Irina Nechit şi-a lansat „Copilul din maşina galbenă”

publicat în Carte pe 7 Mai 2010, 09:05

Săptămâna trecută, la Librăria din Centru, poeta Irina Nechit şi-a lansat cartea „Copilul din maşina galbenă”. În anul curent acesta este al doilea, după cel semnat de Maria Şleahtiţchi, volum de versuri publicat de „Cartier” în colecţia „Rotonda”.

Precum e şi firesc la lansarea unei plachete de versuri, mai întâi a vorbit poezia, autoarea prezentând un mic recital. Apoi a luat cuvântul scriitorul Arcadie Suceveanu. „În această carte, a menţionat el, este realitatea reală, fenomenologică a cotidianului, care pătrunde în toată poezia”. Potrivit scriitorului Mircea V. Ciobanu, justificându-şi perfect titlul, „cartea Irinei Nechit este un copil dintr-o maşină eventual galbenă, copil aflat în perioada germinaţiei şi a tranziţiei. Fiind una de tranziţie, cartea are şi toate semnele acesteia - semnele unui melanj. Astfel, pe de o parte, poeta face o poezie proaspătă, în bună parte simultană, impresionistă, neutră, în stilul vremii, iar pe de altă parte, ea nu renunţă la achiziţiile poetice anterioare - expresivitate şi expresionism, la tabloul bine conturat şi bine înrămat”. Despre volum au mai vorbit criticii Eugen Lungu şi Lucia Ţurcanu, tânărul poet Hose Pablo ş.a., discursurile lor fiind adevărate cronici literare. Postfaţa cărţii e semnată de cunoscutul critic literar Gheorghe Grigurciu, care afirmă că Irina Nechit are darul de-a putea da glas dramatismului inaparent al existenţei de toate zilele...

Născută pe 1 ianuarie 1962 la Antoneşti, Cahul, autoarea a semnat cărţile „Şarpele mă recunoaşte”, „Cartea rece”, „Un viitor obosit”, „Gheara” (versuri), „Un fel de fiinţe” (critică de teatru), „Godot eliberatorul” (dramaturgie), „Proiectul unei tragedii” şi „Maimuţa în baie”, distinse cu premii literare la Chişinău şi Bucureşti.