Astăzi 20 Ianuarie 2020, Luni - Ultima actualizare la ora 16:35
Abonamente

Istorie 11 Octombrie 2015, ora 09:26    Din editia print

În culisele Istoriei: Un imn al iubirii eterne

Marime Font

Nimeni nu bănuia că, dincolo de aprigul om politic Vasile Cijevschi, dincolo de finul diplomat, își aștepta ieșirea în scenă un scriitor neobișnuit. 

„Nimic în viaţă nu ne va înlocui frumuseţea trecutului. Ea ne este scumpă, pentru că nu mai este, a trecut”, aşa obişnuia el să zică, găsindu-şi aleanul în contemplarea timpului scurs prin clepsidra istoriei. Avea motive să creadă în adevărul vieţii care este pe deplin „developat” numai după o anumită perioadă de timp.

Cel mai scurt CV al lui Vasile Cijevschi (1880, s. Zaim, jud. Tighina - 14.VII.1931, Chişinău) arată astfel:
Moldovean. Fiul lui Gheorghe Cijevschi.
Studii: Superioare, în domeniul orientalisticii şi diplomaţiei.
Ofiţer în războiul ruso-japonez şi în Primul Război Mondial.
Ultimul grad militar - colonel.
Locuia la Chişinău, pe str. Haralambie 5.
Chestionarul de membru al Sfatului Ţării l-a completat fiind în etate de 37 de ani.
La 27 martie 1918 a votat Unirea Basarabiei cu România.
După Unire, Vasile Cijevschi a fost funcţionar al Primăriei Chişinău, şeful secţiei şcoli.


În Basarabia interbelică el avea o autoritate extraordinară. Ziariştii îl considerau omul lor, deoarece colabora cam la toate publicaţiile principale din ţinut, la unele chiar fusese şi în postură de redactor. În 1920 redactase ziarul Naşe slovo, în 1923 era director al cotidianului Gazeta-Lei şi tot în acelaşi an îl găsim director la Bessarabskaia mîslʼ. În 1926 este prim-redactor la România nouă, unde era director Onisifor Ghibu.

Vasile Cijevschi, care declarase că a cunoscut vremuri mai grele, dar mai ticăloase – nu, n-a dorit să-şi deschidă sufletul. Şi prea puţină lume ştia că el, de fapt, nu e numai publicist, ci este şi un subtil prozator, un cugetător delicat şi emotiv.

Abia peste trei ani după decesul lui, în septembrie 1934 revista Viaţa Basarabiei a publicat nuvela Unei prietene, în tălmăcirea lui Nicolai Costenco. Ea era testamentul spiritual al omului care a fost Vasile Cijevschi:

„Nu ştiu unde eşti şi ce s-a întâmplat cu tine, eşti în viaţă ori minunatul tău corp s-a amestecat de-acum cu ţărâna, dar eu întotdeauna, în fiecare primăvară, când soarele aprilin îndrăzneşte să curme somnul naturii, scufundată în plumbul iernii, îmi îndrept gândurile către tine, prietenă neuitată şi care eşti aşa departe.

Sunt sigur, că, dacă mai trăieşti, simţi în aceste clipe torentul gândurilor mele şi, probabil, te stăpâneşte o nelinişte uşoară, neînţeleasă, datorită fluizilor mei, cari dau târcoale fiinţei tale.
Ţi-aduci aminte, eu n-am greşit niciodată prin înclinări către misticism, dar amintindu-mi de tine, gândurile, dorinţele şi reveriile închipuirii, fără vrere îmi părăsesc trupul bolnav şi se poartă către imperiul de eter să te caute, prietenă dulce şi îndepărtată. Nu-mi voi aminti mai mult câţi ani s-au scurs, de-atunci când ne-am despărţit ultima oară. Vremea îndelungată a înţelenit cu buruienile vieţii amintirile mele senine despre tine. Gândirea mi-e îmbătrânită şi trupul îndurerat abia mai păstrează în trânsul rămăşiţele unei tinereţi viguroase, zburdalnice, iar azi toate gândurile şi visurile mele îmi amintesc o poveste copilărească de demult, un basm plăcut, bun şi înveselitor, cum e întâia rază primăvăratecă, cum e întâiul zâmbet al pruncului.
Nu ţin minte, precis, când te-am văzut întâii şi nici măcar nu-mi amintesc prin ce întâmplare ne-am întâlnit. Păstrez în minte doar o impresie luminoasă, cum e raza soarelui de vară furişată printre nori furtunoşi.

