Astăzi 19 Aprilie 2019, Vineri - Ultima actualizare la ora 15:26
Abonamente

Actualitate 8 Decembrie 2017, ora 04:53    Din editia print

Partidul Democrat Agrar a luptat deschis contra ocupanţilor sovietici

Marime Font

11 agrarieni au fost împuşcaţi de regimul comunist, iar 30 au fost condamnaţi la 25 de ani de închisoare.

Din primele zile ale celei de a doua ocupații sovietice, societatea moldovenească a fost cuprinsă de un nou val de teroare ce s-a manifestat prin arestări și confiscări de avere, sub pretextul naționalizării. Neputându-se împăca cu aceste nedreptăți, oamenii au creat în mai multe centre ale Basarabiei organizații de rezistență, care-și propuneau să lupte împotriva ocupanților cu toate mijloacele de care dispuneau la acel moment, mizând ulterior pe ajutorul americanilor. Printre aceste organizații se numărau: Partidul Democrat Agrar, Arcașii lui Ștefan, Armata Neagră, Grupul lui Filimon Bodiu ș.a. În acest număr, relatăm despre activitatea Partidului Democrat Agrar, una din cele mai mari organizaţii de rezistenţă antisovietică.

Primii agrarieni erau oameni ajunşi la disperare

Partidul Democrat Agrar (PDA) a apărut ca reacție de răspuns la politica sovietică promovată în RSSM: mobilizarea forțată a tinerilor în Armata Roșie, foametea organizată, deportările, impozitele exagerate, confiscarea bunurilor, urmată de colectivizare. Numai oamenii care aveau un curaj nesăbuit sau cei nedreptățiți peste măsură și ajunși la disperare puteau să lupte deschis împotriva regimului de ocupație.

Partidul era condus de nouă persoane: Simion Zlatan, șef, originar din s. Popenchi, r-nul Râbnița, Vasile Odobescu, locțiitor, originar din s. Cuizăuca, r-nul Chiperceni, Emilian Boțolin din s. Trifești, r-nul Rezina, Marc Laur din s. Minceni, r-nul Rezina, Ion Țurcan din s. Gordineşti, r-nul Rezina, Grigore Grișcenco din s. Pohrebeni, r-nul Chiperceni, Simion Baranovschi din s. Echimăuți, r-nul Rezina, și Emanuil Țurcan din s. Gordinești, r-nul Rezina.


Deși este greu să vorbim despre numărul de membri ai PDA, dosarele de arhivă menționează următoarele persoane: Teodor Clima, Simion Clima, Gheorghe Clima, Alexandru Duca, Grigore Ciolan, Mihail Duca, Pantelemon Bobeică, Trofim Duca, Ilarion Tăutu, Dumitru Duca, Nina Ciolan, Petru Bobeică, toți din s. Cuizăuca; Ion Frunze, Ion Garam, Afanasie Golub, Serghei Boțolin, Neofit Punduc, Iulia Ceapă, Ion Galbur, Vera Popescu, Andrei Garam, Gheorghe Garam, Procopie Dogoter, Ana Garam, toți din s. Trifești; Trifan Loghin și Ion Gorbatenco din s. Pereni; Gheorghe Doni, Andrei Storoja, Ion Țurcan, Maria Panfilie din Gordinești; Ion Corovai și Dumitru Grubâi din Cinișeuți; Nichifor Cazacu și Vasile Cibotari din Mincenii de Sus; Gheorghe Banaga din Mincenii de Jos; Afanasie Golub din Pripiceni-Curchi; Ioanichie Grișavițchi și Teodor Crișavițchi din Pripiceni-Răzeși; Vasile Mâțu din Criuleni; Olga Goliș, Valentin Malenchi, Simion Pereteatcu din Horodiște, Constantin Budaca din Cogâlniceni; Ștefan Ducantoni și Vasile Bârcă din Otac.

În mai puțin de jumătate de an, partidul a reușit să cuprindă majoritatea satelor din raioanele Chiperceni, Rezina, Răspopeni, extinzându-se parțial în raioanele Orhei, Șoldănești și Râbnița. Motivele aderării la PDA erau diverse, dar toate porneau de la neîmpăcarea cu orânduirea sovietică. Ion Țurcan, unul dintre membrii organizației, își argumenta alegerea prin faptul că toată viața a citit cărți bisericești care l-au convins că pe pământ trebuie să existe dreptate. Din cauza greutăților, el a început să urască sistemul colhoznic și a decis să lupte contra acestuia. Iar Teodor Popescu, analfabet, își justifica aderarea la PDA prin dorința de a i se întoarce pământul și de a lucra în gospodăria sa. Și Procopie Dogoteri a intrat în organizație, fiind nemulțumit de sistemul colhoznic. El l-a crezut pe Boțolin, care-i spunea că degrabă va începe un război în care America va nimici Puterea sovietică.

