Astăzi 18 August 2019, Duminică - Ultima actualizare la 19 August 2019
Abonamente

Editorial 22 Februarie 2017, ora 06:35    Din editia print

Marime Font

Minoritățile etnice din Basarabia (II). Ucrainenii

Relațiile românilor cu enormitatea popoarelor slave, care ne-au încorsetat de-a lungul timpului, au presupus mai multe forme de interacțiune și influențe, dar au generat și multiple paradoxuri și stereotipuri de percepție.  

Pe de o parte este bine știut faptul că limba slavă veche a constituit o perioadă îndelungată forma oficială de scriere la curțile domnești, iar cuvintele slave au pătruns masiv în limba română de-a lungul istoriei, cam 2/5 din vocabularul actual al limbii române fiind de origine slavă. Slavii au trecut peste teritoriile române începând cu secolul VI, unii dintre ei rămânând aici, alții migrând peste Dunăre, formând masivele slave ale Peninsulei Balcanice. Relațiile Țărilor Române, dar mai ales ale Țării Moldovei, cu cnezatele și statele slave au fost intense, de la căsătorii de alianță și colaborări militare medievale împotriva diverșilor dușmani, până la tratate de alianțe contra dominației otomane, care au ascuns de fapt esența naturii imperialiste a Imperiului Rus în secolul XVIII-XIX, fapt ce a culminat cu raptul Basarabiei în 1812. Rezumând această introducere menționăm că încercările oficialităților ruse și sovietice de a vorbi despre influențele slave asupra poporului român, urmează a fi tratate diferențiat, influențele culturale, lingvistice și religioase fiind mai degrabă o contribuție a slavilor de sud, pe când totalitatea acțiunilor de sorginte imperiale sunt legate de expansiunea Imperiului Rus, a cărui nucleu est-slav era alcătuit din ruși, ucraineni și belaruși. Tocmai în raport cu această presiune exercitată de slavii de la est, în mare parte, și-au conturat românii identitatea latină, formarea statului modern și realizarea unității istorice a provinciilor.

Ucrainenii sunt altceva decât rușii. De ce totuși se confundă?

Modelarea unei percepții istorice diferențiate asupra ucrainenilor a fost îngreunată în spațiul românesc de existența a două stereotipuri înrădăcinate în mentalul nostru colectiv și cultura istorică. Primul este legat de dificultatea separării ucrainenilor de masa popoarelor slave din cadrul Imperiului rus și sovietic, mai ales pe fundalul faptului că până la un anumit moment, ucrainenii au fost un tot întreg cu rușii, iar în anumite momente chiar i-au depășit la nivelul implicării în colonizarea periferiilor vestice ale Imperiului rus/sovietic și în conducerea acestora. Cel de-al doilea, cu referire specială la Basarabia și R. Moldova, ține de confundarea ucrainenilor cu rușii și tratarea acestei mase în mod omogen, ca un tot întreg. În ambele cazuri, populația românească i-a privit pe toți cei care au venit din est după 1812 sau 1940/1944 drept „ruși”, o percepție care a lăsat un studiu asupra diferențierii dintre ucraineni și ruși pentru timpuri mai favorabile. Paradoxal desigur, deoarece anume ucrainenii și nu rușii au constituit și constituie cea mai numeroasă comunitate etnică din Basarabia, RSS Moldovenească și R. Moldova.

Dacă privim recensămintele imperiale ruse, interbelice românești, cele sovietice și postsovietice, putem cu ușurință dezrădăcina acest stereotip: la mijlocul secolului XIX în Basarabia erau 120 mii de ucraineni (13% din populația provinciei) și 20 mii ruși, adică 2% din populație; în 1897 ucrainenii erau deja 380 mii (20%), pe când rușii 156 mii (8%); situația s-a schimbat un pic în perioada interbelică, datorită refugierii emigrației ruse în Basarabia, rușii fiind 351,912 (12,3%), iar ucrainenii - 314,211 (11,0% ); dar deja în perioada sovietică ucrainenii erau 600,366 (13,8%), iar rușii - 562,069 (13,0%); recensământul moldovenesc din 2004 ne arată că ucrainenii sunt 282,406 (8,4%), iar rușii - 201,218 (5,9%) din populația R. Moldova.

