Astăzi 20 Ianuarie 2020, Luni - Ultima actualizare la ora 14:24
Abonamente

Istorie 18 Decembrie 2015, ora 08:20    Din editia print

Iurie Colesnic, în culisele Istoriei: ARTISTUL ȘI MUZA...

Marime Font

Cine cunoaște istoria monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt cu siguranţă știe toate peripețiile legate de destinul monumentului. La un moment dat, s-a ajuns până la absurd. Autoritățile sovietice erau gata să taie crucea din mâna lui Ștefan cel Mare și atunci în salvarea monumentului s-a ridicat soția sculptorului – Olga Plămădeală – care, fiind moștenitoarea tuturor lucrărilor, n-a permis distrugerea operei fundamentale a marelui artist. 

Dar sunt puțini acei care știu că acea firavă doamnă era prima balerină basarabeană. Că ea benevol și-a jertfit propria carieră doar din dorința de a-l ajuta pe Alexandru Plămădeală.

În Cimitirul Central de pe str. Armenească, la mormântul ei, ani de zile a străjuit o cruce modestă de lemn, schimbată abia acum câțiva ani de conducerea Uniunii Artiștilor Plastici pe o cruce care deja cadrează cu piatra de pe mormântul lui Al. Plămădeală.


Biografia ei ilustrează un destin deosebit:
Olga Plămădeală (1896, Chişinău – 10.03.1990, Chişi¬nău), publicistă, secretarul Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia, soţia scul¬ptorului Alexandru Plămădeală.

S-a născut în familia pedagogului Iacob Sucevean, deputat în Sfatul Ţării, înmormântat și el în Cimitirul Central de pe str. Armenească.
A făcut studii liceale la Chișinău și Odesa, la Şcoala de Belle-Arte din Chişinău, în cadrul căreia sculptorul activa ca pedagog şi di¬rector, şi la Institutul Politehnic din Bu¬cureşti, unde a studiat arhitectura.

În 1923 a fost aleasă secretar general al Societății de Belle-Arte din Basarabia. A participat la organizarea a circa zece Saloane Oficiale anuale în cadrul Societății. Și tot în acel an s-a căsătorit cu sculptorul Alexandru Plămădeală. Și lucrurile s-au petrecut astfel:
„Tatăl meu era directorul unei școli primare, iar mama - învățătoare. Alexandru Mihailovici îi și cunoștea deja. Deoarece ajunsesem acasă la ora când serveam de obicei ceaiul, mama ne-a invitat pe toți în sufragerie. Alexandru Mihailovici a spus că propunerea îi convine foarte mult - el lucrase toată ziua și n-a prididit să treacă pe acasă, pentru a lua prânzul. Părinții mei au fost încântați de modestia lui, de comportarea firească.

Iar peste câteva zile Alexandru Mihailovici mi-a pus o întrebare surprinzătoare: „Cum credeți, ce-ar fi, dacă ne-am căsători? Aveți destul curaj să vă măritați cu un om fără căpătâi ca mine? Căci, dacă școala va fi închisă, eu pot rămânea pe drumuri”.

Am înmărmurit la auzul acestor cuvinte și am bâiguit: „Dar dumneavoastră aveți destul curaj să vă căsătoriți cu o fată săracă?”
Ajunsă acasă, gândindu-mă la propunerea lui Alexandru Mihailovici, m-au copleșit îndoielile. Voi fi eu oare în stare să intru pentru totdeauna în viața acestui om? Mi-am amintit de cuvintele lui rostite oarecum parcă în treacăt: „Eu trebuie să fiu numaidecât îndrăgostit măcar cât de cât de modelul meu, în caz contrar lucrarea e ratată”.

A doua zi în zori am ieșit în afara orașului și am hoinărit, obsedată de gânduri, până în amurg.

La întoarcere am aflat că-n absența mea pe la noi a trecut Alexandru Mihailovici și, după obiceiul străvechi, mi-a cerut mâna de la părinți. În septembrie (pe 19, I.C.) 1923 s-a jucat și nunta noastră. Ce-i drept, termenul „nuntă” nu prea corespunde oficializării căsătoriei noastre. La ea au participat doar părinții și patru martori necesari.

După masa nupțială noi ne-am luat rămas bun de la nuntași și am plecat la școală - acolo trebuia să aibă loc adunarea generală a Societății de artă din Basarabia, prezidată de Alexandru Mihailovici. Mai târziu, dumnealui a recunoscut că a stabilit data adunării anume atunci, pentru ca nunta noastră să treacă pe neobservate - i-ar fi fost neplăcut, dacă reporterii „cronicilor mondene” ar fi descris-o în gazetă cu comentariile lor sarcastice.

