Astăzi 22 Aprilie 2019, Luni - Ultima actualizare la 21 Aprilie 2019
Abonamente

Interviu 10 August 2012, ora 08:32    Din editia print

Loretta Handrabura: „Am câștigat un proiect de 5 milioane euro pentru a începe reforma învățământului secundar profesional”

Marime Font

Avem un sistem educațional profesional supradimensionat, incompatibil cu piața muncii și cu cerințele tinerei generații, un sistem care consumă surse financiare considerabile, fără a avea un impact simțitor asupra economiei. 

Când va demara reforma școlilor profesionale și ce acțiuni vor fi întreprinse pentru a crea un mediu vocațional atractiv pentru tineri, sunt două dintre subiectele pe care le-am discutat cu Loretta Handrabura, viceministra Educației. Potrivit ei, prin dialogul social, parteneriatele public-private și calitatea înaltă a studiilor vom reuși să formăm o clasă muncitoare competitivă pe piața muncii din R. Moldova și de peste hotare.

 - În contextul reformelor din domeniul educației operate în ultimii ani și a eforturilor depuse întru modernizarea şi racordarea sistemului educațional la standardele europene, care va fi soarta instituţiilor din sistemul profesional/vocaţional?

- Reforma şi pe această treaptă este una iminentă, aşteptată de mediul educaţional, dar și de angajatori. Viziunea asupra acestei reforme ample o avem deja elaborată. Este stipulată în proiectul Codului Educaţiei şi dezvoltată în alte documente strategice şi politici, precum Programul de Activitate a Guvernului RM 2011-2014, SND „Moldova-2020”, prioritatea Studii relevante pentru carieră, Politica publică Învăţământul secundar profesional - competenţe adaptate pentru piaţa muncii, proiectul Strategiei sectoriale de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2012-2020, proiectul PPP Reconceptualizarea învăţământului pedagogic, la care muncim acum.


Noile politici sectoriale sunt, aşadar, elaborate și urmează a fi puse în practică. Acestea prevăd inovaţiile dorite şi necesare în sensul reformei de structură a actualului sistem secundar-profesional şi mediu de specialitate, îmbunătăţirea calităţii, inclusiv implicarea partenerilor sociali, învăţarea la locul de muncă şi promovarea parteneriatelor publice-private. Urmează să le discutăm şi cu dna ministră Sandu şi să le revizuim, ajustăm pe cele care sunt în fază de proiect, dacă va fi nevoie.

- Ce acţiuni concrete vizează reforma de structură a sistemului vocaţional/ tehnic?

- Noul sistem, care are drept scop formarea profesională a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, a tehnicienilor şi a altor categorii de specialişti, în conformitate cu cadrul calificărilor şi nivelurile sistemului de învăţământ, se va numi Învăţământul vocaţional/tehnic (VET), și va fi organizat pe două niveluri: învăţământul secundar vocaţional/tehnic, care se va realiza în şcoli şi licee vocaţional/tehnice și va fi destinat absolvenților de gimnaziu, și învăţământul postsecundar vocaţional/tehnic, care se va realiza în şcoli vocaţional/tehnice cu grupe pentru absolvenţii învăţământului liceal şi colegii.

Pentru aceasta avem nevoie de surse financiare şi asistenţă, bani pe care, în sfârșit, i-am obținut. După un an și jumătate de muncă, am câştigat un proiect de asistenţă tehnică cu grant nerambursabil de 5 mln. euro, oferit de Delegaţia Uniunii Europene. Acesta a fost aprobat de curând, în 27 iunie curent, de membrii UE.

Proiectul „Consolidarea managementului (guvernanţei) sectorului de învăţământ vocaţional tehnic” va fi implementat în perioada 2013-2017. Acesta este în conformitate nu doar cu politicile-cheie şi documentele strategice ale Guvernului, dar şi cu cadrul legal care reglementează cooperarea bilaterală dintre UE şi Moldova.

