Astăzi 17 Septembrie 2019, Marţi - Ultima actualizare la ora 15:56
Abonamente

Istorie 11 Noiembrie 2016, ora 13:01

Iurie Colesnic: DOR DE LOTEANU

Marime Font

Credo - Eu am cântat aşa cum am ştiut Din frunza aspră a iubirii mari. Senin voi coborî să dorm în lut Printre ţărani, voievozi şi lăutari. (Emil Loteanu)

Într-o lume îngustă unde oamenii mici au orgolii nebănuit de mari, unde talentele veritabile sunt substituite de nulități tot mai des mă gândesc la el, la cel care a fost poetul plenar - Emil Loteanu...

S-a născut în Basarabia, a făcut studii liceale în România, studii superioare – la Moscova şi a reuşit să cucerească o lume întreagă, ca să fie, în cele din urmă, înmormântat într-un pământ străin care i-a fost tot timpul mai ospitalier ca cel de acasă…


A văzut lumina zilei la Clocușna, jud. Hotin, la 6 noiembrie 1936, într-o familie de intelectuali care în 1944 s-au refugiat peste Prut, în România. A copilărit la Clocuşna, jud. Hotin, unde a făcut şcoala primară, mai apoi studiază la o şcoală din Rădăuţi (România) şi apoi ajunge la Liceul Sf. Sava din Bucureşti. De aici, probabil, şi vine veşnicul lui neastâmpăr, înfrăţirea cu drumul, dorinţa neostenită de a povesti istorii lungi aidoma unor călătorii.

„Emil a rămas la Rădăuţi, împreună cu tatăl său (Vladimir), în timp ce fratele său, Marcel, şi-a însoţit mama (Tatiana) la Bucureşti.
A urmat apoi studii la Liceul Sf. Sava din Bucureşti. În decembrie 1949, rămas orfan de tată, el a trecut ilegal Prutul, refugiindu-se la casa bunicilor din Colincăuţi. A fost prins şi predat grănicerilor români, care l-au trimis la Bucureşti, unde mama sa lucra la Ambasada Sovietică. În anul 1950, pe când familia Loteanu locuia lângă Studiourile Sahia, în casa lor s-a turnat primul film artistic românesc – Viaţa învinge. A încercat să dea examen la IATC Bucureşti, dar dosarul său de admitere a fost respins”.

(Jurnal Naţional, 22 octombrie 2006 – Spectator – Stop-cadru cu Emil Loteanu)

În 1952, la doar 16 ani, decide să se reîntoarcă în satul de baştină. Mai era un an până la moartea lui Stalin. Riscul de a fi bănuit că este proromân era enorm. Dar spiritul tumultuos pare neînfricat. Este angajat la ziarul Tinerimea Moldovei în calitate de corespondent, muncă pe care o face cu multă dăruire. El, mult prea tânărul autor, dădea sfaturi începătorilor care trimiteau materiale la rubrica Poşta redacţiei.
În 1954 se decide să-şi lege destinul de teatru şi este admis la Şcoala Teatrală de pe lângă Teatrul Academic de Artă (MHAT), pedagog fiind renumitul regizor Vasili Toporkov, colegi - somităţile artistice de mai târziu: Oleg Tabakov, Valentin Gaft. La studii îi cunoaşte pe minunaţii scriitori ruşi din acele timpuri: prozatorul K. Paustovski, poetul Nikolai Aseev, dramaturgul Ilia Silvinski ş.a.

Însă teatrul îi apare ca o artă statică în comparaţie cu cinematografia care ia o amploare tot mai mare devenind arta cea mai influentă în epocă. De aceea, peste doi ani, susţine examenele de admitere la Institutul Unional de Cinematografie din Moscova (VGHIK). Era student în clasa celebrului Grigorii Roşal.

În 1962, tânărul absolvent ajunge la studioul Moldova-film fiind un poet recunoscut.

Căci în 1956, la vârsta de numai 20 de ani, debutează cu placheta de versuri Zbucium. Era o premieră absolută pentru literatura noastră când un student debuta editorial. A doua plachetă apare în 1962 cu un titlu inspirat din zborurile cosmice ale primilor cosmonauţi. El părea să exprime toată aspiraţia generaţiei sale printr-un titlu sugestiv, Chemarea stelelor.

