Astăzi 20 Februarie 2019, Miercuri - Ultima actualizare la ora 18:55
Abonamente

Istorie 16 Iunie 2014, ora 06:51    Din editia print

În culisele IstorieiPAGINI NECUNOSCUTE DIN ISTORIA TEATRULUI BASARABEAN

Marime Font

Fiecare om are în suflet refrenul lui secret. Refrenul destinului lui Leonid Şeptiţchi a fost pământul. 

Nu pur şi simplu pământul pe care fiecare dintre noi îl calcă zilnic în picioare, ci acel pământ care defineşte existenţa noastră. Două lucrări definitorii semnate de el s-au numit Pământ şi Pământ Nou. Prima a fost o piesă, a doua - un roman, dar ambele au dispărut parcă înghiţite de anonimat, exact ca şi autorul lor. A mai existat un mare secret. După 1944 securitatea sovietică a căutat insistent și fără succes să dea de urmele unui scriitor și înfocat publicist Leonid Luican și n-a reușit, fiindcă el se chema în realitate Leonid Șeptițchi...

Viitorul scriitor s-a născut la 29 august 1919 în satul Tătărăşti (Tatar-Baurci), judeţul Cahul, într-o familie în care exista predispunere spre preocupări intelectuale. Tatăl Serghei Şeptiţchi era cântăreţ la biserica din sat, mama, Natalia – învăţătoare. După absolvirea şcolii primare, este înscris, în 1930, la Liceul de Băieţi Carol al II din Bolgrad. Elev sârguincios, chiar din primele clase de liceu s-a îndrăgostit de literatură. I-a avut ca profesori de literatură pe Vl. Cavarnali, Gh. Bujoreanu, Ioan Şt. Botez, care, la rândul lor, erau scriitori.


Biografia lui literară are un început care pare a fi un fel de obsesie pentru scriitorii născuţi în sudul Basarabiei. Debutul literar la revista Bugeacul era visul tuturor începătorilor şi aspiranţilor la marile glorii literare. Cariera literară a lui Leonid Şeptiţchi începe cu poezia „Toamna”, scrisă la 16 ani şi apărută în Bugeacul (nr. 3-4, 1935). Odată lansat, publică versuri şi în Pagini basarabene (Chişinău) alături de G. Meniuc (elev şi el ca şi L. Şeptiţchi), la Familia noastră (Bolgrad). Poezia i se pare prea îngustă pentru temele care-l frământau şi treptat trece la proză. Despărţire este prima nuvelă tipărită în Bugeacul (nr. 7-8, 1936).

A participat, în martie 1940, la prima adunare generală a membrilor Societăţii Scriitorilor din Basarabia şi a nimerit în paginile presei de atunci alături de autori care erau deja afirmaţi. Era un avans dat cu multă generozitate şi multă încredere destinului său literar.

Vine 28 iunie 1940, pierderea Basarabiei... La 22 iunie 1941 începe războiul şi o dată cu el renaşte speranţa că Basarabia va reveni pentru totdeauna în cadrul României. Un an de zile a fost, de fapt, un coşmar insuportabil atât pentru cei care s-au refugiat, cât şi, în primul rând, pentru cei care n-au reuşit s-o facă.

Acest capitol al vieţii lui Leonid Şeptiţchi ar fi rămas pentru totdeauna o pată albă dacă, întâmplător, la Iaşi nu aş fi vorbit cu doctorul Vlad Bejan despre el. La Iaşi, într-o cafenea din Copou, la o halbă de bere mi-a fost dat să aflu amănunte nebănuite din biografia sau poate chiar din drama lui Leonid Şeptiţchi, pe care el îl cunoştea cu numele de scriitor:

„Pe Leonid Luican l-am cunoscut în vara anului 1940, în parcul Mitropoliei. Era împreună cu un alt poet al Bugeacului, Vladimir Cavarnali. Nu-mi amintesc să fi avut o discuţie împreună. Apoi a dispărut şi ne-am revăzut în vara anului 1942. Formasem un colectiv teatral şi am dat un spectacol „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu. Însuşi autorul piesei, vizitând Chişinăul, a asistat la repetiţii şi ne-a dat unele îndrumări. Dacă nu greşesc a fost singurul spectacol teatral dat la Chişinău din acea perioadă. Teatrul Expres era arhiplin. La sfârşitul premierei a vorbit Pr. Sergiu Roşca şi Sergiu Matei Nica. Ei ne-au sfătuit să mergem în turneu prin Basarabia şi am fost la Bolgrad, Ismail, Chilia, Vâlcov (?), apoi la Orhei, Floreşti şi Bălţi. Amintiri de neuitat. Elanul tineresc, mândria de a fi actori, plăcuta atmosferă a cenaclului ne-au legat pentru totdeauna. Un demnitar (primarul?) a plătit costul recuzitei şi cheltuielile de transport, iar încasările – sălile erau arhipline – acopereau cheltuielile cu prisosinţă.

