Astăzi 20 Ianuarie 2020, Luni - Ultima actualizare la ora 12:11
Abonamente

Istorie 9 Octombrie 2015, ora 10:11    Din editia print

În culisele Istoriei: Un pedagog model

Marime Font

Dacă a și existat un model de profesor român în Basarabia, apoi acesta a fost Teodor D.IACOBESCU. El a pornit de la Soroca şi a mers până la Ismail, arând pârloaga învăţământului naţional.

Dar nu s-a limitat doar la învăţământ. El a creat şcoli, a creat cooperative agricole, întovărăşiri a învăţătorilor, reuşind să îmbine exact activitatea pedagogică cu cea de animator cultural şi economic. O mai rară dăruire şcolii este greu să-ţi imaginezi, deoarece fiind preşedintele asociaţiei învăţătorilor din România, tot el a fost autor a zeci de manuale, iar dincolo de acest timp irosit cu migală în pregătirea manualelor şcolare, a găsit posibilitatea să scrie şi opere literare. Este firesc că un asemenea autor a apărut chiar în primul număr al revistei Viaţa Basarabiei.

Biografia lui în măsura în care este cunoscută astăzi o prezentăm aici:
Iacobescu Teodor (14.X.1888, Bucureşti – ?), pedagog, publicist, cărturar.
Studii: şcoala primară la Focşani, Şcoala Normală C. Negri din Galaţi (1905), unde a fost numit învăţător la şcoala de aplicaţie.
Învăţător la Mitreni, jud. Ilfov (1905-1906), la Plătineşti, jud. Ilfov (1906-1908), la Cernica-Ilfov (1907-1912), iar până în 1914 secretar al revizoratului şcolar de Ilfov (Bucureşti) şi institutor la şcoala nr.23 din Bucureşti.A sosit în Basarabia în 1918 fiind trimis să organizeze învăţământul naţional. În acest scop el a ajutat la deschiderea Şcolii Normale din Soroca (1918), la organizarea cursurilor de limba română pentru învăţătorii din jud. Soroca. Apoi a trecut să activeze în sudul Basarabiei şi timp de 20 de ani a funcționat la Cetatea-Albă. A fost revizor şcolar la Cahul (1.IX.–31.XII.1918). La Leova a înfiinţat prima Casă de Sfat şi Citire cu numele N. Iorga. Revizor şcolar la Cetatea-Albă (1.I.1919-15.X.1921). Preşedinte al Societăţii Cultul Moldovei.
Preşedinte-fondator al Asociaţiei Învăţătorilor din Cetatea-Albă, director-fondator al revistei Cultura poporului (1928-1933). Preşedinte al Astrei din Cetatea-Albă din 1924. Preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România.

A mai publicat: Problema orfanilor şi invalizilor de război; Lică Furnică (în colaborare cu Alexei David) şi multe alte articole în diverse ziare şi reviste. 

La 27 mai 1937 la Cetatea-Albă s-a constituit comitetul judeţean al Ligii Antirevizioniste Române, tot sub preşedinţia lui T. Iacobescu.
A fost deputat în opt legislaturi din 1922, a fost membru al Partidului Național-Țărănesc. Deputat eparhial din 1931 până în 1940.
Distincţii: Coroana României în grad de Comandor, Vulturul în grad de Comandor, Victoria, Ferdinand în grad de Cavaler, Crucea Comemorativă, Răsplata muncii cl. I. pentru învăţământ, Răsplata muncii pentru 25 de ani în serviciul statului.

Opera: Invalizii... (1924); Situaţia din Basarabia (1924); Învăţământul particular (1926); Abecedar (în colaborare cu Tr. Şuteu), 2 vol. (1930); Aritmetică (ibidem), cl.1-IV (1930); Carte de Citire (în colaborare cu Cezar Petrescu), cl. II-IV (1930); Carte de gramatică (în colaborare cu Tr. Şuteu) (1930); Continentele (în colaborare cu V.V. Haneş) (1930); Abecedar (în colaborare cu I.C. Petrescu) (1935); Caiet de caligrafie (în colaborare cu Tr. Şuteu), cl. I-IV (f.a.); Caiet de desen (în colaborare cu Tr. Şuteu), cl. II-IV (f.a.); Cum s-au făcut alegerile în cetatea-Albă (1934); Geografia judeţului Cetatea-Albă (1932-1933); Motto.//Cultura poporului - Cetatea-Albă,-an.IV.-1939.-nr.1.
Despre opera lui s-a scris în Viaţa Basarabiei: Th. Iacobescu - un mare animator al culturii din Cetatea-Albă... (1939, nr.4) şi în două ediţii enciclopedice Figuri contemporane din Basarabia. – Enciclopedie. – Chişinău, 1939; Predescu, Lucian. Enciclopedia Cugetarea. – Bucureşti, 1940.