Cea mai importantă editură din URSS, Sovietskii pisateli, îi tipăreşte în 1964 în traducere rusă volumul Belaia raduga (Curcubeul alb). Ca o replică vine noua plachetă Ritmuri tipărită la Chişinău în 1965, iar peste doi ani la Moscova, în colecţia Biblioteka izbrannoi liriki, să fie lansat volumul Stihi (Versuri) (1967).

Era firesc ca la baştină să apară placheta Versuri (1970). Aceeaşi periodicitate ne face să aşteptăm o nouă apariţie editorială poetică care nici nu întârzie prea mult. Volumul Sufletul ciocârliilor apare la Editura Cartea moldovenească în 1974, şi tot acolo, în 1975, i se tipăreşte o plachetă în limba rusă Dvoinaia spirali.

De aici încolo, cărţile lui nu vor mai apărea în Moldova decât postum. O răceală inexplicabilă a pus stăpânire peste toată creaţia lui Emil Loteanu. Şi în literatură, şi în cinematografie aici, în Moldova, părea un proscris. Invidia, ura pentru marele lui talent a reuşit să-l blocheze fundamental.

Ultima lui bucurie editorială i-au produs-o editorii din Kazahstan care, în 2001, i-au tipărit la Alma-Ata un splendid volum de versuri Zov liubvi (Chemarea dragostei). Cântecul lui de lebădă a fost, cum era şi firesc, unul de dragoste. Această carte mi-a adus-o cu un autograf care e, poate, cel mai frumos dintre toate autografele pe care le-am primit: „Cu deosebită simpatie şi admiraţie, pentru dl Iurie Colesnic, Salahor al duhului şi frumuseţii. Emil Loteanu, 7.XII. 2001”. Sunt doar câteva cuvinte ce conțin o străluminare de geniu!

Că Loteanu va scrie proză, nu exista nicio îndoială. Regia e o artă plenară, o artă a sintezei în care se întâlneşte imaginea, muzica, cuvântul. Şi cel mai bine canavaua filmelor viitoare o poate intui doar regizorul. Scenariile sunt un fel de proză, doar că mult mai densă, cu mai mult dramatism decât există în proza obişnuită, căci în proză multe momente sunt lăsate pe seama descrierii. Cinematografia e imagine şi descrierea vine printr-o altă filieră.

Poetul şi prozatorul Emil Loteanu au debutat concomitent. Volumaşul de proze scurte Vioara albă a fost tipărit tot în 1956. Şi conţinea nu mai puţine momente poetice comparativ cu placheta de versuri. Şi mai târziu a publicat scenariile filmelor sale. Bucolica (1966) era varianta literară a filmului Poienile roşii. Volumul Lăutarii, tipărit în 1972, era varianta literară a filmului omonim.

Ucenicia la marea proză a lui Anton Cehov, din care a tradus foarte frumos, l-a ajutat mai târziu la scrierea scenariului Dulcea şi tandra mea fiară, inspirat din proza marelui scriitor. Precum de altfel s-a întâmplat şi cu scrierile basarabene ale lui Maxim Gorki care au devenit scenariul filmului O şatră urcă la cer. Iar capodopera eminesciană Luceafărul a devenit şi scenariu de film, şi libret de balet. Lista scenariilor este una impresionantă constituind de fapt o operă literară:
A fost odată un băiat (1960); Aşteptaţi-ne în zori (1963); Poienile roşii (1966); Lăutarii (1971); O şatră urcă la cer (Mosfilm, 1975); Gingaşa şi tandra mea fiară (Mosfilm, 1978); Anna Pavlova (Mosfilm, 1983) - 2 episoade; Luceafărul (1986); Mioriţa (Telefilm – Chişinău, 1987); Durerea (Moldova-film, 1989); Piţigoiul în picaj (Telefilm – Chişinău, 1989), dar hârtia scrisă reprezenta pentru el doar etapa de pregătire, căci filmul este opera unei imaginaţii inepuizabile şi numai pelicula este faza finală a operei filmografice.

Cinematografia secolului XX a avut un impact asupra societăţii comparabil doar cu zborul în cosmos. Regizorii şi actorii de cinema erau priviţi şi trataţi ca nişte semizei.

