Astăzi 27 Iulie 2021, Marţi - Ultima actualizare la ora 08:50
babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
Abonamente

Cultură 22 Iulie 2015, ora 07:14    Din editia print

În culisele Istoriei: Pe valurile memoriei cu Nichifor Crainic

Marime Font

Chişinăul datorează mult câtorva mari personalităţi româneşti. Dar dintre toate marile figuri care au peregrinat pe aici ori au poposit pentru mai mult timp, cel mai ignorat pe nedrept a fost minunatul teolog, filozof şi poet – Nichifor Crainic (24.XII.1889 – 21.VIII.1972), fiind în Basarabia ca profesor al Facultăţii de Teologie din Chişinău..

Autograful scrisorii lui N.Crainic mai mulţi ani din viaţă, de profesorat şi de exemplu scriitoricesc veritabil.

A fost numit profesor la 1 noiembrie 1926 şi a activat în capitala Basarabiei până în 1932 când a fost transferat la Universitatea din Bucureşti. Nichifor Crainic s-a dăruit din plin studenţilor săi, dar prin ce l-a impresionat Basarabia pe acest distins bărbat? Răspunsul îl găsim în nişte pagini memorialistice publicate în revista Manuscriptum (1990, nr.3-4):


„La Chişinău însă, în anul 1927, aveam a face cu un public studenţesc venit din altă sferă culturală şi a trebuit să încep cu un curs despre sentimentul religios în literatura noastră, pentru familiarizarea lui cu elemente de cultură naţională. A urmat apoi un curs de istoria misticii universale, un curs teoretic de mistică ortodoxă şi, în sfârşit, un curs despre Dostoievski, la care venea şi public nestudenţesc, între care şi ruşi. Cursurile le pregăteam în vacanţa mare, când aveam mai mult răspas. Apoi mă închideam trei zile pe săptămână într-o cameră din curtea facultăţii, mobilată cu o canapea, o masă cu cărţi şi un lighean, cu hrană rece de la băcănie, şi-mi sistematizam prelegere cu prelegere. Mă sustrăgeam total cotidianului ziaristic, dispărea zbuciumul bucureştean. În această alternanţă de singurătate plină de deliciile subţiri ale studiului şi luptă încordată cu evenimentele curente, am consumat şase ani de trudă, închinaţi învăţământului la Chişinău.”

Chişinăul, un oraş de provincie în care urechea lui perfect acordată la limba română, desprindea uşor alte limbi, care se intercalau graiului basarabean. Vizita bisericile, căutând în picturile murale, în icoane acea parte a istoriei care nu era cunoscută, dar care l-ar fi ajutat să înţeleagă mai bine şi să îndrăgească şi mai mult pe blânzii locuitori dintre Prut şi Nistru.


Nunta de la Orhei

Basarabia trăia o revoluţie a reînnoirii spirituale, generaţia postbelică treptat îşi ocupa locul în societate. Era un spirit înnoitor, care armoniza perfect cu simţirea şi trăirile lui N. Crainic: „Dăscălia e o mare ispită când ai în faţă un auditor disponibil ca brazdele proaspăt deschise să primească grăunţele semănătorului. Iar eu aveam un auditor ca un cernoziom basarabean, umed de sentimentele voioase să prindă cuvintele neaoşe ale patriei regăsite. N-am uitat niciodată luciul sufletesc al ochilor ridicaţi spre mine şi apoi febrilitatea creioanelor să-mi noteze frazele în caiete. Se statornicise între noi circuitul unui fluid de imaterială simpatie, care a durat ani şi ani după ce am plecat şi în amintirea căruia seriile următoare mă chemau de câteva ori pe an să le conferenţiez şi să ne pipăim suflet pe suflet la o masă prietenească. Studenţii aceştia, adevăraţii mei studenţi, nu puteau să sufere barbaria legionară, redactau o bună revistă Tribuna tineretului, unde amplificau ideile mele, trecându-le prin spiritul lor, fără să le desfigureze. Cei care, cu josnică rea-credinţă, m-au mânjit cu legionarism sau, şi mai grav, m-au acuzat că otrăvesc tineretul n-au decât să răsfoiască această revistă, imagine credincioasă a felului cum mă reflectam ca dascăl în oglinzile studenţilor mei.

