Astăzi 16 Iunie 2019, Duminică - Ultima actualizare la ora 20:04
Abonamente

Istorie 6 Aprilie 2015, ora 07:54    Din editia print

În culisele IstorieiIurie Colesnic: Acum 75 de ani...

Marime Font

Uniunea Scriitorilor din Moldova are tot dreptul să se mândrească cu momentul întemeierii organizaţiei de creaţie la care au stat mari figuri ale literaturii române.

Scriitori remarcabili ca Mihail Sadoveanu, Nicuşor N. Beldiceanu, Tudor Pamfile, Apostol D. Culea, Ştefan Ciobanu, Nicolae Dunăreanu, în 1919, au format nucleul de constituire a primei organizaţii profesioniste scriitoriceşti. Erau anii unei frăţii spirituale, când cultura românească ajungea în Basarabia promovată de cei mai distinşi creatori. Erau anii când frăţia literară era darul cel mai de preţ, cel mai luminos şi optimist şi promitea un nou viitor literaturii din această provincie.

Se părea că debutanţii de la Chişinău şi maeştrii recunoscuţi dincolo de Prut aveau acordate sufletele la aceeaşi lungime de undă, la aceleaşi aspiraţii şi ceea ce se va întâmpla mai târziu, adică marele succes literar, pe care ei îl garantau prin acest botez al primei organizaţii scriitoriceşti. Şi au avut dreptate. Peste 15 ani un debutant din sudul Basarabiei, Vladimir Cavarnali a luat premiul Fundaţiilor Regale pentru poezie, alături de Emil Cioran şi Constantin Noica. În Basarabia se născuse o nouă Generaţie de aur...


În societatea românească, în toate timpurile și până în prezent, relația dintre lumea politică și lumea intelectuală este una specifică. Minunatul critic de idei Adrian Marino a caracterizat-o astfel: „Atunci am înțeles un evident adevăr... pentru „omul politic” român - de orice categorie - scriitorul, intelectualul, omul de litere, de condei, să spunem, nu era considerat decât un subordonat, un auxiliar minor, al cărui unic rol este doar să pună pe hârtie, în forme puțin mai fericite, ideile „șefului”. El nu era și nu este privit ca un partener egal, ci numai ca subaltern. În plus, scriitorul, omul de cultură complexă, era antipatizat din cauza pregătirii, ca să nu spun a superiorității sale intelectuale”(„Viața unui om singur” (Iași, 2010, pag.97)).

Spre regretul nostru relațiile la noi sunt exact la fel și astăzi. Aceste „tradiții” explică în mare parte reapariția cu o mare întârziere a primei Societăți a Scriitorilor din Basarabia, despre necesitatea căreia s-a scris în repetate rânduri, iar tânărul poet Nicolae Costenco a semnat, încă din 1936, articole în prestigioasa revistă „Viața Basarabiei”, în care demonstra vitalitatea acestei asocieri: Radiana R. (pseudonimul lui N. Costenco), „Destinul scriitorului” (1935, nr.3, P .74-75); „Societatea Scriitorilor Basarabeni!” (1936, nr.9, P. 95); „Despre scriitor” (1937, nr. 7-8, P. 135-136), „Note” [cu privire la organizarea serbărilor literare de către Societatea Scriitorilor Basarabiei şi a scriitorilor români la Chişinău cu participarea scriitorilor basarabeni: N. F. Costenco, O. Sargeţiu, I. Buzdugan, N. Dunăreanu, G.M. Vlădescu ş.a.] (1939, nr.11-12, P.142-143).

Ca abia la 24 martie 1940, această speranță să se realizeze. Prima ședință este legată direct de clădirea Primăriei Chișinău, de sala mare de conferințe, căci aici a avut loc „botezul” Societății Scriitorilor din Basarabia. Era sala preferată, unde, în fiecare sâmbătă după masă, se întrunea cenaclul scriitorilor. Și cred că anume pe acest edificiu era cazul de instalat, în aceste zile, o placă comemorativă, care ar fi consemnat memorabilul eveniment.

