Astăzi 2 Iunie 2020, Marţi - Ultima actualizare la ora 23:49
Abonamente

Istorie 13 Aprilie 2017, ora 11:17    Din editia print

În culisele Istoriei: ETERNITATEA UNUI ARTIST

Marime Font

 E o axiomă teza că un artist trebuie să posede o vastă cultură şi este ideal cazul când el este şi un intelectual rafinat.
Basarabia interbelică, prin contribuția lui Alexandru PLĂMĂDEALĂ ne dă un asemenea model.

 Artist plastic de vocaţie, director al Şcolii de Arte Frumoase din Chişinău, el a colindat nu numai România, descoperind frumuseţea mănăstirilor şi a bisericilor din Nordul Moldovei, dar a călătorit prin Italia, prin Franţa, prin Grecia şi Austria, citind istoria Artei pe originalele expuse prin muzee, savurând aroma trecutului.
Reuşita lui cu monumentul lui Ştefan cel Mare nu este un accident, este finalizarea logică a unui proces de şlefuire intelectuală, de şlefuire spirituală.

A scrie despre Alexandru Plămădeală e foarte dificil, căci personalitatea lui e asemănătoare cu cea a unui diamant cu mii şi mii de nebănuite faţete.
În 1919, după decesul lui Vladimir Okuşko, direcţia Şcolii a fost preluată de către unul dintre cei mai buni absolvenţi ai Şcolii – sculptorul Alexandru Plămădeală care a şi condus-o până în 1938.
Biografia lui o reproducem din ghidul enciclopedic Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (Chişinău, 2007):
Plămădeală, Alexandru (22.X.1888, Buiucani, Chişinău – 15.VI.1940, Chişinău), sculptor.
Studii: Şcoala Duhovnicească din Chişinău (1898-1904), Seminarul Teologic din Chişinău (1904-1911), Şcoala de Desen din Chişinău (1907-1911), Şcoala Superioară de Pictură, Sculptură şi Arhitectură din Moscova (1912-1916). După absolvirea şcolii urmează studii de specializare în atelierele de sculptură ale şcolii.

Loading...


Activitate profesională: gravor la Monetăria din Petrograd (1916-1918). Este numit în funcţia de profesor de desen la Şcoala Spirituală din Chişinău (1918-1919), director al Şcolii de Desen, transformată în Şcoală de Arte Plastice (în prezent Colegiul Republican de Arte Plastice (Alexandru Plămădeală) (1919-1938). În 1921 creează Societatea de Arte Frumoase din Basarabia, devenind conducătorul ei. Organizează 11 expoziţii în diferite localităţi ale României. Din iniţiativa lui, în 1939 este fondată Pinacoteca Municipală.

Distincţii: Steaua României în grad de ofiţer (1923), Coroana României în grad de ofiţer (1927). În Chişinău fosta stradelă a Livezilor din sectorul Buiucani îi poartă numele.
Din 1919 până în 1933 Şcoala de Arte a fost absolvită de un număr de 58 de persoane dintre care 40 de absolvenţi au fost admişi în şcoli superioare de arte.

În aceşti ani, în momentele grele, destinul şcolii a fost legat direct de numele maestrului Ion Teodorescu-Sion, distins artist plastic român, prieten cu Alexandru Plămădeală.