Un director de la CFR ne-a oferit găzduire gratuită şi masă pentru o lună, cât au durat repetiţiile. Stăteam toţi la un pansion al CFR, undeva spre margine, către mahalaua Melesteu, pe malul unui iaz.

Eram o boemă veselă şi fericită şi formam un fel de cenaclu literar-artistic. Am locuit împreună vreo lună de zile: Anatol Zaruba – tatăl, în piesa pe care o jucam, soţia (în piesă), R. Nistreanu, fata lor – Vichi Melănescu, eu – vagabondul – care a văzut moartea, Senciu Puşcaşu era impresar şi casier, Petrică Spoială, iar ceva mai târziu s-a alăturat Al. Boicescu. Solist cu o voce minunată era Misail Chiriţă, fiu de preot dintr-un sat, Putişca (sau Chituşca?), Vornic Basarabeanu – poet, A. Ştirbăţ – critic teatral şi Leonid Luican – taciturnul din sudul Basarabiei. Acolo ne-a mărturisit că are o piesă de teatru, „Pământul”, pe care a lecturat-o şi am rămas impresionaţi. Talentat, cu o forţă de evocare a tragediei recent petrecute, fără stridenţe şi retorică, cu eroi şi trăiri profunde, cu episoade veridice şi caractere puternice, animate de tradiţii, de dragostea pentru pământul natal şi familie.

Avea o soră mai mică, o frumuseţe de fată care s-a căsătorit cu A. Zaruba şi împreună cu Leonid în 1944 s-au refugiat la Brăila, de unde provenea familia lui Leonid – Şapteţânci. Din scrisorile primite de la Zaruba reieşea că s-a întors în Basarabia şi Leonid a fost profesor de limba moldovenească la Baimaclia.

Alăturez afişul spectacolului „Pământul” din 20 iulie 1943 şi amintirile dnei Alexandra Varnovschi, membră a cenaclului, care locuieşte la Iaşi, cadru didactic şi pictoriţă.
15.XI.2002”.

O veritabilă istorie a literaturii se hrăneşte din amintiri. Prin ele se reconstituie aerul epocii şi timpul în valoarea lui absolută. Nimeni nu ştie unde şi cum supravieţuiesc adevăratele comori:

„PĂMÂNTUL. Zguduitoare dramă în trei acte şi 6 tablouri de Leonid Luican. O măreaţă icoană a Moldovei de răsărit, unde ogoarele şi oamenii – într-o supremă înfrăţire – luptă şi biruie sub raza amarului destin.
Ansamblu: 60 persoane.
În rolurile principale:
Vlad Bejan, A. Zaruba, P. Spoială, Laura Rodica Manea, Aurora Varnovski, M. Grigorie, Al. Boicescu, I. Serebreanu.
Decoruri proprii: pictorul D. Dumitrescu.
Muzica: A. Ştirbeţ. Dir. de scenă: A. Baltag”.

Nu ştiu prin ce minune s-a păstrat acest modest, dar preţios afiş. L-am descoperit cu totul întâmplător într-o carte. M-au năpădit emoţiile şi crâmpeie de amintiri au început să-mi dea ghes. Am încercat să reconstitui filmul acelor ani: cine m-a contactat ca să-mi propună rolul de mamă în acea zguduitoare dramă? Cine era preşedintele Asociaţiei Culturale CFR, doar nu aveam nici o tangenţă cu această Asociaţie? Cine îi erau membrii? Memoria mă trădează.

În ce mă priveşte, eram pe atunci membra Asociaţiei Creştine a Femeilor (ACF). Şi totuşi… Poate că, jucând anterior în piesa lui V. Eftimiu, şi-au adus aminte cei de la CFR? Pare logică această presupunere, deoarece, până la urmă, interpreţii din ambele piese s-au dovedit a fi aceeaşi (în mare parte).