La adunarea din acea seară eu am fost primită în rândurile Societății, Alexandru Mihailovici a fost reales președinte, A.I. Baillayre și N.V. Țâganco - în calitate de locțiitori. Tot atunci eu am fost numită în postul de secretară a societății”. (Sofia Bobernagă, Olga Plămădeală „Alexandru Plămădeală” (Chișinău, 1981), pag.16-17).

Secretar al Societăţii Artiştilor Plastici din Basarabia, ea a reprezentat pentru revista Viaţa Basarabiei cronicarul la zi, adică omul care a consemnat locul şi valoarea unor expoziţii prezentate de artiştii basarabeni:
Cronica plastică: Expoziţii de pictură la Chişinău. Expoziţia tineretului basarabean la Bucureşti în Sala Dalles. Monumente în Basarabia (1938, nr. 3); Cronica plastică: Centenarul naşterii pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1907). Expoziţii colective la Bucureşti. Despre piaţa Mitropoliei (1938, nr. 4-5); Cronica plastică (1938, nr. 6-7); Cronica plastică: Despre monumentul Unirii Basarabiei (1938, nr. 10); Notă plastică: Dezvelirea monumentului Regelui Ferdinand I la Chişinău s-a amânat din nou (1938, nr. 12); O instituţie de educaţie artistică: Societatea de Belle-Arte din Chişinău (1939, nr. 1); Cronica plastică: Teodorescu-Sion (1939, nr. 5); Cronica plastică (1939, nr. 7-8).
Ea a fost unul dintre animatorii inaugurării, în 1939, a Pinacotecii municipiului Chişi¬nău, unul dintre visurile realizate ale lui Alexandru Plămădeală.

„În toamna anului 1939, fiind deja grav bolnav, Al. Plămădeală și-a adunat toate puterile pentru a finaliza proiectul privind organizarea Pinacotecii, fiind prezent și la ceremonia de inaugurare oficială. La deschiderea Pinacotecii, din partea Societăți, a luat cuvântul Olga Plămădeală. Al. Plămădeală nu prea era amator de discursuri. Ceremonia de inaugurare s-a încheiat cu o recepție și cu dansuri, prilej cu care soții Plămădeală au valsat, acesta fiind, de fapt, ultimul lor vals, dar și ultima ieșire a plasticianului în societate”. (Raisa Petrașișin „Alexandru Plămădeală și Pinacoteca Municipiului Chișinău”// Atelier, 1998, nr.10-12, octombrie-decembrie, pag.23).

Colecţiile Pinacotecii vor fi utilizate în 1940 la fondarea Muzeului Naţional de Arte Plastice din RSSM.
„...I se făcea tot mai rău. Medicii strângeau din umeri, spuneau, că organismul lui puternic și viguros se lupta cu ceva, dar cu ce anume - ei habar n-aveau.

În sfârșit, de sănătatea lui Alexandru Mihailovici a început să aibă grijă doctorul Șimanovschi, cel mai bun specialist pentru aparatul Röntgen din oraș. După o serie de analize complicate, dumnealui a formulat diagnosticul: cancer la ficat, nu există nici o salvare.
M-a cuprins deznădejdea.

Lui Alexandru Mihailovici i se făcea tot mai rău, dar și atunci el asculta zile întregi radio Moscova, iar eu citeam în glas gazete.
În martie 1940 el i-a dictat notarului testamentul său. Atunci am înțeles, că el își dă seama, cât de desperată este situația în care se află. Mai târziu am aflat că Alexandru Mihailovici mi-a lăsat moștenire toate operele lui, drepturile de autor și întreaga-i avere.

Am vorbit despre multe și de toate în acele ultime zile ale vieții lui. Înțeleseserăm amândoi că nu toate în viață ne-au reușit așa, cum le plăzmuiserăm în intenții... „Când te vei însănătoși va trebui să sculptez un autoportret”, - i-am zis într-o zi. Nu mi-a răspuns nimic, a zâmbit doar abia vizibil.

Curând nu mai era în stare nici măcar să asculte radioul, forțele i se scurgeau încetul cu încetul în pământ, iar la 15 iunie 1940 țărâna l-a chemat și pe el pentru totdeauna”.

(Sofia Bobernagă, Olga Plămădeală „Alexandru Plămădeală” (Chișinău, 1981), pag. 28-29).

