Astăzi 10 Aprilie 2020, Vineri - Ultima actualizare la 4 Octombrie 2020
Abonamente

Istorie 6 Aprilie 2015, ora 07:54    Din editia print

În culisele IstorieiIurie Colesnic: Acum 75 de ani...

Marime Font

Uniunea Scriitorilor din Moldova are tot dreptul să se mândrească cu momentul întemeierii organizaţiei de creaţie la care au stat mari figuri ale literaturii române.

Scriitori remarcabili ca Mihail Sadoveanu, Nicuşor N. Beldiceanu, Tudor Pamfile, Apostol D. Culea, Ştefan Ciobanu, Nicolae Dunăreanu, în 1919, au format nucleul de constituire a primei organizaţii profesioniste scriitoriceşti. Erau anii unei frăţii spirituale, când cultura românească ajungea în Basarabia promovată de cei mai distinşi creatori. Erau anii când frăţia literară era darul cel mai de preţ, cel mai luminos şi optimist şi promitea un nou viitor literaturii din această provincie.

Se părea că debutanţii de la Chişinău şi maeştrii recunoscuţi dincolo de Prut aveau acordate sufletele la aceeaşi lungime de undă, la aceleaşi aspiraţii şi ceea ce se va întâmpla mai târziu, adică marele succes literar, pe care ei îl garantau prin acest botez al primei organizaţii scriitoriceşti. Şi au avut dreptate. Peste 15 ani un debutant din sudul Basarabiei, Vladimir Cavarnali a luat premiul Fundaţiilor Regale pentru poezie, alături de Emil Cioran şi Constantin Noica. În Basarabia se născuse o nouă Generaţie de aur...

Loading...


În societatea românească, în toate timpurile și până în prezent, relația dintre lumea politică și lumea intelectuală este una specifică. Minunatul critic de idei Adrian Marino a caracterizat-o astfel: „Atunci am înțeles un evident adevăr... pentru „omul politic” român - de orice categorie - scriitorul, intelectualul, omul de litere, de condei, să spunem, nu era considerat decât un subordonat, un auxiliar minor, al cărui unic rol este doar să pună pe hârtie, în forme puțin mai fericite, ideile „șefului”. El nu era și nu este privit ca un partener egal, ci numai ca subaltern. În plus, scriitorul, omul de cultură complexă, era antipatizat din cauza pregătirii, ca să nu spun a superiorității sale intelectuale”(„Viața unui om singur” (Iași, 2010, pag.97)).

Spre regretul nostru relațiile la noi sunt exact la fel și astăzi. Aceste „tradiții” explică în mare parte reapariția cu o mare întârziere a primei Societăți a Scriitorilor din Basarabia, despre necesitatea căreia s-a scris în repetate rânduri, iar tânărul poet Nicolae Costenco a semnat, încă din 1936, articole în prestigioasa revistă „Viața Basarabiei”, în care demonstra vitalitatea acestei asocieri: Radiana R. (pseudonimul lui N. Costenco), „Destinul scriitorului” (1935, nr.3, P .74-75); „Societatea Scriitorilor Basarabeni!” (1936, nr.9, P. 95); „Despre scriitor” (1937, nr. 7-8, P. 135-136), „Note” [cu privire la organizarea serbărilor literare de către Societatea Scriitorilor Basarabiei şi a scriitorilor români la Chişinău cu participarea scriitorilor basarabeni: N. F. Costenco, O. Sargeţiu, I. Buzdugan, N. Dunăreanu, G.M. Vlădescu ş.a.] (1939, nr.11-12, P.142-143).

Ca abia la 24 martie 1940, această speranță să se realizeze. Prima ședință este legată direct de clădirea Primăriei Chișinău, de sala mare de conferințe, căci aici a avut loc „botezul” Societății Scriitorilor din Basarabia. Era sala preferată, unde, în fiecare sâmbătă după masă, se întrunea cenaclul scriitorilor. Și cred că anume pe acest edificiu era cazul de instalat, în aceste zile, o placă comemorativă, care ar fi consemnat memorabilul eveniment.

Puterea documentului este aproape sacră. De aceea şi reproducem întocmai acest comunicat epocal pentru destinul cultural al Basarabiei:

„SOCIETATEA SCRIITORILOR DIN BASARABIA
(Comunicat)

În zilele de 24 şi 25 Martie crt., s-a ţinut la Chişinău, în sala festivă a Primăriei, prima adunare generală ordinară a membrilor Societăţii Scriitorilor din Basarabia.