Pe-atunci amândoi eram tineri şi frumoşi. Viaţa se estompa pentru amândoi ca depărtarea plină de vrajă a mării zbuciumate. Ne ademenea viitorul cu splendoarea-i tăinuită, cu noutatea unor bucurii necunoscute şi cu nada unor perspective şi mai depărtate.

Într-amândoi natura a îngrămădit o rezervă imensă de puteri fizice şi sufleteşti, o mare sete de viaţă şi un izvor nesecat de energii şi virtuţi.

Eram sinceri unul cu altul şi, asemeni a două jumătăţi ale unuia şi aceluiaşi măr, ne-am alipit şi ne-am rostogolit pe cărarea vieţii presărată cu spini şi trandafiri. Dar, cu toata iubirea noastră, trupeşte n-am fost apropiaţi. Geana de zi a dragostei noastre a rămas pură, nepătată şi înrourată uşor de boarea plină de miresme a zorilor, încununată de razele subţiri ale soarelui matinal. De aceea, poate, gândind la tine, amintirile-mi sunt atât de naiv curate atât de parfumate şi juvenile, ca tămâia anticelor afumătoare în ora jertfei, ca mirosul gingaş al bobocilor de roză, abia desfoiaţi, în dimineţile de Maiu.

Cât de clară mi-e acum în minte figura ta, căpşorul de crăiţă, în nimbul luminos al părului, galben ca secara coaptă, a boiului înalt, excesiv de feminin, înveșmântat într-o mare capricioasă de văluri şi horboţică. Nu voi uita niciodată ochii aceia neobișnuiți, în cari radia deopotrivă înţelepciunea şi frumuseţea.

Erai, într-adevăr, acea creaţie a naturii, rară şi fericită, căreia viaţa, singură, de la naştere, i-a pus pe creştet coroană şi i-a ridicat altar. Şi eu nu numai te iubeam, ci te adoram ca pe o zeie.
Ţii minte, oare, acele rugi, pe cari ţi le improvizam în liniştea caldelor nopţi de vară, în acordurile melodice şi majestoase ale clavecinului bătrânesc.

Ţii minte, oare, acele momente divine, curate şi mişcătoare, pe cari le trăiam amândoi în mica biserică de ţară? Cât de aleasă era acea linişte plină de măreţie a serii de vară, înfrigurată de zvonul sonor şi grav al clopotului tras pentru vecernie. Bomm - bomm!, răsună în aerul neclintit sunetul aramei şi ecoul pribegiei pe lanurile înverzite.

Tu iubeai mult aceste slujbe simple din biserica rustică şi când se lăsa seara verde şi prăfuită, ne întorceam în sat pe cărăruia nisipoasă, care cotigea prin parcul vechiu, vechiu.

Ce mult îmi plăcea lumina tristă a hramului sărăcăcios, psalmodierea gângavă, a cântăreţului de strană şi moşneagul-preot alb ca omătul, care semăna cu dumnezeu-tatăl.

