Astăzi 8 Aprilie 2020, Miercuri - Ultima actualizare la 4 Iulie 2020
Abonamente

Afaceri 5 Martie 2011, ora 09:35    Din editia print

Dezvoltarea durabilăInvestim pentru generaţiile care vin

Marime Font

La începutul acestui an, TIMPUL a lansat pentru discuţie publică câteva opinii privind identificarea surselor de alternativă care ar putea garanta securitatea energetică a R. Moldova. Atunci, doctorul în energetică Valentin Arion sugera că cea mai durabilă variantă ar putea fi obţinerea energiei electrice de la Centrala nuclearo-electrică (CNE) Cernavodă prin participarea R. Moldova la construcţia unităţilor următoare. Se pare că ideea a prins şi, la sugestia unor factori guvernamentali, grupul de cercetători de la Universitatea Tehnică din Moldova -
prof. Valentin Arion, ing. Cristina Gherman, ing. Olga Şveţ - a elaborat studiul „Oportunitatea participării R. Moldova la realizarea Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei nuclearo-electrice Cernavodă, România”.
TIMPUL publică azi, cu drept de exclusivitate, principalele teze ale acestui studiu.

Informaţii generale despre Centrala nuclearo-electrică (CNE) Cernavodă

CNE Cernavodă a fost proiectată să funcţioneze cu cinci unităţi, fiecare cu puterea de cca 700 MW, reactoare de tip CANDU (CANadian Deuterium Uranium), care folosesc uraniul natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Apa grea, folosită drept moderator, este produsă la ROMAG PROD Drobeta-Turnu Severin.

Loading...


Unităţile 1 şi 2 ale CNE Cernavodă sunt operaţionale

În prezent (2011), unităţile 1 şi 2 funcţionează şi produc împreună circa 18% din consumul total de energie electrică al ţării.
UE deţine cca 150 de unităţi nucleare. Cele mai multe sunt în Franţa (59), urmată de Marea Britanie (19) şi Germania (17). Cota energiei nucleare în UE este de cca 33%.

Unităţile 1 şi 2 au fost realizate în totalitate din investiţii publice. Costul electricităţii produse constituie cca 3 c€/kWh. Societatea Naţională „Nuclearelectrica” SA vinde o parte din energia produsă la unităţile 1 şi 2 pe bază de contracte reglementate, lucru ce permite ca şi costul energiei la consumatorii captivi să fie menţinut la valori moderate. O altă parte este realizată pe piaţa internă la un tarif reglementat de ANRE-România; acest tarif este al doilea după centralele hidroelectrice, în ordinea de merit economic.
Obiectivul central urmărit de administraţia centralei este plasarea CNE Cernavodă către anul 2013 printre primele 25 CNE din lume. CNE Cernavodă va deveni o centrală INPO nivel 1, ceea ce va însemna maturizarea completă a sistemului de lucru şi a organizaţiei în ansamblu (Ionel Bucur, director CNE Cernavodă).

Proiectul: Unităţile 3 & 4 Cernavodă

În martie 2006 a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru unităţile 3 şi 4 (realizat de către SN „Nuclearelectrica” SA împreună cu consultantul Deloitte-Romania). Conform acestui studiu, principalele caracteristici ale proiectului sunt:
● Puterea instalată: 2 x 720 MWe;
● Energia electrică livrată: 2 x 5,239 TWh/an;
● Costul total al investiţiei: (aprox. 2,2 mlrd. euro); revăzut - 4 mlrd. euro;
● Durata de realizare a investiţiei: 64 de luni pentru fiecare unitate nucleara;
● Durata de viaţă a unei unităţi: 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii până la 40 de ani;
● Preţ de vânzare a energiei (2,82-3,25 c€/kWh); revăzut: 8-10 c€/kWh.

Pentru realizarea unităţilor 3 şi 4, statul român a preferat să recurgă la o formă mixtă de finanţare; aşa a fost ales modelul unei Companii de proiect realizat prin parteneriat între statul român, prin intermediul „Nuclearelectrica”, şi investitori privaţi.

În decembrie 2007 s-au început negocierile cu şase investitori selectaţi. În urma negocierilor, s-a ajuns la următoarea împărţire a acţiunilor între partenerii de proiect: Nuclearelectrica - 51%, CEZ - 9,15%, GdF-Suez - 9,15%, Enel - 9,15%, RWE Power - 9,15%, iar ArcelorMittal şi Iberdrola - fiecare câte 6,2%.