Anul de graţie 1943. Suntem în plin război. Poporul este copleşit de lipsuri şi vicisitudini. Totuşi, setea de cultură şi de adevăr i-a îndemnat pe acei oameni minunaţi să monteze puternica dramă întru aflarea adevărului.

Nu ţin minte cine m-a selectat să joc în această dramă. Ştiu doar atât că repetiţiile se ţineau în curtea fostului Liceu Eparhial. Ajungeam în curtea liceului, urcând în pantă. Cât timp au durat repetiţiile? Nu ştiu. Ştiu doar atât că mă întorceam acasă cu genunchii zdreliţi, însângeraţi! De ce? Pentru că, jucând rolul de mamă, la vederea fiului meu, răpus de duşmani, trebuia să-mi exprim durerea printr-un răcnet sfâşietor şi să mă prăbuşesc lângă trupul său neînsufleţit! Şi cum „durerea mea” nu era convingătoare, scena se tot relua, la nesfârşit! Sau poate că regizorul o făcea din pur sadism?!

Este de presupus că autorul piesei asista din când în când la repetiţii. Dar în amintirile mele nu-l găsesc printre noi, „actorii”. Eram prea copleşită de „durerea maternă”, văzându-mi fiul neînsufleţit? Eram prea pătrunsă de rol?

La premieră piesa a avut un succes răsunător, căci autorul a reflectat cât se poate de veridic şi de emoţionant drama prin care trecea Moldova de răsărit şi prin care trece şi acum… Piesa a fost jucată doar o singură dată, dar a avut un ecou adânc în inimile celor care au avut norocul s-o vadă. Drama din piesă reflecta cât se poate de veridic drama ţării; război, suferinţă, lipsuri, refugiu, fără întoarcere…

După război, m-am întors şi eu din refugiu. M-am hotărât să continuu (să reiau) studiile întrerupte în timpul războiului. M-am înscris la nişte cursuri cu durata de trei ani, destinate tinerilor, care din diferite motive – şi în primul rând războiul – n-au reuşit să-şi termine studiile liceale. Cursurile se desfăşurau într-o clădire, la capătul oraşului, pe care n-o mai pot localiza exact.

Şi acolo, într-o bună zi, în timpul unei recreaţii, l-am zărit pe Leonid Luican! L-am revăzut de mai multe ori printre cursanţii tineri şi mai puţin tineri. În ce calitate se găsea acolo? Ca lector sau ca student? Îl văd şi acum. Puţin la trup, blond-şaten, ochi albaştri-verzi, nasul fin, gura frumos arcuită, buze roşii de fecioară. Un uşor defect al bărbiei? Plăpând la înfăţişare. Însă ochii săi trădau o forţă venită din interior. Toată făptura lui emana o absenţă, o indiferenţă, chiar o sfidare aş zice. Era mereu singur. Singur şi închis în sine.

La un moment dat, ochii noştri s-au întâlnit. Nici o tresărire! Nu m-a recunoscut? N-a vrut să mă recunoască? Sau n-a vrut să fie recunoscut? Era după război… Regimul se schimbase… Lipsa lui de reacţie m-a blocat. Mi-a paralizat orice dorinţă de a-l aborda. Reacţia mea de atunci o regret şi o resimt ca o pierdere. Dar am intuit că din întreaga lui fiinţă emana dorinţa de a nu fi deconspirat. Dorinţă pe care am înţeles-o şi am respectat-o.
14.XI.2002
A. Varnoscki”.

Şi-a făcut apostolatul de învăţător în satele Baimaclia şi Abaclia. Mai târziu revine la Cahul, fiind angajat la aceeaşi şcoală – nr. 2, unde a fost profesorul viitorului prozator Haralambie Moraru.
Ultimii ani, până la moartea-i prematură (martie 1970), L. Şeptiţchi i-a consacrat gazetăriei, în redacţia ziarului raional.
În afară de articole, schiţe, reportaje a scris şi proză, dar a publicat rar de tot. Povestirea „Moartea rândunicii”, apărută într-o revistă pentru copii, fusese introdusă şi în manualele de citire pentru clasele primare.