Mai ţin minte cu câtă smerenie te aplecai de la mijloc şi înclinai capul splendid şi mândru, când preotul trecea pe alături, învăluindu-ne într-un fuior de tămâie; se auzea zornăitul slab al lanţurilor de argint ale cădelniţei; ne uitam la bătrân cum cădelniţă în faţă fiecărei icoane, desemnând cercuri neregulate.
Ţin minte, cum, pentru prima dată, s-a trezit în mine religiozitatea şi s-a născut credinţa. Privind la chipul tău serios şi la genele lungi, coborâte pentru rugă, mă chinuia un gând sacrileg:
- Cât de mare trebuie să fie D-zeu, dacă ea i se închina!
Şi am început să mă rog, alături de tine, încovoiam pios genunchii înaintea atotputernicei Celuia, Care avu putere să te creeze şi să insufle în tine scânteia vieţii.
Apoi ne-am despărţit, eu am plecat departe şi pentru multă vreme, iar tu te-ai măritat cu un tânăr demnitar.
Dar n-am fost gelos! Căci, parcă se poate să fii gelos pe tine, pe sufletul tău? Ştiam şi credeam, că, oriunde n-aş fi, orice s-ar întâmpla cu tine, nimeni n-ar fi în stare să mi te răpească, cum n-ar fi putut lua o parte din mine însumi, fără a mă ucide. Tu, ca şi mai înainte, ai rămas visul meu, primăvara mea, cealaltă jumătate a mea, care duce aceeaşi viaţă cu mine, deşi la o mare distanţă. Şi am continuat să te iubesc la fel, cum îmi iubeam conştiinţa imaculată şi gândurile mele intime.
Mi-aduc aminte de scrisorile tale gingaşe şi parfumate, pline de fineţe şi minte aleasă, de care s-ar fi mândrit orice gânditor. În şi printre rânduri plutea o nedumerire vizibilă faţă de simplicitatea grosolană a vieţii şi nemulţumirea ta, pe ceea ce, înainte, se dosea atât de ademenitor după perdeaua tainică a viitorului.

Proza vieţii te-a atins cu glodul său, însă nu s-a lipit de tine. De la distanţă am simţit supravieţuirea sufletului tău complex, chinurile, îndoielile şi lupta ta. Dar ştiam şi aveam credinţa că n-o să te predai vieţii, ce te-a asediat de jur împrejur şi vei ieşi din această luptă învingătoare. Dar ar fi putut fi altfel! Prea erai desăvârşită pământește ca să nu învingi!
Ţi-aminteşti cum eu, pentru a te vedea numai la o gară oarecare, între două trenuri, am venit de la câteva mii de verste şi după ce am petrecut împreună un ceas într-o conversaţie intimă şi prietenească, am plecat îndărăt?

A trecut vreme multă de atunci, mulţi ani, am mai iubit şi-am fost iubit la rândul meu, dar nici o femeie nu mi-a dat să simt clipe atât de luminoase, cum mi-ai dat tu. Îmi trezeai conştiinţa, îmi tălmăceai gândul şi tot ce-am făcut în viaţă simplu şi bun, a fost făcut pentru tine şi din pricina ta. Ca o stea luminai la orizontul vieţii mele şi mă ademeneai către depărtarea neguroasă şi enigmatică.
De ce nu ne-am căsătorit? Ambii, doar, eram liberi?
Oricât ar părea de straniu, dar, mi se pare, nici mie, nici ţie, nu ne-a venit în minte acest gând.
Şi pentru ce am fi făcui acest lucru? De ce ar fi trebuit să mânjim altarul iubirii curate cu proza vulgară a alcovului?

Noi am reuşit să păstrăm în inimi un colţişor mic, secret, în care se intră ca într-o Sfântă a Sfintelor, după ce te-ai curăţat mai întâiu, atât trupeşte, cât şi sufleteşte.
Făclia vieţii mele arde întunecată... Bătrâneţea se uită deja prin fereastră şi împăinjineşte cu promoroacă rece viitorul apropiat. Şi, din nou, ca de atâtea ori în viaţa mea, soarele de primăvară porneşte, dinspre Miază-zi, micii veseli ai nourilor bălai şi înverzeşte iarba şi copacii. În suflet, însă, e întuneric şi frig. Cartea vieţii e citită şi au mai rămas de răsfoit ultimele câteva pagini. Inima trudită cere odihnă, iar viaţa oprire.