După oficierea unui scurt Te Deum, preşedintele societăţii, D-l Pan. Halippa, dă citire la patru telegrame, expediate în asentimentul unanim al celor de faţă, M. S. Regelui E. S D-lui Gh. Tătărescu, Prim Ministru, E. S. D-lui M. Ralea, Ministru al Muncii şi E. S. D-lui I. Nistor, Ministru a Cultelor şi Artelor.

S-a primit răspunsul Majestăţii Sale:
„Maiestatea Sa Regele mulţumeşte pentru omagiile exprimate de către adunarea generală a Societăţii Scriitorilor din Basarabia. Directorul Secretariatului particular al M. S. Regelui, Eng. Buhman”.
Excelenţa Sa D-l Prim Ministru a trimis telegrama: „Vă mulţumesc pentru simţămintele exprimate. Sănătate. Gh. Tătărăscu”.

D-l Pan. Halippa adresează un salut tuturor scriitorilor prezenţi şi declară deschisă adunarea generală ordinară a S. S. B. la ora 10 şi 40 min.
Cuvântul a fost acordat, pe rând, reprezentanţilor oraşelor şi judeţelor din Basarabia. Au adus salutul lor: Vl. CAVARNALI de la Bolgrad — Ismail, Boris BAIDAN de la Tighina, Nichita SMOCHINA din partea Românilor transnistreni, Bogdan ISTRU de la Orhei, Nicolae V. COBAN de la Soroca, Vasile LUŢCAN de la Bălţi, PORTASE Prut din partea preoţilor Lăpuşneni, Alfred TIBEREANU de la Cetatea Albă.

S. M. Nica şi N. Spătaru au dat câteva lămuriri de felul în care va, lucra Societatea.
La ora 11 şi jum. şedinţa s-a ridicat, iar scriitorii s-au îndreptat spre sala Eparhială, unde s-a ţinut o şezătoare literară, pentru a se da posibilitate publicului chişinăuian să-şi cunoască scriitorii.

Corul Stolului Căminului C. F. R. de fete din Chişinău, condus de pr. Alexandru CRISTEA a intonat Imnul Regal; D-l Halippa, în prezenţa scriitorilor, rosteşte un cuvânt: Prinosul Basarabiei în literatura românească; Corul execută admirabila poesie a lui Mateevici, pusă pe note de pr. A. Cristea: Limba noastră. Citesc la şezătoare: S. M. Nica, VI. Cavarnali, B. Baidan, Polihroniu, N. Spătaru, V. Luţcan, Bogdan Istru, A. Tibereanur D. Timonu, N. Coban, Codin Negulescu, preot. Portase-Prut, Octav Sargeţiu, Mih. Curicheru şi N. F. Costenco.

Corul a mai executat câteva cântece din folclorul basarabean. La sfârşitul şezătorii s'a împărţit publicului numărul special al revistei ITINERAR, număr închinat Societăţii Scriitorilor din Basarabia.

La ora 2 p.m., scriitorii şi invitaţii au luat parte la banchetul oferit de Primăria Municipiului Chişinău.

Şedinţa adunării generale se redeschide la ora 5 p. m., în aceeaşi sală, când se procedează la alegerea comitetului de Conducere al societăţii, pe timp de 3 ani.

Au fost aleşi :
PREŞEDINTE - Pan. Halippa
Vice-preşedinte - Nicolae Spătaru
Secretar General - N. F. Costenco

Membri:
Iorgu Tudor
Sergiu Matei Nica
Petre Ştefănucă
B Baidan
Vladimir Cavarnali
Alexandru Ivanov
Vasile I Chicu

Comitetul de Direcţie al S. S. B. este compus din: Pan. Halippa, N. Spătaru, N. F. Costenco, Iorgu Tudor şi V. I. Chicu.

Societatea va fi condusă de Comitet, care va lucra în secţii.
Secţia literară: preşedinte — S. M. Nica; secretar — 0. Sargeţiu; bibliotecar — I. Moraru.

Secţia culturală va fi condusă de Petre Ştefănucă.