Paginile lui memorialistice cu titlul Pagini uitate, au fost publicate în nr. 1 din 1932 a revistei Viaţa Basarabiei şi reprezintă de fapt începutul unei lucrări pe care autorul o fi continuat-o, dar care aşa şi a rămas în manuscris.

„Pagini uitate
Am luat parte, cu entuziasmul tinereţii, la manifestaţia ce¬tăţenească de protestare împotriva ţarismului care înăbuşea po¬porul moldovenesc din Basarabia, în anul 1912, la Galaţi, atunci când peste Prut cântau fanfare ce proslăveau anexarea provin¬ciei româneşti.
Cu 6 ani mai înainte, în parcul Carol din Bucureşti, am stat zile întregi, cu ochi prinşi de peceţile în surguci, de pe do¬cumentele răspândite pe păreţii Cetăţii Hotinului.
Cu prilejul marii expoziţii din 1906, d1. N. Iorga a adunat cu grijă tot ce era mai interesant în legătură cu trecutul Basa¬rabiei şi aveam şi eu mândria să aşez în pavilionul ridicat atunci stampe, medalii, acte, cărţi, din care tresărea sufletul îndurerat al provinciei subjugate.
Poate de-atunci mi-a rămas în gând icoana tristă a vieţii duioase şi mistice a fraţilor de departe.
Au început să sosească apoi primele numere din „Cuvânt Moldovenesc” şi legătura a devenit mai strânsă şi dorul de fraţi mai aprins.
Cu adâncă bucurie am primit apoi în Decembrie 1917 hotărârea, ce mă trimitea împreună cu alţi colegi, să trecem Prutul şi să... cucerim Basarabia.
Zile grele au urmat, dar şi clipe de izbândă.
Prin satele moldoveneşti din jurul Chişinăului şi mai apoi spre Bălţi, Orhei şi Soroca au pornit doi câte doi, pelerini, pur¬tând în sufletul lor jalea şi obida pentru cei rămaşi departe, dar şi entuziasm, încredere şi mândrie pentru lupta sfântă începută de ei.
Ce păcat că nu s-au păstrat toate actele adunate în Chi¬şinău despre acţiunea desfăşurată la începutul anului viforos 1918 de cărturarii răspândiţi prin satele basarabene. Poate că revista „Viaţa Basarabiei” va realiza acest deziderat, făcând apel la toţi acei cari au luptat în zile grele pentru unire, să trimită amintirile lor, spre a fi publicate.
E netăgăduită însemnătatea acţiunii desfăşurate în primele luni înaintea proclamării unirii Basarabiei, de către trimişii Ţării ce terminase un războiu crunt şi era în aşteptarea înfrigurată a unei păci jignitoare.
Modeştii cărturari veniţi peste Prut au secondat cu deo¬sebit succes sforţările depuse în centrul provinciei de luptători basarabeni în Sfatul Ţării.