N-a mai reuşit să-şi editeze romanul şi nici acel „colier de nuvele alese”, anunţat cu atâta căldură de revista Bugeacul: peste Basarabia veni anul 1940, aducând altă lume, în care L. Şeptiţchi a trăit treizeci de ani.
Prin anii cincizeci, scrie romanul „Pământ nou”, care însă avea să se piardă la Chişinău, prin sertarele consultanţilor Uniunii Scriitorilor. Autorul nu i-a mai dat de urmă. A fost o lovitură dureroasă, care l-a derutat, i-a frânt zborul. Prozatorul Leonid Şeptiţchi a rămas să trăiască cu adevărat în povestirile lui de până la 1940.

Ca un ultim şi trist acord sunt însemnările jurnalistei Cornelia Stefoglu:
„N-a avut parte nici în familie. Căsătorit în 1952 cu Galina Nicu, soţia-l părăseşte, luându-i şi pe cei patru copii. Rămas singur, cu sufletul pustiit, îşi găsea refugiu în literatură…
Într-o zi i-am vizitat mormântul. În faţa mea era o moviliţă de pământ, părăginită, fără nici un semn că în acel loc ar fi fost înmormântat cineva...”
Nu toate destinele se încununează cu lauri, dar, pe de altă parte, e păcat când unii sunt nevoiţi să poarte povara grea şi nedreaptă a anonimatului în timpul vieţii şi mult după terminarea ei...

Un articol de: Iurie Colesnic
blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 18:55

Patru membri ai Parlamentului European au fost reţinuţi, în timpul unui protest față de prezenţa bombelor nucleare americane pe teritoriul Europei, trei dintre ei pătrunzând într-o bază militară din Belgia, potrivit Politico.eu

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 18:53

Tot mai mulți oameni de afaceri anunță susținerea Partidului Democrat la alegerile parlamentare din 24 februarie. Este și cazul lui Iurie Mihalachi, patronul rețelei de magazine IMC Market, care apreciază reformele implementate de actuala Guvernare. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 17:31

Primele numere de înmatriculare cu emoticonuri / FOTO

Primele numere de înmatriculare cu emoticonuri / FOTO

Autoritățile din Queensland, Australia, au lansat numerele de înmatriculare cu emoticonuri, pentru șoferii care vor să personalizeze și mai mult plăcuțele de identificare a mașinilor, relatează BBC.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 17:18

Jurnaliștii de la portalul agora.md au mers la Grozești, în satul de baștină al liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Aceștia au realizat un reportaj video, în care oameii au doar cuvinte de laudă despre șeful democraților, care candidează pe circumscripția Nisporeni.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 16:40

Toți pensionarii din Republica Moldova vor primi medicamente gratuite după venirea la guvernare a Partidului Politic ȘOR, a promis liderul acestuia, Ilan Șor. El a prezentat prioritățile programului formațiunii sale destinat pensionarilor, care mai prevede majorarea de câteva ori a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 15:47

Rețeaua de magazine Nr.1 anunță că a majorat din nou salariile angajaților, ca urmare a reformei fiscale, implementată de Guvern și își anunță susținerea pentru Partidul Democrat din Moldova.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 15:44

O companie din nordul țării - T.B. Fruit Moldova - ar putea primi o amendă record de 13 milioane de lei, dacă se va dovedi că a comis evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 13:20

Instituțiile media din trustul Platon-Țopa continuă să tirajeze valuri de minciuni în actuala campanie electorală, iar cele mai multe dintre ele vizează Partidul Democrat din Moldova. Unul dintre ultimele materiale denigratoare se referă la activitatea cadidatului PDM pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 13:19

Microsoft a anunțat miercuri că a descoperit campanii de atacuri cibernetice îndreptate către instituții din mai multe țări europene, atacuri inițiate de un grup apropiat Kermlinului, numit Strontium. Este același grup cu celebrul Fancy Bear sau Sofacy, implicat în alte...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 13:01

Partidul Politic ȘOR a elaborat un program concret care va îmbunătăți viața pensionarilor. Iar una din prevederile acestuia este anularea impozitelor directe și indirecte pentru pensionari, ceea ce va duce la reducerea mărfurilor și serviciilor pe care le procură cu aproximativ...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 12:51

Se împlinesc 5 ani de la ocupația Crimeii de către Rusia. În februarie 2014, Moscova, pentru prima dată în istoria postbelică a Europei a capturat o parte din teritoriul unui alt stat suveran, destabilizând astfel sistemul european și global de securitate. 