Secţia administrativă : preşedinte - Iorgu Tudor; cassier - Elena; Dobroşinschi; secretar contabil - preot Portase-Prut.
Comisiunea cenzorilor este alcătuită din: avocat Teodor Păduraru - preşedinte; Mih. Curicheru şi pr. Portase-Prut - membri; ca supleanţi au fost desenaţi: P. Polihroniu, preot Trofîm Suruceanu şi Codin Negulescu.

În ziua de 25 Martie, şedinţa s-a deschis la ora 10 dim. sub preşedinţia D-lui Pan. Halippa. S-a adus la cunoştinţa şi adunarea a aprobat premierea poetului Teodor Nencev, pentru poezie, şi premierea lui George Meniuc, pentru eseu.

La discuţiunile ce au urmat asupra directivelor societăţii, editură, publicaţiuni, premii, şezători în oraşele basarabene, emisiuni radiofonice şi-au spus cuvântul consemnat în procesul verbal de şedinţă: N F. Costenco, VI. Cavarnali, Iorgu Tudor, Dr. P. Cazacu, căp. Dragomir Petrescu, Gheorghe Madan, Dominte Timonu, Portase Prut şi Pan. Halippa.

Înainte de închiderea adunării generale, în cadrul cenaclului literar, D-l Nichita Smochină a ţinut o documentată şi gustată disertaţie despre literatura moldovenească la „Transnistrieni: istoricul şi realizările”.

La ora 2, Preşedintele declară adunarea generală a S. S. B. închisă şi invită pe cei de faţă să revie peste un an, la aceeaşi dată.”
(Societatea scriitorilor din Basarabia. („Viața Basarabiei”, 1940. - nr.4. - P.70-71.)).

Basarabenii, în momentul când au decis să se unească într-o organizaţie scriitoricească, au avut convingerea că fac un lucru temeinic, un lucru pentru viitor, un lucru pentru eternitate.

Peste un an nu s-a revenit, căci destinul este mai puternic decât năzuinţele noastre. La 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, armata roșie ocupa Chișinăul...

Scriitorii care au reușit să se refugieze au putut intra în Chişinău abia în luna iulie 1941, dar nu și-au regăsit colegii rămași acasă, căci mulţi dintre cei prezenţi la şedinţa de constituire luaseră drumul GULAGU-lui sovietic, de unde nu s-au mai întors…

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 10 Aprilie 2020, ora: 08:50

CATASTROFAL / Ambulanțe ca în Evul Mediu și condiții dezastruoase la Serviciul de Urgență din raionul Fălești (VIDEO)

CATASTROFAL / Ambulanțe ca în Evul Mediu și condiții dezastruoase la Serviciul de Urgență din raionul Fălești (VIDEO)

Ambulanțe ca în Evul Mediu și condiții dezastruoase la Serviciul de Urgență din raionul Fălești. Angajații medicali se plâng că muncesc zilnic până la epuizare, iar despre salariu majorat au auzit doar la TV. Aceștia și-au spus păsul liderului Partidului Acțiune...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Aprilie 2020, ora: 08:15

Imagini ȘOCANTE din New York: Victimele epidemiei sunt îngropate în gropi comune / VIDEO

Imagini ȘOCANTE din New York: Victimele epidemiei sunt îngropate în gropi comune / VIDEO

Imagini teribile vin din New York, unde victimele epidemiei sunt îngropate laolaltă! Cimitirele nu mai fac faţă numărului uriaş de decese, aşa că sicriele sunt depuse în gropi comune. Atenție, imaginile care urmează vă pot afecta emoțional!

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Aprilie 2020, ora: 08:10

POPULISM FĂRĂ MARGINI! Dodon promite „SUPORT” Mitropoliei Moldovei deși ÎPS Vladimir TRĂIEȘTE ÎN LUX

POPULISM FĂRĂ MARGINI! Dodon promite „SUPORT” Mitropoliei Moldovei deși ÎPS Vladimir TRĂIEȘTE ÎN LUX

Igor Dodon a uitat că statul este separat de biserică și promite că va ajuta Mitropolia condusă de ÎPS Vladimir, care ar fi „afectată” de pandemia coronavirusului.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Aprilie 2020, ora: 07:59

Nu știai asta! Care este inteligența câinilor în comparație cu alte animale - studiu

Nu știai asta! Care este inteligența câinilor în comparație cu alte animale - studiu

Câinii nu au o inteligenţă deosebită atunci când sunt comparaţi cu alte animale, conform unui studiu realizat de cercetătorii britanici. O echipă de cercetători de la Universitatea Exeter şi Universitatea Creştină Canterbury au reanalizat peste trei sute de studii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Aprilie 2020, ora: 07:19