Ea a moștenit toată averea și opera lui Alexandru Plămădeală prin testamentul legalizat de el la 9 martie 1940:
„TESTEZ, prea iubite soției mele Olga Plămădeală în proprietatea ei deplină drepturile mele în averea imobilă situată în Municipiul Chișinău str. I.C. Brătianu nr.52 fost 50.

Testez soției mele Olga Plămădeală și orice altă avere a mea imobilă de orice fel ce s-ar afla la a mea încetare din viață.

Testez soției mele Olga Plămădeală și toată averea mea mobilă de orice fel și anume: mobilierul apartamentului meu, hainele mele de purtat, lucrările mele artistice de pictor și de sculptor semnate și nesemnate de mine, precum și drepturile mele de autor, juridice, succesorale etc.”.
În felul acesta ea a moștenit monumentul lui Ștefan cel Mare și l-a ocrotit până la moarte, ferindu-l de distrugere și mutilare.

S-a refugiat, în 1944, în România, unde a fost angajată în calitate de traducătoare în cadrul Comisiei mixte româno-sovietice. După război, locuind la Chişinău, a fost redactor şi traducătoare. A avut o singură dorinţă: de a proteja şi promova creaţia lui Alexandru Plămădeală şi în acest scop a scris şi a îngrijit câteva ediţii: Александр Пламадяла. Жизнь и творчество (Chişinău, 1965); Alexandru Plămădeală (în colaborare cu Sofia Boberna¬gă) (Chişinău, 1981).

Olga Plămădeală a fost una dintre puţinele autoare căreia i-a fost dat să trăiască până la 10 martie 1990. Moştenitoarea unei averi artistice inestimabile, ea şi-a încheiat viaţa la azilul de bătrâni din Chişinău, unde am vizitat-o şi eu, încercând să mă apropii de trecutul care îi era atât de familial.

Avea o memorie fragmentară, ţinând minte detalii nicăieri consemnate. Dar ceea ce m-a şocat, a fost impertinenţa unor persoane care au substituit câteva lucrări grafice ale lui Alexandru Plămădeală, aflate în posesia ei, cu nişte fotografii de aceeaşi mărime, care îi prezentau portretul. Era o amăgeală crudă pentru distinsa personalitate, care în virtutea vârstei, parţial pierduse vederea. Şi astăzi mă urmăresc acele fotografii expuse cu drag pe noptiera ei şi pe care ea mi le prezenta ca fiind lucrări veritabile.

Olga Plămădeală era convinsă că sunt originale și sunt anume portretele ei…
Plecarea din această lume a fost una tristă, dar simbolică:
„Pe 12 martie 1990, în dricul zilei, în fața statuii Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, se opri o procesiune funerară și alături de postament fu adus sicriul cu corpul neînsuflețit al unei bătrâne.

Cortegiul funerar, nu prea numeros, de altfel, venea dinspre Catedrală, unde un sobor de preoți în frunte cu părintele arhimandrit Petru Păduraru, actualul Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, oficiase slujba de pomenire. După ce a zăbovit, ca pentru o clipă de rămas bun, în fața statuii, i-a urmat îndoliat drumul spre Cimitirul Central Ortodox, unde osemintele răposatei au fost redate pământului.

...Mănunchiul de creștini o conducea în ultimul ei drum pe Olga Plămădeală...
Așadar, la 12 martie 1990, mănunchiul de creștini a condus-o în ultimul ei drum pe femeia cea mai bogată și cea mai sensibilă a acestui secol, care, ironia sorții, a trebuit să moară, săracă și uitată, într-un azil.”( Vasile Malanețchi „Legatarul testamentar al artistului”// Atelier, 1998., nr. 10-12., octombrie-decembrie, pag.27)
E știut de când lumea, artiștii și muzele au întotdeauna destine diferite...

Un articol de: Iurie Colesnic
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
Loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 14:24

Porturile maritime românești, trafic record de mărfuri în 2019

Porturile maritime românești, trafic record de mărfuri în 2019

În 2019 s-a înregistrat cel mai mare trafic de mărfuri din istoria porturilor maritime românești, anunță Compania Națională Administrația Porturilor Constanța, citată de Mediafax.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 14:15

VIDEO / Rusia: Cinci morți, după spargerea unei conducte de apă caldă

VIDEO / Rusia: Cinci morți, după spargerea unei conducte de apă caldă

Spargerea unei conducte cu apă caldă, în plină noapte, a ucis cel puțin cinci oameni și a rănit alți trei într-un hotel din centrul Rusiei, au anunțat luni autoritățile, citate de AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 20 Ianuarie 2020, ora: 13:58