Aşa s-a întâmplat că Ion Teodorescu-Sion (1882, Ianca, jud. Brăila – 1939, Bucureşti). A fost unul dintre marii artişti români, care a avut o contribuţie deosebită la salvarea şcolii de arte frumoase din Chişinău. Întâmplarea a făcut ca în 1921, când pentru prima oară artiştii basarabeni au fost invitaţi să participe la saloanele oficiale din Bucureşti, Ion Teodorescu-Sion a văzut lucrarea lui Alexandru Plămădeală Disperarea. Profund impresionat, el a întrebat pe cei doi bărbaţi, care stăteau în preajma lucrării şi care, după părerea lui, erau nişte muncitori-hamali, cine este autorul lucrării, la care unul dintre acei doi a răspuns: – eu.
Alexandru Plămădeală nu arăta ca un artist în viziunea pictorului bucureştean, dar prietenia lor s-a înfiripat pe loc şi a durat până la moarte şi n-a fost prieten mai fidel pentru Alexandru Plămădeală la Şcoala din Chişinău decât Teodorescu-Sion. De câte ori încerca Ministerul Culturii şi Cultelor, ori Primăria Chişinău să atenteze la spaţiul şcolii, la finanţare, la suveranitatea instituţiei, acest artist, pe atunci funcţionar de stat, intervenea prompt şi într-un fel sau altul îşi ajuta prietenul care era prieten al şcolii şi ajuta şi şcoala.
Era un spirit vesel, inventiv, câteodată păşind chiar peste limitele bunului-simţ.
Alexandru Plămădeală plecase într-o excursie la Paris, lăsându-şi acasă mama bolnavă. Dar având ferma înţelegere că dacă cumva situaţia se înrăutăţeşte, să i se dea o telegramă cu un conţinut adecvat: mama se simte rău. Ion Teodorescu-Sion, sosind la Chişinău şi negăsindu-şi prietenul, a aflat această parolă şi a dat o telegramă la Paris, făcându-l pe Plămădeală să nu-şi mai termine excursia. Dar asemenea lucruri la oameni de atare calibru sunt de iertat. Plămădeală, în mai multe rânduri, a executat câteva portrete ale lui Teodorescu-Sion. Iar moartea ilustrului pictor l-a amărât profund, fiindcă în atmosfera românească înainte de război, pentru Alexandru Plămădeală, această prietenie valora cât o rază de lumină pură.

Destinul a făcut ca peste un an să dispară şi Plămădeală.

O altă mare personalitate a culturii române, poetul Ion Minulescu, în virtutea funcţiilor pe care le deţinea la Ministerul Culturii, a fost implicat direct în procesul de salvare de la dispariţie a Şcolii de Arte Frumoase din Chişinău. În acest sens putem relata următoarele:
Memoria atinge lucrurile şi ele învie, evenimentele capătă parcă mişcarea de odinioară şi timpul, ca prin miracol, se scurge nu înainte, ci înapoi.

Din acea derulare a amintirilor vom reţine o serie scurtă de momente, care au vărsat mai multă lumină asupra a două mari personalităţi – Ion Minulescu (6.I.1881 – 11.IV.1944, poet, prozator şi dramaturg) şi Alexandru Plămădeală.

Au avut norocul să se întâlnească în Chişinăul mic şi lâncezit din anii interbelici. Şi dacă unele nuanţe ale memorabilelor întâlniri au şi pălit, apoi ceea ce s-a păstrat neatins capătă astăzi corole de mit…

Ion Minulescu a condus mai mulţi ani Direcţia de Arte a Ministerului Culturii. Era în obligaţiile lui să cunoască artiştii şi şcolile de artă, care activau pe atunci. Şcoala de arte din Chişinău, cunoscută şi sub numele de Şcoala de arte plastice a lui Plămădeală, nu era pentru el o necunoscută. Faima acestui aşezământ de învăţământ era dublă. Inspectorul din Ministerul Culturii şi tot el, minunatul pictor Ion Teodorescu-Sion a propus în anii ’20 ca Academia de Arte din Bucureşti să fie reformată după modelul acestei şcoli. Aceasta era concluzia lui făcută în urma inspectării modestului aşezământ de învăţământ. Propunerea a stârnit mare vâlvă în capitală şi a generat destule neplăceri directorului Alexandru Plămădeală. Adversarii lansează chiar ideea lichidării şcolii, care, de fapt, li se părea un focar al bolşevismului.

Siguranţa română era de aceeaşi părere şi, din când în când, aducea dovezi la acest capitol, ceea ce era, de fapt, reversul medaliei…
Fără să ţină cont de laude, fără să ţină cont de critică, şcoala, sclipuind anumite surse, continua să existe. Ministerul, mirat de o asemenea vitalitate, hotărăşte în 1931 s-o înscrie în rândul şcolilor subsidiate de stat. Pentru a face acest lucru, la Chişinău a sosit Ion Minulescu. Misiunea lui era de a trece Şcoala de arte din subordinea Primăriei în subordinea Ministerului Culturii. Problema era destul de complicată.

Dar în faţa unei vedete literare de primă-mărime chiar şi birocraţia s-a făcut mai indulgentă.