În noiembrie 2008, „Nuclearelectrica” şi investitorii au semnat Acordul Investitorilor pentru înfiinţarea companiei de proiect (SC „EnergoNuclear” SA) care va construi, pune în funcţiune şi exploata unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă.
În martie 2009 a fost înfiinţată Compania de proiect „EnergoNuclear”; ea va funcţiona ca un producător independent de energie electrică. Construcţia celor două reactoare ar putea dura cinci-sase ani, unităţile 3 şi 4 urmând să fie puse în funcţiune cel mai probabil după 2016.

În ianuarie 2011, trei din cei şase investitori europeni selectaţi - GDF Suez, Iberdrola şi RWE (24,5% acţiuni) şi-au declarat intenţia de a se retrage din proiectul CNE Cernavodă.
GDF Suez, Iberdrola şi RWE au spus că acestea nu sunt în măsură să concilieze costurile de capital cu incertitudinile legate de proiect. Ei au mai subliniat că decizia lor nu este legată nicicum de calitatea tehnică a proiectului, recunoscută recent de către Comisia Europeană.

Ce îşi doreşte R. Moldova de la realizarea interconexiunii electrice cu România?

Securitatea energetică a ţării versus povara generaţiilor ce vor veni după noi

R. Moldova (partea dreaptă a Nistrului) în prezent îşi acoperă necesarul de electricitate din producţia locală în proporţie de 22-25% şi prin achiziţia de energie de la CTE Moldovenească.
Pe parcursul a două decenii, R. Moldova achiziţionează energie electrică din Est la preţuri avantajoase, însă această energie ieftină are şi dezavantaje - prezenţa unor riscuri economice considerabile asociate unor cazuri când achiziţionarea de energie nu va fi posibilă la timpul dorit şi în volumele solicitate. Pe lângă riscurile economice, există şi riscurile politice.
O sursă competitivă cu cele din Est poate deveni CNE de la Cernavodă, România. Această opţiune de consolidare a securităţii energetice a ţării presupune două lucruri:
- a participa cu investiţii la realizarea proiectului unităţilor 3 şi 4;
- a soluţiona problema funcţionării în paralel a sistemelor energetice ale statelor vecine.
Studiul realizat arată că participarea R. Moldova la realizarea proiectului unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă este oportună şi economic fezabilă. Pornind de la consumul total de electricitate pe ţară, de la deficitul existent de capacităţi de producere a electricităţii în partea dreaptă a Nistrului, ţinând cont şi de capacitatea redusă a ţării de atragere a investiţiilor - ar părea rezonabilă contractarea la CNE Cernavodă a unei capacităţi de cca 100-200 MW, fie a unei puteri instalate de 150 MW.

Consolidarea legăturilor electrice interstatale cu România

În situaţia de azi este problematic importul din România chiar şi a
100 MW putere electrică, deoarece sistemele energetice ale celor două ţări aparţin unor zone diferite de sincronism şi nu pot fi puse în paralel, fără realizarea unor măsuri speciale.
În prezent, secţiunea R. Moldova - România cuprinde următoarele patru linii electrice:
● LEA 400 kV Vulcăneşti-Isaccea;
● LEA 110 kV Costeşti-Stânca;
● LEA 110 kV Cioara-Huşi;
● LEA 110 kV Ungheni-Ţuţora.
Prin aceste linii ar fi posibilă alimentarea doar a unor insule de consum sau preluarea unor grupuri energetice „în antenă” - soluţie pentru o situaţie de force majeure şi nu una durabilă.
La iniţiativa şi cu sprijinul Uniunii Europene (UCTE, ENTSO-E), au fost realizate mai multe studii ce privesc interconectarea sistemelor energetice ale noilor state cu sistemele statelor membre ale UE. În anul 2009 a fost dat start elaborării Studiului de fezabilitate aferent proiectului de interconexiune România - R. Moldova printr-o viitoare linie de 400 kV între Suceava şi Bălţi. La rândul său, România, prin Compania Naţională „Transelectrica” SA, în calitate de membru al structurii europene ENTSO-E, a fost desemnată de UE să asigure managementul proiectului de realizare a studiului pentru evaluarea posibilităţilor de interconectare a R. Moldova şi Ucrainei la ENTSO-E.
Cele menţionate ne permit să credem că în perspectiva celor şase-şapte ani de viitor, până la darea în exploatare a unităţilor 3 şi 4 la Cernavodă, problema interconexiunilor electrice de Vest va fi soluţionată. Participarea R. Moldova la construcţia de la Cernavodă va stimula acest proces.