Evident că sufletul lui Emil Loteanu dornic de afirmare nemărginită s-a îndreptat spre film. În 1959 regizează primul său documentar Hora mare. Era o peliculă negru-alb, concepută ca o teză de an, dar din care răzbătea pulsaţia puternică a unei viziuni originale asupra unei tradiţii seculare. Prin această peliculă, cultura noastră anunţa un artist capabil să scoată în prim-plan esenţa spiritului naţional. De fapt, în toate documentarele realizate de Emil Loteanu se conturează amprenta unui mare creator, a unui om care nu face distincţie între o lucrare de un act şi o peliculă de lung metraj.

Filmografia lui este una impresionantă, care i-a adus recunoaşterea mondială:
Documentare: Amintiri din copilărie (1960); Piatra, timpul, cântecul (1961); Almanahul „Viaţa în imagini” (1965); Frescă pe alb (1967); Debuturi muzicale – ’67 (1967); Academicianul Tarasevici (1970); Oraşul meu cu umeri albi de piatră (1973); Ecoul văii fierbinţi (1974); Eugen Doga (1983); Svetlana Toma (1984); Grigore Grigoriu (1985).

Filme de ficţiune realizate la studioul Moldova-film: Aşteptaţi-ne în zori (1963); Poienile roşii ( 1966); Această clipă (1968); Lăutarii (1971); Luceafărul (1987); Găoacea (1993).

La Moscova a realizat peliculele: O şatră urcă la cer (1976), Dulcea şi tandra mea fiară (1978); Anna Pavlova (1983).
Dar această filmografie nu este şi una suficientă căci multe lucrări care puteau fi realizate nu vor mai apărea niciodată…

Alexandru Conunov era redactor la studioul Moldova-film pe timpurile când debuta Emil Loteanu. Era un redactor cu o biografie parcă compusă de un romancier. Făcuse liceul la Chişinău, absolvise Academia Comercială din Bucureşti; arestat în 1940, a fost dus în puşcăria Katâni, unde urmau să fie împuşcaţi basarabenii după ce fuseseră masacraţi ofiţerii polonezi, a fost deţinut în GULAG până la dezgheţul hruşciovist şi cunoştea oamenii mai mult pe dinăuntru decât îi vedea pe dinafară. Pe Loteanu l-a desluşit imediat: „Cinematograful, artă colectivă şi sintetică, pretinde multe de la regizor. Nu e uşor să strângi într-un mănunchi şi să dirijezi spre scopul pe care ţi l-ai propus. Atâtea personalităţi şi caractere diferite, fiecare dintre ele cu aportul lui propriu în viitorul film. Aici, desigur, fiecare regizor are un „secret” al lui, o cheie-magică pentru accesul liber în inimile omeneşti. O are şi Loteanu: în primul rând o enormă putere de muncă, în îmbinare fericită cu un temperament viguros. Nu suferă nici în viaţă, nici pe platoul de filmare indolenţă şi suflete seci: „să greşească de zece ori pe zi, dar să nu-l văd o clipă cu ochii privind în gol!”

Şi o altă calitate: „exigenţă neîmblânzită faţă de sine însuşi, exigenţă care, involuntar, îi molipseşte pe toţi în jur…” (A. Conunov, Ămili Loteanu. – Chişinău, 1968)

Debutul lui n-a fost unul singular, ci a fost debutul unei generaţii pe care înseşi schimbările politice o solicitau. Dezgheţul hrusciovist impunea o nouă atitudine faţă de trecut şi o nouă atitudine faţă de viitor. Posibilitatea de a privi un pic altfel la realitatea istorică a fost una vitală pentru cultura naţională, căci acum au început să fie formulate principiile noilor aşteptări, noii revoluţii culturale, şi cinematografia era arta de avangardă fiind cea mai populară şi cea mai propagată. În acelaşi volumaş semnat de Alexandru Conunov citim: „Aşteptaţi-ne în zori” poate fi numit, cu drept cuvânt, un film al debuturilor. În titluri şi pe afişe apare alături de regizor o întreagă constelaţie de nume noi: Ion Şcurea, Ecaterina Malcoci, Ilie Guţu, Dumitru Caraciobanu, Nina Doni, Iurie Haso, Iulian Codău. Misiunea nobilă şi nu mai puţin grea, pe care şi-a luat-o Emil Loteanu de a descoperi şi afirma talente locale s-a încununat cu deplin succes.” (A. Conunov, Ămili Loteanu. – Chişinău, 1968)
Mereu în căutare de tinere talente, de talente veritabile, Emil Loteanu a reuşit să crească o pleiadă de actori şi regizori tineri care au strălucit ca adevărate stele pe marile ecrane ale lumii: Svetlana Toma, Grigore Grigoriu, Mihai Volontir, Maria Sagaidac, fraţii Victor şi Mircea Voinicescu-Soţchi, Victor Ciutac, Vasile Brescanu, Gheorghe Dimitriu ş.a.