Am plecat împăcat că mi-am făcut datoria - şi de profesor, şi de român”.

A revenit în Basarabia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Legătura lui cu această provincie n-a fost una formală, de serviciu, ci a fost una intimă, de inimă. Drept dovadă această poză ce i-a surprins când Nichifor şi Aglaia Crainic au fost naşii unei tinere familii Valerian Sârbu şi Victoria Zbârnea în Biserica Sf. Nicolai din Orhei.

Costumaţia mirelui ni-l prezintă ca pe un erou al războiului, decorat cu ordinul Mihai Viteazul. Nu ştim care a fost destinul acestei familii, ştim doar că în cartea de memorii a lui Nichifor Crainic Zile albe, zile negre (Bucureşti, 1991), apărută după ieşirea lui din puşcăriile comuniste, acest moment este trecut sub tăcere.

Poza executată la 25 octombrie 1942 vine ca o completare la cartea de amintiri a lui Nichifor Crainic, fiindcă astăzi când nu există cenzură rândurile despre această cununie basarabeană ar fi rămas în carte.

De Alexe Mateevici îl leagă însă nişte amintiri din Primul Război Mondial pe care el le-a consemnat sub titlul Icoanele vremii (Bucureşti, 1919):

„Pe părintele Alexe Mateevici l-am cunoscut la Iaşi, în vara lui 1917, cu puţină vreme înainte de a se prăpădi pe frontul moldovenesc de tifos exantematic. Pe atunci Basarabia călca peste obezile sfărmate ale veacului nostru şi îşi trăia, ca republică de scurtă durată, întâiul farmec al libertăţii. Pribegi ardeleni şi bucovineni trecuseră Prutul şi acolo, împreună cu un mănunchi de tineri revoluţionari basarabeni, fruntaşii de astăzi ai provinciei, întemeiau cursuri de carte românească. Alexe Mateevici, preot în armata rusă din Carpaţi, îşi împărţea ostenele între pravoslavnicii şi molaticii lui fii duhovniceşti care pierduseră râvna războinică, şi între fraţii lui de sânge în care mijea râvna ţării mame. În Iaşi strângea cărţi de literatură românească pentru Chişinău, unde el însuşi era însărcinat să facă lecţii. Parcă-l văd şi-acuma: voinic bărbat, spătos şi rumen, în antereu cenuşiu rusesc, fără plete încâlcite ca la Sântagora, cu barba apostolică redusă la un cioc blond, vorbea răspicat o moldovenească peste care apăsa, fără voia lui asprimea unui accent muscălesc, dar avea în cuvinte şi în zâmbet o blândeţe comunicativă care te impresiona fără zăbavă. Răscolind prin anticării, mi-a spus de studiile lui teologice la Academia Kievului, de catedra lui la un seminar, de strădania revoluţionară a lui şi a prietenilor lui care ţineau, ca şi dânsul, să dea democraţiei biruitoare coloarea naţională românească. Nu se lăuda, nu perora. Vorbele lui veneau simple şi grele dintr-un adânc sufletesc unde s-au frământat îndelungi idei şi sentimente neîngăduite. Părintele Mateevici era dintre acei aşa de puţini cărturari basarabeni pentru care conştiinţa naţională era bunul lor suprem. Ura pe ruşi, deşi era preot. Vreau să spun cu asta că între moldovenii basarabeni dacă a fost vreo categorie pe care ţarismul pravoslavnic a nimicit-o mai deplin în sufletul ei străbun şi-a absorbit-o mai servil în cauza lui, aceasta a fost preoţimea. Ţarismul s-a prăbuşit, dar noi am întâmpinat în preoţii Basarabiei pe cei mai îndârjiţi antiunionişti, pe cei mai neînduplecaţi credincioşi ai „sfintei Rusii”, idolul monstruos care totuşi nu mai era în templu. Alexe Mateevici ura. Terminaţia numelui său îi făcea rău şi-mi spunea cu o bucurie naivă hotărârea lui de a şi-l schimba în acela de Mateescu. Căci el avea ureche pentru armoniile limbii româneşti pe care de multă vreme le prindea în stihuri robuste. Am aflat de la dânsul că are două caiete de „poeme” pe care vroia să le facă două cărţi. Nu ştiut unde vor fi astăzi manuscrisele lui. Ştiu însă că d. Petre Haneş pe vremea când făcea lecţii la Chişinău a închinat o conferinţă duminicală poetului Alexe Mateevici şi cred că nu va fi străin de hârtiile rămase să supravieţuiască acestui cântăreţ fără noroc.