„Mă pronunț împotriva Partidului Comunist, împotriva regimului barbar din Rusia”

Programul de activitate a Partidului Democrat Agrar era alcătuit din două părți. Prima se referea la activitatea formațiunii pe timp de pace: agitație antisovietică, inclusiv răspândirea foilor volante antisovietice; zădărnicirea planurilor de activitate economică și politică promovate de Puterea sovietică; achiziționarea de arme în scopul de a omorî activiști sovietici și de partid. Partea a doua prevedea că, în caz de război, organizaţia va porni o răscoală în spatele armatei sovietice. Membrii PDA considerau că, în cel mai apropiat timp, era inevitabil un război între Anglia şi America, pe de o parte, și URSS, pe de altă parte.

În marea lor majoritate, membrii formaţiunii locuiau în sate, munceau în colhozuri și sovhozuri. Doar fugarii din lagărele sovietice se ascundeau prin păduri. Aceștia și-au construit un bordei care le servea drept adăpost și loc pentru întruniri și pentru depozitarea armelor.

Prin intermediul unor foi volante și scrisori, centrul de conducere, în frunte cu Simion Zlatan, atrăgea atenția conducătorilor de gospodării și de soviete sătești asupra nelegiuirilor pe care aceștia le comiteau. De exemplu, pe 24 decembrie 1950, au avut loc alegeri în Sovietul Suprem al RSSM. Când a început numărătoarea voturilor, în unul din satele raionului Rezina au fost găsite 11 foi volante cu caracter antisovietic. Toate erau scrise în limba rusă și aveau un conținut asemănător. „Regimul socialist înseamnă pentru Rusia delapidare necruțătoare a muncii oamenilor de către oprimatori. Mă pronunț împotriva Partidului Comunist, împotriva regimului barbar din Rusia”.

Sentinţa Tribunalului Militar din Odesa

La mijlocul anului 1951, membrii organizației i-au scris o scrisoare Mariei Frunze, președinta sovietului sătesc Trifești, deputată a Sovietului Suprem al URSS, după ce colhoznicii s-au plâns că femeia e nervoasă şi îi înjură, că le ia pământurile și nu le plăteşte pentru toate zilele de lucru. Scrisoarea se încheia cu o avertizare la adresa destinatarei: „Cui aveți de întors ceva, întoarceți imediat, conform legii…”.

Aşadar, principalele metode de luptă a PDA erau agitația, foile volante împotriva colhozurilor, a alegerilor în sovietele săteşti şi a comuniștilor, lupta împotriva „postavcei” și a ateismului. La alegeri, activiștii răspândeau foi volante prin urnele de vot, tăiau firele de telegraf, îi sfătuiau pe țărani să nu participe la votare, îi alungau din sate pe militarii sovietici trimiși din raioane pentru a supraveghea desfășurarea scrutinului. O atenție sporită era acordată discuțiilor cu activiștii sovietici din rândul țărănimii locale, care erau sfătuiți să nu participe la deportări, la organizarea colhozurilor și la colectarea „postavcei”, dar și la alte acțiuni de constrângere și maltratare a țăranilor.

În iunie-iulie 1951, majoritatea membrilor PDA au fost arestați și judecați de Tribunalul Militar din Odesa. Sentința a fost cât se poate de crudă - 11 dintre ei au fost condamnați la moarte pentru „trădare de Patrie” și împușcați: Simion Zlatan, Vasile Odobescu, Grigore Ciolan, Emilian Boţolin, Dumitru Grubâi, Ion Ţurcan, Marc Laur, Simion Baranovschi, Ion Galbură, Andrei Garam, Gheorghe Clima. Ceilalţi. Circa 30 de membri au fost arestaţi pentru 25 de ani, fiindu-le confiscată toată averea şi fiind privaţi de drepturi pe termen de cinci ani.

