Astăzi 17 Septembrie 2019, Marţi - Ultima actualizare la ora 15:56
Abonamente

Istorie 6 Aprilie 2015, ora 07:54    Din editia print

În culisele IstorieiIurie Colesnic: Acum 75 de ani...

Marime Font

Uniunea Scriitorilor din Moldova are tot dreptul să se mândrească cu momentul întemeierii organizaţiei de creaţie la care au stat mari figuri ale literaturii române.

Scriitori remarcabili ca Mihail Sadoveanu, Nicuşor N. Beldiceanu, Tudor Pamfile, Apostol D. Culea, Ştefan Ciobanu, Nicolae Dunăreanu, în 1919, au format nucleul de constituire a primei organizaţii profesioniste scriitoriceşti. Erau anii unei frăţii spirituale, când cultura românească ajungea în Basarabia promovată de cei mai distinşi creatori. Erau anii când frăţia literară era darul cel mai de preţ, cel mai luminos şi optimist şi promitea un nou viitor literaturii din această provincie.

Se părea că debutanţii de la Chişinău şi maeştrii recunoscuţi dincolo de Prut aveau acordate sufletele la aceeaşi lungime de undă, la aceleaşi aspiraţii şi ceea ce se va întâmpla mai târziu, adică marele succes literar, pe care ei îl garantau prin acest botez al primei organizaţii scriitoriceşti. Şi au avut dreptate. Peste 15 ani un debutant din sudul Basarabiei, Vladimir Cavarnali a luat premiul Fundaţiilor Regale pentru poezie, alături de Emil Cioran şi Constantin Noica. În Basarabia se născuse o nouă Generaţie de aur...


În societatea românească, în toate timpurile și până în prezent, relația dintre lumea politică și lumea intelectuală este una specifică. Minunatul critic de idei Adrian Marino a caracterizat-o astfel: „Atunci am înțeles un evident adevăr... pentru „omul politic” român - de orice categorie - scriitorul, intelectualul, omul de litere, de condei, să spunem, nu era considerat decât un subordonat, un auxiliar minor, al cărui unic rol este doar să pună pe hârtie, în forme puțin mai fericite, ideile „șefului”. El nu era și nu este privit ca un partener egal, ci numai ca subaltern. În plus, scriitorul, omul de cultură complexă, era antipatizat din cauza pregătirii, ca să nu spun a superiorității sale intelectuale”(„Viața unui om singur” (Iași, 2010, pag.97)).

Spre regretul nostru relațiile la noi sunt exact la fel și astăzi. Aceste „tradiții” explică în mare parte reapariția cu o mare întârziere a primei Societăți a Scriitorilor din Basarabia, despre necesitatea căreia s-a scris în repetate rânduri, iar tânărul poet Nicolae Costenco a semnat, încă din 1936, articole în prestigioasa revistă „Viața Basarabiei”, în care demonstra vitalitatea acestei asocieri: Radiana R. (pseudonimul lui N. Costenco), „Destinul scriitorului” (1935, nr.3, P .74-75); „Societatea Scriitorilor Basarabeni!” (1936, nr.9, P. 95); „Despre scriitor” (1937, nr. 7-8, P. 135-136), „Note” [cu privire la organizarea serbărilor literare de către Societatea Scriitorilor Basarabiei şi a scriitorilor români la Chişinău cu participarea scriitorilor basarabeni: N. F. Costenco, O. Sargeţiu, I. Buzdugan, N. Dunăreanu, G.M. Vlădescu ş.a.] (1939, nr.11-12, P.142-143).

Ca abia la 24 martie 1940, această speranță să se realizeze. Prima ședință este legată direct de clădirea Primăriei Chișinău, de sala mare de conferințe, căci aici a avut loc „botezul” Societății Scriitorilor din Basarabia. Era sala preferată, unde, în fiecare sâmbătă după masă, se întrunea cenaclul scriitorilor. Și cred că anume pe acest edificiu era cazul de instalat, în aceste zile, o placă comemorativă, care ar fi consemnat memorabilul eveniment.