O prezentare sintetică a opţiunilor de participare a R. Moldova la construcţia Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă

Tabelul 1:Atractivitatea economico-financiară a proiectului energetic RM-CNE Cernavodă

Atractivitatea economică rezidă din urma comparării costului mediu (nivelat) al energiei produse la CNE Cernavodă (unităţile 3 şi 4) cu costul energiei achiziţionate de la CTE Moldovenească (CTEM) pentru o perioadă de 30 ani.
Astfel, costul unitar al energiei produse la CNE Cernavodă va creşte de la 5.3 c€/ kWh, în primul an, până la 8.6 c€/ kWh în anul 30 (7.15-11.61 c$/kWh). Structura costului energiei la această sursă este după cum urmează: 43,44% - investiţia, 31,39% - exploatarea şi mentenanţa şi 25,17% - combustibilul.
Vom considera un scenariu conservativ pentru care valoarea investiţiei este mai mare cu 10% faţă de cea din scenariul de bază (şi atinge valoarea de 4.4 miliarde euro), iar costul combustibilului va creşte la o rată dublă faţă de cea din scenariul de bază (5.6% pe an). Pentru acest caz, rezultă un cost al energiei de 7.40 c€/ kWh sau 9.99 c$/kWh (10 c$/kWh).
La a doua sursă - CTEM de la Cuciurgan - în ianuarie 2011, costul de achiziţie a electricităţii a constituit 5.6 c$/kWh. Previzibil, acest cost în viitor va creşte anual la o rată cuprinsă între 6-10%. Aceasta înseamnă că preţul nivelat al electricităţii la CTEM pentru perioada considerată de 30 ani va fi în limitele 18.0-43.1 c$/kWh şi valoarea medie aşteptată - 27.64 c$/kWh.
În aşa fel, dacă pe perioada de 30 de ani costul mediu al energiei produse la CNE Cernavodă ar constitui cca 10 c$/kWh, atunci la CTEM ar putea fi cca 28 c$/kWh, de unde clar rezultă că participarea R. Moldova la construcţia unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă este economic fezabilă şi de perspectivă.
O diferenţă în costul de achiziţie a energiei de la cele două surse (CNE-CTEM) de cel puţin cca 10 c$/kWh conduce la o importantă economie: la volumul importului anual de energie prognozat pentru R. Moldova de la CNE Cernavodă în valoare de 1.116.000 MWh (150MW • 8000h/an • 0.93 = 1.116.000 MWh) rezultă o economie sigură anuală de 111,6 mln. USD sau 74 mln. euro. Economia totală nominală pe durata a 30 de ani ar putea constitui peste 2 miliarde euro.

În loc de concluzii

1. R. Moldova are nevoie de capacităţi noi importante de producere a energiei electrice. Deficitul de putere în partea dreaptă a Nistrului constituie 700-800 MW.
2. Importul de electricitate este mereu în creştere şi în prezent atinge nivelul de 75-77% din consumul total.
3. În scopul consolidării securităţii energetice a ţării, promovării unei dezvoltări durabile a sectorului energetic naţional, merită de a participa cu investiţii la realizarea unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă. Performanţele de operare ale unităţilor 1 şi 2 (producţia de electricitate, factorul de capacitate, impactul asupra mediului şi populaţiei, costul redus al energiei etc.) demonstrează competitivitatea acestei opţiuni.
4. Puterea instalată contractată la CNE Cernavodă poate fi între 100-200 MW, în funcţie de capacitatea ţării de a mobiliza resursele financiare necesare.
5. Sistemele electroenergetice ale R. Moldova şi României aparţin unor diferite zone de sincronism şi nu pot fi puse în paralel fără realizarea unor măsuri speciale. Pe durata realizării lucrărilor la CNE Cernavodă această problemă poate fi soluţionată cu succes.

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Ultima oră 8 Aprilie 2020, ora: 13:13

Pasca se face în Joia Mare. Este pâinea cea mai aleasă a anului. Pe vremuri, în bucătăriile sărmanilor, unde nu era brânză, se folosea o mână de mălai mărunţel, fiert în lapte dulce. Cea mai răspândită formă pentru pască este cea rotundă, pentru că se crede că scutecele cu...

( ) Citeşte tot articolul

Interviu 8 Aprilie 2020, ora: 13:10 de Irina Nechit

INTERVIU cu Lică Sainciuc: „Stăm acasă. Bine că avem grădină”

INTERVIU cu Lică Sainciuc: „Stăm acasă. Bine că avem grădină”

– Stimate Lică Sainciuc, ca grafician, ce credeți despre forma coronavirusului? Această „coroană” vă bântuie vizual? 

