Astăzi 6 Iunie 2020, Sâmbătă - Ultima actualizare la 5 Iunie 2020
Abonamente

Istorie 27 Februarie 2016, ora 09:44    Din editia print

Iurie Colesnic, În culisele Istoriei: Palatul Justiției - un monument din istoria literaturii

Marime Font

Palatul Justiției sau Tribunalul Basarabiei era unicul loc unde se întâlnea binele şi răul, minciuna şi adevărul, frumosul şi urâtul.

În 1883, arhitectul austriac Henrich von Lonsky a proiectat clădirea din Chișinău care în 1885 a şi fost dată în exploatare. Era așa de frumoasă că și până astăzi orășenii o consideră drept creația celebrului Alexandru Bernardazzi. Aici s-a făcut justiţie până în 1944, apoi clădirea a fost transferată Căilor Ferate din Moldova, pentru Direcţia acestei structuri.

Doar un exemplu: aici a lucrat un poet fin ca magistratul Cincinat Pavelescu, un romancier, care profesa avocatura, Gib Mihăiescu, avocatul, politicianul și romancierul Constantin Stere şi preotul avocat Gala Galaction. Lista poate fi mult continuată și acest edificiu trebuie să ocupe un loc aparte în istoria literaturii române.

Loading...


În toate timpurile Chişinăul a atras mari maeştri. Probabil, acesta-i destinul lui istoric. Alexandr Puşkin a fost trimis încoace în exil, un Filip Vighel, scriitor şi memorialist de excepţie, a venit de bună voie să fie viceguvernator al provinciei Basarabia, şi această listă o putem completa cu figuri proeminente pentru fiecare perioadă.

Treptat, Basarabia dintr-un pământ românesc bine cunoscut, s-a prefăcut într-un tărâm misterios, un fel de ţară de dincolo de neguri, care, ca un magnet, atrăgea spiritele romantice ale personalităţilor de cultură. Aşa, la începutul sec. XX, a călătorit pe aceste plaiuri Nicolae Dunăreanu, istoricul Gheorghe Ghibănescu, istoricul Nicolae Iorga ş.a.

După 1918, când s-a produs Unirea, valul masiv al „curioşilor” a dat năvală. Erau dornici să guste din parfumul acestei provincii, în care spiritul latin şi cel slav se îngemănaseră şi în felul acesta puteai descoperi fiinţe extraordinare. De la frumuseţea fizică deosebită până la o frumuseţe intelectuală copleşitoare.

Cincinat Pavelescu, epigramist notoriu, a sosit la Chişinău, silit de necesitatea de a ocupa un post în magistratură, post ce i se oferise în această provincie care, încetul cu încetul, se deştepta, redevenind o provincie românească.

Biografia lui succintă este bogată în fel de fel de curiozităţi. S-a născut la 20 octombrie 1872 la Bucureşti, în familia inginerului Ion Pavelescu, coborâtor din Banul Manta şi director fondator al Şcolii de arte şi Meserii din Bucureşti. A făcut şcoala primară şi liceul la Sf. Sava (1883-1891), urmează Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (1891-1895) şi, fiind student, leagă prietenie cu doi corifei ai literaturii române: Alexandru Macedonski şi Ion Luca Caragiale. Revista Literatorul tipăreşte în nr. 2 poezia Fecioara, debutul literar al celebrului epigramist. În anii 1894-1896 se află la Paris unde vrea să-şi ia doctoratul în drept cu tema Despre agenţii diplomatici. În 1899 debutează ca judecător la Plăineşti, jud. Râmnicu-Sărat. În 1911 tipăreşte primul şi unicul volum de Poezii. În 1917 se află împreună cu fratele său Ionel Pavelescu la Petrograd, în vâltoarea revoluţiei ruse de unde scapă cu greu refugiindu-se prin Suedia, prin Paris până ajung acasă. A murit la Braşov la 30 octombrie 1934 şi a fost înmormântat la Bucureşti la Cimitirul Bellu.