Cu atât mai mult că nici poetul nu era dintre persoanele care să dea indicaţii şi să aştepte ca ele să fie discutate… Primăria a acceptat toate condiţiile puse, şi-a luat obligaţia să subsidieze parţial şcoala şi s-o asigure cu cărbuni pentru iarnă. Problemele, pentru a căror rezolvare Plămădeală ar fi cheltuit luni, sau poate chiar ani de zile, s-au limpezit în câteva clipe.

Era şi firesc ca un asemenea mag să fie invitat în atelierul sculptorului, pus în capul mesei şi tratat ca un oaspete foarte drag. Cât timp au discutat, Plămădeală s-a folosit de prilej şi i-a trecut profilul pe hârtie, iar de pe hârtie l-a trecut pe os, obţinând în felul acesta o miniatură excepţională. Olga Plămădeală, soţia sculptorului şi martora acestei întâlniri, a caracterizat lucrarea în cauză drept una dintre cele mai bune de acest gen.

Plămădeală, care însuşise modelul de comportare a demnitarilor de mare calibru, foloseşte momentul pozării în scopul său şi, făcând o reclamă deosebită, obţine de la Minulescu promisiunea că două absolvente ale şcolii din Chişinău îşi vor continua studiile în Belgia.
Poetul şi-a onorat cuvântul dat: două absolvente, respectiv Claudia Cobizeva şi Elisaveta Ivanovskaia, plecând în străinătate, aveau în buzunar subsidiile Ministerului Culturii.

Ivanovskaia s-a căsătorit şi a rămas să locuiască în Belgia, iar Claudia Cobizeva s-a întors şi a atins un înalt nivel profesionist lucrând în tihnitul Chişinău.

Miniatura pe care Minulescu o luase cu sine la Bucureşti a avut şi ea parte de o soartă deosebită. Olga Plămădeală scrie în memoriile sale că scriitorul, fiind la un congres în Anglia, la Londra, a cedat insistenţelor unui colecţionar şi i-a vândut semnătura.
În 1991 am vizitat casa maestrului din Bucureşti, fiica lui, Mioara Minulescu, şi-a amintit că în casa lor se vorbea despre Plămădeală, se vorbea despre Basarabia. Mi-a prezentat câteva miniaturi cioplite în os, executate cu măiestrie, dar cea pe care aş fi dorit s-o văd neapărat, lipsea…

În 1933, Ion Minulescu vizitează şi inspectează din nou Şcoala de Arte din Chişinău. Ministrul Aurel Vlad îi dă misiunea de inchizitor, poruncindu-i să închidă şcoala.

Motivul oficial era lipsa de fonduri financiare. Motivul neoficial îl constituia rapoartele Siguranţei.
Necazul lui Plămădeală nu avea margini. Rodul muncii lui de ani de zile trebuia să piară într-o singură clipă. Indispus la culme, el arde o înjurătură. Soţia lui scrie: „Alexandru Mihailovici n-a putut face nimic mai bun, decât să înjure pe ministru şi a făcut-o atât de virtuos, încât l-a entuziasmat pe Minulescu, care se dădea în vânt după expresii originale. Îi era şi lui ciudă pe ministru că l-a trimis într-o deplasare atât de dificilă”.

Chibzuind câteva zile, el găseşte de cuviinţă să-i spună directo¬rului următoarele cuvinte:
„Ei vor să facă din mine călăul acestei şcoli, n-o să le reuşească. Eu o să trec şcoala în subordinea primăriei, iar mai departe veţi exista cum vă va duce capul.

Minulescu s-a ţinut de cuvânt şi de data aceasta. Şcoala lui Plămădeală a supravieţuit datorită subsidiilor locale.
S-au păstrat câteva fotografii din acea vreme. Cei ce pozează sunt trişti şi indispuşi. Aşa era culoarea epocii în care prevala motivul nesiguranţei… (Iurie Colesnic, Mitologia amintirii // Sfatul Ţării, nr. 220-224, anul 1992)
În 1933, Ministerul Culturii din România emite o decizie despre închiderea Şcolii de Artă, dar graţie relaţiilor pe care le avea Alexandru Plămădeală la Bucureşti, această închidere a fost tărăgănată până în anul 1937, când la 1 iulie Şcoala de Arte a fost comasată cu Liceul Industrial, deşi programele de studii au rămas neschimbate şi chiar sediul şcolii a rămas acelaşi.