De moarte nu mi-e frică; îi privesc în ochi fără sfială ca şi vieţii. Cu mine, în mormânt, nu voi duce chipurile nimănui şi de cete ce las pe pământ nu mi-e jale de niciuna. Singurele, de cari mi-e greu să mă despart, sunt: gândul frumos legat de tine şi razele dezmierdătoare ale soarelui primăvăratic. Mi-e ciudă că n-am să pot să însufleţesc în memorie chipul tău blând şi n-am să mai văd dimineţile primăverii, strălucirea soarelui şi nu voi simţi mireasma verdeţei fragede.
Nu ştiu unde eşti şi dacă trăiești ori nu? Dar, chiar de ai fi vie, nu m-aş mai încumeta să te reîntâlnesc. Nici n-ar fi pentru ce? Nu vreau ca toate gândurile şi visurile vieţii mele să se zdrumice în faţa femeii schimonosite de bătrâneţe. Vreau să te am în amintire tânără, fermecătoare şi frumoasă, cum nu mai poţi fi acum.

Vreau să păstrez vasele jertfei mele neatinse, până ce bulgării le vor sfărâma, când vor cădea pe scândura de brad a sicriului... Vreau să port mireasma trecutului proaspătă, până la ultimele clipe ale vieţii.

Adio, prietenă depărtată şi iubită. Ne-am trăit frumos viaţa şi ne vom sili să murim frumos. Clipele trecutului ne vor picta zilele urâte ale prezentului şi ne vor lumina ultimele momente cu chipuri fermecate.

Nu ştiu? Vor parveni aceste rânduri până la tine ori nu, dar, cred, că ai simţit aceeaşi tristeţe şi copleşeală covârşitoare a trecutului, pe care am simţit-o eu în vreme ce scriam. Mai cred că sufletele noastre, eliberate de trupurile bătrâne şi muritoare, pentru o clipă, măcar, se vor întâlni aşa cum au fost odinioară, în zilele pline de lumină ale tinereţii...”

O singură proză scurtă a conturat dimensiunea nebănuită a acestui scriitor liric, romantic și umanist.

Dincolo de regrete va exista veşnic această apreciere. Despre el, Onisifor Ghibu, ardeleanul, scria: „...colonelul Vasile Cijevschi, om cult, care vorbea limba franceză şi făcuse şcoală de diplomaţi în Rusia – om cu bune sentimente: şi româneşti, şi omeneşti – un om la locul lui.”

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 16:35

Procurorul general își cere scuze de la „sutele de cetățeni” care au fost urmăriți penal ilegal în ultimii ani de către procurori

Procurorul general își cere scuze de la „sutele de cetățeni” care au fost urmăriți penal ilegal în ultimii ani de către procurori

Mimarea combaterii corupției, arestări ilegale și învinuiți achitați pe bandă rulantă!

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 14:53

Stare de alertă pe întreg teritoriul Chinei. Cea mai mare temere a specialiştilor s-a adeverit. Noul tip de coronavirus s-a răspândit în alte două provincii din China, după Wuhan.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 14:48

O angajată a Serviciului Poliţiei Judecătoreşti a IGP din Bălţi a fost reţinută de ofiţerii DGT,,Nord” a CNA şi procurori pentru corupere pasivă. Potrivit denunțătorului, poliţista i-ar fi cerut 200 de euro pentru a grăbi încetarea dosarului de căutare, pornit pe numele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 14:24

Porturile maritime românești, trafic record de mărfuri în 2019

Porturile maritime românești, trafic record de mărfuri în 2019

În 2019 s-a înregistrat cel mai mare trafic de mărfuri din istoria porturilor maritime românești, anunță Compania Națională Administrația Porturilor Constanța, citată de Mediafax.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 14:15

VIDEO / Rusia: Cinci morți, după spargerea unei conducte de apă caldă

VIDEO / Rusia: Cinci morți, după spargerea unei conducte de apă caldă

Spargerea unei conducte cu apă caldă, în plină noapte, a ucis cel puțin cinci oameni și a rănit alți trei într-un hotel din centrul Rusiei, au anunțat luni autoritățile, citate de AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 20 Ianuarie 2020, ora: 13:58