Poeziile publicate îl arată ca pe un luptător social naţional. Dezvoltat sub interdicţia rusească, sufletul său de poet a gustat în limba românească dulceaţa fructului oprit care, tocmai prin aceasta, îţi este de mii de ori mai scump. Şi ne-a lăsat astfel cel mai frumos imn pe care l-a închinat cineva graiului nostru:
Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng şi care-o cântă
Pe la vatra lor ţăranii.

Autograful scrisorii lui N.Crainic

Pe ţăranii aceştia care o plâng şi care o cântă, i-a îndrăgit poetul; pentru însuşirile lor paznici ai comorilor străbune împotriva veacurilor, dar şi pentru truda nerăsplătită a lor şi a generaţiilor trecute. Vestitor al unei vremi nouă pentru neamul lui, Alexe Mateevici a ridicat în zorile renaşterii un glas bărbătesc în care preotul şi poetul au revărsat laolaltă aceeaşi credinţă mântuitoare. Mie mi-a rămas în minte aşa cum l-am văzut întâia şi ultima oară: depărtându-se cu vraful de cărţi prăfuite la subsuoară, fericit că le-a găsit, fericit că le poate duce acolo unde era întuneric, să le aprindă ca pe nişte sfeşnice nemuritoare la altarul conştiinţei naţionale. (Un poet al renaşterii basarabene, Alexe Mateevici)”.
Lui Nichifor Crainic îi datorăm câteva generaţii de devotaţi slujitori ai bisericii, dar şi de publicişti de excepţie. Exemplific numai cu două nume - preotul Vasile Ţepordei şi Sergiu Matei Nica şi lista poate fi continuată pe mai multe pagini... Deschideţi colecţiile revistei Gândirea şi veţi descoperi nume de tineri scriitori din Basarabia, care erau găzduiţi frăţeşte pe paginile acestei distinse publicaţii. George Meniuc a fost unul dintre tinerii care a publicat cu plăcere în revista lui Nichifor Crainic Gândirea. Pomelnicul faptelor de pomină ale lui Nichifor Crainic şi legătura lui sinceră de Basarabia descifrat cu migală ar putea uşor deveni temă pentru mai multe lucrări de doctorat. Pe noi însă ne interesează un alt aspect din această ecuaţie. Atitudinea lui Nichifor Crainic faţă de fraţii din Basarabia nu s-a schimbat nici după 1944 şi nici după anii grei de temniţă comunistă de unde a ieşit abia în 1962. Ne-o confirmă această scrisoare de recomandare adresată rectorului Universităţii din Timişoara cu rugămintea de a-i acorda un mic favor unui tânăr basarabean pe nume
- Sergiu Grossu. Nichifor Crainic nu scrie despre acest fapt, dar tânărul era dintre acei care făcuse mai mulţi ani de închisoare:

