe

Ieri, deputatul Octavian Țîcu a anunțat că o cărţulie „profund antiromânească şi antiunionistă” , în care se aduc jigniri statului şi cetăţenilor români, este distribuită în Parlament de „angajaţii fracţiunii PSRM”. Din aceste...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 07:12

Planurile lui Dodon dacă câștigă alegerile: Federalizarea R. Moldova și... „ieșirea din bortă”

Planurile lui Dodon dacă câștigă alegerile: Federalizarea R. Moldova și... „ieșirea din bortă”

Declarații bizare ale lui Igor Dodon despre „planurile sale” în următorii ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 07:00

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 FEBRUARIE 2020. RACII POT AFLA UN SECRET

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 22 FEBRUARIE 2020. RACII POT AFLA UN SECRET

Horoscopul zilei de 22 februarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 22 februarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 03:20

„MITĂ ȘI ÎNAINTE”? 40% din posesorii de autovehicule nu achită TAXA rutieră și respectiv NU EFECTUEAZĂ revizia tehnică a unității de transport

„MITĂ ȘI ÎNAINTE”? 40% din posesorii de autovehicule nu achită TAXA rutieră și respectiv NU EFECTUEAZĂ revizia tehnică a unității de transport

Ratările Bugetelor locale de la evaziunea fiscală a posesorilor de automobile în anul 2020 vor fi de circa 500 milioane lei. Astfel, Primăriile și autoritățile raionale vor aloca pentru întreținerea și reparația drumurilor locale 750 milioane lei în loc de 1,2 miliarde...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 00:50

VIDEO / Opt moldoveni au deschis mai multe fabrici de țigări, în ITALIA. Poliția a confiscat de la ei țigarete de 12 milioane de euro

VIDEO / Opt moldoveni au deschis mai multe fabrici de țigări, în ITALIA. Poliția a confiscat de la ei țigarete de 12 milioane de euro

Opt cetăţeni ai Republicii Moldova au fost arestaţi în sudul Italiei, pentru fabricarea ţigărilor contrafăcute. Reținerea a avut loc în data de 20 februarie, în câteva locații din orașul Napoli, acolo unde suspecții îți desfășurau activitatea ilegală.

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 22 Februarie 2020, ora: 00:46

Bulgaria ar putea să amâne până la vară planurile privind aderarea la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioadă obligatorie de doi ani, înainte de adoptarea monedei euro, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2020, ora: 00:18

Chicu este supărat că oamenii prin teritoriu îi SPUN în față că MOLDOVA NU ARE VIITOR

Chicu este supărat că oamenii prin teritoriu îi SPUN în față că MOLDOVA NU ARE VIITOR

„E paradoxal, dar străinii, investitorii și partenerii noștri externi au mai multă încredere viitorul țării noastre decât noi. Mă doare să aud în teritoriu, de la pedagogi, că poporul ăsta nu mai are viitor, nu mai avem cu cine ne mândri. De parcă marele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 20:19

Secretarul de stat de la Ministerul de Externe de la Chișinău ignoră „politică echilibrată” a lui Dodon: Politica externă este îndreptată spre atingerea obiectivului de integrare europeană

Secretarul de stat de la Ministerul de Externe de la Chișinău ignoră „politică echilibrată” a lui Dodon: Politica externă este îndreptată spre atingerea obiectivului de integrare europeană

Tatiana Molcean: „Din ceea ce este în programul de care ne conducem, mă refer la programul de activitate al guvernului, din ceea ce este fixat în planul de activitate al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, nu aș spune că calendarul s-a schimbat la nivel...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 18:00

Daniel Ioniță: „În momentul de față nu suntem convinși că autoritățile de la Chișinău chiar sunt serioase în ceea ce privește parcursul european”

Daniel Ioniță: „În momentul de față nu suntem convinși că autoritățile de la Chișinău chiar sunt serioase în ceea ce privește parcursul european”

România nu este convinsă că autoritățile de la Chișinău sunt serioase în ceea ce privește parcursul european, declară ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. În cadrul emisiunii „Alternativa europeană” de la Radio Chișinău, diplomatul...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 21 Februarie 2020, ora: 16:33