Ilan Șor: Vom construi la Hâncești un adevărat Strasbourg

Ilan Șor: Vom construi la Hâncești un adevărat Strasbourg Din editia print

Consiliul electoral al circumscripției Hâncești a înregistrat grupul de inițiativă în susținerea candidatului Partidului Politic ȘOR la funcția de deputat, Vitalie Balinschi. Candidatura propusă locuitorilor circumscripției 38 Hâncești a fost prezentată în...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 20 Ianuarie 2020, ora: 13:21

OPINIA CITITORULUI / Statalismul este preferat de românofobi și de cei care vor să fure miliarde

OPINIA CITITORULUI  / Statalismul este preferat de românofobi și de cei care vor să fure miliarde

Un cititor a reacționat la editoriaul „Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști”.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 13:13

Prietenii lui Dodon cad unul după altul //// Putin a cerut DEMISIA procurorului general al Rusiei, Iurie Ciaika

Prietenii lui Dodon cad unul după altul //// Putin a cerut DEMISIA procurorului general al Rusiei, Iurie Ciaika

Procurorul general al Federației Ruse, Iurie Ciaika, va pleca din funcție la cererea lui Vladimir Putin, anunță serviciul de presă al Kremlinului. Putin îl propune în această funcție pe vice-președintele Cimitetului de Anchetă, Igor Krasnov.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 12:11

PPDA cere convocarea Comisiei securitate: „Dodon și-a depășit atribuțiile și acționează în interesele separatiștilor”

PPDA cere convocarea Comisiei securitate: „Dodon și-a depășit atribuțiile și acționează în interesele separatiștilor”

Șeful statului și-a depășit atribuțiile când a promis Tiraspolului și Moscovei anularea normei legale care prevede că din 10 ianuarie 2019 toate autovehiculele din stânga Nistrului pot intra în alte țări doar cu plăcuțe neutre de înmatriculare, însoțite de abțibildul MD lipit pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 10:46

Laura Urschi: Cum e să fii incurabil-bolnav în Moldova?

Laura Urschi: Cum e să fii incurabil-bolnav în Moldova?

 Boala nu alege. Ea vine pur și simplu. Nechemată. Neașteptată. Nemiloasă. Ea vine și încearcă a-ți lua totul: profesie, prieteni, familie, casă, viață. Tu ai de ales: lupți sau nu. Simplu, da? Iar acum fără fabule abstracte și metafore.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 10:35

ULTIMA ORĂ /// Un membru al organizației teroriste ISIS a fost REȚINUT pe Aeroportul Chișinău (FOTO)

ULTIMA ORĂ /// Un membru al organizației teroriste ISIS a fost REȚINUT pe Aeroportul Chișinău (FOTO)

Polițiștii de frontieră în cooperare cu ofițerii Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate, au reținut un cetățean al Tadjikistanului, aflat în căutare ca fiind membru al organizației extremist-teroriste internaționale "DAESH", în...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 20 Ianuarie 2020, ora: 09:40 de Silviu Tănase

Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști

Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști Din editia print

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:31

Iurie Reniță: Majoritatea absolută a factorilor politici decizionali de la Chișinău manifestă o atitudine exclusiv conjuncturală și ipocrită față de România

Iurie Reniță: Majoritatea absolută a factorilor politici decizionali de la Chișinău manifestă o atitudine exclusiv conjuncturală și ipocrită față de România

Recentele declarații ale Președintelui K. Iohannis, Premierului L. Orban și ale Ambasadorului D. Ioniță vis-à-vis de realitățile politice din Republica Moldova au fost mai mult decât necesare, ele fiind așteptate de mult timp mai ales de către cei care simt, gândesc...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:13

Un nou proprietar, în locul lui Oleg Cristal, la televiziuni din holdingul lui Plahotniuc (Mold-street)

Un nou proprietar, în locul lui Oleg Cristal, la televiziuni din holdingul lui Plahotniuc (Mold-street)

Firma Telestar Media SRL ce deține drepturile de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 și Canal 3, ce fac parte din holdingul media al oligarhului Vladimir Plahotniuc are un nou proprietar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 09:04

DOCUMENTE BOMBĂ /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon (ZDG.MD)

DOCUMENTE BOMBĂ /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon (ZDG.MD)

Procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:43

EVENIMENT /// Moldovan Design Week

EVENIMENT /// Moldovan Design Week

Rezervă-ți un loc la MDW 2020.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:35

Carnea printată 3D pe care nu o deosebești de cea reală

Carnea printată 3D pe care nu o deosebești de cea reală

Într-un context tot mai schimbător din punct de vedere climatic, industria alimentară caută soluții. Carnea printată 3D ar putea fi una dintre ele. Îți spuneam, recent, de carnea artificială, creată în laborator, cea care începe să câștige teren și care...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:27

