Astăzi 23 Februarie 2019, Sâmbătă - Ultima actualizare la 22 Februarie 2019
Abonamente

Cultură 1 August 2016, ora 11:01    Din editia print

NOU A-B-C-DAR ROMÂNESC DE VASILE PETRI

Marime Font

Abecedarul dlui Petri e compus amăsurat cu cererile pedagogiei moderne. Urmând principiile scriptologiei, adică a învăţării citirii prin scriere, el cuprinde o parte (întâia) numai cu litere de scrisoare.

Învăţând de timpuriu a scrie, şi anume deodată cu cititul, şcolarii sunt de-a pururea activi şi, pe când învăţătorul (mai ales cel sătesc) se ocupă cu cei mai înaintaţi, cei începători se pot pune la scris. Alt folos al învăţării cititului scriind e că se face de prisos silabizarea şi se introduce de sine insonarea.

Pe întâile pagini sunt elementele desenului şi ale scrisorii, adică puncte, linii drepte şi figuri construite din linii drepte, apoi linii strâmbe şi trăsăturile subţiri, cele groase şi îndoite, care constituie elementele materiale ale scrisorii. În urmă vin toate literele mici cu sonul original, rânduite genetic, adică astfel încât după cel mai uşor de scris, de ex. i, urmează o, apoi a, u, e, apoi din consoane n, m şi a.m.d. Copilul nu citeşte nicăieri silabe izolate fără de înţeles, ci pretutindenea împreunează cu sunetele ce le rosteşte un înţeles concret, încât se evită învăţătura mecanică. Rostind cuvinte cu înţeles concret, i se prezintă o icoană în minte; el învaţă cugetând.


Abecedarul dlui Petri e scris cu semne, adică cu ortografia de dincoace de Carpaţi. Zicem ortografie pentru ca să fim
înţeleşi, deşi aplicat la modurile noastre de a scrie cuvântul cuprinde o contradictio in adjecto. Cum se pot numi într-adevăr mai multe moduri de-a scrie ortografii când între toate nici una nu e bună sau exclusiv numai una ar putea fi bună?

Cauzele care l-au făcut să admită scrierea de dincoace le spune însuşi în prospectul alăturat cărţii.
Ortografia, zice d-sa, este cea cu ,,semne” pentru că:
1. Aşa scrie astăzi majoritatea românilor şi nu avem presemne că ea se va acomoda minorităţii, iar unitatea ,,ortografică”
este pentru noi românii un bun mare, la care trebuie să tindem cu toţi cu orice preţ.
2. În cărţile cu ortografie fără semne şcolarii începători sunt nevoiţi a citi cuvintele care conţin sonuri derivate ,,de două ori", o dată aşa cum ele se prezintă ochiului d.ex. saratura, apoi aşa cum le dictează auzul românesc: ,,sărătură". Chiar şi etimologişti pronunţaţi ca dl Bariţ încă recunosc ,,că pentru începători este greu a citi fără semne" („Observatorul", nr. 8).
3. Cuvintele nouă sau adică „neologismii" se pronunţă adeseori cu totul fals, mai ales când învăţătorii nu ştiu latineşte. Astfel am auzit însumi cum elevi şi învăţători pronunţau: timpurii în loc de timpuriu, amiciţiă în loc de amiceaţă (amiciţie) etc., pentru că era scris, timpuriu, amicetia. Unii mai pronunţau ,,gerunz”, alţi ,,gerundiu”, unii ,,concoarză", alţii „concordie” etc. Tot aşa, de nu mai rău, o păţim cu numele proprie; R. D. canonic Şerban din Gherla cetea la un examen în Năsăud consecinţe Ţîşeni
în loc de Titieni (numele unui învăţător).

Autorul ne spune şi greutăţile administrative cu care au a lupta cărţile româneşti dincolo.
O grijă deosebită am avut - zice - la compunerea acestui Abcdar, ca să nu cadă şi el sub interdicţia guvernului, şi am cuvinte a crede că mi-a succes a înconjura în pace această stâncă periculoasă. În adevăr inspectorul regesc de şcoală, dl Fr. Koos, din Bistriţa, a publicat în ziarul ,,Kelet" din Cluj (nr. 284 de la 12 dec. 1877) asupra noului Abcdar o recenzie în termeni prea măgulitori pentru mine, terminând prin a-1 recomanda colegilor săi şi autorităţilor scolastice cu toată căldura, ceea ce se poate lua drept ,,aprobare din partea guvernului”.
Recenziunea ziarului unguresc e următoarea:
Scoţând la lumină noul său abcdar - ,,oprit în amândouă ediţiunile de mai înainte" - autorul a eliminat cu îngrijire toate pasajele dificultate de guvern, menţinând însă, ba chiar emendând împărţirea, pe care însuşi guvernul a numit-o ,,metodică".