Puterea documentului este aproape sacră. De aceea şi reproducem întocmai acest comunicat epocal pentru destinul cultural al Basarabiei:

„SOCIETATEA SCRIITORILOR DIN BASARABIA
(Comunicat)

În zilele de 24 şi 25 Martie crt., s-a ţinut la Chişinău, în sala festivă a Primăriei, prima adunare generală ordinară a membrilor Societăţii Scriitorilor din Basarabia.

După oficierea unui scurt Te Deum, preşedintele societăţii, D-l Pan. Halippa, dă citire la patru telegrame, expediate în asentimentul unanim al celor de faţă, M. S. Regelui E. S D-lui Gh. Tătărescu, Prim Ministru, E. S. D-lui M. Ralea, Ministru al Muncii şi E. S. D-lui I. Nistor, Ministru a Cultelor şi Artelor.

S-a primit răspunsul Majestăţii Sale:
„Maiestatea Sa Regele mulţumeşte pentru omagiile exprimate de către adunarea generală a Societăţii Scriitorilor din Basarabia. Directorul Secretariatului particular al M. S. Regelui, Eng. Buhman”.
Excelenţa Sa D-l Prim Ministru a trimis telegrama: „Vă mulţumesc pentru simţămintele exprimate. Sănătate. Gh. Tătărăscu”.

D-l Pan. Halippa adresează un salut tuturor scriitorilor prezenţi şi declară deschisă adunarea generală ordinară a S. S. B. la ora 10 şi 40 min.
Cuvântul a fost acordat, pe rând, reprezentanţilor oraşelor şi judeţelor din Basarabia. Au adus salutul lor: Vl. CAVARNALI de la Bolgrad — Ismail, Boris BAIDAN de la Tighina, Nichita SMOCHINA din partea Românilor transnistreni, Bogdan ISTRU de la Orhei, Nicolae V. COBAN de la Soroca, Vasile LUŢCAN de la Bălţi, PORTASE Prut din partea preoţilor Lăpuşneni, Alfred TIBEREANU de la Cetatea Albă.

S. M. Nica şi N. Spătaru au dat câteva lămuriri de felul în care va, lucra Societatea.
La ora 11 şi jum. şedinţa s-a ridicat, iar scriitorii s-au îndreptat spre sala Eparhială, unde s-a ţinut o şezătoare literară, pentru a se da posibilitate publicului chişinăuian să-şi cunoască scriitorii.

Corul Stolului Căminului C. F. R. de fete din Chişinău, condus de pr. Alexandru CRISTEA a intonat Imnul Regal; D-l Halippa, în prezenţa scriitorilor, rosteşte un cuvânt: Prinosul Basarabiei în literatura românească; Corul execută admirabila poesie a lui Mateevici, pusă pe note de pr. A. Cristea: Limba noastră. Citesc la şezătoare: S. M. Nica, VI. Cavarnali, B. Baidan, Polihroniu, N. Spătaru, V. Luţcan, Bogdan Istru, A. Tibereanur D. Timonu, N. Coban, Codin Negulescu, preot. Portase-Prut, Octav Sargeţiu, Mih. Curicheru şi N. F. Costenco.

Corul a mai executat câteva cântece din folclorul basarabean. La sfârşitul şezătorii s'a împărţit publicului numărul special al revistei ITINERAR, număr închinat Societăţii Scriitorilor din Basarabia.

La ora 2 p.m., scriitorii şi invitaţii au luat parte la banchetul oferit de Primăria Municipiului Chişinău.

Şedinţa adunării generale se redeschide la ora 5 p. m., în aceeaşi sală, când se procedează la alegerea comitetului de Conducere al societăţii, pe timp de 3 ani.

Au fost aleşi :
PREŞEDINTE - Pan. Halippa
Vice-preşedinte - Nicolae Spătaru
Secretar General - N. F. Costenco

Membri:
Iorgu Tudor
Sergiu Matei Nica
Petre Ştefănucă
B Baidan
Vladimir Cavarnali
Alexandru Ivanov
Vasile I Chicu

Comitetul de Direcţie al S. S. B. este compus din: Pan. Halippa, N. Spătaru, N. F. Costenco, Iorgu Tudor şi V. I. Chicu.