Cetatea-Albă

În vremea aceea de frământare şi de cumplită nesiguranţă, solii României libere plămădeau sufletul naţiei în satele moldo¬veneşti, picurând în paharul cu otravă al revoluţiei lacrămile calde ale fraţilor cu iubire adâncă.
Nu putem uita nopţile de veghe prin satele pierdute în întunerecul rece al câmpiilor sau prin preajma codrilor, când slova cărţilor ce purtam în desagi răsuna viu şi cu folos, întipărindu-se în sufletele ascultătorilor ţărani.
În zilele dintâi am fost izgoniţi, chiar loviţi uneori, dar numai după 2 săptămâni frunţile s-au înseninat şi valul cald al sângelui şi-a făcut drum uşor, contopind inimile şi gândurile noastre. Spre voi, moşnegi cu plete dalbe, din Căpriana, Truşeni, Pănăşeşti, Lozova, Vorniceni, îmi îndrept în clipa asta gândul, spre voi, ţărani cuminţi cari ne-aţi înţeles uşor pornirea noastră spre voi, cărora se datoreşte unirea adevărată.
Am trăit clipele de sărbătoare, când deputaţii Basarabiei se îmbrăţişau, cântând imnuri de slavă pentru săvârşirea minunii...
De ce n-au avut parte să se bucure cu aceeaşi frenezie, acei ce-au căzut jertfe pe altarul Patriei?
Să păstrăm de-a pururea icoana vie a strălucitului fiu al naţiei, Simeon Murafa, a energicului Hodorogea şi a duiosului poet Mateevici.
Cu gândul la ei să ducem lupta înainte, ridicând la lumină şi viaţă fericită norodul basarabean.
Ca într-un film trec înaintea ochilor adunările mari de pro¬fesori şi învăţători, ce veneau cu grabă să se împărtăşească din izvorul curat al românismului.
Setea de viaţă şi de cultură a fraţilor ce-au stat departe de noi a fost pentru zilele acelea un semn că Basarabia năzuieşte cu tot dinadinsul să se contopească definitiv cu patria liberă.
Închinare smerită blândului bucovinean, Gh. Tofan, se cade să-i aducem, pentru jertfa ce-a făcut, lăsând fraţilor din Basarabia, pe cari aşa de mult i-a iubit, toate gândurile şi toată simţirea sa.
Au urmat apoi zile de linişte şi muncă. Cine poate tăgădui sforţările eroice ale conducătorilor provinciei dintre Prut şi Ni¬stru, spre a răspândi intens raze de lumină pe ogorul înţelenit al satelor noastre?
Şcoala basarabeană, în frunte cu profesorul harnic şi en¬tuziast, d-1 Ştefan Ciobanu, şi-a făcut cu prisosinţă datoria în primii ani după unire.
Îndemn şi întrecere din partea tuturor, vedeai pretutindeni, spre a răspândi cultura şi limba românească, acolo, unde stă¬pânise - prin vitregia vremilor - limba şi cultura streină.
Elanul şi entuziasmul n-au ţinut însă prea mult, împrejurările vieţii politice au dictat măsuri cari au parali¬zat în bună parte bunele începuturi.
Cultură românească în Basarabia? Unde sunt tipografiile care să fi publicat cărţi multe, spre a fi răspândite prin satele noastre?
Unde ne sânt scriitorii, a cărora slovă să pătrundă inimile, să potolească patimile şi să tragă brazdă adâncă şi fecundă?
Ce reviste de cultură generală au apărut sub egida guver¬nanţilor, cari au stăpânit şi au condus fără atentă grijă desti¬nele acestei provincii?
Salutăm cu încredere iniţiativa directorului revistei „Viaţa Basarabiei”, care-şi propune să realizeze gândul nostru, al ace¬lora cari doresc să fie ridicată Basarabia în lumina adevăratei civilizaţii şi puternicei culturi naţionale.
Nădejdea noastră ajunge până la ţinta ce şi-a propus d-1 Pan. Halippa, cu o singură condiţiune: să vină toţi la muncă spornică, cu gândul curat al interesului obştesc, lăsând cât mai departe amăgirea şi deşertăciunea unei vanităţi ce nu poate fi cu nimic justificată.
Cu acest gând, doresc izbândă deplină „Vieţii Basarabiei” şi viaţă lungă,
T. Iacobescu.”


Cetatea-Albă vedere spre liman

Materialul de mai sus are două obiective, primul - să se uite înapoi pentru a recapitula cele realizate, iar a doua parte ține de viitor, de speranța că noua publicație va ozona atmosfera politică, care se asemăna mult cu o pâclă așternută peste Basarabia.
Regretăm mult că acest autor n-a lăsat mai multe pagini memorialistice legate de perioada aflării lui în Basarabia, care ar fi servit astăzi drept modele pentru evitarea multor greșeli care s-au comis în reformarea școlii și, respectiv, utilizarea eficientă a experienței pozitive, când doar în 20 s-a creat o școală autentică românească.

Regretăm și faptul că nu cunoaștem care a fost destinul lui Teodor D. Iacobescu după 1940, dar mai mult ca sigur că n-a fost unul ușor...
Așa le este sortit în toate timpurile celor care pășesc în primele rânduri.

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 12:11

Șeful statului și-a depășit atribuțiile când a promis Tiraspolului și Moscovei anularea normei legale care prevede că din 10 ianuarie 2019 toate autovehiculele din stânga Nistrului pot intra în alte țări doar cu plăcuțe neutre de înmatriculare, însoțite de abțibildul MD lipit pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 10:46

Laura Urschi: Cum e să fii incurabil-bolnav în Moldova?

Laura Urschi: Cum e să fii incurabil-bolnav în Moldova?