- Ce activităţi şi rezultate veţi avea prin implementarea acestui proiect de asistenţă?
- Prin proiectul de asistenţă, ne propunem să eficientizăm administrarea învăţământului vocaţional/tehnic, şi capacitatea acestuia de a asigura un proces educațional de calitate și relevanţă dintre cererea societății şi a pieţei muncii, atât pentru tineri, cât şi pentru adulţi.
Proiectul țintește patru domenii de referință. Vom începe cu cartografierea reţelei instituţiilor VET şi elaborarea ulterioară a Master Planului de eficientizare a reţelei de instituţii. Acesta va fi utilizat de către Guvern în cadrul programului de suport bugetar pentru sectorul VET, la care lucrăm acum.

Demersul de reformă îl vom conjuga cu alte acţiuni conexe absolut necesare pentru un rezultat pozitiv al implementării. Este vorba de consolidarea cadrului instituţional şi a capacităţii la nivel de management central al Direcţiei VET din cadrul Ministerului Educaţiei, care acum e formată doar din patru consultanţi, şi a Centrului Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional, unde avem numai trei angajaţi. Crearea structurilor pentru asigurarea dialogului social pentru cele mai importante ramuri ale economiei şi a altor Comitete Sectoriale pe lângă cele patru existente reprezintă alte domenii de intervenţii.

- Nu există, în prezent, un asemenea dialog social cu mediul de afaceri?
- Există, dar trebuie fortificat. În timp ce partenerii din sectorul VET dau dovadă de o înţelegere complexă despre cum ar trebui să fie un sistem modern VET, dialogul social nu face parte din planificarea, implementarea şi îmbunătăţirea cu regularitate a lui. Deşi implicarea agenţilor economici este necesară, primele eforturi şi progrese în această direcţie vor fi întreprinse prin intermediul Comitetelor Sectoriale în cele mai importante sfere economice, dar şi printr-un mecanism de stimulare a mediului de afaceri.

- Ce prevăd celelalte domenii de intervenţie şi rezultate?
- Al doilea domeniu de intervenție al reformei vizează o serie de activităţi care vor avea drept scop sporirea calităţii în VET. Cele mai complexe acțiuni se referă la actualizarea Nomenclatorului şi Clasificatorului de ocupaţii, la elaborarea Cadrului Naţional de Calificări pentru VET, în conformitate cu metodologia stabilită în Cadrul European de Calificări (EQF), la elaborarea politicii calităţii, a standardelor ocupaţionale, educaţionale și a curriculei modulare, instruirea cadrelor didactice pentru asigurarea bunei implementări a noii curricule, dezvoltarea unui mecanism pentru certificarea, validarea şi recunoaşterea calificărilor, dezvoltarea unui sistem de management al performanţei pentru sistemul VET, elaborarea şi implementarea unei metodologii pentru evaluarea externă a competenţelor profesionale a absolvenţilor, nivelurile de calificare, dezvoltarea sistemului de orientare profesională în şcolile şi colegiile VET și altele.

Calitatea în învățământul vocațional/tehnic reprezintă un aspect critic, dar necesar, pentru a depăşi insuficienţa şi caracterul necorespunzător al calificărilor pe piaţa muncii. Din acest considerent avem mult de muncit la acest capitol.

De asemenea, prin domeniul trei de intervenţie, ne vom concentra și asupra asigurării suportului necesar, pentru implementarea viitorului Program de Suport Bugetar pentru VET. Iar cel de-al patrulea domeniu de referință vizează o serie de acțiuni menite să facă cunoscut societății noul sistem VET reformat, și aici mizăm mult pe instituțiile media, inclusiv pe ziarul TIMPUL. Voi sunteți printre primii care vorbiţi despre proiectul de asistență, prin care demarăm în forță reforma.

- Spuneați că va fi actualizat nomenclatorul de meserii și curricula. Care sunt aspectele-cheie pe care se vor baza?

- Nomenclatorul de meserii este actualizat cu regularitate şi adaptat la cerinţele actuale ale pieţei. Și curricula a început să se actualizeze, însă este necesară o colaborare mult mai strânsă la acest capitol între instituţiile ce pregătesc specialişti şi organizaţiile obşteşti, agenţii economici, patronate, care au nevoie de acești specialişti.