La Chişinău, s-a stabilit cu traiul pe str. Alexandru cel Bun, nr. 129 (fosta stradă Alexandrovskaia şi actualul bulevard Ştefan cel Mare), într-o căsuţă nu prea mare, situată central, aleasă special ca să poată ajunge uşor pe jos până la Clubul Nobilimii, până la Palatul de Justiţie, la cafeneaua Mankov, care pentru un fost bucureştean înlocuia cafeneaua Capşa.

Chişinăul i s-a părut un oraş extrem de liniştit, poate chiar trist. În viaţa lui locuise la Paris, văzuse alte capitale europene şi, evident, în sufletul lui a pogorât disperarea şi nostalgia.
Avocatul Cezar Stoica a publicat în revista Din trecutul nostru (1938, nr. 53) un studiu pe care l-a intitulat CINCINAT PAVELESCU (1872-1934), iar mai apoi l-a tipărit şi sub forma unui extras.

Cezar Stoica, fost viceprimar al Chişinăului, responsabil de problemele culturii, el însuşi poet, evident că s-a postat în preajma acestui colos al epigramei româneşti şi din însemnările sale a ţesut un portret foarte obiectiv:
„L-am reîntâlnit de atunci des pe Cincinat, dar pe figura lui am întrezărit o uşoară umbră de amărăciune, că în societatea din Chişinău nu putuse străluci ca dincolo de Prut, unde era dorit şi savurat pentru verva-i îndrăcită şi cultura-i vastă: el, îmbibatul de clasicism, ataca orice conversaţie academică şi cu drept cuvânt, fusese în România mică centrul de gravitate, idolul şi eroul oricărei serate literare.
L-am regăsit pe Cincinat cu aceeaşi tandră duioşie în ochi, cu acelaşi rafinat surâs sarcastic în colţul buzelor, dar ca orice sentimental, nemulţumit şi decepţionat”.

Un mare admirator al femeilor frumoase şi un veritabil domn, el a căutat ca în mediul Chişinăului să-şi facă relaţii bune cu aristocraţia locală. O asemenea persoană era Pantelimon Sinadino, a cărui soţie Xenia era pictoriţă, iar fiica lor Alexandra – o fiinţă extrem de gingaşă şi frumoasă.

În casa lui Sinadino, Cincinat Pavelescu a petrecut multe clipe frumoase, discutând despre politică şi altele cu Pan. Sinadino, care era liderul unui partid al foştilor proprietari basarabeni. El a fost primar de Chişinău şi avea amintiri scrise din perioada 1900-1917, era grec, deci, un om care ştia să diriguiască banii. În acel moment activând în cadrul sistemei de bănci din Basarabia.
Cincinat Pavelescu a fost foarte mult atras de această casă, încât a intitulat un manuscris de-al său Maison Sinadino, în care dedicaţiile pentru domnişoara Alexandra Sinadino sunt scrise în limbile franceză şi română.
Pe cele în limba franceză le omitem, reproducând din acest volum doar poezia Pe un album…, scrisă în română:

„Gândesc şi mâna mea ezită
Să’mbrace’n slove de cerneală
Simţirea caldă ce palpită.
Ca nişte fire de beteală!

Mi-e frică. Pagina e albă
Ca şi un suflet de fecioară:
Sub farmecul acestei spaime
Ce fericire mă’nfioară!

Tot astfel, când o roză’şi’nalţă
Spre cer parfume neştiute,
Roteşte fluturile’n preajma-i
Şi nu’ndrăzneşte s’o sărute.

Veni-vor mulţi, să spuie’n versuri:
Că te iubesc. – şi cum şi cât!
Vor scrie-o mai frumos ca mine, -
Dar nu te vor iubi atât!

Şi acest cuvânt pe care mâine
Bătrân eu nu-l pot repeta,
Vreau să rămâe ca o floare
Pusă’n album de mâna ta.

Şi când târziu, în plină toamnă
Vei plânge lunile d’April…
Citeşte oda asta’n care
Ţi-am prins surâsul de copil…

1928, Chişinău”

Aceste versuri nu le-am găsit în ediţiile postume ale lui Cincinat Pavelescu şi suntem convinşi: prin publicarea lor în studiul lui Cezar Stoica ele au fost salvate pentru posteritate.
Viaţa lui de la Chişinău era împărţită în două părţi aproape simetrice: una care se desfăşura la tribunal, şi alta care şi-o petrecea la cafenea, în compania prietenilor.