„Stimate Domnule Rector,
Dacă vă solicit atenţia binevoitoare asupra cazului excepţional, pe care vi-l prezintă d. Sergiu Grossu, un foarte destins intelectual, o fac pentru următoarele
motive:
1. Ca poet, mi-a fost colaborator la revista Gândirea;
2. E un scriitor de talent; care nu se poate manifesta deocamdată având un fond religios
3. E un cărturar care, posedând două licenţe universitare, vrea să aprofundeze teologia -
caz care m-a entuziasmat;
Restul îl veți afla de la d. Sergiu Grossu însuși. Ceea ce solicită dânsul e o nimic toată - o dată mai apropiată a ultimului examen. E foarte curios că în București n-a găsit înțelegere.
Dacă e nevoie, arătați, P.S. Nicolae aceste rânduri.
Cu distinsă stimă
Nichifor Crainic
18 oct. 1968
București"

Evenimentele s-au derulat. Scrisoarea de recomandare n-a mai fost dusă persoanei căreia era adresată și ca printr-o minune s-a păstrat în arhiva distinsului scriitor Sergiu Grossu care ne-a și pus-o la dispoziție pentru a fi publicată. Scrisoarea citită atent și raportată direct la epoca comunistă în care a fost scrisă dezvăluie portretul integru al marelui om de spirit și excepțional scriitor care s-a numit Nichifor Crainic.

Avem ferma convingere că în manuscrisele lui Nichifor Crainic s-au mai păstrat şi alte pagini memorialistice inspirate de personalităţile basarabene oricare oglindesc secvenţe şi evenimente văzute şi trăite de marile scriitor în provincia dintre Prut şi Nistru.

Pe măsură ce vom descoperi acele pagini, imaginea perioadei interbelice o să ne apară, nu pur şi simplu, mai cunoscute, ci o să vedem printr-o formulă poetică atât de caracteristică pentru Nichifor Crainic şi atât de dulce nouă, amatorii de memorialistică.

Astăzi după ce s-au scurs atâţia ani, chipul lui capătă parcă o altă dimensiune. Ştim că academicianul Nichifor Crainic a făcut mulţi ani de puşcărie în vremea regimului comunist din România. Ştim că inima lui nu s-a împăcat cu pierderea Basarabiei şi mulţi basarabeni la nevoie i s-au adresat după ajutor. S-ar cuveni să facem şi noi un gest. O tablă comemorativă pe clădirea Facultăţii de Teologie ar fi cel mai pios omagiu pe care l-ar putea face basarabenii. Nu zic şi unicul, fiindcă dacă o stradă şi o bibliotecă teologică i-ar purta numele, Chişinăul l-ar recăpăta pe unul dintre acei români care l-au iubit cu adevărat.

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 27 Iulie 2021, ora: 05:57

Marele absent, Igor Dodon! A fugit din țară?

Marele absent, Igor Dodon! A fugit din țară?

Liderul socialiștiilor Igor Dodon este mare absent de la ședința de constituire a noului Parlament ales. La ședința de constituire a noului Parlament de legislatura a XI-a s-au prezentat doar 91 de deputați din cei 101, ceea ce reiese că, zece deputați nu au venit la învestire.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 18:31

Polițiștii de frontieră lituanieni au reținut de 100 de ori mai mulți migranți ilegali din Belarus

Polițiștii de frontieră lituanieni au reținut de 100 de ori mai mulți migranți ilegali din Belarus

Polițiștii de frontieră lituanieni au reținut de 100 de ori mai mulți migranți ilegali din Belarus în iulie decât în luna ianuarie. Declarația este menționată într-un mesaj pe site-ul oficial al Serviciului de protecție a frontierei de stat al republicii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 18:03

A lăsat zeama și a trecut la horoscop. Alla Dolința deputata BECS, citește horoscopul la ședința Parlamentului

A lăsat zeama și a trecut la horoscop. Alla Dolința deputata BECS, citește horoscopul la ședința Parlamentului

