Astăzi 21 Noiembrie 2018, Miercuri - Ultima actualizare la ora 12:50
Abonamente

Cultură 1 August 2016, ora 11:01    Din editia print

NOU A-B-C-DAR ROMÂNESC DE VASILE PETRI

Marime Font

Abecedarul dlui Petri e compus amăsurat cu cererile pedagogiei moderne. Urmând principiile scriptologiei, adică a învăţării citirii prin scriere, el cuprinde o parte (întâia) numai cu litere de scrisoare.

Învăţând de timpuriu a scrie, şi anume deodată cu cititul, şcolarii sunt de-a pururea activi şi, pe când învăţătorul (mai ales cel sătesc) se ocupă cu cei mai înaintaţi, cei începători se pot pune la scris. Alt folos al învăţării cititului scriind e că se face de prisos silabizarea şi se introduce de sine insonarea.

Pe întâile pagini sunt elementele desenului şi ale scrisorii, adică puncte, linii drepte şi figuri construite din linii drepte, apoi linii strâmbe şi trăsăturile subţiri, cele groase şi îndoite, care constituie elementele materiale ale scrisorii. În urmă vin toate literele mici cu sonul original, rânduite genetic, adică astfel încât după cel mai uşor de scris, de ex. i, urmează o, apoi a, u, e, apoi din consoane n, m şi a.m.d. Copilul nu citeşte nicăieri silabe izolate fără de înţeles, ci pretutindenea împreunează cu sunetele ce le rosteşte un înţeles concret, încât se evită învăţătura mecanică. Rostind cuvinte cu înţeles concret, i se prezintă o icoană în minte; el învaţă cugetând.


Abecedarul dlui Petri e scris cu semne, adică cu ortografia de dincoace de Carpaţi. Zicem ortografie pentru ca să fim
înţeleşi, deşi aplicat la modurile noastre de a scrie cuvântul cuprinde o contradictio in adjecto. Cum se pot numi într-adevăr mai multe moduri de-a scrie ortografii când între toate nici una nu e bună sau exclusiv numai una ar putea fi bună?

Cauzele care l-au făcut să admită scrierea de dincoace le spune însuşi în prospectul alăturat cărţii.
Ortografia, zice d-sa, este cea cu ,,semne” pentru că:
1. Aşa scrie astăzi majoritatea românilor şi nu avem presemne că ea se va acomoda minorităţii, iar unitatea ,,ortografică”
este pentru noi românii un bun mare, la care trebuie să tindem cu toţi cu orice preţ.
2. În cărţile cu ortografie fără semne şcolarii începători sunt nevoiţi a citi cuvintele care conţin sonuri derivate ,,de două ori", o dată aşa cum ele se prezintă ochiului d.ex. saratura, apoi aşa cum le dictează auzul românesc: ,,sărătură". Chiar şi etimologişti pronunţaţi ca dl Bariţ încă recunosc ,,că pentru începători este greu a citi fără semne" („Observatorul", nr. 8).
3. Cuvintele nouă sau adică „neologismii" se pronunţă adeseori cu totul fals, mai ales când învăţătorii nu ştiu latineşte. Astfel am auzit însumi cum elevi şi învăţători pronunţau: timpurii în loc de timpuriu, amiciţiă în loc de amiceaţă (amiciţie) etc., pentru că era scris, timpuriu, amicetia. Unii mai pronunţau ,,gerunz”, alţi ,,gerundiu”, unii ,,concoarză", alţii „concordie” etc. Tot aşa, de nu mai rău, o păţim cu numele proprie; R. D. canonic Şerban din Gherla cetea la un examen în Năsăud consecinţe Ţîşeni
în loc de Titieni (numele unui învăţător).

Autorul ne spune şi greutăţile administrative cu care au a lupta cărţile româneşti dincolo.
O grijă deosebită am avut - zice - la compunerea acestui Abcdar, ca să nu cadă şi el sub interdicţia guvernului, şi am cuvinte a crede că mi-a succes a înconjura în pace această stâncă periculoasă. În adevăr inspectorul regesc de şcoală, dl Fr. Koos, din Bistriţa, a publicat în ziarul ,,Kelet" din Cluj (nr. 284 de la 12 dec. 1877) asupra noului Abcdar o recenzie în termeni prea măgulitori pentru mine, terminând prin a-1 recomanda colegilor săi şi autorităţilor scolastice cu toată căldura, ceea ce se poate lua drept ,,aprobare din partea guvernului”.
Recenziunea ziarului unguresc e următoarea:
Scoţând la lumină noul său abcdar - ,,oprit în amândouă ediţiunile de mai înainte" - autorul a eliminat cu îngrijire toate pasajele dificultate de guvern, menţinând însă, ba chiar emendând împărţirea, pe care însuşi guvernul a numit-o ,,metodică".