Ca jurist profesionist, lui Cincinat Pavelescu i-a fost dat să participe la un eveniment de o mare importanţă pentru sistemul juridic al Basarabiei. Ştim cu toţii că în 1927, când Ministrul Justiţiei al României era Stelian Popescu, proprietarul marelui ziar Universul, el a pus tranşant problema unificării legislaţiei în Basarabia, fiindcă aici, în judecăţi, se utilizau şi codurile vechi moldoveneşti, şi legile ruseşti, şi noile coduri ale României. Era foarte dificil să găseşti o soluţie juridică cinstită în acest amalgam legislativ.

În zilele aflării lui la Chişinău, în 1927, primeşte Premiul Naţional de Poezie, fiind propus Academiei de către poetul Octavian Goga. Pe lângă glorie, acest premiu i-a adus şi o substanţială susţinere materială, permiţându-i să-şi achite o parte din datorii. În 1928 a mai avut o bucurie literară de proporţii. Editura Cartea Românească i-a tipărit un volum în colecţia Pagini alese.

Tot la Chişinău a fost martorul unor funeralii naţionale. Înmormântarea scriitorului Leon Donici-Dobronravov, mort la Paris şi înhumat la Cimitirul Central din oraşul natal au trezit în poetul epigramist note publicistice pe care el şi le-a aşternut pe hârtie pentru posteritate:
„[…] Obişnuiţi cu nepăsarea guvernamentală, am fost mişcaţi în adevăr de fastul care s-a desfăşurat cu prilejul înmormântării unui scriitor. Ştiind că Octavian Goga şi Vasile Goldiş au vegheat ei înşişi la organizarea acestui act de recunoştinţă naţională, totul s-a explicat cu uşurinţă. Leon Donici Dobronravov, prin actele vieţii lui de romancier şi publicist politic, prin atitudinea sufletească pe care a avut-o faţă de noi în ultimii ani ai zbuciumatei lui vieţi, a meritat această supremă consacrare.
El i-a închinat Basarabiei toată iubirea lui de dreptate, de lumină şi de adevăr. Poate că chiar din dualitatea sângelui său slavo-român sorbea el puterea de muncă şi acel entuziasm arzător pentru tot ce era românesc. Atavismul latin al rasei sale moldoveneşti trebuie să fi avut dese conflicte cu reveria lavă, utopică şi plină de pasivă misticitate a eredităţii paterne.
Dar sângele mamei, plin de veche nobleţe şi intelectualitate, a învins şi copilul rătăcit de odinioară, neîmpăcat cu dezordinea sângeroasă şi criminală a Rusiei fost ţariste, în care s-a dezvoltat mentalitatea lui slavo-latină, plină de idealitate, măsură şi armonie, a revenit în Basarabia natală şi a iubit-o cu pasiunea dragostelor din urmă. Negăsind în Chişinău atmosferă prielnică şi nefiind întrebuinţat în Capitală – unde talentul real se impune cu greu – a plecat la Paris, pelerin al artei, al frumosului şi al dragostei de ţară, ca să primească în focul luptei şi al sacrificiului, sărutarea de graţie şi de lumină a Franţei.

Propaganda lui n-a fost din cele obişnuite – adică alcătuită din vanitate, din lene, din fonduri, nepricepere şi sinecură, ci numai din muncă aprigă şi cu existenţa şi nenumăraţii duşmani ai României, pe care talentul lui inimos şi documentat îi combătea cu înverşunare în stabilirea drepturilor imprescriptibile ale românilor asupra Basarabiei.

Acolo, pentru noi care-l uitam şi nu-l ajutam, îşi cheltuia ultima scânteie din viaţă chinuită, scriind acele neîntrecute articole în cotidiene pariziene pentru pământul scumpei sale Basarabii în care s-a născut şi în care a cerut cu limbă de moarte să se odihnească.
Slab, sărac şi dezbrăcat, Leon Donici era înveşmântat totuşi în armura strălucitoare a talentului şi a convingerilor sale, şi cavaler al ideii, fără frică şi fără prihană, s-a luptat descoperit cu duşmănia, cu ura bolşevică, cu uitarea şi cu mizeria […].