Ucrainenii în politicile imperiale ruse

Stereotipurile de percepție menționate mai sus pot fi cu ușurință explicate și surmontate dacă privim înapoi la istoria popoarelor slave și a Imperiului Rus. Un aspect important al politicilor imperiale, de o importanță decisivă în modelarea identitară a Basarabiei, este cel legat de colonizare. Creşterea teritorială a Imperiului țarist nu era legată doar de cea a poporului rus, ci de soarta generală istorică a slavilor de est după încheierea reconquistei antitătaro-mongolă. În Rusia ţaristă cele trei ramuri ale slavilor de sud (velicoruşii, maloruşii şi belaruşii) erau considerate parte a poporului rus, iar colonizarea spaţiilor imperiale a fost un efort susţinut de colonizare est-slavă, al cărui nucleu l-au constituit ruşii şi ucrainenii. Colonizarea și formarea unei metropole unice ruso-ucraineano-beloruse au fost nu doar rezultatul unei vecinătăţi geografice a celor trei popoare est-slave, ci și rezultatul unei unităţi istorice din trecut, determinată de apartenenţa la un câmp civilizaţional comun.


Statul moscovit nu împiedica colonizarea ucraineană, din contra o susţinea, deoarece nu făcea distincţie între ucraineni (maloruşi) şi ruşi (velicoruşi). Cazacii, detaşamentele de avangardă ale colonizării slave aveau de la începuturi o origine mixtă ruso-ucraineană. Un rezultat al acestei colonizări a fost faptul că teritoriile locuite de ucraineni au crescut de două ori, teritoriul actual al Ucrainei este în mare parte rezultatul acestei colonizări. Acest lucru este important de reţinut în cazul Basarabiei, deoarece deja în 1858 Basarabia era locuită de 120 mii ucraineni (13% din populaţia provinciei), iar în 1897 ucrainenii au ajuns a doua naţionalitate constituentă a provinciei (380 mii) sau 20% din totalul populaţiei.

Un exemplu elocvent din acest punct de vedere este zona Prutului spre Ungheni. Cei de prin părțile Unghenilor sau care știu regiunea, au putut observa existența mai multor sate de ucraineni de-a lungul căii ferate Chișinău-Ungheni (Romanovca, Alexeevca, Nicolaevca, Elizavetovca), care au apărut mai ales în perioada construcției acestui tronson de cale ferată, ce urma să unească Odesa, Chișinău, Ungheni și Iași, în contextul apropiatului războiului ruso-turc din 1877-1878 și să servească interesele militare ale Imperiului în regiune.

Caracterul comunității de ucraineni din perioada țaristă este însă diferită de cea din perioada sovietică, deoarece în majoritate era alcătuită din țărani-colonizatori, care se așezau de obicei în zonele rurale, de multe ori fără a se amesteca cu populația locală, uneori chiar la frontiera imperiului, pentru a-i întări reperele de loialitate și securitate.

Această realitate explică de ce în contextul tulbur al anilor 1917-1918 Rada Centrală de la Kiev, într-o tresărire de independență incipientă, a emis pretenţii asupra Basarabiei, cerând încorporarea sa în cadrul Ucrainei, tocmai pe baza argumentului că era populată de ucraineni. Între opţiunea „ucrainizării” şi pericolul „bolşevizării”, clasa politică românească de pe ambele maluri ale Prutului a ales atunci Unirea Basarabiei cu România, perspicacitate la care actualii guvernanţi din cele două capitale româneşti ar putea visa doar.

