Mitropolitul Vladimir cere „identitate naţională”... Rusească sau românească?

publicat în Actualitate pe 13 Septembrie 2011, 05:15

Declaraţiile raportorului special al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind libertatea religiei sau credinţei, Heiner Bielefeldt, făcute pe 8 septembrie 2011, cu privire la rezultatele vizitei sale în R. Moldova au trezit nemulţumirea Mitropoliei Moldovei (MM).

Într-un comunicat făcut public la finele săptămânii trecute, aceasta califică drept „defăimătoare” aprecierile raportorului ONU şi cere Parlamentului „să iniţieze schimbarea Constituţiei RM pentru consfinţirea clară şi pe deplin euroconformă a caracterului naţional şi istoric pe care îl are Biserica Ortodoxă în acest stat”. Mitropolia nu precizează însă despre ce fel de identitate naţională este vorba – rusească sau românească? - lucru ce ni se pare foarte important mai ales acum, „cu exact o lună înainte de venirea Sanctităţii Sale, Patriarhul Kirill al Moscovei şi Întregii Rusii”.Între altele, raportorul special al ONU, Heiner Bielefeldt, a declarat că Biserica Ortodoxă are o poziţie excesiv predominantă şi se bucură de un statut privilegiat în contradicţie cu garanţia constituţională a unui stat laic. „Mai mult decât atât, sectoare importante ale societăţii privesc creştinismul ortodox, în special, Biserica Ortodoxă din Moldova, drept pilon al identităţii naţionale”, a subliniat el, sugerând Guvernului să emită o lege antidiscriminare, precum şi să faciliteze comunicarea interreligioasă.Reacţia Mitropoliei Moldovei a venit imediat. „Mitropolia este obligată să-şi spună poziţia faţă de intimidările, defăimările şi insinuările proliferate cu impertinenţă de raportorul ONU pentru libertatea religioasă, în cadrul conferinţei sale de presă, pe data de 8 septembrie a.c., cu exact o lună înainte de venirea Sanctităţii Sale, Patriarhul Kirill al Moscovei şi Întregii Rusii”, se spune într-un comunicat difuzat de MM.„Modul în care se exprimă persoana respectivă dă de înţeles că „concluziile preliminare" ale acestui raport au fost scrise din timp. Cu toate că raportorul a menţionat de ochii lumii că „nu atacă Biserica Ortodoxă", faptul că acesta a ţinut morţiş să nu dea nicio apreciere pozitivă acesteia vădeşte atitudinea de discriminare şi ură făţişă pe care o are domnul Bielefeldt faţă de Biserică”, se menţionează în comunicat.În context, Mitropolia Moldovei solicită Ministerului Justiţiei să fie creat un mecanism funcţional de asigurare practică a „importanţei deosebite şi a rolului primordial al Bisericii Ortodoxe” din Moldova. „Cerem Parlamentului RM să iniţieze schimbarea Constituţiei RM pentru consfinţirea clară şi pe deplin euroconformă a caracterului naţional şi istoric pe care îl are Biserica Ortodoxă în acest stat”, se spune în declaraţia Mitropoliei.

Opinia reprezentanţilor societăţii civile

Oare drepturile cuiva sunt mai mari, dacă sunt mai mulţi?

Antoniţa Fonari,
directorul executiv al Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”, preşedintele Consiliului de conducere al ONG „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Mitropolia Moldovei exagerează. „În timpurile sovietice Biserica n-a cerut nimic statului. Acum politicul încearcă să scoată dividende din credinţa oamenilor: prim-ministrul, preşedintele ţării, primarul se sărută cu sfinţii părinţi. De aici politicul îşi scoate voturi, iar Biserica cere de la stat enorm de mult, ceea ce este inacceptabil. Nu poate o biserică să ceară atât de multe drepturi în stat. Trebuie să aibă un statut egal cu cel al tuturor bisericilor. Biserica Ortodoxă nu ar trebui să uite că foarte mulţi oameni nu mai sunt enoriaşi ai lor, ci pur şi simplu, atunci când oamenii se duc să-şi facă un paşaport, ei sunt automat notaţi creştini-ortodocşi”, a spus A. Fonari. „Biserica calculează foarte mulţi dintre enoriaşii altor biserici ca fiind ai lor. Nu există o instituţie la nivel de stat pentru a duce o statistică. Oare drepturile cuiva sunt mai mari, dacă sunt mai mulţi?”.Nimeni nu neagă rolul Bisericii Ortodoxe în istorie…

Iulia Marcinschi,
coordonatoare de proiect „Coaliţia nediscriminare”


Raportorul a menţionat din start că el nu se amestecă în crezul fiecărui grup şi a accentuat: toate cultele trebuie să fie egale în faţa legii. La noi, Legea cultelor şi părţilor lor componente stipulează că Biserica Ortodoxă are un rol primordial. Raportorul special al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind libertatea religiei sau credinţei, Heiner Bielefeldt, a recomandat ca acest alineat să fie scos din lege - nimeni nu neagă rolul Bisericii Ortodoxe în istorie, dar acest fapt nu trebuie menţionat expres în lege. Dacă va fi schimbată Constituţia R. Moldova, precum solicită Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, atunci aceasta ar încălca drepturile omului, de asemenea, stipulate în Constituţie şi ar discrimina alte culte.În imagini: 15 ianuarie 2007. Un grup de clerici şi enoriaşi ai Mitropoliei Moldovei au atacat ziarul TIMPUL (Poze din arhiva redacţiei)