Puterea documentului este aproape sacră. De aceea şi reproducem întocmai acest comunicat epocal pentru destinul cultural al Basarabiei:

„SOCIETATEA SCRIITORILOR DIN BASARABIA
(Comunicat)

În zilele de 24 şi 25 Martie crt., s-a ţinut la Chişinău, în sala festivă a Primăriei, prima adunare generală ordinară a membrilor Societăţii Scriitorilor din Basarabia.

După oficierea unui scurt Te Deum, preşedintele societăţii, D-l Pan. Halippa, dă citire la patru telegrame, expediate în asentimentul unanim al celor de faţă, M. S. Regelui E. S D-lui Gh. Tătărescu, Prim Ministru, E. S. D-lui M. Ralea, Ministru al Muncii şi E. S. D-lui I. Nistor, Ministru a Cultelor şi Artelor.

S-a primit răspunsul Majestăţii Sale:
„Maiestatea Sa Regele mulţumeşte pentru omagiile exprimate de către adunarea generală a Societăţii Scriitorilor din Basarabia. Directorul Secretariatului particular al M. S. Regelui, Eng. Buhman”.
Excelenţa Sa D-l Prim Ministru a trimis telegrama: „Vă mulţumesc pentru simţămintele exprimate. Sănătate. Gh. Tătărăscu”.

D-l Pan. Halippa adresează un salut tuturor scriitorilor prezenţi şi declară deschisă adunarea generală ordinară a S. S. B. la ora 10 şi 40 min.
Cuvântul a fost acordat, pe rând, reprezentanţilor oraşelor şi judeţelor din Basarabia. Au adus salutul lor: Vl. CAVARNALI de la Bolgrad — Ismail, Boris BAIDAN de la Tighina, Nichita SMOCHINA din partea Românilor transnistreni, Bogdan ISTRU de la Orhei, Nicolae V. COBAN de la Soroca, Vasile LUŢCAN de la Bălţi, PORTASE Prut din partea preoţilor Lăpuşneni, Alfred TIBEREANU de la Cetatea Albă.

S. M. Nica şi N. Spătaru au dat câteva lămuriri de felul în care va, lucra Societatea.
La ora 11 şi jum. şedinţa s-a ridicat, iar scriitorii s-au îndreptat spre sala Eparhială, unde s-a ţinut o şezătoare literară, pentru a se da posibilitate publicului chişinăuian să-şi cunoască scriitorii.

Corul Stolului Căminului C. F. R. de fete din Chişinău, condus de pr. Alexandru CRISTEA a intonat Imnul Regal; D-l Halippa, în prezenţa scriitorilor, rosteşte un cuvânt: Prinosul Basarabiei în literatura românească; Corul execută admirabila poesie a lui Mateevici, pusă pe note de pr. A. Cristea: Limba noastră. Citesc la şezătoare: S. M. Nica, VI. Cavarnali, B. Baidan, Polihroniu, N. Spătaru, V. Luţcan, Bogdan Istru, A. Tibereanur D. Timonu, N. Coban, Codin Negulescu, preot. Portase-Prut, Octav Sargeţiu, Mih. Curicheru şi N. F. Costenco.

Corul a mai executat câteva cântece din folclorul basarabean. La sfârşitul şezătorii s'a împărţit publicului numărul special al revistei ITINERAR, număr închinat Societăţii Scriitorilor din Basarabia.

La ora 2 p.m., scriitorii şi invitaţii au luat parte la banchetul oferit de Primăria Municipiului Chişinău.

Şedinţa adunării generale se redeschide la ora 5 p. m., în aceeaşi sală, când se procedează la alegerea comitetului de Conducere al societăţii, pe timp de 3 ani.

Au fost aleşi :
PREŞEDINTE - Pan. Halippa
Vice-preşedinte - Nicolae Spătaru
Secretar General - N. F. Costenco

Membri:
Iorgu Tudor
Sergiu Matei Nica
Petre Ştefănucă
B Baidan
Vladimir Cavarnali
Alexandru Ivanov
Vasile I Chicu

Comitetul de Direcţie al S. S. B. este compus din: Pan. Halippa, N. Spătaru, N. F. Costenco, Iorgu Tudor şi V. I. Chicu.