Relațiile dificile cu autoritățile române

Este un lucru bine cunoscut că relațiile autorităților române cu numeroasele minorități etnice din Basarabia n-au fost dintre cele mai armonioase, lucru explicabil pe de o parte prin inversarea pozițiilor noului stat românesc în favoarea populației românești majoritare, iar pe de alta de politica de românizare promovată în provincie. La aceasta s-a adăugat acțiunea subversivă sovietică din Basarabia, care în opera de subminare a autorității românești, a apelat tocmai la elementul etnic slav. Între anii 1918-1940 iniţiatorii şi inspiratorii luptei împotriva autorităţilor române pentru ieşirea Basarabiei din componenţa României erau fie reprezentanţii minorităţilor naţionale pauperizate, în special ruşi, ucraineni sau evrei, fie oameni pregătiţi special şi strecuraţi din Uniunea Sovietică în Basarabia. Două răscoale majore contra statului român - Hotin (1919) și Tatarbunar (1924) - au avut loc în regiuni în care populația ucraineană locuia în mod compact și era sfidătoare față de autoritățile române. Era și firesc din moment ce organizaţiile comuniste din Basarabia aveau legături directe cu organele din Harkov, Odesa şi Balta, de unde primeau instrucţiuni, directive, fonduri, materiale de propagandă şi în special armament.

Alegerea sudului Basarabiei drept câmp de activitate revoluţionară n-a fost întâmplătoare. Toate satele unde existau comitete revoluţionare erau exclusiv localităţi ale minorităţilor ucrainene și ruse, aceştia constituind şi elementul principal al comitetelor revoluţionare, fapt demonstrat şi de „procesul celor 500” desfăşurat după înfrângerea răscoalei de la Tatarbunar.

Paradoxurile perioadei sovietice

Perioada sovietică este şi mai spectaculoasă din acest punct de vedere, deoarece aşa cum menţionează istoricul american D. Laitin, ucrainenii au fost o naţiune favorizată în cadrul URSS, cu acces direct al elitelor în conturarea şi modelarea politicilor sovietice. Colaborarea ucrainenilor cu ruşii în acele timpuri explică de ce primii au fost principalii beneficiari în termeni de extindere teritorială (Ucraina de Vest, Bucovina, Sudul Basarabiei, Crimeea). Datorită acestei colaborări, în contextul discuţiilor privind crearea RASSM în 1924, a câştigat „linia ucraineană” a lui Grinştein, Badeev şi Skrypnik, care milita pentru „moldovenizarea” RASSM şi nu linia „kominterniştilor” români care militau pentru „românizarea” viitoarei republici. Sub îndrumarea comuniştilor ucraineni a avut loc „inventarea” „limbii moldoveneşti” în RASSM şi exportul ei în Basarabia după 1940. Nu-i de mirare că în urma ultimatumului sovietic din 1940, Basarabia era cerută de România în baza caracterului majoritar ucrainean al provinciei, iar ţinutul Herţa, nordul şi sudul Basarabiei erau anexate la Ucraina Sovietică.

Documentele timpului atestă că N.S. Hruşciov, prim-secretar al RSS Ucrainene, a propus CC al PCUS ca RSSM să fie creată prin unificarea „…doar a populaţiei moldoveneşti” şi nu a cuplării teritoriului Basarabiei şi RASS Moldoveneşti, aşa cum era planificat iniţial la Moscova. După 1940, dar mai ales după 1944, legislaţia ucraineană sovietică era extinsă asupra RSSM, iar comuniştii ucraineni exercitau asupra noastră un gen de protectorat, fiind responsabili de implementarea politicilor Moscovei în Basarabia. Din cei zece prim-secretari ai RSSM opt erau fie ucraineni, fie moldoveni născuţi pe teritoriul Ucrainei, iar elita politică ucraineană, aşa cum scrie Ch. King, alături de cea rusă, a dominat în RSSM în termeni de putere politică şi economică până către sfârşitul anilor 1980.

Perioada postsovietică: ce putem face să apropiem ucrainenii?

Aparent, perioada postsovietică nu a schimbat prea mult datele problemei. Complicitatea ucrainenilor la conflictul transnistrean este un lucru bine cunoscut (atât în faza sa activă, când teritoriul ucrainean era perindat de tot genul de armate paramilitare sau cazaci, cât şi ulterior prin tolerarea axei Odesa-Tiraspol, care a permis supravieţuirea regimului separatist), iar problema frontierelor între R. Moldova şi Ucraina este una care ascunde numeroase stări de tensiune între cele două state. În plus, minoritarii ucraineni se comportă în interiorul R. Moldova ca o coloană a Moscovei, votează partide proruse și rareori etalează afinități cu patria-mamă Ucraina, lucru de asemenea explicabil prin prisma experiențelor istorice descrise anterior, pentru că sunt mai degrabă homo sovieticus decât ucraineni.