Jizdan îi acuză pe cei din „Pro Moldova” că și-au schimbat comportamentul după ce Candu a vizitat Israelul

Jizdan îi acuză pe cei din „Pro Moldova” că și-au schimbat comportamentul după ce Candu a vizitat Israelul

Fostul ministru de Interne Alexandru Jizdan nu exclude că cei șase deputați au părăsit PDM în urma unei întrevederi cu Ilan Șor în Israel.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 15:25

Dezmembrarea PDM ia amploare! Mai mulți primari din raionul Rezina au părăsit partidul și susțin grupul „Pro Moldova”

Dezmembrarea PDM ia amploare! Mai mulți primari din raionul Rezina au părăsit partidul și susțin grupul „Pro Moldova”

Au părăsit PD pentru că nu-i mai reprezintă! Șase primari ai unor localități din raionul Rezina și vicepreședinta raionului, Aurelia Grigoriță, au anunțat că părăsesc rândurile Partidului Democrat din Moldova și susțin grupul parlamentar „Pro Moldova”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:40

Stoianoglo PROMITE că 29 de oameni ar urma să fi audiați în dosarul finanțării PSRM din Bahamas / Nicio persoană nu este încă BĂNUITĂ

Stoianoglo PROMITE că 29 de oameni ar urma să fi audiați în dosarul finanțării PSRM din Bahamas / Nicio persoană nu este încă BĂNUITĂ

29 de persoane fizice urmează a fi audiate de procurori în dosarul finanțării PSRM din Bahamas.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:31

Dodon e nervos că „subalternii” săi și ai lui Chicu vând PĂDURILE MOLDOVEI

Dodon e nervos că „subalternii” săi și ai lui Chicu vând PĂDURILE MOLDOVEI

Tăierea ilicită a pădurilor este o problemă gravă în opinia șefului statului, Igor Dodon. Acesta le promite pădurarilor că „vor intra la închisoare”, dacă continuă să vândă ilegal lemn, iar ministrului Agriculturii, Ion Perju, îi promite că riscă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:28

Eșanu: Andronachi și Dodon au bătut palma la „Metalferos”. Acum de acolo se finanțează și PD și PSRM

Eșanu: Andronachi și Dodon au bătut palma la „Metalferos”. Acum de acolo se finanțează și PD și PSRM

Eșanu a declarat, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, că după ce în vară Andronachi dispăruse o perioadă din Republica Moldova, ulterior președintele Igor Dodon „i-a dat asigurări că nu-l atinge”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:22

Sute de mii de pangolini au fost vânduţi ilegal în întreaga lume în ultimele două decenii

Sute de mii de pangolini au fost vânduţi ilegal în întreaga lume în ultimele două decenii

 Aproape 900.000 de pangolini, o specie aflată pe cale de dispariţie, au fost vânduţi ilegal în întreaga lume în ultimele două decenii, a informat joi un ONG care monitorizează circuitul traficului de animale, citat de AFP. "Nu trece o zi fără a vedea o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Februarie 2020, ora: 14:00

VIDEO / SCANDAL ÎN PARLAMENTUL R. MOLDOVA. Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului și nu i-au permis lui Chicu să citească raportul de 100 de zile

VIDEO / SCANDAL ÎN PARLAMENTUL R. MOLDOVA. Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului și nu i-au permis lui Chicu să citească raportul de 100 de zile

Ședință cu SCANDAL la Parlament: Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului, în ziua în care premierul Chicu a venit neanunțat în Parlament să-și citească raportul la 100 de zile de activitate

( ) Citeşte tot articolul

IT&C 21 Februarie 2020, ora: 13:42

Startup Week 2020 – cel mai important eveniment pentru antreprenori, revine la Chișinău

Startup Week 2020 – cel mai important eveniment pentru antreprenori, revine la Chișinău

Peste 1000 de actuali și viitori antreprenori sunt așteptați la cel mai important eveniment local dedicat antreprenoriatului – Chișinău Startup Week 2020. Acesta va avea loc în perioada 23-27 martie și va include o serie de evenimente de interes pentru cei din domeniu. Timp de...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)