(Cuvântul, Bucureşti, an. III (1926), nr. 508, 17 iul., p.2., reprodus din volumul Leon Donici, Marele Archimedes, Bucureşti, 1997)”
Iar în fotografia publicată mai târziu în Basarabia necunoscută descoperim printre cei prezenţi în preajma mormântului şi chipul lui Cincinat Pavelescu.

În 1929, spre finele anului, Cincinat Pavelescu a fost transferat din Basarabia, fiind numit procuror la Curtea de Apel din Braşov şi nu judecător la Sinaia unde foarte mult spera el să ajungă.
Dar nevoile vieţii l-au făcut să revină încă o dată în Basarabia. Şi aceasta s-a întâmplat chiar în anul 1934, anul morţii sale. Motivul era unul simplu: urma să obţină o copie după o sentinţă de divorţ cu artista Alice Viardot Garcia, care nu era alta decât nepoata scriitorului Ivan Turghenev, pe care a cunoscut-o în timpul aflării sale la Paris, în perioada 1918-1920, când s-a şi căsătorit cu ea.

Au trecut anii şi poate că a sosit momentul ca la Chişinău să instalăm o placă comemorativă în casa în care a locuit Cincinat Pavelescu şi pe Palatul Justiţiei, unde el şi-a demonstrat aptitudinile de magistrat. Altfel, urmele lui în urbea noastră se vor pierde pentru totdeauna, aşa cum intuia într-un catren:

Eu am trăit de azi pe mâine
Făr-să mă gudur sau să cer,
M-am mulţumit c-un colţ de pâine
Şi-un colţ de cer.

Aşa cum a intuit și Nicolai Costenco, care în revista Viaţa Basarabiei, 1935, nr.1 a scris un frumos articol de adio dedicat lui Cincinat Pavelescu, însoţit de fotografia acestuia şi intitulat „Un poet uitat”…

 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
loading...
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 17:59

analiză economică Carantina a prăbușit piața valutară - Moldovenii nu au putut aduce valută în țară din cauza carantinei

Carantina a prăbușit piața valutară - Moldovenii nu au putut aduce valută în țară din cauza carantinei

Criza prin care trece Republica Moldova are un impact major asupra economiei. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 16:57

BRAVO DODON! BRAVO CHICU! Cel mai mare număr de cazuri active, de la începutul pandemiei / Urmează BLAJINII!

BRAVO DODON! BRAVO CHICU! Cel mai mare număr de cazuri active, de la începutul pandemiei / Urmează BLAJINII!

Astăzi în R. Moldova a fost înregistrat cel mai mare număr de cazuri active de la începutul pandemiei.

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 5 Iunie 2020, ora: 14:12

A doua eclipsă de Lună prin penumbră din 2020 are loc în 5 iunie. La ce oră o poți vedea

A doua eclipsă de Lună prin penumbră din 2020 are loc în 5 iunie. La ce oră o poți vedea

Eclipsa de Lună prin penumbră din 5 iunie este a doua de anul acesta și este vizibilă în cea mai mare parte a Europei (inclusiv în România), Africa, Asia, Orientul Apropiat, cea mai mare parte din Australia şi Oceanul Indian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 14:00

O nouă alertă (falsă?) cu bombă la Ambasada Rusiei / Centrul este blocat

O nouă alertă (falsă?) cu bombă la Ambasada Rusiei / Centrul este blocat

Alertă cu bombă la Ambasada Rusiei din Chișinău

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 13:41 de Alecu Reniță

CUMPĂNA DINTRE VERDE ŞI NEGRU

CUMPĂNA DINTRE VERDE ŞI NEGRU

Ziua de 5 iunie considerată ziua internaţională a mediului înconjurător nu are încărcătura festivă a sărbătorilor profesionale sau tradiţionale. Nici nu are cum să aibă, fiindcă cele peste 7 miliarde de oameni continuă să perpetueze nepăsarea lor faţă de...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 12:44

video Documentar 10TV. „Pagini albe Basarabia” a avut o audiență de peste 1 milion de oameni