Societatea va fi condusă de Comitet, care va lucra în secţii.
Secţia literară: preşedinte — S. M. Nica; secretar — 0. Sargeţiu; bibliotecar — I. Moraru.

Secţia culturală va fi condusă de Petre Ştefănucă.

Secţia administrativă : preşedinte - Iorgu Tudor; cassier - Elena; Dobroşinschi; secretar contabil - preot Portase-Prut.
Comisiunea cenzorilor este alcătuită din: avocat Teodor Păduraru - preşedinte; Mih. Curicheru şi pr. Portase-Prut - membri; ca supleanţi au fost desenaţi: P. Polihroniu, preot Trofîm Suruceanu şi Codin Negulescu.

În ziua de 25 Martie, şedinţa s-a deschis la ora 10 dim. sub preşedinţia D-lui Pan. Halippa. S-a adus la cunoştinţa şi adunarea a aprobat premierea poetului Teodor Nencev, pentru poezie, şi premierea lui George Meniuc, pentru eseu.

La discuţiunile ce au urmat asupra directivelor societăţii, editură, publicaţiuni, premii, şezători în oraşele basarabene, emisiuni radiofonice şi-au spus cuvântul consemnat în procesul verbal de şedinţă: N F. Costenco, VI. Cavarnali, Iorgu Tudor, Dr. P. Cazacu, căp. Dragomir Petrescu, Gheorghe Madan, Dominte Timonu, Portase Prut şi Pan. Halippa.

Înainte de închiderea adunării generale, în cadrul cenaclului literar, D-l Nichita Smochină a ţinut o documentată şi gustată disertaţie despre literatura moldovenească la „Transnistrieni: istoricul şi realizările”.

La ora 2, Preşedintele declară adunarea generală a S. S. B. închisă şi invită pe cei de faţă să revie peste un an, la aceeaşi dată.”
(Societatea scriitorilor din Basarabia. („Viața Basarabiei”, 1940. - nr.4. - P.70-71.)).

Basarabenii, în momentul când au decis să se unească într-o organizaţie scriitoricească, au avut convingerea că fac un lucru temeinic, un lucru pentru viitor, un lucru pentru eternitate.

Peste un an nu s-a revenit, căci destinul este mai puternic decât năzuinţele noastre. La 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, armata roșie ocupa Chișinăul...

Scriitorii care au reușit să se refugieze au putut intra în Chişinău abia în luna iulie 1941, dar nu și-au regăsit colegii rămași acasă, căci mulţi dintre cei prezenţi la şedinţa de constituire luaseră drumul GULAGU-lui sovietic, de unde nu s-au mai întors…

Un articol de: Iurie Colesnic
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Politică 16 Iunie 2019, ora: 20:04 de Pavel Păduraru

INVESTIGAȚIE /// AFACEREA GRAD sau legătura ascunsă dintre frații Dodon și deputatul Radu Mudreac

INVESTIGAȚIE /// AFACEREA GRAD sau legătura ascunsă dintre frații Dodon și deputatul Radu Mudreac Din editia print

Nici o instituție de control nu a catadicsit să verifice proveniența banilor din care parlamentarul socialist Radu Mudreac și-ar fi ridicat un centru comercial în inima Capitalei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 12:29

Înfrângerea Argentinei în fața Columbiei, 0-2, chiar la debutul din Copa America a fost tratată pe larg în presa din America de Sud și nu numai.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 11:04

PROGNOZA METEO /// CANICULĂ - Maximele vor atinge 34 de grade

PROGNOZA METEO /// CANICULĂ - Maximele vor atinge 34 de grade

Astăzi, cerul va fi variabil. La Briceni şi Soroca termometrele vor indica 29 de grade Celsius, la Bălţi se vor înregistra 30, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol şi Leova se anunţă 32 de grade, la Comrat vor fi 33, iar la Cahul maxima va ajunge la 34 de grade Celsius. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 11:02

Agenția Proprietății Publice anunță licitații de privatizare a 36 de bunuri proprietate de stat

Agenția Proprietății Publice anunță licitații de privatizare a 36 de bunuri proprietate de stat

Agenția Proprietății Publice (APP) anunță desfășurarea licitațiilor de privatizare a 36 de bunuri proprietate publică. Licitațiile vor avea loc la 2 iulie curent, iar cererile la concursurile comerciale vor fi acceptate până la 18 iulie, informează MOLDPRES.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 10:50