... Abcdarul are două părţi, una scrisă, alta tipărită. Cuprinsul şi planul abcdarului vădesc îndată pe eminentul bărbat de
specialitate. Exteriorul cărţii este aşa de elegant încât face onoare tipografiei Drotleff & Comp. Preţul e numai 25 cr., care cu privire la ediţiunea elegantă şi estetică este moderat. Din parte-mi recomand cu cea mai mare căldură colegilor mei inspectori şi autorităţilor şcolare acest Abcdar, cu atât mai vârtos, căci, încât ştiu eu, un Abcdar românesc mai eminent decât acesta nu există nici unul. Doresc, în interesul învăţământului şi al eminentului autor, cu această ediţiune să treacă cât mai curând.
Dacă nu ne înşelăm, dl Fr. Koos, inspectorul şcolar în ţinutul Bistriţei, este identic cu preotul maghiar care petrecea într-o
vreme în Bucureşti şi a avut neplăceri cu chiar poporenii (maghiari) ai bisericii sale din cauza înfocatului său naţionalism, care neliniştea viaţa pașnică a micii colonii maghiare din oraşul nostru. Tempi passati.
Pe noi ne interesează mai cu seamă pasul ortografic făcut de autor.

Mergem mai departe şi zicem că nu unitatea ortografică e un bun mare pentru români, ci unitatea limbii. Într-adevăr, pe la
a. 1640 şi ceva, în urma ridicării lui Luther, s-a introdus în bisericile reformate limba naţională şi această tipărire de cărţi clerice în limbile deosebite a fost întrebuinţată ca mijloc pentru a calviniza pe români. Atunci biserica română, în ramura ei cea cu totul neatârnată, mitropolia Moldovei şi a Sucevei, a luat iniţiativa unui sinod pentru părţile locuite de români şi a admis, ca măsură contrarie reformaţiunii, tipărirea de cărţi româneşti ortodoxe, pentru a feri poporul şi preoţimea de a se adăpa la izvoare eretice. Din reforma protestantă a răsărit această reformă în biserica română, care şi-a imprimat pe de-a pururea urma ei binefăcătoare în dezvoltarea noastră.

Cel mai mare noroc pentru bătrâni a fost desigur acela de a nu şti latineşte. Luând limba astfel cum crescuse ea în propria ei
individualitate, bătrânii au creat o ortografie pentru români cum ea nu are pereche în nici una din limbile moderne. Înzestraţi cu o fineţe nemaipomenită a auzului şi cu un bun-simţ de care noi ne-am înstrăinat demult, ei au simţit care dialect anume - dacă putem numi dialecte deosebirile dintre noi - este acela ce trebuie cultivat. Moldoveni şi munteni au tipărit în veacul al XVII-lea cărţi care, ca oglindă a pronunţiei vie, admise ca clasică, nu lasă nimic de adaos şi nimic de scăzut. Abia în epoca fanarioţilor, sub înrâurirea nimicitoare a lor, limba începe a-şi pierde unitatea ortoepică şi tinereţea ei naivă care străluceşte în cronicari. Dar pe la capătul domniei fanariote românii de peste Carpaţi încep să înveţe latineşte şi, mişcaţi de o ură neînţeleasă contra bietelor semne care nu le păcătuise nimic şi a bietelor cuvinte cu care poporul în curs de atâtea veacuri îşi făcuse locuţiuni, proverbe, cântece şi poveşti, învăţaţii au năvălit să stingă de pe faţa pământului acea minunată operă la care contribuise milioane de capete, în mare parte foarte bine formate, şi zeci de cărturari cu bun-simţ şi cu auz credincios.
Ce-a putut ieşi dintr-asta decât o adevărată vavilonie?

Suntem şi azi încă departe de restabilirea vechii noastre unităţi ortoepice. Dar încercările de a ajunge la ea sunt multe, unele
mai izbutite, altele mai slabe. Astfel vedem pe chiar autorul abecedarului întrebuințând încă ó şi é în loc de oa şi ea, deşi în
aceste unităţi sunetare partea pe care cade tonul e tocmai a şi nu o sau e. O şi e nu sunt decât 1/4 a sonului deplin, iar a e întreg. Aceste pătrimi de son au aceeaşi cantitate ca şi ĭ consonans în iată, iapă, iarbă. Un semn că e astfel e pronunţia vie, care a eliminat aceste pătrimi de sonuri; căci din ţeară s-a făcut ţară, din feată - fată, din afoară - afară ş.a.m.d.