Galina Dodon câștigă 33 de mii de lei LUNAR fiind angajată la Exclusiv Media, firma care a primit milioane din off-shore

Galina Dodon câștigă 33 de mii de lei LUNAR fiind angajată la Exclusiv Media, firma care a primit milioane din off-shore

Conform declarații de avere, Igor Dodon, declară un salariu de peste 226.700 de lei, adică peste 18.800 de lei pe lună, iar soția sa, Galina Dodon, angajată la „Exclusiv Media”, SRL, a câștigat anul trecut aproape 396 de mii de lei, ceea ce ar însemna circa 33 de...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 10 Aprilie 2020, ora: 07:10

Horoscop 10 aprilie. Ce zodie nu suportă să o comanzi? Nu te grăbi! Ești pe cale de a face o mare greșeală

Horoscop 10 aprilie. Ce zodie nu suportă să o comanzi? Nu te grăbi! Ești pe cale de a face o mare greșeală

Horoscop 10 aprilie. Cei aflați în această zodie trebuie să aibă mare grijă la cumpărături și nu trebuie să ia decizii pripite. Află ce îți rezervă astrele potrivit horoscopului oferit de către profesorul Radu Ștefănescu.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 10 Aprilie 2020, ora: 07:05

ORIBIL / O mamă din raionul Glodeni și-a aruncat copilul nou-născut în WC-ul din curtea casei

ORIBIL / O mamă din raionul Glodeni și-a aruncat copilul nou-născut în WC-ul din curtea casei

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în data de 6 aprilie. Aceasta a născut singură, acasă, după care a aruncat bebelușul în veceu. Ea le-a spus oamenilor legii că a recurs la acest gest pentru că nou-născutul era fără suflare și nu dădea semne de viață.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 10 Aprilie 2020, ora: 04:16

EXISTĂ tratament pentru COVID-19. Sângele celor vindecați SALVEAZĂ

EXISTĂ tratament pentru COVID-19. Sângele celor vindecați SALVEAZĂ

Prof. dr. Irinel Popescu a vorbit despre tratamentul cu plasmă hiperimună în cazul pacienților cu COVID-19, în cadrul emisiunii "Academia de Sănătate"

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 10 Aprilie 2020, ora: 04:00

ISTORII ASCUNSE /// Focul HARIC de la Ierusalim - minune sau înşelătorie?

ISTORII ASCUNSE /// Focul HARIC de la Ierusalim - minune sau înşelătorie?

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 10 Aprilie 2020, ora: 03:34

Poate fi oprit coronavirusul odată cu venirea verii? Ce spun experții

Poate fi oprit coronavirusul odată cu venirea verii? Ce spun experții

 Ideea că vremea caldă ar putea opri coronavirusul pare să devină neclară pe măsură ce virusul afectează întreaga lume. dar noi cercetări ar putea aduce puțină speranță. Este prea devreme pentru a ști sigur dacă noul coronavirus este sezonier. Pentru a ști cu adevărat,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 10 Aprilie 2020, ora: 00:08

Prima persoană din Moldova cu COVID-19 acuză puterea că spune MINCIUNI: „Nu e ADEVĂRAT ce au spus Dodon și Chicu”

Prima persoană din Moldova cu COVID-19 acuză puterea că spune MINCIUNI: „Nu e ADEVĂRAT ce au spus Dodon și Chicu”

Femeia de 48 de ani, care a fost prima persoană din Republica Moldova infectată cu noul coronavirus, dezminte declarațiile autorităților de la Chișinău că în Italia a părăsit spitalul, știind că este infectată. Femeia mărturisește că a fost diagnosticată cu pneumonie și a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 19:14

ALERTĂ /// La Spitalul de Psihiatrie au fost confirmate 11 cadre medicale infectate și 21 pacienți cu patologie psihiatrică infectați

ALERTĂ /// La Spitalul de Psihiatrie au fost confirmate 11 cadre medicale infectate și 21 pacienți cu patologie psihiatrică infectați

11 angajați medicali ai Spitalului de Psihiatrie, din suburbia Codru, municipiul Chișinău și 21 de pacienți sunt infectați cu COVID-19, a anunțat fosta ministră a Sănătății Ala Nemerenco pe pagina sa de Facebook, cu ceva timp în urmă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 17:15

NEWS ALERT / Curtea Constituțională a SUPENDAT legea pentru Guvernul Chicu și-a asumat răspunderea FĂRĂ să ARGUMENTEZE de ce!