Ce putem face pentru a ne atrage ucrainenii în efortul nostru de europenizare? În primul rând, să le spunem că există și o altă istorie a relațiilor româno-ucrainene, să le aducem aminte de momentele comune de colaborare (de la Petru Movilă și Vasile Lupu la relațiile de colaborare dintre mișcările de rezistență ucrainene, românești și basarabene de după al doilea război mondial, adăugând aici sprijinul statului român în adăpostirea a mii de ucraineni în timpul războiului civil din Rusia și salvarea a mii de ucraineni peste Nistru în timpul Holodomorului). Iar în al doilea rând să încercăm pe acest fundal de ruptură dintre Ucraina și Rusia, determinat de invadarea și dezintegrarea statului vecin, să convingem ucrainenii din R. Moldova, că viitorul nostru este unul european și nu euro-asiatic, pentru că acest lucru ne va aduce pe toți împreună într-un spațiu de securitate și bunăstare comun. 

Un articol de: Octavian Țâcu
 Urmărește știrile Timpul.md pe Telegram
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 August 2019, ora: 12:06

alegeri 2019 Mâine începe campania electorală pentru alegerile locale și pentru Parlament / Partidele sunt „în vacanță” și nu știm niciun candidat

Mâine începe campania electorală pentru alegerile locale și pentru Parlament / Partidele sunt „în vacanță” și nu știm niciun candidat

Campania electorală pentru alegerile locale din R. Moldova, din 20 octombrie, va începe la 19 august.

( ) Citeşte tot articolul

Cultură 18 August 2019, ora: 12:06

Mitropolitul Varlaam al Moldovei, cu numele de mirean Vasile Moţoc a decedat la 18 august 1657 la mânăstirea Secu.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 11:18

TAP, unul dintre puținele gazoducte non-rusești din Europa, aproape de finalizare

TAP, unul dintre puținele gazoducte non-rusești din Europa, aproape de finalizare

 Conducta TAP, prin care gazele naturale din Marea Caspică (Azerbaidjan) vor ajunge în Europa, este finalizată în proporţie de 88,8%, potrivit News.ro. În anul 2020, când este programată să aibă loc prima livrare de gaze spre Europa, TAP va fi primul gazoduct non-rusesc care va...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:55

Jean-Claude Jucker, operat de urgenţă, după ce și-a întrerupt vacanţa în Austria

Jean-Claude Jucker, operat de urgenţă, după ce și-a întrerupt vacanţa în Austria

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și-a întrerupt vacanța în Austria pentru a fi operat de urgență. El va fi supus unei intervenții chirurgicare pentru îndepărtarea vezicii biliare.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:54

Marea Britanie riscă să intre într-o criză de combustibil, alimente și medicamente în cazul unui Brexit fără acord

Marea Britanie riscă să intre într-o criză de combustibil, alimente și medicamente în cazul unui Brexit fără acord

Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente şi medicamente dacă părăseşte Uniunea Europeană fără un acord de tranziţie, riscând blocarea porturilor şi o frontieră dură în Irlanda, se menţionează în documente oficiale publicate de Sunday...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:49

BREAKING NEWS / FOTO DE LA LOCUL EVENIMENTULUI - Un om de afaceri din anturajul lui Vlad Plahotniuc, s-ar fi împușcat. Ce a scris pe bilețelul de adio

BREAKING NEWS / FOTO DE LA LOCUL EVENIMENTULUI - Un om de afaceri din anturajul lui Vlad Plahotniuc, s-ar fi împușcat. Ce a scris pe bilețelul de adio

Iurie Luncașu, omul de afaceri care deține "Casă Albă" din parcul "Valea Morilor", a fost găsit fără suflare în această noapte.  