Documentar 10TV. „Pagini albe Basarabia” a avut o audiență de peste 1 milion de oameni

Documentarul cu imagini cutremurătoare de arhivă despre „eliberarea” sovietică la 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a avut un reach de peste 1 milion de persoane, doar pe rețeaua de socializare (facebook/10tv.md)

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 5 Iunie 2020, ora: 12:31

Atac sângeros într-o școală din CHINA. Zeci de elevi au fost tăiați cu cuțitul / VIDEO

Atac sângeros într-o școală din CHINA. Zeci de elevi au fost tăiați cu cuțitul / VIDEO

Mai mult de 40 de elevi şi membri ai personalului unei şcoli primare din oraşul Wuzhou, din sudul Chinei, au fost răniţi joi într-un atac cu cuţitul, a relatat presa de stat chineză, potrivit DPA.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 12:06

Noi imagini VIDEO în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cu strigă la Kozak

Noi imagini VIDEO în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cu strigă la Kozak

Igor Dodon îi povestește lui Plahotniuc și Iaralov ce discută cu Putin și Kozak.

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 09:44

INVESTIGAȚIE. Socialistul Țîrdea Bogdat Kaidarovici trăiește în lux / Vilă și mașini de zeci și sute de mii euro dintr-un salariu MODEST de bugetar

INVESTIGAȚIE. Socialistul Țîrdea Bogdat Kaidarovici trăiește în lux / Vilă și mașini de zeci și sute de mii euro dintr-un salariu MODEST de bugetar

Bogdat Țîrdea (numele din acte al deputatului, dar cunoscut și ca Bogdan Țîrdea) locuiește, împreună cu familia sa, într-un imobil care costă acum, la preț de piață, aproximativ 3 milioane de lei. L-a cumpărat în 2017, când nu era finisat,...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 09:03

De ce guvernul Chicu merită lăsat să „lucreze” și cu ce se ocupă Plahotniuc la Miami

De ce guvernul Chicu merită lăsat să „lucreze” și cu ce se ocupă Plahotniuc la Miami

Tot mai multe voci îndeamnă blocul ACUM să demită repede guvernul Chicu.

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 5 Iunie 2020, ora: 09:03

Ultima oră / Suspendarea traficul rutier pe unele străzi din Chișinău

Ultima oră / Suspendarea traficul rutier pe unele străzi din Chișinău

În perioada 5-7 iunie și 9-11 iunie va fi sistat traficul rutier pe strada Ion Inculeț. Măsura este luată în legătură cu executarea lucrărilor de reamplasare a pilonilor de energie electrică și telecomunicații, transmite IPN.

( ) Citeşte tot articolul

Timpul Local 5 Iunie 2020, ora: 08:58

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat într-un lac din raionul Ungheni

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat într-un lac din raionul Ungheni

Un minor în vârstă de 15 ani s-a înecat în lacul din apropierea satului Zagarancea, raionul Ungheni.

( ) Citeşte tot articolul

ROMÂNIA 5 Iunie 2020, ora: 08:48

Dezastru ecologic în Portul Constanța: Adevărate focare de poluare care afectează solul, aerul, pânza freatică și apa Mării Negre

Dezastru ecologic în Portul Constanța: Adevărate focare de poluare care afectează solul, aerul, pânza freatică și apa Mării Negre

Trei gropi ilegale, tolerate de autoritățile locale Dezastru ecologic în Portul Constanța. Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Mircea Fechet, spune că a găsit în Portul Constanța o rampă unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri...

( ) Citeşte tot articolul

Politică 5 Iunie 2020, ora: 08:35

Chicu și Furtună îi amenință pe cetățeni CU MOARTEA / Niciun cuvânt despre „exemplu” dat de „prșdinti” care se plimbă relaxat prin republică

Chicu și Furtună îi amenință pe cetățeni CU MOARTEA / Niciun cuvânt despre „exemplu” dat de „prșdinti” care se plimbă relaxat prin republică

„Stați acasă - nu la cimitir”, ne îndeamnă tehnocratul de Pârjolteni, Ion Chicu, pe facebook.com

( ) Citeşte tot articolul

Lumea 5 Iunie 2020, ora: 07:43

Brazilia a depășit Italia la numărul deceselor provocate de coronavirus

Brazilia a depășit Italia la numărul deceselor provocate de coronavirus

Brazilia a devenit joi a treia ţară din lume ca număr de decese din cauza noului coronavirus, depăşind 34.000 de morţi, în faţa Italiei, după un nou record de morţi înregistraţi în 24 de ore.