În 1939, la 26 noiembrie s-a deschis în incinta primăriei Pinacoteca municipală, formată în baza unor donaţii ale Ministerului Culturii al României şi ale artiştilor plastici basarabeni. În total pinacoteca iniţială însuma 161 de lucrări. Un rol deosebit la organizarea acestui Muzeu de Artă l-a avut scriitorul, avocatul, viceprimarul de Chişinău, membru fondator al Societăţii Artiştilor Basarabeni, Cezar Stoica.
Acesta a fost ultimul proiect de amploare realizat de Alexandru Plămădeală. Boala a pus definitiv stăpânire pe el ca la numai câteva zile până la cedarea Basarabiei la URSS să se stingă din viaţă.

Nu este de mirare faptul că a fost un colaborator activ al revistei Viaţa Basarabiei. El a încercat să scrie un studiu de sinteză, care a stat la baza tuturor istoriilor scrise de criticii de artă ulterior. Scrisul pentru el nu era o necesitate, era una din formulele de exprimare de comunicare cu contemporanii.

Dar mai important mi se pare momentul prezentării bibliografiei colaborărilor la Viaţa Basarabiei care este argumentul forte că un artist veritabil este şi un publicist interesant:

Artişti plastici basarabeni: Un scurt istoric. (1933. - nr.11), iar lucrările lui au servit drept ilustraţii pentru multe numere ale revistei: Portretul doamnei O. Plămădeală: Desen de Al. Plămădeală. (1934. - nr.4.), - De la salonul IX al societăţii de Belles-Arts din Basarabia; Athetenul Român: „Desnădejde” de Al. Plămădeală. (1936. - nr.5-6); Brâu - motive moldoveneşti: Catedrala Tighina: Pictură de Al. Plămădeală. (1935. - nr.3); Interior. Catedrala Tighina: Pictură de Al. Plămădeală. (1935. - nr.3); Învierea. Catedrala Tighina: Pictură de Al. Plămădeală. (1935. - nr.3); Mănăstirea Curchi: Desen de Al. Plămădeală. (1934. -nr.4.), - Pe copertă. - De la Salonul IX de pictură şi sculptură al societăţii de Belles-Arts din Basarabia; Pictorul I. Teodorescu-Sion: Desen de Al. Plămădeală. (1939. - nr.1); Portretul domnişoarei T.: Desen de Al. Plămădeală. (1934. - nr.7-8); Revărsarea Nistrului - jud. Tighina de pictorul Al. Plămădeală. (1939. - nr.5.), - Pe copertă; Schiţă pentru macheta monumentului Unirii (de Plămădeală). (1933. - nr.4-5.), - Pe copertă; „Sf.. Constantin”: Pictură de A. Plămădeală: (Catedrala oraşului Tighina). (1935. - nr.1); „Sf. Elena”: Pictură de A. Plămădeală: (Catedrala oraşului Tighina). (1935. - nr.1); „Tors”: Imaginea lucrării sculptorului Al. Plămădeală, premiată cu „Premiul ministerului Cultelor şi artelor pentru sculptură”. (1938. - nr.4-5.), - Salonul Oficial 1938, Bucureşti.
În anii ”80 Alexandru Plămădeală a revenit în actualitate prin lucrarea lui fundamentală „Monumentul lui Ştefan cel Mare”, care a devenit un simbol al mişcării de eliberare naţională, metafora veritabilei eliberări, probabil cum doar artistul a ştiut să intuiască.

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 2 Iunie 2020, ora: 18:33

„200 DE MILIOANE” / Împrumutul de la ruși - analiză 10TV despre acordul diabolic cu Moscova (VIDEO)

„200 DE MILIOANE” / Împrumutul de la ruși - analiză 10TV despre acordul diabolic cu Moscova (VIDEO)

Ce se ascunde, de fapt, în spatele așa-numitului acord de împrumut pe care l-au negociat oamenii lui Igor Dodon „din numele Republicii Moldova”, ce interese stau în spatele acestui document și ce risca Republica Moldova în cazul în care acesta nu ar fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 14:59