Jaf în stil mare: Al treilea cel mai bogat om din lume, „uşurat“ de 40 de milioane de dolari. Ce şi-au cumpărat hoţii

Jaf în stil mare: Al treilea cel mai bogat om din lume, „uşurat“ de 40 de milioane de dolari. Ce şi-au cumpărat hoţii

Warren Buffett, al treila cel mai bogat om din lume conform ultimelor statistici, a fost jefuit în stil mare, fiind convins să investească 40 de milioane de dolari într-o afacere care nu există.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 10:02

Virgil Pâslariuc Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Două secole de la răpirea Basarabiei! Ruşii prezintă anexarea ca pe un act mesianic

Ce reprezenta Basarabia la 1812? În primul rând, o asemenea regiune nici nu exista. Acel sector din sudul provinciei pruto-nistrene, numit Basarabia, cel mai probabil după numele dinastiei muntene care ar fi stăpânit, scurt timp, gurile Dunării, nici nu mai era menţionat...

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 16 Iunie 2019, ora: 09:43

10 cărţi pe care oricine ar trebui să le citească măcar o dată în viaţă

10 cărţi pe care oricine ar trebui să le citească măcar o dată în viaţă

Fie că sunt citite acasă, în timp ce te relaxezi în fotoliul preferat, fie că preferi să le răsfoieşti în mijloacele de transport în comun, în drum spre serviciu, cărţile ar trebui să aibă un rol important în viaţa fiecăruia dintre noi.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 09:38

Donald Trump, atac la primarul Londrei: Sadiq Khan este o rușine națională

Donald Trump, atac la primarul Londrei: Sadiq Khan este o rușine națională

Preşedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sâmbătă pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmând că acesta este "un dezastru" şi că ar trebui să demisioneze urgent, după ce doi tineri au fost ucişi şi alţi trei bărbaţi au fost răniţi la Londra vineri,...

( ) Citeşte tot articolul

Fotbal 16 Iunie 2019, ora: 09:26

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Programul complet de la Euro 2019. Când joacă România U21 și cum se poate califica în semifinale

Euro 2019 | Campionatul European Under-21 va avea loc în perioada 16-30 iunie în Italia şi San Marino, cu participarea a 12 echipe, printre care şi România.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 09:25

Ciupercile halucinogene ar putea înlocui medicamentele antidepresive

Ciupercile halucinogene ar putea înlocui medicamentele antidepresive

În ultimii ani, interesul pentru folosirea substanţelor halucinogene pentru tratarea depresiilor a crescut.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:45

Cel mai de temut instrument al lui Stalin împotriva propriului popor. Cum a făcut milioane de victime

Cel mai de temut instrument al lui Stalin împotriva propriului popor. Cum a făcut milioane de victime

Cea mai cumplită armă a lui Stalin îndreptată împotriva inamicilor politici a fost poliţia secretă rusească. Cu ajutorul ei, liderul sovietic a fost capabil să-şi îndepărteze şi compromită toţi opozanţii, să ţină în frâu populaţia, să semene teroare...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:42

Istoria se repetă. Germania şi Rusia, plan dubios pentru Republica Moldova

Istoria se repetă. Germania şi Rusia, plan dubios pentru Republica Moldova

Alianța PSRM-ACUM și criza constituțională din ultima săptămână în Republica Moldova este rezultatul cârdășiei dintre Germania și Federația Rusă, o reeditare a Pactului Ribbentrop-Molotov, care a aruncat Basarabia în sfera de influență a URSS. Este părerea...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:39

Alertă de tsunami în Noua Zeelandă, după un cutremur de 7,4

Alertă de tsunami în Noua Zeelandă, după un cutremur de 7,4

Protecţia civilă neozeelandeză a emis duminică o alertă de tsunami după un seism de 7,4 grade înregistrat în cursul dimineţii în Oceanul Pacific în apropiere de insulele Kermadec.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:34

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu trebuie să faci astăzi

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu trebuie să faci astăzi

Rusalii 2019, tradiții, obiceiuri și superstiții. Sărbătoarea Rusaliilor este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea sfinţilor apostoli.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 08:31