Alla Dolința deputata BECS, a fost surprinsă cum citește horoscopul săptămânii în timp ce Maia Sandu ținea un discurs de la tribuna Parlamentului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 17:30

Cavcaliuc nu se grăbește rapid să revină în țară deși este dat în căutare de autoritățile statului

Cavcaliuc nu se grăbește rapid să revină în țară deși este dat în căutare de autoritățile statului

Totuși, până la urmă, Gheorghe Cavcaliuc a decis să nu mai revină în Republica Moldova deși este dat în căutare de autoritățile statului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 15:17

Voronin, asigurat cu Mercedes, pentru că s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb”. Acesta este procurat din banii publici

Voronin, asigurat cu Mercedes, pentru că  s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb”. Acesta este procurat  din banii publici

Comunistul Vladimir Voronin, s-a plictisit de automobilul său „Skoda Superb” și i-a solicitat Guvernului să fie asigurat cu un „Mercedes” de ultimă generație. Acesta a spus că are nevoie de acest automobil pentru ,,munci în folosul oamenilor''.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 12:41

Vasile Șoimaru: „Am venit să mă răzbun pentru anii pe care i-am pierdut. Am venit să fac treabă”

Vasile Șoimaru: „Am venit să mă răzbun pentru anii pe care i-am pierdut. Am venit să fac treabă”

Vasile Șoimaru, a fost ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), revine în Parlament după o pauză de 20 de ani. Acesta a fost copleșit de niște emoții, și o să stăm cu Constituția de Declarația de Independență pe masă ca măcar la 30 de ani de la...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 12:24

Moldova se mândrește. Sportivul moldovean Alexandru Solovei a devenit campion mondial la lupte greco-romane

Moldova se mândrește. Sportivul moldovean Alexandru Solovei a devenit campion mondial la lupte greco-romane

Sportivul moldovean Alexandru Solovei a devenit campion mondial la luptele greco-romane. Luptătorul de 17 ani l-a învins în marea finală pe luptătorul din Iran, Alireza Morad Abdevali – scor 2-1. El a cucerit medalia de aur la categoria de până la 71 de kilograme,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 12:02

Un instructor auto a fost prins beat chiar la volanul mașinii școlii auto

Un instructor auto a fost prins beat chiar la volanul mașinii școlii auto

Pe traseul orașului Vadul lui Vodă, spre municipiul Chișinău, inspectorii de patrulare au oprit un automobil pentru mersul neuniform. Fiind testat, acesta avea o concetrație de 1,04 mg/l în aerul expirat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 11:40

BECS nemulțumiți de faptul că Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat subit. ,, Dacă știam, nu am fi venit”

BECS  nemulțumiți de faptul că Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat subit. ,, Dacă știam, nu am fi venit”

Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, din numele socialistului Vlad Batrîncea, se arată nemulțumiți de faptul că Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova s-a încheiat subit. Fostul vicepreședinte al Parlamentului a declarat că dacă ar fi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 11:10

Din lipsa apei oamenii din Iran au ieșit la protest. Poliția a început a împușca

Din lipsa apei oamenii din Iran au ieșit la protest. Poliția a început a împușca

Poliția din provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului au tras focuri de armă asupra oamenilor care au ieșit în stradă pentru a protesta din cauza lipsei de apă, potrivit unui oficial ONU. Este una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării, unde temperaturile ajung vara la 50 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 26 Iulie 2021, ora: 10:22

VIDEO ÎN DIRECT. Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 iulie 2021. Zece deputați nu au venit la prima ședință

VIDEO ÎN DIRECT. Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 26 iulie 2021. Zece deputați nu au venit la prima ședință

La ședința de constituire a noului Parlament de legislatura a XI-a s-au prezentat doar 91 de deputați din cei 101, ceea ce reiese că, zece deputați nu au venit la învestire.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 26 Iulie 2021, ora: 10:16

Prof. Dr. Alesandru Duțu: 26 iulie 1941. Eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei

Prof. Dr. Alesandru Duțu: 26 iulie 1941. Eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei

Acum 75 de ani, la 26 iulie 1941, trupe ale Armatei 4 române au pătruns în orașul Cetatea Albă, finalizându-se astfel campania eliberatoare din Basarabia și nordul Bucovinei, începută cu 35 de zile în urmă, la 22 iunie. Cu o zi înainte, Marele Cartier...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 26 Iulie 2021, ora: 09:45

Bătălia pentru cele mai bune aplicații de pariere online

Bătălia pentru cele mai bune aplicații de pariere online

Piața de pariere online din România se bucură acum de o ofertă în sfârșit cuprinzătoare, pentru că toți marii jucători de pe piață, sau aproape toți, au înțeles că vremea agențiilor se apropie încet, dar sigur de sfârșit – așa că un...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 26 Iulie 2021, ora: 09:44

ISTORIE / Vlahii au făurit Bosnia și Herțegovina

ISTORIE / Vlahii au făurit Bosnia și Herțegovina

Vlahii din Balcanii de vest sunt urmașii Imperiului Roman de Răsărit. În secolul al VII-lea, slavii și avarii au năvălit decisiv ocupând unele provincii balcanice ale imperiului. Slavii migratori au distrus orașele romane și prin ferocitate au determinat retragerea...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 26 Iulie 2021, ora: 09:00

EFECTUL INVERS AL LUPTEI ÎMPOTRIVA FUMATULUI. TAXELE MARI PENTRU NOILE ALTERNATIVE AR PUTEA STAGNA LUPTA CU ACEST VICIU

EFECTUL INVERS AL LUPTEI ÎMPOTRIVA FUMATULUI. TAXELE MARI PENTRU NOILE ALTERNATIVE AR PUTEA STAGNA LUPTA CU ACEST VICIU

„Urmați știința” - este un îndemn de mobilizare, omniprezent în lupta mondială împotriva virusului COVID-19. În calitate de economiști în domeniul sănătății, experții americani Charles Courtemanche, Catherine Maclean și Michael F. Pesko se...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 26 Iulie 2021, ora: 08:29

FOTO / Oazu Nantoi a fost adus la Chișinău de SMURD. Deputatul PAS a fost internat la Urgență

FOTO / Oazu Nantoi a fost adus la Chișinău de SMURD. Deputatul PAS a fost internat la Urgență

UPDATE 08:00 / „În dimineața zilei de 26 iulie 2021 un echipaj SMURD din Republica Moldova a adus din Bulgaria la Chișinău un bărbat în vârstă de 73 de ani, care a suportat un traumatism aflându-se în regiunea Montana, Bulgaria. Intervenția terestră...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 20:21

SUA cere eliberarea moldoveanului care a fost „condamnat” la 3 ani de pușcărie de o instanță din regiunea separatistă nistreană

SUA cere eliberarea moldoveanului care a fost „condamnat” la 3 ani de pușcărie de o instanță din regiunea separatistă nistreană

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncii al Departamentului de Stat al SUA cere eliberare a cetățeanului Republicii Moldova Ghenadie Ciorba, care pe lângă perioada de reținere nefondată de peste un an (03 iulie 2020- 18 iulie 2021) urmează a fi privat ilegal de libertate...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 19:55

Nicolai Grigorișin, viceprimarul de Bălți s-a bătut pe o plajă din Zatoka

Nicolai Grigorișin, viceprimarul de Bălți s-a bătut pe o plajă din Zatoka

Viceprimarul de Bălți, Nicolai Grigorișin, s-a bătut pe o plajă din Zatoka, Ucraina. Acesta are în proprietate o bază de odihnă. Incidentul a avut loc în acest weekend și a fost filmat de către martori. Video-ul a devenit viral în presa din țara vecină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:41