... Abcdarul are două părţi, una scrisă, alta tipărită. Cuprinsul şi planul abcdarului vădesc îndată pe eminentul bărbat de
specialitate. Exteriorul cărţii este aşa de elegant încât face onoare tipografiei Drotleff & Comp. Preţul e numai 25 cr., care cu privire la ediţiunea elegantă şi estetică este moderat. Din parte-mi recomand cu cea mai mare căldură colegilor mei inspectori şi autorităţilor şcolare acest Abcdar, cu atât mai vârtos, căci, încât ştiu eu, un Abcdar românesc mai eminent decât acesta nu există nici unul. Doresc, în interesul învăţământului şi al eminentului autor, cu această ediţiune să treacă cât mai curând.
Dacă nu ne înşelăm, dl Fr. Koos, inspectorul şcolar în ţinutul Bistriţei, este identic cu preotul maghiar care petrecea într-o
vreme în Bucureşti şi a avut neplăceri cu chiar poporenii (maghiari) ai bisericii sale din cauza înfocatului său naţionalism, care neliniştea viaţa pașnică a micii colonii maghiare din oraşul nostru. Tempi passati.
Pe noi ne interesează mai cu seamă pasul ortografic făcut de autor.

Mergem mai departe şi zicem că nu unitatea ortografică e un bun mare pentru români, ci unitatea limbii. Într-adevăr, pe la
a. 1640 şi ceva, în urma ridicării lui Luther, s-a introdus în bisericile reformate limba naţională şi această tipărire de cărţi clerice în limbile deosebite a fost întrebuinţată ca mijloc pentru a calviniza pe români. Atunci biserica română, în ramura ei cea cu totul neatârnată, mitropolia Moldovei şi a Sucevei, a luat iniţiativa unui sinod pentru părţile locuite de români şi a admis, ca măsură contrarie reformaţiunii, tipărirea de cărţi româneşti ortodoxe, pentru a feri poporul şi preoţimea de a se adăpa la izvoare eretice. Din reforma protestantă a răsărit această reformă în biserica română, care şi-a imprimat pe de-a pururea urma ei binefăcătoare în dezvoltarea noastră.

Cel mai mare noroc pentru bătrâni a fost desigur acela de a nu şti latineşte. Luând limba astfel cum crescuse ea în propria ei
individualitate, bătrânii au creat o ortografie pentru români cum ea nu are pereche în nici una din limbile moderne. Înzestraţi cu o fineţe nemaipomenită a auzului şi cu un bun-simţ de care noi ne-am înstrăinat demult, ei au simţit care dialect anume - dacă putem numi dialecte deosebirile dintre noi - este acela ce trebuie cultivat. Moldoveni şi munteni au tipărit în veacul al XVII-lea cărţi care, ca oglindă a pronunţiei vie, admise ca clasică, nu lasă nimic de adaos şi nimic de scăzut. Abia în epoca fanarioţilor, sub înrâurirea nimicitoare a lor, limba începe a-şi pierde unitatea ortoepică şi tinereţea ei naivă care străluceşte în cronicari. Dar pe la capătul domniei fanariote românii de peste Carpaţi încep să înveţe latineşte şi, mişcaţi de o ură neînţeleasă contra bietelor semne care nu le păcătuise nimic şi a bietelor cuvinte cu care poporul în curs de atâtea veacuri îşi făcuse locuţiuni, proverbe, cântece şi poveşti, învăţaţii au năvălit să stingă de pe faţa pământului acea minunată operă la care contribuise milioane de capete, în mare parte foarte bine formate, şi zeci de cărturari cu bun-simţ şi cu auz credincios.
Ce-a putut ieşi dintr-asta decât o adevărată vavilonie?