Societatea va fi condusă de Comitet, care va lucra în secţii.
Secţia literară: preşedinte — S. M. Nica; secretar — 0. Sargeţiu; bibliotecar — I. Moraru.

Secţia culturală va fi condusă de Petre Ştefănucă.

Secţia administrativă : preşedinte - Iorgu Tudor; cassier - Elena; Dobroşinschi; secretar contabil - preot Portase-Prut.
Comisiunea cenzorilor este alcătuită din: avocat Teodor Păduraru - preşedinte; Mih. Curicheru şi pr. Portase-Prut - membri; ca supleanţi au fost desenaţi: P. Polihroniu, preot Trofîm Suruceanu şi Codin Negulescu.

În ziua de 25 Martie, şedinţa s-a deschis la ora 10 dim. sub preşedinţia D-lui Pan. Halippa. S-a adus la cunoştinţa şi adunarea a aprobat premierea poetului Teodor Nencev, pentru poezie, şi premierea lui George Meniuc, pentru eseu.

La discuţiunile ce au urmat asupra directivelor societăţii, editură, publicaţiuni, premii, şezători în oraşele basarabene, emisiuni radiofonice şi-au spus cuvântul consemnat în procesul verbal de şedinţă: N F. Costenco, VI. Cavarnali, Iorgu Tudor, Dr. P. Cazacu, căp. Dragomir Petrescu, Gheorghe Madan, Dominte Timonu, Portase Prut şi Pan. Halippa.

Înainte de închiderea adunării generale, în cadrul cenaclului literar, D-l Nichita Smochină a ţinut o documentată şi gustată disertaţie despre literatura moldovenească la „Transnistrieni: istoricul şi realizările”.

La ora 2, Preşedintele declară adunarea generală a S. S. B. închisă şi invită pe cei de faţă să revie peste un an, la aceeaşi dată.”
(Societatea scriitorilor din Basarabia. („Viața Basarabiei”, 1940. - nr.4. - P.70-71.)).

Basarabenii, în momentul când au decis să se unească într-o organizaţie scriitoricească, au avut convingerea că fac un lucru temeinic, un lucru pentru viitor, un lucru pentru eternitate.

Peste un an nu s-a revenit, căci destinul este mai puternic decât năzuinţele noastre. La 28 iunie 1940, după ultimatumul sovietic, armata roșie ocupa Chișinăul...

Scriitorii care au reușit să se refugieze au putut intra în Chişinău abia în luna iulie 1941, dar nu și-au regăsit colegii rămași acasă, căci mulţi dintre cei prezenţi la şedinţa de constituire luaseră drumul GULAGU-lui sovietic, de unde nu s-au mai întors…

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:47

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

 În pitorescul vechi oraș românesc Timișoara o scurtă plimbare prin Piața Libertății te va aduce în fața unei clădiri vechi banale. Intrând printr-un bar, vei ajunge la Muzeul Consumatorului Comunist, de mărimea unui apartament. Este o fascinantă fereastră...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:40

 Preşedintele Vladimir Putin a propus luni Arabiei Saudite să achiziţioneze un sistem de rachete fabricat în Rusia pentru a-şi apăra teritoriul, după atacurile cu drone care i-au vizat instalaţiile petroliere la sfârşitul săptămânii, informează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:22

În 2016, SUA au închis două vile ale Ambasadei Rusiei. Yahoo News a aflat că acolo activau centre de spionaj

În 2016, SUA au închis două vile ale Ambasadei Rusiei. Yahoo News a aflat că acolo activau centre de spionaj

În decembrie 2016, autoritățile americane au anunțat închiderea a două vile ale ambasadei ruse, aflate în New York și Maryland și expulzarea a 35 de diplomați ruși. La acea vreme s-a relatat oficial că Statele Unite au făcut un astfel de pas din cauza presupusei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 14:46

Sonata lui Woldi în re-minor pentru patru mâini

Sonata lui Woldi în re-minor pentru patru mâini

 Puteți, bineînțeles, citi romanul lui Oleg Serebrian „Woldemar” și fӑrӑ a fi citit în prealabil „Cântecul mӑrii”. Veți rămâne la fel de încântați, vrăjiți, fermecați... Cu atât mai mult că romanul conține...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 13:07

Prim-ministrul Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Washington, D.C.