Tot astfel de greşită ni se pare scrierea aşa-numitelor sunete derivate cu semnul sunetului originar din care derivă. Aşa d
când avem echivalentul lui în z ni se pare de prisos. În genere întrebăm ce are a face originea, etimologia unui sunet cu scrierea lui? Nimic. Cum va scrie autorul - pentru a pune în evidenţă - sunetul j, când se derivă din z + ĭ consonans? Astfel englez face pluralul engleji, verbul o putrezi dă naştere substantivului putrejune, verbul a repezi - substantivului repejune; apoi sunt mulţime de numiri colective care se termină în ez sau az şi au regulat ej la plural precum genoveji, franţuji, olandeji, engleji, portugeji, apoi praz/praji, obraslobraji, viteaz/viteji etc.
Un exemplu şi mai ciudat. Ch (X) se preface în limba noastră înaintea lui i consonans în ş de ex.: Leach, Leşi; Ierarch,
Ierarşi ş.a. Dorim a şti cum ar scrie dl Petri pe acest ş ca să se vadă din ce sunet originar derivă.

Rezumăm opinia noastră în privirea ortografiei astfel. A cerceta vorbirea vie a poporului din toate părţile şi a suma
fenomenele sub legi generale fonologice e treaba filologiei române; tot astfel e treaba ei de-a căuta originile cuvintelor. Dar în ortografie ca atare n-are să se răsfrângă munca filologilor, căci nu e treaba ei de-a oglindi originile cuvintelor. Ca oglindă a pronunţiei aceleia care s-a recunoscut de către poporul întreg ca ortoepică, şi aceasta nu prin convenţie, ci în mod istoric, ea trebuie să păstreze acest caracter. Filologia poate schimba întrucâtva ortoepia, şi atunci ortografia îi urmează pe această cale.

Mai departe nu merge, nu trebuie să meargă legătura între acea ştiinţă abstractă şi-ntre scriere, care trebuie să fie accesibilă cu
înlesnire poporului întreg.
Cu toate acestea noul Abecedar este un progres spre bine şi de aceea-i dorim bună izbutire.

Mihai Eminescu, 28 aprilie 1878

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 19:29

Autoritățile de la Chișinău au informat astăzi Adunarea Parlamentară a OSCE despre imixtiunile grsolane ale Federației Ruse în procesul electoral din Republica Moldova. Deputatul democrat Sergiu Sîrbu s-a referit inclusiv la noul dosar fabricat de Moscova pe umele...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 19:27

Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova dezminte, într-un comunicat de presă, informațiile tirajate de o parte a mass-media privind pretinsa înjunghiere a lui Veaceslav Platon, în Penitenciarul nr. 13.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 16:12

Rareori ți-e dat să vezi o criză de identitate a unei formațiuni politice în ajun de alegeri precum cea prin care trece astăzi blocul ACUM. Câteva zile în urmă, vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate; Mihai Popșoi, a surprins pe toată lumea,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 16:11

Declanșarea de către Rusia a unui dosar penal în care ar figura Vlad Plahotniuc, poartă un evident caracter electoral câtă vreme acest lucru se întâmplă cu două zile înainte de alegerile din R.Moldova. De această părere este analistul politic Ion...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 22 Februarie 2019, ora: 16:00

Istoria limbii române: Câte cuvinte am moștenit din latină?

Istoria limbii române: Câte cuvinte am moștenit din latină?

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:59

Fostul președinte al filialei Botanica a PPDA, Sergiu Cibotăreanu, susține că formațiunea condusă de Andrei Năstase nu este nici pe departe una proeuropeană. Potrivit lui, partidul format pe baza mișcării protestatare din 2015 a deviat foarte mult de la traseul său inițial....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:58

Mai mulți artiști iluștri își exprimă încrederea că PDM poate continua schimbările bune din Moldova, așa cum a făcut-o și în ultimii ani. Ei declară, în câteva mesaje live pe Facebook, că vor vota pentru Moldova și pentru fapte, nu vorbe, la alegerile...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:56

Unul din autoturismele care asigura protecția în cortegiul prezidențial a fost accidentat astăzi, în timp ce se afla în misiune.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:55