Scriitorul Vladimir Beşleagă împlineşte astăzi vârsta de 90 de ani

Scriitorul Vladimir Beşleagă împlineşte astăzi vârsta de 90 de ani

Vladimir Beşleagă, unul dintre îndrăgiţi şi apreciaţi prozatori contemporani din Republica Moldova, împlineşte, astăzi vârsta de 90 de ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:31

Prognoza meteo pentru 25 iulie: Ne aşteaptă vreme stabilă și caldă

Prognoza meteo pentru 25 iulie: Ne aşteaptă vreme stabilă și caldă

Astăzi, 25 iulie, meteorologii prognozează vreme stabilă și caldă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:18

Curtea de Conturi confirmă: Mafia lui Plahotniuc și Dodon a furat banii pentru drumuri

Curtea de Conturi confirmă: Mafia lui Plahotniuc și Dodon a furat banii pentru drumuri

Curtea de Conturi atestă deficiențe în utilizarea banilor publici pentru infrastructura drumurilor, concluzie la care s-a ajuns după examinarea raportului auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:10

Constantin Țuțu: Omor, escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită

Constantin Țuțu: Omor, escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită

Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, este vizat în trei dosare penale, două dintre care se află pe masa magistraților, iar unul este la etapa de finalizare. „În scurt timp acesta va fi expediat în judecată”, a declarat Procurorul General, Alexandr Stoianoglo la emisiunea Puterea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 25 Iulie 2021, ora: 09:00

Drapelul Moldovei a ajuns în cosmos. Țara noastră a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Drapelul Moldovei a ajuns în cosmos. Țara noastră a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo Din editia print

Astronauții de pe Stația Spațială Internațională (SSI) au decorat interiorul acesteia cu drapelele țărilor participante la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Printre steaguri putem să-l observăm și pe cel al Moldovei, acesta se află chiar în față, întins pe plafonul stației...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 21:14

Republica Moldova rămâne fără populație. Ce spune expertul Veaceslav Ioniță

Republica Moldova rămâne fără populație. Ce spune expertul Veaceslav Ioniță

Timp de un an, Republica Moldova a rămas fără aproape 47 mii de locuitori. Toți atâția cât constituie populația orașului Râbnița, spre exemplu. Cel puțin acestea sunt datele prezentate recent de către Biroul Național de Statistică. Expertul Veaceslav Ioniță...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 18:45

Un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea. Bărbatul nu a avut de suferit

Un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea. Bărbatul nu a avut de suferit

Imagini dramatice din regiunea Zabaikalie din Rusia, un pod s-a prăbuşit împreună cu o camionetă ce trecea pe el. Podul a ajuns în râul învolburat împreună cu o maşină.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 16:10

Vietnamul i-a plasat sâmbătă în lockdown pe cei opt milioane de locuitori ai capitalei sale

Vietnamul i-a plasat sâmbătă în lockdown pe cei opt milioane de locuitori ai capitalei sale

Vietnamul intră în lockdown, după un nou record de cazuri de Covid, în încercarea de a limita înmulţirea cazurilor de infectare cu coronavirus. Autorităţile au raportat vineri peste 7.000 de cazuri de infectare pe teritoriul ţării, al treilea record de infectări zilnice depăşit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:42

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Mai mulți socialiști sunt ȘOMERI în urma mariajului cu Voronin

Trei partide vor accede în următorul Parlament al R. Moldova, iar Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) de orientare proeuropeană va deţine o majoritate mai mult decât confortabilă. Marii perdanţi ai scrutinului de ieri sunt socialiştii şi comuniştii, care vor avea împreună 32 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 24 Iulie 2021, ora: 12:07

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul protestează împotriva deciziei Rusiei de a atrage locuitorii din Donbas la alegerile pentru Duma de Stat

Kievul a protestat vineri faţă de decizia Rusiei de a-i atrage la alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului bicameral rus), acestea fiind preconizate pentru 17-19 septembrie, pe cei peste 400.000 de locuitori din zonele aflate sub controlul rebelilor separatişti...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)