„Am fost nemulţumit de sistemul colhoznic şi de rânduiala din sat”

Cu toate acestea, fermitatea convingerilor nu i-a părăsit pe membrii organizaţiei până în ultimele clipe ale vieţii. Chiar şi atunci când li s-a pronunţat sentinţa, ei nu s-au dezis de ideile lor. Emilian Boţolin a confirmat cele spuse la interogatoriu: „Am considerat că, din cauza colhozurilor, ţărani trăiesc greu, de aceea am şi intrat în această organizaţie antisovietică – să lupt contra colhozurilor”. Iar Simion Zlatan a menţionat: „Am considerat că Puterea sovietică a deportat chiaburii de nedrept. Acestea mi-au trezit nemulţămiri faţă de situaţia actuală, m-au pornit contra acţiunilor întreprinse de Puterea sovietică”. Şi mărturiile lui Ion Galbură confirmă implicarea conştientă a acestuia în acţiunile cu caracter antisovietic: „Eu trăgeam nădejde că după război voi trăi mai bine. Dar când s-a sfârşit războiul am dat de greutăţi. Am fost nemulţumit de sistemul colhoznic şi de rânduiala din sat, nemulţămit de conducerea colhozului şi a sovietului sătesc. Am considerat că rânduiala din sat e cu multe nedreptăţi şi am hotărât să mă împotrivesc nedreptăţilor, cu scopul acesta am şi intrat în PDA”.

Istoria organizației antisovietice Partidul Democrat Agrar se împarte în două perioade. Prima a durat de la finele anului 1950 până prin iulie-august 1951, când a fost arestat primul grup mare de luptători. A doua perioadă s-a încheiat în ianuarie 1953, când a fost trădat și arestat Vasile Odobescu, conducătorul PDA, și alți câțiva combatanți activi, printre care Al. Duca și Ilie Tăutu.

Astăzi, constatăm că aceşti bărbaţi ai neamului, aduşi la disperare, s-au împotrivit cum au putut regimului sovietic. Ei au avut curajul să se opună distrugerii bisericilor, deportărilor şi formării colhozurilor. Aceşti oameni sunt Eroii noştri, căci s-au jertfit în numele libertăţii şi al dreptăţii. În acelaşi timp, ei rămân anonimi pentru noi, urmaşii lor. În R .Moldova nu există nici un monument care ar înveşnici memoria membrilor organizaţiei antisovietice Partidul Democrat Agrar, nu avem nici şcoli sau străzi care să le poarte numele. Eroii noştri continuă să rămână necunoscuţi...

Mariana S. ŢĂRANU,
conferenţiar universitar, doctor în istorie  

blog comments powered by Disqus

Din aceeaşi secţiune

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 15:26

Președintele Belarus, Alexandru Lukașenko a declarat că țara sa nu este amenințată că cineva o va „încorpora” în ceva sau o va „împărți”. Discuțiile despre faptul că Belarus riscă sa-și piarda suveranitatea sunt doar niște...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 15:04

Constituția Republicii Moldova nu reglementează explicit organizarea sistemului electoral, însă potrivit standardelor  internaționale în materie electorală, asemenea reforme pot fi operate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 13:05

Alegerile anticipate nu pot fi organizate după un sistem electoral nou. Fostul judecător al Curții Constituționale Nicolae Osmochescu susține că doar alegerile ordinare următoare pot fi organizate în baza unui sistem electoral modificat de Parlament.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:52

Președintele Igor Dodon este dispus să accepte o alianță majoritară dintre PSRM și democrați, dacă ultimii vor fi dispuși să discute. În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Moldova 1, Dodon a declarat că socialiștii, oricum, trebuie să participe la guvernare, iar...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:41

Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, este gata să-l înfrunte pe liderul PPDA, Andrei Năstase, la alegerile pentru primăria Capitalei. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiiuni de la postul de televiziune N 4.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:34

O rază de bucurie în familia Rusu, din satul Selemet, raionul Cimișlia. Surorile Andreea, Ionela și Lenuța se vor bucura de o bibliotecă generoasă din partea Fundației Edelweiss. Anunțul a fost făcut de fondatorul organizației de caritate, Vlad Plahotniuc.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 12:33

Datele Bitorului Național de Statistică pe luna februarie 2019 arată o creștere cu 3,8% a poducției industriale, în raport cu perioada similară a anului trecut. Potrivit BNS, saltul se datorează creșterii producției industriale în industria extractivă (+59,3%), în...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 11:55

Deputații independenți Ion Groza, Alexandr Oleinic și Viorel Melnic cer Curții Constituționale să se expună dacă Parlamentul este în drept să modifice sistemul electoral la intervale de timp mai mici decât un mandat deplin al Legislativului și dacă pot fi organizate alegeri...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 11:53

Socialiștii sunt categoric împotriva unui guvern minoritar și nu vor accepta condițiile blocului ACUM. Declarația a fost făcută de către liderul informal al PSRM, președintele Igor Dodon, la postul de televiziune M1. Acesta a vorbit și despre diferențele ideologice dintre PSRM, pe...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 11:28