Cert este faptul că noile curricule vor fi axate pe formare de competenţe generale şi profesionale. Pe moment, este important să comunicăm că avem elaborate deja două curriculumuri modulare propuse spre implementare din 2013. Unul dintre acestea este la meseria de Lăcătuş instalator tehnică sanitară, iar cel de-al doilea la Bazele antreprenoriatului, care va fi pilotată începând cu 1 septembrie curent.

- Meseriile din domeniile tehnice sunt considerate mai puţin prestigioase, iar majoritatea tinerilor se orientează spre instituţiile superioare de învăţământ, considerând că astfel îşi vor asigura o carieră de succes. Ce face ministerul pentru a schimba mentalitatea şi pentru a atrage tinerii în sistemul educaţional vocaţional?

- Ministerul Educaţiei are misiunea de a oferi studii de calitate şi a pregăti specialişti competitivi. Mentalitatea este o atitudine care se formează nu doar ca rezultat al procesului educaţional, dar şi ca urmare a vieţii economice din societate. Iar pentru a atrage tinerii în sistemul educaţional vocaţional, aceştia trebuie să vadă şi perspectiva angajării la lucru, şi posibilitatea obţinerii unui salariu decent, cu alte cuvinte, capacitatea economiei naţionale de a oferi locuri de muncă bine remunerate. Dar acest lucru nu ţine doar de Ministerul Educaţiei, ci și de Ministerul Economiei, şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi de alte autorităţi.

Cu toţii înţelegem că, atâta timp cât tinerii vor avea o perspectivă de angajare în muncă mult mai bună după absolvirea studiilor superiore, atâta timp aceste studii vor fi cele mai solicitate. Din momentul în care se va contura o perspectivă mai sporită de angajare după absolvirea învăţământului vocaţional/tehnic, fluxul de solicitanţi pentru astfel de studii va creşte. Aceasta însă nu înseamnă că lucrurile în învăţământul vocaţional/tehnic nu pot fi îmbunătăţite în aşa fel, încât acest sistem să devină mai atractiv. Aici avem în vedere procesul educaţional de calitate, adaptat la cerinţele pieţei, dotări moderne care se regăsesc pe piaţa muncii, condiţii mai bune de studii şi de cazare, ghidare în carieră de pe băncile treptei gimnaziale etc., iar această reformă reprezintă un prim pas în acest sens.

- Va mulțumim pentru interviu!
 

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 09:00 de George Mârzencu

Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid

Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid Din editia print

După 6 și 7 iulie 1949, când o mare parte a basarabenilor a fost încărcată în vagoane și trimisă în Siberia, comuniști de tot soiul au rămas stăpâni pe gospodăriile confiscate și s-au apucat să bea și să mănânce din agoniseala celor deportați....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 08:47

Oamenii de știință au explicat care sunt beneficiile în a avea o pisicuță ca animal de companie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 08:34

Președintele Partidului Liberal Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski, a criticat miercuri Guvernul rus pentru că nu ia măsurile necesare în regiunea transnistreană, scrie Deschide.md.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 21 Aprilie 2019, ora: 08:21

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 08:19

Focul HARIC de la Ierusalim - minune sau înşelătorie?

Focul HARIC de la Ierusalim - minune sau înşelătorie?

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 21 Aprilie 2019, ora: 08:13

Horoscopul zilei de 21 aprilie 2119 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 aprilie 2119 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 21...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 07:18

FLORII. Tradiția spune că nu e bine să plantezi pomi înainte de Sărbatoarea Intrării Domnului în Ierusalim. Puieții care sunt băgați în pământ în această săptămână nu vor da roade. Indicat este să plantăm flori în săptămâna ce...

( ) Citeşte tot articolul

Film 21 Aprilie 2019, ora: 05:18

Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre şi Luc Dardenne, Ken Loach şi Corneliu Porumboiu au fost incluse în competiţia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediţia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat, joi, organizatorii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Aprilie 2019, ora: 04:47

Multe persoane se bucură să bea ceai, cafea sau alte băuturi fierbinţi. O cercetare publicată International Journal of Cancer arată însă că un astfel de obicei este riscant.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Aprilie 2019, ora: 07:46

Wafa şi Maha al-Subaie, două surori care au fugit din Arabia Saudită şi au ajuns în Georgia susţin că au fost tratate ca sclave în regat, scrie BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 20 Aprilie 2019, ora: 07:44

FLORII, obiceiuri și tradiții. De Florii, creștinii ortodocși sărbătoresc intrarea lui Iisus în Ierusalim. Tot atunci sunt sărbătoriți cei care poartă nume de flori. În acest an, sărbătoarea este pe 21 aprilie și se celebrează în duminica dinaintea Paștelui....