El a inaugurat emisiunea televizată Se caută o stea şi tot el a fondat şi a condus studioul Fenix de la Moldova-film, pistă de lansare pentru tinerii regizori. La fel, el a promovat şi educat tineri regizori la Cursurile unionale de cinematografie. La Institutul de Arte din Chişinău a condus cursul de teatru şi film. Era un profesor extrem de exigent ce nu suporta superficialitatea şi nici trişarea în artă. Recunoştea doar dăruirea totală. Întocmai precum era şi firea lui.

Era mereu în căutare de sine.
În 1985 revine în Moldova, unde, în 1987, la Congresul Uniunii Cineaştilor este ales preşedinte cu votul unanim al participanţilor, funcţie pe care a exercitat-o până în 1992.

Era mereu în căutare...
De aceea, filmele lui Loteanu nu s-au învechit la schimbarea epocilor, fiindcă au fost plămădite pe un adevăr istoric, pe un adevăr moral, şi nu pe unul conjunctural.

A fost recunoscut de-o lume ca geniu al contemporaneităţii, şi numai acasă nimeni nu s-a grăbit să-i recunoască marele talent şi de aceea a murit şi a fost înmormântat printre străini, fiindcă ai lui nu s-au grăbit să-l recunoască ca fiind de-al lor…

Steaua lui Emil Loteanu a apus la 18 aprilie 2003, într-un spital din Moscova. A fost dus pe ultimul său drum de către prietenii de acolo fiind înmormântat în cimitirul „Vagankovski” din Moscova. Şi abia mai târziu președintele Vladimir Voronin a insistat ca pe mormânt să i se pună un monument – poate cel din urmă omagiu din partea Moldovei pe care a iubit-o, a cântat-o, a glorificat-o…

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:47

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

Spectrul antidemocratic al comunismului amenință Europa

 În pitorescul vechi oraș românesc Timișoara o scurtă plimbare prin Piața Libertății te va aduce în fața unei clădiri vechi banale. Intrând printr-un bar, vei ajunge la Muzeul Consumatorului Comunist, de mărimea unui apartament. Este o fascinantă fereastră...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:40

 Preşedintele Vladimir Putin a propus luni Arabiei Saudite să achiziţioneze un sistem de rachete fabricat în Rusia pentru a-şi apăra teritoriul, după atacurile cu drone care i-au vizat instalaţiile petroliere la sfârşitul săptămânii, informează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 15:22

În 2016, SUA au închis două vile ale Ambasadei Rusiei. Yahoo News a aflat că acolo activau centre de spionaj

În 2016, SUA au închis două vile ale Ambasadei Rusiei. Yahoo News a aflat că acolo activau centre de spionaj

În decembrie 2016, autoritățile americane au anunțat închiderea a două vile ale ambasadei ruse, aflate în New York și Maryland și expulzarea a 35 de diplomați ruși. La acea vreme s-a relatat oficial că Statele Unite au făcut un astfel de pas din cauza presupusei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 14:46

Sonata lui Woldi în re-minor pentru patru mâini

Sonata lui Woldi în re-minor pentru patru mâini

 Puteți, bineînțeles, citi romanul lui Oleg Serebrian „Woldemar” și fӑrӑ a fi citit în prealabil „Cântecul mӑrii”. Veți rămâne la fel de încântați, vrăjiți, fermecați... Cu atât mai mult că romanul conține...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 13:07

Prim-ministrul Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Washington, D.C.