Cine ești când bei și cum ți se schimbă personalitatea

Cine ești când bei și cum ți se schimbă personalitatea

Oamenii de știință sunt fascinați de mult timp de efectul băuturilor alcoolice asupra organismului uman și, mai ales, asupra personalității. Cât de mult te schimbădouă pahare de vin sau trei pahare de whiskey. Mulți oameni beau un pahar ca să prindă curaj, înainte...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:20

Cum va fi vremea în 7 ZILE. Prognoza meteo - FOTO

Cum va fi vremea în 7 ZILE. Prognoza meteo - FOTO

Potrivit meteorologilor se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi inalta. In cursul noptii, in nord se asteapta -6 grade, ziua termometrele vor indica 3 grade.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 08:10

FOTO/ Cei 11 cetățeni ucraineni, decedați în urma prăbușirii avionului lângă Teheran, au fost repatriați în Ucraina

FOTO/ Cei 11 cetățeni ucraineni, decedați în urma prăbușirii avionului lângă Teheran, au fost repatriați în Ucraina

Corpurile celor 11 cetățeni ucraineni, 9 membri ai echipajului și 2 pasageri, care au murit în momentul în care un avion de pasageri a fost doborât de două rachete în Iran, ,,s-au întors acasă”. Sute de oameni, inclusiv angajați ai aeroportului din Kiev,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:55

NOI REGULI la înscrierea pentru proba practică la examenul auto - FOTO

NOI REGULI la înscrierea pentru proba practică la examenul auto - FOTO

Candidații pentru a primi permisul de conducere semnalează noi probleme la programarea online pentru examenul practic la șoferie. Chiar și la programarea urgentă, costul căreia este, potrivit site-ului ASP, 300 de lei, candidații întâlnesc probleme, unii primesc eroare atunci...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:43

CUTREMUR VIOLENT: 6,2 grade pe scara Richter

CUTREMUR VIOLENT: 6,2 grade pe scara Richter

Un cutremur cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminică, în Indonezia.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 20 Ianuarie 2020, ora: 07:39

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 IANUARIE 2020. SĂGETĂTORII SE MOBILIZEAZĂ EXCEPȚIONAL

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 20 IANUARIE 2020. SĂGETĂTORII SE MOBILIZEAZĂ EXCEPȚIONAL

Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Ianuarie 2020, ora: 07:38

Detalii tulburătoare în cazul crimei din ORHEI. Copilul de 12 ani a fost ucis pentru o platformă XBOX

Detalii tulburătoare în cazul crimei din ORHEI. Copilul de 12 ani a fost ucis pentru o platformă XBOX

Au apărut noi detalii despre odioasa crimă care a avut loc ieri, 18 ianuarie, la Orhei, unde un minor l-a asasinat pe altul. Oamenii legii au stabilit identitatea victimei. Acesta s-a dovedit un copil în vârstă de 12 ani. Suspectul, un alt copil de 14 ani, inițial le-a spus...

( ) Citeşte tot articolul

Sport 20 Ianuarie 2020, ora: 05:53

Simona Halep a revenit pe locul 3 WTA, luni, în chiar prima zi a turneului de Mare Şlem din Australia. Constănţeanca a făcut din nou rocadă cu Naomi Osaka, japoneza coborând pe poziţia a patra.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 20 Ianuarie 2020, ora: 01:52

Scriem și vorbim corect românește!

Scriem și vorbim corect românește!

Dicționar al greșelilor de limbă.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 20:59

SpaceX a simulat cu succes revenirea de urgenţă pe Pământ a unei capsule pentru astronauţi

SpaceX a simulat cu succes revenirea de urgenţă pe Pământ a unei capsule pentru astronauţi

 SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, a simulat cu succes o aterizare de urgenţă, într-un test dramatic al sistemului de anulare a misiunii unei capsule pentru astronauţi, realizat fără echipaj. Succesul testului pune bazele misiunii SpaceX de a transporta pentru prima oară...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Ianuarie 2020, ora: 20:54

Administraţia Trump propune relaxarea standardelor nutriţionale din şcoli, introduse la iniţiativa lui Michelle Obama

Administraţia Trump propune relaxarea standardelor nutriţionale din şcoli, introduse la iniţiativa lui Michelle Obama

 Administraţia Trump a propus, zilele trecute, relaxarea standardelor nutriţionale din şcoli, introduse de fosta primă doamnă Michelle Obama, astfel încât elevii să fie mai dornici să mănânce produsele care li se oferă.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)