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 20 Aprilie 2019, ora: 07:29

Horoscopul zilei de 20 aprilie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 aprilie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Aprilie 2019, ora: 04:03

În timpul crizei din Ucraina, premierul maghiar Viktor Orban a propus conducerii Poloniei să ocupe teritoriile ucrainene și să le împartă, a declarat politicianul polonez Slawomir Nitras, pentru publicația Onet.pl.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 15:26

Președintele Belarus, Alexandru Lukașenko a declarat că țara sa nu este amenințată că cineva o va „încorpora” în ceva sau o va „împărți”. Discuțiile despre faptul că Belarus riscă sa-și piarda suveranitatea sunt doar niște...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 15:04

Constituția Republicii Moldova nu reglementează explicit organizarea sistemului electoral, însă potrivit standardelor  internaționale în materie electorală, asemenea reforme pot fi operate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 13:05

Alegerile anticipate nu pot fi organizate după un sistem electoral nou. Fostul judecător al Curții Constituționale Nicolae Osmochescu susține că doar alegerile ordinare următoare pot fi organizate în baza unui sistem electoral modificat de Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:52

Președintele Igor Dodon este dispus să accepte o alianță majoritară dintre PSRM și democrați, dacă ultimii vor fi dispuși să discute. În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Moldova 1, Dodon a declarat că socialiștii, oricum, trebuie să participe la guvernare, iar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:41

Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, este gata să-l înfrunte pe liderul PPDA, Andrei Năstase, la alegerile pentru primăria Capitalei. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiiuni de la postul de televiziune N 4.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:34

O rază de bucurie în familia Rusu, din satul Selemet, raionul Cimișlia. Surorile Andreea, Ionela și Lenuța se vor bucura de o bibliotecă generoasă din partea Fundației Edelweiss. Anunțul a fost făcut de fondatorul organizației de caritate, Vlad Plahotniuc.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:33

Datele Bitorului Național de Statistică pe luna februarie 2019 arată o creștere cu 3,8% a poducției industriale, în raport cu perioada similară a anului trecut. Potrivit BNS, saltul se datorează creșterii producției industriale în industria extractivă (+59,3%), în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 11:55

Deputații independenți Ion Groza, Alexandr Oleinic și Viorel Melnic cer Curții Constituționale să se expună dacă Parlamentul este în drept să modifice sistemul electoral la intervale de timp mai mici decât un mandat deplin al Legislativului și dacă pot fi organizate alegeri...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 11:53

Socialiștii sunt categoric împotriva unui guvern minoritar și nu vor accepta condițiile blocului ACUM. Declarația a fost făcută de către liderul informal al PSRM, președintele Igor Dodon, la postul de televiziune M1. Acesta a vorbit și despre diferențele ideologice dintre PSRM, pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 11:28

 Oportunitățile investiționale din Republica Moldova și facilitățile oferite investitorilor străini au fost prezentate mediului de afaceri ceh în cadrul celei de-a 2-a zi a Conferinței 10 ani de Parteneriat Estic - Convergență Economică și Oportunități de Afaceri,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 10:38

Procesul de fabricare a produselor de Paşti marca „Franzeluţa” – binecuvântat de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir

Procesul de fabricare a produselor de Paşti marca „Franzeluţa” – binecuvântat de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir Din editia print

Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. are undă verde la fabricarea produselor pascale – aceasta după ce joi, 18 aprilie, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi, a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 10:31

"Andrei Năstase nu va fi speaker al Parlamentului și să nu viseze în zadar. Poate prim-ministru, dacă se înțeleg acolo cu Maia Sandu, în cazul în care fac coaliție cu socialiștii. Dacă nu, atunci vom merge la alegeri parlamemtare anticipate", a spus Dodon...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)