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 5 Iunie 2020, ora: 07:37

Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IUNIE 2020. Deschide bine ochii! Influențele eclipsei de Lună plină

Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IUNIE 2020. Deschide bine ochii! Influențele eclipsei de Lună plină

Este ziua marii eclipse de Luna in Sagetator. N-a mai fost una asemanatoare din 2010-2013. Esti Gemeni sau Sagetator? Ai nevoie de actiuni curajoase. Echilibrul se poate pierde usor. Insa toate zodiile se pot simti pe taram nesigur. Mercur si Uranus au idei briliante si te ajuta pe alocuri.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 5 Iunie 2020, ora: 06:42

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse în războiul ruso-moldovenesc din 1992

Colapsul Uniunii Sovietice, dincolo de implozia imperiului comunist, a creat o serie de probleme tuturor statelor ex-sovietice, una dintre cele mai stringente devenind cea a existenţei, în teritoriul acestora, a unui contingent uriaş de forţe armate ale unei formaţiuni statale noi...

( ) Citeşte tot articolul

Culinar.md 5 Iunie 2020, ora: 03:53

Întâmpină vara cu un desert delicios! Cum prepari checul cu ciocolată, numai bun de combinat cu îngheţata

Întâmpină vara cu un desert delicios! Cum prepari checul cu ciocolată, numai bun de combinat cu îngheţata

Uşor de preparat, checul cu ciocolată şi frişcă este un desert excelent care va fi apreciat de întreaga familie în special de iubitorii de ciocolată.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 5 Iunie 2020, ora: 03:46

Important pentru sănătate: Alimentele care reglează nivelul acidului uric şi ţin alte boli la distanţă

Important pentru sănătate: Alimentele care reglează nivelul acidului uric şi ţin alte boli la distanţă

Acidul uric este un acid organic, care se găseşte în sânge şi urină, rezultând din arderea proteinelor. Patologia lui este în primul rând dominată de gută. Valorile normale în sânge sunt de 2-5 mg/100 ml ser la adulţi şi între 1-3 mg/100 ml...

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 5 Iunie 2020, ora: 00:41

De ce se teme Rusia: România va deveni citadela unei flote NATO la Marea Neagră, cu sprijinul lui Erdogan

De ce se teme Rusia: România va deveni citadela unei flote NATO la Marea Neagră, cu sprijinul lui Erdogan

Statele Unite sunt în căutarea unei noi baze la Marea Neagră pentru a putea exercita o presiune cât mai mare asupra Rusiei în regiune. Dorința Occidentului de a controla zona strategică a strâmtorii Bosforului și Marea Neagră este atât de mare încât...

( ) Citeşte tot articolul

Ultima oră 5 Iunie 2020, ora: 00:01

(Ne)cuvântul zilei: ALOLINGV

(Ne)cuvântul zilei: ALOLINGV

Se dă startul examenelor de bacalaureat. Mii de candidați, din mediul "alolingv", susţin astăzi, 4 iunie, primul examen din sesiunea de bacalaureat 2019, cel de limbă şi literatură română.

( ) Citeşte tot articolul

Moldova 4 Iunie 2020, ora: 18:43

Dodon își arată limitele: „Nu accept revenirea la județe” / Nu oferă nicio soluție de alternativă. Județe - nu, uezduri - da?!

Dodon își arată limitele: „Nu accept revenirea la județe” / Nu oferă nicio soluție de alternativă. Județe - nu, uezduri - da?!

„Să facem reforme de dragul reformei, că așa le este pe plac unor experți, nu contează că sunt nemți sau români... Noi trebuie să vedem care este interesul nostru național. Eu sunt de acord cu reforma APL, ea este necesară, dar sunt categoric împotriva reformei de...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)