Astăzi povara fiscală pe care un angajator o simte este mai mică decât în urmă cu trei ani. Acest lucru se datorează actualei guvernări, care trebuie să-și continue actvitatea și după alegerile din 24 februarie, susțin managerii centrului comercial Grand Hall, într-o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:54

Departamentului american pentru Securitate Internă a creat o universitate falsă, Universitatea din Farmington, pentru a lansa o capacană și pentru a aresta studenții străini care încearcă să rămână pe teritoriul american în mod ilegal, relatează The Guardian.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 15:53

Preşedintele polonez, Andrzej Duda, şi omologul său lituanian, Dalia Grybauskaite, au semnat joi, la Varşovia, o declaraţie privind securitatea comună, care include coordonarea politicilor de apărare şi securitate ale celor două ţări în cadrul NATO şi al Uniunii Europene şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 13:50 de Ana Marchitan

Duminică, 24 februarie, în R. Moldova, vor avea loc alegeri parlamentare ordinare. Astfel, pentru prima dată, cetățenii vor alege cei 101 deputați conform sistemului electoral mixt. Adică, 50 dintre aceștia vor accede în Legislativ pe liste de partid, mandatele urmând să...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 13:40

Plahotniuc, în timpul vizitelor la Iurceni, Vărzărești, Zberoaia: vom continua investițiile în infrastructură, în crearea de locuri de muncă și condiții sociale mai bune aici și în toate satele din țară

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 13:14

Editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru, este convins că anunțul privind noul dosar penal deschis de ruși pe numele liderului Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, are legătură directă cu alegerile parlamentare de duminică.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 12:51

Liderul Partidului Politic ȘOR, Ilan Șor și formațiunea sa sunt gata să preia responsabilitatea guvernării Republicii Moldova pentru a transforma și moderniza țara. Ilan Șor, care s-a arătat convins de victoria formațiunii sale la scrutinul parlamentar de duminică, a declarat la o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 12:17

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a făcut publice adresele și datele de contact ale secțiilor de vot deschise peste hotare pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 12:13

Partidul Democrat din Moldova a sesizat astăzi mai multe instituții internaționale și observatorii acreditați să monitorizeze alegerile din 24 februarie 2019, în legătură cu implicarea abuzivă a Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:56

Mai muli susținători și simpatizanți ai binomului PAS-PPDA își manifestă public dezamăgirea față de ultimele acțiuni și declarații ale liderilor acestuia, Maia Sandu și Andrei Năstase. Internauții iau în furci atât angajamentul de a nu încheia nicio...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:44

Încă 8 familii din municipiul Orhei și-au realizat visul pe care îl are practic fiecare tânăr din Republica Moldova: administrația publică locală a orașului le-a înmânat cheile de la noile apartamente sociale, pe care le-au primit în cadrul unui program...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:43

Biserica Ortodoxă Română condiționează recunoașterea autocefaliei Kievului

Biserica Ortodoxă Română condiționează recunoașterea autocefaliei Kievului

Biserica Ortodoxă Română (BOR) cere garanții scrise privind pastrarea identitatii culturale si lingvistice pentru parohiile românești din Bucovina și pune alte câteva condiții pentru recunoașterea Bisericii Ortodoxe a Ucrainei.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:32

Cetățenii așteaptă ca proiectele bune pentru Moldova, implementate de actuala Guvernare, să continue și după alegerile parlamentare din 24 februarie. Liderul, PDM, Vlad Plahotniuc, și vicepreședinții formațiunii, Andrian Candu și Pavel Filip, au îndemnat alegătorii,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 11:27

Legăturile dintre președintele moldovean, Igor Dodon, și cel rus, Vladimir Putin, au o componentă financiară directă. Astfel, cel puțin 70.000 de euro au intrat în contul fundației “Din suflet”, a Galinăi Dodon (soția președintelui Republicii Moldova).

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 10:20

Organele de drept din Federația Rusă i-au mai deschis un dosar penal liderului Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, iar acest lucru se întâmplă cu două zile înaintea alegerilor parlamentare din 24 februarie, scrie ziarulnational.md

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 22 Februarie 2019, ora: 10:00

S-a dezlantuit cerul deasupra orasului. Dupa cateva zile de vreme insorita, a inceput sa ninga in capitala. De astazi vremea se raceste. Meteorologii au anuntat cod galben de schimbare brusca a vremii, valabil pana sambata.

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)