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 8 Aprilie 2020, ora: 12:12

EXPERT / Atitudinea președintelui demonstrează că acesta e deja în campanie electorală / Deranjează această AROGANȚĂ a puterii

EXPERT / Atitudinea președintelui demonstrează că acesta e deja în campanie electorală / Deranjează această AROGANȚĂ a puterii

Extrapolând discuția spre o posibilă cooperare între guvernare și opoziție, Veaceslav Berbeca consideră că acest lucru nu este ușor de realizat în Republica Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 11:42

ultima oră A decedat Valeriu Muravschi, ex-premier al R. Moldova

A decedat Valeriu Muravschi, ex-premier al R. Moldova

Fostul Prim-ministrul al R. Moldova Valeriu Muravschi a decedat. Informatia a fost confirmata pentru PRO TV de feciorul acestuia.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 11:19

Galina Dodon câștigă 33 de mii de lei lunar fiind angajată la Exclusiv Media (firmă care a primit milioane din Bahamas)

Galina Dodon câștigă 33 de mii de lei lunar fiind angajată la Exclusiv Media (firmă care a primit milioane din Bahamas)

Conform declarații de avere, Igor Dodon, declară un salariu de peste 226.700 de lei, adică peste 18.800 de lei pe lună, iar soția sa, Galina Dodon, angajată la „Exclusiv Media”, SRL, a câștigat anul trecut aproape 396 de mii de lei, ceea ce ar însemna circa 33 de...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 8 Aprilie 2020, ora: 11:07

În „Țara lui Dodon și Chicu” trăiesc doar bugetari și pensionari

În „Țara lui Dodon și Chicu” trăiesc doar bugetari și pensionari

„Prioritățile noastre vor fi achitarea salariilor, pensiilor, plăților sociale și ajutoarelor de șomaj”, a declarat astăzi Președintele R. Moldova Igor Dodon.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 10:35

Directorul Autorității Aeronautice Civile a fost demis de către Ministerul Economiei. Acesta a fost „selectat” prin concurs

Directorul Autorității Aeronautice Civile a fost demis de către Ministerul Economiei. Acesta a fost „selectat” prin concurs

Autoritatea Aeronautică Civilă rămâne fără conducere. Demisia actualului director a fost cerută de ministerul Economiei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 10:29

Prima țară europeană care dă STARTUL revenirii economice. De joi se DESCHID magazinele și atelierele

Prima țară europeană care dă STARTUL revenirii economice. De joi se DESCHID magazinele și atelierele

Paralizate de criză, economiile europene fac paşi pentru revenirea la un program de lucru normal. Cehia devine primul stat în care viaţa se reîntoarce treptat la cea de dinainte de pandemie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 10:13

BREAKING NEWS / Două decese din cauza la COVID-19, în total 24 de oameni au murit

BREAKING NEWS / Două decese din cauza la COVID-19, în total 24 de oameni au murit

Două persoane au decedat în ultimele ore. Prima victimă este un bărbat de 71 de ani din Cahul. Acesta a fost internat pe 2 aprilie la Institutul de Medicină Urgentă. A doua victimă este un bărbat de 62 de ani din Glodeni. Pacientul a fost internat cu două zile în urmă,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 09:56

Persoanele care lucrează de ACASĂ consumă mai mult alcool şi mănâncă nesănătos

Persoanele care lucrează de ACASĂ consumă mai mult alcool şi mănâncă nesănătos

Persoanele nevoite să lucreze de acasă în timpul pandemiei de coronavirus sunt mai predispuse consumului de alcool şi a mâncărurilor nesănătoase, dar şi apariţiei problemelor de somn, arată un nou studiu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 09:15

STOP CONFUZIE /// Care-i DIFERENȚA dintre coronavirus, Covid-19 și SARS-CoV-2

STOP CONFUZIE /// Care-i DIFERENȚA dintre coronavirus, Covid-19 și SARS-CoV-2

Lumea e afectată de pandemie, dar ne ferim de boală, de virusul care o provoacă sau de familia din care face parte? 