NEWS ALERT / Curtea Constituțională a SUPENDAT legea pentru Guvernul Chicu și-a asumat răspunderea FĂRĂ să ARGUMENTEZE de ce!

Premierul a încercat să dea vina pe unii deputați, spunând că Guvernul nu poate acum achita ajutorul de șomaj și sporurile de salarii, deși decizia aparține CURȚII CONSTITUȚIONALE, condusă de ex-socialistul Vladimir Țurcan, nu deputaților

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 17:00

INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ /// +115 cazuri NOI de coronavirus în R. Moldova, în total 1289 s-au infectat

INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ /// +115 cazuri NOI de coronavirus în R. Moldova, în total 1289 s-au infectat

MAI a informat despre faptul că în autoizolare la domiciliu sunt 21153 și au fost identificați 3201 oameni care au contactat cu persoane infectate cu COVID-19. Poliția a verificat 6400 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 9 Aprilie 2020, ora: 16:59

Renato Usatîi spune că Igor Dodon ar fi obținut CETĂȚENIA altui stat și și-a făcut de urgență PAȘAPORT în iunie 2019

Renato Usatîi spune că Igor Dodon ar fi obținut CETĂȚENIA altui stat și și-a făcut de urgență PAȘAPORT în iunie 2019

Igor Dodon ar avea și cetățenia altui stat, cu toate că declară că este doar cetăţean al R. Moldova. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 15:50

Boris Johnson se simte mai bine şi discută cu personalul care-l îngrijeşte la terapie intensivă

Boris Johnson se simte mai bine şi discută cu personalul care-l îngrijeşte la terapie intensivă

Premierul britanic Boris Johnson, internat la terapie intensivă cu covid-19, se simte mai bine şi discută cu personalul care-l îngrijeşte, a anunţat joi ministrul Culturii Oliver Dowden, relatează Reuters.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 15:25

Avertisment-șoc al experților germani! Câte cazuri de Covid-19 sunt cu adevărat pe glob?!

Avertisment-șoc al experților germani! Câte cazuri de Covid-19 sunt cu adevărat pe glob?!

Cercetătorii de la o universitate germană susțin că sistemele sanitare ale țărilor afectate au descoperit, în medie, numai aproximativ 6% din infecțiile SARS-Cov-2.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 9 Aprilie 2020, ora: 14:59

ULTIMA ORĂ /// 17 cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

ULTIMA ORĂ /// 17 cazuri confirmate de COVID-19 în comuna Trușeni

Primăria comunei Trușeni anunță că 17 persoane sunt infectate, 0 persoane suspecte, 46 se află în carantină și 123 sunt monitorizate la domiciliu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 14:25

La Moscova, a avut loc o explozie în clădirea unui centru de afaceri / FOTO

La Moscova, a avut loc o explozie în clădirea unui centru de afaceri / FOTO

 La Moscova, a avut loc o explozie în clădirea unui centru de afaceri de pe strada Brest 2, informează agenția TASS. Conform datelor preliminare, explozia s-a produs la etajul al nouălea al clădirii. „Baza” publică imagini de la locul de urgență. Oamenii ies din...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 13:55

O clădire rezidențială s-a prăbușit în centrul Odessei - VIDEO cum doi tineri au reușit să scape în mod miraculos

O clădire rezidențială s-a prăbușit în centrul Odessei - VIDEO cum doi tineri au reușit să scape în mod miraculos

Astăzi la 10:55 o clădire de apartamente cu trei etaje din orașul Moscova s-a prăbușit după ce peretele lateral a cedat.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 9 Aprilie 2020, ora: 13:54

Nu este o glumă / Rusia vrea răspundere PENALĂ pentru statele care îndepărtează monumente sovietice

Nu este o glumă / Rusia vrea răspundere PENALĂ pentru statele care îndepărtează monumente sovietice

Ministrul apărării rus, Serghei Şoigu, i-a cerut miercuri şefului Comisiei de anchetă de pe lângă Parchetul General al Rusiei, Aleksandr Bastrîkin, să studieze problema tragerii la răspundere penală a reprezentanţilor autorităţilor din anumite ţări pentru deciziile lor...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)