 Oportunitățile investiționale din Republica Moldova și facilitățile oferite investitorilor străini au fost prezentate mediului de afaceri ceh în cadrul celei de-a 2-a zi a Conferinței 10 ani de Parteneriat Estic - Convergență Economică și Oportunități de Afaceri,...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 10:38

Procesul de fabricare a produselor de Paşti marca „Franzeluţa” – binecuvântat de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir

Procesul de fabricare a produselor de Paşti marca „Franzeluţa” – binecuvântat de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir Din editia print

Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. are undă verde la fabricarea produselor pascale – aceasta după ce joi, 18 aprilie, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi, a...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 10:31

"Andrei Năstase nu va fi speaker al Parlamentului și să nu viseze în zadar. Poate prim-ministru, dacă se înțeleg acolo cu Maia Sandu, în cazul în care fac coaliție cu socialiștii. Dacă nu, atunci vom merge la alegeri parlamemtare anticipate", a spus Dodon...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 10:14

Victoria Dunford,o reprezentantă notorie a molovenilor din Diasporă, stabilită în Marea Britanie, se arată dezamăgită de prestația în Parlament a exponenților PAS și PPDA.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 09:00 de George Mârzencu

Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid

Zile și nopți de groază în satul Lopatnic / Pentru viol în grup şi alte perversiuni, comuniştii sovietici erau pedepsiţi în cel mai rău caz cu excluderea din partid Din editia print

După 6 și 7 iulie 1949, când o mare parte a basarabenilor a fost încărcată în vagoane și trimisă în Siberia, comuniști de tot soiul au rămas stăpâni pe gospodăriile confiscate și s-au apucat să bea și să mănânce din agoniseala celor deportați....

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 08:34

Președintele Partidului Liberal Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski, a criticat miercuri Guvernul rus pentru că nu ia măsurile necesare în regiunea transnistreană, scrie Deschide.md.

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 19 Aprilie 2019, ora: 08:21

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens. 

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 08:15

În mijlocul primăverii, imagini de poveste au fost filmate în Bucovina. La munte, lapoviţa de zilele trecute s-a transformat în ninsoare şi s-a depus chiar un strat subţire de zăpadă. Tot în nord, pe DN17, în Pasul Mestecăniş, pe drumuri au ieşit chiar şi...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 08:05

Liderul de la Tiraspol nu mai vrea ca regiunea din stânga Nistrului să fie numită Transnistria şi propune ca această să poarte denumirea exclusivă de Pridnestrovie.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 08:04

Înaintea turului doi al alegerilor pezidențiale din Ucraina, premierul rus, Dmitri Medvedev, a semnat joi un decret care extinde lista produselor ucrainene ale căror importuri vor fi interzise, ca răspuns la recentele restricţii impuse de Ucraina, transmite EFE.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 08:01

Ameninţat de o înfrângere usturătoare în alegerile prezidenţiale, Petro Poroşenko a cerut joi “iertare” alegătorilor pentru erorile sale şi le-a cerut să-i încredinţeze un al doilea mandat, dramatizând riscurile care îi ameninţă ţara.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 07:59

Horoscopul zilei de 19 aprilie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 19 aprilie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 19...

( ) Citeşte tot articolul

Istorie 19 Aprilie 2019, ora: 06:27

La 19 aprilie 1849, stil vechi (1 mai 1849, stil nou), are loc semnarea convenţiei ruso-turce de la Balta-Liman, nu departe de Istanbul, care consfinţeşte pe plan diplomatic internaţional înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 din Moldova şi Valahia. 

( ) Citeşte tot articolul

Film 19 Aprilie 2019, ora: 05:18

Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre şi Luc Dardenne, Ken Loach şi Corneliu Porumboiu au fost incluse în competiţia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la ediţia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat, joi, organizatorii...

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 19 Aprilie 2019, ora: 04:03

În timpul crizei din Ucraina, premierul maghiar Viktor Orban a propus conducerii Poloniei să ocupe teritoriile ucrainene și să le împartă, a declarat politicianul polonez Slawomir Nitras, pentru publicația Onet.pl.

( ) Citeşte tot articolul

Actualitate 18 Aprilie 2019, ora: 21:53

Partidul Democrat din Moldova (PDM) se pregătește puternic de alegerile anticipate, în timp ce Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a fost trimis într-o misiune de discreditare a blocului ACUM, susține fostul vicepreședinte al Partidului Liberal (PL), Valeriu...

( ) Citeşte tot articolul
Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down .hidden-sm-down .hidden-md-down .hidden-lg-down

.hidden-xs-up .hidden-sm-up .hidden-md-up .hidden-lg-up .hidden-xl

.hidden-xs (only) .hidden-sm (only) .hidden-md (only) .hidden-lg (only) .hidden-xl (only)