( ) Citeşte tot articolul

Politică 8 Aprilie 2020, ora: 09:12

Deputații din PSRM-PDM ar fi ȘTIUT că în Parlament este o persoană cu coronavirus dar au ascuns informația

Deputații din PSRM-PDM ar fi ȘTIUT că în Parlament este o persoană cu coronavirus dar au ascuns informația

Deputata Platformei DA Arina Spătaru afirmă că deputaţi au primit ieri, 7 aprilie, un mesaj din partea secretariatului Parlamentului Republicii Moldova prin care au fost avertizaţi că în Parlament ar exista mai multe persoane testate pozitiv la COVID-19. Politiciana precizează că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 08:59

Orașul din Ucraina în care au fost săpate în avans 600 de morminte pentru morții de coronavirus

Orașul din Ucraina în care au fost săpate în avans 600 de morminte pentru morții de coronavirus

Autoritățile din orașul ucrainean Dnipro au săpat peste 600 de gropi de morminte, pentru a se pregăti de posibilitatea unui număr mare de victime din cauza pandemiei de coronavirus, deși în regiunea Dnipropetrovsk nu a fost înregistrat niciun deces, iar Ucraina a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 08:49

Boris Johnson, a doua noapte la terapie intensivă. CARE ESTE STAREA SA

Boris Johnson, a doua noapte la terapie intensivă. CARE ESTE STAREA SA

Șeful guvernului britanic, Boris Johnson, a petrecut a doua noapte la terapie intensivă, fiind tratat în continuare de Covid-19.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 8 Aprilie 2020, ora: 08:09

Coronavirus: 1939 de morţi într-o singură zi în SUA, cel mai ridicat bilanţ la nivel global

Coronavirus: 1939 de morţi într-o singură zi în SUA, cel mai ridicat bilanţ la nivel global

Numărul persoanelor care au decedat în ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA în urma infecţiei cu noul coronavirus a ajuns la 1939 de persoane, potrivit datelor furnizate marţi seara de Universitatea Johns Hopkins, transmite miercuri AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 8 Aprilie 2020, ora: 07:33

Rusia: Doctoriţa care l-a sfidat pe Putin şi a dat alarma despre coronavirus, arestată şi amendată. „Am leşinat şi m-am trezit în închisoare“

Rusia: Doctoriţa care l-a sfidat pe Putin şi a dat alarma despre coronavirus, arestată şi amendată. „Am leşinat şi m-am trezit în închisoare“

Anastasia Vasilieva, doctoriţa care a adunat în jurul ei 2.000 de colegi şi a dat alerta în Rusia în legătură cu epidemia covid-19, a devenit noua ţintă a regimului Putin. Femeia de 36 de ani a fost convocată deja la Comitetul de anchetă, arestată, interogată şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 07:25

Președintele PSRM CAHUL a decedat din cauza COVID-19

Președintele PSRM CAHUL a decedat din cauza COVID-19

Vasile Mihailov, consilier municipal şi raional Cahul, Preşedintele OT Cahul a PSRM, s-a stins din viaţă în această seară, la un spital din Chişinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 07:10

Ciorbă GLAMOUR la spitalul Toma Ciorbă / FĂRĂ COMENTARII

Ciorbă GLAMOUR la spitalul Toma Ciorbă / FĂRĂ COMENTARII

„Cat se cheltuie acolo pentru o zi de internare? 7000 lei? Glamurneniko. (Am sters numele pentru ca odata am postat o picuratoare improvizata dintr-o butylka legata cu bint dintr-un spital pentru copii si in 5 min a tabarat conducerea spitalului peste fata ceea si au terorizat-o cat a stat...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 8 Aprilie 2020, ora: 05:59 de Mihai Taşcă

Călăii bunelului - idolii nepotului Bunelul lui Voronin, a fost condamnat de patru ori de către organele represive ale regimului comunist sovietic / DOC

Bunelul lui Voronin, a fost condamnat de patru ori de către organele represive ale regimului comunist sovietic / DOC Din editia print / Foto: ARHIVA TIMPUL

Bunelul liderului PCRM, Vladimir Voronin, a fost condamnat de patru ori de către organele represive ale regimului comunist sovietic.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 8 Aprilie 2020, ora: 00:35

Chicu și Dumbrăveanu s-au ÎNCURCAT în cifre sau ne MINT? Când au fost realizate cele mai multe teste la coronavirus?

Chicu și Dumbrăveanu s-au ÎNCURCAT în cifre sau ne MINT? Când au fost realizate cele mai multe teste la coronavirus?

Ion Chicu a anunțat sâmbătă că au fost prelevate 681 de probe. Astăzi, atât primul ministru, cât și ministra Sănătății au afirmat că în ultimele 24 de ore au fost testate cele mai multe probe întro singură zi, iar numărul acestora este de 510.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)