 Boala nu alege. Ea vine pur și simplu. Nechemată. Neașteptată. Nemiloasă. Ea vine și încearcă a-ți lua totul: profesie, prieteni, familie, casă, viață. Tu ai de ales: lupți sau nu. Simplu, da? Iar acum fără fabule abstracte și metafore.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 10:35

ULTIMA ORĂ /// Un membru al organizației teroriste ISIS a fost REȚINUT pe Aeroportul Chișinău (FOTO)

ULTIMA ORĂ /// Un membru al organizației teroriste ISIS a fost REȚINUT pe Aeroportul Chișinău (FOTO)

Polițiștii de frontieră în cooperare cu ofițerii Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, au reținut un cetățean al Tadjikistanului, aflat în căutare ca fiind membru al organizației extremist-teroriste internaționale "DAESH", în...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 20 Ianuarie 2020, ora: 09:40 de Silviu Tănase

Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști

Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști Din editia print

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:31

Iurie Reniță: Majoritatea absolută a factorilor politici decizionali de la Chișinău manifestă o atitudine exclusiv conjuncturală și ipocrită față de România

Iurie Reniță: Majoritatea absolută a factorilor politici decizionali de la Chișinău manifestă o atitudine exclusiv conjuncturală și ipocrită față de România

Recentele declarații ale Președintelui K. Iohannis, Premierului L. Orban și ale Ambasadorului D. Ioniță vis-à-vis de realitățile politice din Republica Moldova au fost mai mult decât necesare, ele fiind așteptate de mult timp mai ales de către cei care simt, gândesc...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:13

Un nou proprietar, în locul lui Oleg Cristal, la televiziuni din holdingul lui Plahotniuc (Mold-street)

Un nou proprietar, în locul lui Oleg Cristal, la televiziuni din holdingul lui Plahotniuc (Mold-street)

Firma Telestar Media SRL ce deține drepturile de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 și Canal 3, ce fac parte din holdingul media al oligarhului Vladimir Plahotniuc are un nou proprietar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:04

DOCUMENTE BOMBĂ /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon (ZDG.MD)

DOCUMENTE BOMBĂ /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon (ZDG.MD)

Procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:43

EVENIMENT /// Moldovan Design Week

EVENIMENT /// Moldovan Design Week

Rezervă-ți un loc la MDW 2020.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:35

Carnea printată 3D pe care nu o deosebești de cea reală

Carnea printată 3D pe care nu o deosebești de cea reală

Într-un context tot mai schimbător din punct de vedere climatic, industria alimentară caută soluții. Carnea printată 3D ar putea fi una dintre ele. Îți spuneam, recent, de carnea artificială, creată în laborator, cea care începe să câștige teren și care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:27

Cine ești când bei și cum ți se schimbă personalitatea

Cine ești când bei și cum ți se schimbă personalitatea

Oamenii de știință sunt fascinați de mult timp de efectul băuturilor alcoolice asupra organismului uman și, mai ales, asupra personalității. Cât de mult te schimbădouă pahare de vin sau trei pahare de whiskey. Mulți oameni beau un pahar ca să prindă curaj, înainte...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:20

Cum va fi vremea în 7 ZILE. Prognoza meteo - FOTO

Cum va fi vremea în 7 ZILE. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi inalta. In cursul noptii, in nord se asteapta -6 grade, ziua termometrele vor indica 3 grade.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:10

FOTO/ Cei 11 cetățeni ucraineni, decedați în urma prăbușirii avionului lângă Teheran, au fost repatriați în Ucraina

FOTO/ Cei 11 cetățeni ucraineni, decedați în urma prăbușirii avionului lângă Teheran, au fost repatriați în Ucraina

Corpurile celor 11 cetățeni ucraineni, 9 membri ai echipajului și 2 pasageri, care au murit în momentul în care un avion de pasageri a fost doborât de două rachete în Iran, ,,s-au întors acasă”. Sute de oameni, inclusiv angajați ai aeroportului din Kiev,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:55

NOI REGULI la înscrierea pentru proba practică la examenul auto - FOTO

NOI REGULI la înscrierea pentru proba practică la examenul auto - FOTO

Candidații pentru a primi permisul de conducere semnalează noi probleme la programarea online pentru examenul practic la șoferie. Chiar și la programarea urgentă, costul căreia este, potrivit site-ului ASP, 300 de lei, candidații întâlnesc probleme, unii primesc eroare atunci...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:43

CUTREMUR VIOLENT: 6,2 grade pe scara Richter

CUTREMUR VIOLENT: 6,2 grade pe scara Richter

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminică, în Indonezia.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 20 Ianuarie 2020, ora: 07:39