( ) Citeşte tot articolul

Film 18 August 2019, ora: 09:43

George R.R. Martin: Finalul serialului „Game of Thrones” nu va influenţa viitoarele romane

George R.R. Martin: Finalul serialului „Game of Thrones” nu va influenţa viitoarele romane

Scriitorul George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:39

3 judecători la Curtea Constituțională din 6 vin de la socialiști. Asta da - revoluție, asta da - depolitizare

3 judecători la Curtea Constituțională din 6 vin de la socialiști. Asta da - revoluție, asta da - depolitizare

„Probabil, sunt considerat cel mai dur critic al actualei guvernări. Dar prognozele mele se adevaresc pe zi ce mandatul guvernării avansează. Mai relevantă decât orice este afirmația că “în Moldova nu are loc revoluție, ci redistribuire a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:36

Mort din cauza unui sandviș: Un client nemulțumit a împușcat mortal un ospătar, într-o suburbie a Parisului

Mort din cauza unui sandviș: Un client nemulțumit a împușcat mortal un ospătar, într-o suburbie a Parisului

Un ospătar de la un local din apropierea Parisului a fost împușcat mortal de un client nemluțumit de ”serviciie” sale. Clientul a devenit furios pe motiv că sandvișul comandat nu a fost pregătit suficient de repede, relatează BBC News. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:34

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 18 AUGUST 2019. CAPRICORNII TREBUIE SĂ-ȘI ASCULTE INTUIȚIA

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 18 AUGUST 2019. CAPRICORNII TREBUIE SĂ-ȘI ASCULTE INTUIȚIA

Horoscopul zilei de 18 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 18 august...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 09:31

Un bărbat internat la spitalul Buzău a ucis patru pacienți și i-a rănit grav pe alții, atacându-i cu un stativ de perfuzii

Un bărbat internat la spitalul Buzău a ucis patru pacienți și i-a rănit grav pe alții, atacându-i cu un stativ de perfuzii

Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 08:51

63 de oameni au murit și alți 180 au fost răniți în urma unei explozii la o nuntă din Kabul

63 de oameni au murit și alți 180 au fost răniți în urma unei explozii la o nuntă din Kabul

O bombă a explodat sâmbătă seară la o nuntă din capitala afgană Kabul provocând moartea a cel puțin 63 de persoane și rănind alte 180, scrie BBC News. 

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 18 August 2019, ora: 07:34

istorie (DOCUMENT) Traducere din Cambridge Journal of Economics: FOAMETEA SOVIETICĂ din 1947

(DOCUMENT) Traducere din Cambridge Journal of Economics: FOAMETEA SOVIETICĂ din 1947

O deosebită atenție în ultimii 20 de ani a fost acordată aspectelor economice ale foametei.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 07:18

Societatea civilă: s-a ratat o ocazie pentru consolidarea integrității, autorității și independenței Curții Constituționale a Republicii Moldova

Societatea civilă: s-a ratat o ocazie pentru consolidarea integrității, autorității și independenței Curții Constituționale a Republicii Moldova

13 ONG-uri din întreaga țară au solicitat Parlamentului să modifice Legea cu privire la Curtea Constituțională. Aceasta în contextul numirii celor doi judecători la Curtea Constituțională: Domnica Manole şi Vladimir Ţurcan.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 August 2019, ora: 06:42

Sondaj IDIS Viitorul: Andrei Năstase îl întrece pe Ilan Shor la capitolul încredere

Sondaj IDIS Viitorul: Andrei Năstase îl întrece pe Ilan Shor la capitolul încredere

 Igor Dodon este personalitatea politică care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, fiind urmată de premierul Maia Sandu. 59% dintre moldovenii care au participat nu au încredere in nimeni.

( ) Citeşte tot articolul

Sport 18 August 2019, ora: 04:45

Dezastru total pentru Simona Halep după înfrângerea de la Cincinnati. Românca, pusă în faţa unei situaţii disperate

Dezastru total pentru Simona Halep după înfrângerea de la Cincinnati. Românca, pusă în faţa unei situaţii disperate

Înfrângerea suferită de Simona Halep în faţa americancei Madison Keys a cântărit mult mai mult decât a părut la prima vedere.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 16:40

Boris Johnson se întâlneşte cu Emmanuel Macron şi Angela Merkel pentru a discuta despre Brexit înainte de summitul G7