Prim-ministrul Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Washington, D.C.

Prim-ministrul Maia Sandu întreprinde, în perioada 18-19 septembrie, o vizită oficială în Statele Unite ale Americii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:38

Lilian Carp: „Semnarea acordului ACUM-PSRM trebuia condiționată cu retragerea lui Țurcan de la CC”

Lilian Carp: „Semnarea acordului ACUM-PSRM trebuia condiționată cu retragerea lui Țurcan de la CC”

Deputații Blocului „ACUM”, Lilian Carp, Iurie Reniță și Octavian Țîcu, nu au discutat despre o eventuală părăsire a acestei entități politice, așa cum au scris astăzi, pe surse, unele instituții media.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:33

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

Arina Spătaru renunță la calitatea de membru al Biroului politic permanent al Platformei DA. „Un partid nu se ține doar pe DISCURSURILE unui lider”

„Să plec din organul de conducere, în care vocea mea în perioada de iulie-septembrie anului curent nu a fost auzită şi nu a avut nicio valoare. Din păcate conducerea partidului n-a conturat clar organizațiilor locale teritoriale regulile cu care identificăm candidații...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:05

A fost REȚINUT directorul agenției de presă SPUTNIK-MOLDOVA în legătură cu jaful miliardului / DOCUMENT

A fost REȚINUT directorul agenției de presă SPUTNIK-MOLDOVA în legătură cu jaful miliardului / DOCUMENT

Șeful agenției de știri Sputnik-Moldova, Vladimir Novosadiuk, a fost reținut astăzi în Chișinău. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 12:03

„Canal 2” renunță la frecvența națională de emisie care a aparținut anterior TVR

„Canal 2” renunță la frecvența națională de emisie care a aparținut anterior TVR

Telestar Media SRL, deţinătoarea licenţelor de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 şi Canal 3, a anuţat astăzi că renunţă la frecvenţa naţională pentru Canal 2, care a aparţinut anterior postului de televiziune TVR Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 11:36

SCHIMBARE PAS CU PAS / Viorel Morari a fost restabilit în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

SCHIMBARE PAS CU PAS / Viorel Morari a fost restabilit în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție

Marți, 17 septembrie 2019, Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a semnat Ordinul de restabilire în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție a domnului Viorel Morari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 11:04

OPINIE /// Reținerile spectaculoase s-au făcut doar pentru a ACOPERI mediatic semnarea RUȘINOASĂ a acordului de guvernare ACUM-PSRM

OPINIE /// Reținerile spectaculoase s-au făcut doar pentru a ACOPERI mediatic semnarea RUȘINOASĂ a acordului de guvernare ACUM-PSRM

În seara zilei de ieri coaliția PSRM-ACUM a realizat mai multe acțiuni reprobabile, care șubrezesc și mai mult încrederea oamenilor că lucrurile pot fi îndreptate în Republica Moldova de actuala guvernare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 10:51

Reghina Apostolova este în stare GRAVĂ la spital. A făcut accident vascular cerebral

Reghina Apostolova este în stare GRAVĂ la spital. A făcut accident vascular cerebral

Reghina Apostolova a făcut accident vascular cerebral şi a fost internată la spitalul de Urgenţă din Capitală, în secţia Epileptologie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 10:41

Rusia: Explozie la centrul Vector, unul dintre cele două locuri de pe Pământ unde mai există virusul variolei

Rusia: Explozie la centrul Vector, unul dintre cele două locuri de pe Pământ unde mai există virusul variolei

O explozie de gaze a provocat un incendiu la un laborator rus ce deține mai multe virusuri periculoase precum variola sau ebola, au anunțat autoritățile, potrivit Guardian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:55

Chirtoacă îi acuză pe Dodon, Sandu și Greceanîi că au semnat pe ASCUNS acordul de alianță ACUM-PSRM

Chirtoacă îi acuză pe Dodon, Sandu și Greceanîi că au semnat pe ASCUNS acordul de alianță ACUM-PSRM

Nastase, care spunea ca nu trebuie semnat nimic, s-a ascuns la umbra crucii si a disparut cu totul. In locul sau a aparut Slusari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:44

Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției pe lângă Prim-ministru s-a întrunit în prima ședință

Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției pe lângă Prim-ministru s-a întrunit în prima ședință

Ieri, 16 septembrie, a avut loc prima ședință a Consiliului de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției, prezidată de Prim-ministrul Maia Sandu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:29

Reacția Maiei Sandu după modificarea Legii Procuraturii prin care ȘEFUL PG va fi ALES de Guvern

Reacția Maiei Sandu după modificarea Legii Procuraturii prin care ȘEFUL PG va fi ALES de Guvern

Șefa Guvernului a făcut primele comentarii după ce deputații au aprobat modificările propuse de Ministerul Justiției la Legea Procuraturii. Maia Sandu afirmă că este departe momentul în care vom putea răsufla ușurați că avem un procuror general integru, dar ceea ce au făcut...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:25

Chișinăul, paralizat de la primele ore ale zilei: Ce se întâmplă

Chișinăul, paralizat de la primele ore ale zilei: Ce se întâmplă

Pe mai multe străzi din Capitală s-au creat ambuteiaje încă de pa primele ore ale dimineții. S-a circulat cu dificultate în special pe strada Mihai Viteazul din Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 09:03

Atacurile care au vizat cele mai mari rafinării din lume, comise cu armament iranian, anunţă coaliţia saudită

Atacurile care au vizat cele mai mari rafinării din lume, comise cu armament iranian, anunţă coaliţia saudită

Atacurile care au vizat rafinării saudite au fost comise cu armament iranian şi nu au fost lansate din Yemen, a anunţat luni seară coaliţia internaţională condusă de Arabia Saudită, informează agenţia de presă Reuters, citată de Mediafax. "Rezultatele preliminare arată că...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:54

Diacov aruncă bomba! Fostul procuror al Capitalei face dezvăluiri incendiare despre Stația de Epurare

Diacov aruncă bomba! Fostul procuror al Capitalei face dezvăluiri incendiare despre Stația de Epurare

Fostul procuror al Capitalei și candidatul „Partidului Nostru” pentru funcția de primar al Chișinăului, Ion Diacov, spune argumentat de unde pornesc problemele la Stația de Epurare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:45

DOC / Acordul ACUM-PSRM a fost semnat de Dodon, Sandu și Greceanîi. Năstase nu l-a semnat, în schimb au semnat Ceban, Popșoi și Slusari

DOC / Acordul ACUM-PSRM a fost semnat de Dodon, Sandu și Greceanîi. Năstase nu l-a semnat, în schimb au semnat Ceban, Popșoi și Slusari

Acordul este semnat de președintele Igor Dodon, prim-ministra Maia Sandu; președinta Parlamentului Zinaida Greceanîi, și de deputații: Ion Ceban, Mihail Popșoi și Alexandru Slusari. Textul acordului semnat de PSRM și ACUM a fost publicat de către vicepreședintele Parlamentului...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 08:38

Țîcu, Carp și Reniță ar urma să părăsească blocul ACUM după ce acesta a decis să-și întărească alianța cu Partidul pro-rus al socialiștilor lui Dodon

Țîcu, Carp și Reniță ar urma să părăsească blocul ACUM după ce acesta a decis să-și întărească alianța cu Partidul pro-rus al socialiștilor lui Dodon

Cel puțin doi deputați și-au manifestat intenția de a părăsi Blocul ACUM, după ce Platforma DA și PAS au semnat un nou acord de guvernare cu Partidul Socialiștilor, informează portalul pro-guvernamental cotidianul.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 07:44

Alexandru Tănase: Reforma procuraturii și formula politizării perfecte

Alexandru Tănase: Reforma procuraturii și formula politizării perfecte

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Legii Procuraturii. În cadrul ședinței de Guvern, Premierul Maia Sandu a declarat: „Guvernul a votat cel mai important proiect de lege pe Reforma Procuraturii. Este o decizie curajoasă, asumată de colegii mei din Guvern, care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 Septembrie 2019, ora: 07:31

Sky News: Foamea nepotolită pe parcursul zilei se poate lăsa cu decizii proaste

 Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Dundee, Scoţia, au arătat că senzaţia de foame poate afecta felul în care oamenii iau decizii importante, ei devenind grăbiţi şi lipsiţi de răbdare, relatează Sky News.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)