Prim-ministrul Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Washington, D.C.

Prim-ministrul Maia Sandu întreprinde, în perioada 18-19 septembrie, o vizită oficială în Statele Unite ale Americii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:38

Lilian Carp: „Semnarea acordului ACUM-PSRM trebuia condiționată cu retragerea lui Țurcan de la CC”

Lilian Carp: „Semnarea acordului ACUM-PSRM trebuia condiționată cu retragerea lui Țurcan de la CC”

Deputații Blocului „ACUM”, Lilian Carp, Iurie Reniță și Octavian Țîcu, nu au discutat despre o eventuală părăsire a acestei entități politice, așa cum au scris astăzi, pe surse, unele instituții media.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:33

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

„Să plec din organul de conducere, în care vocea mea în perioada de iulie-septembrie anului curent nu a fost auzită şi nu a avut nicio valoare. Din păcate conducerea partidului n-a conturat clar organizațiilor locale teritoriale regulile cu care identificăm candidații...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:05

A fost REȚINUT directorul agenției de presă SPUTNIK-MOLDOVA în legătură cu jaful miliardului / DOCUMENT

A fost REȚINUT directorul agenției de presă SPUTNIK-MOLDOVA în legătură cu jaful miliardului / DOCUMENT

Șeful agenției de știri Sputnik-Moldova, Vladimir Novosadiuk, a fost reținut astăzi în Chișinău. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:03

„Canal 2” renunță la frecvența națională de emisie care a aparținut anterior TVR

„Canal 2” renunță la frecvența națională de emisie care a aparținut anterior TVR

Telestar Media SRL, deţinătoarea licenţelor de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 şi Canal 3, a anuţat astăzi că renunţă la frecvenţa naţională pentru Canal 2, care a aparţinut anterior postului de televiziune TVR Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 11:36

SCHIMBARE PAS CU PAS / Viorel Morari a fost restabilit în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

SCHIMBARE PAS CU PAS / Viorel Morari a fost restabilit în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

Marți, 17 septembrie 2019, Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a semnat Ordinul de restabilire în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție a domnului Viorel Morari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 11:04

OPINIE /// Reținerile spectaculoase s-au făcut doar pentru a ACOPERI mediatic semnarea RUȘINOASĂ a acordului de guvernare ACUM-PSRM

OPINIE /// Reținerile spectaculoase s-au făcut doar pentru a ACOPERI mediatic semnarea RUȘINOASĂ a acordului de guvernare ACUM-PSRM

În seara zilei de ieri coaliția PSRM-ACUM a realizat mai multe acțiuni reprobabile, care șubrezesc și mai mult încrederea oamenilor că lucrurile pot fi îndreptate în Republica Moldova de actuala guvernare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 10:51

Reghina Apostolova este în stare GRAVĂ la spital. A făcut accident vascular cerebral

Reghina Apostolova este în stare GRAVĂ la spital. A făcut accident vascular cerebral

Reghina Apostolova a făcut accident vascular cerebral şi a fost internată la spitalul de Urgenţă din Capitală, în secţia Epileptologie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 10:41

Rusia: Explozie la centrul Vector, unul dintre cele două locuri de pe Pământ unde mai există virusul variolei

Rusia: Explozie la centrul Vector, unul dintre cele două locuri de pe Pământ unde mai există virusul variolei

O explozie de gaze a provocat un incendiu la un laborator rus ce deține mai multe virusuri periculoase precum variola sau ebola, au anunțat autoritățile, potrivit Guardian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:55

Chirtoacă îi acuză pe Dodon, Sandu și Greceanîi că au semnat pe ASCUNS acordul de alianță ACUM-PSRM

Chirtoacă îi acuză pe Dodon, Sandu și Greceanîi că au semnat pe ASCUNS acordul de alianță ACUM-PSRM

Nastase, care spunea ca nu trebuie semnat nimic, s-a ascuns la umbra crucii si a disparut cu totul. In locul sau a aparut Slusari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:44

Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției pe lângă Prim-ministru s-a întrunit în prima ședință

Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției pe lângă Prim-ministru s-a întrunit în prima ședință

Ieri, 16 septembrie, a avut loc prima ședință a Consiliului de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției, prezidată de Prim-ministrul Maia Sandu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:29

Reacția Maiei Sandu după modificarea Legii Procuraturii prin care ȘEFUL PG va fi ALES de Guvern

Reacția Maiei Sandu după modificarea Legii Procuraturii prin care ȘEFUL PG va fi ALES de Guvern

Șefa Guvernului a făcut primele comentarii după ce deputații au aprobat modificările propuse de Ministerul Justiției la Legea Procuraturii. Maia Sandu afirmă că este departe momentul în care vom putea răsufla ușurați că avem un procuror general integru, dar ceea ce au făcut...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:25

Chișinăul, paralizat de la primele ore ale zilei: Ce se întâmplă

Chișinăul, paralizat de la primele ore ale zilei: Ce se întâmplă

Pe mai multe străzi din Capitală s-au creat ambuteiaje încă de pa primele ore ale dimineții. S-a circulat cu dificultate în special pe strada Mihai Viteazul din Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:03

Atacurile care au vizat cele mai mari rafinării din lume, comise cu armament iranian, anunţă coaliţia saudită

Atacurile care au vizat cele mai mari rafinării din lume, comise cu armament iranian, anunţă coaliţia saudită

Atacurile care au vizat rafinării saudite au fost comise cu armament iranian şi nu au fost lansate din Yemen, a anunţat luni seară coaliţia internaţională condusă de Arabia Saudită, informează agenţia de presă Reuters, citată de Mediafax. "Rezultatele preliminare arată că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:54

Diacov aruncă bomba! Fostul procuror al Capitalei face dezvăluiri incendiare despre Stația de Epurare

Diacov aruncă bomba! Fostul procuror al Capitalei face dezvăluiri incendiare despre Stația de Epurare

Fostul procuror al Capitalei și candidatul „Partidului Nostru” pentru funcția de primar al Chișinăului, Ion Diacov, spune argumentat de unde pornesc problemele la Stația de Epurare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:45

DOC / Acordul ACUM-PSRM a fost semnat de Dodon, Sandu și Greceanîi. Năstase nu l-a semnat, în schimb au semnat Ceban, Popșoi și Slusari

DOC / Acordul ACUM-PSRM a fost semnat de Dodon, Sandu și Greceanîi. Năstase nu l-a semnat, în schimb au semnat Ceban, Popșoi și Slusari

Acordul este semnat de președintele Igor Dodon, prim-ministra Maia Sandu; președinta Parlamentului Zinaida Greceanîi, și de deputații: Ion Ceban, Mihail Popșoi și Alexandru Slusari. Textul acordului semnat de PSRM și ACUM a fost publicat de către vicepreședintele Parlamentului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:38

Țîcu, Carp și Reniță ar urma să părăsească blocul ACUM după ce acesta a decis să-și întărească alianța cu Partidul pro-rus al socialiștilor lui Dodon

Țîcu, Carp și Reniță ar urma să părăsească blocul ACUM după ce acesta a decis să-și întărească alianța cu Partidul pro-rus al socialiștilor lui Dodon

Cel puțin doi deputați și-au manifestat intenția de a părăsi Blocul ACUM, după ce Platforma DA și PAS au semnat un nou acord de guvernare cu Partidul Socialiștilor, informează portalul pro-guvernamental cotidianul.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 07:44

Alexandru Tănase: Reforma procuraturii și formula politizării perfecte

Alexandru Tănase: Reforma procuraturii și formula politizării perfecte

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii Procuraturii. În cadrul ședinței de Guvern, Premierul Maia Sandu a declarat: „Guvernul a votat cel mai important proiect de lege pe Reforma Procuraturii. Este o decizie curajoasă, asumată de colegii mei din Guvern, care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 07:31

Sky News: Foamea nepotolită pe parcursul zilei se poate lăsa cu decizii proaste

 Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Dundee, Scoţia, au arătat că senzaţia de foame poate afecta felul în care oamenii iau decizii importante, ei devenind grăbiţi şi lipsiţi de răbdare, relatează Sky News.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)