Suntem şi azi încă departe de restabilirea vechii noastre unităţi ortoepice. Dar încercările de a ajunge la ea sunt multe, unele
mai izbutite, altele mai slabe. Astfel vedem pe chiar autorul abecedarului întrebuințând încă ó şi é în loc de oa şi ea, deşi în
aceste unităţi sunetare partea pe care cade tonul e tocmai a şi nu o sau e. O şi e nu sunt decât 1/4 a sonului deplin, iar a e întreg. Aceste pătrimi de son au aceeaşi cantitate ca şi ĭ consonans în iată, iapă, iarbă. Un semn că e astfel e pronunţia vie, care a eliminat aceste pătrimi de sonuri; căci din ţeară s-a făcut ţară, din feată - fată, din afoară - afară ş.a.m.d.

Tot astfel de greşită ni se pare scrierea aşa-numitelor sunete derivate cu semnul sunetului originar din care derivă. Aşa d
când avem echivalentul lui în z ni se pare de prisos. În genere întrebăm ce are a face originea, etimologia unui sunet cu scrierea lui? Nimic. Cum va scrie autorul - pentru a pune în evidenţă - sunetul j, când se derivă din z + ĭ consonans? Astfel englez face pluralul engleji, verbul o putrezi dă naştere substantivului putrejune, verbul a repezi - substantivului repejune; apoi sunt mulţime de numiri colective care se termină în ez sau az şi au regulat ej la plural precum genoveji, franţuji, olandeji, engleji, portugeji, apoi praz/praji, obraslobraji, viteaz/viteji etc.
Un exemplu şi mai ciudat. Ch (X) se preface în limba noastră înaintea lui i consonans în ş de ex.: Leach, Leşi; Ierarch,
Ierarşi ş.a. Dorim a şti cum ar scrie dl Petri pe acest ş ca să se vadă din ce sunet originar derivă.

Rezumăm opinia noastră în privirea ortografiei astfel. A cerceta vorbirea vie a poporului din toate părţile şi a suma
fenomenele sub legi generale fonologice e treaba filologiei române; tot astfel e treaba ei de-a căuta originile cuvintelor. Dar în ortografie ca atare n-are să se răsfrângă munca filologilor, căci nu e treaba ei de-a oglindi originile cuvintelor. Ca oglindă a pronunţiei aceleia care s-a recunoscut de către poporul întreg ca ortoepică, şi aceasta nu prin convenţie, ci în mod istoric, ea trebuie să păstreze acest caracter. Filologia poate schimba întrucâtva ortoepia, şi atunci ortografia îi urmează pe această cale.

Mai departe nu merge, nu trebuie să meargă legătura între acea ştiinţă abstractă şi-ntre scriere, care trebuie să fie accesibilă cu
înlesnire poporului întreg.
Cu toate acestea noul Abecedar este un progres spre bine şi de aceea-i dorim bună izbutire.

Mihai Eminescu, 28 aprilie 1878

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:49

Dacă ești pasăre de noapte și trezitul de dimineață pare un coșmar, ia în considerare emigratul în nordul statului american Alaska. Mai exact, în orașul Utqiagvik, cunoscut în trecut drept Barrow.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:48

E scandal uriaș la Realitatea TV! Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu au fost interziși la postul de știri de către Cozmin Gușă, iar Rareș Bogdan a anunțat, marți seara, că demisionează.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:46

Ucraina marchează astazi a cincea aniversare de la începutul protestelor din Maidan. La Kyiv, are loc un serviciu divin și se depun flori la Memorialul ”Eroilor Sutei Ceresti”. În plus, astăzi, ca parte a campaniei „Nu vom uita”, în capitala Ucrainei...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:46

Reprezentantul Coreei de Sud, Kim Jong Yang, a fost ales președinte al Interpol în urma sesiunii adunării generale a organizației care avut loc in Dubai. Anterior, principalul favorit pentru această funcție a fost generalul rus Alexander Prokopciuk, transmite BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 12:07

Deputatul PLDM Maria Ciobanu se erijează în mare luptătoare cu oligarhia, dar se înfățișează la întrunirile electorale ale lui Andrei Năstase îmbrăcată în blănuri scumpe și dându-i peste cap, astfel, discursurile justițiare. Această mostră de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 09:27

Cea mai mare problemă a vinurilor moldovenești pe piața chineză constă în faptul că Republica Moldova nu este încă suficient de cunoscută în China, a declarat expertul Oficiului Național al Viei și Vinului, Viorel Garaz, la emisiunea Radio Vinoteca de la Radio Chișinău.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 09:25

Creştinii ortodocşi de stil vechi îi cinstesc, astăzi, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi pe toţi îngerii.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 08:51

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 08:49

Procuratura militară a Ucrainei investighează clinica „BioTexCom” și pe șeful acesteia, Albert Tochilovskyi, pentru trafic cu nou-născuți. Dosarul este instrumentat de Procuratura Militară, dmulte mame-surogat provenind din teritoriile ocupate Lugansk și Donețk.  