Panică la Kremlin. Putin se prăbușește în sondaje. Se pregătesc proteste

Panică la Kremlin. Putin se prăbușește în sondaje. Se pregătesc proteste

Încrederea publicului în președintele Vladimir Putin a scăzut la un nou nivel minim în luna mai, deoarece mai mulți ruși au declarat că sunt gata să iasă în stradă pentru a protesta împotriva căderii nivelului de viață, potrivit rezultatelor sondajului independent, Levada.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 14:56

OPINIE Donald Trump vs Twitter

Donald Trump vs Twitter

 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 14:42

Se mai spulberă un mit. Medicamentul minune anti-COVID, aproape inutil

Se mai spulberă un mit. Medicamentul minune anti-COVID, aproape inutil

Cursa contracronometru a experţilor din lumea întreagă pentru găsirea unui tratament eficient pentru noul coronavirus este departe de un rezultat concret. Potrivit unui amplu studiu s-a constatat că hidroxiclorochina şi clorochina „nu aduc beneficii pacienţilor cu COVID-19“. De...

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 2 Iunie 2020, ora: 14:27 de Irina Nechit

Victoria Cozmolici: „Pictez în fiecare zi, chiar dacă plouă, ninge, e soare ori carantină”

Victoria Cozmolici: „Pictez în fiecare zi, chiar dacă plouă, ninge, e soare ori carantină” Foto: Pictorița Victoria Cozmolici, Chișinău

Victoria Cozmolici s-a născut în 1978, la Chișinău. A absolvit Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru” și Universitatea de Stat „Ion Creangă”. Este membru-titular al Uniunii Artiștilor Plastici, a participat la mai multe expoziții reprezentative: „Saloanele...

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 2 Iunie 2020, ora: 14:17

Ce înseamnă când visezi un urs

Ce înseamnă când visezi un urs

 Nu se poate spune ca visul in care apar ursi este unul comun. Totusi, daca ai avut un astfel de vis, cu siguranta ai avut senzatia ca a fost unul important si probabil te-ai intrebat ce inseamna. De aceea, iti venim in ajutor cu cateva semnificatii asociate acestui simbol oniric rar, dar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 14:13

UPDATE / CUTREMUR de 4.4 puncte Richter în VRANCEA / A fost resimțit și în R. Moldova

UPDATE / CUTREMUR de 4.4 puncte Richter în VRANCEA / A fost resimțit și în R. Moldova

​​Un cutremur de 4,4 grade s-a produs în România, în zona seismică Vrancea, Buzău, marți, la ora 14:12, la adâncimea de 99 km, potrivit Institutului de Fizică a Pământului.

( ) Citeşte tot articolul

CSI / Rusia 2 Iunie 2020, ora: 14:11

O femeie locotenent-colonel în Poliţia Rusă a CĂZUT de la fereastra unui spital din Moscova

O femeie locotenent-colonel în Poliţia Rusă a CĂZUT de la fereastra unui spital din Moscova

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, la Spitalul Clinic 24 din Moscova, relatează Radio Europa Liberă. Femeia, identificată de „Komsomolskaia Pravda” drept Iulia B., în vârstă de 45 de ani, era expert principal la Centrul de Criminalistică din cadrul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 14:04

Șapte judecători din Strășeni au fost testați POZITIV la COVID-19

Șapte judecători din Strășeni au fost testați POZITIV la COVID-19

Șapte magistrați care activează la Judecătoria Strășeni au fost testați pozitiv la noul coronavirus. 

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 2 Iunie 2020, ora: 13:02

VIDEO / Bebeluș aruncat lângă o gunoiște, imediat după naștere

VIDEO / Bebeluș aruncat lângă o gunoiște, imediat după naștere

Caz îngrozitor, la Dubăsari. Un bebeluș a fost găsit mort, aruncat într-o geantă la gunoiște.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 2 Iunie 2020, ora: 12:56

Dieta fulger cu roșii. Slăbești 7 kg în doar 7 zile

Dieta fulger cu roșii. Slăbești 7 kg în doar 7 zile

Dieta cu roşii este una dintre cele mai eficiente diete din lume şi ajută la pierderea a cel puţin 7 kilograme în 7 zile. Roşiile conţin 94% apă, au 17 calorii la 100 de grame şi o concentraţie mare de potasiu, vitamina B şi C.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Liber 2 Iunie 2020, ora: 12:05

Au fost aleși jucătorii pentru „Bani la greu”. Vezi cine va concura astăzi pentru mai mult de 1 000 000 de lei!