Ilan Șor: Vom construi la Hâncești un adevărat Strasbourg

Ilan Șor: Vom construi la Hâncești un adevărat Strasbourg Din editia print

Consiliul electoral al circumscripției Hâncești a înregistrat grupul de inițiativă în susținerea candidatului Partidului Politic ȘOR la funcția de deputat, Vitalie Balinschi. Candidatura propusă locuitorilor circumscripției 38 Hâncești a fost prezentată în...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 20 Ianuarie 2020, ora: 13:21

OPINIA CITITORULUI / Statalismul este preferat de românofobi și de cei care vor să fure miliarde

OPINIA CITITORULUI  / Statalismul este preferat de românofobi și de cei care vor să fure miliarde

Un cititor a reacționat la editoriaul „Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 13:13

Prietenii lui Dodon cad unul după altul //// Putin a cerut DEMISIA procurorului general al Rusiei, Iurie Ciaika

Prietenii lui Dodon cad unul după altul //// Putin a cerut DEMISIA procurorului general al Rusiei, Iurie Ciaika

Procurorul general al Federației Ruse, Iurie Ciaika, va pleca din funcție la cererea lui Vladimir Putin, anunță serviciul de presă al Kremlinului. Putin îl propune în această funcție pe vice-președintele Cimitetului de Anchetă, Igor Krasnov.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 12:11

PPDA cere convocarea Comisiei securitate: „Dodon și-a depășit atribuțiile și acționează în interesele separatiștilor”

PPDA cere convocarea Comisiei securitate: „Dodon și-a depășit atribuțiile și acționează în interesele separatiștilor”

Șeful statului și-a depășit atribuțiile când a promis Tiraspolului și Moscovei anularea normei legale care prevede că din 10 ianuarie 2019 toate autovehiculele din stânga Nistrului pot intra în alte țări doar cu plăcuțe neutre de înmatriculare, însoțite de abțibildul MD lipit pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 10:46

Laura Urschi: Cum e să fii incurabil-bolnav în Moldova?

Laura Urschi: Cum e să fii incurabil-bolnav în Moldova?

 Boala nu alege. Ea vine pur și simplu. Nechemată. Neașteptată. Nemiloasă. Ea vine și încearcă a-ți lua totul: profesie, prieteni, familie, casă, viață. Tu ai de ales: lupți sau nu. Simplu, da? Iar acum fără fabule abstracte și metafore.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 10:35

ULTIMA ORĂ /// Un membru al organizației teroriste ISIS a fost REȚINUT pe Aeroportul Chișinău (FOTO)

ULTIMA ORĂ /// Un membru al organizației teroriste ISIS a fost REȚINUT pe Aeroportul Chișinău (FOTO)

Polițiștii de frontieră în cooperare cu ofițerii Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, au reținut un cetățean al Tadjikistanului, aflat în căutare ca fiind membru al organizației extremist-teroriste internaționale "DAESH", în...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 20 Ianuarie 2020, ora: 09:40 de Silviu Tănase

Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști

Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști Din editia print

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:31

Iurie Reniță: Majoritatea absolută a factorilor politici decizionali de la Chișinău manifestă o atitudine exclusiv conjuncturală și ipocrită față de România

Iurie Reniță: Majoritatea absolută a factorilor politici decizionali de la Chișinău manifestă o atitudine exclusiv conjuncturală și ipocrită față de România

Recentele declarații ale Președintelui K. Iohannis, Premierului L. Orban și ale Ambasadorului D. Ioniță vis-à-vis de realitățile politice din Republica Moldova au fost mai mult decât necesare, ele fiind așteptate de mult timp mai ales de către cei care simt, gândesc...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:13

Un nou proprietar, în locul lui Oleg Cristal, la televiziuni din holdingul lui Plahotniuc (Mold-street)

Un nou proprietar, în locul lui Oleg Cristal, la televiziuni din holdingul lui Plahotniuc (Mold-street)