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 IUNIE 2019. BALANȚELE POT AFLA SECRETE

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 16 IUNIE 2019. BALANȚELE POT AFLA SECRETE

Horoscopul zilei de 16 iunie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 16 iunie 2019...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 05:15

Șase participanți la luptele pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova din anul 1992 au participat, în orașul Vălenii de Munte, județul Prahova, România, la solemnităţile dedicate Zilei Eroilor, care este consemnată anual peste Prut...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 16 Iunie 2019, ora: 03:12

Cel de-Al Doilea Război Balcanic a avut loc în 1913 între Bulgaria pe de o parte şi Grecia şi Serbia pe cealaltă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 Iunie 2019, ora: 00:09

Crimele comunismului /// Atacuri bolşevice asupra Basarabiei după 1918

Crimele comunismului /// Atacuri bolşevice asupra Basarabiei după 1918 Din editia print

Între 5 şi 7 octombrie 1921, o bandă de bolşevici din stânga Nistrului, formată din 36 de indivizi, a organizat un atac banditesc asupra unor localităţi din sudul Basarabiei. Insurecţia s-a soldat cu omorârea a doi cetăţeni şi trei militari români şi zece...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 15 Iunie 2019, ora: 15:57

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

(ARHIVE) Dezvăluiri ZGUDUITOARE: cum UCIDEAU călăii lui Stalin

La mai bine de șapte decenii de la primul val al deportărilor, comemorăm zecile de mii de victime care au căzut pradă teroarei comuniste, făcând publice numele câtorva din cei care au răpit, pe nedrept, viețile condamnaților și s-au scăldat în sângele lor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Iunie 2019, ora: 14:54

Marele cineast Franco Zeffirelli a murit

Marele cineast Franco Zeffirelli a murit

Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit la vârsta de 96 de ani, transmite sâmbătă AFP care citează presa italiană. Cineastul este cunoscut pentru spectacolele de operă şi pentru adaptările cinematografice ale unor opere de Shakespeare, pentru care a şi primit două...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Iunie 2019, ora: 14:41

Curtea Constituțională a revizuit și a anulat mai multe decizii adoptate în perioada 7 - 9 iunie curent

Curtea Constituțională a revizuit și a anulat mai multe decizii adoptate în perioada 7 - 9 iunie curent

Judecătorii Curții Constituționale (CC) au decis sâmbătă, 15 iunie, din oficiu, să-și revizuiască actele pronunțate în perioada 7-9 iunie 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Iunie 2019, ora: 10:34

Circa 100 de companii autohtone participă la expoziția „R. Moldova prezintă” desfășurată în România

Circa 100 de companii autohtone participă la expoziția „R. Moldova prezintă” desfășurată în România

Circa 100 de companii din țara noastră își prezintă produsele la Expoziția „Republica Moldova prezintă”, care a fost inaugurată astăzi, 14 iunie, în Piața Sfatului din orașul Brașov, România. Evenimentul este la cea de a II-a ediție și se va...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Iunie 2019, ora: 10:14

PROGNOZA METEO /// WEEKEND DE FOC. Câte grade vor indica termometrele şi în ce regiuni va ploua

PROGNOZA METEO /// WEEKEND DE FOC. Câte grade vor indica termometrele şi în ce regiuni va ploua

Astăzi, cerul va fi variabil. În nordul ţării va ploua. La Briceni şi Soroca termometrele vor arăta 29 de grade, la Bălţi se vor înregistra 30, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol se anunţă 32 de grade, iar la Leova 33. La Comrat şi Cahul maxima va ajunge la 34 de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Iunie 2019, ora: 10:13

Craterul unui asteroid, descoperit în Scoţia

Craterul unui asteroid, descoperit în Scoţia

În urmă cu 1,2 miliarde de ani, un asteroid a lovit Scoţia lăsând în urmă un crater care a fost identificat de oamenii de ştiinţă de curând.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 15 Iunie 2019, ora: 10:07

Prohibiția la pescuit expiră mâine

Termenii perioadei de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale stabiliți conform ordinului Agenției de Mediu se apropie de sfârșit.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)