Au fost aleși jucătorii pentru „Bani la greu”. Vezi cine va concura astăzi pentru mai mult de 1 000 000 de lei!

Doi norocoși își vor testa norocul, în această seară, în noul joc special al Loteriei Naționale, cu câștiguri de peste 1 000 000 de lei. Denis Buga din Biruința, Sângerei și Artur Lupu din Chișinău vor concura, începând cu 20:45, la Prime TV...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 11:55

ANTI-RECORD absolut pentru Moldova la infecția de COVID-19: media săptămânală a ajuns la 173 de cazuri noi pe zi

ANTI-RECORD absolut pentru Moldova la infecția de COVID-19: media săptămânală a ajuns la 173 de cazuri noi pe zi

Am depășit recordul de la valul III, când a fost înregistrată o medie săptămânală de 169 de cazuri noi pe zi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 11:53

„VEȘTI BUNE” de la guvernarea Dodon&Chicu - Salariul mediu lunar în R. Moldova este în SCĂDERE iar prețurile sunt în CREȘTERE (STATISTICI OFICIALE)

„VEȘTI BUNE” de la guvernarea Dodon&Chicu - Salariul mediu lunar în R. Moldova este în SCĂDERE iar prețurile sunt în CREȘTERE (STATISTICI OFICIALE)

În primul trimestrul al anului 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei - în scădere cu 2,3% față de trimestrul patru al anului trecut. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 2 Iunie 2020, ora: 11:42

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Colapsul Uniunii Sovietice, dincolo de implozia imperiului comunist, a creat o serie de probleme tuturor statelor ex-sovietice, una dintre cele mai stringente devenind cea a existenţei, în teritoriul acestora, a unui contingent uriaş de forţe armate ale unei formaţiuni statale noi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 10:43

Câte localități din Republica Moldova au ACELAȘI nume ca cele din România

Câte localități din Republica Moldova au ACELAȘI nume ca cele din România

Circa 40 la sută dintre localitățile din Basarabia au nume identice sau asemănătoare cu satele și orașele de pe teritoriul actual al României. Mai exact, este vorba despre 800 din cele aproximativ 2.000 de localități din R. Moldova, care sunt gemene cu peste 2.350 de aşezări din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 09:44

Al cincilea caz de COVID-19 în PARLAMENTUL R. Moldova

Al cincilea caz de COVID-19 în PARLAMENTUL R. Moldova

Un angajat din cabinetul președintelui unei fracțiuni parlamentare a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 08:09

Grecia redeschide GRĂDINIȚELE - Europa face un salt către normalitate în pofida pandemiei

Grecia redeschide GRĂDINIȚELE - Europa face un salt către normalitate în pofida pandemiei Foto: simbol

Europa îşi accelerează luni întoarcerea către aparenţa unei normalităţi - de la deschiderea Coloseumului la Roma şi până la deschiderea magazinelor la Moscova - în faţa pandemiei covid-19, care continuă să facă ravagii în America Latină, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 2 Iunie 2020, ora: 07:53

Două sectoare de poliție și-ar putea sista activitatea, în urma infectării unor colaboratori

Două sectoare de poliție și-ar putea sista activitatea, în urma infectării unor colaboratori

Două sectoare de poliție din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău și-ar putea sista activitatea, după ce doi ofițeri de sector au fost testați pozitiv cu COVID-19.

( ) Citeşte tot articolul

Internațional 2 Iunie 2020, ora: 07:27

VIDEO /​ 8 minute și 46 de secunde. Filmul morții lui George Floyd, care a stârnit revoltele violente din SUA

VIDEO /​ 8 minute și 46 de secunde. Filmul morții lui George Floyd, care a stârnit revoltele violente din SUA

Opt minute și 46 de secunde a stat ofiterul de poliție Derek Chauvin cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd, potrivit unei reconstituiri a presei americane. New York Times a pus cap la cap filmările de pe camerele de supraveghere din zonă, dar și ale martorilor, făcând filmul...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)