Firma Telestar Media SRL ce deține drepturile de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 și Canal 3, ce fac parte din holdingul media al oligarhului Vladimir Plahotniuc are un nou proprietar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:04

DOCUMENTE BOMBĂ /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon (ZDG.MD)

DOCUMENTE BOMBĂ /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon (ZDG.MD)

Procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:43

EVENIMENT /// Moldovan Design Week

EVENIMENT /// Moldovan Design Week

Rezervă-ți un loc la MDW 2020.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:35

Carnea printată 3D pe care nu o deosebești de cea reală

Carnea printată 3D pe care nu o deosebești de cea reală

Într-un context tot mai schimbător din punct de vedere climatic, industria alimentară caută soluții. Carnea printată 3D ar putea fi una dintre ele. Îți spuneam, recent, de carnea artificială, creată în laborator, cea care începe să câștige teren și care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:27

Cine ești când bei și cum ți se schimbă personalitatea

Cine ești când bei și cum ți se schimbă personalitatea

Oamenii de știință sunt fascinați de mult timp de efectul băuturilor alcoolice asupra organismului uman și, mai ales, asupra personalității. Cât de mult te schimbădouă pahare de vin sau trei pahare de whiskey. Mulți oameni beau un pahar ca să prindă curaj, înainte...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:20

Cum va fi vremea în 7 ZILE. Prognoza meteo - FOTO

Cum va fi vremea în 7 ZILE. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi inalta. In cursul noptii, in nord se asteapta -6 grade, ziua termometrele vor indica 3 grade.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:10

FOTO/ Cei 11 cetățeni ucraineni, decedați în urma prăbușirii avionului lângă Teheran, au fost repatriați în Ucraina

FOTO/ Cei 11 cetățeni ucraineni, decedați în urma prăbușirii avionului lângă Teheran, au fost repatriați în Ucraina

Corpurile celor 11 cetățeni ucraineni, 9 membri ai echipajului și 2 pasageri, care au murit în momentul în care un avion de pasageri a fost doborât de două rachete în Iran, ,,s-au întors acasă”. Sute de oameni, inclusiv angajați ai aeroportului din Kiev,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:55

NOI REGULI la înscrierea pentru proba practică la examenul auto - FOTO

NOI REGULI la înscrierea pentru proba practică la examenul auto - FOTO

Candidații pentru a primi permisul de conducere semnalează noi probleme la programarea online pentru examenul practic la șoferie. Chiar și la programarea urgentă, costul căreia este, potrivit site-ului ASP, 300 de lei, candidații întâlnesc probleme, unii primesc eroare atunci...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:43

CUTREMUR VIOLENT: 6,2 grade pe scara Richter

CUTREMUR VIOLENT: 6,2 grade pe scara Richter

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminică, în Indonezia.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 20 Ianuarie 2020, ora: 07:39

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 IANUARIE 2020. SĂGETĂTORII SE MOBILIZEAZĂ EXCEPȚIONAL

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 IANUARIE 2020. SĂGETĂTORII SE MOBILIZEAZĂ EXCEPȚIONAL

Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:38

Detalii tulburătoare în cazul crimei din ORHEI. Copilul de 12 ani a fost ucis pentru o platformă XBOX

Detalii tulburătoare în cazul crimei din ORHEI. Copilul de 12 ani a fost ucis pentru o platformă XBOX

Au apărut noi detalii despre odioasa crimă care a avut loc ieri, 18 ianuarie, la Orhei, unde un minor l-a asasinat pe altul. Oamenii legii au stabilit identitatea victimei. Acesta s-a dovedit un copil în vârstă de 12 ani. Suspectul, un alt copil de 14 ani, inițial le-a spus...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 20 Ianuarie 2020, ora: 05:53

Simona Halep a revenit pe locul 3 WTA, luni, în chiar prima zi a turneului de Mare Şlem din Australia. Constănţeanca a făcut din nou rocadă cu Naomi Osaka, japoneza coborând pe poziţia a patra.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)