( ) Citeşte tot articolul

IT&C 20 Februarie 2019, ora: 12:13

General Motors lansează biciclete electrice cu autonomie de peste 60 km

General Motors lansează biciclete electrice cu autonomie de peste 60 km

General Motors își face loc și pe piața de biciclete electrice, prin proaspăt înființatul brand ARĪV. Americanii se pregătesc să lanseze două modele de eBikes: una compactă, numită Meld, și una pliabilă, botezată Merge.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 12:09

Noi probe confirmă lipsa totală de integritate a candidatului blocului ACUM în circumscripția uninominală 26 din Chișinău, Iurie Reniță. Acesta a mințit statul și, profitând de conjunctura politică din 2009, prin intermediul judecătorului Mihai Ciugureanu, și-a atribuit...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 11:45

De astăzi, Capitala are autocare noi. Directorul interimar al Parcului de Autobuze, Vitalie Copaci, a semnat cu reprezentantul companieie ISUZU la Chișinău, Serghei Daradur, contractul de livrare a 31 de autobuze. Copaci a declarat că transportul va fi pus în circulație în maxim...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 11:32

Un grup de nave din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagră, între care corveta ‘Orehovo-Zuevo’ şi nava de recunoaştere ‘Ivan Hurs’, a început marţi o misiune de supraveghere neîntreruptă a distrugătorului american USS Donald Cook, care a intrat...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 11:21

Liderul ”Partidului Nostru”, Renato Usatîi, confirmă, într-o intervenție live pe Facebook, faptul că blocul PAS-PPDA se va destrăma după alegeri în câteva fracțiuni. În opinia sa, acest lucru este logic, deoarece Maia Sadu și Andrei Năstase nu vor...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 10:55

La Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga va fi deschisă o secție pentru cardio-chirurgia nou-născuților și vor fi reparate patru săli de operații. Angajații instituției l-au invitat pe președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, pentru a-i cere sprijinul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 10:39

Astronomii au dat publicităţii o nouă hartă a Universului care dezvăluie aproximativ 300.000 de noi galaxii, descoperite cu ajutorul unui telescop care poate detecta sursele de lumină pe care instrumentele optice tradiţionale nu le pot capta, potrivit businesstimes.com, citat de Mediafax.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 10:25

Președintele Partidului Liberal (PL), Dorin Chirtoacă, susține că tatăl contracandidatului său din circumscripția nr. 32, Mihai Popșoi, a fost ales consilier local la Vadul lui Vodă pe listele Partidului Comuniștilor din R. Moldova, iar acum ar face parte din echipa primarului de acolo,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 09:33

Cărțile de identitate românești se modifică. Cum vor arăta noile documente

Cărțile de identitate românești se modifică. Cum vor arăta noile documente

Cărțile de identitate ale cetățenilor Uniunii Europene vor fi modificate, UE urmând să introducă măsuri de securitate mai stricte.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 09:08

OPINIE /// Cum pot fi taxate unele multinaţionale

OPINIE /// Cum pot fi taxate unele multinaţionale

NEW YORK – În ultimii ani, globalizarea a trebuit să suporte un nou val de atacuri. Poate că unele critici sunt absurde, însă una dintre acestea este absolut justificată: globalizarea le-a permis multinaționalelor mari precum Apple, Google și Starbucks să eludeze plata...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 09:00

Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău ar putea fi finalizată până la sfârșitul anului

Lucrările de construcție a conductei de gaze Ungheni – Chișinău, etapa a doua a proiectului de interconectare Iași-Ungheni, care au fost lansate pe 18 februarie, ar putea să fie finalizate până la 31 decembrie curent. Declarația aparține secretarului de stat al Ministerului...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 20 Februarie 2019, ora: 08:53 de George Mârzencu

Voronin a fost un bețiv, iar Dodon - un liberal exemplar

Voronin a fost un bețiv, iar Dodon - un liberal exemplar Din editia print

Dodon a fost premiat pentru propagandă românească în satul Sadova

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 20 Februarie 2019, ora: 07:56

STATISTICI /// România este principala piață de desfacere pentru mărfurile din R. Moldova

STATISTICI /// România este principala piață de desfacere pentru mărfurile din R. Moldova

România și-a consolidat poziția de principala piață de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova, după o creștere în anul 2018 a livrărilor de bunuri moldovenești pe piața românească cu 31,9 la sută (în 2017 au crescut cu 17,1 la sută), potrivit datelor...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)