Boris Johnson se întâlneşte cu Emmanuel Macron şi Angela Merkel pentru a discuta despre Brexit înainte de summitul G7

 Premierul britanic Boris Johnson urmează să efectueze săptămâna viitoare vizite la Paris şi Berlin şi să fie primit de Emmanuel Macron şi Angela Merkel pentru a discuta despre Brexit, înaintea summitului G7, potrivit unor surse diplomatice, relatează AFP.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 16:22

Dilema Veche „Asistăm la un reviriment al ideilor totalitare și comuniste“

„Asistăm la un reviriment al ideilor totalitare și comuniste“

 Unul dintre inițiatorii legii privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist e Cristian Ghinea. L-am întrebat cum își explică faptul că fascismul e unanim condamnat, în schimb, în ceea ce privește comunismul, persistă...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 16:20

Conducta TAP, prin care gazele naturale din Marea Caspică vor ajunge în Europa, este finalizată în proporţie de 88,8%

Conducta TAP, prin care gazele naturale din Marea Caspică vor ajunge în Europa, este finalizată în proporţie de 88,8%

 Proiectul Trans Adriatic Pipeline (TAP) era finalizat în proporţie de 88,8%, la sfârşitul lunii iulie, arată datele actualizate publicate pe site-ul consorţiului TAP AG.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 11:28

Explozia de la Arhanghelsk. Doctorii ruși spun că nu au fost avertizați că pacienții au fost victimele unui accident nuclear - unui medic i s-a identificat un izotop radioactiv în țesutul muscular

Explozia de la Arhanghelsk. Doctorii ruși spun că nu au fost avertizați că pacienții au fost victimele unui accident nuclear - unui medic i s-a identificat un izotop radioactiv în țesutul muscular

Cinci angajați ai spitalului în care au fost tratate victimele accidentului nuclear de la Arhanghelsk au spus pentru Moscow Times că medicii care au lucrat direct cu pacienții au fost puși de agenți ai Serviciul Federal de Securitate să semneze acorduri de confidențialitate. Cei trei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 17 August 2019, ora: 11:26

Cazul Caracal. Din oasele găsite în pădure, bănuite a fi ale Luizei Melencu, nu s-a putut evidenția un profil ADN, anunță DIICOT

Cazul Caracal. Din oasele găsite în pădure, bănuite a fi ale Luizei Melencu, nu s-a putut evidenția un profil ADN, anunță DIICOT

Specialiștii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure, în cazul Caracal, deoarece erau într-o stare de calcinare excesivă, arată DIICOT. Procurorii au retrimis INML dispoziție de refacere a analizei. 

( ) Citeşte tot articolul

Horoscop 17 August 2019, ora: 11:22

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 17 AUGUST 2019. SCORPIONII POT PIERDE BANI

HOROSCOP ZILNIC: HOROSCOPUL ZILEI DE 17 AUGUST 2019. SCORPIONII POT PIERDE BANI

Horoscopul zilei de 17 august 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 17 august 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 17 august...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 August 2019, ora: 14:23

Purcari Wineries raportează venituri de 88 mil.lei în S1/2019, în creştere cu 25% şi profit de 17 mil.lei, plus 7%

Purcari Wineries raportează venituri de 88 mil.lei în S1/2019, în creştere cu 25% şi profit de 17 mil.lei, plus 7%

Grupul Purcari Wineries a încheiat primul semestru din 2019 cu venituri de 87,7 milioane lei, în creştere cu 25% şi un profit net de 17,1 milioane lei, cu 7% mai mare decât în perioada similară din 2018.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 16 August 2019, ora: 14:18

PSD-ista Dăncilă, cu elicopterul în turneu electoral în Moldova, regiunea unde nu s-a construit niciun kilometru de autostradă

PSD-ista Dăncilă, cu elicopterul în turneu electoral în Moldova, regiunea unde nu s-a construit niciun kilometru de autostradă

În turneu electoral în Moldova, ​​Viorica Dăncilă a venit cu elicopterul la Iași, precizând că pentru a putea ajunge în fiecare județ trebuie să apeleze și la acest mijloc de transport. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a precizat că elicopterul este...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)