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 IANUARIE 2020. SĂGETĂTORII SE MOBILIZEAZĂ EXCEPȚIONAL

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 IANUARIE 2020. SĂGETĂTORII SE MOBILIZEAZĂ EXCEPȚIONAL

Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:38

Detalii tulburătoare în cazul crimei din ORHEI. Copilul de 12 ani a fost ucis pentru o platformă XBOX

Detalii tulburătoare în cazul crimei din ORHEI. Copilul de 12 ani a fost ucis pentru o platformă XBOX

Au apărut noi detalii despre odioasa crimă care a avut loc ieri, 18 ianuarie, la Orhei, unde un minor l-a asasinat pe altul. Oamenii legii au stabilit identitatea victimei. Acesta s-a dovedit un copil în vârstă de 12 ani. Suspectul, un alt copil de 14 ani, inițial le-a spus...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 20 Ianuarie 2020, ora: 05:53

Simona Halep a revenit pe locul 3 WTA, luni, în chiar prima zi a turneului de Mare Şlem din Australia. Constănţeanca a făcut din nou rocadă cu Naomi Osaka, japoneza coborând pe poziţia a patra.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 20 Ianuarie 2020, ora: 01:52

Scriem și vorbim corect românește!

Scriem și vorbim corect românește!

Dicționar al greșelilor de limbă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 20:59

SpaceX a simulat cu succes revenirea de urgenţă pe Pământ a unei capsule pentru astronauţi

SpaceX a simulat cu succes revenirea de urgenţă pe Pământ a unei capsule pentru astronauţi

 SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a simulat cu succes o aterizare de urgenţă, într-un test dramatic al sistemului de anulare a misiunii unei capsule pentru astronauţi, realizat fără echipaj. Succesul testului pune bazele misiunii SpaceX de a transporta pentru prima oară...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 20:54

Administraţia Trump propune relaxarea standardelor nutriţionale din şcoli, introduse la iniţiativa lui Michelle Obama

Administraţia Trump propune relaxarea standardelor nutriţionale din şcoli, introduse la iniţiativa lui Michelle Obama

 Administraţia Trump a propus, zilele trecute, relaxarea standardelor nutriţionale din şcoli, introduse de fosta primă doamnă Michelle Obama, astfel încât elevii să fie mai dornici să mănânce produsele care li se oferă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 20:37

Radu Muntean a regizat un film documentar despre Simona Halep. Vedeți primele imagini / VIDEO

Radu Muntean a regizat un film documentar despre Simona Halep. Vedeți primele imagini / VIDEO

Primul extras din film a fost făcut public azi de Simona Halep și arată câteva secvențe din antrenamentele sale pentru primul grand slam al anului – Australian Open, alături de antrenorul său, australianul Darren Cahill.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 19:28

Harry și Meghan vor pierde titlurile regale și nu vor primi bani publici. Ce spune regina Elisabeta a II-a

Harry și Meghan vor pierde titlurile regale și nu vor primi bani publici. Ce spune regina Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta, reacție după acord: Sunt în mod special mândră de Meghan Ducii de Sussex, prințul Harry și Meghan Markle, își vor pierde titlurile regale și nu vor primi fonduri publice pentru îndatoririle regale, relatează BBC. De asemenea, potrivit unui...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 19:21

„BLUE MONDAY” - 20 ianuarie este cea mai deprimantă zi a anului 2020

„BLUE MONDAY”  - 20 ianuarie este cea mai deprimantă zi a anului 2020

Cea de-a treia zi de luni a anului, care în 2020, corespunde datei de 20 ianuarie, este considerată a fi cea mai deprimantă, la această concluzie ajungând un psiholog britanic care a creat o formulă matematică pentru a identifica cele mai dificile momente dintr-un an. Pentru a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 19:11

Caz șocant, la Orhei! Un minor de 14 ani și-a ucis prietenul

Caz șocant, la Orhei! Un minor de 14 ani și-a ucis prietenul

Trupul neînsuflețit al unui copil a fost descoperit în această dimineață, în jurul orei 09:00, într-o construcție nefinisată din municipiul Orhei. Polițiștii din Orhei îl suspectează de crimă pe un alt copil în vârstă de 14 ani.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 19:06

Bărbat MORT, într-un accident rutier, la Glodeni

Bărbat MORT, într-un accident rutier, la Glodeni

Un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 17:56, în localitatea Tomeștii Noi, din raionul Glodeni.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)