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 08:38

Catastrofă cu microbuz românesc pe o şosea în Grecia. Trei adolescenţi de 15 ani au murit într-un accident cumplit la Terpsithea, Messenia, în Peloponez. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 21 Noiembrie 2018, ora: 07:54

Horoscop dragoste 21 noiembrie 2018. E o zi specială şi un flirt cu o persoană abia cunoscută aduce fluturi în stomac.

( ) Citeşte tot articolul

Sănătate 21 Noiembrie 2018, ora: 06:18

Dieta asiaticilor i-a inspirat pe nutriţionişti şi, în urma unor studii atente efectuate asupra obiceiurilor alimentare, a apărut faimoasa dietă cu orez. În afară de redobândirea siluetei, iată ce alte beneficii aduce organismului acest regim alimentar.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 16:56

Premierul Pavel Filip declară că mandatul Guvernatorului BNM Sergiu Cioclea a fost unul de succes, cu atât mai mult cu cât acesta a avut curajul să vină în fruntea instituţiei într-un moment complicat pentru Moldova. Într-o postare pe Fascebook, Filip i-a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 16:41

Liderii PAS şi PPDA, Maia Sandu și Andrei Năstase, care au beneficiat material de pe urma colaborării cu Open Dialog, s-au pomenit într-o situație jenantă, după publicarea raportului Comisiei parlamentare de anchetă. Analistul politic Petru Bogatu, scrie, într-un editorial...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 16:38

În jur de 30 de companii din R. Moldova practică exportul de nuci și miez de nucă. De la începutul anului curent, aceste firme au livrat peste hotare peste 10,7 mii de tone de nuci în valoare de 1 miliard 330 de milioane de lei, potrivit datelor Serviciului Vamal. În...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 13:11

 R. Moldova și Georgia au aceiași indicatori de performanță în mai multe studii internaționale. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 13:10

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, îi mulţumeşte Guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea, pentru munca depusă în cadrul instituţiei. Într-o postare pe Facebook, Candu spune că desemnarea lui Cioclea în funcţie, în anul 2016, a fost cea mai bună alegere.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 12:22

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 12:00

Patru senatori americani au făcut apel la administrația președintelui american Donald Trump și a membrilor Adunării Generale a Interpolului sa împiedice alegerea generalului rus Alexander Prokopciuk în funcția de președinte al acestei organizații, se arată într-o...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 11:28

Ninsoarea de ieri i-a pus la treabă pe drumari toată noaptea. Peste 80 de angajați ai Regiei "Exdrupo" au curățat de zăpadă toate sectoarele din Capitală, dar și suburbiile. Totodată, pe tot parcursul nopții, autospecialele au împrăştiat aproximativ 370 de tone de...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 09:20

În orașul Orhei, circulația vehiculelor se desfășoară în condiții de iarnă. La dispoziția Primarului de Orhei, Ilan Șor, pe parcursul zilei de ieri și pe parcursul nopții, au fost antrenate peste 20 utilaje de deszăpezire, care au curățat arterele din oraș.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 08:01

EXPERȚI, despre prezența lui Igor Dodon la mitingul PSRM: Încalcă spiritul Constituției și DEMONSTREAZĂ că nu este președintele țării, dar al unui PARTID

EXPERȚI, despre prezența lui Igor Dodon la mitingul PSRM: Încalcă spiritul Constituției și DEMONSTREAZĂ că nu este președintele țării, dar al unui PARTID

Participarea președintelui Igor Dodon la acțiunea de ieri a Partidului Socialiștilor și susținerea deschisă pe care a manifestat-o, pentru această formațiune, reprezintă o încălcare a spiritului Constituției și un act politic imoral, consideră mai mulți experți.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Noiembrie 2018, ora: 07:52

Acest "suc miraculos" poate prelungi speranța de viață, cu condiția să fie băut zilnic. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate și prelungirea cu câțiva ani a vieții ar fi suficiente un kilogram de sfeclă roșie, 100 de grame de miere, 500 de grame de...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)